ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/07/2015

חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 38

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, י"ב באב התשע"ה (28 ביולי 2015), שעה 10:00
סדר היום
הצ"ח מכוני הכושר (רישוי ופיקוח)(תיקון מס' 2) התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מכלוף מיקי זוהר
מוזמנים
אורי שפר - ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט

הדס פרבר - עו"ד, היועצת המשפטית, משרד התרבות והספורט

אברהם זוכמן - מפמ"ר חינוך גופני, משרד החינוך

רחל וידל - יועצת שר החינוך

ד"ר אהוד קלינר - סגן מנהל השירותים לבריאות הציבור, משרד הבריאות

יעקב פרידברג - עו"ד, משרד המשפטים

חן שמילו - תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית בישראל
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצ"ח מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס' 2) התשע"ה-2015
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום ה-28 ביולי 2015, י"ב באב התשע"ה. על סדר היום הצעת חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015.

סדר הדיון יהיה כלהלן. היועצת המשפטית תקריא את החוק. היכן שאין בעיות, מתקדמים. מי שיש לו הערה בסוף הסעיף, ירים את ידו ויאמר את ההערה, נדון בה ונתקדם הלאה. אם אין הערות, מתקדמים לקראת האישור. כפי שאני רואה, הצעת החוק כנראה תעבור פה אחד, תרתי משמע.

התהליך שעוברים עם רופא המשפחה, כולנו ערים לו. אני זוכר – אני לא יודע מה קורה אתכם הצעירים ואני רואה שכולם סביב השולחן צעירים – את הפתקאות הקטנות שהיוו את האישורים. המרשמים היו בפתקאות קטנות והיית הולך עם שמונה-תשעה פתקים כאלה ואף אחד לא היה מבין מה היה כתוב בהם.

עכשיו הגיע האישור לחדר כושר ואני חושב שזה די מבורך. מי שרואה את התהליכים היום במרפאות, את תפקיד רופא המשפחה והמטלות שהריבון מטיל על קופות החולים ועוד, מה שחסר שלתורים הארוכים יצטרף מאן דהוא שרוצה ללכת לחדר כושר. אני אומר לכם, בלי לעשות סטטיסטיקה – ואני בדרך כלל לא טועה בהערכות כי אני לא גוזמאי – שעשרים עד שלושים אחוזים מאלה שבאמת חפצים להתאמן, גונזים את החוויה הזאת בגלל הפרוצדורה.

אין לי ספק שאם נוריד את הפרוצדורה הזאת ונפשט אותה – אנחנו לא מוותרים עליה. הרופא יודע את הרקע של המטופל שלו והוא אומר אם זה אפשרי או לא – הרופא הרבה פעמי, כשאתה בא אליו, הוא אומר לך שהרופא הטוב ביותר לגוף האדם, זה אתה, הבן אדם עצמו. בן אדם מכיר את הגוף שלו. נכון שיש יוצאים מן הכלל והיו דברים מעולם, שאדם הלך והתאמץ מעבר לכוחו. גם כדורגלנים שקיבלו אישור מהרופא שלהם, גם מרופא של הקבוצה, חטפו דום לב באמצע משחק. גם שם היינו.

זה לא הולך להיות מופקר לגמרי. השאלון מדבר בעד עצמו. אנחנו נראה גם את השאלון ונראה את כל הפרוצדורה. עמדת משרד הבריאות כפי שחלקכם יודעים היא לתמוך בהצעת החוק. עמדת ההסתדרות הרפואית תומכת עם הערה קטנה בה נדון. בסך הכול אם כולם מרוצים, בואו נתחיל.

היועצת המשפטית, בבקשה.
מירב ישראלי
מאז שהנוסח הממשלתי הונח, כבר היינו בפינג פונג של הערות. אני מקריאה את הנוסח אחרי שכבר הופנמו בו ההערות שהן בהסכמה.
היו"ר יעקב מרגי
הנוסח שחולק הוא הנוסח המוסכם?
מירב ישראלי
גם וגם.

הצ"ח מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס' 2) התשע"ה-2015

החלפת סעיף 4.

בחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 4 יבוא:

"4. כשירות רפואית

מכון כושר יקבל מתאמן רק לאחר שהמציא לו שאלון רפואי הכולל הצהרת בריאות, בנוסח שיקבע השר, בהסכמת שר הבריאות, ובהתייעצות עם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, חתומה בידו והמאשרת כי אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון כושר (בסעיף זה – הצהרת בריאות).

הודיע המתאמן בהצהרת הבריאות כי הוא סובל מבעיה רפואית מהבעיות המפורטות בהצהרת הבריאות, יקבל אותו מכון הכושר רק לאחר שהמציא לו גם תעודה רפואית שבה רופא אישר כי אימון בחדר הכושר אינו מהווה סיכון לבריאותו של המתאמן (בסעיף זה – תעודה רפואית).
אורי שפר
שאלה. כתוב מהבעיות אבל יכולה להיות רק בעיה אחת וגם זה מחייב ללכת לבירור.
מירב ישראלי
כן. כתוב בעיה מהבעיות. לא?
אורי שפר
לא.
מירב ישראלי
מבעיה רפואית מהבעיות המפורטות. זה יכול להיות גם רבים וגם יחיד. אנחנו כמובן נעביר את זה לנסחית. אם יהיה לה מה להגיד, נתקן את זה ניסוחית.
חן שמילו
לגבי סעיף קטן (א), מה המשמעות של התייעצות עם ועדה?
מירב ישראלי
התייעצות עם ועדה, משפטית זה אומר שחייבים לבוא לוועדה ולשמוע את עמדתה ואז השר חייב לשקול – הפסיקה קוראת לזה – בלב פתוח ובנפש חפצה את העצות של הוועדה. הוא לא חייב לקבל אותן אבל השקילה שלו של העצות של הוועדה צריכה להיות סבירה.
חן שמילו
למה חובת היוועצות ולא חובת אישור?
מירב ישראלי
כי חוק מכוני כושר, סעיף 8 הכללי קובע שכל תקנות לפי החוק יהיו בהתייעצות עם שר הבריאות ובהתייעצות עם הוועדה. כאן התיקון הוא בהסכמת שר הבריאות ונשארה התייעצות עם הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
גם את זה אפשר לתקן, אבל מה ההיגיון בזה שוועדת החינוך היא שתאשר. בהיוועצות, לראות שהקווים הכלליים מתקיימים.
מירב ישראלי
יש דיון ציבורי גם בכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
יש דברים אחרים להתעקש עליהם.
חן שמילו
אני לא מתעקש. רק רציתי להבין.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לנו, כוועדה להתעקש.
חן שמילו
לסעיף קטן (ב), רופאי המשפחה ביקשו להבדיל בין המצב שבו התעודה הרפואית קובעת שאין סיכון בריאותי להתאמן לבין מצב שבו המטופל יכול להתאמן אבל חלות עליו מגבלות מסוימות. זאת אומרת, לא רוצים להגיע למצב שבו רופא יגיד אל תתאמן כדי שהוא יהיה על הצד הבטוח. יש מקרים בהם אולי מישהו יכול להתאמן אבל לא להרים משקולות אלא ללכת לשיעור פילאטיס. זה יעודד יותר אנשים להגיע.
קריאה
זאת החלטה של המתאמן.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו בדיון פתוח ואפשר לדבר גם בלי רשות, רק תחוסו על הפרוטוקול כדי שידע מי העיר את ההערה. אתה הרי לא תרצה שעכשיו זה יחולק לתתי סעיפים, ההוא ישחק עם מוט מתיחה, השני יכול רק להרים משקולת ביד ימין שמא יפרוק את הכתף ולשלישי יש בעיה בשריר במותן וכולי. זה צריך להיות ברמות הכלליות. מהפרקטיקה, מהאישורים שאני קיבלתי, הרופא אף פעם לא מתייחס חוץ מלב-ריאה או יתר לחץ דם שזה גם קשור ללב-ריאה. הוא לא יתייחס לדברים הקטנים האחרים שכל אדם סובל מהם. לא יורדים לרזולוציות האלה. אתה לא תלך עכשיו, כי אתה רוצה לפשט, ותגיד לו שיהפוך את המאמן בחדר הכושר למי שאומר למישהו מסוים שאסור לו כי הוא קיבל אישור רק למכשיר הליכה.
מירב ישראלי
הוא גם לא ידע כי זה מתויק באיזה מקום בקלסר.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא חושב שיש בזה צורך. יש התייחסויות להערה?
אהוד קלינר
אני רק יכול לומר שלרופא יש תמיד את האפשרות לדבר עם הבן אדם עצמו וצריך לומר לו אם יש לו מגבלה ספציפית. זה עדיין לא מונע ממנו את האפשרות לתת אישור.
חן שמילו
אני אציין לפרוטוקול, או שהרופא ירשום בתיק את ההנחיות למטופל במסגרת הטיפול.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שזה מחובתו האתית.
קריאה
אין ספק.
מירב ישראלי
היה המתאמן קטין, להצהרת הבריאות או לתעודה הרפואית, לפי העניין, תתווסף הסכמה בכתב של אחד מהוריו לאימון בחדר כושר חתומה בידו. הסכמה כאמור יכולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים.

מכון כושר ידרוש מהמתאמן אחת לשנתיים הצהרת בריאות ואחת לשנה תעודה רפואית, לפי העניין.

השנתיים מקובל על כולם?
אורי שפר
כן. בהחלט.
מירב ישראלי
זאת הייתה שנה אבל שינו את זה לשנתיים.

מכון הכושר ישמור על הצהרת הבריאות רק אם המתאמן הצהיר בה כי אינו סובל מבעיה רפואית מהבעיות המפורטות בהצהרת הבריאות ואת התעודה הרפואית.

כאן, יעקב ממשרד המשפטים, אולי תגיד כמה מלים.
יעקב פרידברג
הרעיון שבסעיף הקטין הזה הוא שאנחנו רוצים לשמור על פרטיות מידע כאשר הוא רגיש. אם מתאמן מצהיר באותו טופס – אם זה בתקנות – שיש לו את אחת הבעיות הבריאותיות שמפורטות, זה הופך את הטופס הזה לטופס שיש בו מידע רגיש אודותיו ואז אנחנו לא מעוניינים שהוא יישמר במכון הכושר מפני שיש כללים מאוד נוקשים על איך שומרים מידע כזה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה כבר יודע מה יהיה בטופס?
יעקב פרידברג
בהצהרת בריאות.
היו"ר יעקב מרגי
על זה אני מדבר.
יעקב פרידברג
אני לא יודע לומר בוודאות מוחלטת עד רמת האות, אבל בדיבורים המוקדמים שהיו לנו בשנים בהן עבדנו על החוק הזה, אנחנו בהחלט הגענו להסכמות על מה יהיה בטופס הזה. כן.
היו"ר יעקב מרגי
לפי ההסכמות אליהן הגעתם, יש מידע רגיש?
יעקב פרידברג
אם אתה שואל אדם האם הוא סובל מבעיה רפואית כזאת או מבעיה רפואית אחרת והוא עונה לך, כן.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי אותך אבל מה זה שונה מגופים אחרים שאתה בא להתייעץ אתם ואתה מפקיד בידם שאלון, לפעמים מחתימים אותך על הסכמה לוויתור על סודיות. להפעלת מכון כושר יש רישיון?
מירב ישראלי
לא. רישוי עסקים.
אהוד קלינר
זה לא של משרד הבריאות.
קריאה
של הרשות המקומית.
היו"ר יעקב מרגי
אין שם התייחסות לתחום בריאות?
אהוד קלינר
בטח מבחינת תברואה. לא מבחינת רפואה. אני מניח שמבחינת התברואה יש.
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע לאן אני חותר.
אהוד קלינר
אני מניח אבל אני לא בטוח. צריך לבדוק את זה. זאת הנחה סבירה.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שאחד התנאים, לאור התיקון הזה, במתן רישיון להפעלת מכון כושר הוא שגם הנושא של שמירת סודיות ייבחן כי אתה לא יכול מצד אחד לחוקק כשאתה נותן לו. מה אתה מצפה שהוא יעשה עם השאלון הזה?
הדס פרבר
אני אסביר. מגיע בן אדם ואומר שהוא רוצה להתאמן. אומרים לו למלא את הטופס. אם הכול שלילי, אין בו שום מידע רפואי.
היו"ר יעקב מרגי
יש סעיף אחד חיובי ועדיין הוא רשאי להתאמן.
הדס פרבר
לא. אם יש סעיף אחד חיובי, הוא צריך לחזור לרופא ולקבל הצהרת בריאות.
היו"ר יעקב מרגי
אפילו על סעיף אחד?
אהוד קלינר
כן. זה יכול להיות לחץ דם או משהו אחר.
הדס פרבר
ברגע שהוא סימן סעיף אחד חיובי, כל הטופס לא רלוונטי.
היו"ר יעקב מרגי
הטופס חוזר אתו לרופא.
אהוד קלינר
בדיוק.
הדס פרבר
חוזר אתו לרופא.
היו"ר יעקב מרגי
מהרופא הוא מקבל רק אישור, כן או לא.
אהוד קלינר
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה הבעיה?
יעקב פרידברג
אז אין בעיה. זה בדיוק מה שרציתי להסביר. כל עוד הוא עונה לא, יישמר שם והכול בסדר כי אין שם שום מידע רפואי. אם הוא עונה כן, אנחנו לא רוצים שהטופס יישאר שם אלא ילך אתו לרופא ואז הרופא ייתן לו תעודה רפואית.
היו"ר יעקב מרגי
זה צריך להיות רשום?
מירב ישראלי
כך זה רשום.
היו"ר יעקב מרגי
אני מציע שזה יהיה בתקנות.
מירב ישראלי
אני מבינה את הסעיף הזה גם כחובת שמירה.
יעקב פרידברג
אנחנו צריכים לנסח אותו בצורה שיהיה ברור.
היו"ר יעקב מרגי
למה את מבינה את זה כך?
מירב ישראלי
כי כתוב. ישמור. מכון כושר ישמור על הצהרת הבריאות.
אורי שפר
יש כאן הנחיה מפורשת. הוא חייב לשמור. לא צריך שום פירוט בעניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
למה אתם עוצרים שם? רק אם המתאמן הצהיר כי איננו סובל מבעיה רפואית.
יעקב פרידברג
מירב, אמרנו שנמחק את המילה "רק".
מירב ישראלי
כן.
יעקב פרידברג
אז הדברים יהיו ברורים יותר גם לפי השאלה שלך. מכון הכושר ישמור על הצהרת בריאות אם המתאמן הצהיר בה כי אינו סובל מבעיה רפואית.
מירב ישראלי
כן.
אורי שפר
זה חשוב ביותר בעיני כי אם חלילה נכנס להתאמן ומשקר, אנחנו רוצים לדעת את זה.
מירב ישראלי
אין מחלוקת.
יעקב פרידברג
איך זורם העניין הזה. אדם בא לחדר כושר, הוא מגיע לפקיד הקבלה, פקיד הקבלה נותן לו את הטופס, הוא מסמן לא והוא נכנס להתאמן אחרי שהוא משלם את הטבין ותקילין שמבקשים ממנו לשלם. אם הוא כותב כן, אומרים לו שבבקשה ילך לרופא ויחזור עם תעודה רפואית. הוא חוזר עם תעודה רפואית ובתעודה הרפואית כתוב שלמרות שאדוני יש לו בעיה רפואית כלשהי, בלי לפרט מה היא, הוא כשיר להתאמן בחדר כושר וגם את התעודה הרפואית הזאת אנחנו מבקשים שישמרו כי גם בה מבחינתי אין מידע רפואי.
היו"ר יעקב מרגי
אין בה מידע רפואי.
מירב ישראלי
בסדר.
אורי שפר
בסדר גמור.
יעקב פרידברג
אבל חייבים לשמור על העניין הזה שלא יהיה מידע רפואי.
מירב ישראלי
אני צריכה להבהיר שהסעיף הזה לא אומר שאסור לשמור משהו אחר. אם הוא שומר משהו אחר, הוא צריך לעשות את זה לפי חוק הגנת הפרטיות. אנחנו לא נכנסים לזה.
יעקב פרידברג
אנחנו לא רוצים לומר כאן שום דבר וזה אולי הכיוון שאדוני התכוון אליו, שיש חקיקה כללית. כששומרים מידע פרטי, צריך לדעת לשמור אותו.
מירב ישראלי
לפי הדין הרגיל.

השר, בהסכמת שר הבריאות ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת רשאי לקבוע הוראות בכל עניין הנוגע להצהרת בריאות, ולתעודה רפואית, לרבות קביעת פטור מהחובה להציג הצהרת בריאות".

תכף נדבר על הפטור. דברים למשל שהשר יצטרך לקבוע בתקנות מהסוג הזה, למשל את העדכניות של התעודה הרפואית. בחוק הקיים התעודה הרפואית צריכה להיות עדכנית בתשעים ימים. זאת אומרת, הוא לא יכול להביא תעודה רפואית מלפני שנה. את זה אין כרגע בחוק והשר יצטרך לקבוע את זה בתקנות. למשל. עוד דבר שהוא יצטרך לקבוע בתקנות זה כמה זמן למשל שומרים את המסמכים. גם את זה אין לנו.
היו"ר יעקב מרגי
אני עדיין ב-לרבות. לא הבנתי.
מירב ישראלי
לרבות עם הפטור? תכף נדבר על זה. אני רק אומרת שהנושא של מה להכניס כאן, יכול להיות, הדס, שנוסיף – ונתייעץ עם דפנה – למשל את העדכניות כי אולי צריך להגיד את זה במפורש.
הדס פרבר
אני חשבתי שזה מתאים.
מירב ישראלי
אם כן, אני אומרת את זה עכשיו כדי שאם נצטרך, נכניס את זה ב-לרבות. בסדר? כדי שתהיה סמכות מפורשת.

לעניין הפטור.
היו"ר יעקב מרגי
איזה פטורים יכולים להיות?
אברהם זוכמן
היות שאנחנו מדברים על כך שאחת לשנתיים צריך לתת הצהרת בריאות, גם השמירה צריכה להיות לתקופה הזאת. זה הכי סביר שיקרה.
מירב ישראלי
זה לא בהכרח כי אתה יכול להגיד למשל לצורכי פיקוח אתה רוצה שהוא ישמור על זה עוד שנה.
יעקב פרידברג
יש גם נזק מצטבר לצורך העניין. צריך להראות ולקבל אישורים.
מירב ישראלי
נכון. יכול להיות שיצטרכו לשמור את זה זמן נוסף מעבר לזמן שהמתאמן מנוי במכון הכושר.
היו"ר יעקב מרגי
מצטרף אלינו חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. כמעט שברתי שיא כשהחוק היה עובר פה אחד ואתה הרסת לי.
מכלוף מיקי זוהר
יהיה לך פה אחד.
היו"ר יעקב מרגי
איזה פטורים יכולים להיות?
הדס פרבר
אחד הדברים עליהם חשבנו זה על כל המקומות שיש להם פטור ממדריך, כמו מקומות עבודה ובתים משותפים. אם אין מדריך, אין מישהו שמנהל את חדר הכושר. חשבנו על הסיטואציות האלה. כמובן זה כרגע רק בגדר אופציה. זה יהיה בתקנות, אם וכאשר נעלה על הצורך בכך.
מירב ישראלי
פטור ממדריך היום, את תקנה שהוועדה אישרה בכנסת הקודמת, אלה בתי מלון, בתים משותפים ומקומות עבודה עד אלף אנשים.

ביטול סעיף 5

סעיף 5 לחוק העיקרי – בטל.

זאת ההסכמה של ההורים של הקטין. זה נכנס לתוך סעיף 4 החדש.

תיקון סעיף 6

בסעיף 5 לחוק העיקרי במקום "סעיפים 4 או 5" יבוא "סעיף 4".

זה סעיף העונשין. מכיוון שסעיף 5 בוטל, ביטלנו אותו גם בסעיף העונשין.

תחילה

תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו (בחוק זה – יום התחילה).

כאן אני הערתי למשרד התרבות והספורט שזה עלול להיות זמן קצר מדי בגלל הסכמת שר הבריאות והתייעצות עם הוועדה ופרסום. יכול היווצר מצב שהוא יכול להיות בעייתי אם החוק ייכנס לתוקף.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה על המושג המושאל, בואו נשאל את פי הנערה. משרד הבריאות ומשרד התרבות. משרד התרבות, אתם ערוכים עם השאלון?
אורי שפר
יש לנו שאלון מוכן שהוא על דעת משרד הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
משרד הבריאות, כמה זמן ייקח לכם להיוועץ?
מירב ישראלי
זה השר. בדרך כלל זה לוקח זמן.
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע שכאשר מגיעה פונקציה מקצועית ממשרד, זאת שלוחה של השר. הוא חוטף בגלל השר והוא מקבל מחמאות בגלל השר.
חן שמילו
בעיקרון הרשימה כבר מוכנה.
הדס פרבר
הם יביאו היום את הטיוטה של התקנות.
חן שמילו
אנחנו עוד לא ראינו. גם הרופאים יצטרכו לומר משהו.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש במעמד זה להעביר להם.
הדס פרבר
אין בעיה. נשלח.
יעקב פרידברג
אני שואל את חבריי מן הממשלה האם נפתחו הסכמות קודמות?
היו"ר יעקב מרגי
היו הסכמות קודמות?
יעקב פרידברג
היו הסכמות.
היו"ר יעקב מרגי
על השאלון?
יעקב פרידברג
כן.
אורי שפר
על השאלון יש הסכמה מוחלטת עם משרד הבריאות.
מירב ישראלי
אני רוצה להעיר משהו. השאלון שאני ראיתי, יש בו חמש שאלות רפואית שככל הנראה מוסכמות – בעיות לב ודברים מהסוג הזה. יש עוד שני דברים שנזכרו בשולי המכתב של משרד הבריאות שזה נושא של מחלות כרוניות ונושא של מעל גיל 65. ראיתי גרסה אחת עם גיל 65 וגרסה אחת בלי גיל 65. על זה יכול להיות שעוד יהיה דיון.
הדס פרבר
השאלון מקובל על משרד הבריאות. הגרסה השנייה.
מירב ישראלי
עם גיל 65.
הדס פרבר
כן.
מירב ישראלי
כל מי שהוא מעל גיל 65 חייב תעודה רפואית.
אהוד קלינר
אנחנו נשלח להסתדרות הרפואית.
אורי שפר
משרד הבריאות ומשרד הספורט מתואמים.
היו"ר יעקב מרגי
תעבירו את הסכמת השר. להערכתי תוכלו לגמור את זה מהר. אם לא, תאמינו לי, השרים ביניהם יכולים לגמור את זה.
יעקב פרידברג
הסיבה שאמרתי את הדבר הזה כי זה גם מנוסח היטב. אין סיבה שזה ייקח הרבה זמן.
היו"ר יעקב מרגי
הסכמות היו אבל השרים התחלפו.
יעקב פרידברג
זה נכון.
מירב ישראלי
אני עשיתי עבודה על התקנת תקנות ואיחורים בהתקנת תקנות. אני לא רוצה לשים כאן על השולחן את תוצאות העבודה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
השאלה היא במקום. האם שלושים ימים זה פרק זמן סביר? סביר. בסדר.
מירב ישראלי
אופטימיים.

הוראת מעבר

מי שהתקבל כמתאמן קבוע במכון כושר לפני ים התחילה, בהתאם להוראות סעיף 4(א) לחוק העיקרי כנוסחו לפני יום התחילה, וטרם חלפה שנה ממועד הנפקת התעודה הרפואית לפי אותו סעיף, לא יחולו לגביו הוראות סעיף 4 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, עד תום השנה האמורה.

זאת אומרת, מי שיש לו אישור רפואי.
היו"ר יעקב מרגי
למה ייגרע חלקו? הוא הביא אישור מרופא.
מירב ישראלי
זה חל.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נותנים לו שנה. זה שמילא שאלון, יש לו שנתיים. למה ייגרע חלקו?
יעקב פרידברג
הוא נתן משהו יותר טוב לכאורה.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר יותר טוב. לא לכאורה.
אורי שפר
אני מקבל את ההערה שלך בהבנה מוחלטת. אני תומך בשנתיים.
היו"ר יעקב מרגי
שנתיים.
מירב ישראלי
בסדר. שנתיים. אלה שנתיים מיום התחילה?
היו"ר יעקב מרגי
מיום שהוא הביא.
יעקב פרידברג
מיום הנפקת האישור.
מירב ישראלי
עד תום שנתיים מיום הנפקת אותו אישור.
יעקב פרידברג
נותנים כאן שנה נוספת על המצב הקיים. הרי כל הרעיון שלנו של הצהרת הבריאות היא שאנחנו חושבים שהיא טובה יותר מהצהרת הבריאות.
מירב ישראלי
אבל הוא רק צריך לחתום.
יעקב פרידברג
ההיגיון אומר שניתן שנה לעניין.
היו"ר יעקב מרגי
משרד המשפטים חושב שהצהרת בריאות יותר טובה מאישור הרופא?
אהוד קלינר
האמירה כאן היא שאין תועלת באישור מהרופא לעומת ההצהרה.
היו"ר יעקב מרגי
לא. תקשיבו. יש כאן תמימות דעים ולכן לא צריך להסתתר בניסוחים. שיבוא המומחה הגדול ויאמר לי למה שאלון יותר טוב. עם זה שאנחנו רוצים להעביר את החוק, יש רציונלים נוספים ואמרתי זאת בפתיחה וקיבלתי את עמדת משרד הבריאות ואת עמדת ההסתדרות הרפואית. אנחנו רוצים לעשות את המסלול פחות בירוקרטי, יותר חלק ויותר קל. ביושר? גם להקל על רופאי המשפחה.
יעקב פרידברג
אני מסכים עם כל מה שאדוני אומר. עם זאת, אני שמעתי פעמים רבות בדיונים שאנחנו מעדיפים שאדם יגיד בעצמו מה מצבו הבריאותי מאשר שהוא יקבל ויף.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך שהם ניסו לעבוד עלינו כדי שנעביר את זה. שמע, אדם אין לו כלום, הוא בלחץ והוא הולך לרופא והרופא לא עשה לו כלום אבל הוא אומר, אל תשאל, הייתי בקופת חולים והכול בסדר. אבל רק דיברת עם הרופא, לא, הכול בסדר. תכונה פסיכולוגית.
מירב ישראלי
אפשר להצביע.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד אישור הצעת חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס' 2) התשע"ה-2015?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס' 2) התשע"ה-2015, אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
הצעת החוק אושרה פה אחד.

תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים