ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/07/2015

צו היבוא והיצוא (איסור יבוא זיקוקין די-נור) (הוראת שעה), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 31

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ד' באב התשע"ה (20 ביולי 2015), שעה 10:00
סדר היום
צו היבוא והיצוא (איסור יבוא זיקוקין די-נור) (הוראת שעה), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה
איתן כבל – היו"ר

דוד ביטן

אורי מקלב

טלי פלוסקוב

עיסאווי פריג'
מוזמנים
זאב דיבסק - מנהל תחום בכיר בטיחות הציבור, משרד הכלכלה

תהילה ורון - תחום יבוא והיטלי סחר, הלשכה משפטית, משרד הכלכלה

מרק פורזיקי - מנהל תחום כלכלה ותעשיות קלות, משרד הכלכלה

נילי ברוש - יועצת משפטית, משרד הכלכלה

ניצב אהרון אקסול - ראש אגף מבצעים, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ משה אדרי - סגן ראש מחלקת חבלה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק תמר לברטי - עוזר יועמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

יואל הדר - יועץ משפטי, משטרת ישראל

זמר בלונדהיים - משרד המשפטים

ירון מור - יו"ר פורום יבואני הזיקוקין, איגוד לשכות המסחר

יורם ואן וסט - חבר הנהלת פורום יבואני הזיקוקין, איגוד לשכות המסחר

ערן טל - מנהל תחום ענפי, איגוד לשכות המסחר

מיכאל שיזף - פעיל, המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
איה לינצ'בסקי

צו היבוא והיצוא (איסור יבוא זיקוקין די-נור)(הוראת שעה), התשע"ה-2015
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, חבריי חברי הכנסת, רשמת נכבדה, כולם. אנחנו פותחים דיון על צו היבוא והיצוא (איסור יבוא זיקוקין די-נור)(הוראת שעה), התשע"ה-2015. ברשותכם יציג את התקנות זאב דיבסק.
זאב דיבסק
בוקר טוב, שמי זאב דיבסק, מנהל תחום בכיר במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתי במשרד הכלכלה. אנחנו עוסקים בין השאר, בכל נושא הבטיחות של העובדים במקומות העבודה, במפעלים, אתרי בנייה, שימוש בחומרי נפץ וגם בזיקוקין די-נור.

במסגרת הצו שאנחנו מבקשים לאשר היום, אנחנו מבקשים להאריך את הצו שאושר בחודש נובמבר 2014, אני אסביר מה היו המניעים, אנחנו מבקשים להאריך ל-45 ימים נוספים. המטרה של הצו במתכונת הראשונית שלו הייתה בקשה של המשרד לביטחון פנים, שטען שיש הרבה זיקוקים מועפים מקטגוריה 2, אני מניח שזה יוצג על-ידי המשטרה, אני בטח לא הדובר שלהם. נעשה שימוש בזיקוקים האלה נגד גורמי ביטחון השונים וגם נגד אזרחים.

הסכמנו בחודש נובמבר לאשר את הצו מסיבה פשוטה, אמרנו שצריכה להיעשות עבודה מסודרת בין המשטרה למשרד הכלכלה על מנת לצמצם את האפשרות שאדם שרוכש זיקוקין די-נור יוכל באופן תיאורטי או מעשי למכור אותו לכל אחד במסגרת כזו או אחרת.

עם אישור הצו קיימנו מספר ישיבות על-פי הנחיית ובראשותו של ראש אג"מ בצוותים מצומצמים יחד עם אנשי החבלה. מצאנו פתרון שלדעתנו פותר את הבעיה של המכירה החופשית של אותם זיקוקים מועפים. הפתרון היה שמשטרת ישראל תאשר כל מכירה של זיקוקים לפני שהמסמך מגיע לאותו יבואן, או אותו ספק, שמוכר את הזיקוקים.

במצב הקודם, כל מי שהיה לו תעודה של מפעיל זיקוקין די-נור, שזה בעצם סוג של רישיון להפעלת זיקוקים היה מגיע לאותו מחסן או לאותו יבואן והיה למעשה יכול לקנות כמות כמעט בלתי מוגבלת. מובן שמן הסתם הייתה אפשרות של זליגה לכל מיני גופים שונים.

היום, על-פי המתכונת המוצעת ועל-פי הנוהל שהתגבש עם המשטרה הגענו למצב שברגע שמפעיל רוצה לבצע הפעלה, הוא צריך להגיע למשטרה לקבל את האישור. השוטר, או תחנת המשטרה יודעת בדיוק את הכמות, את המקום, את השעה ואת סוג הזיקוקים שיופעלו באותו יום.
היו"ר איתן כבל
כל זיקוק? לא רק באירועים הגדולים?
זאב דיבסק
הזיקוקים שעושים אתם שימוש מול המשטרה אלה לא הזיקוקים הגדולים, שעלולים לסכן גם את המפעיל עצמו. הם משתמשים בזיקוקים שנקראים זיקוקים מקטגוריה 2. זה בדרך-כלל כוורות של קנים בקוטר מתחת ל-40 מ"מ. המשוגעים מחזיקים אותם ביד, למרות שאנחנו אוסרים את זה. אבל מי שבעצם רוצה לעשות פעילות פח"עית מחזיק את הכוורת ביד.
עיסאווי פריג'
מה זה קטגוריה 1?
זאב דיבסק
קטגוריה 1 אלה זיקוקים שמיועדים לקהל הרחב.
עיסאווי פריג'
מה שאצל הערבים עושים בחגיגות.
קריאה
אצל הערבים עושים חגיגות עם הכול.
עיסאווי פריג'
מדברים על קטגוריה 2 שמופעל נגד המשטרה, אבל כנגד האזרחים ובחגיגות שאנחנו רואים בישובים השונים. זה טירוף.
זאב דיבסק
אני לא רוצה לומר דברים בשם המשטרה אני יודע שיש פעילות מאוד מואצת בתפיסה. הרבה מידע מודיעיני שמביא לתפיסה של זיקוקים שמאוכסנים שלא כדין ומופעלים שלא כדין. את זה המשטרה תאמר בחלק שלה. ברגע שהנוהל הזה אושר, הוא הופץ לכל תחנות המשטרה. התקיימו מספר ימי עיון לכל מחוז ומחוז. המשטרה הסבירה מה הדרישות שלה. משרד הכלכלה הסביר מה הדרישות שלו. כמובן שהעברנו את המידע ליבואנים. כיום למעשה יש בקרה על נושא מכירה הזיקוקים במדינת ישראל.

בגלל הרצף של הזמנים, כידוע הכנסת התפרקה, אנחנו רוצים להמשיך את זה לתקופה מאוד מצומצמת נוספת בגלל תקופת המעבר. קיימנו ישיבה בשבוע שעבר עם סגן ראש אג"מ שאמר בעצמו שיש מגמה של ירידה.
מרב תורג'מן
אם יש כבר נוהל שעובד בשטח אז למה בכל זאת להאריך? בעצם זה לא להאריך זה לקבוע צו מחדש. זאת משום שהצו הקודם פקע ב-30 ביוני 2015 למרות שלמעשה הוא פקע כבר ב-15 בפברואר, אבל מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת הצו הוארך ל-3 חודשים מיום כניסתה של הכנסת הנוכחית. לכן הוא עמד בתוקף עד ה-30 ביוני. עכשיו אתה אומר שיש כבר נוהל והנוהל כבר מיושם בשטח - - -
ניצב אהרון אקסול
סליחה, אין נוהל. אין שום נוהל. אני אנסה לעשות סדר. שמי אהרון אקסול, ראש אגף המבצעים של משטרת ישראל. אני מתעסק הרבה עם הסוגיה של הזיקוקים. קודם כל, כדי שנעשה סדר, אין כזה נוהל. היו הסכמות בינינו לבין משרד הכלכלה. מבחינתנו כמשטרה, המדיניות שלנו היא לאסור בכלל את כל סוגיית הייבוא של קטגוריה 2. זו המדיניות שלנו מבחינה מוחלטת.

כשהתחילה סוגיית הזיקוקים לא ידענו איך להתגבר עליה כי הייתה זליגה מאוד רצינית בשטח. אפשר לראות כמה סרטונים כדי שתבינו את הבעייתיות שאנחנו מתמודדים מולה כמשטרה בכלל.
עיסאווי פריג'
למה יש את הזליגה בשטח, זה מאוד מעניין.
ניצב אהרון אקסול
אני אגע גם בזה. מכיוון שבזמנו השר לביטחון פנים, אהרונוביץ, אמר, עד שהעסק הזה ייכנס ליישום טוטאלי, בינתיים היו זיקוקים בשטח משום שלא יכולנו לוודא שאלה שלכאורה רכשו את אותם זיקוקים, שיזרקו אותם. אמרנו שאנחנו מוכנים להדק יותר את הפיקוח בשיתוף פעולה על הסוגיה הזו של הזיקוקים מקטגוריה 2. לומר לכם שעשינו את זה בצורה מיטבית - לא, כי עובדתית זלג הרבה מאוד לשטח, עד היום יורים זיקוקים בשטח ובמזרח ירושלים יורים לא מעט זיקוקים. לכן אין נוהל. הפיקוח מבחינתנו כמשטרה, הוא לא פיקוח שמביא באמת את התשובה הנכונה לסוגיה הזו. ברשותכם אני רוצה שנראה סרטון קצר כדי להבין את הבעייתיות. (מראה סרטון קצר)
דוד ביטן
זה לא מה שהעיריות עושות ביום העצמאות.
ניצב אהרון אקסול
לא. תכף נדבר על יום העצמאות.
היו"ר איתן כבל
אם תוכל בבקשה לחזור שוב על הקטגוריות.
ניצב אהרון אקסול
נמצא פה סגן רמ"ח חבלה שיסביר.
סנ"צ משה אדרי
הייתי חבר בוועדה שמינה ראש אג"מ לבחינת הסוגיה ואתחיל את דברי בעשיית סדר מבחינת הקטגוריות. בישראל קיימות ארבע קטגוריות שמדברות על זיקוקים. 3 ו-4 מוגדרים כחומר נפץ ומופיעים בנוהל שאנחנו מכירים.
היו"ר איתן כבל
מכיוון שאתה מסביר לנו, אני מבקש שתחשוב שאתה נותן הרצאה לכאלה שלא מבינים.
סנ"צ משה אדרי
אני אתחיל מהקטגוריה הפחות מסוכנת ואעלה למעלה מבחינת כמות איכות וגודל. בקטגוריה הראשונה מופיעים כל מה שאתם מכירים מימי ההולדת, מותר לכל אזרח לקנות אותם, להניח על העוגה להדליק ולחגוג עם המשפחה. בקטגוריה 2 מגיעים לזיקוקים, מה שראינו שהחזיק אותו מפגין עם הכוורת ביד, זה 20 מ"מ. קטגוריה 2 מתחילה מ-20 מ"מ עד 40 מ"מ לא כולל.
ירון מור
יש כאן טעות. הקטגוריות נקבעות לפי משקל החומר הפעיל בתוך הזיקוק.
היו"ר איתן כבל
קודם תציג את הדברים, אחר כך אשמח לשמוע חידודים מכל אנשי המקצוע. אין לי כוונה להיות יבואן, אני בסך הכול רוצה שהדברים יובנו לפני שאנחנו מאשרים.
סנ"צ משה אדרי
מה שאמר ירון מור, הוא צודק, זה מחולק לפי כמויות. אבל אני מנסה לעשות לכם סדר כדי שתבינו. ישנם חריגות בכתרים. יש כתרים שהם קצת יותר נמוכים ונמצאים בקטגוריה 3 אבל לא זה העניין כרגע. אמרתי מה זה קטגוריה 1. קטגוריה 2 זה בין 20 מ"מ ל-40 מ"מ, בגדול עד 39 מ"מ לא כולל 40 מ"מ.
היו"ר איתן כבל
אתה צריך לראות את תנועות הראש של האנשים שיושבים כאן.
סנ"צ משה אדרי
הבנתי אותם. אני מבין את האינטרס שלהם וזה בסדר גמור. אני מסתכל על זה מכיוון המקצוע שלי ולא מכיוון החוק כדי לנסות להסביר לכם את זה. עד 39 מ"מ נחשב קטגוריה 2. קיימת חריגה כאשר מדובר בכמויות יותר גדולות בקוטר יותר נמוך, זה יעבור לקטגוריה 3. קטגוריה 2 זה מה שראיתם בסרטון, יש עוד דוגמאות. מבנה הפריט הוא חומר עודף שנדלק במעוף שלו, מתפוצץ וגורם לנזק.
דוד ביטן
מה השימוש בקטגוריה 2 בדרך-כלל?
סנ"צ משה אדרי
חתונות, אירועים משמחים.
דוד ביטן
עם זה עושים אירוע משמח?
היו"ר איתן כבל
כל אחד והשמח שלו. אתה מגדיר לאנשים איזה שמח לעשות?
סנ"צ משה אדרי
אנחנו עולים לקטגוריה 3 ו-4. אנחנו עולים בכתרים, עולים במו"פ, בכמות חומר הנפץ, ובכמות החומר הפירו-טכני שמופיע בפריטים האלו, לכן גם נקבל אפקטים אחרים. אנחנו פחות רואים את הדברים האלו בהפגנה.
היו"ר איתן כבל
למה? בגלל המשקל?
סנ"צ משה אדרי
הם לא יצליחו, זה כמו לקחת מרגמה 52 מ"מ שמחזיקים מהמותן. לכן הם לא משתמשים כמעט בקטגוריות האלו.
היו"ר איתן כבל
אבל אפשר להניח אותו כדבר נייח ולהפעיל אותו.
דוד ביטן
ל-3 ו-4 יש חובה לרישיון?
סנ"צ משה אדרי
עלינו בכמויות לכיוון קטגוריה מס' 5.
היו"ר איתן כבל
מה אנחנו רואים בימי עצמאות?
סנ"צ משה אדרי
אפשר לראות קטגוריה 2.
היו"ר איתן כבל
ברור לי שיש קטגוריות.
סנ"צ משה אדרי
בעיקר 3 ו-4.
היו"ר איתן כבל
הבנו שזה 2,3,4 וזה עניין של עוצמה, גודל וכמות חומר נפץ על כל המשתמע מכך. אנחנו מבינים גם שככל שהקטגוריה עולה עוצמת הנפץ גדולה ועוצמת הנזק גדלה. אני רוצה לחזור צעד לאחור ולשאול, הנחת העבודה שלנו היא שמה שיש בימי העצמאות ובאירועים מסודרים אין בעיה כי יש כללים וזה מסודר. העניין מה קורה באותם אירועים ואני לא אומר אצל מי, שמשתמשים בחתונות ואירועים כאלה ואחרים, זה בדרך-כלל סביב קטגוריה 2 אני מניח.
דוד ביטן
3,4 מחייבים רישיון? למה המלצת המשטרה היא לא להביא מקטגוריה 2? אמרת שאתה בכלל חושב שלא צריך להביא את זה.
ניצב אהרון אקסול
כי היכולת שלו להגיע לידי אזרחים בהפעלה ידנית כפי שראיתם בסרטון יחד עם יכולת המסוכנות שלו היא הרבה יותר גבוהה. יש לי מכתבים מהמגזר הערבי שמבקשים מאתנו ודורשים מאתנו להפסיק את הדבר הזה.
היו"ר איתן כבל
הוא אומר שבקטגוריות 3 ו-4, היכולת של המפעיל הבודד בחתונה ובהפגנות קטנה, בעייתית וקשה ואני מניח שגם העלויות.
ניצב אהרון אקסול
גם הפיקוח שלנו יותר הדוק.
דוד ביטן
אז אתה ממליץ לעשות תקנה שאוסרת בכלל ייבוא.
היו"ר איתן כבל
ברור שכל אחד יכול להביא כל אחד מהקטגוריות.
קריאה
לא. לא.
היו"ר איתן כבל
בוודאי שלא. הרי מפעילים את זה בצורה חוקית? ברור כשמש שלא, מה קפצתם. אני מנסה להבין מבחינת הנגישות. אם כאיש בודד אני רוצה לבוא לחתונה ולזרוק חזיז או להדליק כוורת, אני מניח שהסיכוי שזה יהיה מקטגוריה 2 יותר גדול מ-3 או 4.
יורם ואן וסט
זה נובע מעוד סיבות, זה גם עניין של מחיר.
היו"ר איתן כבל
אמרתי שזה גם מחיר, גם משקל, גם יכולת הפעלה.
דוד ביטן
למה שלא נקבל את המלצת המשטרה שהתקנה תהיה שאי-אפשר יהיה לייבא את זה?
ירון מור
שמי ירון מור ואני יושב-ראש חטיבת היבואנים באיגוד לשכות המסחר. שרתתי 22 שנה כקצין חבלה ביחידת - - - הייתי חבר בוועדות, אני מדריך חבלה בנושא הזה במשטרת ישראל. לגבי הסקירה הקצרה שאני מבקש לתת, אומצו תקנים אירופים למדינת ישראל שאינם מתאימים למדינת ישראל. באירופה, קטגוריה 1,2,3 נמכרת לקהל הרחב בסופרים. במדינת ישראל מקטגוריה 2 ומעלה אתה צריך להיות בעל רישיון מפעיל מעל גיל 21. אתה יכול להיות טייס מטוס קרב במדינת ישראל בגיל 19, אתה לא יכול להפעיל זיקוקים לפני שאתה בן 21 ועברת קורס בן ארבעה ימים, פלוס חמישה התמחויות עם מדריכים מלווים.

הייבוא החוקי במדינת ישראל מתבצע על-ידי 6,7, יבואנים היום. בייבוא החוקי יש ספרי בונקר, יש ספירות מלאי, יש מעברים, יש מכירות, יש רכבים מאושרים להובלת חומרים. הנושא הבעייתי ביותר זה נושא ההברחות שמגיעות למדינת ישראל וראו את כמות ההברחות האחרונות שהגיעה למדינה בכמה החודשים האחרונים. אני מקבל בקשות להשמדת חומרי נפץ - - -
עיסאווי פריג'
מאיפה מגיעות ההברחות?
ירון מור
ההברחות מגיעות מחו"ל למדינה על-ידי אנשים כאלה ואחרים, כמו כל הברחה.
דוד ביטן
למה לא לקבל את עמדת המשטרה שהסיכון ב-2 גדול יותר מ-3 ו-4.
ירון מור
הסיכון ב-2 ו-3 הוא אותו דבר. אתה יכול לתפוס את האנשים שעובדים לא חוקי, תכניס אותם לבית סוהר כי הם משתמשים בזה כדי לפגוע באדם אחר. יש חוק 142, אם אני לא טועה - - -
דוד ביטן
ב-2 קל לפגוע באדם אחר, ב-3 ו-4 לא.
ירון מור
אם תיקח את 3 ותחתוך לחצי תוכל לראות גם את 3 על אותו בן אדם. הבעייתיות בחומרים האלה מתחילה בקטגוריות. הקטגוריות לא נכונות ולא מתאימות למדינת ישראל, כולנו לבנטיניים. אני מתעסק בנושא הזה משנת 76, הייתי בזמנו של שלמה אהרונישקי שהיה קצין חבלה ארצי ויעקב לוי שהיה ראש מעבדת חבלה והייתה החלטה להכניס למגזר הערבי את הכוורות האלה, כדי שלא ישתמשו בנשק חם.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור, בבקשה יואל הדר, היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים. אחריו נשמע את חברי הכנסת.
יואל הדר
נדרשנו לנושא רק לפני מספר חודשים בינואר. השאלה מדוע נדרשנו בכלל לנושא? הרי לכאורה את הייבוא של הזיקוקים האלה לא נעשה לאחרונה אלא לפני הרבה מאוד שנים. מה שקרה לאחרונה, שחייב את הטיפול שלנו בנושא, שאנשים לקחו את הזיקוקים האלה והתחילו לפגוע, לא רק באנשי משטרה שזה חמור בפני עצמו, אלא התחילו להפעיל כלפי אזרחי מדינת ישראל. במזרח ירושלים רואים את זה בצורה מאוד דרמטית, גם כלפי שוטרים שניסו להגן על חיי התושבים בכל האירועים שהיו אחרי רצח מוחמד אבו חדייר, אז התחיל בצורה מאסיבית הירי של הזיקוקים האלה כלפי אזרחים וכלפי שוטרים.

נדרשנו לשאלה מה אנחנו יכולים כדי לעצור את הדבר הזה. בחנו את כל האפשרויות המשפטיות הקיימות. האפשרות המשפטית הכי מהירה והכי נכונה כדי למנוע את הפגיעה בחיי אזרחים במדינת ישראל הייתה להוציא את צו הייבוא הזה, שיצא בשלב ראשוני רק לחודשיים. המשטרה עוד לא הגיעה לדבר הזה, אבל אחרי שהוציאו את הצו הזה לחודשיים ואחרי זה כשהוא הוארך, אנחנו רואים שישנה ירידה בשימוש בזיקוקים האלה. אפשר להגיד דברים מכל מיני סיבות אחרות, בתוצאה בשטח רואים שיש ירידה.

אין הצדקה מבחינת כל חוק יסוד חופש העיסוק, שאנחנו מדברים רק על זיקוקים מקטגוריה מסוימת. לא מדובר לאסור בכלל את הייבוא של הזיקוקים, אלא רק זיקוקים שמשתמשים בהם לרעה, שפוגעים גם בנפש וגם ברכוש של אנשים. לגבי הדבר הזה אנחנו חושבים שבעת הזו יש מקום להמשיך את הצו הזה כדי למנוע פגיעה בחיי התושבים.
דוד ביטן
למה לא לבטל אותו לגמרי ולכתוב צו פשוט, שאי-אפשר לייבא את זה בכלל.
יואל הדר
יכול להיות שבשלב שני. אנחנו בוחנים את זה לאור מה שקרה במדינת ישראל. אני לא חושב שבתור אזרח אתה צריך להיפגע מהזיקוקים האלה. זה מהות העניין. יש אחד מול השני, הייבוא של הזיקוקים לעומת פגיעה בנפש. אנחנו אומרים שבעת הזו יש מקום לאיסור קבוע.
דוד ביטן
אז אם יש מקום, בוא נאסור קבוע.
יואל הדר
כדי לא לגרום נזק, אמרנו רק לחצי שנה. השר גלעד ארדן ביקש לחצי שנה כדי לעשות את האיזון המתאים. אם תוך חצי שנה הכול ירד, אנחנו נבקש שוב.
דוד ביטן
אני לא רואה את האיזון. הדברים ברורים. לא צריך על כל דבר פיילוט. אני לא מבין למה צריך להמתין. זה באמת דבר מאוד מסוכן בשימוש שלו, על כן צריך לאסור אותו. אין פה בעיה של חופש העיסוק. גם המשטרה אומרת את זה במפורש. בסופו של דבר האחריות היא עליהם לאכוף את זה. לכן אני ממליץ לא לאשר את הצו הזה ולהמליץ למשרד להוציא צו שאוסר את הייבוא.
תהילה ורון
אני אציין שכרגע אין איסור. האיסור פקע ב-30 ביוני.
דוד ביטן
אנחנו נבקש לתקן את הצו הזה כדי שיהיה איסור. זאת לדעתי תהיה ההחלטה. אם במקרה לא תתקבל דעתי. אני מבקש להכניס סעיף לצו שאומר כמה זמן צריך. אני לא אוהב את הצווים האלה שאומרים שצריך לקבל רישיון ולא תוחמים את זה בזמן. הבקשה פלוס ההחלטה בבקשה צריכה להיות תחומה בזמן של מקסימום 90 יום. להכניס את זה לצו. באופן כללי אני ממליץ לא לקבל את זה ולכתוב צו אחר.
עיסאווי פריג'
כמה ילדים אושפזו בשנה האחרונה מפגיעות כתוצאה משימוש בקטגוריה הזו.
ניצב אהרון אקסול
אני לא יודע להגיד לך על אזרחים, אני יכול להגיד לך שנפצעו לנו שוטרים בוודאות. על אזרחים אין לי מספרים, אני לא רוצה להטעות אותך.
עיסאווי פריג'
יש לך נתונים?
ניצב אהרון אקסול
שלושה.
ירון מור
כל השוטרים שנפגעו נפצעו קל.
עיסאווי פריג'
בעניין הסוחרים, יכול להיות שלא תאהבו לשמוע אבל זה המצב בשטח. הישובים הערבים מלאים בכמויות אדירות בחנויות בזיקוקים מקטגוריה 1, 2 ו-3.
ירון מור
איפה המשטרה?
דוד ביטן
אין כוח אדם. אתה יודע את זה. זה המצב בפועל, אין כוח אדם לאכוף את הדברים האלה.
עיסאווי פריג'
היה לנו עכשיו חג עיד אל פיטר. בחגים נהוג להשתמש בזיקוקים. יש לי ילד בן 6, הוא אומר לי שלילדים יש שקית מלאה בכוורות, אני שואל, מאיפה קניתם את זה והם אומרים לי, מהחנות ליד. זה ידוע, נוסעים לברטעה, מעמיסים מכונית וחוזרים. מדברים על זה כל הזמן. גם בברטעה הם מקבלים דרך הייבוא שלכם, לא ממקום אחר.

עכשיו אני שומע על דבר יותר מסוכן. אישרו למגזר הערבי להשתמש בזה בכדי להסית אותו מלהשתמש בנשק חם. מה קורה בפועל, הצעירים שרוצים להשתמש בנשק חם, מפעילים את הזיקוקים ומתחילים לירות כדי להסוות את הירי. זו המציאות העכשווית. אתם מבינים למה אתם מגיעים? בואו נפסיק לכבס את זה בכל מיני מילים יפות. צריך לאסור את זה. מה לעשות אנחנו לא שבדיה. הצו של 45 יום שאתה רק עוצם עיניים, מסתיים ב-20 לספטמבר, תהיה פגרה, אין כנסת והם מייבאים כמויות לשנתיים קדימה. הכול נפתח מחדש. זה לעג לרש.
תהילה ורון
עורכת-דין תהילה ורון ממשרד הכלכלה. קודם כל לגבי תוקף של רישיון ייבוא, כמה זמן יש לרשות המוסמכת לחשוב, להחליט. יש הוראות כאלה בצו ייבוא חופשי, זה חל גם על הצו הזה. כלומר מרגע שמגישים בקשה לרישיון ייבוא, לרשות המוסמכת יש 14 ימים היא צריכה לתת תשובה אם כן או לא. יש הוראות מנומקות ומסודרות לדברים האלה.

דבר שני, לגבי הצו ולגבי המועדים. ראשית, שר הכלכלה, אחרי שערך איזונים, שמע גם את המשרד לביטחון פנים גם את גורמי המקצוע מהמשרד שלנו, הוא בשלב זה קבע 45 ימים. אני חייבת לציין שאם עכשיו תחליטו לא להאריך את הצו ולשלוח לשר הכלכלה אמירה שיחשוב על צו קבוע, זה בעצם אומר שלא יהיה איסור בכלל.
דוד ביטן
נגיד שנאשר את זה ל-45 יום ונאמר את דעתנו שצריך לבטל את זה. אנחנו רוצים שהשר לא יאפשר את הייבוא.
תהילה ורון
דבר שני, במשרד הכלכלה, ככל שתהיה אמירה שיש חשיבה שהצו יהיה קבוע, אנחנו נעשה את זה, אבל אני חייבת לציין שזה צריך להיבדק מבחינה משפטית והיות והצו כל הזמן התחדש - - -
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. תודה רבה לך.
רפ"ק תמר לברטי
שמי תמר ליברטי, מהלשכה המשפטית במשטרה. רציתי להתייחס לשאלה של היועצת המשפטית לעניין הצורך בצו הזה על אף ההסכמות אליהן הגענו עם משרד הכלכלה. המשטרה באמת ישבה ביחד עם משרד הכלכלה, שהוא הגורם שאחראי על הנושא הזה, גם של חומרי הנפץ וגם על נושא הזיקוקים ואחראי לפקח. היות והמשטרה נפגשת בזיקוקים האלה בהפרות הסדר, שלבנו ידיים יחד עם משרד הכלכלה, קיימנו צוות עבודה שעבד לעומק ולאורך זמן וניסינו לזהות את הפרצות שמאפשרות את הזליגה של הזיקוקים. מצאנו פתרונות כאלה ואחרים, אבל במבחן המציאות לא הייתה סגירה הרמטית של הפרצות הללו.
היו"ר איתן כבל
מה הצעתכם?
רפ"ק תמר לברטי
ההצעה שלנו היא לאשר את הצו במתכונתו.
ערן טל
ערן טל מלשכת המסחר, מרכז את פעילות פורום הזיקוקים. אף אחד לא נגד הצו, אנחנו לא נגד, כתבתנו מכתב יפה לגברת ורון.
דוד ביטן
עמדתכם ברורה, אתם בעד.
ערן טל
לא בדיוק בעד ולא בדיוק נגד. אמרנו, זו המציאות ואנחנו מיישרים קו. כולנו אנשים שומרי חוק, יבואנים. אנחנו אומרים, הכול טוב ויפה, כל עוד הצו בתוקף צריך לפצות את היבואנים על מה שקרה לפני. הזמנות הסחורה של קטגוריה 2 נאסרו עוד ביולי אוגוסט שעבר.
תהילה ורון
כשלא היה לכם רישיון.
ערן טל
נכון, לא התקבלו רישיונות מחודש ספטמבר.
תהילה ורון
אם לא היה לכם רישיון ייבוא איך אתם עושים הזמנות?
היו"ר איתן כבל
זה לא המקום. תזמינו אותם לדיון ותדונו ביניכם.
ערן טל
כל עוד הצו בתוקף יש לפצות את היבואנים על הנזק הכלכלי שנגרם להם. תודה.
דוד ביטן
אנחנו לא דנים פה בפיצויים.
נילי ברוש
זה פלסטר. מי שמוסמך לקבוע בצו קבוע של איסור ייבוא זה שר האוצר ולא שר הכלכלה.
דוד ביטן
בסדר, נביע את דעתנו.
יואל הדר
יש לי נתונים לגבי הפציעות. בחודש תשרי היו 7 פציעות מכל מיני סוגים שונים, גם כוויות. יש לי את הפירוט לפני. ב-20 בספטמבר אתם בפגרה לכן חשוב לנו שזה יהיה לפחות עד סוף דצמבר. אפשר להגיד לשר הפנים לאשר את זה עד סוף דצמבר - - -
דוד ביטן
אתה נציג המשרד לביטחון פנים, איך אתם לא מביאים צו איסור קובע? אני לא מבין. משתמשים בזה נגד שוטרים בהפגנות ואתם משאירים את זה בצורה כזו? תעשו את העבודה שלכם.
יואל הדר
אנחנו פועלים בכמה מישורים.
מרב תורג'מן
ראשית, יש לשר הכלכלה את הסמכות לקבוע איסור ייבוא מכוח סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא. דבר שני, לעניין הדברים של גברת ליברטי מהמשטרה, דברת על הסכמות ושיתוף פעולה עם משרד הכלכלה. אני אזכיר דברים שנאמרו בדיון הקודם בנובמבר 2014 מאת מר פורזיקי. הוא אמר: השר החליט לקחת את הצו הזה לניסוי לחודשיים, כאשר השר לביטחון פנים ביקש לעשות את האיסור לשנה. המשרד שלנו אמר שזה לא עומד במדתיות ודרש שתהיה עבודת מטה במשטרת ישראל והמשרד על מנת לקבוע נהלים. כל התיאור של ירון על התהליכים לדעתי יש בזה הגזמה. לכן פתחתי בשאלה האם יש כבר נוהל ואם יש כבר נוהל בשטח, אז למעשה זה מייתר את הצו כי זו בעצם הייתה ההסכמה.
תמר לברטי
לכן הסברתי שאין סגירה הרמטית. יש שיתופי פעולה. יש הנחיות שחלקן לא חדשות שנועדו לסגור את זה כמה שיותר, אבל אין סגירה הרמטית.
ירון מור
יש נוהל שיצא מתחנות המשטרה ולא ירד לתחנות המשטרה ואם ירד לתחנות המשטרה, כשאתה בא לקבל את האישור, אומר לך קצין אג"מ אדוני, אני לא נותן לך אישור.
היו"ר איתן כבל
אני מודה שחשבתי שזה יהיה דיון שניתן לאשר אותו וזה התפתח למשהו יותר גדול כי מסתבר שזה נושא אמיתי. חשבתי שיש פה דברים ברורים שבאים להגן על הציבור. בסוף, כל הסיפור הוא להגן על הציבור, בכפר קאסם או בהפגנות כאלה ואחרות מול חיילים ושוטרים. אין דעתנו נוחה. אני מביע לפחות את עמדתם של חברי הכנסת ביטן ופריג'. הנחת העבודה שלי שאנחנו מסכימים שמנקודת המבט שלנו יש לאסור ייבוא של קטגוריה 2.
ירון מור
קטגוריה 2 לא מועפת.
היו"ר איתן כבל
קטגוריה 2. אני מביע את עמדתנו, אני לא אפרט. אחרי זה תשבו אנשי המקצוע, זה תפקידכם. הרצון שלנו הוא שזיקוקים מקטגוריה 2 יאסרו לייבוא. ייאסר יבוא וגם בוודאי ייאסר הייצור. זה אומר שאחרי שהייבוא לא יינתן, מישהו לא יפתח ליין של ייצור. אם לכולנו היה ברור מה מותר ומה אסור זה היה טוב, הרי אומרים שיש כללים כדי לעקוף אותם. כשיש מחסור מישהו ינסה לטפל בזה.
עיסאווי פריג'
מילה למשטרה, רמת האכיפה שלכם בעניין הזה לא משביעת רצון. קיים צו איסור, הכול קיים והדברים ממשיכים להשתולל בשטח. באים עשרות יהודים צעירים לישובים הערבים קונים משם לאור יום, עשרות צעירים יהודים. אני רואה את זה ויודע. הייתי רוצה לשמוע התייחסותכם לסוגיה הזו.
היו"ר איתן כבל
נושא האכיפה הוא נושא כאוב בכל דבר, במגוון רחב של נושאים.
ניצב אהרון אקסול
סליחה, אבל האכיפה היא על משרד הכלכלה לא על משטרת ישראל.
דוד ביטן
בייבוא לא בשימוש.
ניצב אהרון אקסול
גם בהחרמות. זה משרד הכלכלה. אנחנו כמשטרה פועלים הרבה, עצרנו לא מעט מכולות עם כמויות אדירות שהיו בדרכם לשטחים וגם בדרכם לכיוון צפון הארץ. אנחנו עושים לא מעט בעניין הזה, אנחנו עוברים גם עם המכס. אבל כפי שאמרה חברתי, אין לנו אפשרות לסגור הרמטית את הסוגיה.
דוד ביטן
וגם אין לכם כוח אדם.
עיסאווי פריג'
האם הוגש פעם כתב אישום על אחזקת זיקוקין די-נור?
ירון מור
מכאן זה מתחיל.
תהילה ורון
צו היבוא והיצוא (איסור יבוא זיקוקין די-נור) (הוראת שעה), התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

הגדרות

"זיקוקין" - זיקוקין די-נור מועפים המסווגים בפרט מכס 36.04 בצו תעריף המכס והשייכים לקטגוריה 2 כמשמעותה בתקן ישראלי ת"י 4373 או בתקן אירופאי EN 15947.

"יבוא אישי"- כהגדרתו בסעיף 2(ג)(1) בצו יבוא חופשי.

"צו יבוא חופשי" – צו יבוא חופשי, התשע"ד -–2014.

"צו תעריף המכס" – צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ב – 2012.

"רישיון יבוא" – כהגדרתו בצו יבוא חופשי.

"רשות מוסמכת" – כהגדרתה בצו יבוא חופשי.
היו"ר איתן כבל
יש הערות? מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 1– רוב

נגד – נגד

נמנעים – אין

סעיף 1 אושר.
תהילה ורון
2. איסור יבוא זיקוקין די-נור.

לא ייבא אדם, לרבות ביבוא אישי, זיקוקין.

על אף האמור בסעיף קטן (א), הרשות המוסמכת לעניין יבוא זיקוקין, רשאית ליתן רישיון יבוא לייבוא של כל אחד מאלה:

זיקוקין המהווים חלק מן הציוד הנלווה המשמש גופים מחוץ לישראל לקיום אירועים מיוחדים בישראל.

זיקוקין המיועדים לרשויות המדינה הממלאות תפקיד ציבורי על פי דין ואשר הצהירו כי היבוא נדרש לצורך פעילות חיונית שהן מבצעות.

זיקוקין המיועדים למערכת הביטחון לצורך מילוי תפקידיה; לעניין סעיף זה, "מערכת הביטחון"- כל אחד מאלה:

(א) משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו.

(ב) יחידות ויחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחומי ביטחון המדינה.

(ג) צבא ההגנה לישראל.

(ד) מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, שאינם יחידות כאמור בפסקת משנה (ב) ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר;

(ה) משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנת עדים.
היו"ר איתן כבל
אין הערות? מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 2 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 2 אושר
תהילה ורון
3. תוקף

צו זה יעמוד בתוקפו עד יום ז' בתשרי התשע"ו (20 בספטמבר 2015).
היו"ר איתן כבל
45 יום?
תהילה ורון
זה יוצא מעט יותר כי לא רצינו, בעצת היועצת המשפטית שלכם - - -
מרב תורג'מן
הם הציעו 45 ימים מיום הפרסום. עד שהצו יפורסם זה לוקח בממוצע שבועיים ואז נספרו בערך 45 ימים וזה נופל בתאריך ה-20 בספטמבר.
עיסאווי פריג'
יש מגבלה ל-45 יום? מחויבים בצו לתת 45 יום?
מרב תורג'מן
הוועדה סוברנית להחליט מועד אחר.
עיסאווי פריג'
אני מציע אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים להאריך את הצו, עד שתהיה לנו האפשרות לקיים דיון נוסף שזה שלושה חודשים לפחות, עד אז - - -
היו"ר איתן כבל
תכף אני אסכם וזה יתחבר.
דוד ביטן
אנחנו בכלל לא רוצים שיאפשרו את זה.
היו"ר איתן כבל
חבר הכנסת פריג' אומר תן להם את הזמן, שהם ידעו שהם הולכים לפעול תחת המתווה.
דוד ביטן
מקובל עלי, אבל אני מצפה שבהחלטה עצמה נפנה לשרים ונגיד שאנחנו רוצים להסיר את הצו.
מרב תורג'מן
במידה וחברי הוועדה ייפגשו להאריך את הצו, אני אשמח לשמוע את עמדת משרד המשפטים, הרי יש פה בכל זאת איזון בין הזכויות, גם של היבואנים.
היו"ר איתן כבל
נציג משרד המשפטים בבקשה.
זמר בלונדהיים
הצו בזמנו היה לתקופה מסוימת, שהוארכה אוטומטית על-ידי סעיף 38 ומצאנו את עצמנו בתקופה הרבה יותר ארוכה. עכשיו מדובר על הארכה של 45 יום שחשבנו שזה סביר בנסיבות. לדעתי שלושה חודשים זה אמנם ארוך יותר אבל זה לא הופך את זה ללא סביר. למיטב הבנתי בתקופת הביניים לא הוגשו בקשות לרישיונות, אין משהו שעומד על הפרק, לכן הפגיעה בחופש העיסוק היא מינימאלית. מצד שני יש את הסיכון המאוד חד לחיי השוטרים. לא מדובר על אינטרס עסקי כזה או אחר.
דוד ביטן
לא רק שוטרים, גם אזרחים.
זמר בלונדהיים
אני מסכים שהמשך הארכות כאלה, במקטעים קצרים לאורך זמן היא לא אפשרית. צריך שהגורמים הרלוונטיים יקבלו החלטה אם הולכים לאיסור או לתקופה ארוכה.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לסכם ברשותכם, המלצת הוועדה היא מתן ארכה לשלושה חודשים עד ה-1 בדצמבר 2015.
מרב תורג'מן
זה יוצא ארבעה חודשים.
היו"ר איתן כבל
צריך לקחת בחשבון שיש גם חגים, אני לא רוצה לתת אמירה שהיא פלסטר. אני ארצה להעביר הודעה לפרוטוקול שחשוב לנו שהמערכות שנוגעות בדבר, כל אחת בתחומה שלה, תדענה את כוונת המחוקק בעניין, כמי שאמורים לאשר את הצו הזה.
ערן טל
אני מבקש לא להתעלם מהיבואנים. העניין סוכם, יש התעלמות מכל מה שהעלינו. יש התעלמות מנוהל שהוא לא תקין. אנחנו מבקשים שתיקחו בחשבון את הפגיעה הכלכלית ביבואנים. אנחנו אתכם. שניכנס למנגנון פיצוי על כל הסיפור הזה. למה להתעלם מזה?
עיסאווי פריג'
שיחליפו עיסוק.
ירון מור
אנחנו מחזיקים שנה מחסנים בחו"ל לייבוא לכאן כי כל פעם משכו אותנו עוד חודש, עוד חודשיים. הזמנו חומרים עבור מדינת ישראל, לעבוד בה מתוקף חופש העיסוק. הקמנו בונקרים על-פי הדרישות. אנחנו אתכם לביטול כל ייבוא קטגוריה 2 מועף למדינת ישראל. הבעיה שלי, לפני שנה, לפני יום העצמאות, הזמנתי חומר. כל פעם אמרו לי עוד חודש עוד חודשיים. אני מחזיק את זה במחסנים בסין, משלם אחסנה, תפצו אותי על זה. זה הכול.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לסכם.
זאב דיבסק
אני רוצה להודיע, לאור מה שנאמר על-ידי חברים אחרים, אם אנחנו עכשיו נאסור את השימוש בזיקוקין די-נור מקטגוריה 2, אין דבר כזה יש מאין. אנחנו נתחיל לעבוד עם זיקוקין די-נור מקטגוריה 3. אותה אתם לא אוסרים?
דוד ביטן
כרגולטור היית צריך לאסור את זה מזמן.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להבהיר לכולם. הדיון לא נפתח עכשיו על הקטגוריות. הקראנו את הצו, אישרנו שני סעיפים, נאשר את סעיף התוקף. אני רוצה לומר את דעתנו, יש לכם מספיק זמן לקיים את כל הדיונים, לבוא אלינו עם ההמלצות המדויקות. אמרנו בצורה ברורה שאין דעתנו נוחה כלל וכלל מאישור ייבוא על-פי קטגוריה 2. אנחנו מבקשים שהייבוא יבוטל.

אני מבקש שבתקופה הזו תשבו ביניכם, תראו את כל הבעיות ואת כל הפתרונות, אנחנו לא אנשי המקצוע. אם יש חשש שקטגוריה 2 תבוטל אנשים יתחילו להשתמש בקטגוריה 3, אני לא איש המקצוע לזה, תביאו לוועדה הצעה אחרת שיודעת להתמודד עם זה.
תהילה ורון
צו זה יעמוד בתוקפו עד יום - - -
היו"ר איתן כבל
אומרת לי היועצת המשפטית שזה רחוק מידי, זה יוצא 4.5 חודשים. אני מציע שנקבע עד אמצע נובמבר.
דוד ביטן
לגבי ההגדרה, לא שאין דעתנו נוחה, אלא שאנחנו מבקשים את השרים לאסור את הייבוא.
היו"ר איתן כבל
אמרתי את זה. אני מציע שנעשה את זה עד ה-15 בנובמבר, זה יוצא יום ראשון בשבוע. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 3– רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3 אושר.
היו"ר איתן כבל
הסעיף עבר פה אחד. אני מבקש ממשרד הכלכלה לזמן את נציגי היבואנים ונציגי איגוד לשכות המסחר ולבחון את הטענות שהועלו על ידם. לי אין את הכלים לבחון ולבדוק את הטענות שלכם. אין לנו גם שום כוונה לגדוע מטה לחמו של אף אחד. הצו אושר.
עיסאווי פריג'
אם תואיל בטובך לשלוח לנו נתונים מה כמות חומר הנפץ בטונות שייבאו בששת החודשים האחרונים.
יורם ואן וסט
אנחנו יכולים לתת לך תוך שעתיים זה יהיה אצלך.
אהרון אקסול
בעיקרון זה משרד הכלכלה. הם אחראים על הייבוא.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה לכולם הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים