ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/06/2015

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), התשע"ה - 2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 2

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטרייםושל הוועדה המשותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון ליישומים ביומטריים

יום שני, י"ב בתמוז התשע"ה (29 ביוני 2015), שעה 14:00
סדר היום
צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: צחי הנגבי – היו"ר

ניסן סלומינסקי – היו"ר

עמר בר-לב

רועי פולקמן

נורית קורן

מיקי רוזנטל
מוזמנים
דני דולב – האוניברסיטה העברית

צבי דביר – התנועה לזכויות דיגיטליות

אלי ביהם – התנועה לזכויות דיגיטליות

קרין נהון – התנועה לזכויות דיגיטליות

יהונתן קלינגר – התנועה לזכויות דיגיטליות
ייעוץ משפטי
סיגל קוגוט

נירה לאמעי-רכלבסקי
מנהלת הוועדה
דורית ואג
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), התשע"ה-2015
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, נא לפתוח את המיקרופון.

שלום. אנחנו זומנו על-פי בקשה של חבר הכנסת אחמד טיבי לרביזיה לשעה 14:00. השעה 14:00, המציע איננו. אין רביזיה. הישיבה נעולה. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים