ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/08/2015

אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2014

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 29

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום ראשון, כ"ד באב התשע"ה (09 באוגוסט 2015), שעה 11:30
סדר היום
אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2014
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר
מוזמנים
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא

אלי מרזל - מנכ"ל, משרד מבקר המדינה

צחי סעד - ראש המטה ועוזר בכיר למבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

רמי סלמה - חשב המשרד, משרד מבקר המדינה

חנן פוגל - מנהל ביקורת בכיר, משרד מבקר המדינה

ויקטור פתאל - מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2014
היו"ר קארין אלהרר
אנחנו פותחים את הישיבה. היום יום ראשון, 9 באוגוסט 2015, כ"ד באב התשע"ה. אנחנו דנים באישור הדוח הכספי של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת הכספים 2014. אני עברתי על הדוח שנכתב על ידי ויקטור פתאל, כלכלן ממרכז המידע והמחקר של הכנסת. קודם כל, אני מאוד מודה לך על הדוח שהאיר את עיני. אני אתן לך, אם תרצה, להציג בכמה דקות את עיקרי הדוח, אבל קודם ניתן למשרד מבקר המדינה להציג. אדוני המנכ"ל, מר אלי מרזל.
אלי מרזל
גברתי יושבת הראש, אדוני המבקר, שלום, בוקר טוב. אני מתכבד להגיש לאישור הוועדה את הדוח הכספי של משרדנו לשנת הכספים 2014. כידוע, התקציב שלנו נקבע בוועדת הכספים, אבל הביצוע מדווח לוועדה הזאת. אנחנו הגשנו את הדוח בנייר. אני מבקש להפנות אתכם לעמוד 10, שם מופיע ריכוז הנתונים. תקציב שנת 2014, שאושר על ידי ועדת הכספים, עמד על סך של 362.6 מיליון שקל. נוספו לו לאחר מכן עודפים שהמבקר התיר להעביר. העודפים האלה מיועדים ומשועבדים ברובם לטובת בינוי הלשכה החדשה בירושלים שנבנית כאן בקרית הלאום, משכן הקבע של משרדנו. לפני כשנה התחייבתי במעמד הזה שנסיים את הבנייה במהלך השנה, ואנחנו אכן נעמוד בזה.

ההוצאה בשנת 2014 עמדה על סכום של 298.8 מיליון שקל. מתוך התקציב המקורי אנחנו עומדים על אחוז ביצוע של 82.4. לא הייתה חריגה מהתקציב. אנחנו עומדים במסגרות התקציב, במסגרות שיא כוח האדם שאושרו לנו. אני מודה בהזדמנות הזאת לעבודה שעשה מרכז המחקר והמידע של הכנסת של ניתוח הדוח הכספי שלנו. כמו שמצוין בדוח הזה, כל הסוגיות שעלו בעבר במסגרת הוועדה הזאת ודרשו התייחסות שלנו תוקנו, כולל נושא ההתחייבויות ומועדי ההגשה. אני מבקש לציין בהזדמנות הזאת גם את הפעולות של החשבות שלנו. יושב כאן חשב המשרד, רמי סלמה, וסגנו, חנן פוגל, שמונה למנהל אגף במשרדנו.
היו"ר קארין אלהרר
ברכות.
אלי מרזל
תרומתם לנושא הבקרה ותכנון התקציב היא עצומה. אני מבקש להודות להם בהזדמנות הזאת. אנחנו מבקשים מהוועדה לאשר את הדוח. ישנם עודפים בתקציב המשרד. אנחנו החזרנו עודפים לאוצר המדינה בשנה הזאת, בדיוק כמו שעשינו בשנים קודמות. אנחנו לא אוגרים כסף בכיסים. אנחנו צריכים ומשתדלים להוות דוגמה בנושא הזה למינהל הציבורי.
תומר רוזנר
כמה עודפים אתם מתכוונים להעביר מ-2014 ל-2015?
אלי מרזל
2015 עוד לא סגור. ב-2014 מדובר על 37.3 מיליון.
רמי סלמה
בשנת 2014 היה תקציב נוסף בעקבות מבצע "צוק איתן". זה היה 2%. היה תקציב שני של - - -
ויקטור פתאל
אם אני מסתכל על תקציב מבקר המדינה מול העלייה בתקציב של כלל המדינה, אני רואה שהעלייה הייתה מתונה, לא היה איזה משהו חריג. היא אפילו מתונה יותר משאר המשרדים לאורך השנים.

מבחינת השכר, יש הסכמים של מבקר המדינה, יש הסכמים של משרדים. השווינו פה גם עלויות בשכר לכל מיני דירוגים אחרים - אפשר קצת להרחיב על זה – כאשר אין משהו חריג במשרד. העודפים שיש להם הולכים ברובם לטובת המבנה החדש שלהם בקרית הלאום. עודפים שהם לא צריכים הם מחזירים. כל שנה הם מקצצים קצת. מבקר המדינה יכול להחזיר עודפים כי הוא לא כפוף למשרד האוצר. מבחינתנו לא היה משהו חריג.
היו"ר קארין אלהרר
אני רוצה לברך על ההתייעלות שנעשתה, על העבודה המאוד משמעותית. אתם מצטיינים כי החזרתם כספים לקופת האוצר. אני מעלה להצבעה את אישור הדוח. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים –אין

דוח ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2014 אושר.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים