ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/07/2015

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 48

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"א באב התשע"ה (27 ביולי 2015), שעה 12:35
סדר היום
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיכל בירן

באסל גטאס

זהבה גלאון

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

מיקי לוי

אראל מרגלית

רחל עזריה

מיקי רוזנטל
מוזמנים
דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון, משרד האוצר

הראל שרעבי - אגף שוק ההון, משרד האוצר

דודי קופל - עו"ד, משרד האוצר

צור גינת - רשות המסים, משרד האוצר

טיבי רבינוביץ - מנהל קשרי חוץ, איגוד הבנקים בישראל

רן ונגרקו - עו"ד, איגוד הבנקים בישראל

טוביה צוק - הוועד המנהל, לשכת סוכני הביטוח

רפאל דורפמן - סמנכ"ל ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך, התאחדות חברות ביטוח חיים

מאיר שביט - מנכ"ל התאחדות המלאכה והתעשייה

מיה פרי אלטרמן - יו"ר אגף הפנסיה, ההסתדרות הכללית החדשה

עמי כהן - יועץ לאגף הפנסיה, ההסתדרות הכללית החדשה

גיל ברגפרוינד - כלכלן, המועצה הישראלית לצרכנות

אהוד כץ - פורום מנהלי הסדרים

אלון ספונרו - אזרח

טל אליבץ - לוביסט (פוליסי)
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-2015
היו"ר משה גפני
אני עובר לסעיף הבא בסדר היום ואחרי כן נחזור לחוק הקודם של עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה. עכשיו אנחנו עוסקים בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-2015.

דורית, תסבירי בקצרה כי אנחנו רוצים לפצל חלק מהחוק.
דורית סלינגר
הצעת החוק מטפלת כמובן בפן הצרכני והתחרותי של תחום החיסכון הפנסיוני. היא נוגעת במספר היבטים ששייכים לצרכן עצמו, מתוך כוונה לבוא ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו ולהוזיל לו עלויות, להסיר חסמים שונים שקיימים שמביאים אולי להעדפות שהן לא ענייניות לגבי אותו חיסכון של הפרט עצמו שמחליט לגביו מעסיק. הצעת החוק באה ומפשטת הגדרות ומסדרת את התקנונים בצורה יותר ברורה ושמאפשרת תחרות. היא מאפשרת לחשבונות לא פעילים שקיימים, לצרף אותם לחשבונות פעילים על מנת לרכז את כל החיסכון הפנסיוני לפרט, על מנת להוזיל לו את העלויות, גם הכיסוי הביטוחי וגם דמי הניהול עצמם. היא מטפלת בנושא של איך ניגשים בצורה עצמאית, אם מישהו רוצה לגשת בצורה עצמאית, לרכוש תכנית פנסיונית מסוימת.

לכן המכלול השלם של הדברים האלה מיועד בין היתר גם לגוון את התחרות בהצעת מוצרים חדשים על ידי שחקנים שקיימים בשוק אבל קיימים בצורה מינורית יותר ואלה קופות הגמל. כלומר, להפוך מקופת גמל לא משלמת לקופת גמל משלמת. אנחנו כמובן נרחיב בדיונים.
באסל גטאס
את מדברת על מכלול החוק.
דורית סלינגר
אני מדברת על המכלול.
היו"ר משה גפני
כן. על הכול
דורית סלינגר
אמרתי למה הוא נוגע.
היו"ר משה גפני
אבל היא תהיה כאן בעזרת השם. נכון? את לא נוסעת לחוץ לארץ.
דורית סלינגר
אני לא נוסעת.
היו"ר משה גפני
גם אני לא נוסע.
דורית סלינגר
אלה פחות או יותר עיקרי החוק.
היו"ר משה גפני
ראשית, אני רוצה לברך אותך מכיוון שזאת פעם ראשונה ששנינו נפגשים בוועדת הכספים כשאני היושב ראש. נפגשנו כבר כמה פעמים. אני מברך אותך בעבודה שלך ואני יודע שאת עושה עבודה מצוינת. אני אשמח לעבוד אתך יחד עם כל חברי הוועדה.
אראל מרגלית
הברכות האלה, זה דבר יוצא דופן. הוא לא אומר את זה לרוב הפקידים הבכירים.
מיקי לוי
הפתיח היה מעניין- פעם ראשונה שאני נפגש אתך כיושב ראש ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
יש הומור של ועדת הכספים בקדנציה הנוכחית וגם את זה צריך ללמוד. הממונה על שוק ההון צריכה להכיר את הבדיחות כאן.
קריאה
כשמסייעים לצרכנים, בוודאי צריך לתת מחמאות.
היו"ר משה גפני
אנחנו ביקשנו משהו והם ביקשו משהו. אנחנו ביקשנו לפצל את סעיף 6(2) שמדבר על כך שרשאי עמית על אף ההוראות לפי פסקה (1) – תקני אותי אם אני טועה – למשוך כספים מקופת גמל לחיסכון. זה עומד להסתיים.
שגית אפיק
כבר הסתיים ב-1 ביולי.
היו"ר משה גפני
אדם יכול למשוך את הכספים.
שגית אפיק
עמוד 873, פסקה (2) למטה.
מיקי רוזנטל
הוא יכול לקבל את הכסף בלי מס.
היו"ר משה גפני
נכון. אני אישרתי את זה בקדנציה הקודמת שלי.
שגית אפיק
לא אישרת. אתה יזמת.
היו"ר משה גפני
יזמתי את זה. כן. אני רוצה לבקש ממך שתהיי לארג'ית כלפינו וכדי שמחר נביא את זה, תעלי את זה ל-8,000 שקלים.
מיקי רוזנטל
אגב, כמה אנשים באמת משכו את הכסף בפועל בתקופה הזאת? יש לכם מושג?
קריאה
לא הרבה.
מיקי רוזנטל
למה? לא פרסמתם את זה מספיק?
דורית סלינגר
פרסמנו את זה. זה הופיע לכל אחד במכתבים של חברות הביטוח. כולם קיבלו יידוע וכולם מיודעים. זאת אחת הסיבות שאנחנו מבקשים למשוך את זה הלאה.
רחל עזריה
המסקנה היא שאף אחד לא קורא את הדפים של חברות הביטוח.
דורית סלינגר
אנחנו נפעל בדרכים אחרות. אנחנו שוקלים עידוד אחר.
מיקי רוזנטל
נעשה איזה עידוד אחר כדי שאנשים ייקחו את הכסף שלהם. הרי זה משהו לא הגיוני.
היו"ר משה גפני
בסדר. תחשבי עד מחר. תהיי לארג'ית כלפינו ושנהיה נחמדים כלפי הציבור.
זהבה גלאון
מי שכבר הוציא את ה-7,000?
היו"ר משה גפני
יוכל להוסיף עוד אלף.
שגית אפיק
לא. אי אפשר להוציא חלקית. אם היה לך עד 7,000, יכולת למשוך. אם היה לך 7,005 שקלים, לא יכולת. עכשיו אם הסכום יהיה 8,000 שקלים, תוכל למשוך את ה-7,005 שקלים.
מיקי לוי
הייתי מעוניין שהוא יצרף את זה לחשבון אחר שלו ולא יתחיל לבזבז את הכסף הזה.
מיקי רוזנטל
את זה אתה לא יכול לעשות בחוק הזה.
היו"ר משה גפני
מה זה לבזבז? המדינה לא צריכה להיות כזאת רגולטור בתוך מה שקורה אצל האנשים. אנחנו לא מדברים על יותר מזה.
זהבה גלאון
הוא מבקש אופציה.
היו"ר משה גפני
כאופציה, הוא יכול לעשות את זה.
מיקי לוי
היא קיימת.
רחל עזריה
מה האופציה הקיימת?
מיקי לוי
אני אסביר. אם יש לי שתי תכניות ואחת מהן כבר רצה ויש לה יתרון, למה אני אקח את הכסף ואבזבז אותו.
מיקי רוזנטל
חברת הביטוח לא תסכים. זה מעניק לה זכויות.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אופציה זה בסדר.
מיקי רוזנטל
הלוואי. אני מאוד בעד. זה טוב.
מיקי לוי
אני רוצה זכויות לאזרחים.
שגית אפיק
היום הוא לא יכול להעביר את זה לקופת גמל?
מיקי רוזנטל
בלי הזכויות.
שגית אפיק
אבל גם כך אין זכויות.
דורית סלינגר
זאת קופת גמל.
שגית אפיק
בדיוק. אין זכויות.
מיקי רוזנטל
הכסף מחכה סגור איקס שנים?
דורית סלינגר
כן.
מיקי רוזנטל
הכסף הזה משוחרר. אם אני מעביר את זה, אני מאבד זכויות.
דורית סלינגר
לא. אתה משלם מס. אתה אומר שבפטור ממס תוציא את הכסף, תעביר את זה אם יש אופציה, אם יש לך קופת גמל נוספת להעביר אליה.
מיקי רוזנטל
נכון.
קריאה
אין מניעה להעביר את הכסף לקופה אחרת. לא צריך לשם כך שום שינוי של חוק. זאת רגולציה קיימת.
מיקי רוזנטל
אבל אני מדבר על הזכויות. לכסף הזה יש זכויות?
קריאה
לא. אין לו. מדובר על כספים בקופות גמל שהם כספים הוניים בלבד. סכום הכסף שיש בקופה, זאת הזכות שיש לך. 6,000 שקלים, יש לך 6,000 שקלים.
היו"ר משה גפני
הוא מדבר על הפטור מס.
קריאה
ואז מה, לנייד אותו ולשמור על הפטור? זה מחמיץ את התכלית.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא נכנסים לעומק העניין. אומרים חברי הוועדה ומציע חבר הכנסת מיקי לוי, ואנחנו מצטרפים אליו, שתהיה גם אופציה והאופציה הזאת תהיה רק לגבי הפטור ממס. הכסף הזה יעבור לקופת גמל.
דורית סלינגר
נשמור לו את הפטור.
שגית אפיק
זאת אומרת, על ה-7,000 שקלים האלה גם בעוד 15 שנים, כשהוא יצא לגיל פרישה וימשוך, אתה עדיין תיתן לו.
מיקי רוזנטל
זה יעודד אנשים לחסוך. אתם צריכים לשמוח כי זה מעודד אנשים לחסוך כסף.
צור גינת
רשות המסים. אני מזכיר שאין כאן שאלה של פטור מס אלא הייתה שאלה של העלות של דמי הניהול. מאחר ודמי הניהול גבוהים, הכסף נגמר. אם תשאיר לו את הכסף, לא יהיה לו - - -
מיקי רוזנטל
נכון. את כל זה אנחנו יודעים.
צור גינת
לכן אתה לא רוצה שהוא ישאיר את הכסף.
מיקי רוזנטל
לא, אבל אנחנו רוצים שהוא יעביר אותו לתכנית אחרת בה הוא יחסוך כסף. שהוא ימשיך לחסוך ולא יבזבז את הכסף.
צור גינת
כשהוא מעביר את הכסף, הוא מעביר כסף לכאורה אחרי מס. על זה אתה מדבר.
מיקי רוזנטל
נכון.
צור גינת
יש מנגנון שהוא יכול לבקש להפקיד את הכסף מחדש בקופה.
מיקי רוזנטל
עזוב. אנשים לא לוקחים את הכסף, אז הם יבקשו פטור? באמת.
מיקי לוי
אדוני היושב ראש, אני שואל את דורית כי אני לא יודע. אולי באפשרות הצלבה היום, נגיד יש לי שלוש תכניות ורק אחת פעילה.
דורית סלינגר
קופות גמל.
מיקי לוי
קופות גמל. את יכולה לבוא ולומר לי בוא נעביר את השתיים שלא פעילות או את האחת, שיהיה לנו קל, שלא פעילה לזאת שפעילה כדי שדמי הניהול לא יאכלו לי אותה.
מיקי רוזנטל
רק עם הזכויות של הפטור ממס.
דורית סלינגר
אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
אני מציע כדלהלן. הייתה הצעה של חבר הכנסת מיקי לוי שנשמעת הגיונית.
מיקי רוזנטל
היא הצעה טובה מאוד.
היו"ר משה גפני
נכון. אני לא יכול להגיד על איש יש עתיד שההצעה שלו טובה מאוד.
מיקי רוזנטל
אפילו שזה בא ממיקי לוי, זה טוב.
היו"ר משה גפני
מיקי לוי, בסדר, אבל עוד יגידו שאמרתי על יש עתיד טובה מאוד. טובה. הצעה טובה ואני מבקש לקחת אותו ברצינות כי הוא איש רציני. אנחנו מצטרפים להצעה הזאת.

אני מציע באותה הזדמנות שתהיו לארג'ים ותעלו מ-7,000 ל-8,000 שקלים. תנו מחר תשובה.
קריאה
מצב דומה קיים בקרנות הפנסיה.
מיקי לוי
חיים כץ סחט אותי בעוד אלף והגענו ל-7,000 שקלים.
היו"ר משה גפני
ואני לא אסחט? כך נראה לך?
מיקי רוזנטל
ואני עוד לא הוצאתי מילה.
היו"ר משה גפני
אם לא תגידו בסדר, הוא יגיד 9,000. עדיף שתסכימו ל-8,000 שקלים.
באסל גטאס
קיים מצב דומה גם בקרנות הפנסיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו ביקשנו לפצל את זה. דורית ביקשה לפצל גם את סעיף 4 ו-5. נכון?
דורית סלינגר
כן.
מיקי רוזנטל
המשך הפטור.
היו"ר משה גפני
כן. אלה דברים טכניים שאנחנו נדון עליהם מחר. אנחנו לא דנים עכשיו אלא מבקשים רק לפצל את סעיף 4, 5 ו-6(2).

מי בעד אישור הפיצול? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

הפיצול אושר
היו"ר משה גפני
הפיצול אושר. תודה רבה. נתראה מחר בעזרת השם. תנו תשובה חיובית.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים