ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/09/2015

אפליית הסייעות בעיריית ירושלים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 51

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, כ"ה באלול התשע"ה (09 בספטמבר 2015), שעה 12:30
סדר היום
אפליית הסייעות בעיריית ירושלים
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
חברי הכנסת
יואב בן צור

אורי מקלב
מוזמנים
פרידה קופשיץ - מפקחת גני ילדים בחינוך החרדי, משרד החינוך

עו"ד אילן שי - עוזר ליועצת המשפטית, משרד החינוך

משה ידידיה דיקשטיין - רפרנט, אגף תקציבים, משרד האוצר

צהלה עבודי - מנהלת תחום שכר, משרד האוצר

אמנון מרחב - מנכ"ל עיריית ירושלים

עו"ד דן בן טל - ראש צוות בכיר באגף היועמ"ש, עיריית ירושלים

מיקול בן עמי - מנהלת אגף משאבי אנוש, עיריית ירושלים

יוכי קלטי - אחראית כ"א מנח"ח, עיריית ירושלים

יפעת אורון שוורץ - עוזרת בכירה למנכ"ל העירייה, עיריית ירושלים

מילכה בקנרוט - אחראית גני ילדים מנח"ח, עיריית ירושלים

דניאל בונפיל - יו"ר ההסתדרות העובדים הכללית במרחב, ההסתדרות החדשה

עו"ד אורנה נבון-כהן - יועמ"ש בהסתדרות העובדים במרחב ירושלים, ההסתדרות החדשה

עו"ד מאיר סויסה - עו"ד במחלקה המשפטית בהסתדרות מרחב ירושלים, ההסתדרות החדשה

עו"ד ירון סיני - עו"ד במחלקה המשפטית של ההסתדרות במרחב ירושלים, ההסתדרות הכללית החדשה

עו"ד רותי לוי - ראש חטיבת חינוך בהסתדרות המעו"ף

סניורה משרקי - נציגת הסייעות

רחל עמרם - נציגת הסייעות

מוחמד יונס - יו"ר ומנכ"ל ארגון אופקים - אפאק לשלום ודו-קיום

עואדה מסעוד - ארגון אופקים - אפאק לשלום ודו-קיום
רכזת בכירה בוועדה
רבקה וידר
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

אפליית הסייעות בעיריית ירושלים
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. התאריך היום הוא 9.9.2015, כ"ה באלול תשע"ה. הנושא שעל סדר היום הוגדר פה אומנם כאפליית הסייעות בעיריית ירושלים, אבל נתקן את זה לפרוטוקול ונאמר כי מדובר בסוגיית הסייעות במוכר שאינו רשמי שהועסקו על-ידי עיריית ירושלים.

נמצאים איתנו ארגון העובדים, ההסתדרות העובדים הכללית החדשה מרחב ירושלים, הסייעות, ומנכ"ל עיריית ירושלים. מנכ"ל העירייה, תציג לנו בבקשה את הסוגיה.
אמנון מרחב
צהריים טובים. אני אציג בקצרה את העובדות ומכאן תמשיכו. השיטה של הפעלת גני ילדים במגזר החרדי בירושלים נהגה שהעירייה קיבלה ממשרד החינוך רישיונות הפעלה לגני ילדים ומסרה את ההפעלה של גני הילדים לזכיינים שזכו במכרזים שפרסמה העירייה.
יואב בן צור (ש"ס)
הכסף ממשרד החינוך עבר לעיריית ירושלים או ישר לעמותות?
אמנון מרחב
לעירייה.
יואב בן צור (ש"ס)
האם העירייה היתה מעבירה את הכסף כמו שהוא, as is, או שהיא מוסיפה?
אמנון מרחב
אנחנו תמיד מוסיפים.

בשנת 2013 פסקה ועדת ערר שפועלת במשרד החינוך מכוח סעיף 13 לחוק הפיקוח על בתי-הספר ששיטת ההפעלה הזו היא לא חוקית ופסלה אותה. היא הורתה גם למשרד החינוך וגם לעיריית ירושלים להפסיק את המתכונת הזו וחייבה אותנו, וחייבה גם את המפעילים הפרטיים, להיות אלה שיקבלו ממשרד החינוך את הרישיון ולהפעיל את הגנים.

בעקבות פסק הדין הזה הוציאה מנכ"לית משרד החינוך ב-9 בפברואר 2014 גם הודעה לכל הבעלויות של הגנים הפרטיים מוכרים שאינם רשמיים, והורתה להם להגיש בעצמם את הבקשות לרישיונות ולהפעיל את הגנים.

עד לשינוי האמור עיריית ירושלים - הגנים הללו נחשבו כגנים עירוניים והעסקנו בהם את כוח האדם העירוני. מרגע שיצא פסק הדין הזה ויצאה הנחיה, הגנים הללו הם אינם יותר גנים עירוניים אלא גנים פרטיים לכל דבר ועניין. ולכן, ברור לכל בר בי רב שלא ניתן להעסיק עובד ציבור, עובד עירייה, עובד מדינה בגוף פרטי לצורך העניין.

אנחנו נערכנו בהתאם להנחיות. פניתי באופן אישי בשנת תשע"ד למנכ"לית משרד החינוך. ביקשנו אורכה של שנה על מנת לאפשר לעירייה להיערך. היו גם ניסיונות אחרים לשנות את רוע הגזרה, אבל הם לא צלחו וחייבו אותנו מתחילת שנת הלימודים תשע"ו לבצע את הוראות משרד החינוך והוראת ועדת הערר, ובהתאם לכך פעלנו. עיריית ירושלים מעסיקה 78 נשים עובדות כסייעות בגני הילדים הללו. אנחנו הקמנו ועדה וצוות מקצועי שכלל בראשות מנהלת אגף משאבי אנוש בעירייה הגברת ניקול בן עמי, הגברת מילכה בקנרוט שהיא אחראית מחלקת גני הילדים במינהל החינוך והחרדי וגברת לילי אליאסי שהיא ממונה משאבי כוח אדם במינהל החינוך ירושלים. הם נפגשו עם עובדת עובדת וניסו עד כמה שאפשר להתאים לה גן עירוני חלופי.

אני רוצה להדגיש שהיתה לנו פה הזדמנות בגלל חוק הסייעת השנייה שאפשר לנו לקלוט סייעת בגני הילדים.
היו"ר יעקב מרגי
כמה הצלחתם לשבץ מתוך ה-70 האלה?
אמנון מרחב
הצלחנו לשבץ כ-52 עובדות.
יואב בן צור (ש"ס)
לשביעות רצונן?
אמנון מרחב
עד כמה שאפשר. חלק שעבדו קרוב לבית נדרשות לעיתים לסייע. לא כולם מן הסתם לא בגנים חרדים, אבל השתדלנו. הצוות המקצועי השתדל להתאים עד כמה שניתן את הרצונות למצב הקיים.
היו"ר יעקב מרגי
חלופה אחרת שעוקפת את החלופה המשפטית נבחנה?
אמנון מרחב
לצערנו, סגרו את הדרך באופן מלא.
היו"ר יעקב מרגי
היה רצון מצד העירייה?
אמנון מרחב
חד-משמעית. יתרה מזאת, אני פניתי לארז קמיניץ המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ב-25 לאוגוסט 2015. תיארתי בפניו ואמרתי לו: אולי לכם יש רעיון משפטי. כפי שאמרתי, אנחנו ביקשנו דחייה של שנה. כל תשע"ה היתה בעצם שנת מעבר. אני יודע שהיה ניסיון גם - - -
יואב בן צור (ש"ס)
שקלתם להפוך את הגנים האלה לגנים עירוניים?
אמנון מרחב
זה נשקל שנים רבות. זה תמיד נשקל ונבחן כשהייחודיות של המגזר היא לא מאפשרת את זה.
יואב בן צור (ש"ס)
מה ההבדל בין זה לבין בית-ספר?
אמנון מרחב
רוב בתי-הספר החרדיים בירושלים הם בתי-ספר מוכר שאינו רשמי שמופעל על-ידי רשת החינוך העצמאית או רשת מעיין החינוך התורני.
יואב בן צור (ש"ס)
כן, אבל המזכירות בבתי-ספר של חינוך עצמאי עובדות עירייה.
אמנון מרחב
אפשר להעלות את זה גם, אם אתה רוצה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. הוא חוזר בו מהשאלה שלו. אני מחקתי את השאלה שלו מהפרוטוקול.
דניאל בונפיל
למה?
היו"ר יעקב מרגי
כי אנחנו יודעים מה התחלואים של המערכת. אתה רוצה ליצור עוד בעיה ולייצג אותה? זה יהיה 500 מזכירות. אחרי חוק נהרי נדבר על זה.
אמנון מרחב
רבותי, זוהי תמונת המצב. כפי שאמרתי, נשארו 19 נשים שלא הצלחנו למצוא להן פתרונות בתוך המערכת העירונית. כל פתרון שיעמוד בדרישות החוק והנחיות משרד החינוך אנחנו נשמח.

דבר אחד אני רוצה שיהיה ברור - לא רוצים להזיק לעובדות הללו. הן עובדות נאמנות ומסורות. אנחנו בסך הכול מבצעים את ההנחיות של החוק כפי שניתנו לנו.
היו"ר יעקב מרגי
לו יצויר שהיה רצון של שאר הסייעות להשתלב בפתרון שאתם מציעים, יש לכם מקום לשבץ את כולן?
אמנון מרחב
ראשית, כן. שנית, אלה שלא שובצו, חלקן זה מסיבות של שמירת היריון, חופשת לידה. יש עוד גברת עם - - -, אני לא רוצה לפרט יותר מדי להיכנס אישית.

אנחנו מחכים לעוד תקנים ממשרד החינוך. ביקשנו עוד כמה תקנים של סייעת נוספת בגני הילדים וגם לזה אנחנו ממתינים. כלומר, אני מאמין שבמהלך תשע"ו ה-19 האלה - חלקן, אגב, מועמדות לפרישה מרצון בתנאים אולי שנביא מהאוצר טובים יותר - אנחנו הולכים בשנת תשע"ו ליישם את ההוראה במלואה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה להאמין לטענה שעלתה, אבל אני חייב לשאול אותה, שבכל זאת, בכל זאת, בכל זאת, לחלק מהסייעות בגנים מסוימים כן מצאתם מענה להשאיר אותן במסגרת.
אמנון מרחב
לא, חס וחלילה. ה-19 שלא שובצו זה לא בגלל איזה העדפה אישית כזו או אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
תחדד לנו את זה כדי שנימנע מלזות שפתיים.
אמנון מרחב
אוקיי. יש שתיים שנמצאו לא - - -
יואב בן צור (ש"ס)
תן לנו באופן כללי. הן נמצאות כרגע בגנים של בית יעקב?
אמנון מרחב
אנחנו אמרנו להן שאין לנו פתרון בתוך העירייה כרגע. מההסתדרות נאמר להן - אני כבר לא יודע מה בדיוק ההנחיה שנאמרה להן, אם להתייצב לעבודה שם או להתייצב לעבודה פה. כרגע המצב לגביהן – אני מבין שהן מתייצבות לעבודה בבית יעקב.
יואב בן צור (ש"ס)
אמנון, סליחה. 19 הנשים הללו, במידה והן לא היו מתייצבות בגני בית יעקב, האם הן היו ממשיכות לקבל משכורות מהעירייה?
אמנון מרחב
כרגע לא פיטרנו אף אחת.
יואב בן צור (ש"ס)
לא פיטרת אף אחת. זאת אומרת, גם אם היא לא תבוא לעבודה, היא תהיה בבית, היא תקבל משכורת כי אין לך שיבוץ בשבילה.
אמנון מרחב
לא. כרגע אני אמרתי שאני חודשיים-שלושה. יש כאלה שהן בשמירת היריון, יש כאלה ברפואה תעסוקתית. שש או שבע מועמדות לפרישה מוקדמת. כלומר, ה-19 האלה זה לא עובדות שתישארנה בתוך המערכת. ייקח עוד חודש, עוד שבועיים, עוד שלושה, אחרי החגים, למצוא להן את הפתרונות המתאימים והן גם תעבורנה.
יואב בן צור (ש"ס)
יקרה משהו לאיזה עובדת במקום העבודה שהיא הלכה לעבוד, מי נושא באחריות? האם עיריית ירושלים?
אמנון מרחב
מכובדי, זה בדיוק הנקודה. אני אומר עוד הפעם, ככל שתוצא מפה וגם מההסתדרות הבהרה לסייעות הללו שהן צריכות לקבל בכל מקרה את השיבוץ העירוני, אנחנו נעשה עוד סבב ונשבץ אותן בגנים העירוניים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. נציג משרד החינוך, תציג לנו איפה נוצרה הבעיה. מכוח מה?
אילן שי
במשך שנים היו גני ילדים שפעלו לא רק בעיריית ירושלים אלא גם במקומות נוספים במתכונת שהיה מקובל לכנות אותה צינור קצה. גוף מסוים, עירייה או עמותה, מרכז החינוך העצמאי, רשת החינוך של מעיין החינוך התורני בארץ-ישראל, קיבלו רישיון להפעיל גני ילדים, אבל לא הפעילו אותו בעצמם אלא העבירו את ההפעלה של הגן. למרות שהרישיון הוחזק על-ידי אותה רשות מקומית או על-ידי אותו תאגיד, מי שבפועל הפעיל את גני הילדים היו תאגידים אחרים שקיבלו מהתאגיד שקיבל את הרישיון את ההפעלה.

משרד החינוך תקצב והכיר רק את אותו גוף שלו ניתן הרישיון, אותו גוף שכונה צינור, וההפעלה בפועל היתה על-ידי גוף אחר, תאגיד קצה. בעקבות פסק דין שניתן כפי שמנכ"ל עיריית ירושלים ציין, שקבע שמשרד החינוך לא יכול להמשיך במתכונת הפעולה הזו שהיא מנוגדת להוראות חוק הפיקוח על בתי-הספר, משרד החינוך שחייב לפעול בהתאם לפסיקה של גופים שיפוטיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תכניס אותנו לשיקול המשפטי. הרי אנחנו יודעים שלא אחת אנחנו נדרשים בוועדות האלה אפילו להלין על כך שגם משרד החינוך, גם רשויות המקומיות, מוציאים מטלות בתחום החינוך לגופים מפעילים. מה שונה המצב הזה מהפרטה? למה בית המשפט נדחק לפינה הזו?
אילן שי
אם אני מבין נכון את השאלה, במצב שבו יש רשתות שמפעילות את מוסדות החינוך עבור - - -
היו"ר יעקב מרגי
קדימה, מדע, אורט.
אילן שי
במצב הזה יש תהליך בעקבות המכרז והתקשרות שיש בין הרשות המקומית לבין אותה רשת, הרשת והרשות המקומית מגישות בקשה לפי חוק הפיקוח על בתי הספר להעביר את הרישיון. זה לא מצב שבו יש רשת שמשרד החינוך לא מכיר אותה שקיבלה מהרשות המקומית את ההפעלה, אלא בעצם אחרי שהרשות המקומית בוחרת רשת – את אורט להפעלה – הן מגישות לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על בתי-הספר בקשה להעברת בעלות והבעלות עוברת לרשת. זה לא מה שנעשה כאן, אלא יש איזשהו הסכם עם מישהו להפעיל את זה ומשרד החינוך לא מקבל הודעה, לא מעביר את הבעלות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז אין לך בעיה עם עמותת קצה, יש לך בעיה עמותת ההתחלה. בדבריך אמרת שיש לך בעיה עם עמותת קצה.
היו"ר יעקב מרגי
אין לו בעיה עם אף אחד, בית-המשפט יש לו בעיה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא הציג שהחוק אמר שאי-אפשר, אין היום עמותות קצה, אין עמותות צינור. למה אנחנו צריכים להסתכל עליהם כעמותת צינור? היא מפעילה את הגנים עבור העירייה – כן כמו אורט או פחות מאורט. העובדה שהרישום נעשה בעירייה, ומה יותר מרישום בעירייה? האם יש משהו שהוא יותר עירוני מרישום בעירייה?
היו"ר יעקב מרגי
מנכ"ל העירייה, צורת ההפעלה הזו היתה נכונה לכל גני המוכר שאינו רשמי או רק מי שרצה?
אמנון מרחב
לא, לא. כך פעלנו, כך אנחנו גם פועלים היום, למעט עניין הרישיונות.
היו"ר יעקב מרגי
עם כל הגנים של המוכר שאינו רשמי?
אמנון מרחב
כן.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא רצוני כאן לאלה.
אמנון מרחב
לא, לא. זה רשתות.
היו"ר יעקב מרגי
לו יצויר שהעירייה היתה מבקשת ממשרד החינוך לצאת למכרז הפעלה שכל הגנים של המוכר שאינו רשמי.
יואב בן צור (ש"ס)
היא יצאה למכרז.
אמנון מרחב
העירייה יצאה למכרז. יצאנו למכרז הפעלה, בחרנו זכיינים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, אוקיי. היא הבעיה, בגלל שהן עובדות עירייה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הרשתות מוציאות את הרישיונות עבור העירייה.
אילן שי
בעקבות כך, התפרסם נוהל שקבע באופן הדרגתי עד לשנת תשע"ו שיבוטל כל - - -
היו"ר יעקב מרגי
מתי זה היה?
אילן שי
לדעתי, זה היה מהלך של שנתיים שבסוף השנתיים לא אמורים להיות יותר. תשע"ו היא השנה שבה כבר לא אמורים להיות.
אמנון מרחב
תשע"ד היתה השנה שבה ניתנה ההנחיה. תשע"ה היתה מעבר, ו-ו' ביישום.
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה.
יואב בן צור (ש"ס)
יש לי כמה שאלות. ראשית, אדוני היועץ המשפטי של משרד החינוך, תגיד לי רק את ההבדל בין גני ילדים לבין בתי-הספר שבתי-הספר יש כן הפעלה עירונית, גם למוכר שאינו רשמי, ולא משנה באיזה דרך, ההפעלה עירונית, גם באמצעות עובדי עירייה כאלה ואחרים, לבין גני ילדים שפה אתה אומר: אני לא יכול להמשיך להתנהל בהתנהלות הזאת שהיתה?

שנית, האם ישנן עמותות צינור שעדיין פועלות או שהכלל הוא אחיד לכלל עמותות הצינור בארץ שלגמרי אין יותר עמותות צינור שעובדות בצורה הזו, אלא כל העמותות או שהן ישירות מול משרד החינוך או שהן גני עירייה בפועל מלאים?

השאלה הנוספת היא למנכ"ל העירייה. הרי כשהפעלתם את הגנים האלה באמצעות הרשתות האלה כל השנים, הרי בוודאי שלא רק מה שקיבלתם ממשרד החינוך נתתם לגנים. העובדים עלו לכם בטח יותר, נתתם כספים נוספים. האם כרגע כשעמותות הצינור לכאורה מתנתקות מהעירייה, יש לכם כוונה לתת להם תקצוב נוסף כדי לכסות על הפערים?

השאלה הנוספת היא מאוד חשובה ואקוטית והיא מה קורה באמת היום? פירטת שכל ה-19 נשים הללו שעכשיו נמצאות הלכו או הולכות בהוראת ההסתדרות או בהוראה של מישהו אחר לגני הילדים, והן נמצאות בשלבים כאלה ואחרים וכו'. האם אתה מודע כמנכ"ל לאחריות שלך והיא אחריות כבדה? כמי שניהל מערכת חינוך גדולה שנים רבות, האם אתה מבין שהאחריות לשלומן של אותן סייעות נופלת על כתפי העירייה? אם חס ושלום יקרה למישהו משהו באותו מקום, באותו רגע לא משנה מי אמר להן מה, הן עדיין רשומות כעובדות עירייה, אלא אם אמרת להן: אל תבואו לעבודה, לכו הביתה, או אמרת להן: תבואו כל יום לבניין העירייה ותשבו פה את השעות שהייתן צריכות לשבת בגני הילדים.
אילן שי
אני אנסה לחדד שוב את האבחנה בין גני הילדים לבין מצב הרשתות. המצב שהיה קיים בגני עיריית ירושלים ובגנים אחרים היה מצב שבו ניתן רישיון לגוף אחד, לעיריית ירושלים, אבל הוא לא הפעיל בפועל את המוסד.

לעומת זאת, המצב של אותן רשתות, גם בתי-ספר תיכון עירוניים - - -
יואב בן צור (ש"ס)
סליחה, לא. יש לך טעות אחת. עיריית ירושלים – נכון שלא הפעילה, אבל חלק מההפעלה כן היתה בידיהם. עיריית ירושלים שיפצה, תיקנה, העסיקה את העובדות. הסייעות הללו היו עובדות עירייה. היא כן הפעילה. זה לא שהיא לא הפעילה, היא הפעילה. היא לא נתנה כסף. היא נתנה את היתרה ממה שנשאר לאותם גני ילדים.
היו"ר יעקב מרגי
אם הרישיון ניתן לעיריית ירושלים, והזעקה נשמעת פה מהסייעות, מה הסטטוס של הגננות? מי העסיק אותן? איפה הגננות פה במשבר הזה?
אמנון מרחב
הן עדיין נחשבות עובדות עירייה. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות.
היו"ר יעקב מרגי
איפה הן עכשיו משובצות?
אמנון מרחב
כרגע על-פי הנחיית ההסתדרות הן בבית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היושב-ראש שואל על הגננות. הוא לא ענה לך.
היו"ר יעקב מרגי
למה קריאתה של ההסתדרות לגבי הגננות נקלטה והיא מוטמעת? אני שאלתי על הגננות.
אמנון מרחב
הן עובדות הרשת. הגננות עצמן עובדות הרשתות.
היו"ר יעקב מרגי
מי תקצב אותן? הרישיון ניתן לעירייה. אם הרישיון ניתן לעירייה, מה פתאום מימנת את הגננות?
אילן שי
כדי לענות על ההגדרה של מה זה צינור קצה - זה מצב שבו התקציב עבר ממשרד החינוך לעירייה או לתאגיד א', וההפעלה היתה באמצעות תאגיד ב'.
יואב בן צור (ש"ס)
יש שני סוגים של הפעלות: יש של מעיין החינוך התורני שבו באמת מעיין החינוך התורני קיבלה כסף והעבירה אותוas is בניכוי תקורה לעמותת צינור, לעמותת קצה. זה סוג אחד של הפעלה. בעיריית ירושלים זה לא היה אותו דבר. אגב, גם ברשת הגנים של אגודת ישראל. שם בעצם לא, הגנים בבעלות. בעיריית ירושלים זה לא היה כך. עיריית ירושלים קיבלה כסף. בחלק מהכסף היא העסיקה את הסייעות כעובדות עירייה ואת יתרת הכסף העבירה לרשתות שהן העסיקו את הגננות.
היו"ר יעקב מרגי
אכן זה כך? הגננות היו עובדות העמותות. אתם שיפיתם אותן מהתקציב שקיבלתם ממשרד החינוך.
אמנון מרחב
צינור. עבר דרכנו, הלך אליהם.
היו"ר יעקב מרגי
למה הגננת בתקצוב העמותה והסייעת עובדת עירייה?
אמנון מרחב
היועץ המשפטי שלי עוזר לי ואומר לי שהעירייה לא מעסיקה גננות. גם בחינוך הממלכתי הגננות הן עובדות משרד החינוך. אז לא שינינו. לא העסקנו אנחנו גננות, אלא העברנו. טוב שיש לי יועץ משפטי לימיני.
יואב בן צור (ש"ס)
אגב, איך זה עובד? משרד החינוך מוריד לך את הכסף עבור הגננות שהוא מעסיק שהוא משפה אותך על הגנים העירוניים?
אמנון מרחב
בגנים הממלכתיים?
יואב בן צור (ש"ס)
כן.
אילן שי
זה בהתאם לצו לימוד חובה.
אמנון מרחב
עובדות המשרד והוא משלם את שכרן.

מי אם לא חבר הכנסת מקלב מכיר מה קורה בעיריית ירושלים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כולם מכירים. אבל מה שקורה היום בעיריית ירושלים זה לא מה שקרה בזמני. המנכ"ל – בסדר. בזמני הרשתות האלה - קנו שירות מהן, קנו שירות מהגנים האלה. העירייה ראתה אותם כגנים עירוניים לכל דבר.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, מי עתר? איך זה הגיע לבית-המשפט?
אמנון מרחב
מי שעתר שם זה רשת אור לילד, נתיבי אחיעזר. עורכי דין דוד גלאס ויורם בר סלע ייצגו אותם.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי, צרות מבית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שאלת שאלה מצוינת - למה זה צריך להגיע לבית משפט?

האמת שאת הנושא הזה צריך לחלק לשני חלקים: קודם כל, עצם העובדה שלא מאפשרים לסייעות העירוניות האלה לעבוד בגנים האלה שאנחנו רואים אותם כעירוניים וכולם רואים אותם כעירוניים. העירייה מתקצבת אותם ואפשר להגיד ב-100% לפי נוסחה שאתם קבעתם בעצמכם כמה כסף אתם נותנים על הוצאת רישיון, כמה כסף אתם נותנים על שיפוצים. הם מפעילים עבורכם, וכשאין מבנה אתם דואגים. הם עובדים איתכם ביחד לגבי כל עניין. אם זה היה יחסי עובד-מעביד, ודני יודע את זה, בית-משפט היה רואה את זה כהליך מתמשך של עשרות שנים של עבודה ביחד מול הגנים האלה ועבודה משותפת – קניית שירות, לא קניית שירות. זה חלק אחד שצריך להגיע, ואדוני היושב-ראש בטח יחדד את זה בהמשך.

אני עכשיו רוצה להגיע לקצה של העובד, לאותן סייעות. אותן סייעות הן נשים שעבדו עשרות שנים בגנים במסירות. הן הנדבך המרכזי לא פחות מהגננת באותם גנים. הבנות שלי למדו אצל הסייעות האלה שעכשיו מפוטרות או שצריכות לחפש עכשיו מקום אחר, וגם הנכדות שלי לומדות.
קריאה
אבל הן לא מפוטרות, אדוני.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוציאו אותן מהגנים. יש סייעות שנמצאות באותו גן 25 - 30 שנה.
היו"ר יעקב מרגי
בית המשפט לא רואה את הדברים כמוך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
צריך לראות למה הגענו לזה ואיך נתנו לדבר להתגלגל עד כדי כך וכמה עמדנו מנגד ועמדנו חזק כדי שלא יעשו את זה. אבל השאלה היום בעיצומם של ימים האלה היא איך אנחנו מטפלים באותן סייעות? למה להעביר סייעת מגן שהיא רגילה אליו לגן אחר במקום אחר שלא מתאים לה מבחינת האופי ולא מבחינת הניסיון ולא מבחינת הציבור. זה נקרא לפטר אותה וזה עינוי. זה לא רק לפטר אותה, זה לתת עליה עבודת פרך. בהגדה כתוב שהעבידו את בני ישראל בפרך ותמיד חושבים לפי התמונות שנתנו להם לסחוב על גבם אבנים גדולות. בסוף התברר שלו זו עבודת פרך. פירושה של עבודת פרך היא לתת לאדם לעשות עבודה שלא מתאימה לו. מי שהיה רגיל בעבודה עדינה נתנו לו לעשות עבודה גסה ומי שהיה רגיל בעבודה גסה נתנו לו לעשות עבודה עדינה. לגברים נתנו לעשות עבודה שנשים היו רגילות לעשות. זה עינוי לאדם, לא פחות מפיטורין. אתם בחלק הזה חייבים, גם אם בית המשפט. צריך להתנהג עם אותן נשים אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
אני חייב להיות סניגור של עיריית ירושלים. אני בא מתחום העסקת עובדים. מדובר ב-78 נשים. שובצו כבר 52 מרצונן. יש לנו עוד 19?
דניאל בונפיל
לא נכון, זה לא מדויק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הן לא מסכימות, זה בכוח. זה נשים שלא רגילות ולא מתאים להן. זה הרעת תנאים. יש מאות עובדים בעיריית ירושלים כמו בכל עירייה אחרת שלא נמצאים. אין להם שום תפקיד כי היו שינויים והם לא התאימו.
אמנון מרחב
אין אחד. השתנו באמת הזמנים מאז.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מכיר איך שוועד העובדים מאז ותמיד עומדים על הזכויות של העובדים ולא נותנים לפגוע.
אמנון מרחב
הנה, דני בונפיל יגיד לך שאין עובד עירייה אחד שלא עובד בעירייה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כולל בתעבורה לא?
אמנון מרחב
כולל בתעבורה. כולם עובדים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו יודעים. אדוני המנכ"ל, לא נריב על זה.
דניאל בונפיל
אני חייב להגיד שהם עובדים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בוודאי שהם עובדים. הם נמצאים כל יום, מגיעים לעירייה. אבל הם לא לוקחים אותם לעבודות אחרות, לא מעבירים אותם ממחלקה למחלקה, לא מעבירים אותם מאגף לאגף. משאירים אותם באותו מקום אם אין להם עבודה עכשיו.

לקחת סייעת ממקום שהיא רגילה אליו ולהעביר אותה למקום אחר, זה נקרא שאתה עושה- - -
אמנון מרחב
יש לי הוראת חוק, מה אתה מציע שאני אעשה? יש לי גם הנחיה של מנכ"לית משרד החינוך.
דניאל בונפיל
זה ערר, זה ועדת ערר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה הרעת תנאים באופן בוטה.
היו"ר יעקב מרגי
ועדת ערר של מי?
יואב בן צור (ש"ס)
משרד החינוך.
קריאה
זה החלטה שניתן לערר עליה לבית משפט לעניינים מינהלים.
אילן שי
אני מבקש לתקן. ועדת ערר היא ערכאה שיפוטית. זה לא עתירה לבית-משפט לעניינים מינהלים, זה ערעור.
יואב בן צור (ש"ס)
אדוני המנכ"ל, גם משיחה איתך לפני כן, אין ספק שעיריית ירושלים משתדלת ועושה את כל האפשר, ומבחינתה, היא מנועה מבחינת חוק. המנכ"ל אמר לי בחוץ שמבחינתנו אם ישתנה החוק אין בעיה.

אני רק רוצה לחדד את מה שאמר חברי הרב מקלב. מה היה עושה הקדוש ברוך הוא? היה מבלבל את המדינות. אם מדינה מסוימת לדבר בשפה מסוימת, היה לוקח אותם למקום אחר ששם לא מבינים את שפתם. אם אנשים מסוימים היו רגילים למזג אוויר מסוים, היה לוקח אותם למזג אוויר אחר שהם לא רגילים אליו. כל שינוי לכל אדם בכל גיל ובכל מצב הוא בעייתי. בוודאי מי שעובד במקום מסוים באווירה מסוימת עשרות שנים ובדרך מסוימת ובציבור מסוים, קשה לו היום לשנות את מה שהוא הורגל אליו. פתאום הוא נשלח לקיצוניות אחרת לגמרי. אני יודע שאתם משתדלים.
היו"ר יעקב מרגי
אומר המנכ"ל: מה אתם מציעים? הוא כפוף לפסק דין ולהנחיות המשרד.
יואב בן צור (ש"ס)
לפני כן, אני עדיין לא קיבלתי תשובה מהיועץ המשפטי של משרד החינוך. אני רוצה לשאול, האם היום, בתשע"ו, יש עדיין עמותות צינור שעדיין ממשיכות לעבוד כעמותות צינור או שאין?
אילן שי
הנוהל של משרד החינוך קובע שאסור שיפעלו יותר עמותות - - -
דניאל בונפיל
הוא שואל אם יש או אין. תבדוק מה קורה בבני ברק.
יואב בן צור (ש"ס)
אני שואל, אם יש עמותות צינור? למיטב ידיעתי, יש. אם יש אז או שכולם או שאף אחד.
אילן שי
זה שמישהו מפר הוראות שלנו עדיין לא אומר שה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
ידידי הנכבד, אף אחד לא יכול להפר הוראות כיוון שאתם מעבירים את הכסף.
דניאל בונפיל
- - - הוא לא ייגע בהם.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
דניאל בונפיל
הפוליטיקה לא - - -
קריאה
האכיפה היא סלקטיבית.
היו"ר יעקב מרגי
למה? זה אקס טריטוריה?
דניאל בונפיל
תלוי נגד מי ומה.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני לא מתקן את הקטע של האפליה שכתבתי בכותרת.
דניאל בונפיל
חד וחלק.

חברים, כדי שתירגע אדוני יושב-ראש הוועדה, אין יותר קבועות מהעובדות האלה. אף אחד – לא ניר ברקת שאני מאוד אוהב אותו ולא המנכ"ל שמאוד מכבד את העובדים – לא יכולים לגעת באף סייעת.
היו"ר יעקב מרגי
הוא אמר זאת.
יואב בן צור (ש"ס)
הוא אמר. הוא גם לא רוצה.
דניאל בונפיל
אני רוצה להרגיע אותך כי אמרת: מה הם עושים היום? הם עובדים בבית.
היו"ר יעקב מרגי
הם שאלו. אותי לא הטריד מה הם עושים.
דניאל בונפיל
לגבי מה שנעשה להם – אתם לא יודעים איזה עינוי הן עוברות. ביקשתי חצי שעה שהמנכ"ל ייראה איך החברות האלה מבוקר עד לילה קוראת תהילים, מתחננות על נפשן. הן לא יכולות לעבור לממלכתי או לממלכתי-דתי כי הן לא מסוגלות – זה לא יעזור. יש דבר שנקרא ניידות ולפעמים אנחנו נותנים יד לניידות. אבל זה מצב שאנחנו לא יכולים לתת יד לניידות. לקחת עובדת כזאת ולשים אותה בבית-ספר ממלכתי זה להרוג אותה. ואני אומר לך, הן לא ילכו. עובדה, אתה לא ראית כזה דבר.
היו"ר יעקב מרגי
כולן? אף אחת לא?
דניאל בונפיל
אף אחת, חוץ מה-19. תבדוק מי ה-19. אני מציע לך גם ללמוד את השמות וללמוד גם את השמות שעברו. במקרה, במקרה מאלה שעברו הן בערך בין 80% ל-90%, כולן מזרם אחד, ואני לא רוצה להרגיז אף אחד פה. אורי חבר שלי טוב. לאחרים דאגו. ה-19 האלה ידועות.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי.
דניאל בונפיל
סליחה, יש חוק? תעשה אותו עד הסוף. קח גם את ה-19 האלה ותוציא אותן. מה זה בהיריון? מה זה צריכה לפרוש? אין אחרים במקומות אחרים? במגזר השני אין בהיריון? עושים בהן מה שהם רוצים ולא אתן לזה יד. אני רוצה שתדע שזו מלחמת עולם. אני לא יודע מה יקרה גם עכשיו. לא אתן להן לחזור. אני אשים אותן עם אוהל ואשב בכיכר ספרא. אתם לא יודעים איזה עוול אתם עושים לנשים האלה. הן נמצאות פה ותשמעו גם אותן כדי שתבינו עד כמה זה קשה להן. רשמנו אותן לדבר. זה לא שזו עובדת שסרחה או עובדת שלא עובדת או עובדת שחס ושלום פוגעת בילדים. אין את זה אצלם. אני כל יום נמצא בבירור אחר במגזרים אחרים כשסייעת לא מטפלת יפה.
אמנון מרחב
מה אתה מציע? אתה מציע שאני אעביר גם את ה-19?.
היו"ר יעקב מרגי
לא, הפוך. הוא אומר: אם יכולת ומצאת פתרון ל-19, למה הוא לא יהיה ב- - -?
אמנון מרחב
אין לי פתרון. אין לי חסינות כמו שלכם יש. אומר ועדת הערר, יש שאלה האם במעשיה בשיטה ההיא לא עברה עיריית ירושלים עבירה פלילית מכוח סעיף 33ב' לחוק הקובע כי העובר על הוראת סעיף קטן - - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני המנכ"ל, עברה. אבל היא ממשיכה לעבור.
דניאל בונפיל
ועוד איך.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי שזו בעיה שצריך באמת לתת לה מענה. אני מבין את המצוקה שלך מול החלטת משרד החינוך. אני לא יכול להישאר אדיש לשאלה שהציג דני: איך יכול להיות שכל ה-19 שייכות למגזר מסוים?
אמנון מרחב
חד-משמעית, לא נכון. חצי חצי. חצי מגזר א' וחצי מגזר ס'.
דניאל בונפיל
לא, לא. לא כולם, חלקם.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא מה שאמרת קודם.
דניאל בונפיל
אמרתי: תבדוק מי ה-19. חצי מ-20 זה לא חצי מ-70.
אורי מקלב (יהדות התורה)
איך אתה יודע? בדקת את זה? איך יודעים?
אמנון מרחב
שאלה טובה.
דניאל בונפיל
אתה יודע איך יודעים? מי לחץ? מי הפעיל כוח? מי הפעיל את האנשים? רק כך זה עבד וזה מה שכואב. יותר מזה אני אומר לך, אדוני יושב-ראש הוועדה, מה עושות כל המזכירות בבתי-הספר של בית יעקב? מי הן? למה הן יושבות שם? למה אדון היועץ המשפטי לא מדבר על זה? למה לא כולם עוברים? מה עם השרתים?
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה להזיק להם. מה, אתה רוצה שאני אאלץ - - - ?
דניאל בונפיל
אתה לא תזיק להם. הם עובדים, אף אחד לא יכול לגעת בהם ואני אומר לך את זה באחריות. יש לי הסכם קיבוצי.
היו"ר יעקב מרגי
בתי-הספר יפסידו, אני לא רוצה.
דניאל בונפיל
אנחנו לא רוצים שמישהו יפסיד, אתה לא יכול להאשים את ההסתדרות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הסטטוס של בתי-הספר הוא אחר.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא בא אליו בטענות איפה הוא גמיש.
דניאל בונפיל
אפשר למצוא פתרון גם ל-60 האלה במקומות טובים מבלי שהן ייפגעו.
היו"ר יעקב מרגי
אדוני המנכ"ל, אתה שומע את הקריאה של דני? הוא אומר שאפשר למצוא ל-60 האלה מקומות מתאימים להן מבלי שייפגעו.
אמנון מרחב
כבודם, יביא לי דני בונפיל שכמו שאמרנו אני מאוד מעריך אותו גם כן - - -
היו"ר יעקב מרגי
מעניין, ההערה היא הדדית ואנחנו לא - - -
אמנון מרחב
נכון. יביא לי רשימה של שיבוצים של 60 הגננות הללו בגנים עירוניים, אני אבדוק אותן. אם הן מתאימות, למה לא? אני לא בא לעשות רע לאף אחד.
היו"ר יעקב מרגי
נוכחנו לדעת שהכוונות שלכם באמת טובות, אבל בואו נראה איך מיישמים את זה. דני, אומר לך מנכ"ל העירייה. שלב ידיים איתו.
דניאל בונפיל
- - - המנכ"ל, ואני לא רוצה, חס ושלום, לפגוע במערכת כולה. ידעתם את זה משנת 2013. מה עשיתם בשנתיים האלה?
היו"ר יעקב מרגי
לא עשו ועכשיו יש בעיה. בואו נפתור אותה יחד.
דניאל בונפיל
סליחה, האנשים האלה באו מחופש וקוראים להם לשימוע באותו יום ובאותו יום מעבירים אותם. אתה מכיר כזה דבר? אתה מכיר שעושים דבר כזה באיזה מקום במדינה ועוד לסייעת שעובדת בבית-יעקב?
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל אותך שאלה, אומר לך מנכ"ל העירייה בכנות מלאה ואני נוטה להאמין.
דניאל בונפיל
אני מסכים. הוא בכלל לא יודע את השמות, זה לא יעזור. הוא לא מעורב בכל מה שקורה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה תשב. דני, בוא נקים עכשיו ועדה משותפת שלך ושל העירייה לבחון את השיבוצים.
דניאל בונפיל
בשמחה, וגם לבחון לעזור לבית יעקב.
היו"ר יעקב מרגי
בואו נשמע את הסייעות.
אמנון מרחב
הוא בדק. ישבו איתו אחד אחד. הנה, נמצאת פה מנהלת אגף משאבי אנוש.
דניאל בונפיל
לא ישבו איתי אחד אחד, אל תגיד – שקר. לא ישבו איתי אחד אחד, ישבו איתי רק על הכלל.
אמנון מרחב
בהתחלה טענת שלא צריך להעביר אותן. עכשיו אתה אומר ש- - -
דניאל בונפיל
אני טוען שאתם הייתם צריכים לעשות את העבודה. שנתיים אתם הייתם צריכים להביא את משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
דני, אני פונה אל הסייעות ושואל אותן שאלה. אני לא מביע עמדה, אני עכשיו מנהל דיון. העירייה מציעה לכן גן חלופי. היא לא מפטרת אתכן. היא מצהירה: אין לנו עניין לפטר אתכן. אנחנו רוצים לשמור על זכויות העבודה שלכן. אתן פשוט תהיו מנוידות לגן כמה שיותר קרוב לבית. תאמרי לי מה הבעיה?
סניורה משרקי
קודם כל, זה לא מקובל. זה פשוט סוג של כפייה. אני עובדת בגן חרדי. 18 שנה באותו מקום, באותו גן עם אותו צוות. לא היתה תלונה אחת עליי. אני לא יודעת מה האינטרסים ומה העניין. אני לא מבינה בחוק. החליטו שאני אעבור לגן אחר. לא רציתי לקבל את השיבוץ. העירייה שלחה בלילה שליח עם מכתבים. הקישו לנו בעשר ובאחד-עשרה בלילה על הדלת. הוא הקליט אותנו. הוא אומר: אני יודע שאתם שם, תפתחו את הדלת. אני מקליט אתכם. הוא גם צילם את הדלתות. אני חושבת שהמנכ"ל צריך להיות מודע לזה. הוא צילם את זה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא אווירה פסטורלית.
סניורה משרקי
זה היה בצורה כל כך לא יפה ובצורה מפחידה.
דניאל בונפיל
זה מכתבי איומים.
סניורה משרקי
שנית, הם גם שלחו גם לגן. כי ברגע שרצינו לחזור הם שלחו מכתבים עם שליחים ואמרו: תצאו מפה מיד. הם שלחו גם את המפקחות.
היו"ר יעקב מרגי
זה נעשה גם ל-19?
סניורה משרקי
לא.
היו"ר יעקב מרגי
חשוב לי לדעת איזה חבר מועצה מייצג אותן.
דניאל בונפיל
לא, - - -
יואב בן צור (ש"ס)
מה "לא", דני? מה אתה - - -?
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, דני.
סניורה משרקי
אני מכבדת את כל הרבדים בעם. אבל המעבר זה לא דרך החיים שלנו. זה החינוך שלנו, זה הערכים שלנו. אנחנו לא יכולות לעבור לממ"ד.
היו"ר יעקב מרגי
מה אכפת לך להקנות את הערכים שלך לילדים?
סניורה משרקי
לא.
יואב בן צור (ש"ס)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
תן לי לשאול שאלות - - -
אמנון מרחב
יש לי 50 סייעות חרדיות במנח"י.
סניורה משרקי
הן בחרו מראש. הם נתנו כל הזמן דוגמה שיש מלא נשים חרדיות שעובדות במגזרים אחרים, והכול בסדר ויפה. כשנכנסתי לעירייה, נכנסתי על תקן של עובדת במגזר חרדי. 18 שנה אני באותו מקום.

זה לא כל כך פסטורלי שכאומרים: נמצא לכן שיבוץ. מכניסים אותנו על תקן של סייעת שנייה. זאת אומרת, בגילי, אחרי 18 שנה, מעבירים אותי לסייעת שנייה. בשנה הבאה אולי לא יצטרכו סייעת שנייה.
היו"ר יעקב מרגי
יש הבדל בסטטוס?
סניורה משרקי
לא יודעת בדיוק.
קריאה
אין הבדל בסטטוס.
דניאל בונפיל
לא, הם הבטיחו לנו שסייעת - - -
אמנון מרחב
הנה, תשמע, כבודו, מה אומר בונפיל. מה התחייבנו.
סניורה משרקי
אני באמת מבקשת לתת לי לסיים לדבר. אני לא מומחית, כולם פה נורא מקצוענים.
היו"ר יעקב מרגי
תסיימי. את מדברת די טוב.
סניורה משרקי
אם אני עוברת להיות סייעת שנייה, במקרה ובשנה הבאה לא יצטרכו ולא יהיו רישום מלא שם, העיריה פשוט אומרת: אנחנו נעביר אותך לגנים שיצטרכו. זאת אומרת, אנחנו נתנייד בכל הגנים ברחבי העיר אחרי שאנחנו נוקטים בצעד שמכריחים אותנו לעבור בין הגנים ברחבי העיר.

דבר נוסף, הגברת מילכה יושבת פה והיא עדה. הציעו לעבוד עם גנן, הציעו לנו לעבוד בגנים רפורמיים, ונשים יצאו משם בוכות.
אמנון מרחב
ממש לא נכון. זה שקר וכזב.
סניורה משרקי
מילכה, את אמרת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז היא אמרה - בסדר.
סניורה משרקי
- - - היא אמרה: אנחנו צחקנו, אני לא ידעתי שיש גנן. מילכה, את לא אמרת לי את זה? יש לי הוכחה.
קריאה
נכון - - -
אמנון מרחב
אם היא לא ידעה, אז בטח היא לא עשתה לך את זה דווקא.
סניורה משרקי
זה לא משנה. אבל אם אומרים שהכול היה ברגש ומתחשבים בנו, תקשיבו: זה הערכים שלנו. אנחנו נלחמים על דרך החיים שלנו. זה לא כזה פשוט להעביר ולנייד.

כשהם אומרים שהם החזירו חלק וזה באמת משיקולים של נשים שבאמת צריכות, בתור עובדים סוציאליים דאגו להם. אנחנו במשא-ומתן שישבנו עם העירייה אמרנו: בסדר, אנחנו מסכימות. תחתמו לנו שהעירייה מתחייבת עד סוף השנה למצוא להן שיבוץ מתאים. בינתיים אלה שצריכות ללדת ילדו, אלה שחולות יבריאו. הם קמו ופירקו את המשא-ומתן. הם לא הסכימו לחתום שהעירייה תדאג להן עד סוף השנה לשיבוץ. זאת אומרת, אנחנו ממש נפגעות. מה קורה פה?

מילכה גם אמרה זה לא רק שאלו נשים שהן צריכות עזרה, הן גם נשים שהמפקחות לא בחרו אותן. הן נורא חרדיות.
היו"ר יעקב מרגי
רחל הסייעת, את רוצה לדבר? את לא חייבת. אם זה מתואם אז תסיימי, אין בעיה.
סניורה משרקי
- - -שבעיקרון המפקחת ישבה, וכל נציגות העירייה פה ישבו איתנו, ומילכה אמרה בפירוש: הן לא מתאימות. אלה שחזרו לבית יעקב – הן לא מתאימות. המפקחות לא רצו. כאילו ישבו מפקחות ובחרו להן איזשהו סוג של נשים.
היו"ר יעקב מרגי
אה, פתאום הספרדיות מוכשרות?
סניורה משרקי
כן. כאילו אלה שהן מאוכלוסייה מסוימת - בסוף גם בזה אנחנו נדפקות - אבל אלה שמאוכלוסייה מסוימת לא בחרו אותן בגלל זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
קודם כל, יש לכן עכשיו נציג. לכן, יושב-ראש ועדת החינוך כדי לייצג את כל מגוון הציבורים. הוא נמצא פה והוא מקיים את הדיון הזה בתקופת הפגרה וגם בצמוד לחגים רק כדי שיהיה מי שידאג לשקופים.
היו"ר יעקב מרגי
אל תגיד לאף אחד, אבל חרגתי ממכסת הדיונים בפגרה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
נכון. מבחינתכם, זה מה שהוא עושה עכשיו. הוא דואג לכן. אם דאגו ל-19, עכשיו ידאגו לשאר. אדוני היושב-ראש, אתה נמצא פה בשביל לדאוג להן ושלא יגידו שלא דואגים להן. אפילו אני באתי בשביל זה. עצם הדיון ועצם השאלה שנשאלה: מה הבעיה שלכן להיות בגן הזה ויש עובדות חרדיות כך – נכון, אין על זה ויכוח. אבל כאן בדיוק רואים שאתם לא מבינים ולא יורדים לנפש העובד, אדוני המנכ"ל.
אמנון מרחב
זה לא נכון, ממש לא נשאלה השאלה הזאת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יכול להיות נהג אגד חרדי, אבל לא כל אחד שהוא נהג הסעות באיזה מקום או כל מי שעובד כנהג יכול להיות נהג אגד. אתה לא יורד לנפש העובד. אנחנו מדברים על שינוי מצב, זה לא סתם ניידות. זה הרעה בתנאים. אדם שהתרגל לעבוד במקום מסוים, יכול להיות שבמגזר אחר הוא לא יכול לעבוד. יכול להיות שאחרים שכן יכולים.

אשאל אותך שאלה אחרת. למה הקמתם שני אגפים? הכול אותו הדבר, למה הקמתם שני אגפים? למה יש צורך באגף חרדי ובאגף כללי? כולם עובדים אותו הדבר, כולם יכולים לעבוד יחד. מילכה יכולה לעבוד במנח"י. אתם הקמתם שני אגפים כי הבנתם. האם לא הבנתם שאחד התרגל לעבוד במגזר מסוים ולהתנהל בצורה מסוימת עם הורים מסוימים כי זו ההשכלה שלו?

אני עדיין לא אומר שאי-אפשר לנסות. השאלה היא מהי ברירת המחדל, איך מסתכלים עליהן? האם אומרים להן: גברתי הסייעת, את משובצת כאן, ואם לא מוצא חן בעינייך אז שם הדלת, כאן המכתב, או שאומרים לאנשים שמקימים צוות אמיתי שבנוי מאנשים שמבינים, מפסיכולוגים, מאנשים שיש להם ניסיון עם עובדים, יחד עם ועד העובדים, ומסתכלים על כל אחת כנפש. יש כאן שאלה של נפשות ולא שישבצו את כולן באופן כללי היכן שיש מקום. צריך לשבת ולשכנע. צריך להגיד ללכת ליומיים לנסות. אם היא לא רוצה שתחזור. אני לא פסיכולוג, אבל אני יודע שכך הייתי מתנהג אם היה מדובר באשתי או בבת שלי. כל אחד עובר משברים עם בני הבית שלו שבמהלכם מציעים לנסות ולבדוק. זה מה שאתם צריכים לעשות.

הבעיה היא הגישה. נניח החוק חייב אתכם ואני מבין שהיריעה היא גדולה ושאי-אפשר להיכנס לכל מקרה פרטני. אבל אנחנו באים מבקשים ודורשים מכם להסתכל על העובדים האלה בראייה של כל עובד בפני עצמו. היא כעובדת עירייה השקיעה את הכול, החל מהשעות המוקדמות של הבוקר. מדובר בנשים עובדות שיש להן בית עם ילדים והן כבר בשעה שבע וחצי היו בגן. הן נסעו מרחקים כדי להיות בגן. הן באו ראשונות והלכו אחרונות. תשמע מההורים איך הם מתייחסים לסייעות האלה. אלו לא רק סייעות שמחליפות טיטולים או מנקות את הגן אחר כך או מנקות שירותים, הן הרבה יותר מכך. הן משקיעות את כל מה שיש להן. שעות רבות הן ישבו לפני תחילת שנת הלימודים על מנת להכין את עצמן. מגיעה להן הכרה והערכה גדולה מאוד על העבודה שהן עושות במשך עשרות שנים וצריך להתייחס אליהן כמו שמתייחסים לכל עובד באגף אחר בעירייה.

אתה הצעת להקים צוות שמורכב מאנשי מקצוע. צריך להיות גם מישהו מטעם המנכ"ל, עם ועד העובדים, נציגות הסייעות. צריך לדעת שאנחנו לא הולכים בכוח, אלא אנחנו הולכים עד שנמצא לכולם עבודה – זו כבר אמירה אחרת. זה לא נאמר עד היום.
היו"ר יעקב מרגי
מכובדי המנכ"ל, יש אגף חרדי בעירייה, נכון?
אמנון מרחב
הנה, הגברת מילכה בקנרוט מייצגת אותו.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך אגף חרדי בעירייה. יש גנים חרדיים בעירייה.
אמנון מרחב
לא.
היו"ר יעקב מרגי
בכלל? שום גן באזורים חרדיים?
אמנון מרחב
מופעל על-ידי רשתות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל עד לפני כמה זמן הסטטוס שלהם היה עירוניים.
אמנון מרחב
חבר הכנסת מקלב, נכנסת באיחור. כנראה שפספסת את הקטע הזה. נכון, אני הצגתי. הם היו גנים עירוניים לכל דבר ועניין. מאז הפסיקה של ועדת הערר וההנחיה של מנכ"לית משרד החינוך נפסק העניין הזה. המוטיבציה היא לא של העירייה.
היו"ר יעקב מרגי
השולחן העגול מחפש חרכים וסדקים להיכנס בהם, מישהו פתח לי כנראה סדק שהיה אטום. בצורה חד-משמעית וכנה אני אומר שלא נותר לי, וזה נכון כך לנהוג, וכך אנחנו נוהגים ברוב הוועדות, במיוחד כשמדובר בסוגיה של יחסי עובד-מעביד. אלו עובדות ותיקות ומסורות. זה חייב להיות ביחד ובשיתוף פעולה.

אני קורא לכם, למרות כל ההליך שעשיתם, הן בהוצאת המכתבים, הן בחתימות ובשיבוצים, שימועים, להתכנס נציגות העירייה, נציגות הסייעות, דני. דני הוא לא הסתדרות, הוא מוסד בפני עצמו.
אמנון מרחב
אבל יש ארגון עובדים בעירייה, הוא יושב.
היו"ר יעקב מרגי
יפה, אז ודאי באמצעותו.
דניאל בונפיל
ארגון העובדים שלו ומטעמו החליט שכן צריך להעביר אותן – זו הבעיה.
סניורה משרקי
הוא אמר לנו: תגידו תודה רבה שלא - - - אתכן.

אם העירייה מאשרת ל-19 לחזור, יש פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
גברת סניורה, נתתי לך רשות דיבור עוד הפעם? דני, אני ברשות דיבור. אל תפריע.

אני חושב שצריך לקיים ישיבה משותפת של העירייה, של הסייעות, דני כיושב-ראש מרחב ירושלים. אתה מקביל של בביוף, נכון?
דניאל בונפיל
כן, קצת יותר גדול.
היו"ר יעקב מרגי
אתה צריך להתאמץ, לצעוק כמוהו.
אמנון מרחב
יש ארגון עובדים בעיריית ירושלים לפי ההסכם הקיבוצי, הוא גם יהיה בפנים.
דניאל בונפיל
ועדיין הוא צריך להיות במרות של ההסתדרות. גם הוא יהיה בפנים - ועוד איך.
היו"ר יעקב מרגי
תכניס אותו. דני, ברגע שהוויכוח עכשיו אם הוא יהיה בפנים או לא יהיה בפנים סיכמנו.
אמנון מרחב
אין ויכוח.
היו"ר יעקב מרגי
סיכמנו שמקימים פורום משותף? זה יהיה הסיכום של הדיון?
אמנון מרחב
אומר לך משהו, אני לא עובר על החוק.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך מראש, אל תעבור על החוק.
אמנון מרחב
איך אמר לי דני בונפיל? בינתיים הן יושבות בבית. צר לי עליהן. אני לא יכול לשלם משכורת לאדם שלא עובד, לא יכול.
דניאל בונפיל
ראש העיר הבטיח שהוא ישלם.
אמנון מרחב
ראש העיר לא הבטיח לך את זה. דעו לכם את זה, זה המצב. אני לא אעבור - - -
דניאל בונפיל
תנסה לא לשלם להן. - - - על מי? על 4,000 שכולכם מסתובבים עם 40 ו- 50 אלף? הראש שלכם במסכנות האלה של 4,000 שקל.
היו"ר יעקב מרגי
דני, זה לא פייר. לא מעניין אותי כמה הוא מרוויח ואתה לא צריך.
דניאל בונפיל
לא דיברתי עליו, אמרתי "מסתובבים".
היו"ר יעקב מרגי
לא משנה מי. עובדים, לא מסתובבים.
אמנון מרחב
אני מוכן לכנס את הוועדה הזאת מחר בבוקר.
היו"ר יעקב מרגי
אמנון, אל תחזיר אותי לתחילת הדיון. שלא ישתמע, אנחנו לא נבהלים, אף אחד לא מבקש ממך לעבור על החוק. עם כל הכבוד, יש דיני עובד-מעביד. כרגע אתה בסטטוס הזה. גם כשבית משפט מחליט משהו זה זבש"ך – זו הבעיה שלך, כי היא עובדת שלך, עובדת עירייה. כרגע הסכמנו, בוא נסכים על זה שאנחנו מתכנסים ממחר בבוקר לפורום שנוגע אחד אחד, באמת עם רצון אמיתי לשמר.
סניורה משרקי
זה לא על זה. אנחנו לא יכולות לעבור לממ"ד, לא יכולות.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין את קוצר הרוח, אבל לא נתת לי לסיים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מנסים לחפש, לא אומרים לכם שאם לא. אתם באים ומנסים להתאים כל גן לאותה סייעת, מנסים. אולי יעבירו אתכם למקום אחר. אולי בפסגת זאב יש גנים שמתאימים לכם ויכול להיות שיעבירו סייעת משם למקום אחר.
אמנון מרחב
חבר הכנסת מקלב, זה מה שאמרנו להן, כל עוד הן ממשיכות להיות עובדות עירייה. אני מנייד עובדים מכאן לשם. אבל מה כבודו אומר להן: עד שלא תהיו מרוצות, שבו בבית. זה לא עובד כך. אתה צריך להתייצב לעבודה. איך אמרת להן: תנסו. לא יהיה מתאים להן, - - -. אבל הבעיה היא בבסיס, חבר הכנסת מקלב. הן לא רוצות לעבור לשם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אל תגיד להן שמי שלא מגיעה שתלך הביתה.
אמנון מרחב
אמרת שקודם יש לי מאות עובדים מסתובבים. זו הסיטואציה - שפעם הרגילו אותם שאם אתה לא בא לעבודה תסתובב.
יואב בן צור (ש"ס)
אני רוצה להציע. קודם כל, הפנייה שלי היא למשרד החינוך. הרי הדיון היה לפני שנתיים ותשע"ה שנת מעבר. אם ישנן עוד עמותות שעובדות בסגנון הזה, וישנן, אני אומר את זה מתוך ידיעה, לא מתוך הערכה, שיעבדו כך גם בתשע"ו, ותבדקו בעיריות נוספות בארץ, אדוני היועץ המשפטי של משרד החינוך. משרד החינוך יכול בהחלט בהוראת שעה. כמו שנתן בתשע"ה אורכה, יכול לתת בתשע"ו. יכול להיות שבמהלך של שנה, ואם אף אחד לא יערער על החלטת ועדת הערר והמצב יישאר כמו שהוא, אז יכול להיות שבמהלך שנה זו יכולים לבוא להידברות. כי הרי אותה עבירה שעבר, חס ושלום, אמנון מרחב הוא עבר לכאורה גם בשנה שעברה. אבל אז העירייה קיבלה את אישורה של מנכ"לית משרד החינוך להמשיך, בתשע"ה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם זה היה בתל-אביב ואם זה היה בממלכתי, משרד החינוך לא היה מעז לעשות את זה. אנחנו הרי יודעים את זה. גם לא במגזר הערבי ולא במגזר אחר.
דניאל בונפיל
תנסו בתל-אביב להחליף.
אמנון מרחב
ישבנו עם חבר הכנסת פרוש סגן שר החינוך, ישבנו עם חברי סיעות החרדיות. מחזיק תיק החינוך החרדי מכיר בזה. כולם מכירים בזה. לא אני עתרתי. כולם מכירים, אפילו חבר הכנסת ליצמן אמר לי שאחרי הבחירות אתם תפעלו לשינוי החקיקה. גם השר דרעי מכיר את זה. פנינו לכולם, כבודו.
יואב בן צור (ש"ס)
אנחנו נפעל לשינוי החקיקה. ראשית, אם משרד החינוך מאפשר לעמותות אחרות ברחבי הארץ, ולאו דווקא בירושלים, לפעול בתשע"ו במתכונת הזאת, אין סיבה שהוא לא ייתן לפעול גם בירושלים באותה מתכונת שנה נוספת. לא יכול להיות שתהיה איפה ואיפה בין ערים. אי-אפשר דווקא להגיד שהפיילוט בהתחלה יהיה בירושלים.
היו"ר יעקב מרגי
ומה יהיה בעוד שנה?
יואב בן צור (ש"ס)
או הפריץ ימות או הכלב ימות, בוא נראה
היו"ר יעקב מרגי
חס ושלום, אנחנו לא רוצים שמישהו ימות.
יואב בן צור (ש"ס)
אמנון, אם יש מקום ל-19, יש מקום לשאר. אם אין מקום ל-19 אז אין מקום לשאר.
אמנון מרחב
אם תאלצו אותנו להסיר גם את ה-19 נעשה את זה.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה "תאלצו? יש דין ודין?
אמנון מרחב
לקחת את זאת שהבן שלה מונשם בבית ולהעביר אותה - אם זו התוצאה, אני אעשה את זה. אתם כופים עליי את זה? אני אעשה גם את זה. אנחנו נהגנו פה ב - - -
דניאל בונפיל
העבודה שלהן זה יותר גרוע מהנשמה.
יואב בן צור (ש"ס)
עליהן אתה לא עובר על החוק? תענה לי, אתה יועץ משפטי.
אמנון מרחב
אתה צודק, אנחנו נעביר גם אותן מיד אחרי החג. מה אני אעשה? אם באתי לברך ויצאתי מקלל זה מה יצא.
היו"ר יעקב מרגי
לא לשם חתרנו.
יואב בן צור (ש"ס)
אדוני היועץ המשפטי של משרד החינוך, אני מבקש שיהיו תשובות לוועדה בנושאים הללו.
אילן שי
קודם כל, אני רוצה להדגיש שלא מדובר בפיילוט. המדיניות של משרד החינוך כרגע היא שאין יותר עמותות שאמורות לפעול במתכונת של צינור קצה, או גנים ובתי-ספר שאמורים לפעול במתכונת של צינור קצה. אני לא מכיר מקרה של בית-ספר או מוסד חינוך שממשיך לפעול במתכונת של צינור קצה.
דניאל בונפיל
בית יעקב - - -, מה אתה מדבר?
אילן שי
במהלך הדיון כתבתי גם מייל וגם אס.אמ.אס לפארס טוויל מנהל אגף רישוי לשאול אותו אם יש דבר כזה. הוא עדיין לא ענה לי.

אני גם רוצה להגיד שאני לא יכול לקבל החלטה כזאת. גם אם הייתי יודע על מקרה כזה, לא אני מסוגל לשנות החלטה של המנכ"לית.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, הבנו.
אמנון מרחב
אנחנו מוכנים מחר בבוקר לכנס עוד פעם את הצוות המקצועי בהשתתפות נציגי ארגון העובדים וההסתדרות. למרות המחלוקות אנחנו באמת מכבדים אחד אתה שני.
היו"ר יעקב מרגי
למה אתה כל פעם מזכיר את זה? אין מחלוקות.
אמנון מרחב
כי חשוב לי. להיפך, ברוח הטובה, אנחנו מכבדים. נכנס את הוועדה הזו. אני שוב אומר, צר לי. אנחנו לא רוצים את רעתכן. יש פה מצווה שעלינו לקיים אותה על-פי החוק. נכנס את הוועדה שהצעתם וניתן שיבוצים. אבל חייבים להבין שאחרי החג צריך להגיע לעבודה לפי השיבוצים, אחרת סהדי במרומים. אנחנו לא נוכל להחזיק אותן בעירייה.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לכם, אתם תגיעו לעירייה אחרי החג, תדפיסו כרטיס בעירייה ותשבו בעירייה עד שימצאו לכם משרה מתאימה.
דניאל בונפיל
- - -אל תכניס את ה- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא מדפיס. אז סליחה, אז תגיעו לעירייה ותשבו סמוך ללשכת המנכ"ל. אתם בעירייה.
דניאל בונפיל
ישבנו, הוא לא נתן לנו - - -

למה קם מנח"י חרדי? אורי מקלב היה שותף, הרב פרוש, שמואל מאיר זכרונו לברכה. ישבו במשך שלושה חודשים ושכנעו אותי בחשיבות באגף חרדי ולמה הם לא יכולים להיות בתוך מנח"י. נלחמתי בהם מלחמת עולם ובסוף שכנעו אותי שחייב לקום מנח"י חרדי. אמרו שזה גוף שאי-אפשר לקחת אותו ביחד עם החילונים וביחד עם - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה אתה מציע בתוך מנח"י? לא הבנתי.
דניאל בונפיל
רק חזרה למקום העבודה, רק למקום העבודה, ושמשרד החינוך ייתן לנו שנה כמו שאתה מבקש ואז נמצא לזה פתרונות לאט לאט, לא בחודש ולא בשלושה ימים. תעשו אותו גן עירוני, מה קרה?
אמנון מרחב
אם משרד החינוך ייתן, אנחנו נסכים.
היו"ר יעקב מרגי
אני מסכם. מאחר ויש לנו גם את החגים באמצע, הוועדה קוראת לעיריית ירושלים לא למצות תהליכים ב-30 ימים הקרובים, אלא לאפשר לנו שהות. הוועדה תפנה. אני כיושב-ראש הוועדה וביחד, בשם הוועדה, נפנה למנכ"לית הגברת מיכל כהן לנסות למצוא מענה שייתן מענה משפטי, פרוצדוראלי, לצורת ההעסקה הזו. ב-30 יום האלה אני מקווה שיעלה בידי למצות את התהליך כך שלפחות נוציא אותם ערב ראש השנה וערבי החגים הבאים עם קצת אופטימיות ותקווה.

אני רוצה לשמוע את אדוני המנכ"ל. אתה נותן לי 30 יום? אף אחד לא יעמיד אותך לדין על 30 יום.
אמנון מרחב
כבודו, מה יקרה איתן בינתיים?
היו"ר יעקב מרגי
מה איכפת לך? אני פונה למנכ"לית.
אמנון מרחב
אני לא יודע לשלם שכר לבן אדם שלא בא לעבוד, אני נורא מצטער.
היו"ר יעקב מרגי
הם יגיעו לעירייה כל יום.
אמנון מרחב
אני מציע לך לא לתת להן עצות לא מדויקות. אני אומר לך עוד פעם, אם המנכ"לית תהיה מוכנה לתת לי תשלום על 30 יום - כי אני מעסיק סייעות בגנים, אני לא יכול לשלם פעמיים. גם זה אין לי אישור, גם זה עבירה על החוק.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו הולכים לפנות.
דניאל בונפיל
אמרתם שאתם לא מעסיקים שתיים בגללם.
אמנון מרחב
דני, תקשיב רגע. בגן שהן כרגע משובצות יש סייעת ממלאת מקום. אני משלם שכר. מה, אני אתן לפגוע בילדים שם?
דניאל בונפיל
אחת, אחת.
אמנון מרחב
שתיים.
דניאל בונפיל
אתה בטוח? בדקת את זה?
אמנון מרחב
כן. אני לא יכול לפגוע בילדים, מגיע להם שתיים על-פי משרד החינוך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה רוצה להגיד לי שאם הן עכשיו היו ממשיכות להיות מועסקות, היית עכשיו קולט עוד 30 סייעות?
אמנון מרחב
חד-משמעית. מה ההזדמנות שנוצרה פה? ההזדמנות שנוצרה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני המנכ"ל, 30 יום זה סביר?
אמנון מרחב
30 יום זה סביר. אני רק אומר שאין לי פתרון לשכר.
יואב בן צור (ש"ס)
אל תשכח שיש בזה חגים.
היו"ר יעקב מרגי
אני ביקשתי סך הכול שלא תמצו את התהליכים ב-30 יום האלה.
אמנון מרחב
אין בעיה. אני מודיע לי כאן לפרוטוקול שאין לי אפשרות לשלם שכר ב-30 יום הללו.
היו"ר יעקב מרגי
זו סוגיה שתישאר פתוחה בדיני עבודה. אני חושב שאנחנו נזרוק את הסוגיה הזו.
אמנון מרחב
הנה, יש פה נציגה של הממונה על השכר, אולי תיתן לי אישור.
צהלה עבודי
חבר הכנסת מרגי, אני צהלה עבודי, נציגה של הממונה על השכר. ההנחיות שלנו אומרות שכל עובד שלא מגיע לעבודה מנכים לו שכר. אז אם הן רוצות לשבת בבית, שייקחו זאת בחשבון.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. גברת עבודי הנכבדה, יש את ההוראות של הממונה על השכר באוצר ויש דיני עבודה.
צהלה עבודי
לפי דיני העבודה, הממונה על השכר הוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
שמעתי אותך, תני לי רגע. כרגע מי שפגע והרע בתנאיו של העובד זו עיריית ירושלים שהעסיקה בניגוד למה שמשרד החינוך החליט לשנות בשאיפות שלו ובתוכניות שלו. הן כרגע על שולחן הניתוחים, לא אף אחד אחר. תני לי, אמרת את דעתך.
צהלה עבודי
יש הוראות. אסור לפגוע ולהרע תנאיו של עובד – נכון. עדיין העובדות צריכות להגיע לעבודה כדי שלא ינכו להן משכורת.
היו"ר יעקב מרגי
הן יגיעו לעבודה. דני, אני מבקש להסדיר את זה שהן יגיעו לעבודה.
דניאל בונפיל
- - -
צהלה עבודי
העירייה צריכה להגיד להן לאן להגיע.
דניאל בונפיל
בתור ממונה על השכר אל תגידי את זה. מעניין מי הביא אותה, בתור מה?
היו"ר יעקב מרגי
דני, היא עושה את עבודתה. אל תפגע.
דניאל בונפיל
זה לא קשור. תגיד לי, ממתי מביאים את הממונה על השכר לסוג של דיון כזה? יש לי מספיק מאבקים איתו.
היו"ר יעקב מרגי
דני, דני.
צהלה עבודי
זה עניין של הסכמי שכר וגם צריך - - -
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה שאני אגן עלייך?
צהלה עבודי
ההסכם - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, את לא ברשות דיבור.
צהלה עבודי
ככל שההסכם צריך - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. תסתכלי עליי, לא. את לא ברשות דיבור. כשאני מדבר, את מקשיבה. מה לעשות? הרבה פעמים חינכו אותי כך ולא שמעתי אליהם. אז עכשיו אני אוכף את זה, זה חלק מהחסכים שלי. לא קיבלת רשות דיבור ואת ממשיכה לנסות להשמיע את דעתך. זה לא נרשם וזה לא נקלט גם כן.

שמענו את עמדתך, אנחנו מכירים את עמדת הממונה על השכר. אנחנו מגנים עליה, והגנתי עלייך מההתפרצות של דני, עם כל הכבוד. מה זה "מי הזמין אותה"? היא הוזמנה והיא צריכה לומר את דבריה, גם אם זה לא רלוונטי היא עובדת וממלאה תפקיד וצריך להגן עליה.

לסוגיית שכר, לא שכר – עם כל הכבוד, אני לא אכנס פה. אתה צריך לדאוג שהן ימלאו את חלקן במשוואה הזו.

אני מסכם. עיריית ירושלים הסכימה ב-30 יום האלה לא למצות שום הליך עם הסייעות.
אמנון מרחב
עליהן להתייצב לעבודה ב- - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, קריאתך נשמעה.

אני קורא גם לעירייה, נציגות העובדים וההסתדרות, להמשיך בהידיינות ובהידברות כדי להביא פתרון הוגן לסוגיה הזו.

הוועדה תפנה, היא קוראת למנכ"לית משרד החינוך הגברת מיכל כהן להיענות לבקשה שתופנה אליה, לפחות להפוך את שנת תשע"ו כשנת מעבר נוספת כדי לנסות בשנה הזו למצוא פתרון הולם. והנה אני אומר לכם, בשנה הבאה אם אני אהיה יו"ר ועדת החינוך, לא אתן לכם עוד שנת מעבר.

תודה רבה, הדיון הסתיים.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

קוד המקור של הנתונים