ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/10/2015

פרק ד' (מיסוי מקרקעין) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 103

מישיבת ועדת הכספים

יום חמישי, ב' בחשון התשע"ו (15 באוקטובר 2015), שעה 14:50
סדר היום
פרק ד' (מיסוי מקרקעין) סעיף 11 (הוראות לעניין הגדלת היצע הדירות) – מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 (מ/951)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורן אסף חזן

מיקי לוי

אורלי לוי אבקסיס

מנחם אליעזר מוזס

רחל עזריה
מוזמנים
מאיר אסולין - סמנכ"ל בכיר מסמ"ק, רשות המיסים, משרד האוצר

רואי זרנצסקי - רכז חולית השגות, רשות המיסים, משרד האוצר

יניב כהן - מנהל תחום בכיר שומת מקרקעין, רשות המיסים, משרד האוצר

יצחק יצחק - מנהל תחום מיסוי מקרקעין, רשות המיסים, משרד האוצר

אייל כרמי - רכז חולית שומת מקרקעין, רשות המיסים, משרד האוצר

ישי פרלמן - מתמחה, הלשכה המשפטית, רשות המיסים, משרד האוצר

צחי דוד - רכז תכנון, רמ"י והגנת הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר הלר - סמנכ"ל ומנהל אגף יזמות ובניה, התאחדות בוני הארץ

חובב ינאי - רכז משקיפים, המשמר החברתי

שאול בשור - פעיל, המשמר החברתי

איל קופמן - מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

פרק ד' (מיסוי מקרקעין) סעיף 11 (הוראות לעניין הגדלת היצע הדירות) – מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 (מ/951)
היו"ר משה גפני
הסעיף האחרון בסדר היום הוא פרק ד' (מיסוי מקרקעין) סעיף 11 (הוראות לעניין הגדלת היצע הדירות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015.

צחי דוד, אני מבקש להוסיף בהצעת החוק הזאת את מה שהוספנו בקדנציה הקודמת שלי, בכנסת השמונה-עשרה, שני דברים: את זכאי משרד השיכון שלוקחים משכנתאות, שעלות המשכנתה שהם מקבלים, שהיא לא מהבנק המסחרי, תהיה באחוז אחד פחות מאשר בבנק המסחרי ושזה ייחשב כאילו זה כסף שבא מהבית, על מנת שיוכלו לקבל הלוואות יותר גדולות מכיוון שזה כסף בטוח שהם מקבלים אותו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה משכנתה 90%? זה נשמע כך.
היו"ר משה גפני
בכנסת השמונה-עשרה כאשר העלינו את זה וזה נכנס בחקיקה בחוק ההסדרים, ואחרי זה היו דיוני מעקב, התברר שיותר ויותר אנשים לקחו משכנתאות, באופן דרמטי, יותר ויותר היתה להם היכולת לרכוש דירה. היום זה פחות משמעותי מכיוון שהיום שיעור הריבית נמוך, אבל אם הוא גדֵל זה הופך להיות כן משמעותי. התוספת שהוא מקבל למשכנתה – זה חשוב מאוד.

צחי דוד, אני מבקש את ההסכמה שלך.
צחי דוד
אני כבר לא אחראי על הנושא. אני כן מכיר אותו כי הייתי אחראי עליו בעבר, כפי שאתה יודע. קודם כול אתייחס לעובדות. למרות שהוראת השעה של הוועדה בפעם הקודמת פגה, השארנו את זה 3% באופן מהותי, כלומר לא חזרנו ל-4%.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
והמשכנתאות הן מכוונות?
צחי דוד
כן. לא העלינו את זה ל-4% למרות שהוראת השעה פגה, נשארנו ב-3%.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ועדיין זה הרבה יותר יקר מאשר מה שקורה בגופים הבנקאיים וכדומה.
שגית אפיק
בגופים המסחריים, לא של המדינה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני אומרת לך, אני עושה עכשיו סקר משכנתאות והאמן לי, אני זכאית של משרד השיכון. אין סיכוי בעולם שאדם שיש לו אופציה אחרת ייקח הלוואה, שהיא גדולה יותר, שבסוף תקופה שווה מאות אלפי שקלים, מרצון. מי שנשאר בסעיף המשכנתאות המכוונות של משרד השיכון זה קהל שבוי שמחויב, כדי לקבל את המענק, לקחת את זה דרך המשכנתאות המכוונות. לכן אני גם רוצה לדעת כמה בכל שנה – תן לנו דוגמאות – נשאר שם, כמה זה מתוקצב בתחילת שנה, כמה יש שם רזרבות ולמה זה חוזר.
צחי דוד
אין לי פה את הנתונים, לא התכוננתי לזה.

לעניין הבקשה שלך, אני צריך לבדוק את זה. היום זה לא תחום האחריות שלי. אם תרצה, אצא לבדוק ובינתיים אם תרצו תוכלו להתקדם עם התיקונים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אפשר להגיש הצעת חוק, שבסעיף המשכנתאות המכוונות של משרד השיכון לא ייתכן שהריבית תהיה יותר מהריבית הממוצעת של המשכנתאות בגופים החוץ-ממשלתיים. אפשר לעשות את זה, ואז אתה תדאג שזה יהיה תמיד פחות.
רחל עזריה (כולנו)
הנושא הזה כבר נדון? זאת הפעם הראשונה שאני שומעת על זה.
צחי דוד
ברשותך, אצא לבדוק. יכול להיות שלא תהיה תשובה היום.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
את נגד זה? את צריכה לשאול מה משה כחלון אומר? את נגד להוריד את הריבית על המשכנתאות או שאת רוצה לבדוק מה אומר ראש המחלקה שלך?
היו"ר משה גפני
צחי דוד, אני מאפשר לך לבדוק. בינתיים נקרא את הצעת החוק. אבל אל תחזור עם תשובה שלילית.
צחי דוד
אז מה הטעם בבדיקה?
היו"ר משה גפני
בין זה שאתה רוצה לענות תשובה בעוד יום ובין זה שאתה נותן מייד תשובה חיובית.

מי קורא את מה שצריך להקריא פה?
ישי פרלמן
אני מרשות המיסים. לקרוא רק את הסעיפים שהשתנו?
שגית אפיק
אנחנו נעבור על הסעיפים שהשתנו.

בסעיף קטן 11(א), בפסקה (1) נמחקת ההגבלה, שיום הרכישה צריך להיות עד יום 6 בנובמבר 2001. למעשה מדובר בהקלה כי זה מרחיב את התקופה שבה יחול השבח המיטיב.

בפסקה (2), הוועדה ביקשה שיהיה שינוי, שבמקום "10 דירות" יהיה "8 דירות".

שינוי נוסף הוא עסקת הקומבינציה. הוועדה ביקשה שיהיה ברור שתהיה אפשרות גם לעסקת קומבינציה לגבי מכירה של 8 דירות, ולכן בפסקה (2) אתם יכולים לראות שיש שינוי, מ-"10" ל-"8", כפי שהיה בחוק הקודם. ביקשתם שזה יהיה חלק מעסקת קומבינציה, שגם עסקת קומבינציה תהיה לגבי 8 דירות, אז יש פה גם בסיפה: "או מכירה של חלק מזכות במקרקעין כאמור".
מיקי לוי (יש עתיד)
זה אומר שאדם שיש בידו קרקע מקבל בתמורה לקרקע למשל דירה של 4 חדרים? זו הכוונה? תסבירו מה היא עסקת קומבינציה.
אייל לב ארי
עד עכשיו עסקת הקומבינציה לא היתה מוסדרת. עסקת הקומבינציה מבחינת התנאי המקורי התאפשרה, בתנאי ש- - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
תסבירו מה זה עסקת קומבינציה לפי החוק.
אייל לב ארי
יש בעצם קרקע ומוכר הקרקע מתקשר למשל עם קבלן והעסקה ביניהם היא: כחלק מן התמורה עבור הקרקע שאתה מקבל ממני אני מקבל ממך דירות.
מאיר אסולין
שירותי בנייה. לא דירות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
או אופציה כזו או אופציה כזו, שתיהן נחשבות עסקאות קומבינציה.
אייל לב ארי
בשירותי הבנייה אתה מקבל בסוף דירות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה נותן את החלק שלך מהקרקע והקבלן בונה לך את החלק שלך.
אייל לב ארי
נכון שזה שירותי קרקע, אבל בסוף אתה מקבל בעין את הדירות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה היינו הך.
אייל לב ארי
בעקבות בקשה של הוועדה יתאפשר עכשיו שתהיה עסקת קומבינציה גם אם לא ייצאו – כפי שהיה במקור – 8 דירות לשוק החופשי אלא תתאפשר הקומבינציה גם אם ייצאו ברמה העקרונית פחות מ-8 דירות לשוק החופשי, ובלבד שלגבי אותה תוכנית יאושרו לבנייה לפחות 8 דירות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
גם אם אושרו 8 דירות ולא נבנו 8 דירות?
אייל לב ארי
בדיוק. התנאי של 8 דירות הוא תנאי בסיסי. לגבי השאלה כמה דירות במקרה של עסקת קומבינציה בסוף ייצאו לשוק החופשי, את זה בעצם לא קבעו. מינימום לא יהיה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הרי רוב העסקאות הן עסקאות קומבינציה. היום אנשים קונים קרקע ומתקשרים עם קבלן שיבנה עליה. רוב בעלי הקרקע הם לא בעלי חברה קבלנית.
היו"ר משה גפני
מה את רוצה להגיד בזה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני רוצה להבין למה יש שוני בין קומבינציה ובין עסקה- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
הבנתי את השאלה שלה. אין שום שוני. הוא בונה לעצמו. הוא נותן לקבלן קרקע שלו.
היו"ר משה גפני
אני פשוט לא מבין את הדיון הזה. בישיבה הקודמת דיברנו על כך שאנחנו מבקשים להכניס את זה, וזה נכנס.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל אין כאן מינימום בעסקת הקומבינציה.
יניב כהן
יש מינימום.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אמרו שהקביעה על 8 דירות לא מחויבת בעסקת הקומבינציה.
יניב כהן
אסביר. אם זה לא קומבינציה הוא צריך למכור קרקע לפחות ל-8 יחידות דיור. אם זה בקומבינציה, גם אם הוא מכר קרקע לפחות מ-8 יחידות דיור אבל בסופו של דבר ניבנו 8 דירות גם על החלק של הבעלים וגם על החלק של הקבלן, כשסך הכול נבנו 8 דירות אז הוא גם יקבל. בקומבינציה בעצם במקום הכול אני מוכר חלק.
היו"ר משה גפני
הם הסכימו למה שביקשנו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
שמעתי שאין כאן מינימום אז תהיתי.
אייל לב ארי
גישת המינימום של 8 הדירות קיימת בכל מקרה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
השאלה אם הקרקע מחולקת לשניים או לאחד.
אייל לב ארי
יש פחות דירות לשוק החופשי. אם קבעו 8 וחילקו חצי חצי, זה גם בסדר.
שגית אפיק
מה המטרה של ההצעה הזאת? שאנשים עכשיו יתחילו לבנות דירות? מה המטרה?
יניב כהן
הרי הבעלים בעצם לא מוכר את- - -. אם עשיתי עסקת קומבינציה בכל מקרה זה נספר.
שגית אפיק
אני שואלת עכשיו על המטרה של כל ההצעה, לאו דווקא בקומבינציה. המטרה היא שעכשיו יתחילו לבנות או המטרה היא שיתחילו לשווק דירות? מה המטרה?
מאיר אסולין
שימכרו. שאנשים פרטיים יוציאו קרקע לקבלנים שיבנו דירות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
בגלל זה ביקשתי שיחזירו את מס הרכוש.
ישי פרלמן
זה בקשה של ועדת הכספים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה כל הבקשה, חבר הכנסת גפני?
שגית אפיק
יש המשך.
היו"ר משה גפני
יש לי עוד בקשה. אני רוצה, אם אפשר, שזה יחול מיום שהציעו את הצעת החוק.
שגית אפיק
מתי אתם מכניסים את ההסדר הזה לתוקף?
ישי פרלמן
ב-1 בינואר 2016.
שגית אפיק
למעשה אנשים כבר הסתמכו על התוכנית הזאת עוד קודם לכן מכיוון שהיתה החלטת ממשלה בנושא הזה.
היו"ר משה גפני
דיברנו על זה בישיבה הקודמת, שיש מי שפנו אלינו.
שגית אפיק
אנשים שהתחילו כבר בעצם בבנייה של הדירות.
ישי פרלמן
בישיבה הקודמת דיברנו על משהו אחר, על הוראת השעה הקודמת.
היו"ר משה גפני
אבל מעניין לעניין, זה באותו עניין.
ישי פרלמן
לי נראה מוזר שאנשים הסתמכו, קנו לפני תחילת הוראת השעה דירות ורצו להסתמך על הוראת השעה לפני שהיא נקבעה. גם בהחלטת הממשלה היה כתוב בדיוק את התאריכים.
צחי דוד
מה הטעם לתת כרגע הטבה למי שמכר כבר? הוא כבר שילם את המס שלו. אם הוא כבר מכר אז בְמה אני מעודד אותו?
אייל לב ארי
ההסדר בפסקה (3) – שהפכה לפסקה (2) – עבר שינוי מבחינת רשות המיסים.

"(2) לגבי מכירה של זכות במקרקעין בקרקע שכלולה בשטח שתכנית הבנייה הקיימת לגביו מתירה בנייה של 1,000 דירות או יותר וביום המכירה, ניתנו היתרי בניה ל-10% או פחות מהדירות המותרות לבנייה בשטח שחלה עליו התכנית כאמור, או לגבי מכירה של זכות במקרקעין שתכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה של 1,000 דירות או יותר – המכירה של הזכות במקרקעין היא מיחיד לקבלן או למי שעסקו או חלק מעסקו בניית דירות על קרקע שבבעלותו, על-ידי קבלן, לשם מכירתן, והקרקע הנמכרת תהווה מלאי עסקי בידיו כמשמעותו בסעיף 85 לפקודת מס הכנסה; בפסקה זו, "היתר בנייה" – כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבניה), "קבלן" – קבלן לעבודות הנדסה בנאיות כהגדרתו בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969, הרשום בפנקס כמשמעותו באותו חוק."

אם תוכלו להסביר את מהות השינוי הזה ביחס לפסקה המקורית, מה הכוונה שלכם פה.
ישי פרלמן
השינוי בעצם מבהיר את הכוונה של הפסקה המקורית. אנחנו בעצם נותנים הקלה גדולה מאוד למי שקונה קרקע בתוך שטח שחלה עליו תוכנית בנייה של 1,000 דירות או יותר, שאנחנו לא מתנים את המכירה בהגבלת זמן אם זה מכירה לקבלן. המטרה היא לקדם תב"עות כאלה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה זאת אומרת "לא תחומה בזמן אם היא נמכרה לקבלן"?
ישי פרלמן
אם מוכרים את המקרקעין לקבלן, הקבלן יכול לפעול כשזה מלאי עסקי בידיו. אם תראו בסעיף הבא, יש לנו שם הגבלת זמן כדי לקבל את הטבה. בסעיף שאנחנו דנים בו עכשיו אין הגבלת זמן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הקבלן לא תָחוּם בזמן?
אייל לב ארי
בפרויקטים של יותר מ-1,000 דירות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז יכול להיות שהוא יחזיק בקרקע גם עוד 10 שנים ולא יבנה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
זו השאלה שרציתי לשאול, מה האפקטיביות של הדבר הזה?
צחי דוד
עד 1,000 יחידות דיור אנחנו שמים מגבלת זמן. מ-1,000 יחידות דיור ויותר הגישה שלנו קצת שונה. תב"עות של 1,000 דירות ויותר הן תב"עות מורכבות מאוד. אם נשים מגבלת זמן – לא יהיה כלום. לכן פה אנחנו שמים מגבלה אחרת, שאומרת: אנחנו רק רוצים מכירה מיחיד לקבלן. אנחנו רוצים שאנשים שיודעים לעבוד מול עירייה, לעבוד בתכנון, לקדם תב"ע ולהביא אותה לזמינוּת ייקחו את הקרקעות האלה. היום בתב"עות של יותר מ-1,000 יחידות דיור – עשינו עבודה מקיפה מאוד וזיהינו שלא מחזיקים בהן גופים יזמים אלא מחזיקים פרטיים קטנים שמחזיקים שברירי אחוז, חלקם אנשים בחוץ לארץ, והתב"ע לא מתקדמת, אין מי שדוחף את זה. פה מגבלת זמן פשוט תהפוך את זה ללא אפקטיבי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל אתם יכולים לקבוע מגבלת זמן ברגע ההיתר, אם אני מבינה נכון.
צחי דוד
זה כבר פחות אפקטיבי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
למה?
צחי דוד
כי אם עשית עסקה בעשרות או מאות מיליוני שקלים, לא משנה, והריבית בבנק "דופקת" אז זה פחות משנה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל זה עניין עובדתי. לפעמים הם צופים דווקא עליית מחירים ושווה ליזם להחזיק את זה אצלו עוד קצת.
צחי דוד
אנחנו חושבים שבגלל המורכבות של התב"עות האלה- - -. דרך אגב, זה המון יחידות דיור אבל לא המון תב"עות, כלומר אין מאות תב"עות כאלה בקרקע פרטית, אנחנו מדברים על כמה עשרות ברחבי הארץ. הרעיון הוא להניע אותן, זה הפן החשוב פה. בהקשר הזה פחות חשובה מהירות הבנייה, העיקר שהן יקרו. אלה תב"עות שתקועות לפעמים 10 או 15 שנים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה הוראת שעה?
צחי דוד
כן, ל-3 שנים. זה למשל פרויקט בחוף התכלת עם 3,700 יחידות דיור, פרויקט בהוד השרון. צריך לקדם את התוכניות האלה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כאן מדובר רק על מקרקעין, לא על הבתים.
צחי דוד
רק מקרקעין, כן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
על זכויות מקרקעין.
צחי דוד
על בעלות במקרקעין.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה עדיין לא יכול להבטיח שום זירוז בהליך הבנייה אלא אתם משערים שאם זה יעבור מהידיים הפרטיות לידיים של קבלן אז יהיה לו אינטרס למהר.
צחי דוד
עד 1,000 יחידות דיור יש מגבלת זמן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה מגבלת הזמן?
צחי דוד
מדורגת, לפי גודל הפרויקט.
היו"ר משה גפני
מה שהיה פה, סיכמנו על מגבלת זמן מדורגת.
צחי דוד
היה פה דיון ארוך מאוד על זה בישיבה הקודמת והוועדה דווקא ביקשה להרחיב במקצת את המגבלות שאנחנו הבאנו, שהיו מגבלות קשיחות מאוד.

לגבי 1,000 יחידות דיור ויותר אנחנו מזהים שזה מורכבוּת מסוג אחר. מגבלת זמן לא תהיה אפקטיבית פה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יש לכם נתונים לגבי כמה קבלנים מחזיקים בזכויות במקרקעין ולא בונים?
אורן אסף חזן (הליכוד)
תשאלי כמה בעלי הון, לא כמה קבלנים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בסדר, תשנו את הניסוח, אבל הבנת את השאלה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
יש עשרות אלפי יחידות דיור שמאושרות בתב"ע.
צחי דוד
בתחילת משבר הדיור נעשתה עבודה כזאת, אם אני זוכר נכון, אגב ועדת טרכטנברג. בזמנו לקחו את הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות, שם יודעים בדיוק מה הקבלן מחזיק. אם אני לא טועה, משרד ראש הממשלה ביצע איזה פילוח, מה מחזיקים למרות שזמין ומה מחזיקים כעסק.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז עשינו את התיקון, ואז ניסינו לחייב לבנות תוך שנתיים 25% מהיסודות, רק לא קבענו סנקציה. לא סתם אני שואלת את השאלה. לא קבענו סנקציה למי שלא בונה את 25% מהיסודות בתוך שנתיים. אמרנו: כדי לזכות אתם חייבים- - -
צחי דוד
זה לא קרקע פרטית. מה שאת מדברת עליו היה בווד"לים, שזה קרקע מדינה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בסדר, אבל לא קבעתם שם עונש למי שלא עומד בזמנים ולכן אנשים גם לא בנו אחרי שנתיים. הם המשיכו והחזיקו את הקרקע, למרות שזה לא קרקע פרטית, ולא בנו. אז קל וחומר כאשר הקרקע פרטית. איך נזרז אותם לבנות?
צחי דוד
התחלתי לומר קודם, בזמנו היה זיהוי – והיה גם רעיון של הצעת חוק, שבסוף למיטב זיכרוני לא הבשילה, על היטל עיכוב בנייה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז זה "גולגל" כלפי הצרכנים האחרים.
צחי דוד
באותה עת היתה תחושה שיש, לאור משבר הדיור, תב"עות שלא מספיק מתקדמות. למיטב ידיעתי, בבדיקות חוזרות, אנחנו כבר לא שם. אחרי משבר של 5 שנים, התחלות הבנייה כרגע הן בקצב שנתי של 50,000. הן עברו השנה קצב שנתי, לפי הנתונים של החציון הראשון, של 50,000. אנחנו לא במקום הזה שלא בונים. קבלנים לוקחים הלוואות כדי לקדם תוכניות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
שאלתי רק איך אנחנו מזרזים אותם בבנייה.
היו"ר משה גפני
היה לנו כאן דיון ארוך. אנחנו ביקשנו מהם. אני משבח אותם שהם נעתרו לבקשת הוועדה.
רחל עזריה (כולנו)
אתה משבח בינתיים...
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם על כך שהתשובות היו חיוביות. השינויים שנעשים עכשיו הם בעקבות דיון ארוך. אני אומר לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, התקיים דיון ארוך על העניין הזה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אתה יודע שבדרך כלל אני באה לכל הישיבות.
היו"ר משה גפני
לכן אפשרתי לך לשאול, אבל אני רק אומר, דעי שהיה על זה דיון ארוך. אנחנו כאילו חוזרים על אותו דיון. מה שצחי דוד אמר עכשיו הוא אמר כבר אז. ביקשתי מחברת הכנסת רחל עזריה שלא תעלה גם את העניין של ירושלים שהיא העלתה בדיון הקודם.
אייל לב ארי
רק נחדד לגבי התנאי הזה, שיהיה ברור. מדובר בשטח שלגביו יש תב"ע מאושרת של יותר מ-1,000 דירות. בשטח הזה יכולות להיות מספר זכויות במקרקעין. לדוגמה, אם 5,000 יחידות לגבי כל השטח הזה אושרו, תמיד יכולה להיות לנו זכות במקרקעין שאפשר לבנות עליה 2,000 יחידות דיור, זכות נוספת של 1,500 יחידות דיור ועוד זכות של 500 יחידות דיור. לגבי הזכות של ה-500, רק אם ניתנו היתרי בנייה לגבי כל השטח של 10% או פחות יידרש שהמכירה תהיה לקבלן והיא לא תהיה מוגבלת בזמן. אם לגבי אותה זכות במקרקעין של ה-500, על אותו שטח ניתנו כבר יותר מ-10% של היתרי הבנייה, אותו שטח של ה-500 נכנס כבר לתקופות הקובעות, למגבלת הזמן של הבנייה. כך קובעת פסקה (3).

בפסקה (4) – שהופכת להיות פסקה (3) – בפסקת משנה (א), חזרנו על הדרישה של תום התקופה הקובעת, 8 דירות. מכיוון שהמדרגות השתנו אז מ-8 ועד 251 דירות זה 42 חודשים, שזה השינוי שהוועדה הכניסה בישיבה הקודמת, ומ-251 דירות ויותר זה 48 חודשים.

פסקת משנה (ב) קובעת גם כן מה שהוחלט בוועדה בישיבה הקודמת, שההטבה לפי הוראת השעה תהיה הטבה יחסית, לפי מספר הדירות שהושלמו לגבי אותה זכות במקרקעין.
היו"ר משה גפני
זה גם דבר שביקשנו, שלא יקרה שאדם בונה 5 בניינים, אחד או שניים הוא סיים ואז אומרים לו: רגע, אבל אתה צריך לסיים את כל הפרויקט. זה גם מעודד אותו לבנות את מה שהוא יכול לבנות.
אייל לב ארי
זה גם נכון יותר מיסויית. נכון שבישיבה הקודמת הוועדה דיברה יותר על מספר בניינים, ואז חזרנו חזרה למספר דירות, בגלל ה-8, כך אני מניח.

מסעיף קטן (ב) ועד הסוף השינויים שתראו הם שינויים טכניים. לא צריך לקרוא אותם עכשיו. הם הוקראו כבר.
היו"ר משה גפני
אבקש תשובה לגבי העניין הזה. אתה אומר שעד יום ראשון תהיה תשובה? שהתשובה תהיה חיובית. עם כל הכבוד, לא יכול להיות גפני ב' גרוע יותר מגפני א', ובגפני א' אישרתם.
צחי דוד
השוק השתנה. זה לא קשור, זה לא אותו דבר.
היו"ר משה גפני
מה השתנה? אני מחפש כל הזמן מה משתנה, למה לא הולך לי עכשיו.
צחי דוד
אולי גפני נשאר אותו דבר והשוק השתנה, או אולי גפני השתנה, אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
לא, לא.

לגבי קק"ל, אנחנו צריכים תשובה מהירה כדי להודיע לחברים. אם ביום ראשון זה לא מתקיים---
צחי דוד
אגש אליך עכשיו.
היו"ר משה גפני
בסדר.

אין עכשיו הצבעה. ההצבעה היא בחוק ההסדרים.

אני רוצה לראות אם יש שינויים בעניין מה שאני מבקש, כי אז אצטרך לקיים עוד ישיבה רק על הנושא הזה. אני מבקש שתבחנו שוב את נושא התאריך. פנו אלינו רבים. אני רוצה לעזור לאנשים. אם אפשר, אני מבקש לבדוק את זה, האם אפשר שזה יחול מהתקופה שהגישו את הצעת החוק. תבדקו את העניין הזה, לגבי התאריך. אם אי אפשר – אי אפשר, אבל אולי אפשר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:20.

קוד המקור של הנתונים