ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/07/2015

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 6), התשע"ו-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 17

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

יום שני, י"א באב התשע"ה (27 ביולי 2015), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג), התשע"ה-2014, של חה"כ דוד צור, מיכל רוזין, תמר זנדברג, פנינה תמנו-שטה, יפעת קריב, איתן כבל, סתיו שפיר, מאיר שטרית, משה מזרחי, אלעזר שטירן, דב חנין, רינה פרנקל, ניצן הורוביץ, עפר שלח, אורלי לוי אבקסיס, יעקב מרגי, עדי קול, גילה מגמליאל, רונן הופמן, מירי רגב

החלת דין רציפות
נכחו
חברי הוועדה: עאידה תומא סלימאן – היו"ר

מירב בן ארי
חברי הכנסת
יעקב מרגי
מוזמנים
בת שבע גורדו - ממונה על פניות הציבור, משרד הבינוי והשיכון

ענבל וייל - עו"ד, ראש תחום מעמד אישי, משרד המשפטים

סאיד תלי - מפקח ארצי לאלימות במשפחה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

יובל פרנקל - מנכ"ל חברת עמיגור

רחל אלרואי - מנהלת אגף נכסים, עמיגור

מיה כהן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

הגר שרן - מנהלת מחלקת קשרי ממשל, עמידר

מוחמד יונס - יו"ר ומנכ"ל אופקים, אפאק לשלום ודו קיום

מאירה בסוק - עו"ד, הלשכה המשפטית, נעמ"ת

ד"ר עודד סושרד - יו"ר "הכול מתחיל בחינוך"
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי רכלבסקי
מנהלת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג), התשע"ה-2014, של חה"כ דוד צור, מיכל רוזין, תמר זנדברג, פנינה תמנו-שטה, יפעת קריב, איתן כבל, סתיו שפיר, מאיר שטרית, משה מזרחי, אלעזר שטירן, דב חנין, רינה פרנקל, ניצן הורוביץ, עפר שלח, אורלי לוי אבקסיס, יעקב מרגי, עדי קול, גילה מגמליאל, רונן הופמן, מירי רגב

החלת דין רציפות
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני פותחת את ישיבת ועדת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. הישיבה הזו תהיה מוקדשת לאישור, אני מקווה, החלת דין רציפות על הצעת חוק שהגישה קבוצה של חברים בכנסת ה-19. ביקש חבר הכנסת יעקב מרגי להחיל דין רציפות עליה. קיבלנו תשובה מהממשלה שהחליטה לאמץ החלת דין רציפות על הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן זוג).

למרות שאפשר לעשות את זה פרוצדורלית, אני חייבת לומר שאני בעצמי שמחתי מאוד עת ראיתי שביקשת, חבר הכנסת יעקב מרגי, החלת דין רציפות על ההצעה הספציפית הזו ועל כל הצעה שתהיה בעתיד שבעצם מאמצת ומבינה לעומק את הבעייתיות שנשים שעוברות אלימות עומדות בפניה. עד היום היה אפשר שאישה באמת תאבד את זכויות הרכישה שלה בדיור ציבורי בגלל שהות ממושכת במקלט לנשים או לפעמים זה ייקח לה יותר זמן לצבור את השהייה שלה שמאפשרת לה לרכוש את הדירה. אני מאוד מקווה שנצליח היום לעשות את זה. הצעת החוק עברה קריאה ראשונה ב-9 בדצמבר 2014, מספר כ/593, ואני מעמידה אותה היום להצבעה.

חבר הכנסת מרגי, תרצה להתחיל אבל קודם ניתן ליועצת המשפטית להקריא את הצעת החוק.
נירה לאמעי רכלבסקי
כאמור, הצעת חוק כ/593 –

הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7) (שמירת זכויות בשל אלימות בן-זוג)

התשע"ה-2014

תיקון סעיף 6

בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998, בסעיף 6, אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) תקופות שהייה במקלט לנשים מוכות, כהגדרתו בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954.

(6) תקופות מגורים מחוץ לדירה הציבורית אם עזיבת הדירה היא בשל אלימות מצד בן הזוג, ובלבד שניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומה של אלימות כאמור".
היו"ר עאידה תומא סלימאן
חבר הכנסת מרגי, בבקשה.
יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מודה ליושבת ראש הוועדה. בעיקרון, הפרדת הרשויות, אם הממשלה לא הייתה מאשרת החלת דין רציפות, היינו מגישים את ההצעה מהתחלה.

זה שהיה בחוק דבר כזה ובקריטריונים כפי שזה מוגדר ובתקנות, זה היה עיוות מוסרי. לכן היה מתבקש לערוך את התיקון. זה מאוחר מדי אבל טוב שיהיה מאוחר מאשר בכלל לא. לא אנחנו קבענו את זה כי לא יתכן כי יש בזה אמירה מאוד בעייתית, גם ננקטת כלפי בת הזוג אלימות ובזה שהיא נאלצת בגלל אלימות בן הזוג להיות במעון או במתקן כזה, ואנחנו אומרים לה שבגלל השהות הממושכת במעון, את מאבדת את הזכויות שלך בדיור הציבורי. זה חוטא יוצא נשכר. בן הזוג האלים, חוטא ויוצא נשכר, וגם כלפי האישה. המדינה רוצה לתת לה איזה מחסה, אבל מצד שני – הייתי מצייר קריקטורה, הייתי מצייר את הזאב והשועל - היא שודדת ממנה את הזכות. כמה זכויות כבר נשארו לנו בדיור הציבורי המצומק והולך ומצטמק?

אני לא רוצה להאריך. אני מודה לכולם. צריך לבטל את הסעיף הפוגעני הזה ויישר כוח לוועדה החשובה הזאת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. חברת הכנסת מירב בן ארי.
מירב בן ארי
החוק הוא חוק חשוב מאוד. אין יותר מדי מה להוסיף. לא נראה לי שתהיה סיבה לא להחיל דין רציפות כי אין שום אדם שנפגע למעט אם לא היינו מאשרים את החוק הזה, ואז באמת היינו פוגעים באוכלוסייה שלמה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
האם יש למישהו הערות או התייחסות? כולם מסכימים.
יובל פרנקל
אני כחברה משכנת, חברת עמיגור, על פניו אני מיישמת היום את החוק הזה. זה כבר מיושם. מעון לנשים מוכות, אנחנו מכירים ברצף מגורים לצורך רכישת הדירה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה צעד מצוין שנקטתם בו ואתם הולכים לפיו, אבל טוב יותר שזה לא יהיה נוהל שאפשר ביום אחד לשנות אותו בגלל שאיזשהו מנהל או פקיד החליט שכדאי להחליף אותו. כדאי שזה יהיה מעוגן בחוק. אני שמחה שחברי הכנסת הקודמים והנוכחים חשבו לעגן את זה בחוק.

אני אמרתי מהתחלה שאני מבינה שחברת הכנסת מירב בן ארי מצביעה בעד ואכן אנחנו שתינו, חברות הוועדה, מצביעות בעד החלת דין רציפות על החוק הזה.

מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר החלת דין רציפות
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אושר פה אחד. אנחנו נעביר את הצעת החוק ליושב ראש הכנסת. יודיעו שיש שבועיים להסתייגויות ואחר כך יביאו את זה למליאה ואני מקווה שזה יעבור חלק.

תודה רבה. יום טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

קוד המקור של הנתונים