ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/07/2015

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 7-274-15), אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה 7-731-15)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים