ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/07/2015

בחירת נציגי הכנסת למועצת יד יצחק בן צבי

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 36

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, ו' באב התשע"ה (22 ביולי 2015), שעה 11:00
סדר היום
בחירת נציגי הכנסת למועצת יד יצחק בן צבי
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

ענת ברקו

מסעוד גנאים

מכלוף מיקי זוהר

מרדכי יוגב

סופה לנדבר

נורית קורן
חברי הכנסת
איתן ברושי

מנחם אליעזר מוזס

עאידה תומא סלימאן

איציק שמולי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

בחירת נציגי הכנסת למועצת יד יצחק בן צבי
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב לכולם. התלמידים שנמצאים כאן, ברוכים הבאים. מיד נתכנס לנושא אליו הוזמנתם.

אנחנו מקיימים שתי ישיבות ועדה. הראשונה לא תהיה ארוכה והיא דנה בבחירת נציגי הכנסת למועצת יד יצחק בן צבי. יש לנו ארבעה מועמדים, מתוכם נצטרך לבחור שלושה.

היועצת המשפטית, לאחר שאני אפתח את הישיבה, תקריא את הסעיף בתקנון.

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום 27 ביולי 2015, י"א באב התשע"ה. הנושא על סדר היום, כפי שאמרתי, בחירת נציגי הכנסת למועצת יד יצחק בן צבי.

לוועדה הגישו את מועמדותם ארבעה חברי כנסת.

לטובת חברי הכנסת ולטובת התלמידים שבאו לראות חלק מהמשחק הדמוקרטי בוועדה, היועצת המשפטית תקרא את הסעיף או את התקנון שמדבר על הליך הבחירה.

בבקשה.
מירב ישראלי
כאמור, לפי סעיף 4 לחוק יד יצחק בן צבי, למועצת יד יצחק בן צבי ועדת החינוך של הכנסת בוחרת שלושה חברי כנסת שהם הנציגים במועצת יד יצחק בן צבי. מכיוון שיש לנו יותר משלושה מועמדים – יש לנו ארבעה מועמדים – אנחנו פועלים לפי סעיף 66(ג)(1) לתקנון הכנסת: "עלה מספר המועמדים על מספר נציגי הכנסת שיש לבוחרם, יאמר כל אחד מחברי הוועדה המשתתף בהצבעה את שם המועמד או המועמדים שהוא תומך בהם עד למספר נציגי הכנסת שיש לבוחרם". כלומר, כל חבר כנסת יכול להגיד עד שלושה שמות. "המועמדים שקיבלו את מרב קולות המשתתפים ייבחרו".

זאת ההוראה לפיה אנחנו פועלים.
היו"ר יעקב מרגי
מישהו מהתלמידים רוצה לומר לנו מהו מכון יד בן צבי? אחר כך.

מנהלת הוועדה תקרא את שמות חברי הוועדה לפי הסדר וכל חבר ועדה יאמר במי הוא בוחר. ביקשתי להכין טופס אבל היועצת המשפטית של הוועדה הפנתה אותנו לתקנון שלא מאפשר לנו את הגמישות כך שהדרך היא שכל חבר כנסת יאמר את שלושת המועמדים שלו.

מנהלת הוועדה, בבקשה.
יהודית גידלי
נורית קורן.
נורית קורן
אני אפילו לא יודעת מי המועמדים. אני מתנצלת.
היו"ר יעקב מרגי
יש לכם את הניירות על השולחן.
שמות חברי הכנסת המועמדים
חבר הכנסת חיים ילין, חברת הכנסת מירב בן ארי, חבר הכנסת אלי אלאלוף, חברת הכנסת קסניה סבטלובה.
נורית קורן
חיים ילין, מירב בן ארי ואלי אלאלוף.
יהודית גידלי
ענת ברקו.
ענת ברקו
מירב, אלי וחיים.
יהודית גידלי
מיקי זוהר.
מכלוף מיקי זוהר
מירב, אלי וקסניה.
יהודית גידלי
איתן ברושי.
איתן ברושי
קסניה. ביתר נמנע.
יהודית גידלי
איציק שמולי.
איציק שמולי
כנ"ל.
יהודית גידלי
רק קסניה?
איציק שמולי
כן.
יהודית גידלי
מסעוד גנאים.
מסעוד גנאים
אפשר להימנע ולתת רק שם אחד?
מירב ישראלי
כן. עד שלושה שמות.
מסעוד גנאים
קסניה, אלאלוף וחיים.
יהודית גידלי
חברת הכנסת תומא, אני מבינה שאת במקום חבר הכנסת ג'בארין.
עאידה תומא סלימאן
כן. קסניה ואלאלוף.
יהודית גידלי
מירב בן ארי.
מירב בן ארי
אני יכולה לבחור בעצמי?
יהודית גידלי
כן.
מירב בן ארי
מירב, חיים ואלי.
יהודית גידלי
מוטי יוגב.
מרדכי יוגב
מירב, אלי וחיים.
יהודית גידלי
יעקב מרגי.
היו"ר יעקב מרגי
חיים, מירב ואלי.
יהודית גידלי
סופה לנדבר.
סופה לנדבר
קסניה ואלאלוף.
יהודית גידלי
יהדות התורה, יש לנו נציג? אין.
היו"ר יעקב מרגי
סיימנו. מנהלת הוועדה תספור.
יהודית גידלי
חיים ילין – 6. מירב בן ארי –6 . אלי אלאלוף – 10. קסניה – 6.

בין שלושה יש שוויון.
היו"ר יעקב מרגי
היועצת המשפטית של הוועדה תסביר לנו מה עושים במקרה כזה.
יהודית גידלי
יש שוויון בין קסניה, חיים ומירב.
מירב ישראלי
התקנון אומר: "קיבלו כמה מועמדים מספר קולות שווה ובשל כך לא ניתן לקבוע מי הם נציגי הכנסת כולם או חלקם, חוזרים מיד על ההצבעה ביניהם עד להכרעה". כלומר, עכשיו לגבי כל אחד מבין השלושה, חוזרים על ההצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
חוזרים על אותו הליך.
מירב ישראלי
ממליצים על שניים מתוך השלושה. עד שניים מתוך השלושה.
יהודית גידלי
השלושה הם חיים ילין, מירב בן ארי וקסניה סבטלובה. מבין השלושה האלה אפשר לבחור עד שני שמות.

אני אקריא שוב את שמות הבוחרים.

נורית קורן.
נורית קורן
חיים ילין ומירב בן ארי.
יהודית גידלי
ענת ברקו.
ענת ברקו
מירב וחיים.
יהודית גידלי
מיקי זוהר.
מכלוף מיקי זוהר
אני חושב.
יהודית גידלי
ברשותך, אני אדלג עליך ואמשיך.

איתן ברושי.
איתן ברושי
קסניה.
יהודית גידלי
איציק שמולי.
איציק שמולי
קסניה.
יהודית גידלי
מסעוד גנאים.
מסעוד גנאים
קסניה.
יהודית גידלי
עאידה תומא.
עאידה תומא סלימאן
קסניה.
יהודית גידלי
חיים ילין.
חיים ילין
אני לא מצביע. לא הצבעתי קודם.
היו"ר יעקב מרגי
אין להם זכות הצבעה.
יהודית גידלי
יש להם. חנין זועבי.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יכול להצביע במקומה.
חיים ילין
אני מצביע בעד מירב ובעדי.
יהודית גידלי
מירב בן ארי.
מירב בן ארי
אני וחיים ילין.
יהודית גידלי
מוטי יוגב.
מרדכי יוגב
מירב וחיים.
יהודית גידלי
יעקב מרגי.
היו"ר יעקב מרגי
מירב וחיים.
יהודית גידלי
סופה לנדבר.
סופה לנדבר
קסניה.
יהודית גידלי
מנחם אליעזר מוזס.
היו"ר יעקב מרגי
מקלב במקומו.
אורי מקלב
חיים ומירב.
יהודית גידלי
מיקי זוהר.
מכלוף מיקי זוהר
מירב וקסניה.
יהודית גידלי
חיים – 7. מירב – 8. קסניה – 6.

נבחרו חיים ומירב.
היו"ר יעקב מרגי
את מאשרת את ההצבעה.
מירב ישראלי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אני מאוד מודה לחברי הכנסת שהשתתפו בהצבעה. תודה רבה לכולם. אני נועל את הישיבה הזו ועובר לישיבה הבאה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים