ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/07/2015

השירות האזרחי הלאומי – ממצאי מעקב – דוח מבקר המדינה 65ג', עמ' 1443., הצעה להעמדת "הגופים המוכרים" באמצעותם פועלת הרשות לשירות לאומי-אזרחי לביקורת המדינה, לפי סעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים