ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/08/2015

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2015-08-01)

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 63

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, א' באלול התשע"ה (16 באוגוסט 2015), שעה 11:40
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2015-08-01)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אראל מרגלית – מ"מ היו"ר

אורלי לוי אבקסיס

מיקי רוזנטל
מוזמנים
ארז אורעד - מנהל מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים, משרד האוצר

בנימין למקין - מנהל מחלקה, רשם העמותות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק; שלומית ארלך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2015-08-01(
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. על סדר היום - אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 2015-08-01). ארז אורעד, בבקשה, הממונה על סעיף 46 במשרד האוצר.
ארז אורעד
חברים נכבדים, יושב הראש הנכבד. הבאתי את רשימת העמותות.
היו"ר משה גפני
אל"ף, אני מודה לך על זה שהרשימה מפורטת, כמו שביקשנו בישיבה הקודמת, רק חסרה הערה של ניהול תקין.
ארז אורעד
לא, זה לא חסר, זה במחשבה תחילה. לאור הבקשה שלכם, בדיון הקודם, וגם כדי להראות כוונות טובות, אז למרות שלא נתתם לי רשימה מסודרת של מה צריך להוסיף אז דליתי מהפרוטוקול, וגם שמתי את המחזורים, אפילו אם מדובר במחזור אפס, בשביל להראות את השקיפות. מה שכן – העמודה של ניהול תקין, שהיתה קודם, היא מיותרת, כי נמצא אצלנו בנימין למקין שתמיד אתם שואלים אותו, ואם אצלי נמצא משהו שהוא לא נכון אז הוא אומר את זה.

אז אנחנו רואים כאן את העמותות שמפורטות אחת לאחת. יש לנו רשימה שמספרה 2015-08-1 שהיא רשימה שנבדקה על ידי כל מפקחי המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המסים, עברה את הוועדה הבוחנת, ועדה שמשתתפים בה נציגי ציבור חיצוניים, והיא נמצאה לנכון להיות מובאת בפני ועדת הכספים ולאישורה. הרשימה מונה 48 עמותות. אני יכול לפרט את כל העמותות - - -
קריאות
אין צורך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין צורך. יש רק כמה שאלות לגבי עמותה אחת.
היו"ר משה גפני
בנימין למקין, אני רוצה לדעת האם יש לכולן אישור ניהול תקין.
בנימין למקין
לכולן יש אישור ניהול תקין.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בהקשר הזה אני שלחתי אליך מכתב ביום 3.8 - -
היו"ר משה גפני
ראיתי בעיתון, אבל לא קיבלתי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
- - כמו כן לשר האוצר, ומנהל רשות המסים, וזה נוגע לעמותת "חוננו" שהיא מקבלת פטור לפי סעיף 46 ולפי תחקיר עיתונאי, שלא הוכחש, העמותה הזו מחלקת כספים לשפוטים של תג מחיר, לאחר שהם כבר הורשעו וגם לחשודים, ולא רק מממנת את ההגנה המשפטית. אני חושב שלאור הדיון שקיימנו כאן בנושא הזה לפני מספר שבועות, על פניו נראה שזה סותר לחלוטין את מה שעומד מאחורי הפטור הזה, בוודאי לאור האירועים האחרונים שקרו, לצערנו הרב, ואני בספק אם זה חוקי. אז אני רוצה להעלות את השאלה הזו. כיוון שהדבר הזה לא עולה לסדר היום כי הם נהנים מפטור היסטורי, מחובתנו להעלות את הנושא הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה הנוהל, באמת, כשאנחנו רוצים לבטל פטור? נאמר שהתגלה בדיעבד.
היו"ר משה גפני
אין נוהל כזה אלא אם כן מדובר במשהו שבית המשפט קובע.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הפטור הוא גם ככה רק לשנה, לא? לכמה זמן הפטור?
היו"ר משה גפני
יש לפעמים לשנה ויש - - -

(היו"ר אראל מרגלית, 11:39)
ארז אורעד
כדי לעשות דר באישורים, בשלילה שלהם ובאי חידוש של האישורים – האישורים ניתנים מכוח סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, בהמלצת שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. לאחר מכן, כפי שכתוב במכתב שלפניכם, הם מוארכים מעת לעת לתקופה של 3 שנים. זאת אומרת שמאז שעשו את תיקון 194 לפקודת מס הכנסה , פעם אכן היו אישורים נצחיים. היום הם נקטמים, כאשר האחרונים, ייקטמו בשנת 2020.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
וכל האישורים החדשים, מה אורך החיים שלהם?
ארז אורעד
אורך החיים שלהם ניתן לשנתיים, פה, שוטף פלוס שנתיים – בואי נאמר שלוש שנים, ולאחר שלוש שנים זה נבחן מחדש במסגרת של בדיקות, אצלנו, שאנחנו עושים. היום יש בדיקות הרבה יותר מחמירות, בדיקות ממוחשבות וכיוצא בכך.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אתה יכול לומר לגבי העמותה הספציפית הזו?
ארז אורעד
עשינו מהלך מחודש להאריך את האישור – היא לא הוארכה, וזה גם מה שנאמר בתחקיר לעיתונות, אם אני לא טועה – העמותה הזו, להבדיל מהעמותות האחרות שהוארך להם האישור לשלוש שנים, האישור של העמותה הזו פג תוקפו ב-31.12. את זה כל אחד יכול לדעת, אני לא מוסר פה מידע סודי. אתם יכולים להקיש באתר רשות המסים ולראות. פה יש רשימות חדשות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
להארכה אתם גם צריכים את האישור של ועדת הכספים?
ארז אורעד
כיוון שנדרשנו מעת לעת – אני אמנם מנהל מחלקה חדש – אבל בשנה וחצי נערכו שינויים ואנחנו לא מאריכים את האישורים באופן אוטומטי לשלוש שנים. כאן, לגבי העמותה הזאת, למעשה בחנו, לאור הפעילות שלה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
באיזה שלב אתם מגיעים לתחנה של ועדת הכספים, רק לעמותות חדשות או גם להארכה? כי זה חשוב מאד לדעת מתי אנחנו נדרשים.
ארז אורעד
תדעי שאנחנו מגיעים לוועדת הכספים רק לעמותות חדשות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זאת אומרת שהארכה או לא הארכה – זה לא מגיע אלינו בכלל.
היו"ר אראל מרגלית
זאת אומרת שב-31 בדצמבר העמותה שמדבר עליה חבר הכנסת טרכטנברג תגיע לפרקה - - -
ארז אורעד
כן, וכבר כעת אנחנו בוחנים אותה.
היו"ר אראל מרגלית
ואז תשקלו אם להביא אותה לעוד אישור?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, הם לא צריכים להביא לעוד אישור.
ארז אורעד
זה כמו שיש לך רישיון נהיגה, וברגע שאני שולל לך אותו זה אקט יותר חריף מאשר שאני לא מחדש לך אותו. לא חידשת – לא שילמת את האגרה? פג התוקף. אותו הדבר גם כאן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
במה תלוי האישורים?
ארז אורעד
כשאנחנו בוחנים את המצגים. הם חתומים אצלנו על כתבי התחייבות למיניהם, אני לא יכול לפרט לך בדיוק, בגלל חובת הסודיות שחלה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל אתם בודקים את המ - - - כי יכול להיות שהעמותה הציגה - - -
ארז אורעד
יכול להיות שהעמותה הציגה מצגים כאלה ואחרים ואנחנו רוצים לבדוק אותם.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
את המטרות אתם בוחנים? כי יכול להיות שקיבלו את הפטור - - -
ארז אורעד
אנחנו בוחנים את המטרות לפי מה שהוצג בפנינו. זאת אומרת, העמותות פה מקבלות את האישור לפי המטרות - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז אם הם שינו את אופיין לאורך - - -

(היו"ר משה גפני, 11:49)
ארז אורעד
קרו מקרים, לא אחד ולא שניים, גם בקדנציה שלי, ובמיוחד כאן, שלא חידשנו אישורים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם תוציאו על זה הודעה מסודרת? אני רוצה להבין – למה שלא תודיעו שהאישור פג, מהטעמים שהם לא עמדו במטרות, וכו' וכו'. או שתחדשו אותו? זה חלק מהדיווחיות שאתם מחויבים בה לציבור. יש פה איזה עניין ציבורי נרחב, ולפיכך אתם גם מחויבים בדיווחיות לציבור.
ארז אורעד
לגבי כל עמותה ועמותה, אני רק מבקש פה לציין שבאמת אתה הזכרת, באחד הדיונים הקודמים, שרוצים לעשות דוחות סוף שנה, אז הדוחות הסוף שנתיים, בתקווה שתקבלו גם את הנוהל שביטלתם אותו, אבל לא נורא. אבל בסך הכל, בדוחות השנתיים - - -
היו"ר משה גפני
אל תגיד. לא ביטלנו שום דבר. הדבר היחיד ששינינו והתקשרה אלי גם חברה בוועדת פריש - -
ארז אורעד
לא חברה. יושבת ראש ועדת פריש.
היו"ר משה גפני
- - חוץ מהשופטת פריש, שדיברה אתי והרגעתי אותה, התקשרה אלי גם חברה בוועדת פריש, אני לא זוכר את שמה, ואמרתי לה – הדבר היחיד שביקשתי לשנות, והוועדה אישרה את זה, זה שיהיה דיון בוועדת הכספים. כלומר, דיון חלקי, כי לא על כל העמותות צריך לקיים דיון, אנחנו סומכים עליכם, כשאמרת שעברת על כל הנהלים – בשבילנו זה מספיק. אותו הדבר כאשר באים ואומרים – יש ניהול תקין. מבחינתנו זה תקין, אנחנו מצביעים בעד, זו לא צריכה להיות ישיבה ארוכה. יש פעמים, כמו המקרה הזה, של "חוננו", שבאים לברר את העניין. אז במקרה הזה לפי דעתי איחרנו את הרכבת, כי זה בדיעבד. אבל לא שינינו עוד שום דבר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
הבנתי את הנוהל. הנוהל הוא שאלה שמחדשות – זה לא מגיע לכאן. בסדר. אבל זכותה של ועדת הכספים במקרים שיש עניין ציבורי רב לבקש שההחלטה שאתם תחליטו לקראת דצמבר, תובא לכאן.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אבל אז השאלה היא איך אנחנו עושים את זה כפרוצדורה. מה שפרופ' טרכטנברג מבקש – יכול מאד להיות שאנחנו צריכים להכניס את זה כאיזה סוג של נוהל.
היו"ר משה גפני
אתה לא יכול. אתה צריך להעביר את זה בחוק. אתה צריך לבקש - - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אם יש עמותות שנמצאות בשאלה, או תחת דיון ציבורי, או על ידי אחד מחברי הכנסת או באיזושהי צורה אחרת, והם עדיין האוטוריטה, אתם לא צריכים אותנו, נשאלת השאלה איך אנחנו מקבלים על זה דיווח מבעוד מועד, לא אחרי שזה קורה.
היו"ר משה גפני
אני מציע כך: קודם כל אני מבקש שתבדוק את זה אצלכם, מבחינה משפטית. אבל אנחנו מבקשים את הבקשה הציבורית הזאת. במקרה הזה זו עמותת "חוננו".
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יכולים להיות גם סיפורים נוספים.
ארז אורעד
במקרה של עמותת "חוננו" - אני מבקש להבהיר – באם נחדש ובאם לא נחדש, אתם מבקשים לקבל דיווח לוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש באופן פורמלי, זה לא רק לגבי "חוננו". מתברר במהלך השנה שמבחינה ציבורית יש בעיה עם אותה עמותה שאנחנו כולנו אישרנו, וכולנו בעד. ואז אני פונה אליך, ואנחנו אומרים לך – התברר שנעשו עם הכספים בעמותה הזו דברים שזה לא היה כאשר הצבענו, אנחנו מבקשים ממך עוד דיווח לכאן. אל תחדש או כן תחדש – תביא את זה לוועדה, במסגרת העובדה שאתה מביא גם את האישורים הרגילים. אנחנו מבקשים את זה לגבי "חוננו".
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
גם לגבי עמותת 13, אנחנו רוצים איזשהו הסבר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה זו עמותת 13?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מתברר שיש אנשים שמכורים לסקס במדינה, והעמותה הזו עוזרת להם.
ארז אורעד
קבוצת תמיכה לסקסהוליסטים אנונימיים.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
יש עוד שאלות או אפשר להצביע? מי בעד אישור העמותות לפי הרשימה שאושרה? 48 עמותות, סך הכל. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור העמותות – רוב

העמותות אושרו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אדוני היושב ראש לא מצביע?
היו"ר משה גפני
לא הצבעתי. העמותות אושרו, כפי שהוגש לנו על ידי ארז אורעד. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

[pic]

הכנסת

יושב-ראש ועדת הכספים
סימוכין
03328715

בס"ד, ירושלים,א' באלול, התשע"ה

16 אוגוסט 2015

לכבוד

מר משה אשר

מנהל רשות המסים

משרד האוצר

ירושלים
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

מכתבך מיום כ"ד באב תשע"ה (09 באוגוסט 2015)
רשימה מס'
2015-08-01

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:

מכבי "ארזים" רמת גן

580310266

עמותה למען חיות בית

580261188

ידידי בית חולים משפחה קדושה נצרת

580394583

בשביל החסד

580559250

דרור משימות לאומית

580561876

עזר ממשה העיר כפר יונה

580552677

אגודת שומרים למען הלשון

580009751

מרכז תורני קהילת יעקב חדרה

580536803

כולל בוני ירושלים

580527364

עמותת רעים אלעד

580479061

מרכז יש"י- העמותה לקידום ילדים שוחרי ידע כפר סבא

580332963

מלי- מרכז לאזרחים יוזמים

580569895

נח"ת- ניסיון חוזק תקווה

580552255

בית דב בער ורפאל- מכון ללימודי הלכה

580503464

כולל אברכים בבית הכנסת עולי לוב בשכונת מונטיפיורי בתל אביב

580535193

אנ"ש אנשי שלומינו מעוז ציון

580556751

מבראשית כרמיאל

580551604

ברכת אליהו - גליל

580559573

עמותת דורות בלב השרון

580027852

ואד יעלה

580501666

החלוץ

580406270

קרן גפן

580590636

מעיין צביה

580541688

אגודת חב"ד אשקלון

580019859

כולל שס יד ציפורה

580189215

עמותת מכון יאיר אוריאל

580537918

ידידי מכללת לוינסקי

580004612

אורות לנוער - דרום

580497204

בדרכי יואב - אתגרים

580362366

מכללת באקה - מאושר לשנה

580545911

מקור- העמותה לקידום יצירה מוזיקלית בקהילה

580504348

סדנאות האמנים - מאושר לשנה

580006575

עדן: המקום שלך, החוויה שלך

580521185

תורה אור לישראל - קרית ביאליק

580462257

תעצומות לפוגשים את הסרטן

580558138

בית חב"ד נורדיה - גנות הדר שעל יד צעירי אגודת חב"ד

580510329

מִפְרָקִים צעירים

580522951

בית מדרש גבעת חיים ע"ש רבי חיים חורי זיע"א

580296747

מרכז רוחני מנחם ציון

580368926

חברותא - הומואים דתיים

580533305

מועדון כדורסל עוצמה

580403590

מעגל נשים 16 הוד השרון והמושבים

580440295

עמותת רשת ביטחון

580570844

אברטק

580563963

מועצת הקבוצות הקהילתיות המשימתיות בישראל - מאושר לשנה

580562163

על התפר

580303469

קרן עשור

580586998

קרן עתיד פלוס לחינוך בישראל

580579910

בכבוד רב,

חה"כ משה גפני

קוד המקור של הנתונים