ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/08/2015

הקמת ועדת משנה לבטיחות בדרכים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 43

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ט באב התשע"ה (04 באוגוסט 2015), שעה 13:25
סדר היום
הקמת ועדת משנה לבטיחות בדרכים
נכחו
חברי הוועדה
איתן כבל – היו"ר

אורי מקלב
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הקמת ועדת משנה לבטיחות בדרכים
היו"ר איתן כבל
צהריים טובים. אני שמח לפתוח עוד ישיבה של ועדת הכלכלה של הכנסת. הפעם אנחנו מתכנסים בפגרה במסגרת רשימה של דיונים שאנחנו מבקשים לעשות טרם כינוס מושב החורף. גברתי מנהלת הוועדה, אדוני היועץ, רשמת, חברות וחברים, חבר הכנסת אורי מקלב.

ברשותכם, הסעיף הראשון על סדר היום "הקמת ועדת משנה לבטיחות בדרכים". מנקודת המבט שלי נושא בטיחות בדרכים הוא נושא מאוד מרכזי בוועדה הזאת. יש פה נציגים ממשרד התחבורה. כבר התקיים דיון בנושא הזה, והיה אמור להתקיים דיון נוסף שבוטל מסיבות טכניות. אנחנו נדאג לקיים את הדיון הזה בהקדם האפשרי, והוא ילווה אותנו במושב הבא, בוודאי.

ההחלטה שלי היא להקים ועדת משנה מתוך רצון להראות את החשיבות הרבה שאנחנו מייחסים לעניין הזה ואת הכוונה שלנו ללוות את העניין הכי מקרוב שאפשר. אני פניתי לחבר הכנסת ידידי אורי מקלב שהוא ממצטייני הכנסת, בבקשה לעמוד בראש ועדת המשנה החשובה הזאת של הבטיחות בדרכים. זאת ועוד לאור העובדה שעל-פי הנתונים שמונחים לפנינו החברה החרדית מאוד סובלת מה שנוגע לענייני הזהירות בדרכים. לכן יש לכך, מבחינתך, משנה חשיבות מעבר לצורך לטפל בשאלות הלאומיות ולהתמודד איתן. מאות נהרגים מדי שנה, אלפים נפצעים מדי שנה; נוסיף לכל זה את מה שזה עושה למשק כמעט בכל דבר, בכל רמה, מה זה עושה למשפחות בישראל. לכן אני מעלה על סדר יומנו את הבקשה. לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת, אני מציע את חבר הכנסת אורי מקלב לעמוד בראש ועדת המשנה לבטיחות בדרכים.

מי בעד?
אורי מקלב
אני גם מצטרף במקרה הזה.

הצבעה

בעד ההצעה – פה-אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה למנות את חה"כ אורי מקלב ליושב-ראש ועדת המשנה התקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. פה-אחד נבחר חבר הכנסת אורי מקלב.
לאה ורון
אנחנו נודיע בהמשך מי החברים הנוספים.
היו"ר איתן כבל
נכון. אני מאחל לך הצלחה. זה מסוג הדברים שאני מאחל שלא תהיה לך הרבה עבודה, בעזרת-ה'.
אורי מקלב
הלוואי. תודה על האמון שנתת בי בהטילך עלי לעמוד בראש ועדת המשנה לבטיחות בדרכים. אני כמעט עשיתי את זה "נעשה" לפני "נשמע". מכיוון שביקשת חזקה עלי הבקשה שלך למלא אחריה. אני מבין שבמקרה הזה זה לא השררה, אלא לקחת אחריות ועבודה. יש תפקיד מרכזי לוועדה ולוועדת המשנה לבטיחות בדרכים לטפל מעשית בנושאים מסוימים, ולא רק לצעוק ולהגיד שאנחנו צריכים למנוע את הקטל בדרכים ולשפר את הבטיחות בדרכים. אנחנו יודעים שצריך לפעול בעניין הזה מול המשרדים הרלוונטיים בעבודה. יש נושא של חינוך מהגיל הרך, השקעה ברשויות המקומיות בשיפור תשתיות ועוד. יש בסופו של דבר לקטל בדרכים אין לו כיפה ואין לו צבע. כל החברה סובלת מזה, כולנו סובלים מזה. אני יודע מראש שאלה אולי לא הדברים שעומדים בסדר היום התקשורתי. רק אחרי שזה קורה אנחנו רוצים למנוע את הכותרות האלה של הקטל. אנחנו נעשה כמה שאפשר, ודאי בעזרת הצוות הנפלא כאן – מנהלת הוועדה וכל הצוות של ועדת הכלכלה שיידעו לתת את כל העזרה המקצועית בעניין. אני יודע שאצלי בוועדה יש ליל נושאים כמו "ישראלית דיגיטלית", "ממשל זמין" – זה נשמע מאוד טוב. אבל באופן מעשי צריך להשקיע רבות בנושא של בטיחות בדרכים. לא נהיינו יותר טובים בעניין הזה. נקווה שנצליח לשפר עם משרד התחבורה ועם כל הרשויות והמשרדים שקשורים לזה. תודה רבה על האמון, ואני מקווה שלא נאכזב.
היו"ר איתן כבל
תודה. אמן, כן יהיה רצון.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30.

קוד המקור של הנתונים