ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/08/2015

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 46

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ה באב התשע"ה (10 באוגוסט 2015), שעה 10:50
סדר היום
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה
איתן כבל – היו"ר

עיסאווי פריג' – מ"מ היו"ר

דוד ביטן
חברי הכנסת
מיקי לוי
מוזמנים
חנה וינשטין-טירי - יועמ"ש, הרשות לצרכנות וסחר הוגן, משרד הכלכלה

אנואר חילף - מנהל תחום בכיר יבוא וסחר, משרד הכלכלה

רקפת ישי - מנהל תחום יבוא אישי ברשות המיסים, משרד האוצר

הילה דוידוביץ - עו"ד, משרד המשפטים

יגאל לוי - סמנכ"ל בכיר דור, משרד התקשורת

הרצל בר-מג - ממלא מקום מנכ"ל, דואר ישראל, חברת דואר ישראל

חגי עינת - יועץ משפטי, חברת דואר ישראל

פרלי שר - עו"ד, חברת דואר ישראל

יום זמורה - מנהל תחום תכנון ובקרה, חברת דואר ישראל

נמרוד הגלילי - מנהל תחום חטיבת הבלדרות הבינלאומית, חטיבת הבלדרות הבינלאומית

ערן לביא - סמנכ"ל תפעול, DHL, חברות שליחויות

ליאור שגיא - מנכ"ל חברת UPS, חברות שליחויות

ברי פינטוב - מנכ"ל, ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלוחים הבינלאומיים

רונן סימג'י - יו"ר, לשכת סוכני המכס והמשלחים הבין-לאומיים
ייעוץ משפטי
רויטל סומפולינסקי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין), התשע"ה-2015
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, אנחנו פותחים עוד ישיבה של ועדת הכלכלה של הכנסת, ואנחנו עושים זאת בשמחה רבה. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, חברי הכנסת, רשמת, חברים יקרים, הנושא עכשיו על סדר יומנו הוא תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין). ברשותכם, מי מציג את הנושא? משרד הכלכלה? הם עדיין מתפללים שם שחרית? כבר עבר.
נמרוד הגלילי
ראיתי פה את היועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן.
לאה ורון
זה מצוין שראית אותה...
היו"ר איתן כבל
זה יפה מאוד, אבל אנחנו - - -
לאה ורון
אדוני, תקריא את המכתב של כבוד השר.
היו"ר איתן כבל
האמת, זה די מביך שאין מי שיהיה כאן כדי להציג את התקנות שהשר מבקש. השר חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, שר הכלכלה, פנה אלי: "לכבוד חבר הכנסת איתן כבל, יו"ר ועדת הכלכלה, שלום רב. הנדון: תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין), התשע"ה-2015. 1. מצורף למכתבי טיוטת התקנות שבנדון. 2. במסגרת המלצות הוועדה להגברת התחרות והסרת חסמים בתחום הייבוא שאומצו בהחלטת ממשלה 1564 (מיום 24.4.2014), הוחלט על חיוב חברות השילוח בפרסום תעריפי הסכומים הנגבים מהצרכן הישראלי לשם קבלת המוצר לביתו ממדינת חוץ לישראל. הטלת חובה זו היא חלק ממערך כולל להסרת חסמים קיימים לייבוא אישי. 3. התקנות מבקשות לחייב את חברות השילוח לגלות לצרכן באינטרנט את כלל מרכיבי התשלום, את סכומם ואת נסיבות גבייתם, כשמטרתן להביא לידיעתו של הצרכן את כלל מרכיבי התשלום שיושתו עליו או שעשויים להיות מושתים עליו בגן עיכובים בשחרור הטובין מהמכס. 4. עוד מבקשות התקנות לקבוע כי על החשבונית לא יופיע רק הסכום הכולל ששולם, אלא גם פירוט של רכיבי התשלום שחויב בהם הצרכן בפועל. 5 לנוכח האמור, אודה לך אם תעלה את אישור התקנות לסדר יומה של ועדת הכלכלה בהקדם. בכבוד רב, חה"כ אריה מכלוף דרעי, שר הכלכלה".

קודם כול, ברשותכם, זה רעיון מצוין. יש לי חוק, אולי את לא זוכרת אותו, שאני סוחב אותו כבר הרבה זמן, לגבי גילוי נאות. האם אתם מכירים את זה שחברות, בעיקר תקשורת, אבל לא רק, חברות גז, כותבות דמי שימוש קבועים? יש דמי שימוש קבועים.
לאה ורון
ודאי שאני זוכרת.
היו"ר איתן כבל
מה זה דמי השימוש הקבועים האלה למען השם?
לאה ורון
בגז דמי השימוש הקבועים יותר גבוהים אצל חלק מהצרכנים מאשר צריכת הגז עצמו.
אורי מקלב
בבזק אותו דבר.
היו"ר איתן כבל
אפרופו בזק. אני יכול לספר לך, אתה זוכר שפעם היה עפרוני ועוד משהו? היו שני הטלפונים, עפרוני וזמיר.
אורי מקלב
10 שקלים בכל חודש.
היו"ר איתן כבל
הסתבר, דרך אגב – אני אז עליתי על זה – שמה שהם קראו לו "דמי שימוש קבועים". החברה כבר נסגרה, כבר החזירו את התשלום.
מיקי לוי
העפרוני כבר הפסיק לצייץ.
היו"ר איתן כבל
והעפרוני הפסיק לצייץ.
אורי מקלב
אבל במקום 61 זה נהיה 21.
היו"ר איתן כבל
קודם כול, אני שמח שהתקנות האלה, כפי שהן מובאות כאן על-ידי השר, אין ספק, הן תקנות ראויות לחלוטין מבחינתו של הצרכן. ואני מקווה שכל המערכות כולן תלמדנה, תעסוקנה ותפעלנה בהתאם. הגברת חנה טירי, עו"ד חנה מהרשות לסחר הוגן – אמרתי נכון?
חנה וינשטין-טירי
הגנת הצרכן וסחר הוגן.
היו"ר איתן כבל
הגנת הצרכן וסחר הוגן. דרך אגב, אתם עוד אמורים לשלוח לי את סיפור הדרך.
חנה וינשטין-טירי
לא שכחנו.
היו"ר איתן כבל
את כבר פה, אז אני מזכיר לך.
לאה ורון
של אופן הטלת העיצומים הכספיים.
היו"ר איתן כבל
קיבלנו כבר דוח אחד, את המסמך הראשון. אני מקווה מאוד שתעזרו לנו בעניין הזה בשונה מהפעמים הקודמות, שתהיה חשיפה מלאה של כל אותם משפטים שכתוב סביבם "דמי שימוש קבועים". בכל מערכת שכתוב "דמי שימוש קבועים" – ואני כבר לוקח את מה שהשר שלך כתב פה, לוקח אותו צעד אחד קדימה – בכל מקום שכתוב "דמי שימוש", יהיה פירוט שלם של מהם אותם דמי שימוש קבועים בכל מערכת שמתקיימת, לא משנה איזה. זאת צריכה להיות הוראה גורפת, שבכל מקום שיש את הכותרת הזאת "דמי שימוש קבועים" – על מה? מי? מו? – כמו פה.

מה בעצם כל הסיפור פה? כולה הוא רוצה שקיפות, שאם הצרכן מוצא את עצמו נעקץ בדרך זו או אחרת – אוי סליחה, טעיתי – כמו שקרה לנו בדברים אחרים – אוי סליחה, טעינו, לא שמנו לב – שתינתן לצרכן האפשרות בכלל לחשוב או לראות את הדברים כפי שהם. עד שהגעת, בינתיים קראתי את מכתב הפנייה של השר, ובפעם הבאה תצאי שעה קודם. אין לכם פה רכבת תחתית.
חנה וינשטין-טירי
הגענו עוד קודם, רק המתנו שיסתיים הדיון.
היו"ר איתן כבל
זה במסגרת "שתו לי", "אכלו לי".

נמרוד הגלילי, איגוד לשכות המסחר, בבקשה.
נמרוד הגלילי
אני אתן, ברשותך, לליאור שגיא, מנכ"ל UPS להתחיל, ואם יהיה לי מה להוסיף - - -
היו"ר איתן כבל
אני מקווה שרק שניכם באתם ולא מעבירים את זה למישהו נוסף.
ליאור שגיא
תודה רבה. ראשית, אני רוצה להגיד שאנחנו בעד סחר. מדובר פה בסחר אלקטרוני, ואנחנו בעד הסחר, אנחנו אפילו מתפרנסים מזה. אנחנו בעלי סחר ולכן אנחנו בעד המשתמשים או בעד הצרכנים. אבל צריך לבחון - - -
היו"ר איתן כבל
חיכינו לזה, ל"אבל".
ליאור שגיא
גם אנחנו צרכנים, אבל צריך לבחון את הישימות של התקנות המוצעות לאור העובדות, והעובדה היא שכשאנחנו קונים באתרי סחר אלקטרוני, אנחנו נכנסים לאתרים של המוכרים ועושים שם את הקנייה. רובנו הגדול בדרך כלל לא נכנס לאתרים של חברות השילוח. הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בהוצאות שיש בעת השחרור כשזה מגיע לארץ זה כשאנחנו מקבלים את המשלוח עם החיוב, עם החשבון, לא במועד הקנייה. לכן זו די בעיה באתרי הסחר, ב"איביי" או ב"אמזון" או ב"עליבאבא" ודומיהם להציג, וגם לא אנחנו אלה שמסוגלים לעשות את זה.
היו"ר איתן כבל
תציע פתרונות, אתה נותן לי את כל הבעיות שאנחנו מכירים.
ליאור שגיא
אני אגיע. אני פה בתפקיד של העלאת הבעיות כדי שתקבלו את ההחלטה הנכונה.

צריך גם לזכור שרוב רובם של הרוכשים בסחר אלקטרוני לא משתמשים בחברות שילוח. אני אולי מחדש לכם, אבל רובם משתמשים דווקא בשירותי הדואר. והדואר – לא ראיתי שמוזכר כאן, וגם הוא גובה עמלות או מסים עבור המדינה, עבור עצמו, הוא לא מופיע פה. אני לא יודע האם יש פה כוונה להפלות את החברות הפרטיות, כשצריך להגיד שהן מעסיקות אלפי עובדים בישראל, אל מול הדואר. אם תחליטו לאמץ את ההחלטות החד-צדדיות האלה - - -
היו"ר איתן כבל
חנה טירי, את רושמת?
חנה וינשטין-טירי
אני רושמת.
ליאור שגיא
אני קורא לכם להכניס גם את הדואר לסיפור הזה.

לישימות של העניין – מבקשים מאתנו לפרסם את העמלות שלנו, שזה נראה לי טבעי וברור. מה שאנחנו גובים עבור השירותים שלנו, חייב שיהיה מפורסם. אני חושב שזה בסדר גמור. זו דרישה לגיטימית, ואני חושב שרובנו בצורה כזאת או אחרת גם עומדים בה. מבקשים מאתנו גם להציג את כל העלויות, האגרות, המסים והמכסים שהמדינה על זרועותיה השונות מחייבות, ופה יש לי קצת בעיה, כי אם ראיתם את מדריך הסיווגים של המכס, יש אנשים שאומרים שאפשר לייבש בו פרחים, אבל אין ספק שהוא עב כרס, אני לא יודע בדיוק איך אני מכניס אותו לאתר האינטרנט הבין-לאומי של UPS, שמשרת לקוחות ב-220 מדינות, ומלמד את הצרכן הרגיל להתמצא בו.

אנחנו מעסיקים מסווגים, סוכני מכס, פקידי רישוי, שהתמחו ועברו מבחנים וקיבלו רישוי של המכס. גם הם לפעמים לא מגיעים להחלטות הסיווגיות הכי טובות. כצרכן אני לא בטוח שזה יעזור להם, מה גם שבמועד הקנייה בכלל לא ברור איזה תהליך זה יעבור. כך שהקריאה הזאת לחייב אותנו להפיץ את כלל העמלות והמחירים של השירותים שהמדינה מחייבת בהם נראית לי קצת בעייתית.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, האם המשרד היה אתכם בדין ודברים?
ליאור שגיא
בנושא הזה לא. השתתפנו בשמחה בוועדה להורדת החסמים והגברת התחרות בייבוא, ואנחנו חושבים שיש הרבה דברים שאפשר לעשות ועל השולחן.
היו"ר איתן כבל
השאלה שאני שואל היא פשוטה. האם אתה רואה את הדברים כאן לראשונה?
ליאור שגיא
לא נעשה אתנו דיון לפני. קיבלנו את הפנייה, הגבנו עליה, ומעבר לזה לא ישבנו לשולחן.
היו"ר איתן כבל
הבנתי. בסדר גמור.
ליאור שגיא
תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
תודה.
נמרוד הגלילי
אם יורשה לי להרחיב בעוד שתי מילים, צריך להבחין בהבדל בין קנייה שמתבצעת באתר מכר מרחוק בארץ או אפילו בסופר או בחנות בארץ לבין אתר בחוץ-לארץ, שיש בו ייבוא אישי. כשאתה קונה בארץ, יש לך עלויות של המחיר, מע"מ ומשלוח, או אם זה בסופר או בכל מקום אחר, ואתה בא ולוקח את המוצר. אתה לא יודע מה כל העלויות האחרות, אתה לא יודע מה יהיה תעריף המכס, אתה לא יודע כמה ימים הוא יהיה מאוחסן בממ"ד, אתה לא יודע אם ייגבה עליו מס קנייה, לא ייגבה עליו מס קנייה, אם צריך אישור מכון התקנים, לא צריך אישור מכון התקנים, תעריף אגרה של משרד הבריאות. יש מלא דברים.
היו"ר איתן כבל
כצרכן, אנחנו משתמשים לא מעט בשירותי רכישה מרחוק. אנחנו כבר יודעים פחות או יותר את הכללים. בסך-הכול אנחנו רוצים שזה יהיה מונח לפתחנו. אנחנו כבר יודעים איזה משקלים פחות או יותר, יודעים פחות או יותר מאיזה מקום. אל תציג כאילו במקרה-במקרה.
עיסאווי פריג'
התעריפים ידועים.
היו"ר איתן כבל
אנחנו בעניינים, יש אפילו חליפה שאני מסתובב בה פה.
רויטל סומפולינסקי
כנקודת מוצא לדיון חשוב לדעת שחוק הגנת הצרכן היום מחייב לפרסם את המחיר הכולל, לרבות כל המיסים והאגרות. זאת אומרת, במובן הזה חלה כבר היום חובה, לפי החוק, על מי שנותן שירות משלוח לפרסם את כל המחיר. התקנות האלה רק עושות סדר, ואפילו במובן מסוים מקלות עם משלחים בשביל לעשות סדר בדבר הזה, אבל החוק קיים כבר היום. זאת הערה אחת.

הדבר השני הוא, אנחנו לא מדברים רק על מכר דרך האינטרנט. החוק לא מדבר על מכר דרך האינטרנט, הוא מדבר באופן כללי על משלוח - - -
נמרוד הגלילי
כשצרכן קונה את לא יודעת מה יהיה תעריף המכס. אתם לא יודעים את זה.
היו"ר איתן כבל
סליחה, חברים, אמרו שכבר מצאו גברת במאדים, אתה מספר לי שאתה לא יודע?
ליאור שגיא
הרבה יותר קל להגיע למאדים.
היו"ר איתן כבל
עזוב. לא היה מקרה שישבתי פה בשולחן הזה, גם כחבר כנסת מהשורה, ולא שמעתי כמה הכול קשה, ואחר-כך מתרגלים. מה שאני מנסה לומר לכם בשורה התחתונה שקשה לי לקבל את זה. בסוף, אם רעייתי שתחיה, יושבת בביתנו, היא למדה לבד בניסוי ותהיה, היא יודעת שזה כך וזה כך, וכשאנחנו הולכים לדואר היא אומרת לי "תוסיף", כי זה כבר משקל עודף, אז למדנו. אם היא יודעת פחות או יותר, לפחות מהמקומות שאנחנו רוכשים, אז אני מניח שיש איזה מקום שיודע יותר מרעייתי ולאה, כשאת עושה את הקנייה וקונה מרחוק.
לאה ורון
ברור.
ברי פינטוב
אני משמש בתור מנכ"ל של ארגון סוכני המכס. אני רוצה לתקוף את הנושא הזה מכיוון אחר לגמרי. מי שכתב את התקנות הלך לאיזה מקום, הוציא את המונח "משלח בין-לאומי" בלי להבין בכלל מה המשמעות של משלח בין-לאומי. אני רוצה להחזיר אותך ואת חברי הוועדה פה לכך שמשלח בין-לאומי אסור לו על-פי חוק לעשות פעולות מכס, כך שהוא לא יודע מה זה מכס, והוא לא יודע לתת לך הערכה בכלל. זה החוק. ברגע שהגדירו "משלח בין-לאומי", העסק הזה בלי רגליים. משלח בין-לאומי הוא לא סוכן מכס. אתה לא יכול לבוא למשלח ולהגיד לו: תן לי סיווג מכס ותעריך לי את המכס, כי החוק לא מתיר לו לעשות את זה. מה עשינו? אנחנו עושים תקנות, אין להן ערך. המשלח רק מביא את זה לארץ, הוא לא משחרר את זה.
חנה וינשטין-טירי
זה לא נכון.
היו"ר איתן כבל
ברי, אתה יודע למה יש כל כך הרבה עורכי-דין? כי הם צריכים לפרש מה שאתה אומר והיא אומרת.
ברי פינטוב
זה כתוב בחוק.
היו"ר איתן כבל
ברי, תראה איזו הפתעה תהיה לך. תיכף תהיה התייחסות לכך שכל מה שאתה אומר לא נכון.
ברי פינטוב
בכיף. אני רוצה ללמוד, באתי ללמוד.
היו"ר איתן כבל
דיברת בביטחון כזה שכמעט כבר אמרתי: סוגרים את הישיבה. תתאפק עוד קצת ותראה איך חברים אחרים ידברו בביטחון שאולי ישכנע אותך ויפתור לנו את העניין.
ברי פינטוב
הייתי רוצה, מר כבל, שמי שהולך להסביר יגדיר לי מה זה "משלח בין-לאומי".
היו"ר איתן כבל
אמרת. תודה. בבקשה.
רונן סימג'י
אני יושב-ראש לשכת סוכני המכס והמשלחים הבין-לאומיים.
עיסאווי פריג'
אתם באותו - - -
רונן סימג'י
הוא יושב-ראש ארגון התאגידים, אנחנו גם חברים, אבל זה לא קשור. אלה שני איגודים שונים.
עיסאווי פריג'
שאני אבין, אל תמהר.
היו"ר איתן כבל
הוא לא שואל שאלה קנטרנית, הוא פשוט רוצה לדעת.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני רוצה להבין את המערכת. אתה מנכ"ל - - -
ברי פינטוב
מנכ"ל סוכני המכס.
היו"ר עיסאווי פריג'
ואתה?
רונן סימג'י
אני יושב-ראש לשכת סוכני המכס, ובמדינת ישראל יש שלושה ארגונים: ארגון צפוני, מרכז והדרום וארגון התאגידים. שלושה ארגונים שתחת כנפיהם נמצאים רוב סוכני המכס המשלחים במדינת ישראל, אבל לא כולם. יש כאלה שהם לא חלק מהאיגוד, וזה בסדר.
עיסאווי פריג'
רוב סוכני המכס בארץ נמצאים בשלושה גופים.
רונן סימג'י
נכון.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי.
רונן סימג'י
כרגע נמצאים פה נציגים של שני ארגונים. אני מחזק את דבריו של ברי, בפקודת סוכני המכס אכן יש התייחסות לשני מקרים: האחד נקרא "סוכן מכס", והאחד "משלח בין-לאומי", כאשר לסוכן מכס יש כתפיים יותר רחבות והוא רשאי לבצע את מירב הפעולות, למעט פעולות שילוח, אלא אם כן הוא הוכשר לכך. משלח בין-לאומי רשאי לבצע פעולות שילוח בלבד, אך אינו רשאי – זה על-פי חוק סוכני המכס. אם אינני טועה זה סעיף 2, אבל אני לא עומד על כך – לא רשאי לבצע פעולות מכס. זו נקודה אחת.

חברים, הנייר שרשום כאן לא מחזיק מים, וחבל. לא על זה אני רוצה לדבר, בוא נאמר שהמילה פה תתחלף ל"סוכן מכס". נכון, סוכן מכס או חברות שעוסקות בתחום הזה, צריכות לפרסם את התעריפים שלהן וזה לגיטימי. אגב, חברות פרטיות יכולות לבצע דיפרנציאציה, יש להן כוח שמביא הרבה, יש להן כוח שמביא פחות - - -
היו"ר איתן כבל
תסלחו לי שאני אומר, הייתם אומרים: שמע, וואלה - - -
רונן סימג'י
יש לי פתרון, אדוני.
היו"ר איתן כבל
לא, לא.
רונן סימג'י
ביקשת פתרון.
היו"ר איתן כבל
רציתי דבר אחר, שכולם יגידו: משרד הכלכלה מביא אחלה תקנות. אלה אחלה תקנות. בלשון העם "אחלה תקנות". עכשיו עוברים מדרגה ואומרים: כדי שהיישום יהיה מקסימלי, נכון וטוב, נעזור לכם בנקודות כאלה ואחרות. לא נכנסתם אל החדר כך. זה לא, לפחות בעיני המאזין.

אתה אומר לי: הוא הציג בעיה, הנציג מ-UPS , ואתם קבוצה אחת או שתיים של סוכנים ותאגיד והמכס, אני רוצה שתגידו לי איך עושים את זה הכי טוב, לא איך אתם מתחמקים מזה. איך אתם חלק מהתהליך הזה? ברשותך, רונן, קח אותי אל המקומות האלה. לא באתי להיות מומחה לעמילי מכס.
רונן סימג'י
בואו נהיה קצת הוגנים, כאשר מגיע משלוח מסוים, נאמר שאתה מזמין באינטרנט או כל בר בי רב בא ונכנס לתוך המערכת, מבצע ההזמנה, אני בשלב הזה – אני רוצה להתייחס למה שהדוברת אמרה – לא יכול להגיד לאותו לקוח מה יהיו עלויות המסים שלו, שכן בשלב זה אינני יודע - - -
עיסאווי פריג'
יש תעריף, הלקוח יודע את התעריף.
רונן סימג'י
תעקבו אחרי התעריף כדי שתבינו ולא תיפלו בדברים. אני מנסה להסביר, בבקשה תנו לי.
היו"ר איתן כבל
סליחה, אני עוצר. סלח לי, אני עוצר אותך. גברתי, את מוכנה להסביר לנו בדיוק את כל השתלשלות העניינים מאל"ף ועד תי"ו, שבמקרה או שלא במקרה כבר עלו כאן? אחר-כך יהיו התייחסות של המשרד. אני חושב שזה הסדר הנכון לעשות את זה, כי יש יותר מדי "שתו לי", "אכלו לי". לא ברור לנו.
רונן סימג'י
עוד הערה אחת לאדוני.
היו"ר איתן כבל
לא לי. לא לי.
רונן סימג'י
לוועדה.
היו"ר איתן כבל
לא, לא, לא. הגברת עו"ד חנה טירי תציג את בסיס התפיסה, כי יש כאן שאלות והדברים אמורים להיות ברורים. אני נאלץ לעזוב אתכם, אני הולך למבקר המדינה, עניינים חשובים בשם הוועדה. ברשותך, עיסאווי, חבר הכנסת פריג', תחליף אותי.

(היו"ר עיסאווי פריג', 11:18)
חנה וינשטין-טירי
בוקר טוב, התקנות האלה הן תולדה של עבודת ועדה מאוד מקיפה ורחבה שנעשתה בכל התחום של הסרת חסמי יבוא. הוועדה לא דנה רק בנושא של משלחים וייבוא אישי, אלא בכלל דנה בסוגיה של איך מוזילים את יוקר המחיה, וחלק מהשיטות זה לפתוח את האפשרות של ייבוא, הסרת חסמים, כדי שתהיה יותר תחרות בשוק הזה.

חלק מהנושאים שהוועדה דנה בהם זה היה גם בנושא של חברות השילוח שמייבאות או מביאות מוצרים מחוץ לשטח מדינת ישראל אל תוך מדינת ישראל.

הוועדה הגיעה למסקנה, אחרי שישבה ודנה וגם הופיעו בפניה נציגים – דנה בסוגיה הזאת והגיעה למסקנות מסוימות.
היו"ר עיסאווי פריג'
עלתה הסוגיה שעכשיו אנחנו שומעים עליה?
חנה וינשטין-טירי
רגע, אני אגיע לכל הנקודות שהם העלו.

המסקנות של הוועדה זה שצריך שיהיו שקיפות וגילוי נאות של התעריפים של המשלחים, והגילוי הנאות הזה צריך להיות לפני עשיית העסקה והוא גם צריך להיות אחרי עשיית העסקה בחשבונית, ולצרכן צריך להיות ברור מהן העלויות שמושתות עליו או שעשויות להיות מושתות עליו בכל מה שנוגע לייבוא, ואנחנו מדברים על ייבוא אישי. כשאנחנו מדברים על חוק הגנת הצרכן, אנחנו מדברים על אדם שמייבא את זה לא לצורך מסחרי, אלא לשימוש אישי, ביתי ומשפחתי. מסקנות הוועדה אומצו בהחלטת ממשלה, ואנחנו יישמנו את החלטת הממשלה, כשאלה בעצם התקנות.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני לא מדבר על התהליך, אני מדבר על המהות. לסוגיות שעולות כאן אני רוצה התייחסות ומענה, כדי שנוכל להגיד שעשינו את זה טוב ונכון.
חנה וינשטין-טירי
התקנות קובעות שמשלח צריך לפרסם באתר האינטרנט שלו את תעריף השירות שהוא נותן. זאת אומרת, מה עלות השירות של ההובלה משטח שמחוץ למדינת ישראל לתוך מדינת ישראל, לרבות העלויות - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
האם הוא יודע את זה?
חנה וינשטין-טירי
קודם כול, זה השירות שהוא נותן וזה כסף שמשולם אליו. זה העלות של השירות שלו. אני עדיין לא מדברת על אגרות על ומיסים. עשינו גם הפרדה וזה צריך להיות מופרד.

התשלום מורכב קודם כול מעלות של השירות של חברת השילוח, שהיא מביאה, שהיא פועלת לשחרור המוצרים מהמכס. עלתה פה טענה כאילו שהם לא יכולים לפעול לשחרור המוצרים מהמכס, אני לא מבינה את הטענה הזאת. התקנות האלה מאושרות על-ידי רשות המסים, דיברנו עם נציגי - - -
רונן סימג'י
לא.
חנה וינשטין-טירי
אל תגיד לי לא.
רונן סימג'י
נציגת רשות המיסים נמצאת כאן.
היו"ר עיסאווי פריג'
שנייה. אני אשמע את כולם.
חנה וינשטין-טירי
רשות המסים לא הגיעה, הנציג שלהם בחופשה, אבל אני אתמול דיברתי - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
גברתי - - -
חנה וינשטין-טירי
רגע, אני מדברת.
היו"ר עיסאווי פריג'
גברתי, תקבלי את זכות הדיבור. בבקשה.
חנה וינשטין-טירי
אנחנו אתמול דיברנו עם המכס והפעולות והשירות שחברת הבלדרות נותנת. כמו שאמרתי זה עלויות של ההבאה של המוצר לארץ, זה הטיפול בשחרור המוצר מהמכס והבאה ישירות לבית הלקוח, אם השירות כולל גם את הנדבך הזה. זה השירות והעמלות שחברת השילוח גובה עבור השירות שהיא נותנת.

הדבר השני זה המסים שחלים, המסים משולמים לאוצר המדינה. פה קבענו שהם לא חייבים לקבוע את התעריף עצמו, הם לא צריכים לגלות. המס הוא תלוי הטובין שאני רוכשת, ולכן ככל שמדובר בפרסום באתר האינטרנט, שזה פרסום כללי, כשהמשלח עוד לא יודע מה אני בתור צרכן רוצה להביא, אז הוא צריך להגיד: תדע לך שיחולו עליך מס כזה ואגרה כזאת ויש מסים שחלים על הטובין שאתה צריך להביא, וגם קבענו שהוא צריך לציין ולגלות לצרכן איפה אפשר לגלות את המידע או להגיד לו שהמסים נמצאים באתר רשות המסים, לצרף קישור, ככל שיש קישור כזה.
היו"ר עיסאווי פריג'
יותר שקיפות, הבנתי.
רונן סימג'י
גברתי היקרה, את מפנה את זה למשלחים או - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אני שואל שאלה אחרת, חברים.
חנה וינשטין-טירי
הם לא צריכים לפרט את זה באתר, אבל הם צריכים לפרט את המרכיבים - - -
רונן סימג'י
אתם כתבתם משהו אחר.
חנה וינשטין-טירי
אני מקריאה את הנוסח המתוקן שהעברנו לוועדה.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, נשמע את כולכם. חברים, בואו נעשה דיון.
חנה וינשטין-טירי
בנוסף יש עלויות שיכול להיות שיושתו על הצרכן. אם יקרו דברים מסוימים, למשל אם יהיו עיכובים בשחרור, צריך לגלות שיכול להיות שיחולו עליך גם דמי אחסנה, ואם יש עלות קבועה בדמי אחסנה, צריך לציין אותה, ואם אין, צריך לפחות לבוא ולהגיד שיכול להיות שיהיו. הצרכן צריך לדעת מראש מה העלויות שיושתו עליו או לפחות מה העלויות שיכול שיושתו עליו בגדול. זה לגבי הפרסום באתר האינטרנט.

התקנה באה ואומרת: ברגע שעשיתי עסקה, הרמתי טלפון והתקשרתי לחברת השילוח ואמרתי להם שאני רוצה להביא את המוצר הזה והזה, בשלב הזה הם כבר יודעים מה המס שחל על המוצר ומה כל האגרות שנלוות וכו', חוץ מדמי אחסנה, כי דמי אחסנה הם לא יודעים בשלב הזה, הם צריכים לתת להם מחיר כולל. זה לא חידוש, זה כבר החוק דורש מהם היום, שכאשר הצרכן מתקשר ורוצה לעשות עסקה, אז צריך לנקוב במחיר כולל.

הנדבך האחרון זה ההצגה של הפירוט הזה גם בחשבונית.

אלה שלושת הנדבכים: הפרסום באינטרנט, שהוא צריך להיות פרסום כללי יותר; הנקיבה כשאני עושה את העסקה בטלפון, אז המחיר צריך להיות מחיר כולל, וזאת כבר חובה שקיימת בחוק. הדבר היחיד שהוספנו שהוא צריך לגלות לו בשיחה טלפונית לפני עשיית העסקה שיכול להיות שיחולו עליו גם תשלומים נוספים, כמו למשל דמי אחסנה, אם יהיו עיכובים ויצטרכו לאחסן את זה עד השחרור מהמכס. הדבר השלישי זה הפירוט בחשבונית.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, לפני שאני נותן זכות דיבור. מה לוח הזמנים שלנו?
לאה ורון
מקסימום 12:45.
היו"ר עיסאווי פריג'
תקשיבו, חברים, אני רואה חשבון במקצוע. אני אגיד לכם מאיפה אני בא. בעסקים שאני מנהל ראיתי רישומוני ייבוא, ועבדתי מול עמילי מכס. יש אי-ודאות כשאני לוקח את חשבון הייבוא ואת חשבונית עמיל המכס עם כל החיובים, בהרבה מהמקרים יש דברים לא צפויים ויש ויכוחים – למה זה יצא ככה? אי-הבהירות תמיד קיימת.

מה שבתקנות אנחנו באים ואומרים – אני רוצה לעשות את זה ביחד אתכם, נחשוב בקול רם – רוצים שקיפות, הקלה לצרכן בהבנת עלות הטובין שהוא הזמין. באים ואומרים לנו משרד הכלכלה בתקנות שלושה דברים – נתמקד ונעשה את זה בקול רם – פרסום יותר שקוף באינטרנט. מה רע? מה מפחיד אתכם? זה דבר אחד.
רונן סימג'י
אנחנו אפילו לא שם.
היו"ר עיסאווי פריג'
סיכמנו את הנדבך הזה?
רונן סימג'י
רע, רגע. אתה לוקח את זה למקומות אחרים.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני רוצה לכנס לשלושה שלבים. אם סיכמנו את זה, נמשיך הלאה.
ערן לביא
יש רק בעיה קטנה - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
הייתי חייב לתת לרשות המסים לדבר, לגברת. אני אשמע אותך. רקפת ישי, מנהלת תחום ייבוא אישי ברשות המסים.
רקפת ישי
בעיקר באתי להגיד שראינו את הנוסח האחרון הזה רק אתמול אחר הצהרים - -
ערן לביא
כמונו.
רקפת ישי
- - עורכת הדין שטיפלה בכל הנושא הזה מטעמנו נמצאת בחופשה, ולכן היא לא היתה יכולה להגיע והיא גם לא היתה יכולה להעיר את ההערות שלה.
היו"ר עיסאווי פריג'
האם יש לכם הסתייגויות?
רקפת ישי
העניין הוא שזו לא תקנה שלנו. אנחנו בעד שקיפות. אני רוצה להבהיר, בגלל שאני מנהלת תחום ייבוא אישי, לעניין המכס, גובי מסים ואגרות. את העניין של מסים ואגרות אנחנו מפרסמים לציבור. כל היתר זה לא עניין של המכס. מה יהיה גובה המיסים אם הבאת מוצר כזה או אחר ואם הוא עלה כך וכך, יש פרסום באתר רשות המיסים, זו האחריות שלנו לפרסם, וגם האגרות שאנחנו גובים. מעבר לזה לרשות המסים אין פה עניין.
היו"ר עיסאווי פריג'
בסדר, זה מתאים למה שכתוב מבחינת פרסום.
רקפת ישי
לא, שהם צריכים לפרסם את המיסים והאגרות - - -
חנה וינשטין-טירי
לא, הם יכולים לעשות קישור.
היו"ר עיסאווי פריג'
שנייה. אני אשמע את כולם אחד-אחד. עכשיו רקפת.
רקפת ישי
כתוב: "לרבות הוצאות אחסנה".
היו"ר עיסאווי פריג'
איזה סעיף את קוראת?
רקפת ישי
אני קוראת בסעיף 2(א).
חנה וינשטין-טירי
כבר תיקנו את זה, רקפת.
רקפת ישי
לא קיבלנו את התיקון.
חנה וינשטין-טירי
אחר-כך בשיחה עם היועצת המשפטית תיקנו כמה הערות. כשנקרא את הנוסח תראי.
הרצל בר-מג
לאף אחד פה אין נוסח מתוקן.
היו"ר עיסאווי פריג'
רקפת, אני לא חושב שזה קריטי. רשות המסים לא גובה דמי אחסנה. היא לא תגבה.
רקפת ישי
הם גבו חלק מהאגרות והמסים.
קריאה
אגרות כן.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, כדי להיכנס למסלול האמיתי, בואו נתחיל בהקראה.
חנה וינשטין-טירי
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין), התשע"ה-2015.
היו"ר עיסאווי פריג'
תקראי לאט-לאט והחברים יקשיבו ויעכבו.
חנה וינשטין-טירי
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין), התשע"ה-2015

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(3)" – צריך להוסיף פה 17ו – "ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן-החוק), בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ".

צריך להוסיף פה את סעיף 17ו, כי סעיף 17ו מתיר לשר לקבוע תקנות בנוגע לכללים שונים לפרסום. היום החוק אומר שאתה צריך לפרסם מחיר כולל, ופה להיפך, אנחנו נותנים סוג של הקלה, אנחנו אומרים: אתה יכול לפרסם את זה, אבל ברכיבים שונים, ולכן סעיף ההסמכה צריך להיות גם פה.
רויטל סומפולינסקי
היום לפי החוק אם אתה נגיד רוצה לקנות לפטופ. המחיר צריך להיות 117 שקלים, אתה לא יכול להגדיר 100 שקלים פלוס מע"מ. אתה חייב לכתוב 117 שקלים. ולכן לכאורה אם יש להם את כל תשלומי המסים האלה, הם חייבים להציג את המחיר כמחיר פיקס. חוץ מזה שהדבר הזה קשה ליישום במקרה שבו זה לא מע"מ שאתה יודע מה המוצר ואתה רק גוזר עליו מע"מ, אלא זה תלוי עוד דברים שהזמנת. אנחנו משתמשים בסמכות השר לקבוע כללים שונים איך אתה מציג את המחיר, ומאפשרים למשלח להפריד בין המחיר שהוא גובה עבור השירות שהוא נותן לבין המסים.
היו"ר עיסאווי פריג'
והצגת המחיר היום, כשזה כולל מע"מ, היא אך ורק על פי סמכות השר?
רויטל סומפולינסקי
לא. החוק היום קובע בסעיף 17ד לחוק הגנת הצרכן אתה חייב להציג את המחיר פיקס או לטובין או לשירות, המחיר הכולל.
רונן סימג'י
אנחנו לא אתכם, לא כי אנחנו לא רוצים, כי אתם לא מבינים את המהות של מה שאמרתם, סליחה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אז תסביר לנו.
רונן סימג'י
אני רוצה, ניסיתי כבר לפני כן.
היו"ר עיסאווי פריג'
בבקשה.
רויטל סומפולינסקי
שנייה, אני רוצה רק להמשיך. סעיף 17ו של חוק הגנת הצרכן קובע ש"השר, או כל שר בתחום סמכותו יחד עם השר, רשאים לקבוע, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כללים לפרסום או להצגה באופן שונה של מחירי נכס או שירות, או של סוגי נכסים". זאת אומרת, פה אנחנו מדברים לא על ההצגה של המחיר הכולל, בגלל שהבינו במשרד הכלכלה שיש קושי במקרה הזה בהצגת מחיר כולל, ולכן הפרידו את זה לרכיבים. כשיגיעו להפרדת הרכיבים יהיה אפשר לדון בהערות הספציפיות.
היו"ר עיסאווי פריג'
חנה, בסעיף איפה אנחנו מוסיפים את השר?
רויטל סומפולינסקי
בסעיף 17ו.
היו"ר עיסאווי פריג'
בסעיף 17ו, שזה בא אחרי - - -
רויטל סומפולינסקי
4(א)(3).
היו"ר עיסאווי פריג'
ולפני 37. הבנתי. בסדר.
מיקי לוי
אולי באמת שיבהיר לנו למה זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
בבקשה.
רונן סימג'י
אני רוצה ברשותכם להסביר משהו.
מיקי לוי
אבל קצר וקולע.
רונן סימג'י
אני אשתדל. זה לא שאנחנו חושבים שצריך להסתיר אינפורמציה מלקוחות. אל תיקחו את זה לכיוון הזה, לא צריך ללכת לשם. צריך לדעת קודם כול איך ומתי נותנים את האינפורמציה, כי אתם אומרים שצריך להציג.

יש כל יום – זה נתון – למעלה מעשרות אלפי משלוחים שנכנסים למדינת ישראל. האם הכוונה של רשות הגנת הצרכן שכל אחד ואחד מהלקוחות הללו יקבל מראש אינפורמציה אישית אליו כמה כל אחד ואחד אמור לשלם את חלקו היחסי?
היו"ר עיסאווי פריג'
מה זה מפריע לך?
רונן סימג'י
זה לא מפריע לי, אני רק רוצה לדעת איך לעשות את זה. אם אתה תנחה, אני אעשה את זה.
ערן לביא
אנחנו עוברים על הנוסח עכשיו.
רונן סימג'י
יתרה מזו, אדוני, אני רוצה שתבין שאם אתה תזמין מוצר מסוים והוא יזמין מוצר מסוים - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אני שואל אתכם, אני לקוח, צרכן, הזמנתי משהו, אני לא צריך לדעת מה פירוט התשלום שלי בזמן אמת?
רונן סימג'י
ודאי שכן. אני רק לא יודע להגיד לך בשלב שבו אתה מזמין, כמה אתה תקבל. אני כן יודע להגיד, ובשביל זה יש לי דוגמה להצעת מחיר, שאותה אני מוציא ללקוחות. אני יודע כמה עמלה אני רוצה לקחת, אני לא יודע כמה - - - אתה תשלם, אני לא יודע כמה אחסנה אתה תשלם - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
הכול יהיה מפורט לי בחשבונית?
קריאה
כן.
היו"ר עיסאווי פריג'
יפה.

יש פרסום אינטרנטי לגבי הבסיס של החישוב הזה?
רונן סימג'י
שמכון התקנים יפרסם, שממן יפרסם, שחברת התעופה תפרסם.
חנה וינשטין-טירי
אתה תפרט מה הרכיבים.
עיסאווי פריג'
לא, אתה מאגם את כל המידע הזה כעמיל מכס. אתה לא תתפוס את המקל מכיוון אחד.
רונן סימג'י
זו אינה כוונתי. הקשיבו שוב. אין בכוונתי ואין זה רצוני - - -
מיקי לוי
מה שאתה אומר שאתה יכול לפרט הכול חוץ מהמכס.
קריאה
לא, גם אחסנה אני לא יודע.
רונן סימג'י
חברים, תקשיבו. אני אינני מתכוון ואינני רוצה להסתיר אינפורמציה, מה שאני רוצה להגיד שיש ביכולתי לומר מה אני, כסוכן מכס, רוצה על פעילותי, אבל בתוך הפעילות שלי משולבים גופים שונים: רשות הנמלים, ממן, מסופי מטען, מכון התקנים, משרד התקשורת, משרד התחבורה, משרד הכלכלה וכדומה.

באה הצעת המחיר שלי, חברת X גובה כך וכך תשלומים. המחיר אינו כולל תשלומים לרשויות השונות כגון מסופי מטען, חברות תעופה וכו'. אני מפרט מי ומה נמצא בתוך התהליך.
היו"ר עיסאווי פריג'
ידידי, מה זה עמיל מכס? עמיל מכס שובר את הראש ויודע את כל התעריפים בכל המסלול הזה.
רונן סימג'י
אתה רוצה שאני אעשה אותה פעולה תוך כדי התהליך?
היו"ר עיסאווי פריג'
אחי, תקשיב. כשאתה בא ללקוח, אתה נותן לו את כל התעריפים מול כל מוסד, אם זה רשות הנמלים, אם זה המכס, אם זה רשות המסים, ועכשיו אתה רוצה להיות ראש קטן? לא. זה המחיר שלי כעמיל מכס. כל מה שאתה אומר ללקוח בעל-פה, הלקוח צריך לדעת בדיעבד על בסיס תעריף.
רונן סימג'י
הוא מקבל את זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
יפה. אז למה אתה מתווכח? למה אתה מתנגד לתקנות?
ליאור שגיא
אני חושב שאנחנו עושים קצת סלט, סליחה על הביטוי הלוא פרלמנטרי. אנחנו מדברים פה על צרכן ולא על יבואן. הצרכן הזה נכנס לאיזה אתר סחר בחו"ל ועושה קנייה. הוא יודע שהנעליים עולות לו 20 דולר, וזהו. הוא לא נכנס לשום מקום אחר. אני עוד לא יודע שהוא קנה. את העסקה של השילוח הוא לא עשה אתי, אתר הסחר עשה אתי. אני מדבר על כמויות של מיליונים ביום.
היו"ר עיסאווי פריג'
אין בעיה, ואתה מחויב לפרסם באינטרנט את כל התהליך הזה בתעריפון שלך.
ליאור שגיא
של השירות שלי בוודאי.
קריאה
לא בארץ, ההובלה שולמה בחו"ל.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, אתם עכשיו מערערים על מהות התקנות.
ליאור שגיא
נכון, כי הן בעייתיות.
רונן סימג'י
לא היתה פה מחשבה נכונה, לא ישבתם עם אנשי המקצוע, לא ישבו עם אנשי מקצוע.
היו"ר עיסאווי פריג'
אתם מערערים על מהות התקנות. אני מבין אתכם, מצד אחד. תעזור לי, חבר הכנסת מיקי לוי.
מיקי לוי
אם אני אעזור לך, אני אלך לצד שלהם. הייתי אחראי גם על המכס, להם אין נגיעה כמה הלפטופ הזה שהזמנתי דרך האיביי – כמה מכס אני אשלם עליו. הוא יכול לפרט כמה יעלה המשלוח וכמה דמי אחסנה ליום, כדי שאני אכפיל. אם אני אשאיר את זה שבועיים, אני אכפיל בימים. הוא יכול לפרט למשרד המסחר: זה לא כולל מכס, זה לא כולל מס נמל - - -
חנה וינשטין-טירי
זה מה שאנחנו רוצים שהם יפרטו.
מיקי לוי
אני מכיר את זה. אני מכיר את המחסן של ממן ואני מכיר את המחסן באשדוד. מדפים במיליונים. נגרום להם להיות עבריינים.
ליאור שגיא
הוא צודק.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, אני רוצה להעביר את זה בהסכמה וברוח טובה. אני שואל אתכם, למה אתם פוחדים משקיפות?
ליאור שגיא
להיפך, אנחנו בעד שקיפות, אמרנו בהתחלה.
קריאות
- - -
ליאור שגיא
מה שקשור אלינו, אנחנו מוכנים להציג בשקיפות מלאה.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, אני עושה את הדיון בנוחות ובג'נטלמניות, אבל כדי שהדברים יירשמו בפרוטוקול, אני מבקש מכם בואו נדבר אחד-אחד. משרד הכלכלה.
אנואר חילף
אני ממונה על מדיניות הייבוא במשרד הכלכלה. אנחנו שוב חוזרים למהות הדברים, וחוזרים שני צעדים אחורה. אני מציע שנמשיך לעבור על הנוסח, כי תקבלו תשובות גם לשאלות שאתם מעלים, ואם יש קשיים ביישום, אנחנו נתייחס אליהם.
היו"ר עיסאווי פריג'
קיבלתי.
אנואר חילף
רמת הפירוט של הדברים שאנחנו מבקשים – פה מציגים כאילו אנחנו מבקשים רמת פירוט ברורה וחדה לכל הדברים. יש פה כמה רמות ויש דברים שאנחנו מבקשים להפנות את הצרכן למקום שהוא יכול לקבל את מלוא המידע. המטרה פה היא הנגשת מידע מקסימלי. וזאת הגישה שלנו, אנחנו לא מוותרים על זה.
מיקי לוי
יש הסתייגות שלכם, היא נרשמה בפרוטוקול. בואו נתקדם.
היו"ר עיסאווי פריג'
קיבלתי, אנואר, את הצעתך. נתקדם בהקראה. אם כך הוספנו את הכפיפות לסעיף 17ו לחוק הגנת הצרכן. הגדרות.
חנה וינשטין-טירי
הגדרות

"משלח" – עוסק שעיסוקו, כולו או חלקו, במשלוח טובין משטח שמחוץ למדינת ישראל לתוך שטחה; "מחוץ למדינת ישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;
הוספנו "מחוץ למדינת ישראל – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף". הכוונה כמובן לא למי שעושה הובלות בתוך מדינת ישראל, אם אני קונה מוצר בחנות בארץ ואני רוצה לדעת מה עלויות ההובלה שלי, אלא באמת הכוונה היא לטפל בכל מה שנוגע לייבוא אישי, כלומר כשאני מזמינה מוצר מחו"ל ואני מביאה אותו לשטח מדינת ישראל, כדי באמת להסיר חסמים ולעודד פתיחה לתחרות.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. תמשיכי את הקראת כל הסעיף עד הסוף.
רויטל סומפולינסקי
אפשר אולי "כהגדרתו בסעיף" - - -
חנה וינשטין-טירי
או להגיד "כהגדרתו בחוק".
רונן סימג'י
איזה חוק?
רויטל סומפולינסקי
חוק הגנת הצרכן. בסעיף 17א כתוב "'המחיר הכולל' - מחיר הכולל את סך כל התשלומים בעבור נכס או שירות ואת סך כל המסים החלים עליהם או על מכירתם והנגבים על ידי עוסק".
רונן סימג'י
כאן ניאלץ לעצור ולהתקומם באופן נחרץ - - -
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
שנייה, אני מבקש.
קריאה
זה לא אנחנו שקובעים.
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעתי. אני מבקש. יש לנו ההגדרות. המחיר הכולל הגדרנו "כפי שמוגדר בחוק", שזה החוק להגנת הצרכן, והשאר אנחנו מוחקים עד הסוף.
ברי פינטוב
אין קשר בין משלח למיסי יבוא. זה לא מסתדר.
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר, אתה מפריע לי. עכשיו זה חורג מהטעם הטוב. אני מבקש ממך, אני אתן לכם להתבטא באופן מוחלט בכל הסעיפים, אבל נעשה את זה מסודר.

חנה, בסעיף ההגדרות, יש לנו שתי הגדרות, "במחיר הכולל, על-פי חוק" ו"המשלח", איך שזה מוגדר. אני לא רואה שום התנגדויות לגבי ההגדרות.
רויטל סומפולינסקי
הדיונים העיקריים פה מתמקדים בתקנה 2 ובתקנה 3.
היו"ר עיסאווי פריג'
בסעיף הזה אני לא רואה שום - - -
רונן סימג'י
סליחה, אתם לא רואים או שאנחנו לא רואים? אם זה דיון חד-צדדי - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מדבר על ההגדרות.
רונן סימג'י
ההגדרה מובנת לי. היא אינה ישימה בחוק שאתם מנסים ליישם.
ליאור שגיא
לגבי ההגדרה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מדבר על ההגדרות. עזוב איפה זה נכנס לתוך משפט בתקנות 2 ו-3. כשנגיע לזה, נדבר.
חנה וינשטין-טירי
אנחנו נסביר את זה בהמשך.
היו"ר עיסאווי פריג'
שנייה, חברים.
ברי פינטוב
אפשר שאלה? משלח כולל דואר?
חנה וינשטין-טירי
הדואר לא מביא משטח שמחוץ למדינת ישראל.
קריאה
מה את אומרת?
חנה וינשטין-טירי
אם כן, אז כן.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, בסך הכול אני רוצה להתקדם ולהתקדם טוב. בסך הכול אנחנו מדברים על שתי הגדרות. הגדרת מחיר כולל, ומחיר כולל זה דבר שאין עליו ויכוח, הוא ידוע בהגדרות. שמעתי עכשיו הערה לגבי משלח, נכון? תגיד את השאלה לפרוטוקול.
ליאור שגיא
השאלה היא האם משלח כולל דואר. אני מדבר כמובן על דואר בין-לאומי.
חנה וינשטין-טירי
חברת הדואר היא חברה פרטית, היא עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, וככל שחברת הדואר מביאה מוצרים משטח שמחוץ למדינת ישראל למדינת ישראל, זה חל עליה.
היו"ר עיסאווי פריג'
יש עוד שאלות בהגדרה? רק בסעיף, אני מבקש. אם כך, סעיף ראשון. אני מדלג הלאה.
מיקי לוי
אתם נציגי דואר ישראל?
היו"ר עיסאווי פריג'
הם לא צד.
רויטל סומפולינסקי
חברת הדואר למיטב ידיעתי היא חברה ממשלתית.
הרצל בר-מג
חברה ממשלתית, נכון.
מיקי לוי
אתם תעמדו בזה?
הרצל בר-מג
כמו שסעיף 2 מופיע, אנחנו כמו כולם, לא נצליח לכתוב דברים שאנחנו - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
בואו נלך לסעיף 2, חברים. להקריא סעיף 2. בסעיף 1 אנחנו מתקנים את המחיר הכולל. אני מעמיד את סעיף 1, שזה הגדרות, להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 1 אושר.
היו"ר עיסאווי פריג'
סעיף 2 לתקנות – תתחילי לקרוא. אחרי הסעיף אני אתן התייחסויות למי שצריך. כן, חנה.
חנה וינשטין-טירי
גילוי פרט מהותי באתר האינטרנט

(א) משלח יגלה לצרכן, באתר האינטרנט שלו אם קיים (להלן – באתר), את הרכיבים הבאים בנפרד - - -
קריאה
איפה את רואה את זה?
חנה וינשטין-טירי
עשינו חידוד.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני לא רואה את התיקונים אצלי.
הרצל בר-מג
גם אנחנו לא רואים את התיקונים אצלנו. אנחנו מדברים על מסמכים שונים.
רויטל סומפולינסקי
במהות אין פה הבדלים גדולים.
מיקי לוי
אדוני, אני מבקש את רשותך. לא יכול להיות שהנוסח המתאים לא יהיה מולם. אני מבקש לעצור לשלוש דקות, לקרוא לסדרן ולצלם לכולם את הנוסח הזה, כי מחר הוא יבוא ויגיד לי - - -
חנה וינשטין-טירי
נקריא את הנוסח שהוסכם בוועדה, ונגיד איזה תיקונים אנחנו מציעים.
מיקי לוי
לי קשה מאוד לעקוב אחריך, אם זה לא רשום מולי.
חנה וינשטין-טירי
זה נוסח שפורסם בוועדה.
ערן לביא
לא נכון. היא תיקנה את זה עכשיו.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
התיקונים מהותיים, חנה?
חנה וינשטין-טירי
אני אקרא את מה שפרסמנו באתר הוועדה אתמול, ואני חייבת לציין שהתיקונים שנעשו אתמול זה תיקונים שבאו בסך הכול לטובת המשלחים, בגלל הערות שהיו ברגע האחרון.
היו"ר עיסאווי פריג'
אנחנו ניצמד למה שנשלח, והתיקונים תגידי אחרי ההקראה שיהיה להם המעקב.
חנה וינשטין-טירי
אני אסביר את המהות, ואחר-כך אני אקרא את הנוסח.
מיקי לוי
תרשמו בבקשה אתם את התיקונים, כדי שתוכלו לתת לנו חוות דעת נוספת.
חגי עינת
נורא קשה, זה נוסחים שונים לחלוטין.
היו"ר עיסאווי פריג'
תקראי לאט וברור.
חנה וינשטין-טירי
"2(א) משלח יגלה לצרכן, באתר האינטרנט שלו אם קיים (להלן – באתר) - - -
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, חברים, אני מבקש. היא מקריאה את הנוסח המקורי שקיבלתם בדואר - - -
לאה ורון
לא בדואר אלא באתר הכנסת.
היו"ר עיסאווי פריג'
באתר אין תיקונים, אז יש לכל אחד. אני מבקש לעשות את המעקב הזה ולכתוב את ההערות שלכם בהתאם. כן.
חנה וינשטין-טירי
"2(א) משלח יגלה לצרכן, באתר האינטרנט שלו אם קיים (להלן – באתר), את המחיר שגובה בעד שירות משלוח הטובין; כמו כן, יגלה לצרכן באתר איזה אגרות ומסים חלים על משלוח הטובין, לרבות דמי אחסנה וכל הוצאה אחרת שעשויה להשתלם בידי הצרכן בשל עיכוב בשחרור הטובין; בנוסף יגלה משלח לצרכן, היכן ניתן למצוא פירוט המסים והאגרות כאמור;"
הרצל בר-מג
זה לא דומה למה שכתוב פה, ואנחנו לא מצליחים לעקוב. אני חושב שמן הראוי פשוט להעביר לכולם את הנוסח.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה שהיא קראה לא תואם?
הרצל בר-מג
לחלוטין לא. לא דומה בכלל למה שכתוב פה. זה נוסח אחר לחלוטין.
מיקי לוי
האם את מתכוונת ב"יגלה" שזה במספרים או רק בכותרת? למה כוונתך? כמו כן, יגלה לצרכן איזה מסים ואגרות חלים. אני אומר לו: אגרת נמל, אגרת אחסנה. האם ללא מספרים? אם ללא מספרים, אין לי בעיה, והם יודעים מה צריך לכתוב. אם זה מספרים, יש לי בעיה, הוא לא יודע איזה מכס, הוא לא יודע מה מהות המשלוח, הוא לא יודע כלום.
דוד ביטן
צריך לכתוב מה לא חל, לא מה כן חל.
חנה וינשטין-טירי
מה זאת אומרת מה לא חל?
דוד ביטן
אם אני צריך להוסיף משהו.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, לכולם יש נוסח?
מיקי לוי
הרשות להגנת הצרכן, אם הם לא יודעים להגיד לו מה זה, הם לא ידעו להגיד לו כמה - - -
חנה וינשטין-טירי
זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה. חבל, תנו לי להסביר את הסעיף.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, בואו נעשה סדר. שנייה. חנה, תקבלי את זמנך.
דוד ביטן
צריך לכתוב מה לא חל, לא מה כן חל. אם אני צריך להוסיף על התשלום, אני צריך לדעת. לא מה שילמתם בתוך התשלום, זה נראה לי מיותר.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, לכולם יש הנוסח של הקריאה?
דוד ביטן
אני מתחיל ב-100 שקל, אם אני צריך להוסיף 20 שקל, שיגידו לי.
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר הכנסת ביטן, מיקי, תנו לנו. לכולם יש הנוסח שהיא קוראת? עכשיו שוב לקרוא את סעיף 2.
חנה וינשטין-טירי
אני יכולה להסביר אותו במילים, אולי זה יהיה יותר ברור.
היו"ר עיסאווי פריג'
בבקשה.
חנה וינשטין-טירי
תקנה 2 – אמרנו שהתקנות האלה מורכבות משלושה נדבכים. הנדבך הראשון זה הפרסום באינטרנט, זה השקיפות. למה אנחנו רוצים פרסום באינטרנט? כי כאשר צרכן רוצה לבצע שילוח של מוצר מחוץ לשטח מדינת ישראל, הוא יוכל לעבור בין החברות ולראות היכן המחיר המשתלם, הוא יבין גם מה העלויות שחלות עליו או מה העלויות שעשויות לחול עליו. זה הנדבך הראשון, הפרסום באינטרנט, והוא פרסום יותר כללי.

אני חייבת לומר, היום החוק אומר שגם בפרסום מחיר חייב להיות מחיר כולל. פה נתנו כללים שאמורים להקל יותר במובן הזה, כי קיבלנו את הטענה שלהם שהם לא יודעים מראש איזה מוצר אדם ירכוש, ולכן הם לא יודעים מראש להגיד מה מס הטובין. אז אמרנו שלכן נפריד את העלויות האלה. אמרתי שהעלות הראשונה זו העמלה בעד השירות שהם נותנים. זה כסף שהם מקבלים לעצמם, זה עבור השירות הפרטי שהם נותנים לצרכן בגין השילוח וכל מה שנלווה לשם – הטיפול מול המכס, ההבאה משטח מדינת ישראל לבית, ככל שהשירות כולל את כל השירות כמכלול.

העלויות הבאות זה המסים. אנחנו מבינים שהם לא יודעים בשלב של הפרסום הכללי לבוא ולומר בדיוק מה העלויות הסופיות.
רונן סימג'י
מה את מצפה - - -
חנה וינשטין-טירי
רגע. לכן אמרנו שאתה צריך לגלות לצרכן איזה מסים יחולו עליו.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבקש. אני לא מרשה לכם.
רונן סימג'י
אני סוכן מכס, לא מבין מה שהיא אומרת - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר.
רונן סימג'י
אבל אני לא מבין.
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר, מה שמך?
רונן סימג'י
רונן.
היו"ר עיסאווי פריג'
רונן, בכדי שנהיה יעילים, אני מבקש - - -
קריאות
- - -
חנה וינשטין-טירי
זה אגרות ומספרים.
דוד ביטן
מה שולם, לא מה צריך להוסיף.
ליאור שגיא
אולי נתקן תקנה להבנת הנקרא?
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר הכנסת ביטן, אני מבקש. היא מציינת מה שכתוב. עכשיו נתייחס בצורה מסודרת.
חנה וינשטין-טירי
רגע, לא סיימתי. שנייה.
דוד ביטן
תן לי שנייה - - -
חנה וינשטין-טירי
אמרנו שהדבר הראשון שהם צריכים זה להגיד את המחיר של השירות. זה הם אמורים לדעת מראש, גם בשלב הפרסום הכללי. הדבר השני זה איזה אגרות ומסים חלים על משלוח הטובין. איזה. תגידו איזה אגרות. יש אגרת ביטחון - - -
רונן סימג'י
מי לוקח את האגרות?
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבקש לשתוק, רונן.
חנה וינשטין-טירי
אי-אפשר לדבר ככה, באמת.
היו"ר עיסאווי פריג'
אי-אפשר.
חנה וינשטין-טירי
אתם רוצים הסבר, אני מנסה להסביר. אתם פשוט לא רוצים להקשיב.
היו"ר עיסאווי פריג'
דברי, אנחנו אתך.
חנה וינשטין-טירי
זה מה שכתוב, איזה אגרות ומסים חלים על המשלוח. תגידו שיש מסי ייבוא על הטובין, יש אגרות כאלה וכאלה, מסים כאלה וכאלה. תגידו מה אני אחויב. אני לא אומרת שאתם צריכים לכתוב את זה במחיר הכולל, אבל תגידו לי מה יש.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנו. הלאה.
חנה וינשטין-טירי
הדבר השלישי זה איזה עלויות או הוצאות אחרות עשויות להשתלם אם יהיו עיכובים בשחרור. לפעמים כשיש עיכוב בשחרור הם צריכים לשלם דמי אחסנה, אז תגידו לי שיכול להיות - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. הבנו. הבנו.
חנה וינשטין-טירי
זה מה שכתוב בנוסח. מבחינת הנוסח אנחנו מציעים לחדד את זה קצת יותר. בפתיח לבוא ולומר "משלם - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבקש מכם עכשיו שמה שהיא מתקנת, תכתבו בעט על גבי המסמך שמונח על השולחן. תגידי את השינויים שנרשום.
חנה וינשטין-טירי
בשורה הראשונה "משלח יגלה לצרכן באתר האינטרנט שלו אם קיים (להלן – באתר)", אני מציעה להוסיף "את הרכיבים הבאים בנפרד –".
היו"ר עיסאווי פריג'
שנייה, תני להם לכתוב.
חנה וינשטין-טירי
ממש נכתוב את זה בצורה נפרדת, שיהיה להם ברור. "א. את המחיר שגובה בעד שירות משלוח הטובין." לפה אנחנו מבקשים להוסיף לאחר שיחה שהיתה לנו עם המכס אתמול - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
מי הזה המכס? אני רואה שניים? רשות המכס זה רקפת.
חנה וינשטין-טירי
רשות המסים. זה כדי שיהיה ברור שלא רק מדובר בשירות המשלוח, זאת אומרת, משטח שמחוץ למדינת ישראל לתוך מדינת ישראל, אלא כל העמלות שנלוות. למשל, דמי הטיפול שהוא גובה בשל השחרור וההובלה שהוא מביא עד לבית.
היו"ר עיסאווי פריג'
עד לבית של הלקוח.
חנה וינשטין-טירי
כאן אנחנו רוצים להוסיף "שגובה בעד שירות משלוח הטובין, לרבות הטיפול בשחרור מפיקוח המכס ומסירתו ללקוח". זה בתיאום עם רשות המסים.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. הלאה. קדימה.
חנה וינשטין-טירי
"(ב) איזה אגרות ומיסים חלים על משלוח הטובין."
היו"ר עיסאווי פריג'
(ג).
דוד ביטן
איזה אגרות ומסים, אבל הם לא כלולים במחיר, נכון?
חנה וינשטין-טירי
אמרנו בפתיח שהוא צריך לפרט את זה בנפרד. הוא לא חייב שזה יהיה במחיר כולל.
רויטל סומפולינסקי
המילה "איזה" מכוונת לכותרת ולא למספר.
מיקי לוי
עם זה אתם יכולים לחיות.
היו"ר עיסאווי פריג'
הם יכולים לחיות עם הכול. 3.
חנה וינשטין-טירי
"(ג) דמי אחסנה וכל הוצאה אחרת שעשויה להשתלם בידי הצרכן בשל עיכוב בשחרור הטובין.".
היו"ר עיסאווי פריג'
זה (ג). זה סעיף 2.
חנה וינשטין-טירי
יש גם (ד).
היו"ר עיסאווי פריג'
הוספת (ד). הבנתי.
מיקי לוי
סליחה, פה הם יכולים לתת מספר? הוא יכול לכתוב לי שעלות יום אחסנה הואX כסף?
ברי פינטוב
מיקי, אני רוצה לראות אותך - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
לא, אני לא פותח את זה. אני לא פותח. אני מבקש (ד).
דוד ביטן
זו הערה נכונה.
חנה וינשטין-טירי
"(ד) היכן ניתן למצוא" - - -
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, אני מבקש. אנחנו כותבים. (ד).
חנה וינשטין-טירי
"(ד). היכן ניתן למצוא את פירוט המסים והאגרות כאמור."
דוד ביטן
יש לי בעיה עם (ב).
חנה וינשטין-טירי
יש מיסי יבוא על הטובין - - -
דוד ביטן
מקובל עלי מה שכתבת, עכשיו זה מובהר - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
סיימת את ארבעת המרכיבים? זהו?
דוד ביטן
רגע, אני רוצה לשאול. הנוסח נראה לי בסדר. לגבי סעיף (ב), את מגדירה את המחיר ב-(א). מה כלול במחיר? סעיף (ב) הוא לא כלול במחיר או כן כלול במחיר?
חנה וינשטין-טירי
לא, הוא לא כלול במחיר.
דוד ביטן
למה זה לא כתוב במפורש? בסעיף (ב) תכתבי במפורש.
חנה וינשטין-טירי
כתבנו "משלח יגלה לאתר האינטרנט את הרכיבים הבאים בנפרד" וחילקנו את זה לסעיפים קטנים. זה מאוד ברור.
דוד ביטן
לא, זה פרשנות כרגע.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני פותח את סעיף 2 לדיון.
דוד ביטן
בנספח של התקנה תכתבי שסעיף (ב) לא כלול במחיר. מה שכלול במחיר, כלול. מה שלא כלול במחיר, צריך לכתוב.
חנה וינשטין-טירי
זה עניין של ניסוח.
דוד ביטן
אני מבקש בעניין של סעיף (ב) שתכתבו במפורש שהוא לא חלק מהמחיר, זה בנוסף למחיר. אם את לא כותבת, את משאירה באוויר, אפשר להבין את זה אחרת.
רויטל סומפולינסקי
זה מנוסח בצורה כזאת שכתוב איזה אגרות של מסים חלות. כשרוצים להגיד שאתה צריך לציין, המילה "איזה" מכוונת לכותרת. ברגע שאתה כותב כותרת, זה לא - - -
דוד ביטן
יש לך הגדרה של המחיר. תקראי רגע את (א).
קריאה
- - -
דוד ביטן
תקראי רגע את (א).
רויטל סומפולינסקי
"משלח יגלה לצרכן, באתר האינטרנט שלו את הרכיבים הבאים בנפרד." אנחנו עוד לא משתמשים במילה "מחיר כולל". אין פה את המילים "מחיר כולל".
דוד ביטן
אבל המחיר הוא למעלה.
רויטל סומפולינסקי
המחיר הוא בהגדרה עכשיו. ההגדרה של "מחיר כולל" נכנסת לנו בתקנה 3, ונדבר עליה שם. כרגע אמרנו שזה בניגוד לסעיף 17ד לחוק הגנת הצרכן, שמחייב היום את המשלחים באתר האינטרנט שלהם לציין מספר פיקס, כולל המכס והמע"מ והייבוא וכל הדברים האחרים. זה החוק היום, את זה אי-אפשר לשנות. התקנות האלה - - -
ברי פינטוב
ההגדרות שלך לא נכונות.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבקש מכם. אני מבקש.
דוד ביטן
יש בעיה בסעיף (ב) - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אין בעיה, נתייחס לכולם.
דוד ביטן
- - שזה לא יהיה נתון לפרשנות, שזה לא כלול במחיר.
רויטל סומפולינסקי
סעיף (ב) בא להקל עם המשלחים לעומת המצב של החוק באמצעות זה שהכנסנו את סעיף 17ו, ושר הכלכלה בא להקל עם המשלחים ואומר להם: בניגוד לחובה שלכם מכוח החוק לפי סעיף 17ד לציין את המחיר הכולל, אני באתר האינטרנט שלכם מאפשר לכם לחלק את זה לרכיבים, שב-1 יש את מחיר הפיקס עבור מה שאתם גובים ו-(ב) ו-(ג) ו-(ד) אתם יכולים לציין את זה בכותרת.
היו"ר עיסאווי פריג'
אם כך, חברים - - -
דוד ביטן
רגע. רגע.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני אתן לך את זכות הדיבור הראשון.
דוד ביטן
זה לא קשור לזכות דיבור. אתם מנסחים עכשיו את התקנה מחדש, נכון? לא הייתי בהגדרות, המחיר הכולל כולל גם את המחיר שגובים "וכן תשלומים נלווים לרבות עמלות בעד השירות, מסי יבוא על הטובין ןכן אגרות", זאת אומרת - - -
רויטל סומפולינסקי
המחיר הכולל הפך להיות המחיר לפי החוק. אני רק מפנה את תשומת לבך, חבר הכנסת ביטן, שתקנה 2 לא מזכירה את המילה "המחיר הכולל".
דוד ביטן
זה מטעה, זה מה שאני אומר.
רויטל סומפולינסקי
בסעיף 3 יש מחיר כולל. סעיף 1 זה סעיף ההגדרות, שנותן הגדרות לאיפה ייעשה בזה שימוש בתקנות. השימוש שעושים במונח "המחיר הכולל" יופיע רק בתקנה 3.
דוד ביטן
זה בדיוק. זאת בדיוק ההטעיה. התקנות יכולות להטעות. מדוע? אני מסביר. ברגע שאת מציינת את סעיף (ב) בנפרד, יכולה להיות הטעיה של הצרכן. הוא יכול להבין את זה גם בצורה אחרת.
היו"ר עיסאווי פריג'
איפה הטעיה?
דוד ביטן
בסעיף (ב). סעיף (ב) חייב לציין אם הוא כלול במחיר או לא כלול במחיר, גם בהגדרה של סעיף (ב) בתקנה 2. מה יש בתקנה 3?אחרי שעשיתי את תקנה 2, אני עובר לתקנה 3.
רויטל סומפולינסקי
תקנה 3 מדברת על עסקה ספציפית בין צרכן למשלח, בעוד שתקנה 2 מדברת על השוואת מחירים באינטרנט. היא לא מדברת - - -
דוד ביטן
זה מבלי לגרוע באמור בתקנה 2.
ערן לביא
אפשר לשאול משהו?
דוד ביטן
אני אומר לך, "מבלי לגרוע", אני יכול לטעות ולחשוב שמה שכתוב שם כלול במחיר. לעומת זאת, זה לא כתוב - - -
רויטל סומפולינסקי
"מבלי לגרוע באמור בתקנה 2" זה - - -
דוד ביטן
למה את צריכה לכתוב "מבלי לגרוע"?
רויטל סומפולינסקי
כי אנחנו רוצים להגיד לך שבנוסף למה שאתה צריך לגלות באתר האינטרנט - - -
דוד ביטן
זה לא דבר הגיוני מה שאת אומרת. תסלחי לי, אם כתוב "מבלי לגרוע", ותקנה 2 מציינת את כל מה שצריך להיות כלול או לא כלול, מה ההגדרה של מחיר. כשאת אומרת "מבלי לגרוע", את מכניסה את כל הגיבנת ההיא למחיר.
רויטל סומפולינסקי
נגיע לתקנה 3 ולהערות - - -
דוד ביטן
אני אומר שזה יעבור לבתי משפט והפרשנות תהיה לטובת הצרכן.
רויטל סומפולינסקי
תקנה 3 מדברת על המקרה שבו יש פסקה ספציפית - - -
דוד ביטן
כתוב "מבלי לגרוע". למה המילים "מבלי לגרוע"?
היו"ר עיסאווי פריג'
כשנגיע ל-3, חבר הכנסת ביטן.
דוד ביטן
רגע, סליחה. תסבירי לי למה.
היו"ר עיסאווי פריג'
נגיע לסעיף 3, תדבר עליו. חברים, סעיף 2 - - -
חנה וינשטין-טירי
זה עניין של נוסח מקובל. כך מנסחים את זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר הכנסת ביטן, נגיע ל-3 ונדבר על זה.
דוד ביטן
כשמופיעים בבית משפט, טוענים טענות. "מבלי לגרוע" – כשאת לא מנסחת למעלה בדיוק בצורה בהירה, אפשר לפרש בשתי שיטות.
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר הכנסת ביטן, נגיע ל-3 נתייחס לזה. בואו נתקדם. סעיף 2, חברים. סעיף 2 כאן הוצג לנו בצורה מאוד פשוטה. מה המשלח אמור לגלות לצרכן, זה סעיף 2. הציגו את זה בארבעה רבדים, מה צריך לגלות לצרכן. אמרו כך: צריך לגלות מחיר - - -
רויטל סומפולינסקי
המחיר של השירות.
היו"ר עיסאווי פריג'
זה דבר מחייב. 2. צריך לגלות איזה אגרות חלות על המחיר. זה דבר לגיטימי.
רויטל סומפולינסקי
בכותרת.
היו"ר עיסאווי פריג'
בכותרת. והדבר השלישי שצריך להכניס אם יש עלויות אחרות, כמו דמי חסות - - -
לאה ורון
דמי אחסנה.
היו"ר עיסאווי פריג'
דברים כאלה.
היו"ר עיסאווי פריג'
זה דבר ברור. הדבר הרביעי זה הקישור איפה אני מוצא את הנתונים האלה.

אני רוצה לשמוע התייחסות לסעיף הזה בלבד, תקנה 2, בכדי שנוכל להתקדם, אם יש.
ברי פינטוב
יש לי. יש לי.
היו"ר עיסאווי פריג'
בבקשה, אדוני.
ברי פינטוב
אני רוצה הערת אגב. כל התקנות האלה היו נראות אחרות אם אותן עורכות-דין היו יורדות לשטח ורואות פיזית איזה חיובים יש על משלוחים. אני אתן לך דוגמה קטנה, בוא נגיד שאתה בתור רואה חשבון מקבל ממני הצעת מחיר להובלה באוויר ואני כותב לך שההובלה זה 2 דולר לקילו, כפוף ליחס נפח משקל אחד לשש. אתה מבין מה זה?
היו"ר עיסאווי פריג'
אם אני בעל עסק, אני מחויב - - -
ברי פינטוב
אתה לא בעל עסק, אתה צרכן. אתה צרכן. אתה מבין מה זה?
היו"ר עיסאווי פריג'
יפה מאוד. לשם כך אני מבקש שקיפות והקלת ההבנה כדי שתגיע לצרכן, שאני לא אעשה עליו עוד מסלול.
ברי פינטוב
בוא נרחיב את הדיבור. נגיד שאתה מוביל בים, אני רוצה שתשאל אותם אם הם ראו פעם חשבון חיובים של חברת ספנות, כאשר יש לך תעריף ואחרי זה יש לך היטלים. רק בשביל העניין.
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה מחזק את הדעה שלי שצריך תקנות.
קריאות
- - -
ברי פינטוב
אני לא יודע מה ההיטלים.
היו"ר עיסאווי פריג'
עצם המונופול - -
ברי פינטוב
זה לא מונופול, זה תחרות.
היו"ר עיסאווי פריג'
- - שיש לכם בהבנת המסמך זה דבר לא תקין. ואתה מחזק את זה בהצגת הדברים. לא שכנעת אותי.
ערן לביא
אני מחברת הבלדרות DHL, אני תומך בתקנה הזאת, במספר (ב) כמובן, אני חושב שזאת תקנה מצוינת. גם אני הייתי בוועדה להורדת חסמים, ואני שמח שחלק קטן רק הגיע לכאן, כי 99% מההמלצות האחרות שלהם התפוגגו בדרך.
אנואר חילף
ממש לא.
ערן לביא
ממש כן. אני אתן לך גם דוגמאות. אני יכול להגיד שאין לנו שום בעיה עם מה שאמרתם בצורה כללית. אני צריך לפרסם את המחיר שלי, של עמלת הטיפול שלי, אני צריך להגיד שיש על המשלוח מכס, להפנות אותו לאתר מכס אם כן ולהגיד איזה אגרות יכולות להיות בתהליך. אין לנו עם זה שום בעיה. הבעיה שלי היא רק עם פרט 3.
היו"ר עיסאווי פריג'
עזוב, נגיע ל-3. נדבר עליו. אני מדבר על 2. האם יש הסתייגויות?
ערן לביא
לנו אין.
היו"ר עיסאווי פריג'
אנחנו מעמידים את סעיף 2 להצבעה, חברים.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 2 אושרה, בכפוף לתיקונים.
היו"ר עיסאווי פריג'
מאושר. לקרוא 3.
לאה ורון
אושר בתיקונים שקראה עורכת-הדין טירי.
רויטל סומפולינסקי
היתה לי רק הערה, אם אפשר לכתוב באתר האינטרנט במקום ברור או בולט, שלא יהיה - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אין לנו בעיה עם זה.
חנה וינשטין-טירי
"באתר האינטרנט שלו, אם קיים, במקום ברור ובולט."
היו"ר עיסאווי פריג'
זו לא צריכה להיות בעיה. בסדר גמור.
לאה ורון
איך?
חנה וינשטין-טירי
"באתר האינטרנט שלו, אם קיים, במקום ברור ובולט."
היו"ר עיסאווי פריג'
סעיף 2 אושר בהתאם לתיקונים שהוקראו כאן. עוברים לסעיף 3.
ערן לביא
זאת הבעיה.
רויטל סומפולינסקי
זאת הבעיה.
היו"ר עיסאווי פריג'
בסדר, נתמקד, נשמיע את דעתנו.
חנה וינשטין-טירי
גילוי פרט מהותי לפני עשיית העסקה

מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 2, משלח יגלה לצרכן, לפני עשיית העסקה, את המחיר הכולל; וכן יגלה לו כי עשויים לחול עליו דמי אחסנה וכל הוצאה אחרת בשל עיכוב בשחרור הטובין.

תקנה 3 מדברת על הנדבך השני. הנדבך השני אומר שכאשר הצרכן בא לבצע עסקה, הוא מתקשר למשלח ואומר: אני רוצה להביא ארון מחו"ל, כמה זה יעלה לי? הוא צריך לנקוב לו במחיר. היום חוק הגנת הצרכן, בלי קשר לתקנה הזאת, כבר מחייב אותם לעשות את זה. אני לא מחדשת פה הרבה בתקנה הזאת.
נמרוד הגלילי
אבל זה לא - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
שנייה. אני מבקש, תקבל זכות דיבור. באמת.
חנה וינשטין-טירי
דקה. תנו לי לסיים.
ערן לביא
- - - מבצע את העסקה.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא להפריע. אני מבקש מכם.
חנה וינשטין-טירי
אז איך עושים את העסקאות?
ערן לביא
רוצה, אני אסביר לך.
היו"ר עיסאווי פריג'
די, באמת. תיתן לה להסביר את הדברים, ותקבל זכות דיבור.
ערן לביא
היא לא מבינה מה קורה.
חנה וינשטין-טירי
אני רק אסיים את הדברים שלי. היום חוק הגנת הצרכן אומר שלפני עשיית העסקה, כשצרכן בא לבצע עסקה, אתה צריך לנקוב לו במחיר, וזה צריך להיות המחיר הכולל, וההגדרה של המחיר הכולל היא ההגדרה שדיברנו עליה קודם. זו הגדרה של המוצר או של השירות, לרבות המסים שחלים.

זה השלב שבו הוא כבר אמור לדעת מה המסים, כי הוא יודע, יש לו מוצר ספציפי. הצרכן אומר לו: אני רוצה להביא מוצר ספציפי, בשונה מהפרסום הכללי באתר האינטרנט, שדיברנו עליו קודם, שבו אנחנו מקבלים את מה שהם אומרים, שהם באמת לא יודעים בדיוק מה המסים שיחולו ומה העלויות המדויקות, כי הם לא יודעים מה המוצר, ברגע שאני עושה עסקה, ולפני עשיית העסקה, כי זה הרציונל של חוק הגנת הצרכן, שקיפות וגילוי נאות והצרכן צריך לדעת בדיוק מה העלויות שיושתו עליו בגין העסקה, הוא צריך לומר לו מה המחיר הכולל.

בנוסף אנחנו מבקשים שבשלב שלפני עשיית העסקה, שיגיד לצרכן, יגלה לו שיכול להיות מאוד שיושתו עליו עלויות, שכרגע לא ברור בכלל שהן יושתו עליו. אומנם זה לא צריך להיות במחיר הכולל, כי יכול להיות שצרכן לא יחויב, אבל כן צריך לציין בפני הצרכן.

למה כתבנו מ"בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2"? כי שוב, חשוב לנו להדגיש שמדובר בנדבך נפרד. הנדבך הראשון זה רק פרסום באינטרנט. אם יש לך אתר אינטרנט, אתה צריך לפרסם באתר האינטרנט. בלי קשר לפרסום באתר האינטרנט שהחובה, כבודה במקומה מונח, אחרי שהצרכן עשה את הפישינג ובירר לעצמו את העלויות בכל חברות השילוח והחליט שהוא רוצה ללכת על חברה מסוימת, הוא עושה עסקה, הוא פונה למשלח כדי לבצע עסקה. בשלב הזה, לפני שאני חותמת על חוזה או נותנת כרטיס אשראי כדי לבצע את העסקה עצמה, צריכים לומר לי - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
על איזה מוצרים זה חל?
חנה וינשטין-טירי
זה חל על כל דבר שאפשר להביא בייבוא אישי.
ערן לביא
נעלי ספורט לדוגמה.
חנה וינשטין-טירי
זה יכול להיות כל מוצר.
דוד ביטן
תסתכל על ההגדרה של "המחיר הכולל". המחיר הכולל אומר שהוא צריך לכלול את כל המסים על הטובין, נכון? בתקנה 2 פירטת באופן כללי את המסים - - -
ערן לביא
את העלויות.
היו"ר עיסאווי פריג'
זכות הדיבור עכשיו לחבר הכנסת ביטן.
דוד ביטן
מה זה "מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 2"? נתתי ליועצת המשפטית נוסח אחר לגמרי.
רויטל סומפולינסקי
הוא פשוט - - -
דוד ביטן
להוריד את המילים "מבלי לגרוע" ולהוסיף את זה לאחר שקבעת את המחיר הכולל.
רויטל סומפולינסקי
"מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 2" נועד להגיד שבעסקה הספציפית אתה צריך לפרט. אל תחשוב שאם פירטת בעסקה הספציפית אז באתר האינטרנט אתה לא צריך, אלא "מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 2". החובות בתקנה 2 חלות - - -
דוד ביטן
הבנתי את זה, אבל תקנה 2 חלה באופן עצמאי, ולכן התוספת "מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 2" היא מיותרת, אין לה שום משמעות, כי אני באתר האינטרנט צריך להגיד כל מה שפירטתי.
רויטל סומפולינסקי
היא לא מחויבת המציאות.
דוד ביטן
מה היא נותנת? היא יכולה להטעות. באיזה מובן היא יכולה להטעות, כיוון שההגדרה שבתקנה - - -
קריאות
- - -
ערן לביא
אני הזמנתי אתמול שמלה של סינדרלה באינטרנט. עלה לי 25 דולר. קניתי לבת שלי. נראה לך שעשיתי עכשיו תחקיר מול הדואר, מול UPS, מול DHL, וחתמתי על איזה הסכם? עשיתי send, שלחתי 25 דואר בפייפל שלי. עכשיו תסביר לי בבקשה - - -
לאה ורון
זה באתר עצמו, בכלל לא אתכם - - -
קריאות
- - -
דוד ביטן
אני אסביר. ניסיתי להסביר, נכנסת לי בדברים. המילים "מבלי לגרוע" יכולות להטעות בעסקה. מדוע? כי בהגדרה של המחיר הכולל, הוא כולל את כל המסים, נכון? אחרת זה לא מחיר כולל. אז אם אני מבין את המחיר הכולל ככולל את כל המסים, למה צריך להפנות אותי לתקנה 2? בתקנה 2 מציינים איזה מיסים חלים, נכון? אז אני יכול להבין שיכול להיות שאני צריך עוד לשלם משהו לפי תקנה 2.
ערן לביא
לא, הבעיה שלי היא - - -
דוד ביטן
תן לי.
רויטל סומפולינסקי
קודם כול, אפשר להוריד את המילים - - -
דוד ביטן
אני חושב שזה יכול להטעות, זה יכול לשמש נגד הצרכן. אם המחיר כולל, המחיר כולל, לא מעניין אותי מה כתוב בתקנה 2. למה צריך להפנות לתקנה 2? אתה יכול לבוא ולומר: כן, אמרתי לך, אבל זה לא כולל, הנה תסתכל בתקנה 2 מה כתוב. המילים "מבלי לגרוע" הן לא במקום פה.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי.
דוד ביטן
זו דעתי האישית.
קריאות
- - -
ערן לביא
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה מגזים.
ערן לביא
אני רק שואל.
היו"ר עיסאווי פריג'
אם תמשיך, זה לא נעים. באמת, אני מבקש ממך. אני אתן ליועצת המשפטית.
רויטל סומפולינסקי
יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה היא האם כאשר העסקה נעשית באמצעות האתר בחו"ל, שאין לו סניף ישראלי, במקרה הזה אם המשלח לא עשה את העסקה עם הצרכן, למיטב הבנתי תקנה 3 לא חלה. אם אתה לא עשית עסקה עם המשלח, אז התקנה הזאת - - -
ערן לביא
מעולה.
ברי פינטוב
זה חייב להיות מצוין.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני לא מבין אתכם, באמת.
רויטל סומפולינסקי
כשאנחנו אומרים "משלח יגלה לצרכן לפני עשיית העסקה, הכוונה היא לעסקה בין המשלח לצרכן. אם אין עסקה בין משלח לצרכן, ממילא המשלח לא שולח שום חשבונית לצרכן, וממילא אין צורך לציין בנפרד איך הוא צריך לעשות את החשבונית. אם יש פה חשבונית שנשלחת לצרכן, פה השאלה מה קורה כאשר - - -
ליאור שגיא
אפשר להגיד מילה על זה?
היו"ר עיסאווי פריג'
לא. באמת, אני רוצה להבין. אנחנו מתרכזים כדי שנבין.
חנה וינשטין-טירי
לא הבנתי את השאלה שלך בסיפה, והפסקת לדבר בדיוק.
רויטל סומפולינסקי
השאלה היא האם כאשר אתה עושה את העסקה מול האתר מחו"ל, האם בכל זאת בדרך יש איזו עסקה חשוכה, עלומה, שאתה לא רואה, שאתה עושה עם המשלח בכל זאת. זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, כאשר אתה כן עושה את העסקה עם המשלח עצמו, אני מבינה שגם אז יש להם קושי לציין - - -
חנה וינשטין-טירי
זה בדיעבד.
רויטל סומפולינסקי
זה בדיעבד, את צודקת. זה בחשבונית.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני רוצה שתתייחסי למה שאמר חבר הכנסת ביטן.
רויטל סומפולינסקי
הורדנו את המילים "מבלי לגרוע".
היו"ר עיסאווי פריג'
"מבלי לגרוע", הורדנו.
חנה וינשטין-טירי
לשאלתה של היועצת המשפטית, אני רוצה רק להדגיש, כמו שאמרה היועצת המשפטית התקנות חלות כאשר אני עושה עסקה עם המשלח. כלומר, אם אני היום נכנסת לאתר מחו"ל, למשל איביי, ואני מבצעת רכישה, זה אתר שאין לו סניפים בארץ, אז גם אין תחולה לחוק הגנת הצרכן. חוק הגנת הצרכן לא חל. וככל שאיביי בהתקשרויות שלה מביאה לי את המוצר, זה מחוץ לתקנות. התקנות חלות רק כשלמשל אני קונה - - - אבל את המשלוח אני עושה דרך חברת שילוח שיש לה סניף בארץ. אני לא מביאה את זה דרך האתר מחו"ל, אלא אני מתקשרת לאחת מחברות השילוח, ואז אני עושה עסקה, ואז פה הם צריכים להגיד לי מה העלויות שלהם, מה העמלות של השירותים - - -
קריאות
- - -
נמרוד הגלילי
כשצרכן בא לקנות ויש לו פרט מכס מסוים - - -
מיקי לוי
תאמין לי - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
כן, חבר הכנסת לוי.
מיקי לוי
אני רק מבקש שהיועצת המשפטית תמצא דרך שתחייב אותם רק כשהעסקה נעשית דרכם. כשהם משמשים רק כמשלחים או שדרכם הגיעה החבילה הם פטורים מהשאר.
דוד ביטן
מה פתאום, זה חברה בחו"ל. אתה רוצה לשלוח אותם לחו"ל? אתה לא צודק.
מיקי לוי
אני הזמנתי נעלי אדידס - - -
דוד ביטן
את מי תתבע? הם אחראים?
לאה ורון
מיקי, הם חברות דליברי.
מיקי לוי
חבר'ה, אני הבאתי את נעלי האדידס. אתה מצפה שהם יגידו לי כמה המכס עליהן?
דוד ביטן
כן, הם מומחים. הם לא מקבלים עמלה?
מיקי לוי
לא, הם לא יכולים. כאחד שהיה במכס, אני אומר לך, הנתונים של המכס הם פשוט מטורפים, מיליוני נתונים.
דוד ביטן
מה אתה רוצה שיהיה, שהאזרח יספוג את זה?
מיקי לוי
לא, אבל תקשיב, הוא לא יכול לדעת את זה, המדינה לא יכולה לדעת.
היו"ר עיסאווי פריג'
משפט אחד אני חייב לתת להם לפני שאני מצביע על התיקון.
חנה וינשטין-טירי
רק רציתי להגיד: חוק הגנת הצרכן עוסק בעסקה בין עוסק לצרכן. מי שעוסק אצלנו כאן בתקנות זה המשלח. כשאני עושה עסקה עם המשלח, יחולו עליו הכללים. אם למשל המשלח - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
כמה עסקאות כאלה יש במהלך השנה?
חנה וינשטין-טירי
אין לי נתונים.
ערן לביא
אפס. לי יש נתונים.
היו"ר עיסאווי פריג'
אפס? אז למה אני צריך תקנות?
ערן לביא
לא יודע, זה מה שאני מסביר לה.
היו"ר עיסאווי פריג'
תסביר לי את זה עכשיו.
מיקי לוי
כי זה לא דרככם.
ערן לביא
נכון. עושים דרך אתרי אינטרנט.
מיקי לוי
עושים את זה ישירות.
היו"ר עיסאווי פריג'
חנה, תשלימי את המשפט ונעבור ליציע המזרחי.
מיקי לוי
- - - ביקרתי אצלם ויש מיליוני חבילות, לא יודעים מה לעשות אתן.
רונן סימג'י
ההצעה הזאת תשאיר עוד הרבה חבילות, כי לא נזוז - - -
חנה וינשטין-טירי
חוק הגנת הצרכן הוא גם חוק טריטוריאלי והוא חל רק על חברות שיושבות בארץ. אז אם אני מזמינה מאיביי והעסקה שלי היא מול איביי, זה לא מחייב את חברות - - -
דוד ביטן
מה עושים בכל העולם?
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, אני עכשיו לפני סעיף 3 שקראנו.
קריאה
- - -
דוד ביטן
צריך להסדיר כמה זמן אתה יכול להחזיק את זה. אתה יכול שנה לא לתת תשובות.
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר הכנסת ביטן, אני עכשיו בסעיף 3, בנוסח שקראנו. מחקנו "מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 2", על-פי בקשתך ואישור היועצת המשפטית של הוועדה.
נמרוד הגלילי
עוד משפט קודם. עסקה מתבצעת מול המשלח.
היו"ר עיסאווי פריג'
שנייה, עכשיו אתן לך.
רויטל סומפולינסקי
אפשר לעשות "משלח יגלה לצרכן לפני עשיית העסקה עמו".
מיקי לוי
"עמו" מצוין. פתר לכם את הבעיה.
דוד ביטן
מה ההיגיון בכל העניין?
מיקי לוי
אם הוא עושה דרך האיביי - - -
דוד ביטן
אני בחיים לא אדע מה המחיר הכולל. אתם בעצם מבטלים את העניין של האינטרנט, זה מה שאתם עושים. זאת לא היתה הכוונה. אני מאוד מצטער.
מיקי לוי
תקשיב, דוד.
דוד ביטן
מה עשינו עם הצרכן? אני חושב ההפך, צריך להגדיל את המכס לתקופת הזמן שהם צריכים לתת תשובה, כי כל עוד הם לא נותנים, זה נמצא עדיין במכס ויש עלויות אחסנה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבקש. חבר הכנסת ביטן.
דוד ביטן
אני לא חושב שצריך להוסיף את המילה "עמו".
היו"ר עיסאווי פריג'
כדי שנהיה משוכנעים ונקבל החלטה נכונה, נשמע את ההתייחסות - - -
דוד ביטן
מה שיצא פה זה נגד הצרכן. זה מה שיצא פה.
מיקי לוי
אין ברירה.
דוד ביטן
מה עושים בחו"ל?
מיקי לוי
אני אומר - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
מיקי, אתם מקשים עלי. חברים.
מיקי לוי
אני מבקש רשות דיבור, כי אני חייב ללכת. בבקשה.
היו"ר עיסאווי פריג'
בבקשה.
מיקי לוי
יש 200,000 חבילות ביום. 200,000 חבילות ביום. אם אני עושה את כל ה-200 תיאורטית מול איביי, הזמנתי 200,000 פריטים שונים, אותו אני יכול לחייב – תגיד לי כמה עולה אחסנה, כמה יעלה המשלוח וכו' – אבל אני לא יכול לחייב אותו להגיד לי כמה מכס יעלה הפריט הזה.
דוד ביטן
אז אין טעם בתקנות. אין טעם.
מיקי לוי
אין לו שום שליטה.
דוד ביטן
למה המכס תמיד מנצחים? תסלח לי, עם כל הכבוד. זה מה שיוצא שהמכס קובעים הכול.
מיקי לוי
אם עשיתי את העסקה דרכו, בבקשה תקנה לי 20 זוגות משקפיים כאלה - - -
דוד ביטן
אם מוסיפים את המילה "עמו", עדיף שיזרקו את זה לפח.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
- - - אין בעיה, רק שהפרוטוקול ירשום את הדברים. סיימת? משרד הכלכלה, מה שהבנתי - - -
קריאות
- - -
לאה ורון
אתה טועה.
מיקי לוי
אני לא טועה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אתם לא עוזרים לי לנהל את הישיבה. האם אתם בכוונה עושים את זה? תעשו לי טובה. נו. משרד הכלכלה, יש עננה כאן. יש כמה דברים שאני אישית לא מצליח להבין. אם החבר כאן אומר לי שיש אפס מקרים שזה קורה, וכל מי מזמין מוצר מחו"ל לא יודע מי המשלח שלו - - -
לאה ורון
לגמרי לא. אנחנו לא יודעים, אדוני.
רונן סימג'י
זה מחזק את דברי.
דוד ביטן
מה האחריות שלך?
ערן לביא
יש לי אחריות לסעיף (ב) - - -
קריאה
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
באמת, נו. אי-אפשר. אני אעמיד את זה להצבעה, אעביר את זה. נו, באמת, תקשיבו, בלי להתפרץ. תראה איך בדואר יושבים - - -
הרצל בר-מג
יש לנו מה להגיד.
היו"ר עיסאווי פריג'
ולא נתתי להם, ואתם רעשניים. היציע המזרחי, עשיתם את כל הרעש הזה. די. חנה, משרד הכלכלה, תקשיבו, יכול להיות שלא באתם מוכנים לתקנות, הכול יכול להיות. אני מבקש לשאול, מתי משתמשים בזה. על איזה מוצרים זה חל ומה תדירות השימוש?
לאה ורון
מה הקשר של הצרכן עם חברות המשלוחים.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני רוצה להשתכנע באופן מלא שאכן אנחנו עושים תקנות שצריך.
אנואר חילף
נעשה קצת סדר. התקנות האלה –היתה ועדה מקצועית שישבה, החברות האלה חלק מהתהליך - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
לאורך כל התהליך הם היו חלק?
אנואר חילף
לכל אורך התהליך.
רונן סימג'י
אני לא מכיר - - -
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אז מה כל הרעש הזה?
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעתי. אנואר, תמשיך. זכות הדיבור לאנואר.
אנואר חילף
בסעיף 3, שהם אומרים שיש אפס מקרים, אנחנו אומרים שאנחנו מדברים רק על עסקאות שעושים עם משלח, זה אומר שזה לא חל על אף אחד. מבחינתנו אנחנו מסתכלים על השוק, וזה גם מהות הדברים ומהות ההמלצות - - -
לאה ורון
זה סעיף שצופה פני עתיד?
אנואר חילף
בדיוק. אנחנו מסתכלים על שוק מתפתח. האפס הזה, פעם ראשונה שאני שומע. אנחנו מסתכלים ממש על שוק מתפתח בקצב מהיר, ומתישהו יגיע היום שהחברות האלה יעשו עסקאות ישירות עם הצרכן, והתקנה הזאת נועדה למקרים האלה. זה שהם אפס - - -
מיקי לוי
נוסיף "עמו", ונגמר, אין להם בעיה.
אנואר חילף
אני לא מבין. אם הסעיף הזה לא חל עליכם, זה בסדר. מה הבעיה?
קריאות
- - -
מיקי לוי
תיקח את החדר הזה עכשיו, יש 10,000 פריטים, איך אתה דורש ממנו לדעת מה המכס? בקושי האחראי במכס יודע להגיד, גם כן לא במדויק. הוא מעריך. עמדתי לידו.
היו"ר עיסאווי פריג'
זכות הדיבור לאנואר, בבקשה. סיימת?
אנואר חילף
סיימתי.
היו"ר עיסאווי פריג'
לפני שאני שומע אתכם, עם כל הכבוד אני רוצה לשמוע את מנכ"ל הדואר ועמדת הדואר. בבקשה.
הרצל בר-מג
מי שזה חל עליו, בכלל לא נמצא פה בחדר, וכדאי לשמוע את דעתו. יש בהחלט אתרים בארץ שהם משלחים ושמזמינים אצלם סחורה מחו"ל.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, תקשיבו. הוא מתייחס לסוגיה. זה לא אפס. אם כך, יש מקרים.
ערן לביא
שאלת אותנו.
הרצל בר-מג
רגע. שנייה. קודם כול, הם צודקים שהרוב המוחלט והמכריע של מה שמגיע אליהם ואלינו זה לא חל עליו, כי אנחנו שם לא משלחים, אבל יש אתרים בארץ שעוסקים - - -
לאה ורון
אתרים בין-לאומיים.
רויטל סומפולינסקי
לא, לא, לא. אתרים ישראליים.
הרצל בר-מג
אתרים בישראל, שמקום מושבם בישראל, הם מעסיקים ישראלים. לדוגמה צ'יינה ביי, באמצעותם אפשר להזמין סחורה מחו"ל. עליהם זה יחול. איש לא שאל אותם האם הם מסוגלים לעמוד בזה ומה זה יעשה להם.
דוד ביטן
תסתכל על ההגדרה של משלח. תסתכל על ההגדרה. צריך לתקן את ההגדרה לפי השיטה הזאת. למה לא?
רויטל סומפולינסקי
לא, לא. העסקה נעשית בניגוד לאיביי.
דוד ביטן
- - -
הרצל בר-מג
יש לנו אינטרס, לכולנו פה, לעודד את סחר הזה - - -
דוד ביטן
- - - עוסק שעיסוקו במשלוח טובין - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר הכנסת ביטן.
הרצל בר-מג
לנו, לכולנו, לכל מי שיושב פה בחדר יש אינטרס לעודד את הסחר הזה, כי זה מגביר את התחרות וזה מוריד את המחירים. אני חושב שצריך לשאול את אותם ניצנים שהתחילו עכשיו לעסוק בשילוח, מה זה יעשה להם, כי אנחנו לא רוצים לתקוע אותם, אנחנו לא רוצים לעצור אותם, אנחנו רוצים דווקא לעודד אותם. כולנו, כל מי שיושב פה בחדר רוצה לעודד את זה, כי כולנו נהנים מזה. ואני מציע לא לקבל את התקנות האלה לפני ששומעים אותם ולפני שאנחנו - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
הם היו חלק מהדיונים שהתקיימו.
הרצל בר-מג
לא, אין פה. אף אחד מאלה הוא לא משלח. גם אני לא משלח.
היו"ר עיסאווי פריג'
האתרים שלא כאן. למה הם לא באו?
הרצל בר-מג
הם לא באו, כי אולי הם לא יודעים על זה, אולי אף אחד לא הזמין אותם.
מיקי לוי
כשאני עושה עסקה עם משלח – תקנה לי עשרה כאלה וכאלה מחו"ל – הוא צריך לדעת את המחיר, הוא צריך לדעת את המכס, הוא צריך לדעת כמה זה יעלה להביא וכמה - - -
דוד ביטן
תסתכל על ההגדרה - - -
הרצל בר-מג
- - - יש אתר - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר הכנסת ביטן. חבר הכנסת ביטן.
הרצל בר-מג
יש אתר שמאפשר לקנות מוצרי סופרמרקט מחו"ל, אתר ישראלי שאפשר להזמין דרכו מוצרי סופר מחו"ל, ומדובר שם על אין-ספור פריטים - - -
לאה ורון
איך קוראים לו?
הרצל בר-מג
my free market. אומרים לי שבינתיים הוא לא הצליח להחזיק מעמד, אבל זה לא משנה, אז יש אתרים אחרים.
ערן לביא
יש חברת מסטופ לדוגמה.
הרצל בר-מג
המשמעות היא שכל פריט הכי קטן, סבון לכלים וכל מיני דברים כאלה, הוא יצטרך לפרט את כל מה שחל עליו. אני לא מאמין שהוא יכול לעמוד בזה. צריך לשאול אותם. אנחנו לא רוצים להרוג אותם. אני חושב שאנחנו צריכים לעודד אותם.
חנה וינשטין-טירי
כל מה שמדובר פה זה בסך הכול שקיפות, תגלה כמה זה עולה להביא דרכך ותגיד לי מה המסים הנלווים.
מיקי לוי
אין בעיה, דליברי הוא יודע להגיד, הוא לא יודע להגיד מכס.
חנה וינשטין-טירי
אמרנו, אתה רק צריך להגיד מה יחול, לא צריך להגיד את המחיר.
מיקי לוי
חבר'ה, אני אומר לך, בסופרמרקט יש בערך 250,000 פריטים. את רוצה שאני אדע בכל ה-2500,000 כמה מכס אני משלם על כל פריט ואם הוא יעמוד במכון התקנים או לא?
היו"ר עיסאווי פריג'
מיקי.
רויטל סומפולינסקי
החברות האלה היום לפי חוק הגנת הצרכן, בגלל שהן חברות ישראליות צריכות להציג מחיר כולל. תקנה 3 מוסיפה להן את החובה גם לציין דמי אחסנה וכל הוצאה אחרת, וזה כדי שאם מישהו חושב שבמחיר הכולל לא היה צריך לציין: דע לך שאם יהיה עיכוב, יהיו גם דמי אחסנה, אז הנה הוספנו - - -
הרצל בר-מג
הן מציגות מחיר כולל, אבל מה שעכשיו הן נדרשות זה לעשות פירוט שלו. לעשות פירוט של ריצפז ושל אני לא יודע מה.
חנה וינשטין-טירי
לא, לא, לא. לא אמרנו לעשות את זה ברמת המוצר. הם צריכים לבוא ולהגיד מה עלות השירות של המשלוח ואיזה מסים. הם לא צריכים לפרט ברמת המוצר.
מיקי לוי
איך הוא יודע איזה מסים, אלוהים? אני אומר לך, הייתי אחראי על המכס. תקשיבי לי, הייתי אחראי על המכס, יש שם פריטים שגם המעריך במכס לא יודע, כל מיני קשקושים של רפואה.
היו"ר עיסאווי פריג'
מיקי, קיבלת את זכות הדיבור. חברים, שמעתי ושמעתי בכובד ראש את דברי מנכ"ל הדואר, ויש בזה טעם. הדברים שאמרת מאוד נכונים, אבל אני חושב שהחברים האלה שיש להם נגישות ועוסקים כמשלחים ולא נמצאים כאן, כנראה שזה מתאים להם. אני מתאר לעצמי שתקנות כאלה לא היו נופלות מעיניהם, ואני חושב שיתרונות התקנות המוצעות כאן עולים על החסרונות. חסרונות וכשלים תמיד יהיו, אבל אני מדבר על הכלל. לצורך כך חברים, אני מעמיד את סעיף 3 לאחר התיקון - - -
נמרוד הגלילי
אם אפשר, להוסיף עוד מילה על הסעיף עצמו. אני חושב ש"לפני עשיית עסקה עמו" של מוצר עם פרט מכס ספציפי, שידעו שמדובר על משהו ממוקד.
רויטל סומפולינסקי
זה עסקה.
חנה וינשטין-טירי
עסקה מוגדרת בחוק הגנת הצרכן.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, לפני שהתקנות האלה באו לכאן - - -
דוד ביטן
האמת, כשאת מסירה את המילה "עמו", את צריכה "מבלי לגרוע". ברגע שהסרת את "עמו", יש חשיבות למילים "מבלי לגרוע", אי-אפשר לוותר.
מיקי לוי
נכון, משפטית זה לא ילך.
דוד ביטן
משפטית זה בעייתי.
רויטל סומפולינסקי
תקנה 2 אומרת שאתה צריך לפרט באינטרנט פרט מהותי. תקנה 3 אומרת שכשאתה עושה את העסקה, אתה צריך להביא את המחיר פיקס. שתי התקנות חיות במקביל אחת עם השנייה. "מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 2" נועד להבהיר – דע לך, בנוסף למה שאתה אומר בעסקה עצמה, אתה צריך לפרט.
דוד ביטן
אמרתי שאם את כותבת את המילה "עמו", את צריכה להשאיר "מבלי לגרוע".
היו"ר עיסאווי פריג'
תני את הניסוח המשפטי האחרון שייתן ביטוי למה שאנחנו רוצים.
רויטל סומפולינסקי
"מבלי לגרוע מהאמור לעיל" - - -
רונן סימג'י
אני מבקש לפני שאתם מצביעים - - -
דוד ביטן
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
יש ניסוח סופי, רויטל? חנה, יש ניסוח סופי?
רויטל סומפולינסקי
מבחינתנו אפשר לחזור ל"מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 2, משלח יגלה לצרכן לפני עשיית העסקה עמו את המחיר הכולל, וכן יגלה לו כי עשויים לחול עליו דמי אחסנה וכל הוצאה אחרת בשל עיכוב ושחרור טובין".
היו"ר עיסאווי פריג'
מקובל עליך, חבר הכנסת ביטן?
דוד ביטן
מקובל עלי. בסדר. מה עשית? אין תקנה.
מיקי לוי
זה לא הגיוני. אני אעשה אותם עבריינים?
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר הכנסת ביטן. כן, בבקשה.
רונן סימג'י
חברים, יש לא מעט מקרים, אני לא מדבר על המשלוחים הקטנים שמגיעים דרך האינטרנט, יש תופעה שקיימת היום, הולכת ומתרחבת, של אנשים שנוסעים לסין, בעל ואישה נוסעים, רוכשים כמעט את כל מוצרי הבית, מעמיסים קונטיינר של 40 פיט, עוד לפני הנסיעה - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
זו בעיית מכס.
רונן סימג'י
לא, אדוני. זה לא עובד כך. אני נורא מצטער. אני חייב לפרט. מוצרים רבים מאוד, החל מרהיטים וחלקים למקלחת, לאמבטיה, ומטבחים וכדומה. כדי להקל עליכם, אני רוצה לתת פתרון. כאשר פונים אלינו אנשים כאלה, ואני כמשלח עושה את זה, אני אומר להם: חברים, עמלתי X, אני גם יודע לפרט מראש בהצעת המחיר את ההובלה. אני יודע כמה עולה לי קונטיינר 20 פיט או 40 פיט מסין. אינני יכול לאמוד מראש, ככל שארצה, את עלות המיסים.
היו"ר עיסאווי פריג'
זה לא יחול במקרה של התקנות האלה.
חנה וינשטין-טירי
זה דווקא כן יחול. זה מראה שלא נכון שיש אפס עסקאות, יש עסקאות כאלה.
רונן סימג'י
אני לא רוצה להטעות את לקוחותי, אני לא רוצה. חברים, אני מבקש שתקשיבו לי.
דוד ביטן
מה התפקיד שלך, אם אפשר לדעת?
רונן סימג'י
אני גם סוכן מכס ובתפקידי גם יושב-ראש לשכת סוכני המכס במשלוחים הבין-לאומיים.
קריאות
- - -
רונן סימג'י
תנו לי בבקשה לסיים.
היו"ר עיסאווי פריג'
בבקשה. חבר הכנסת לוי, אנחנו חותרים לסיום.
רונן סימג'י
אני רוצה לפרט בפני לקוחותי, אבל אני תמיד זהיר, ויש לי הצעות מחיר שכך אני כותב. אני רושם מה עמלתי, אני יודע מה ההובלה, אני מציין אותן בהצעות מחיר שאני מוציא, אבל אני תמיד רושם: המחיר אינו כולל הוצאות מכס בהתאם לרשימון הייבוא, אינו כולל אחסנות לפי המסופים, בהתאם לחשבונית המסוף אחד לאחד.
היו"ר עיסאווי פריג'
נו, מה הבעיה?
רונן סימג'י
אני יכול לפרט כמה תעלה הובלת הבית, בדברים שאני שולט בהם. אינני רוצה שיחילו עלי דברים שלא קשורים אלי.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה ההתייחסות שלכם?
רויטל סומפולינסקי
האם כשאתה בכל זאת עושה את זה דרך משלח, האם יש איזו אפשרות מראש לתת לצרכן מחיר פיקס?
רקפת ישי
אמרתי קודם, ואני רוצה לחזור עוד פעם על מה שאמרתי קודם, כי נראה לי שאולי לא הבינו אותי נכון. אני חושבת שלא צריך לצפות מהם לדעת מה יהיו מסי הייבוא, הכול מפורסם באתר האינטרנט שלנו, יש לנו מדריך לייבוא אישי שמפרסמים בו, יש לנו טבלת מסים של כל מוצר ומוצר - - -
דוד ביטן
צריך להיות פרופסור כדי להיכנס פנימה.
רונן סימג'י
אתה רוצה שנצא להרצאה לפני כל משלוח?
רקפת ישי
הכול מפורסם באתר שלנו.
דוד ביטן
אתם לא מסוגלים עד הסוף לדעת.
היו"ר עיסאווי פריג'
חבר הכנסת מיקי. אני מבקש תשובה.
חנה וינשטין-טירי
מי גובה את המסים האלה?
רקפת ישי
רק המכס גובה.
חנה וינשטין-טירי
הצרכן משלם את זה ישירות?
ליאור שגיא
הוא משלם לנו רק אחרי שזה השתחרר.
היו"ר עיסאווי פריג'
ביקשתי תשובה, חברים. שנייה, בואו נעשה את זה מסודר.
הילה דוידוביץ
הוא צריך לדעת מה יעלה לו הכול, כולל - - -
קריאה
אנחנו לא יודעים מראש.
קריאה
הוא לא יכול להתחיל לעשות שיעורי בית.
הילה דוידוביץ
הוא חייב לעשות - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבקש. אני מבקש. הפרוטוקול רוצה לרשום. תעשו לי טובה. רונן העלית סוגיה נכונה, מעניינת, בואו נשמע תשובה של משרד הכלכלה. הם חייבים לתת לנו תשובה.
אנואר חילף
קודם כול, המשלח פה כמו גם המשלח שאני קונה דרכו, צ'יינה ביי או whatever, הם גובים בשביל המכס את הכסף. הכסף עובר למכס דרכם. הם הצינור המעביר. אז אני מצפה, גם כרגולטור, ואני חושב שזה אינטרס גם של חברי הכנסת, שאנשים שייכנסו לתחום הזה כן ידעו להגיד מה המסים המשולמים ולקרוא את החוקיות של המסים ותעריפי המכס.
רונן סימג'י
אני לא יודע.
היו"ר עיסאווי פריג'
תנו לו להשלים.
קריאות
- - -
ליאור שגיא
הם יודעים רק אחרי.
מיקי לוי
רק אחרי שהמעריך במכס אומר לו כמה. הוא לא יודע לפני. אתם לא הייתם במכס.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבקש לשמוע את התשובה כדי שאני אבין.
אנואר חילף
אני לא מצליח להשלים. אני מתנצל אני צריך תמיד לצעוק - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
יש לך תוספת זמן בגלל שאתה אנואר.
אנואר חילף
קודם כול, הרגולטור פה מחייב שקיפות כלפי הצרכן והמשלח פה הוא הפונקציה הנכונה. הדיון הזה נידון בוועדה מקצועית, אני חוזר על המשפט המשעמם הזה לצערי, ואנחנו לא פותחים את זה כאן עכשיו. אתה המשלח ואמורה להיות לך מומחיות מסוימת גם בהבנת המסים במוצרים שאתה עוזר לצרכן לייבא לארץ. זה דבר אחד. דבר שני, יש בעיה - - -
מיקי לוי
אני לא מכיר אותם - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
מיקי. מיקי. אני מבקש.
אנואר חילף
צודק חבר הכנסת מיקי, יש בעיה בסיווגים לפעמים וקשה באמת לדעת וצריך לבוא בדין ודברים עם המכס כדי להבין את הסיווגים, אבל יש מספר ערוצים של רשות המסים - - -
מיקי לוי
אני עכשיו מדבר.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא, לא, לא. מיקי.
מיקי לוי
לא, אני חייב - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
בסדר, אז תן לו לסיים.
מיקי לוי
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
מיקי, אי-אפשר.
חגי עינת
בדואר חבילות.
מיקי לוי
בדואר חבילות יושבים ארבעה מעריכי מכס, כשמגיעים לשם כל יום 80,000 חבילות, הם פותחים ומתחילים להבין מה זה בכלל. על מה אתם מדברים? לכו למכס, תבינו שגם כשמגיעים משלוחים רגילים עם תעודת משלוח והכול יש בעיה אמיתית עם מיליארדי הפריטים להגיד כמה מכס. הם בסך הכול עושים דליברי. אתם רוצים להפוך אותם לעבריינים?
אנואר חילף
אתה מדבר על ייבוא אישי או מסחרי? בייבוא אישי רוב הדברים - - -
מיקי לוי
אם אני אגיד לו: לך תביא לי 100,000 סלולרים, אני מצפה שהוא יגיד לך גם כמה מכס, שילך, יבדוק והכול. אתה עושה את ההזמנה דרכו.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, בשעה טובה, שמעתי. לא השתכנעתי, אתם לא שכנעתם אותי. אני אגיד לך למה, שכנע אותי אנואר יותר. אני אגיד לך למה, לא בגלל שזה אנואר ואני עיסאווי - - -
רונן סימג'י
אדוני, אל תהפוך אותנו לעבריינים בחסות החוק. אנחנו לא יכולים לתת את הדברים שאתה מבקש.
היו"ר עיסאווי פריג'
רונן. רונן. רונן, אני אגיד לך משהו. אתם כל-כך הרבה שנים בענף, אשפים, יודעים כל דבר, והפריט עובר לאורך השנים עשרות פעמים אם לא מאות פעמים דרככם. קשה לכם לקבוע מחיר ולדעת מחיר? למה להיתמם?
רונן סימג'י
אדוני, הנכבד, אני סוכן מכס. יש רשות מסים.
היו"ר עיסאווי פריג'
- - -
רונן סימג'י
- - - יש רשות מסים, שהיא תפרסם. מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה מאתנו?
קריאות
- - -
רונן סימג'י
אני מציע שאתם תדאגו שרשות המסים תפרסם.
היו"ר עיסאווי פריג'
רונן, אני לא מנהל ויכוח אתך.
חנה וינשטין-טירי
חשוב מאוד לציין שהתקנה הזאת גם אם היא לא היתה כתובה, התקנה הזאת לא מחדשת הרבה. גם אם לא היתה כתובה, זו חובה חוקית היום מכוח החוק. את החוק אנחנו לא משנים היום.
היו"ר עיסאווי פריג'
תודה. סעיף 3 אני מעמיד להצבעה. אני מוסיף את המילה "עמו".
רויטל סומפולינסקי
משאירים את "מבלי לגרוע מהאמור".

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 3 אושרה, בכפוף לשינויים.
היו"ר עיסאווי פריג'
תקנה 4. תקראי מהר.
חנה וינשטין-טירי
גילוי פרט מהותי בחשבונית

4. משלח יפרט על גבי החשבונית את כלל מרכיבי המחיר הכולל בנפרד, ככל שנגבו על ידו.

אנחנו מציעים להשמיט "ככל שנגבו על ידו", כי הגדרת המחיר הכולל כבר מדברת על העלויות שנגבות על-ידי העוסק, לכן זה מיותר.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מעמיד את זה להצבעה. חברים, זה תיקון טכני.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 4 אושרה.
היו"ר עיסאווי פריג'
חנה, תקנה 5.
חנה וינשטין-טירי
תחילה

תחילתן של תקנות אלה חודשיים מיום פרסומן.
היו"ר עיסאווי פריג'
זה גם תיקון טכני. מי בעד, חברים?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 5 אושרה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אם כך, אישרנו את התקנות בנוסף לתיקונים שצוינו, תקנות הגנת הצרכן, התשע"ה-2015.
קריאה
חודשיים. חודשיים.
נמרוד הגלילי
סעיף 5 אישרתם?
נמרוד הגלילי
אני לא בטוח שאפשר בחודשיים להעלות את הדברים.
היו"ר עיסאווי פריג'
למי יש הערות?
נמרוד הגלילי
אני לא בטוח שבחודשיים ניתן להציג את המידע הדרוש באתרי האינטרנט של החברות.
לאה ורון
כמה זמן?
היו"ר עיסאווי פריג'
כמה זמן?
קריאה
חצי שנה.
נמרוד הגלילי
זה באתרים הבין-לאומיים, זה לא רק באתר הישראלי.
מיקי לוי
מה עמדתכם?
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, נגיע לעמק השווה. אני רוצה לשמוע את עמדת המשרד.
אנואר חילף
אם הם רוצים להכפיל מחודשיים לארבעה חודשים להתארגנות, זה בסדר, אין לנו בעיה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מעמיד את זה שוב להצבעה. אני משנה את סעיף 5, שזה "תחילתן של תקנות אלה ארבעה חודשים מיום פרסומן". מי בעד, חברים?

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנה 5 אושרה, בכפוף לשינויים.
היו"ר עיסאווי פריג'
אם כך, התקנות אושרו בהתאם לתיקונים שקראנו. תודה לכם. הישיבה נעולה, חברים.

הישיבה ננעלה בשעה 12:39.

קוד המקור של הנתונים