ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/07/2015

תיקון טעות בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 40

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ב באב התשע"ה (28 ביולי 2015), שעה 10:50
סדר היום
תיקון טעות בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, התשע"ב-2012
נכחו
חברי הוועדה: דב חנין – מ"מ היו"ר
מוזמנים
ג'וש פדרסן - מנהל מחלקה בכיר, המשרד להגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

יעל לדרמן (מתמחה)
רכזת בכירה בוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

תיקון טעות בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, התשע"ב-2012
היו"ר דב חנין
אנחנו יכולים לעבור ברציפות לדיון הבא. אנחנו עוסקים בתיקון טעות בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, התשע"ב-2012. גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.
אתי בנדלר
סעיף 42 לחוק שאדוני הזכיר כרגע עניינו בעונשין. הוא קבע למעשה שלוש קטגוריות של הפרות וענישה בשל אותן הפרות. סעיף קטן (ב) שבסעיף 43 קובע: "מי שעשה אחד מאלה דינו מאסר 6 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד דינו כפל הקנס האמור", ואז הוא מונה 18 הפרות.
היו"ר דב חנין
ההגדרה הבעייתית היא בפסקה (14).
אתי בנדלר
בפסקה (14) שאיננה. בנוסח שהונח על שולחן הכנסת, אחרי פסקה (13) עוברים ישר לפסקה (15) ופסקה (14) פשוט נעלמה.

הנוסח של פסקה (14) היה צריך להיות: "לא יתקשר עם גוף יישום מוכר בניגוד להוראות סעיף 32(א) או 34(א)".

הראיה שאכן מדובר בטעות עולה ממספר עובדות.

העובדה הראשונה, שגם בהצעת החוק וגם בנוסח שחברי ג'וש פדרסן מן המשרד להגנת הסביבה קרא בפני הוועדה, הופיע אותו סעיף. זה לא היה פסקה (14), המספרים היו שונים. אני מפנה לפרוטוקול הדיון מיום 29 במאי 2012.
היו"ר דב חנין
אני אפילו זוכר אותו כי נדמה לי שהייתי בדיון הזה.
אתי בנדלר
באותו דיון קרא ג'וש פדרסן את ההפרות שמבוקש לכלול באותה קטגוריה שקראתי, ונאמר בפירוש: "לא יתקשר עם גוף יישום מוכר בניגוד להוראות סעיף 32(א) או 34(א)". .

בסוף הדיון באותו סעיף יש החלטה: "בעד סעיף 43 – רוב, הסעיף אושר. הסעיף אושר עם המחיקה של 12א רבא". דהיינו, הפסקה הזאת אושרה באופן חד-משמעי בהחלטת הוועדה.
היו"ר דב חנין
לפי מיטב זיכרוני, אף אחד מן המשתתפים בדיון לא התייחס לפסקה הזאת.
אתי בנדלר
אני חושבת שאדוני צודק. על כל פנים, כפי שאמרתי, הפסקה הזאת, במספר שהיה אז רלוונטי, נכללה הן בהצעת החוק הממשלתי והן הוקראה לוועדה ואושרה על-ידי הוועדה.

אני מוכרחה לומר שניסינו להתחקות בטיוטות שלנו מתי היא נשמטה ולא הצלחנו לעלות על המועד שבו זה קרה. אני רק יכולה לומר שאני מחזיקה בידי נוסח אחרי ישיבה עם הממונה על הנוסח החוק אצלנו, ישיבה שנערכה ב-10 ביוני 2012, ובו הפסקה הזאת עדיין קיימת. לכן כנראה בהקלדה הסופית, כשקיבלנו תיקונים אלה או אחרים ב"עקוב אחר שינויים", הפסקה הזאת נשמטה.

לכן אני מבקשת לקבוע שאכן מדובר בהשמטה שנכנסת לגדרי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט.

באשר לתחילה של התיקון, מכיוון שמדובר בסעיף עונשי וכדי לוודא שלא יעלה על דעתו של מאן דהוא להעמיד לדין מישהו בשל- -
היו"ר דב חנין
בשל משהו שלא היה כתוב בחוק.
אתי בנדלר
- -בשל משהו שלא היה כתוב בחוק, מבוקש בסעיף 2 ש"תחילתו של תיקון הטעות תהיה ביום פרסומו".

אני מבקשת מהוועדה הן לקבוע שאכן היתה טעות והן לקבוע שהתחילה תהיה ביום הפרסום.
ג'וש פדרסן
תודה. ממש בקצרה. רציתי קודם כול להגיד תודה לוועדה שהקדישה מהזמן היקר שלה לקראת סוף המושב להספיק לעשות גם את התיקון הזה, שהוא טכני. אכן על המשקל שכאשר חוטבים עצים עפים שבבים, באמת בתוך החוק המורכב מאוד הזה וכל העבודה עליו היתה ההשמטה הזאת, אבל לסעיף עצמו יש משמעות.

לצערי, זה למעלה מן הנדרש, בעת היישום שלנו עכשיו של חוק ציוד אלקטרוני אפילו שמענו כבר עמדות כאלה ואחרות מצד המחזיקים בפסולת שאינם מהמגזר הביתי, שזה סעיף 34, שאומרים: "בגלל שאין את סעיף העונשין אז אולי אנחנו יכולים להמתין קצת עם היישום שלנו כדי לראות אם באמת יש את הכלים לאכיפה ולא נתחיל להטמיע בעצמנו, נחכה עד שיוכלו לעשות עלינו אכיפה". לצערי יש עמדות כאלה ששמענו כבר מיד שנייה מהשוק. זה רק מדגיש את החשיבות של תיקון הסעיף כפי שאושר בוועדה כדי שנוכל ליישם את החוק בצורה מיטבית.

תודה, שוב, על הזמן של הוועדה.
היו"ר דב חנין
תודה לך, אדוני.

החוק הזה חשוב. אנחנו חושבים שמאוד-מאוד חשוב לאפשר לכם את הכלים כדי לקדם את הטיפול הסביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני. על פני הדברים זה אכן טעות, כפי שהסבירה היועצת המשפטית לוועדה. הייעוץ המשפטי של הוועדה הזאת מאוד-מאוד קפדני ועושה עבודה מעולה מאוד, אבל לפעמים בתנאים בלתי אפשריים. אנחנו פשוט נמצאים אחרי הדיון שנערך אתמול על חוק שצריך להגיע לכנסת מחר, בתקווה שנצליח בזה או שתצליחו בזה, אבל באמת לפעמים זו עבודה בתנאים בלתי אפשריים.
אתי בנדלר
איחרתי לישיבה, אדוני, רק בגלל ששלחתי את טיוטת הנוסח למשרדים הרלוונטיים.
היו"ר דב חנין
לכן תקלות כאלה אכן קורות ובוודאי יקרו, כי עובדים בלחץ עבודה כל-כך קיצוני כפי שמאפיין את הוועדה הזאת.

אני מעמיד להצבעה את פניית היועץ המשפטי לכנסת, כולל האלמנט של לוחות הזמנים, כפי שהסבירה היועצת המשפטית לוועדה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

תיקון הטעות בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, התשע"ב-2012, נתקבל.
היו"ר דב חנין
1 בעד, אין מתנגדים. אושר.

אני מודה לכם. תודה, גברתי היועצת המשפטית.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים