ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/09/2015

פתיחת שנה"ל במוסד חינוך מיוחד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים