ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/08/2015

בחירת יושב ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 2

מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015 (מ/942)

יום ראשון, ט"ו באלול התשע"ה (30 באוגוסט 2015), שעה 9:00
סדר היום
בחירת יושב ראש הוועדה
נכחו
חברי הוועדה: צחי הנגבי – היו"ר

דוד ביטן – יו"ר ועדת הכנסת

רוברט אילטוב

קארין אלהרר

באסל גטאס

יוסי יונה

ינון מגל

רועי פולקמן

עיסאווי פריג'

יואב קיש

נחמן שי
מנהל/ת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

בחירת יושב ראש הוועדה
דוד ביטן (יו"ר ועדת הכנסת)
אני רוצה לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: בחירת יו"ר הוועדה לדיון בהצעת חוק רשות השידור. בטעות בישיבה הקודמת לא מינינו את צחי ליושב-ראש.

מאחר ולא היו החלטות בישיבה הקודמת אז אין שום בעיה עם זה.

בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת.

ועדת הכנסת ממליצה בפני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015, לבחור בחבר הכנסת צחי הנגבי לכהן כיושב ראש הוועדה.

מי בעד ההצעה של ועדת הכנסת?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 1

נמנעים – אין

חבר הכנסת צחי הנגבי מונה ליו"ר הוועדה.
דוד ביטן (יו"ר ועדת הכנסת)
ברוב, בהתנגדות של אחד, המינוי אושר.

תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:10.

קוד המקור של הנתונים