ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/07/2015

דוח מבקר המדינה על הוצאות מעונות ראש הממשלה (שבט התשע"ה – פברואר 2015).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים