ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/07/2015

הקמת ועדת משנה לבחינת בעיית העובדים הזרים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 29

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ד' באב התשע"ה (20 ביולי 2015), שעה 9:00
סדר היום
הקמת ועדת משנה לבחינת בעיית העובדים הזרים
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

אורי מקלב

בצלאל סמוטריץ'

דניאל עטר
ייעוץ משפטי
לירון אדלר-מינקה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

הקמת ועדת משנה לבחינת בעיית העובדים הזרים
היו"ר דוד אמסלם
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. הנושא הראשון – הקמת ועדת משנה לבחינת בעיית העובדים הזרים. אני מבקש לאישור הוועדה את הקמת ועדת המשנה, יושב הראש שלה – חבר הכנסת דניאל עטר, חברי הוועדה המוצעים הם חברי הכנסת רוברט אילטוב, בצלאל סמוטריץ', בני בגין, אורי מקלב ויואב בן צור.

הוועדה, בעיקרון תעסוק בכל נושא העובדים הזרים, אני רוצה לסייג רק שני נושאים שנרצה לדון עליהם בכל המליאה- נושא המסתננים, בגלל הרגישות, ונושא העובדים הזרים בענף הבניה כי את זה שר האוצר ביקש ממני להוביל, בוועדה, רק בקטע הראשוני, ואחר כך נעביר את זה לוועדה עצמה. שאר הנושאים - - -
לירון אדלר מינקה
הנושאים שקשורים לנושא העובדים הזרים שהם בסמכויות ועדת הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
ברור. אני משוכנע, חבר הכנסת עטר, שתעשו עבודה מעולה.
קריאה
יש לו הרבה דיונים בדרך.
היו"ר דוד אמסלם
אני אקרא את מה שכתבו לי כאן היועצים המשפטיים: ועדת המשנה תעסוק בסוגיית העובדים הזרים ביראל, בכל העניינים שהם בסמכות ועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין זה, לרבות – בחינת התופעה, התופעה הרחבה וההיקף של העובדים הזרים בישראל והשפעתה של שוק העבודה בישראל, פיקוח על העסקת עובדים זרים, בחינת החלטות הממשלה ביחס להעסקת עובדים זרים, בחינת עבודת רשות האוכלוסין וההגירה בעניין הזה, בעיות הקשורות להיתרי העסקה של עובדים זרים, בחינה וטיפול ביציאתם של עובדים זרים מישראל עם תום תקופת שהייתם החוקית. ועדת המשנה לא תעסוק בסוגיית המסתננים ובסוגיית המחסור בעובדים זרים בבנייה, בנושא זה תטפל מליאת הוועדה.

אני מבקש להביא את זה לאישור, מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים –אין

הקמת ועדת המשנה אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
הקמת הוועדה אושרה.
דניאל עטר
קודם כל אני מודה ליושב ראש על האמון, על ההצעה. אני חושב שגם חברי הוועדה הם אנשים שראוי וטוב שהם הביעו את הסמכתם להיות חלק מהוועדה הזו, זו ועדה מאד מאד חשובה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות למרכז מחקר ומידע של הכנסת שכבר הבוקר הניח מסמך מאד מפורט על כל ההיסטוריה של הנושא הזה, ודאי נלמד אותו בימים הקרובים, אני וחברי הוועדה, ונוכל לטפל בזה כפי שהגדרת, תחת אותן סמכויות במסגרת של עבודת הוועדה. אני חושב שהנושא הזה של עובדים זרים הוא נושא מאד חשוב, מאד קשור לחברה הישראלית, למאפייניה, לדמוקרטיה הישראלית, לאופן שבו אנחנו מתייחסים לעובדים זרים שבאים לעבוד במדינה שלנו, ואני חושב שזה בהחלט נושא ראוי, ונעשה הכל כדי שעבודת הוועדה תכבד את ועדת הפנים ואת הפעילות שלנו, תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, ובהצלחה, רבותי.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:15

קוד המקור של הנתונים