ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/07/2015

דוח מבקר המדינה על משבר הדיור (אדר התשע"ה – פברואר 2015).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים