פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 35

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ו' באב התשע"ה (22 ביולי 2015), שעה 08:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 (כ/870)
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

מכלוף מיקי זוהר

תמר זנדברג

אורי מקלב

בצלאל סמוטריץ'

דניאל עטר
חברי הכנסת
באסל גטאס

מסעוד גנאים

ג'מאל זחאלקה

דב חנין

אחמד טיבי

עאידה תומא סלימאן

אוסאמה סעדי
מוזמנים
עו"ד יואל הדר - יועמ"ש המשרד לביטחון פנים, המשרד לביטחון פנים

עו"ד רויטל גור - עוזרת יועמ"ש המשרד לביטחון פנים, המשרד לביטחון פנים

כלאי בן ציון - רת"ח חקיקה, המשרד לביטחון פנים

עו"ד ליאנה מגד - משרד המשפטים

עו"ד הילה קוגלר רמות - משרד המשפטים

עו"ד יפעת רווה - משרד המשפטים

לאה רוזנבלום - מתמחה, משרד המשפטים

עו"ד טליה אגמון - הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד תמיר בלנק - יועץ משפטי, רופאים לזכויות אדם

יקי מואב - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל שור

עידו בן יצחק

שמרית גיטלין שקד
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015
היו"ר דוד אמסלם
טוב, אני מתכבד לפתוח את הדיון בנושא של הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014.

אנחנו בהמשך ההתנגדויות. אז בבקשה, חבר הכנסת באסל גטאס. בעיקרון, אתמול הפסקנו באמצע. אז בבקשה, זכות הדיבור שלך.
באסל גטאס
בוקר טוב לכולם, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת.

הסתייגות מספר 28, סעיף 19יג(ג) – במקום "- - - לוועדת האתיקה של שירות בתי הסוהר - - -", יבוא - - -
היו"ר דוד אמסלם
ועדת האתיקה של ההסתדרות - - -
יואל הדר
הורידו את זה. שינו את זה.
באסל גטאס
יש שינוי?
יואל הדר
לא, שינו את הסעיף. היועצת המשפטית של הוועדה שינתה את הסעיף הזה. הורידה את - - -
באסל גטאס
"- - - בידי שירות בתי הסוהר לוועדת האתיקה של שירות בתי הסוהר - - -".
היו"ר דוד אמסלם
כן. בסדר. כל - - -
עידו בן יצחק
בסדר. אנחנו התאמנו את הניסוח של ההסתייגויות שלך לנוסח המעודכן של הצעת החוק. בנוסח שאנחנו נצביע עליו, הנוסח יהיה קצת אחר, אבל זה אומר את אותו דבר, מה שהתכוונת.
באסל גטאס
כן, אבל זה לא מפחית או משנה את ההסתייגות שלי, - -
עידו בן יצחק
לא.
באסל גטאס
- - שצריך במקום "- - - לוועדת האתיקה של שירות בתי הסוהר - - -", אם זה בניסוח אל"ף או בי"ת, יבוא "- - - לוועדת האתיקה הרפואית בהסתדרות הרפואית - - -".
היו"ר דוד אמסלם
אגב, מה שהוא מעלה זה נכון. אתם מקבלים את זה?
יואל הדר
לא.
היו"ר דוד אמסלם
יש ועדת אתיקה בשירות בתי הסוהר?
יואל הדר
כן, אבל זה לא של שירות בתי הסוהר. זו ועדת אתיקה - - - חיצוניים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אבל היא מתעסקת רק בנושא רפואה או בכל הסוגיות - - -
יואל הדר
גם באתיקה רפואית.
היו"ר דוד אמסלם
רפואית.
יואל הדר
כמו שיש בית חולים יש גם - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. בסדר.
עידו בן יצחק
היא ממונה לפי חוק זכויות החולה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור.
יואל הדר
היועצת המשפטית של הוועדה שינתה את הנוסח, אז הוא לא מוזכר בכלל. אז בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור.

בבקשה, חבר הכנסת באסל גטאס.
באסל גטאס
תקיפה – 30, סעיף (ד): "הנציב יעביר את הבקשה וחוות הדעת הרפואית לאסיר או בא כוחו בתוך הזמן שנקבע לכך על ידי בית המשפט".
היו"ר דוד אמסלם
איזה סעיף אתה מקריא, חבר הכנסת באסל גטאס?
עידו בן יצחק
הוא רוצה להוסיף סעיף שלא קיים.
באסל גטאס
אני מוסיף.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה להוסיף – מה?
באסל גטאס
סעיף קטן (ד).
יעל גרמן
לאיזה סעיף?
יואל הדר
סעיף (ה).
באסל גטאס
אחרי סעיף (ג). באותו סעיף 19יג.
שמרית גיטלין שקד
זה יהיה סעיף (ה).
יואל הדר
הכוונה סעיף (ה), כי סעיף (ד) כבר יש.
באסל גטאס
יש סעיף (ד)? אז אני אשנה את סעיף (ד).
יואל הדר
אתה רוצה לבטל את סעיף (ד)?
באסל גטאס
סעיף 19יג(ד) – אני משנה בתוכו. "לא תוגש בקשת היתר לטיפול רפואי אלא לאחר שנעשה מאמץ ניכר לקבל את הסכמת האסיר לטיפול כאמור, בין היתר בשיחה של הרופא עמו ולאחר שהוסברו לאסיר הליך הפנייה לבית המשפט והשלכותיו האפשריות". כנראה לא. כנראה שזה סעיף חדש.
יואל הדר
אתה רוצה לבטל את זה?
באסל גטאס
לא, לא. אני רוצה להוסיף את סעיפים (ה) ו-(ו).

סעיף 19יג(ה): "הנציב יעביר את הבקשה וחוות הדעת הרפואית לאסיר או בא כוחו בתוך הזמן שנקבע לכך על ידי בית המשפט".
יעל גרמן
זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו פה מדברים עוד על לפני ההגשה לבית המשפט. הרי כבר אמרנו קודם, בסעיף הקודם, שכל הטיפול הרפואי, חוות הדעת הרפואיות, יימסרו גם לאסיר עצמו. אז כבר אמרנו את זה. אז הוא קיבל את זה.
יעל גרמן
אז אין התנגדות.
יואל הדר
לא, לא צריך את זה פה, כבר נאמר. לא צריך - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה כבר נאמר קודם. אז מה - - -
יעל גרמן
איפה זה נאמר?
היו"ר דוד אמסלם
מה שנקרא "קודם". תחפשי את הסעיף. כבר דיברנו על זה אתמול.
יעל גרמן
זאת אומרת, זה יופסק.
היו"ר דוד אמסלם
- - -
באסל גטאס
טוב, אם הייעוץ המשפטי יראה שאין לזה צורך - - -, אז שידבר איתי, אני אוריד את זה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אתמול ביקשנו - - -
יעל גרמן
כי זאת הערה, באמת; עורך הדין יואל הדר, זאת הערה - - -
באסל גטאס
אבל אני לא ראיתי שהיועץ המשפטי - - -
עידו בן יצחק
אבל זה לא מה שאומרת ההסתייגות. ההסתייגות אומרת שתהיה חוות דעת נוספת.

סליחה, 30. סליחה, סליחה, סליחה.
באסל גטאס
אחר כך. סעיף 19יג(ה).
יעל גרמן
שחוות הדעת תוגש בתוך - - -
באסל גטאס
בוא נשאיר את 30 עד סוף הישיבה אם אתם אומרים - - -
מירי פרנקל שור
זה לא כתוב בהצעת החוק. לא.
יעל גרמן
זה דבר אלמנטרי, אני חושבת, שהאסיר מקבל את הבקשה.
באסל גטאס
אז הנציב יעביר את הבקשה וחוות הדעת הרפואית לאסיר או בא כוחו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל כבר דיברנו על זה שהוא - - -

בסדר.
באסל גטאס
סעיף 19יג(ה). לאחר סעיף קטן (ד) יבוא סעיף קטן (ה): "בית המשפט לא ידון בבקשה בטרם התקבלה חוות דעת רפואית מטעם האסיר. מקום בו לא הוגשה חוות דעת רפואית מטעם האסיר, ימנה בית המשפט רופא מטעמו לצורך הגשת חוות דעת נוספת בתוך הזמן שייקבע לכך על ידי בית המשפט".

לאחר סעיף קטן (ה), סעיף 19יד(א) – סעיף זה יימחק. סעיף 19יד(א) יימחק.
היו"ר דוד אמסלם
למה שיימחק? מה הנימוק? הרי זה כל המהות של החוק.
באסל גטאס
כי זה על אף הוראות סעיפים 13 ו-15.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. הלאה.
באסל גטאס
לחילופין, במקום "על אף הוראות סעיפים - - -", יבוא "בהתאם להוראות סעיפים - - -".
היו"ר דוד אמסלם
על איפה אתה מדבר?
באסל גטאס
סעיף 19יד(א).

סעיף 19יד(א) – במקום "- - - נשיא בית המשפט המחוזי או סגנו - - -" יבוא "- - - נשיא בית המשפט העליון - - -".
היו"ר דוד אמסלם
כבר התייחסנו לזה, שתהיה אינסטנציה - - -
באסל גטאס
אבל זה סעיף - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אומר - - -
באסל גטאס
כל פעם שמוזכר עוד פעם - - -
מירי פרנקל שור
כן, אבל זה חבל – אתה - - - ערכאת ערעור.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל פה - - - בגלל שיש ערכאת ערעור.
באסל גטאס
טוב, אבל לא ויתרתי. אני אמרתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אז אתה רוצה, אז כל סעיף - - -
מירי פרנקל שור
אם ההסתייגות הזו מתקבלת אז היא עובדת דווקא כנגד האינטרסים - - -
אוסאמה סעדי
אפשר לערער - - - יחיד ידון בזה - - - שופטים.
באסל גטאס
שיהיה הרכב מורחב.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, אין בעיה. אתה לא צריך לחזור על ההסתייגות הזאת עוד פעם. איפה שכתוב "בית המשפט המחוזי" אתה מבקש "בית המשפט העליון".
יעל גרמן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר?
באסל גטאס
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי.
באסל גטאס
מבחינתי, בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור.
באסל גטאס
שנצביע על זה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן, כן.
באסל גטאס
כל פעם צריך להצביע על זה מחדש.
היו"ר דוד אמסלם
לא, נצביע גורף על כל הסעיפים. איפה שכתוב "בית המשפט המחוזי" אתה מבקש "בית המשפט העליון".
יעל גרמן
דרך אגב, זאת הייתה הבקשה שלי, כשדיברנו על החוק במשרד הבריאות אני ביקשתי בית משפט עליון, הפרקליטות לא הסכימה. אבל דווקא אם זה יהיה בבית המשפט העליון אנחנו נחסוך את הסיפור הזה של הערעור.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
מירי פרנקל שור
אבל השאלה אם זה לטובת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה חייב לתת לו אינסטנציה עליונה.
יעל גרמן
ברור לך שכל בקשה שלא תיענה בבית משפט מחוזי יפנו לבית המשפט העליון. זאת אומרת, אנחנו מאריכים את כל התהליך.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל ככה אנחנו יכולים - - - בכל נושא בבית המשפט העליון ושאין ערעור. יש היום, כל בן אדם זכאי לערער על איזושהי אינסטנציה ראשונה - - -. הגיוני.
יעל גרמן
כן, נכון. תראו, יש פה שני נימוקים: הנימוק הראשון שיש פה באמת דיון בחיי אדם, ולכן, להערכתי, מן הראוי שבית המשפט העליון ידון בזה. זה העיקרון. אבל אני מוסיפה לזה עוד דבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל גם לשיטתך נגיע לשם.
יעל גרמן
אבל הרבה יותר רחוק. למה?
מירי פרנקל שור
- - - נכון שיותר ויותר עיניים יראו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא הבנת, בדיוק כמו שאנחנו עושים. אני אומר: כדי לייצר לפעמים, את יודעת, כדי בעצם לייצר - - - כדי שיהיה בעצם; את יודעת, תמיד הייתי אומר לעובדים שלי: אל תבואו ישר אליי. למה? בגלל שאם אני כבר קיבלתי החלטה לאן תלכו? אז בואו תלכו קודם כל למנהל. אם הוא זה, שלפחות יהיה מישהו שיהיה בורר – בג"ץ.
קריאה
אבל זה לא בג"ץ.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה.
יעל גרמן
אבל יש פה חיים ומוות.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההצעה?
יעל גרמן
שזה יהיה בית המשפט העליון. שהכול ידון בפניו.
היו"ר דוד אמסלם
אבל הוא ירצה לערער – אז מה, נעשה הרכב של 12 שופטים?
יעל גרמן
כן. זה לא 12. אז במקום שלושה יהיו חמישה.
אוסאמה סעדי
- - - דן יחיד. אפשר דן יחיד - - -
יעל גרמן
אפשר דן יחיד - - - אפשר דן יחיד. - - - דן יחיד - - -
היו"ר דוד אמסלם
גם היום בעבירות חמורות ביותר, מאוד, של רצח, מי שדן בזה זה בית המשפט המחוזי, לא העליון.
יעל גרמן
בסדר - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני מסביר בעבירות קשות, לא מי שהוא שובת רעב. גם היום, דרך אגב, שיש החלטות שעניינן, המשמעות הנגזרת שלהן, האזרחית, היא חיי אדם, אז זה בא לדיון - - -. אנחנו לא חושבים, אני גם לא סבור שפה, בעניין הזה, אנחנו צריכים לשבור את כל הכללים עם המערכת המשפטית. לא צריך להגזים.
יעל גרמן
אתה לא שובר את הכללים של המערכת המשפטית.
היו"ר דוד אמסלם
אבל גם היום - - -
יעל גרמן
נכון, אבל גם היום יש דברים שבאים - - - בית המשפט העליון.
היו"ר דוד אמסלם
היום, כשיש בעיה, היום, נניח, עכשיו, היום, חולה, לא אסיר, מגיע לבית חולים. בית החולים מחליט; את יודעת מה? היום מישהו בא ולקח בן אדם בכפייה, כן? בגלל שאיזשהו שופט או פסיכיאטר מחוזי בא והוציא וכלאו אותו בבית חולים לחולי נפש, והם מחליטים לתת לו טיפול בכוח. עכשיו, איפה דנים בזה – בבית המשפט העליון?
יעל גרמן
לא, אתה צודק. והמתת חסד. אפילו המתת חסד.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
יעל גרמן
אבל אני כן חושבת שבמקרה הזה - - -
באסל גטאס
זה מגיע בסוף - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל יש מדרג, יש מדרג הגיוני.
באסל גטאס
אז אם הוא אומר - - - אחר, לשיטתכם צריך להיות - - - כי זה מקצר את - - -
היו"ר דוד אמסלם
הפוך. לא, לא, הפוך, הפוך.
יעל גרמן
- - - לשיטתכם - - -. בדיוק, זה מקצר את ההליך.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אני רוצה לומר משהו, חבר הכנסת באסל גטאס, אני רוצה להגיד לך משהו עקרוני, אמיתי: אני בן אדם שמשתדל להיות - - -
יעל גרמן
אתם ממשרד המשפטים? נו, מה דעתכם?
קריאה
אין, אני לא מכירה תקדים לזה. זאת אומרת, בדרך כלל מתחיל עם המחוזי - - -
מירי פרנקל שור
ואם בית המשפט העליון ירצה הוא ירחיב את ההרכב. כלומר, עדיף שיותר ויותר עיניים יראו את העניין.
קריאה
הנהלת בתי המשפט - - - של ההליך לבית המשפט העליון.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לומר משהו עקרוני בעניין הזה: אנחנו משתדלים לעסוק בכל סוגיה בהגינות ויושר. בשבילי זה לא סיפור רק פוליטי, יש פה גם הגינות. גם אם יש לי תפיסת עולם פוליטית, אני בסוף, גם אם אממש אותה יש הגינות מסוימת. עכשיו, אנחנו לא מתכוונים להיות יותר צדיקים מהאפיפיור כדי שמישהו אחר יחשוב שאנחנו צריכים להיות יותר צדיקים. לא. אנחנו פועלים באמות מידה אמיתיות לגבי כל נושא ונושא, כמו באזרחות. הסוגיה הזאת היא לא איזושהי יוצאת דופן במדינת ישראל, יש סוגיות הרבה יותר מורכבות ממנה. כמו שאמרת, המתת חסד, למשל – איפה נדון? איפה העסק נדון?
יעל גרמן
איפה נידון המתת חסד? גם בעליון, נכון?
היו"ר דוד אמסלם
אין דיון בעליון - - -
קריאה
- - -
יעל גרמן
במחוזי?
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. האינסטנציה בעליון היא אינסטנציה רק, או שיש איזשהו נושא או בג"ץ שאתה מגיש או שהיא אינסטנציה של ערעור. אין דבר כזה. בית המשפט העליון הוא לא בית משפט שדן, מתחיל לדון.
יעל גרמן
- - - בזמנו באמת דנו בזה.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נמשיך, חבר הכנסת באסל גטאס.
באסל גטאס
טוב. בסעיף 19יד(א), במקום "- - - חרף התנגדותו של האסיר, אם מצא כי בלא קבלת הטיפול יש אפשרות - - -".
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני רוצה לתת לך תשובה רק לגבי מה שאמרת קודם. הנה, מצאתי, סעיף 19יד(ב): "לא יתיר נשיא בית המשפט המחוזי או סגנו מתן טיפול רפואי כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר ששוכנע כי נעשה מאמץ ניכר לקבל את הסכמתו של האסיר לטיפול, ובכלל זה הוסברו לו בפירוט, באופן המובן לו בנסיבות העניין, מצבו הרפואי וההשלכות של המשך שביתת הרעב על מצבו כאמור, וכן נמסר לו מידע רפואי כאמור בסעיף 13(ב) לחוק זכויות החולה, והאסיר עמד בסירובו לקבלת הטיפול". זאת אומרת, הוא ממילא מקבל את הדו"ח. הוא מקבל את הדו"ח הרפואי.
יעל גרמן
אז אפשר פה פשוט: "לרבות הדו"ח של - - -". תוסיף פשוט.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, הפעם - - - כדי שלא יתנו לו.
באסל גטאס
מה?
היו"ר דוד אמסלם
בפעם הקודמת אתם הסתייגתם, חבר הכנסת יוסף ג'בארין הסתייג, שלא יתנו לו את הדו"ח. אמרתי: למה לא יתנו לו את הדו"ח?
יעל גרמן
מי אמר שלא יתנו לו?
היו"ר דוד אמסלם
אתמול.
קריאה
חבר הכנסת יוסף ג'בארין.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת יוסף ג'בארין. זה מה שהיה הוויכוח.
יעל גרמן
לא, לא.
באסל גטאס
לא, זה היה על נושא נכות.
יעל גרמן
- - - יכול להיות שהוא אמר את זה. זה לא הגיוני.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה. חברת הכנסת יעל גרמן, את הלכת וחזרת. אני היחיד שיושב פה מההתחלה ועד עכשיו.
יעל גרמן
אני לא אומרת שהוא לא אמר. אני אומרת שזה לא הגיוני.
היו"ר דוד אמסלם
הוא אמר. אז לכן שכנענו אותו שזה לא הגיוני. יש פה איזה בלבול תמיד בדוברים: אחד אומר לי: כן; אחד אומר: לא – על אותו מצב. אז תתאמו ביניכם את העמדות.

בבקשה.
באסל גטאס
במקום "- - - חרף התנגדותו של האסיר, אם מצא כי בלא קבלת הטיפול יש אפשרות ממשית שבתוך זמן קצר תיגרם - - -" יבוא "- - - בכפוף לאישורו של האסיר".
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת? אנחנו לא מבקשים - - - אישור. כל הרעיון כאן שאנחנו לא - - -
באסל גטאס
טוב, אני רוצה להפוך את - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. הלאה.
באסל גטאס
אני לא רוצה שום דבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
מצוין. התקדמנו.
באסל גטאס
סעיף 19יד(ב) – עוד פעם, במקום, כפי שאמרנו, נשיא בית המשפט המחוזי - - -
היו"ר דוד אמסלם
נשיא בית המשפט העליון.

מספיק לך שופט בית המשפט העליון או נשיא בית המשפט העליון?
באסל גטאס
נשיא, נשיא.
היו"ר דוד אמסלם
הנשיא של בית המשפט העליון. טוב.
באסל גטאס
סעיף 19יד(ב) – זו הסתייגות מספר 42. במקום המילים "- - - אלא לאחר ששוכנע כי נעשה מאמץ ניכר לקבל את הסכמתו של האסיר - - -" יבוא "- - - אלא לאחר שקיבל את הסכמתו של האסיר אשר שוכנע - - -".
היו"ר דוד אמסלם
אמרת את זה.
באסל גטאס
לא. אני ממש הולך לפי הטקסט.

הסתייגות 43: לאחר "- - - עמד בסירובו לקבלת הטיפול", יבוא "- - - ולאחר שהשופט שוכנע כי מוצו כל הדרכים למתן טיפול רפואי לאסיר בהתאם לחוק זכויות החולה".

סעיף 19יד(ג): לאחר "- - - חוות דעתה של ועדת האתיקה - - -" יבוא "- - - וחוות דעת מטעם האסיר או מומחה מטעם בית המשפט כאמור בסעיף 19יג(ה) - - -".

הסתייגות מספר 45, סעיף 19יד(ג): אחרי "- - - לפי העניין - - -" יבוא "- - - ולאחר שניתנה לאסיר או מי מטעמו להשיב לבקשה בפני בית המשפט - - -".
מירי פרנקל שור
אבל אנחנו הסרנו את ההסתייגות הזו, חבר הכנסת באסל גטאס, מכיוון שבסעיף 19יד(ג) אנחנו הוספנו שבית המשפט צריך לשמוע את האסיר, ככל שהדבר אפשרי במצבו הרפואי, או את בא כוחו. אז אני חושבת שלאור התוספת הזו ההסתייגות פשוט מיותרת.
באסל גטאס
עוד פעם. סליחה, גברתי, עוד פעם.
היו"ר דוד אמסלם
הם תיקנו את זה בסעיף 19יד(ג) - - -
באסל גטאס
"- - - ושמע את האסיר, ככל שהדבר אפשרי - - -".
יעל גרמן
כן - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן. בסדר. קיבלנו את ההסתייגות.
מירי פרנקל שור
אנחנו הסרנו את ההסתייגות הזאת.
באסל גטאס
"- - - או את בא כוחו, אלא אם כן - - -".
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
באסל גטאס
כלומר, ההסתייגות מתייתרת, כי זה כבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, התקבלה.
יעל גרמן
התקבלה.
מירי פרנקל שור
לא, לא. ההסתייגות מתייתרת - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - - התקבלה.
באסל גטאס
מתייתרת כי כבר שינו?

הסתייגות מספר 46, סעיף 19יד(ג): הפסקה האחרונה תימחק החל מהמילים "- - - אלא אם כן סבר - - -", ועד סוף הסעיף.

לחילופין, בסעיף 19יד(ג), לאחר "- - - הנובעים ממצבו הרפואי של האסיר - - -" יבוא "- - - בלבד - - -".
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי.
באסל גטאס
אם לא מוחקים את מה שביקשתי, אז לחילופין לאחר "- - - הנובעים ממצבו הרפואי של האסיר - - -" תבוא המילה "- - - בלבד - - -".
יואל הדר
אדוני, לא הבנתי משהו בקודם. יש פה משהו שהוא קצת לא לוגי: בית המשפט מחליט שאין מקום לתת היתר רפואי. בכל זאת, חבר הכנסת באסל גטאס רוצה שייתנו טיפול רפואי.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי.
יואל הדר
כתוב פה: "- - - אלא אם כן סבר בית המשפט כי בנסיבות העניין אין מקום להיענות לבקשת ההיתר - - -".
היו"ר דוד אמסלם
נו, אבל זה מה שהוא - - - מתכוונים. הוא נתן הסתייגות לזה.
יואל הדר
רגע, אבל יוצא מצב שאם בית המשפט סבור שאין מקום להיתר רפואי, בכל זאת ייתנו טיפול רפואי. - - - לפי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל כל מה שכתוב, בדרך כלל; למה אתה מציע לא לתת לו את הזה?
יואל הדר
למה לחייב אותו בטיפול רפואי כשהוא אומר - - -?
עידו בן יצחק
לא, זה לא לחייב טיפול רפואי, זה לתת החלטה.
יואל הדר
למה? - - -
מירי פרנקל שור
לא. "- - - אין מקום להיענות לבקשת ההיתר לטיפול רפואי - - -".
יואל הדר
אז בעצם בית המשפט אומר שלא צריך טיפול רפואי - - -
היו"ר דוד אמסלם
הרי זה עונה לדרישה - - -
עידו בן יצחק
אבל זה לא בהכרח שהחלטת בית המשפט תהיה לתת טיפול רפואי. יכול להיות - - -
יואל הדר
לא.
מירי פרנקל שור
לא, לא.
יואל הדר
לא. תקרא, תקרא.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. בואו נקרא את כל הסעיף: "החלטת בית המשפט בבקשת - - -
עידו בן יצחק
אז יש שני חלקים. אתה מדבר - - -
יעל גרמן
הסיפא, הסיפא.
יואל הדר
- - - הרישא. אני מתייחס לרישא - - -
יעל גרמן
הסיפא, הוא רוצה - - -
יואל הדר
נכון, אבל אני מדבר על הרישא של הסיפא. יש פה שני חלקים - - -
יעל גרמן
הרישא של הסיפא – אתה צודק. אבל בסיפא: "- - - או כי מטעמי דחיפות הנובעים ממצבו הרפואי של האסיר לא ניתן להמתין לקבלת - - -".
יואל הדר
נכון. זה אני מבין. אם היה מתעקש אני מבין. אבל החלק הראשון - - -
יעל גרמן
בסדר, אוקיי, מה זה משנה? - - -
יואל הדר
טוב, לא משנה. טוב.
מירי פרנקל שור
אם הוא מוחק את הסיפא זה עובד נגד האינטרס של חבר הכנסת - - -
יואל הדר
נכון. נכון - - -
יעל גרמן
לכן הוא מוריד את הכול.
מירי פרנקל שור
לא - - -
באסל גטאס
אני לא רוצה מצב שלא יישמע בגלל כי הוא סבר שיש - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה מציע שבעצם נוריד את הזה, אם בית המשפט החליט, אחרי הבקשה. נגיד שהייתה בקשה, ובית המשפט החליט שאין מקום להעלות את הבקשה של ההיתר לטיפול רפואי, - -
קריאה
לא, זה כן.
היו"ר דוד אמסלם
- - אז אתה מציע שניתן לו בכוח היתר רפואי?
באסל גטאס
זה אחרי זה.
יעל גרמן
"או כי מטעמי דחיפות לא ניתן להמתין לקבלת חוות דעת או לשמיעת האסיר - - -". - - -
מירי פרנקל שור
אז את זה הוא לא רוצה להוריד.
יעל גרמן
בדיוק.
מירי פרנקל שור
אז למה?
יעל גרמן
כי הוא לא רוצה שיהיה מצב שבית המשפט, מכל טעם שהוא, לא ישמע את האסיר או לא יקבל חוות דעת. לזה הוא מתכוון. שבכל מקרה הוא יקבל חוות דעת.
באסל גטאס
יש סכנה שזה יהיה המצב כל הזמן.
היו"ר דוד אמסלם
שמה?
באסל גטאס
יטענו שהמצב דחוף - - -, ואז יקבלו החלטה מבלי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל יש לו בא כוח.

לא. בוא נניח שהאסיר לא מרגיש טוב. הוא לא נמצא במצב נפשי טוב. יש לו עורך דין.
באסל גטאס
אבל כתוב: - -
היו"ר דוד אמסלם
כתוב: "- - - או לשמיעת האסיר או בא כוחו".
באסל גטאס
- - "- - - אלא אם כן סבר בית המשפט כי בנסיבות העניין אין מקום להיענות לבקשת ההיתר לטיפול רפואי - - -" - -
היו"ר דוד אמסלם
אין מקום להיענות לבקשה.
באסל גטאס
זה מסכים.
היו"ר דוד אמסלם
לזה אתה מסכים? אתה הורדת את זה.
באסל גטאס
- - "- - - או כי מטעמי דחיפות הנובעים מצבו הרפואי של האסיר לא ניתן להמתין לקבלת חוות הדעת או לשמיעת האסיר או בא כוחו".
יואל הדר
כן, זה בסדר.
יעל גרמן
זה לא בסדר.
יואל הדר
אני מבין אם היית אומר: אני לא מוכן לחלק של הסיפא של הסיפא או מהמילה "- - - או - - -" – הייתי מבין אותך. אבל אתה אומר - - -
באסל גטאס
זה מה שאני אומר.
יואל הדר
אבל אתה אמרת למחוק אחרי: "- - - אלא אם כן - - -".
יעל גרמן
הוא התכוון לסיפא של הסיפא, אוקיי? לחלק השני של הסיפא.
יואל הדר
אלא אם כן אמרת למחוק מ"- - - אלא אם כן - - -". זאת אומרת, בית המשפט יכול להחליט שאין מקום בכלל לתת טיפול רפואי, ואתה אומר בכל זאת להוריד את זה. אתה מבין מה שאני מתכוון או לא?
מירי פרנקל שור
"- - - או כי מטעמי דחיפות - - -". זה הדבר.
יואל הדר
בסדר. זה אני מבין. זה אני יכול להבין.
היו"ר דוד אמסלם
תראה, הרעיון הוא כזה: הסיפור, כל הסעיף הוא שבעצם תחילת הסעיף אומרת שבית המשפט, כשהוא רוצה לשקול אם לתת את הטיפול רפואי הוא צריך לשמוע את האסיר או את בא כוחו. ואחרי זה הוא ממשיך ואומר: "- - - אלא אם כן סבר בית המשפט כי בנסיבות העניין אין מקום להיענות לטיפול הרפואי - - -". זאת אומרת, אז אם אין בעיה לא לטפל, אז אם ככה אין טעם לכל הדיון.
באסל גטאס
כן. ברור.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, יש מצב לכאורה שהאסיר גם לא יכול להיות, נמצא בהכרה כדי לייצג את עצמו בכלל ולדבר, וגם המשפחה או מישהו מטעמו לא רוצה לקחת בכלל ייצוג. זאת הסיטואציה. ואתה מעדיף, שמה?
באסל גטאס
על זה אני מסתייג. על זה - - -
מירי פרנקל שור
אין ייצוג, אבל אז יש חובה למנות לו סנגור מהסנגוריה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. נכון.
באסל גטאס
על זה אני מסתייג.

מה? סליחה, מה אמרת?
מירי פרנקל שור
לא, אני רק אומרת ליושב ראש שבכל מקרה יש לו ייצוג. כיוון שאם אין לו עורך דין, אז חובה למנות לו סנגור מהסנגוריה הציבורית.
היו"ר דוד אמסלם
אז אם ככה, אני לא מבין את העניין. את אומרת: יש מצב שהאסיר לא נמצא במצב הנפשי או הרפואי כדי בעצם לבוא לדיון ולשמוע אותו. אבל בוודאי ובוודאי אם המדינה ממנה לו; במקרה הקיצוני, נניח שרואים שאין לו ייצוג, אז המדינה ממנה לו ייצוג, אז בוודאי שצריך לשמוע את בא כוחו.
יואל הדר
כן, נכון. אבל יכול להיות מצב שבית המשפט מראש יחליט שאין מקום לטיפול הרפואי - - -
באסל גטאס
זה גמרנו. אנחנו מדברים על החלק השני.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא הבנת. אם אין מקום לדיון רפואי, אז אם ככה אין דיון.
יואל הדר
נכון. אז לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל כתוב - - -
יעל גרמן
שים שם נקודה.
מירי פרנקל שור
- - - אז לכן אנחנו מציעים במקום "- - - אלא אם כן - - -" לשים פה את הנקודה ולמחוק "- - - או כי מטעמי דחיפות - - -".
יעל גרמן
תמחק את ה"- - - או כי - - -".
באסל גטאס
זה מה שאני מבקש.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי.
יואל הדר
נכון. נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני חושב ש"- - - או כי מטעמי דחיפות - - -
יעל גרמן
אתה מוכן למחוק?
יואל הדר
לא - - -
באסל גטאס
אני מסתייג מהמשפט - -
יואל הדר
מהסיפא, מהסיפא ולא - - -. מהסיפא של הסיפא.
באסל גטאס
- - "- - - או כי מטעמי דחיפות הנובעים ממצבו הרפואי - - -". מתקנים את ההסתייגות שתתחיל - - -
יעל גרמן
עורך הדין יואל הדר, אתה מוכן?
יואל הדר
לא. לא, לא מוכן לזה. אבל לפחות אני מבין את ההסתייגות.
יעל גרמן
כי הוא אומר שאז בית המשפט - - -
באסל גטאס
לחילופין, אמרנו בסעיף 19יד(ג), לאחר "- - - הנובעים ממצבו הרפואי של האסיר - - -", תבוא המילה "בלבד". אם לא מסכימים להוריד את כל - - -

אחרי סעיף 19יד(ד)(4) יבוא סעיף 19יד(ד)(5). מוסיפים את סעיף 19יד(ד)(5).
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, ברשותך, חבר הכנסת באסל גטאס. מה עמדתכם לגבי מה שאמר חבר הכנסת באסל גטאס, לגבי הנושא של סעיף 19יד(ג) בסוף?
מירי פרנקל שור
החל "- - - ממצבו הרפואי בלבד - - -".
היו"ר דוד אמסלם
כן. "- - - אין מקום להיענות לבקשת ההיתר לטיפול רפואי או כי מטעמי דחיפות הנובעים ממצבו הרפואי של האסיר לא ניתן להמתין לקבלת חוות הדעת - - -". מה אתה אומר, עורך הדין יואל הדר? מה עמדתכם? נשמע לי סביר מאוד שאין מצב שהאסיר - - -
אוסאמה סעדי
לא ישמיע את - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. הוא חייב - - -. הרי גם לפני כן אמרנו שיש לו 24 שעות לתגובה. הרי זה לא מעכשיו לעכשיו.
אוסאמה סעדי
לא, כבוד היושב ראש, יש גם סתירה פנימית. כי ברישא, בתחילת הסעיף הזה, כתוב: "- - - ושמע את האסיר - - - או את בא כוחו - - -".
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. לא, זה בוודאי. כתוב. עכשיו, היות ויש מצב שלכאורה אסיר יכול להיות במצב שהוא לא יכול, לא מצב - - -
אוסאמה סעדי
אז בא כוחו.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. זה מה שאני חושב.
מירי פרנקל שור
- - -
היו"ר דוד אמסלם
"- - - לא ניתן להמתין לקבלת חוות הדעת או לשמיעת האסיר או בא כוחו". זאת אומרת, אין ספק - - -
באסל גטאס
הם כבר פנו בזמן, הפנייה הייתה מאוחרת מדי.
היו"ר דוד אמסלם
עורך הדין יואל הדר, מה אתה אומר?
יואל הדר
רק את המילה "בלבד" אחרי "- - - האסיר - - -"?
היו"ר דוד אמסלם
תראה, אני אגיד כזה דבר: אתה קראת את הסעיף, הכול כאן בנוי על זה שהאסיר, יש לו אופציית ערעור לבית המשפט. אני מדבר גם עם משרד המשפטים. הרי בסופו של עניין יש פה איזשהו הליך שכולנו מבינים את הרגישות שבו. עכשיו, לאורך כל הדרך אנחנו מדברים על כך שהאסיר בעצם מקבל הודעה מראש, מקבל את המצב הרפואי שלו, ויש לו בא כוח במצב שהוא לא יכול, ואם הוא יכול אז בית המשפט צריך לשמוע אותו.

עכשיו, יש פה מצב, גם בסעיף 19יד(ג) בסוף אנחנו מבינים שישנה החלטה. כאילו משתמע מכך שישנה אופציה שמצבו הרפואי של האסיר כנראה מדרדר ואז אין זמן לשמוע, לא אותו ולא את בא כוחו.
יואל הדר
אני מבין שאחרי המילה "- - - הרפואי - - -" אתה רוצה להוסיף את המילה "בלבד"? - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - -
מירי פרנקל שור
לא, לא. הוא חוזר אחורה. היושב ראש - - -
באסל גטאס
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר: תבוא לעניין. עזוב כרגע את הדקדוק. השאלה היא האם אתה לא חושב שצריך להסדיר בכל מצב את הסיפור שלאסיר יש את הזכות לערער על ההחלטה? ובמידה, בוא נניח שאני אתקדם אתכם, ופתאום חלה הידרדרות במצבו באופן דרמטי, האם אתה לא חושב שאנחנו צריכים לעלות באינסטנציה שמאשרת את זה?
יואל הדר
- - - בבית המשפט המחוזי?
היו"ר דוד אמסלם
כן. תראה, יש פה איזה אירוע ואנחנו חורגים מהכללים.
אוסאמה סעדי
אל - - -. עורך הדין יואל הדר, רק להמשיך את מה שאמר היושב ראש: סעיף 19יד(ג) אומר שההחלטה של בית המשפט תינתן לאחר שתתקבל חוות דעת של ועדת האתיקה. מה שאומר כבוד היושב ראש, ואנחנו - - -, יכול להיות שהמצב מדרדר ואז לא צריך לחכות להחלטת ועדת האתיקה.
יואל הדר
נכון.
אוסאמה סעדי
זה בסדר, אבל אז "- - - או כי מטעמי דחיפות הנובעים ממצבו הרפואי של האסיר לא ניתן להמתין לקבלת חוות הדעת - - -", כי זה לוקח. אבל אז, מה שאנחנו מבקשים, להוריד: "- - - או לשמיעת האסיר או בא כוחו". זה להשאיר בכל מקרה.
יואל הדר
לא. הוא כבר מדרדר, אין לך מה לשמוע.
אוסאמה סעדי
אז את בא כוחו. אפשר לשמוע את בא כוחו.
יואל הדר
אבל אי אפשר, אי אפשר, אין זמן.
אוסאמה סעדי
למה?
יואל הדר
אתה מחליט - - -
באסל גטאס
מתי הייתה סיטואציה כזאת?
אוסאמה סעדי
למה אין זמן?
באסל גטאס
אז פניתם בזמן לא נכון.
אוסאמה סעדי
למה אין זמן?
יואל הדר
זה כמו - - -
באסל גטאס
לשיטתכם. לשיטתכם.
יואל הדר
הנה, בוא, אז לפי הגישה הזאת, בוא נתחיל את כל האירוע כשיש סכנה לבריאות. לא סכנה - - -
באסל גטאס
זה - - -
יואל הדר
זו המשמעות של הדבר.
באסל גטאס
לזה מתכוון החוק, אבל אתה מסייג את עצמך.
היו"ר דוד אמסלם
עורך הדין יואל הדר, אומרת היועצת המשפטית, מירי פרנקל-שור, שנבדוק את הסוגיה במסגרת זכויות החולה: מה קורה כשבן אדם, חולה, שנכנס למצב של סכנה רפואית מיידית, בלי קשר עכשיו אם הוא אסיר או לא אסיר.
יעל גרמן
אפשר לשאול, יש פה את היועצת המשפטית - - -
יואל הדר
פה הרופאים יטפלו. פה הרופאים כנראה יטפלו בו. הרופאים יטפלו מכוח חוק זכויות החולה. אנחנו נמצאים אבל - - -
אוסאמה סעדי
כבוד היושב-ראש, אני יכול להקריא את הסעיף? - - -
מירי פרנקל שור
כן, אז אנחנו בודקים את זה.
אוסאמה סעדי
"בנסיבות של מצב חירום רפואי, רשאי מטפל לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמתו מדעת של המטופל. אם בשל נסיבות החירום, לרבות מצבו הגופני או הנפשי של המטופל, לא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת".
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני רוצה לומר משהו לגבי הנושא הזה: אני לא רופא. יש פה את חבר הכנסת אחמד טיבי שהוא רופא, ואולי הוא יתקן אותי, אבל בהיגיון שלי, תראה, סיפור ההזנה של בן אדם זה דבר שאנחנו עוקבים אחריו, אנחנו מבינים גם מה גרף ההידרדרות, אבל אני מעריך שכשבן אדם מתחיל לאבד את ההכרה וכולי, אני לא בטוח שישר מזרימים לו אוכל לקיבה. הוא במצב כל כך קשה, מזרימים לו, לדעתי נותנים לו איזושהי תרופה אחרת שאמורה לתת לו, זריקה או משהו כזה, כדי לתת לו איזשהו משהו לגוף שלו.
אוסאמה סעדי
לא. קודם כל, אדוני, וזה מהניסיון של חאדר עדנאן: הסכמנו כבר לסיים את השביתה שלו. לא באו ישר ודחפו - - -
היו"ר דוד אמסלם
נכון. זה מה שאני - - -
אוסאמה סעדי
- - - עשו לו את הבדיקות.
קריאה
בדיוק.
אוסאמה סעדי
עשו לו בדיקות רפואיות.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, כל החוק הזה מדובר על ההזנה. דוגמה: בוא נניח שמדובר - - -
יואל הדר
לא, הוא טיפול, הוא לא רק הזנה. הוא לא חוק להזנה, הוא חוק לטיפול.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני אומר: אין בעיה. כל הטענה שעולה כאן, את הנושא של העינויים, כל הטענות של עינויים ובכוח וכולי, שזה לא נעים וזה, זה בעיקר בנושא של ההזנה. ברור לחלוטין שאם אתה נותן זריקה לבן אדם בגלל שיש לו פתאום מחלת צהבת או לא יודע איזשהו, הוא נדבק באיזה וירוס וצריך או – אני לא רופא – אז אתה נותן לו זריקה – זה לא עינויים. כל בן אדם מקבל את זה.
באסל גטאס
אבל האסירים לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה regular. זה בטיפול הרגיל. הרי בן אדם סביר, רגיל, הטענה כאן שבן אדם רגיל, לא דוחפים לו זונדה בשביל להאכיל אותו סתם.
יואל הדר
ברור.
היו"ר דוד אמסלם
אבל בוודאי שבן אדם רגיל מקבל זריקה. כשכואב לו משהו אז הוא מקבל זריקה. זה בסדר. זה לא קטע של עינויים והשפלה וכבוד האדם.

אז לכן אני חושב שגם בטיפול החירום זה לא בעיה שדוחפים לו ישר את הזונדה, אלא - - -
יואל הדר
ברור שלא.
היו"ר דוד אמסלם
אז לכן אני אישית חושב שיש כיסוי בנושא הזה מבחינת, כמו שהקראנו בסעיף הזה של זכויות החולה. אז בוא נרשום שניתן להתערב בזה - - -
מירי פרנקל שור
אנחנו בודקים את הסוגיה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נבדוק את הסוגיה.
באסל גטאס
אז סעיף 19יד(ג), אני עובר עליו.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
באסל גטאס
אחרי סעיף 19יד(ד)(4) אני רוצה להוסיף את סעיף 19יד(ד)(5) – עמדת ההסתדרות הרפואית.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. הלאה.
באסל גטאס
סעיף 19יד(ה) – יימחק.

סעיף 19יד(ו): במקום "- - - רשאי הוא לפרט - - -", יבוא "- - - יפרט - - -".
היו"ר דוד אמסלם
טוב. אוקיי.
באסל גטאס
סעיף 19טו(ב) – יימחק.
היו"ר דוד אמסלם
לגמרי.
באסל גטאס
כן.

סעיף 19טו(ה)(2) – תימחק.
אוסאמה סעדי
לא. סעיף 19טו(ד) גם - - -
באסל גטאס
את סעיף 19טו(ד) גמרנו.
אוסאמה סעדי
לא. - - - למה בדלתיים סגורות?
באסל גטאס
אמרנו שסעיף 19טו(ב) יימחק.

סעיף 19טו(ה)(1) – יימחק.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת באסל גטאס, אני רוצה לחזור חזרה לגבי סעיף 19יד(ו): "התיר בית המשפט מתן טיפול רפואי לאסיר שובת רעב - - -" – זה לא רשאי, הוא צריך לפרט.
באסל גטאס
אז זה מה שהצעתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - -
קריאות
- - -
קריאה
לא, לא, כי יש מקום לשיקול דעת רפואי.
היו"ר דוד אמסלם
יש בעיה עם זה?
קריאה
לנו לא. לנו אין בעיה.
באסל גטאס
הוא חייב לפרט.
היו"ר דוד אמסלם
- - - רשאי, יפרט החלטתו.
יואל הדר
לא. אנחנו רוצים להשאיר גם לרופא. נגיד שהוא חייב לעשות א'. הרופא יחשוב: לא, אני לא רוצה לעשות זונדה, נניח, אני רוצה לעשות משהו פחות מזונדה. אז מה, הוא חייב לעשות את הזונדה? הוא צריך להשאיר שיקול דעת באותו זמן לרופא. זה לא שהוא כופה עליו איזשהו טיפול.
באסל גטאס
אבל הוא יכול - - -
יואל הדר
לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מקריא: "התיר בית המשפט מתן טיפול רפואי - - -". השופט לא מבין בכדורים. הוא מקבל חוות דעת - - -
מירי פרנקל שור
הוא מגיב בהתאם לחוות הדעת. הוא צריך להגיד משהו. הוא לא אומר: אני מתיר טיפול - - -
היו"ר דוד אמסלם
"- - - לאסיר שובת רעב, רשאי - - -". זה לא "- - - רשאי הוא לפרט - - -". מה זאת אומרת "- - - רשאי - - -"?
קריאה
יפרט.
אוסאמה סעדי
הוא חייב לנמק, לא לכתוב.
היו"ר דוד אמסלם
הרי יש סעיף אחר. האסיר צריך לקבל אפילו את הדו"ח מהרופא על מצבו ומה הולכים לעשות לו.
יואל הדר
אבל אם יגידו לו: אז תעשה, א', ב', ג' - - -
היו"ר דוד אמסלם
בית המשפט לא אומר לרופא, על דעת השופט עצמו, השופט לא אומר לו: תשמע, אני החלטתי, תיתן לו כך וכך - - -
מירי פרנקל שור
יש פה משמעות - - -
רויטל גור
זו המשמעות.
יואל הדר
המשמעות.
רויטל גור
אם אתה מחייב את בית המשפט אז - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא. בית המשפט נותן, הוא משתמש במונחים רפואיים. זאת אומרת, הוא מקבל את חוות הדעת מהרופא, כשהרופא גם יכול לייצר לו מדרג. הוא אומר לו: תראה, זה לא חד-חד ערכי. המצב שלו, אנחנו צריכים לבדוק. אבל אם יש בעיה כזאת, נטפל. יש אופציה לטיפול: א', ב', ג'. אז זה תלוי בחומרה של המצב שלו. אז אנחנו נבדוק אותו. לא צריך הרבה? ניתן לו רק מים.

זה בעצם יהיה בדיון. השופט הרי הוא - - -
יואל הדר
אבל למה אתה מחייב את בית המשפט? אתה אומר: אני לא סומך על בית המשפט - - - רשאי - - - שיקול דעת.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא, אני אסביר: תראה, בסופו של דבר בית המשפט מחליט על אופן הטיפול. אבל מצד שני, יש פה שני עקרונות שצריך - - -. בית המשפט אמור להחליט על מצבו של החולה – האם לקבל - - - טיפול, על פי חוות דעת רפואית. הרופא מחליט על הקצב. עכשיו החולה צריך לדעת מה השופט החליט.
יואל הדר
אבל בית המשפט שנותן את ההחלטה הכללית, הוא לא מחייב את הרופא.
היו"ר דוד אמסלם
אז לא כתוב - - -
יואל הדר
לא. אבל יכול להיות שיבוא רופא אחר באותו - - - והוא יגיד: אני חושב שצריך פחות מזה. צריך לאשר גם - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. על הפחות לא מדברים. אז תמיד ההחלטה של השופט תהיה או הטיפול הזה או טיפול אחר, כפי שיימסר לאסיר. הבעיה שלנו זה המידע לאסיר.
יואל הדר
למה? זה לא הבעיה לאסיר.
בן ציון
זו לא הבעיה שלך.
אוסאמה סעדי
עורך הדין יואל הדר, זה דבר מובן מאליו והגיוני שהוא - - -
יואל הדר
לא. לא. לא.
רויטל גור
לא. יש פה התערבות בשיקול הדעת של הרופא.
יואל הדר
התערבות בשיקול הדעת של הרופא. של הרופא, לא של בית המשפט.
יעל גרמן
לא. ממש לא - - -
אוסאמה סעדי
לא. אנחנו מדברים על שיקול הדעת של השופט. החלטה של שופט - - -
יואל הדר
כן, אבל השופט, כדי לקבוע לרופא מסוים, הרופא באותו זמן יאבד את שיקול הדעת כי הוא מקבל הנחיה מבית המשפט.
אוסאמה סעדי
לא.
יעל גרמן
לא, לא, סליחה. אני מצטערת. בית המשפט כבר קיבל, עורך הדין יואל הדר.
אוסאמה סעדי
הוא קיבל החלטה.
יעל גרמן
הוא כבר קיבל החלטה.
יואל הדר
שהוא צריך לקבל טיפול.
יעל גרמן
הוא קיבל כבר החלטה.
יואל הדר
לא, הוא קיבל, הוא צריך לקבל טיפול. עכשיו איזה סוג של טיפול.
יעל גרמן
- - -
היו"ר דוד אמסלם
טוב, רבותיי, עורך הדין יואל הדר, תחשבו על זה חמש דקות ותמשיכו.
יואל הדר
יש פה את משרד הבריאות בעניין הזה.
אוסאמה סעדי
כבוד היושב ראש, גם בסעיף 19יד(ו) אני חושב שאפשר להסכים איתנו "- - - ולשיקולים האמורים בסעיף קטן (ד)(2)". זה צריך להיות "- - - ולשיקולים האמורים בסעיף קטן (ד)".

כבוד היושב ראש, למה רק סעיף קטן (ד)(2)? אלא כל סעיף 19יד(ד).
בן ציון
אדוני היושב ראש, אולי להפנות את השאלה למשרד הבריאות?
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אוסאמה סעדי
לא, זה משפטי, זה משפטי.
יואל הדר
לא, לא, לא, לא השאלה שלך, לשאלה הקודמת.
אוסאמה סעדי
לשאלה שהפניתי ליושב ראש?
יואל הדר
כן.
אוסאמה סעדי
אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
טליה אגמון
עורכת הדין טליה אגמון ממשרד הבריאות.

אנחנו עברנו איזשהו תהליך עם הסעיף הזה וכבר בהתחלה הוספנו את "- - - רשאי הוא לפרט בהחלטתו את סוג הטיפול - - -". זה כבר היה התערבות מסוימת בשיקול הדעת של הרופא. כי הוגשה חוות דעת ובית המשפט מאשר אותה. אני חושבת שחשוב לתת, גם לבית המשפט וגם לרופא, טווח, גמישות מסוימת, במה עושים בפועל אחרי שניתן צו בית המשפט, ונראה לי שבית המשפט רשאי לפרט בהחלטתו אם הוא חושב שזה באמת קריטי שייעשה דבר מסוים ולא דבר אחר, ולא נכון לכתוב שהוא חייב לפרט בהחלטתו.
באסל גטאס
אבל יש כבר חוות דעת רפואית.
יעל גרמן
לא, אני מצטערת. אני לא מקבלת את הפרשנות. עורכת הדין טליה אגמון, סליחה, יש כאן מצב כזה: בית המשפט כבר החליט. הוא החליט כבר לתת את הטיפול. הוא גם החליט איזה טיפול לתת. הוא כבר החליט.
טליה אגמון
לא בהכרח.
יעל גרמן
עכשיו השאלה האם הוא מפרט את זה או לא מפרט. זה הכול. אבל בואי, סליחה, אני רק אקריא לך שיהיה ברור: "התיר בית המשפט מתן טיפול רפואי - - -". זאת אומרת, הוא כבר התיר. אנחנו במצב שהוא כבר התיר. אני מדלגת רגע על ה"- - - רשאי - - -". "- - - את סוג הטיפול שהוא מתיר - - -". זאת אומרת, הוא לא רק התיר את הטיפול, הוא גם התיר את סוג הטיפול. גמרנו עם הסיפור.
אוסאמה סעדי
ואת משך הטיפול.
יעל גרמן
כל השאלה זה האם הוא יפרט או לא יפרט.
טליה אגמון
בתוך חוות דעת שרופא מגיש הוא יכול לפרט, כפי שנאמר, מספר אפשרויות, והשופט יכול לקבל את חוות הדעת הזאת כמות שהיא ולומר: - -
אוסאמה סעדי
אז הוא יפרט את זה. אז הוא יפרט את זה. מה שאנחנו מבקשים, שהוא יפרט.
טליה אגמון
- - כל מה שמוצע בחוות הדעת, לפי ההחלטה בשטח, מקובל - -
יעל גרמן
אבל הוא כבר קיבל.
טליה אגמון
- - או שהוא יכול לצמצם את זה ולומר: רק זה או רק זה, אבל הוא לא צריך להיות חייב בהדדיות.
יעל גרמן
לא, לא. זה לא מפרט. יש פה עניין טכני לחלוטין: כבר קיבלו את ההחלטה, כבר קיבלו את הטיפול.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. הבנתי. הבנו. חברת הכנסת יעל גרמן, אנחנו הבנו. אני העליתי - - -

תמשיך להתקדם. בבקשה.
ליאנה מגד
אפשר להוסיף בנוסח, אם תרצו לכתוב "יפרט", אפשר להוסיף בנוסח "יפרט את סוג הטיפול או הטיפולים שהוא מתיר", ואז זה משאיר לבית המשפט איזשהו מרווח.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. כן. כן.
יעל גרמן
מאה אחוז. בסדר גמור.
קריאה
- - -
באסל גטאס
יש הגדרה מה זה טיפול.
ליאנה מגד
אני רק רוצה להוסיף שבעצם בתיקון שהוועדה ביקשה להכניס אתמול, הרי ממילא אתם קבעתם שבסופו של דבר גם הרופא מפעיל את שיקול הדעת הספציפי אחרי שניתן ההיתר, מפעיל את שיקול הדעת המקצועי, ולכן נדמה לי שאם אנחנו נכתוב "יפרט את סוג הטיפול או הטיפולים" זה עדיין משאיר לבית המשפט לתת איזשהו מרחב של שיקול דעת, ועדיין הרופא מפעיל בסופו של דבר שיקול דעת פרטני.
היו"ר דוד אמסלם
כן. כן. בסדר. כן. כן.
טליה אגמון
אני חושבת שזה דרוש רק אם השופט רוצה לצמצם מתוך מה שאמור בחוות הדעת. כי אחרת אין בזה טעם.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. תודה.

בבקשה, חבר הכנסת באסל גטאס.
באסל גטאס
מה אתה מציע במקום סעיף 19יד(ד)(2)?
מירי פרנקל שור
כל סעיף 19יד(ד).
יואל הדר
לא, כל סעיף 19יד(ד) לא רלוונטי.
אוסאמה סעדי
למה?
יואל הדר
כי עמדת האסיר לא רלוונטית לגבי הנושא הזה.
אוסאמה סעדי
ישקול את מצבו הרפואי, מצבו הנפשי וההשלכות על מצבו.
יואל הדר
עמדת האסיר לא רלוונטית. עמדת האסיר לא רלוונטית.
אוסאמה סעדי
לא, מצבו הרפואי - - -
יואל הדר
הבנתי, אבל זה - - -. אמרת את כל הסעיף.
יעל גרמן
אוקיי, אז סעיפים 19יד(ד)(1), 19יד(ד)(2) ו-19יד(ד)(3).
יואל הדר
סעיף 19יד(ד)(3) גם לא. אני בדילמה לגבי סעיף 19יד(ד)(1) האם זה נמצא. למה אני בדילמה? האם זה נמצא בחוות הדעת מצבו הנפשי.
באסל גטאס
למה סעיף 19יד(ד)(3) לא? הוא בעבר וזה עזר או לא עזר.
יעל גרמן
למה? סעיף 19יד(ד)(3) מאוד רלוונטי. אם ניתן לו בעבר טיפול ואיך הוא הגיב לטיפול – מאוד - - -
באסל גטאס
- - - לפעמים בגלל שמה זה, תורה מסיני?
יעל גרמן
זה סופר רלוונטי.
אוסאמה סעדי
בית המשפט ישקול את השיקולים.
יעל גרמן
לדעת אם היו לו תופעות לוואי.
באסל גטאס
שיקולים האמורים לסעיף 19יד(ד). מה יכול להיות? מה?
יעל גרמן
סעיף 19יד(ד)(4) לא לעניין.
יואל הדר
סעיף 19יד(ד)(4) לא רלוונטי.
יעל גרמן
סעיף 19יד(ד)(4) לא רלוונטי, אבל סעיפים 19יד(ד)(1), 19יד(ד)(2) ו-19יד(ד)(3) מאוד רלוונטיים.
אוסאמה סעדי
אז סעיפים 19יד(ד)(1), 19יד(ד)(2) ו-19יד(ד)(3).
יואל הדר
אני רוצה לבדוק עם עורכת הדין טליה אגמון לפני שאתם רצים.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נמשיך. הערה במקום, בוא נמשיך.
באסל גטאס
סעיף 19טו(ה)(1) יימחק.
ג'מאל זחאלקה
זה סטייה מדיני ראיות.
באסל גטאס
לחילופין, במקום "- - - מטעמים שיירשמו - - -" יבוא "מטעמים מיוחדים שיירשמו". והסיפא לסעיף, החל מהמילים "- - - בית המשפט רשאי - - -" ועד סוף הסעיף יימחק.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, הערה לסדר: אני מבקש שתוך שתי דקות שחבר הכנסת באסל גטאס יפסיק ונעבור להצבעה, על פי תקנון הכנסת. כי הישיבה נקבעה לשעה 9:00, וב-9:00 יש הצבעות. אנחנו קבענו את הזמנים שלנו על פי ההחלטה בהודעה שקיבלנו במייל מיושב ראש הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. אנחנו ניקח רבע שעה הפסקה להתייעצות עם הסיעה.
אחמד טיבי
למה?
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להתייעץ עם הסיעה. מותר?
אחמד טיבי
אתה היושב ראש.
באסל גטאס
סעיף 19טו(ה)(2) יימחק.

לחילופין, בסעיף 19טו(ה)(2) – הסיפא לסעיף, החל מהמילים "- - - ככל שניתן - - -" תימחק. או שכולו יימחק או "- - - ככל שניתן - - -".

סעיף 19טו(ה)(3) יימחק.

לחילופין, בסעיף 19טו(ה)(3) – במקום "- - - סגורות - - -" תבוא "פתוחות".

סעיף 19טז(א) יימחק.

לחילופין, בסעיף 19טז(א), במקום "- - - במוסד רפואי שאינו באחריות שירות בתי הסוהר - - -" יבוא "בבית חולים".

סעיף 19טז(ג), במקום "- - - תוך הימנעות, ככל האפשר - - -" יבוא "הימנעות מוחלטת".

סעיף 19טז(ד) – כולו יימחק.

סעיפים 19יז(א) ו-19יז(ב) יימחקו.

סעיף 19יח: במקום "הנציב או האסיר - - -" יבוא "האסיר או מי מטעמו".

ובזה סיימתי את ההסתייגויות שלי, כבוד היושב ראש.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. מאה אחוז, תודה רבה, חבר הכנסת באסל גטאס.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה, כמה מילים.
ג'מאל זחאלקה
אני, אדוני היושב ראש, רוצה לנמק את אחת ההסתייגויות המהותיות ולהרחיב את היריעה בנושא הזה, כי בעצם היא מתמצתת את כל החוק הזה והיא ההסתייגות הראשונה שלנו – שם החוק. במקום הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת נזקי שביתת רעב), יבוא: הצעת חוק לעינוי אסירים שובתי רעב.

ההצעה הזאת היא הצעה מהותית, כי על פי כל דין בינלאומי ועל פי ההסתדרות הרפואית בישראל, ועל פי השכל הישר - - -
אוסאמה סעדי
גם העולמית.
ג'מאל זחאלקה
כמובן ארגוני הבריאות העולמיים, ארגוני זכויות האדם בעולם – מדובר בעינוי. כלומר, האכלה בכפייה היא סוג של עינוי. ולכן אסור להשתמש בשם מזויף אלא לקרוא לכלב בשמו, לקרוא לשרץ בשמו, כדי שכל אדם ידע שנשמע החוק, ידע שמדובר בחוק לעינויים ולא בחוק להצלת חיים, כפי שמנסים לשווק אותו כאן.

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לא תמציא את הגלגל, לא תהפוך את כל העולם, לא תמציא סטנדרטים מחוץ למה שמקובל בקהילה הבינלאומית, בתפיסה המודרנית של זכויות אדם, של זכויות רפואיות. היא לא יכולה לצאת נגד כל הממסד הרפואי בארץ, היא לא יכולה לצאת נגד התפיסה שמקובלת כיום בעולם. אנחנו כאן באים ומנסים להפר ולשנות את שבועת הרופאים, לא פחות ולא יותר, שהיא שבועה מימי היוונים; שהיא שבועה שגם בהודו, המרפאים יש להם שבועה כזאת. זה משהו, אבן יסוד בתרבות האנושית בכלל. באים לכאן ואומרים: האכלה של שובתי רעב. זה עינוי. צריך לקרוא לזה עינוי, ואז הדברים יתבהרו ותחליט, אם אתה רוצה להפר, אז תגיד שאני מפר. אתה לא יכול להגיד שזה חוק דמוקרטי. אתה לא יכול להגיד שזה חוק שאינו מפר את זכויות האדם הבסיסיות, ואפילו את החוק הישראלי.

לכן, כבוד היושב ראש, אני מבקש מהוועדה ללכת לפי מה שמקובל בעולם. זו לא הצעה של הסיעה המשותפת, זו לא הצעה של חבר הכנסת באסל גטאס, זו לא הצעה שלי, לא של חבר הכנסת טלב אבו עראר, לא של אף אחד. בעצם, אנחנו באים, חבר הכנסת דב חנין, מעתיקים, ואיך אומרים? מקבלים בהכנעה את המקובל בעולם. לא יותר. תן את החוק הזה למומחה. ככה, תעצום את העיניים ושים יד על מומחה בכל מקום: בבולגריה, בארגנטינה, בבריטניה, בארצות הברית, בכל מקום – מומחה למשפט הומניטרי, יגיד לך שמדובר בחוק לעינויים ולא בחוק לשובתי רעב. ולכן ההצעה שלנו נשמעת קנטרנית על פניה, אבל היא באמת - - -
קריאה
- - -
ג'מאל זחאלקה
לא, לא, ככה היא נתפסת, היא נתפסת ככה. ומה אתה תגיד, שאנחנו מחוקקים חוק לעינויים? אפילו יש סעיף לעינויים. אחד הסעיפים בחוק מדבר בכך שסוהר ישתמש בכוח - - -
קריאה
סביר.
ג'מאל זחאלקה
סביר. בסדר. מה זה כוח סביר? אתה יודע, מישהו שלא רוצה, אתה רוצה בכוח להאכיל אותו. זה כוח סביר. אתה לא כוח סביר שמישהו שרוצה ואתה דוחף אותו קצת. אתה תשתמש בכוח רציני ביותר, כולל מכות, כולל דחיפות, כולל, אני לא יודע מה, כולל כפיתה של אדם. האמצעים שמשתמשים בהם הם ברורים. לכן שם החוק משקף את מהותו. מהותו היא מהות של עינויים. גם האכלה בכפייה היא עינויים על פי הסתדרות הרפואית. השם שאני מציע: הצעת החוק לעינוי אסירים שובתי רעב. זה השם ההולם להצעת החוק. למהות החוק.

אני רוצה לגלות לך, כבוד היושב ראש, יש לי גילוי עכשיו שלא פורסם בשום מקום, רק אולי שירות בתי הסוהר מכיר אותו: לא רק שההסתדרות הרפואית דאגו ובאו לכאן ואמרו את עמדתם בצורה נחרצת, אני יודע ממקור ראשון שהם ביקרו אצל שובתי רעב כדי לעמוד על המצב, כדי לוודא שעמדתם היא נכונה, כדי לוודא. והם ביקרו, ראשי ההסתדרות הרפואית בארץ, הלכו אצל שובתי רעב. לא סתם. הם לא אנשים שבאים ומעמידים עמדה. אני בא מהעולם המדעי. אני יודע איך מדען אומר את דעתו. אני יודע איך אדם אומר שזה גורם נזק לבריאות. או שנגיד בתחום שלי, תחום הרוקחות – אני לא יכול להגיד שחומר גורם נזק בלי שאני אוודא בדיוק מה מידת הנזק. אנחנו לא אומרים דברים ככה בעלמא. עולם המדע הוא עולם שמנסים להיות מאוד מדויקים. ודרך אגב, להבדיל, והם אנשים מאוד מוסריים: יש משהו בעולם המדעי, בעולם הרפואי, שהאתיקה, במיוחד של מקצוע הרפואה, היא מאוד חזקה ודומיננטית בתפיסתו של הרופא. לכן רופא לא יסכים לענות חולה שלו. זה בניגוד לשבועתו. זה לא איזושהי פעולה שיש בה התלבטות.

שבועת הרופאים מימי גלינוס – באה ועדת הפנים והגנת הסביבה למחוק, למחוק תרבות אנושית, משהו שמקובל, משהו שדורות, מאות שנים, אלפי שנים, הרופאים נשבעו לא לענות. אתה בא להם, תגיד להם: תענו. אם לא בידיכם, אז בעזרת אנשים אחרים. הסוהר יתפוס את האסיר על פי החוק הזה, ייקח אותו בכוח, יקשור אותו, יכה אותו, ידחוף אותו ויביא אותו בפני הרופא ויגיד לו: האכל נא אותו. והרופא צריך לדחוף את הזונדה. מה זה? מה זה? מאיזה עולם אתם באים ומדברים על דברים כאלה? איזה? רק תתאר לעצמך סרט, שאנחנו ב"אקספרס של חצות". מי שמכיר את הסרט לא ראינו את הדבר הזה. יותר גרוע מזה. תגיד לי, סוהר סביר שמקבל, רואה את החוק – מותר לך להשתמש בכוח. כמה חוקים כתוב בהם, שחור על גבי כחול, לא לבן – בכוונה אני אומר את זה – שחור על גבי כחול, שמותר לך לענות, מותר לך להשתמש בכוח, כאשר אדם לא עושה לך כלום, לא מסכן את חייך, לא מסכן מישהו אחר? בכוח להשתמש?

לכן אני מבקש לקרוא לחוק בשם הזה כדי, לפחות, שהדברים ישמעו בצורה הנכונה, כדי שאנחנו לא נעמיד פנים. אתה מבקש מאיתנו, חברי הכנסת, להעמיד פנים. לשקר.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אתה מתחבר למה שכבר, העלה כבר בהסתייגויות - - -
ג'מאל זחאלקה
בסדר גמור. אני מנסה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני רוצה לתת לו את זכות הבחירה.
ג'מאל זחאלקה
לא, לפני ההצבעה, אדוני היושב ראש.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אני רוצה לומר לך: אתה לא היית בדיון - - -
ג'מאל זחאלקה
אני לא אמרתי דברים שהם לא קשורים למהותיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני רוצה לומר משהו כדי שאתה תדע: הרי אנחנו יושבים פה בערך, במצטבר, כבר, לדעתי, למעלה מעשר שעות, כשחבר הכנסת באסל גטאס מלווה את הדיון מתחילתו. הוא כבר העלה את הטענה שלך.
ג'מאל זחאלקה
לא, לא, - - - העבודה הפרלמנטרית. אני בטוח שחברי, חבר הכנסת באסל גטאס, העלה את - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא העלה את הנושא.
ג'מאל זחאלקה
הוא לא העלה את הנושא של גלינוס. שבועת גלינוס שזה אלפי שנים.
קריאה
- - -
ג'מאל זחאלקה
אל תצחק. זה לא מצחיק. למה מצחיק אתכם? איך זה מצחיק לדבר על גלינוס? על שבועת הרופאים לאורך הדורות? איזה מין זלזול זה? זה דבר שאי אפשר למחוק. - - - משתייכים לבני תרבות או לא? זה בדיוק ככה. אתה מבקש מרופא לעשות פשע. איזה מין דבר זה? לכן אני חושב שצריך לקרוא לזה.

אני לא מוכן. אני חושב שיש משהו שפוגע גם בחברי הכנסת. מחר יגידו לי: אתה חוקקת חוק, אתה קורא לו: האכלת שובתי רעב. והוא חוק של עינויים. אני בא ומשקר לאזרח. אני בא ומשקר למחוקק. אני בא ומשקר לכולם. אומר להם: לא, זה לא חוק של עינויים. אני רוצה לא לשקר לפחות. להגיד אמת. שהוועדה תגיד את האמת. זה לא דרישה מוגזמת. זו הצעה ראשונה.
באסל גטאס
אנחנו מוכנים, אם ההסתייגות של הגדרת מי זה מטפל ומי זה רופא מתקבלת, שהוא רופא החבר בהסתדרות הרפואית, אם ההצעה הזו מתקבלת על ידכם, אנחנו מוכנים למשוך את שאר ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, הייתי מציע תמיד שתעלה את ההצעה - - -
באסל גטאס
שאם הם יסכימו שהגדרת רופא או מטפל הוא רופא החבר בהסתדרות הרפואית בישראל, הכול מתייתר.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת באסל גטאס, הייתי מציע תמיד, לפני שדיברת שעתיים – אז היית מציע את זה בהתחלה, לא בסוף.
עכשיו, לגופו של עניין
חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אני מבקש ממך, קח עוד שתי דקות, תסיים את הטיעון, ניתן - - - שלוש דקות להגיב ונתחיל בהצבעות, בבקשה.
ג'מאל זחאלקה
לחילופין, אנחנו קוראים לחוק: האכלה בכפייה. היות וחוק הוא לא נכתב ככה אלא נכתב למען יישומו, והיות ואין בארץ רופאים שמוכנים להאכיל בכפייה, אני מציע לייבא רופאים שמוכנים לענות. אני לא יודע אם תמצא בעולם.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, איזו הערה? תגיד לי איזו הסתייגות, לא נאום.
ג'מאל זחאלקה
לא, לא, אישור החוק.
היו"ר דוד אמסלם
תגיד לי איזו הסתייגות ואיזו מילה.
ג'מאל זחאלקה
אמרתי: האכלה בכפייה.

אני חושב שהחוק הזה הוא כל כך חשוב וכל כך מהותי שגם עניין שם החוק הוא מאוד חשוב. ואני עדיין מדבר במסגרת, לא הכללית, אלא שם החוק, ושם החוק צריך הסברים. כפי שהסברתי לראשונה: שם החוק מטעה, ולכן אנחנו מנסים לתקן את זה. זה כל העניין. אנחנו רוצים שהדברים יהיו ברורים. מי שיקרא את החוק יידע מה זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. תודה רבה. אני מעביר את רשות הדיבור לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. בבקשה.
אוסאמה סעדי
כן. תודה, אדוני היושב ראש. אני כמובן מצטרף לכל ההסתייגויות שהגשנו בשם הרשימה המשותפת ואני מבקש להדגיש כמה דברים, כמה הסתייגויות. אני חוזר ומדגיש ומציין את העמדה של ההסתדרות הרפואית – הר"י. שמענו את פרופסור נודלמן, שהיה וביקר, ואני פה מחזק את מה שאמר חברי, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה; הוא היה בכלא. הוא ביקר את חאדר עדנאן. הוא היה בקשר רצוף איתו. הוא דיבר על אמון שנבנה בין הרופא לבין האסיר שובת הרעב. החוק הזה בא לשבור את האמון הזה, וכך אנחנו גורמים נזק לאמון.

גם שמענו את פרופסור אבינועם רכס, שהוא אחד מהרופאים הבכירים ביותר במדינה, ויושב ראש הוועדה האתית, ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, בוועדה לביקורת המדינה. אמר דברים, שהם הולכים להעמיד לדין כל רופא שיפעל בניגוד לעמדה של ההסתדרות הרפואית. תארו לכם שלשכת עורכי הדין תקבע שזה עבירה אתית, ואנחנו, פה, נבוא ונחוקק חוק ונגיד לעורך הדין שיפעל - - -
בצלאל סמוטריץ'
אנחנו מעל הלשכה, לא?
אוסאמה סעדי
אנחנו מעל הלשכה?
בצלאל סמוטריץ'
בטח.
אוסאמה סעדי
אבל אם יש חוק.

ולכן אנחנו סבורים, כבוד היושב ראש, שכאשר מדובר שהמחוקק הזה ביטל את חוק האכלה בכפייה של אווזים, וזה לא זכות יוצרים שלי אלא של פרופסור אבינועם רכס.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני אדייק, רק ברשותך. כבר ענה על זה עורך הדין רז נזרי. אני מבין את הגישה שלך בהיבט, גם הפוליטי, בעיקר הפוליטי. אני מבין. אבל סיפור האווזים, הרי האווזים מפטמים אותם כדי שאנחנו נאכל את הכבד שלהם. אז זה לא בסדר. אבל פה מדובר על להציל חיי אדם, אז לכן הדוגמה לא טובה.
דב חנין
זה לא מציל, אדוני, זו הבעיה.
אוסאמה סעדי
זה לא מציל.
דב חנין
זה מסכן חיי אדם – אומרים לנו את זה רופאים. הלוואי שהיו מצילים חיי אדם.
אוסאמה סעדי
עובדה, אדוני היושב ראש, אמרו את זה לפני חבריי: מי שמתו, האסירים שמתו - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, מסתמא, אם זה מסכן חיי אדם, אז סביר להניח שזה עונה לעמדה הפוליטית שלהם.
דב חנין
לא. להיפך. הם גם רוצים להציל חיי אדם.
אוסאמה סעדי
האסירים שמתו, אדוני, האסירים היחידים שמתו משביתת רעב הם לא אלה ששבתו רעב, אלא שהאכילו אותם בכוח.

אני מבקש להדגיש את העניין הזה שיש סתירה בין הצעת החוק המקורית שהוגשה לבין מה שאנחנו מקבלים עכשיו, ואני מתכוון לסעיף החשוב ביותר שזה: השיקולים של בית המשפט - - -
קריאה
- - -
אוסאמה סעדי
אני מפנה לסעיף 19יד(ד): "בבואו לקבל החלטה לפי סעיף זה, ישקול בית המשפט, בשים לב לאחריות שירות בתי הסוהר לשמירה על בריאותו ועל חייו של האסיר, בין השאר את אלה - - -". זה 1, 2, 3, 4. ואני מדגיש את העניין הזה של סעיף 19יד(ה): "בית המשפט ישקול שיקולים של חשש לחיי אדם או חשש ממשי לפגיעה חמורה בביטחון המדינה, ככל שהובאו בפניו ראיות לעניין זה".

אני מפנה אתכם ואת היועצים המשפטיים של המשרד לביטחון פנים לסעיף המקורי, 19יד(ד), ששם היו שיקולים מ-1 עד 7. פה הצטמצם העניין הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה הוא ירד?
אוסאמה סעדי
ירד. ירד. "אחריות שירות בתי הסוהר לשמירה על בריאותו ועל חייו של האסיר".
קריאה
לא, זה נכנס ברישא.
עידו בן יצחק
זה נכנס לרישא.
יואל הדר
זה נכנס למקום אחר.
אוסאמה סעדי
כן.

"השפעת ההחלטה על היכולת לשמור על הסדר והביטחון בבתי הסוהר" – ירד.
קריאה
זה ירד.
אוסאמה סעדי
השאירו, אדוני, רק את העניין של ביטחון המדינה. כל שאר הדברים של שלום הציבור, של סדר וביטחון בבתי הסוהר; הרי מה אמרו לנו? - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה עונה על הדרישות שלכם. הרי אתם רוצים, אתה רוצה שבית המשפט - - -
אוסאמה סעדי
לא, אנחנו אומרים, ואני מפנה לדברי ההסבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין, הרי כאן אתה אומר שבעצם בית המשפט במסגרת השיקולים שלו הוא ישקול, כתוב: חייו של האסיר; פגיעה בבריאותו וחייו, בעיקר בחייו; ופגיעה בביטחון המדינה. אתה מציע להוסיף שהוא ייקח עוד שיקולים?
אוסאמה סעדי
זו ההצעה המקורית שלהם, אדוני, לא שלנו. העמדה שלנו - - -
יואל הדר
- - -
קריאה
- - -
יואל הדר
- - -
אוסאמה סעדי
לא, זה יותר רחב, אדוני. אדוני, מניסיון, ברגע שאתה לוקח את הכותרת הזאת, צמד המילים: ביטחון המדינה – זה כל כך רחב. כל כך רחב.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה - - - ביטחון המדינה.
אוסאמה סעדי
לא, העמדה שלנו, אדוני, העמדה שלנו, שצריך לשקול שיקולים רפואיים בלבד. זה ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
זהו. - - - דרך אגב, זה הייתה הסתייגות גם של - - -
אוסאמה סעדי
כן. כן. לכן אני אומר.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי.
קריאה
- - - גם את - - - הסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
כן. בבקשה.
אוסאמה סעדי
הסעיף הכי חשוב בעיניי, אדוני, זה סעיף 19טז(ד). זה העניין של להשתמש בכוח. אי אפשר, אדוני, אי אפשר. גם אם רוצים להכשיר את זה, אי אפשר לבוא ולהכניס, לבקש מסוהר, שסוהר הוא שישתמש בכוח.
היו"ר דוד אמסלם
לא סוהר. לא, לא, לא. לא כתוב.
קריאה
סוהר, סוהר, סוהר.
יואל הדר
סוהר.
אוסאמה סעדי
רשאי סוהר.
יואל הדר
הסוהר. הוא צריך - - -
אוסאמה סעדי
הסוהר צריך להשתמש בכוח, לא הרופא.
יואל הדר
אתה רוצה שהרופא ישתמש בכוח?
אוסאמה סעדי
לא. אני לא רוצה שאף אחד ישתמש בכוח, אבל איך אתה אומר לסוהר, שהטיפול צריך להיות בבית חולים, במוסד רפואי, שהסוהר ישתמש בכוח? הסוהר יכול לדעת איזה טיפול לתת? באיזה כוח להשתמש? לא. "- - - רשאי סוהר, לבקשת מטפל - - -".
יואל הדר
נכון. - - - נאמר בפירוש שהוא עוזר לו בנושא הזה. הוא לא עושה את הטיפול.
אוסאמה סעדי
אבל מה זה כוח? גם כשהשתמשתם – וזה לחבר הכנסת דב חנין – גם כשהשתמשו אז, רצו להכשיר את העינויים בחקירות, אמרו: לחץ פיזי מתון. אפילו לא השתמשו במילה כוח. פעם ראשונה בחוק אתם באים, פעם ראשונה, אדוני, שבאים ואומרים להשתמש בכוח נגד שובת רעב?
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, הבנתי.

אני רוצה לשאול אותך שאלה, עורך הדין יואל הדר, וגם אתכם: הרי אנחנו מדברים על הסיטואציה הבאה: שבסופו של דבר ידרדר מצבו הרפואי ופינינו אותו לבית חולים. הוא בבית חולים. עכשיו, בבית החולים, גם יום, יש כוח עזר גם לכל מיני חולים אחרים. יש חולה שהוא בא, למשל, חולה שיש לו בעיה נפשית והוא מתפרע, אז יש איזשהו צוות שגם מטפל בזה. השאלה היא: למה דווקא סוהר? אי אפשר להגיד שיוכל להשתמש במסגרת ארסנל הכלים שיש בבית החולים שמטפל כמו בכל חולה שמתנגד, או משהו כזה, לקבל את הטיפול? למה זה חייב להיות סוהר? ובוא נניח שאין סוהר. אז מה, לא יכול לבוא אח אחר ולהחזיק? אני שואל שאלה עניינית. המילה סוהר בבית חולים גם אצלי לא מתיישבת טוב באוזן.
יואל הדר
לא. הוא אסיר. הסוהרים נמצאים - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא. אנחנו מדברים כשהטיפול בבית החולים.
קריאה
אבל זה אסיר.
יואל הדר
גם. אני אומר: גם כשיש אסיר, לוקחים אותו לבית החולים, הסוהרים נמצאים שם - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן. אבל למה יש דגש על הסוהר? ואם לא יהיה סוהר לידו, אז אח לא יכול לעזור למטפל?
יואל הדר
אתה רוצה שיהיה כתוב: רשאי אדם?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
יואל הדר
אדם?
היו"ר דוד אמסלם
רשאי אדם – זה נשמע לי יותר סביר. או משהו יותר עדין.
ליאנה מגד
אדוני היושב ראש, אנחנו רוצים דווקא לעשות הבחנה בין הצוות הרפואי שצריך לתת את הטיפול הרפואי פרופר, ואנחנו שומעים פה שיש מורכבות בביצוע הטיפול עצמו, לבין מי שצריך לאכוף על האסיר את ההחלטה השיפוטית.
ג'מאל זחאלקה
את זה - - -
ליאנה מגד
אנחנו דווקא מנסים ליצור את ההבחנה הזאת בין שני הגורמים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני הבנתי, אבל אני אשאל שאלה אחרת: הרי במדינת ישראל יש עוד גורמים. נניח שמישהו לא רוצה לקבל טיפול. נגיד שיש איזה מישהו שיש לו בעיית אנורקסיה. מחליטים להזין אותו בכוח. צריך לבוא סוהר? לא. אני טוען שבמסגרת זכויות החולה יש פתרון שגם כשחולה לא רוצה לקבל טיפול – יש פתרון כזה?
שמרית גיטלין שקד
בפועל, אני שאלתי את השאלה הזאת את משרד הבריאות – זה לא מוסדר בדין. בפועל - - -
היו"ר דוד אמסלם
משרד הבריאות, במסגרת זכויות החולה - - -
טליה אגמון
יש סיטואציות שבהן צוות רפואי משתמש במידה מסוימת, אולי, של הפעלת כוח כלפי מטופלים, אבל זה לא סיטואציות מהסוג הזה. בסיטואציה, למשל, של אשפוז כפוי פסיכיאטרי יש סמכות מפורשת לפסיכיאטר המחוז לבקש סיוע מהמשטרה או מגורמים אחרים שהוסמכו לכך באופן מיוחד. לקחת אנשים בכוח לבית חולים פסיכיאטרי זה סמכות שכתובה בחוק הטיפול בחולי נפש, אבל היא מיוחדת לעניין הזה.
קריאה
- - - סיטואציות נוספות - - -
טליה אגמון
עכשיו, במקרים אחרים, למשל, אם ניקח את הדוגמה של ועדות אתיקה, בחלק גדול מהמקרים או שוועדת האתיקה עוסקת באדם שאין לו באמת יכולת פיזית להתנגד או שהיא באמת מגיעה להסכמה איתו בדרך של גישור ושיחה, והנימוקים להתנגדויות שם הם נימוקים מסוגים אחרים.

בעצם, אין סמכות להפעיל כוח ברמה הזאת שאנחנו מבקשים עכשיו. אנחנו כן הוספנו בסיבוב הקודם את ה"לבקשת מטפל". זאת אומרת, אם המטפל חושב שהוא מסוגל להתמודד בלי עזרה של סוהר, הוא לא יבקש את הסיוע שלו.
היו"ר דוד אמסלם
עורך הדין יואל הדר, בואו, תחשבו, תעשו איזו פאוזה קטנה, שתי דקות אצלכם ותנו לנו את התשובה, האם יש בעיה לכתוב פה אדם או מישהו כזה. אני אישית חושב שצריך להרחיב את זה קצת ולתת לכל מי שיכול לעזור - - -
עידו בן יצחק
לא, לא אדם, לא אדם. אדם זה רחב.
היו"ר דוד אמסלם
לא אדם. אז הצוות הרפואי או חלק; יכול להיות שזה הצוות הרפואי - - -
עידו בן יצחק
- - - כוח סביר.
יואל הדר
- - - לא יהיה "אדם", הייתי אומר - - -. אז אולי - - - שתהיה הגנה - - -
עידו בן יצחק
לא - - -
אוסאמה סעדי
שיביאו מישהו מהרחוב ויעשה? אני לא מבין את זה. מה זה "אדם"?
יואל הדר
- - - יש כאן סוהר שיש עליו דין משמעתי, ושהסוהר הזה כפוף - - -
היו"ר דוד אמסלם
אפשר להוסיף או סוהר או המטפל הרפואי?
קריאה
למילה מטפל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, תחשבו, קחו כמה דקות, אני רוצה להתקדם.
אוסאמה סעדי
ולכן אדוני, אני מתקשר פה, בסעיף הזה, לשם של החוק ואני חוזר על ההצעה של חברי, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה: ברגע שבחוק עצמו כתוב "בכוח", אז זה סוג של עינויים ולכן זה מתאים, המטרה מתאימה לשם שאנחנו מציעים. ואני חוזר ואומר, ויש פה עורכי דין, וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' גם עורך דין: שיגידו לי באיזה חוק יש את המילה כוח ומשתמשים בכוח ונותנים - - -
יואל הדר
יש הרבה. יש הרבה. יש הרבה - - -
אוסאמה סעדי
בכוח?
יואל הדר
כן - - -
אוסאמה סעדי
במילה?
יואל הדר
כן. כוח. במילה - - -
אוסאמה סעדי
כוח סביר.
יואל הדר
- - - מכוח - - -
אוסאמה סעדי
כוח סביר.
יואל הדר
כן.
אוסאמה סעדי
כוח סביר.
יואל הדר
- - -
אוסאמה סעדי
אבל אני אומר פה: אפילו לחץ פיזי מתון, לא אמרו להשתמש בכוח פיזי מתון. לחץ פיזי מתון.
יואל הדר
- - - כל מי - - -
אוסאמה סעדי
פה, כמו שמדברים על מוסד רפואי, על רופא.
יואל הדר
- - -
אוסאמה סעדי
בסעיף 19יט(ב), אני מבקש שבמקום המילה "- - - רשאי - - -", שברגע שהאסיר או בא כוחו מודיעים שהם רוצים לערער, אז יש להם זכות אוטומטית לעיכוב ביצוע. כי אחרת אין שום היגיון לערעור.
היו"ר דוד אמסלם
בכל ערעור - - - לבן אדם אחר.
אוסאמה סעדי
לא, אבל הוא רשאי. לא, כתוב "- - - רשאי בית המשפט להורות על עיכוב ביצוע - - -".
יואל הדר
יכול להיות שמבחינת הזמנים אי אפשר יהיה לעכב ביצוע.
אוסאמה סעדי
לא, לא. אז למה לערער? נו, באמת. כתוב 24 שעות.
יואל הדר
מה זה למה? - - - בית משפט.
אוסאמה סעדי
אבל כתוב 24 שעות.
יואל הדר
- - - שיקול דעת - - -
אוסאמה סעדי
הוא לא לוקח 30 יום לערער.
יואל הדר
- - - שיקול דעת לבית המשפט.
אוסאמה סעדי
לא, אז אני מבקש, ברגע שמדובר; כי אחרת אנחנו למעשה מרוקנים את הזכות של הערעור ברגע שאתה - - - ביצוע.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, חבר'ה, תודה. תודה.

משפט אחד רק לחבר הכנסת זוהיר בהלול ואנחנו עוברים להצבעות.
זוהיר בהלול
אני מסכים עם דבריו של ידי, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, על הלחץ הפיזי המתון. לא אמרו כוח פיזי מתון - - -
יואל הדר
לא, אבל זה חוקים אחרים. זה כוח אזרחי.
זוהיר בהלול
לכן אני חושב שהשם – אני גם מתחבר עם מה שאמר חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה – אי אפשר לדבר על - - - נזקי שבית רעב, אלא לדבר על; אדוני היושב ראש, אני מבית הלל, לא מבית שמאי, ואני סובלימטיבי ולא נוקשה, ואני מעודן ולא מחוספס, אז לא נלך על ההגדרה של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. יש לי ויכוח גם, כמובן, עם חבריי, אבל הזנה בכפייה. זו הזנה בכפייה. זו הגדרה שקולעת לדעתי לעניין הזה. ואי אפשר פה לדבר על פקודת בתי הסוהר, חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר - - - על מניעת נזקי שביתת רעב, ולא מדברים על משהו חודרני, בכוח.
אוסאמה סעדי
פולשני.
זוהיר בהלול
פולשני.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, חבר הכנסת זוהיר בהלול. תודה רבה.
זוהיר בהלול
תודה רבה, אדוני. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
עורך הדין יואל הדר, בבקשה, שלוש דקות תגובות ואנחנו מתקדמים.
יואל הדר
טוב, המטרה של החוק הזה היא לא מטרה של הזנה: לא הזנה רגילה ולא הזנה בכפייה, אלא מתן טיפול רפואי.
אוסאמה סעדי
את זה בחוק זכויות החולה יש לך. אתה לא צריך את זה. יש לך את כל ההגדרות.
יואל הדר
אז לכן, מאחר שהמטרה של החוק היא מניעת נזקי שביתת רעב – זאת המטרה של החוק הזה. המטרה היא לא להזין אלא לתת טיפול ולמנוע נזקי שביתת רעב. זו המטרה של החוק וזה השם שלה, ואנחנו לא סבורים שיש מקום לשנות את זה.

רוב ההערות שניתנו פה הן הערות שאנחנו לא יכולים לקבל את ההסתייגויות שלהן מאחר שהן לא תואמות את רוח החוק, וגם בסופו של יום לא ניתן יהיה להפעיל את החוק אם אנחנו נידרש לכל ההסתייגויות שנאמרו פה, כי הן לא יענו למטרה של החוק כפי שהגדרתי מראש. אבל יש מספר הסתייגויות שאנחנו כן נוכל, ואם נידרש לכך נוכל לשמוע או לקבל חלק - - -
יעל גרמן
את הסיפא אתה מוחק?
יואל הדר
לא את הסיפא, אבל אני מוכן להגדיר מה אני חושב שאפשר יהיה לקבל לפי הבקשה פה. אני מניח, אחרי שאנחנו נודיע על שלושה דברים שאפשר יהיה לקבל, שהחוק יוצבע פה אחד לטובת מדינת ישראל. אני מניח. אחרי שנודיע את ההסתייגויות שאנחנו נקבל.

אני אעבור לדברים שאני אוכל לקבל. אז הדברים שאנחנו חושבים שאפשר יהיה לקבל: נאמרה פה הערה לגבי הבקשה שאנחנו מעבירים לוועדת האתיקה, אז אנחנו אומרים שלדעתנו גם אפשר להעביר העתק מחוות הדעת הרפואית – תועבר גם לאסיר או לבא כוחו. ההעתק מחוות הדעת הרפואית יועבר גם לאסיר או לבא כוחו. התכוונו לזה. אם זה לא ברור, העתק מחוות הדעת הרפואית. אני מדגיש את מה שאני אומר פה.

לגבי ההערה של אדוני היושב ראש שסבר שיש מקום לקבל בסעיף 19יד(ג) "- - - או כי מטעמי דחיפות הנובעים ממצבו הרפואי - - -", ביקשו להוסיף את המילה "בלבד", "- - - של האסיר לא ניתן להמתין לקבלת חוות הדעת או לשמיעת האסיר או בא כוחו". אדוני סבר שיש מקום להוסיף את המילה "בלבד". אחרי ששקלנו אנחנו חושבים שגם כן ניתן לקבל את ההוספה של המילה "בלבד". לא מצאנו סיבה להתנגד.

לגבי סעיף 19יד(ו): "התיר בית המשפט מתן טיפול רפואי - - -". חבר הכנסת אוסאמה סעדי ביקש, "- - - האמורים בסעיף קטן - - -" - - - (1), (2) ו-(3). גם יש בזה איזשהו טעם וגם בזה אנחנו חושבים שאפשר יהיה להוסיף לפי הבקשה.
עידו בן יצחק
ו"יפרט" - - -
מירי פרנקל שור
ו"יפרט", במקום "- - - רשאי הוא לפרט - - -".
יואל הדר
זה אם אין - - -
מירי פרנקל שור
כן - - -
יעל גרמן
כן.
עידו בן יצחק
הנוסח שהבנתי - - -
יעל גרמן
כן, כן.
יואל הדר
לכן אין לי בעיה גם אם - - -
היו"ר דוד אמסלם
"יפרט", "יפרט".
יעל גרמן
- - -
עידו בן יצחק
יפרט בהחלטתו את סוג הטיפול שהוא מכיר - - -
מירי פרנקל שור
או "יפרט" במקום "- - - רשאי הוא לפרט - - -".
יעל גרמן
רק הם ביקשו את סוג הטיפולים - - -
היו"ר דוד אמסלם
טיפולים.
יואל הדר
טוב. בסדר? שאר הדברים אנחנו לא חושבים שיש מקום. ההערה לגבי - - -
יעל גרמן
הסיפא של הסיפא.
יואל הדר
לא, לא, זה להשאיר. זה לדעתנו צריך להשאיר.
יעל גרמן
למה?
יואל הדר
כי לדעתנו זה חשוב.
ורק לגבי שימוש בכוח סביר
הדבר קיים במספר רב של חוקים. במיוחד כשאנחנו עוסקים בנושא של עיכוב למשל. אפילו אזרח רגיל יוכל להשתמש בכוח סביר.
היו"ר דוד אמסלם
זה מונח משפטי, הבנתי מהיועצת המשפטית מירי פרנקל שור.
יואל הדר
לכן אנחנו לא סבורים שיש מקום לגעת במונח הזה פה. הנושא שאתה העלית זה ממקום אחר לחלוטין. ואנחנו לא מדברים על לחץ וכל הדברים האלה. לא מדובר פה בחקירות, אלא מדובר בשימוש בכוח סביר.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, תודה רבה רבותיי. אנחנו עוברים להצבעה לגבי הנושא של ההסתייגויות.
יעל גרמן
רגע, חבר הכנסת בנימין בגין, אתה לא רצית להעיר משהו?
זאב בנימין בגין
אם ועדת האתיקה, אדוני היושב ראש, אולי זה - - - לפי חוק זכויות החולה, אני חושב שזה אמור, מבחינת המסתייגים, להקל.
יעל גרמן
זו הבקשה של חבר הכנסת בנימין בגין.
זאב בנימין בגין
זה לא היה קודם.
מירי פרנקל שור
כן, כן. הנה, הנוסח שהוצג אתמול, שאנחנו קראנו, בסעיף 19יב, בתחילת החוק, סימן ב'2, תחילת ההסבר.
קריאה
"ועדת אתיקה שהוקמה לפי חוק זכויות החולה".
מירי פרנקל שור
נכון. וההמשך, התיקון הנוסף היה בסעיף 19יג(ג) – הסעיף יאמר כך: "העתק בקשת היתר לטיפול רפואי שהוגשה יועבר בידי שירות בתי הסוהר לוועדת האתיקה - - -", והמילים "- - - בבית החולים שבו מאושפז האסיר, ואם האסיר שוהה - - -" וכולי וכולי עד "- - - בתי הסוהר - - -" נמחקו, ו"- - - ועדת האתיקה תחווה - - -". זאת אומרת, הפנייה – ועדת האתיקה; ועדת האתיקה שהוגדרה לפי חוק זכויות החולה – אנחנו חושבים שזה נותן מענה להערתו של חבר הכנסת - - -
זאב בנימין בגין
בדרך כלל, האיש במצב שהוא - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו דנו על זה. אנחנו - - -
זאב בנימין בגין
- - אם הוא במצב לא טוב יהיה בבית החולים. ויושב ראש ההסתדרות הרפואית, בתשובה לשאלתי אמר: בדרך כלל, כל הרופאים בבתי החולים הם חברי ההסתדרות הרפואית.
באסל גטאס
אז בא לכם רק להכפיש את עצמכם, הא? בא לכם להכפיש את עצמכם. אם החוק, אתה כבר אומר - - -. הוא אומר החוק לא יתבצע - - -. אות קלון.
היו"ר דוד אמסלם
הצעה מספר אחת של הרשימה המשותפת, קבוצת הרשימה המשותפת. טוב, רבותיי, מי בעד הצעה מספר אחת של קבוצת הרשימה המשותפת?
מירי פרנקל שור
לפני סעיף 1.
היו"ר דוד אמסלם
הצעה מספר 1 ל"לפני סעיף 1" – קבוצת הרשימה המשותפת. בבקשה, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 1

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת ל"לפני סעיף 1" לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא מתקבלת.

הצעה מספר 2 ל"לפני סעיף 1" – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?
יעל גרמן
נמנעת.
היו"ר דוד אמסלם
את נמנעת?
יעל גרמן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 1

ההצעה של קבוצת מרצ ל"לפני סעיף 1" לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא מתקבלת.

הצעה מספר 3 לסעיף 1 – קבוצת הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא מתקבלת.

הצעה מספר 4 לסעיף 1 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא מתקבלת.

הצעה מספר 5 לסעיף 1 – קבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת המחנה הציוני לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא מתקבלת.
יעל גרמן
אנחנו מבקשים רביזיה על כל אחד - - -

עורכת הדין מירי פרנקל שור, האם אנחנו - - -? האם אנחנו צריכים על כל הסתייגות לבקש רביזיה או בסוף על הכול?
מירי פרנקל שור
כל סעיף. על כל סעיף. אתם רוצים רביזיה, תגידו שאתם רוצים רביזיה.
יעל גרמן
אנחנו מבקשים על כל הסעיפים רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
על מה שעברנו כבר לא ביקשת.
יעל גרמן
ביקשתי. ביקשתי.
מירי פרנקל שור
בסעיף 1 - - -
יעל גרמן
על סעיף 1 אני לא ביקשתי. מסעיף מספר 3.
היו"ר דוד אמסלם
הצעה מספר 6 לסעיף 1 – קבוצת המחנה הציוני וקבוצת הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת המחנה הציוני וקבוצת הרשימה המשותפת לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
אוסאמה סעדי
אני מבקש רביזיה על הסעיף הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. זה רשום בפנינו, אנחנו אחרי זה נטפל ברביזיה.

הצעה מספר 7 לסעיף 2 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
תמר זנדברג
אפשר רביזיה?
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה.

לחילופין – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
תמר זנדברג
רביזיה, בבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
רביזיה נרשמה בפנינו.
אחמד טיבי
אני יכול לשאול את חברי הליכוד על מה הצביעו לפני דקה?
היו"ר דוד אמסלם
לא. לא. בסוף תשאל אותם.

הצעה מספר 8 לסעיף 2 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
באסל גטאס
רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
לחילופין – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 9 לסעיף 2 – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
זוהיר בהלול
אנחנו מבקשים רביזיה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מבקשים רביזיה על זה.

הצעה מספר 10 לסעיף 3 – קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?
יעל גרמן
רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 3 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה. מבקשים רביזיה גם על זה.

הצעה מספר 11 לסעיף 4 – קבוצת הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת לסעיף 4 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
אוסאמה סעדי
מבקש רביזיה פה.
היו"ר דוד אמסלם
רביזיה. אין בעיה.
באסל גטאס
התייעצות סיעתית, אדוני היושב ראש, אפשר?
היו"ר דוד אמסלם
אתה מעלה טענות, אתה לא חבר ועדה, אז אני מבקש - - -
באסל גטאס
אני בשם חבריי מעלה אותן.
היו"ר דוד אמסלם
תן לחבר הכנסת אוסאמה סעדי לדבר.

הצעה מספר 12 לסעיף 4 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 4 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
אוסאמה סעדי
רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
הצעה מספר 13 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
לא התקבל.
יעל גרמן
רביזיה.
טלב אבו עראר
אדוני היושב ראש, סליחה, אפשר התייעצות סיעתית, כמה דקות?
היו"ר דוד אמסלם
יש לכם התייעצות חמש דקות בצד.
קריאות
בסוף ההצבעות.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, אני אשאל את היועצת המשפטית שלנו. חבר הכנסת באסל גטאס, רק שנייה, השאלה היא טכנית פה, בוא נבדוק אותה.
באסל גטאס
טוב
ג'מאל זחאלקה
כן. בסדר.
טלב אבו עראר
זה ניתן, ניתן.
קריאה
לא, לא, באמצע. זה שיקול דעת של היושב ראש. אדוני היושב ראש, זה שיקול הדעת שלך.
מירי פרנקל שור
לא, לא, לא, סליחה, סליחה – סעיף 114א לתקנון הכנסת קובע שבתום הדיון בנושא מסוים בוועדה ולפני ההצבעה עליו רשאי חבר הכנסת לבקש את דחיית ההצבעה לצורך התייעצות סיעתית.
היו"ר דוד אמסלם
בתום הדיון.
מירי פרנקל שור
ומשעשה כן, יפסיק היושב ראש.

היות ואנחנו נמצאים עכשיו במהלך הצבעה על ההסתייגויות – אנחנו נסיים את ההסתייגויות. אז אפשר להגיש בקשה להתייעצות סיעתית.
היו"ר דוד אמסלם
על כל החוק. כשאנחנו נצביע על כל החוק?
יעל גרמן
לפני ההצבעה על החוק עצמו.
מירי פרנקל שור
לפני ההצבעה. אני רק מזכירה שלפני ההצבעה, בכל מקרה תינתן הודעה של חצי שעה על מנת להצביע לרביזיות, ורק לאחר ההצבעה על הרביזיות אנחנו נצביע על הצעת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. הבנתי. תודה רבה.
באסל גטאס
מתי אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית?
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת באסל גטאס, אתה מפריע לי.
טלב אבו עראר
אני שואל: אחרי ההצבעה על ההסתייגויות אפשר?
היו"ר דוד אמסלם
כן. אמרנו: אחרי הרביזיה.
טלב אבו עראר
לפני ההצבעה על החוק.
היו"ר דוד אמסלם
כן. יש לנו גם רביזיות הרי.

לחילופין א – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין א של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ב – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ב של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ג – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ג של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ד – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ד של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ה – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 14 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
יעל גרמן
רביזיה.
תמר זנדברג
רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
לחילופין א – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין א של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ב – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ב של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ג – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ג של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
תמר זנדברג
- - - לא הצביע. לא הסתכלת עליו.
היו"ר דוד אמסלם
אני הסתכלתי על הכול. אחרי זה תעירי על מה שאת רוצה.
תמר זנדברג
לא. לא. לא.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת תמר זנדברג, תפסיקי להפריע לי.

לחילופין ד – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ד של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
קריאה
רביזיה.
באסל גטאס
רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אנחנו נעשה רביזיה על כל מה שאתם רוצים. מצידי לעשות רביזיה על כל הסעיפים מחדש. אני אצביע על הכול עוד הפעם, בסדר? אתם לא צריכים להגיד לי רביזיה.

הצעה מספר 15 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 16 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
תמר זנדברג
חבר הכנסת יואב בן צור לא הצביע.
קריאה
הוא הצביע.
תמר זנדברג
הוא לא הצביע. הסתכלתי עליו. סליחה - - - לא הצביע.
באסל גטאס
תבקשו רביזיה.
קריאה
- - - בכל מקרה, חברת הכנסת תמר זנדברג.
תמר זנדברג
הוא לא הצביע.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת תמר זנדברג, את ממשיכה לנהל את הדיונים כרגיל, אבל אני מבקש לא להפריע לי. אחרי זה תערערי איפה שאת רוצה.
חבר'ה, עוד הפעם אני אחזור
הצעה מספר 15 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
יעל גרמן
אנחנו לא אומרים רביזיה, יוצאים מתוך הנחה שהכול.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
אוסאמה סעדי
יירשם שכל סעיף יש לו רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אין בעיה.

הצעה מספר 16 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 17 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 18 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 19 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 20 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 21 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 22 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 23 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין א – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין א של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ב – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ב של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ג – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ג של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 24 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין א – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין א של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ב – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ב של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 25 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 26 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 27 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 28 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין א – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין א של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ב – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ב של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 29 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 30 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 31 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 32 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 33 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 34 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 35 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 36 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 37 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 38 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין א – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין א של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ב – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ב של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 39 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 40 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 41 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 42 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 43 לסעיף 5 – חברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של חברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 44 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 45 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 46 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 47 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 48 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 49 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 50 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 51 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 52 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.

ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 53 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?
מירי פרנקל שור
הצעה מספר 53 לא. הצעה מספר 53 כבר נכללה בגוף החוק. זה במקום "- - - רשאי לפרט - - -", "- - - בית המשפט יפרט - - -". אז אנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז קיבלנו בעצם. בסדר, אנחנו קיבלנו את זה, אז לכן אנחנו מבינים את זה. קיבלנו את ההסתייגות באופן כללי.

הצעה מספר 54 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 55 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ, קבוצת המחנה הציוני וחברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ, קבוצת המחנה הציוני וחברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 56 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
מירי פרנקל שור
רק שנייה. מעירה היועצת המשפטית, עורכת הדין שמרית גיטלין שקד, בצדק שגם הסתייגות 51, לחילופין, התקבלה. זה "- - - שיקולים - - - בית המשפט - - -" - - -
קריאה
"בלבד".
קריאה
"בלבד".
יעל גרמן
"בלבד".
קריאה
"בלבד".
יעל גרמן
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
"בלבד". אמרנו את זה. נכון.
מירי פרנקל שור
כן. אז זה התקבל. אנחנו - - - רק את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. לחילופין התקבל, אז לכן אני עוד פעם אומר: הצעה 51, לחילופין, קיבלנו אותו כבר במסגרת ההסתייגויות.
מירי פרנקל שור
במסגרת הצעת החוק.
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן, הצעת החוק. בסדר.

הצעה מספר 57 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וחברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 58 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 59 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 60 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 61 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין א – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין א של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין ב – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין ב של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 62 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 63 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 64 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 65 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 66 לסעיף 5 – קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 67 לסעיף 5 – חברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של חברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 68 לסעיף 5 – חברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של חברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 69 לסעיף 5 – חברת הכנסת יעל גרמן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של חברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 70 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 71 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 72 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 73 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 74 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 75 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 76 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 77 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 78 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 79 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 80 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת מרצ וקבוצת המחנה הציוני לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 81 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
מירי פרנקל שור
לא, לא, זה התקבל. הצעה מספר 81 זה בפיקוח רופא ובנוכחותו. בנוכחותו של רופא. אז אנחנו נשנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בעצם קיבלנו את הצעה מספר 80 - - -
מירי פרנקל שור
בנוכחות של רופא. אנחנו קיבלנו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. אנחנו דיברנו על זה מקודם.
מירי פרנקל שור
נשנה בהתאם.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. אנחנו נשנה את זה בהתאם.
יעל גרמן
יופי.
היו"ר דוד אמסלם
הצעה מספר 82 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 83 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 84 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 85 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 86 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 87 לסעיף 5 – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

לחילופין – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לחילופין של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 88 לסעיף 5 – קבוצת הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת הרשימה המשותפת לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 89 "לאחרי סעיף 5" – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.

הצעה מספר 90 "לאחרי סעיף 6" – קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה של קבוצת מרצ לסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההצעה לא התקבלה.
זוהיר בהלול
אדוני היושב ראש, בשם המחנה הציוני אני מבקש שבמליאה אנחנו נקבל זכות דיבור על - - -
מירי פרנקל שור
כן, כן.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי.
מירי פרנקל שור
בטח.
קריאה
במליאה יש לכם - - -
מירי פרנקל שור
כן, כן. כל הסתייגות - - -
יעל גרמן
חמש דקות על כל הסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה.

רבותיי, בשעה 10:35 אנחנו מצביעים על הרביזיות. אז אני מבקש שכולם יהיו כאן.
מירי פרנקל שור
הרביזיות של ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
הרביזיות של ההסתייגויות.

הישיבה ננעלה בשעה 10:06.

קוד המקור של הנתונים