ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/06/2015

ייעול הליך הרישום למעונות יום במשרד הכלכלה - בעידן ממשל זמין

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 8

מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה

יום שלישי, י"ג בתמוז התשע"ה (30 ביוני 2015), שעה 11:45
סדר היום
ייעול הליך הרישום למעונות יום במשרד הכלכלה – בעידן ממשל זמין
נכחו
חברי הוועדה: אורי מקלב – היו"ר
מוזמנים
מירי מישקובסקי - מנהלת תחום בכירה יישומים, אגף מערכות מידע, משרד הכלכלה

חמי קרמר - מנהלת פיתוח, אגף מערכות מידע, משרד הכלכלה

שמעון ברונר - מנהל אגף בכיר למערכות מידע, משרד הכלכלה

איטה עטייא - סגנית מנהלת האגף למעונות יום, משרד הכלכלה

צופית חי - מנהלת היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, התקשוב הממשלתי, משרד ראש הממשלה

אופיר בן אבי - מנהל יחידת ממשל זמין, התקשוב הממשלתי, משרד ראש הממשלה

צילי נאה - משפטנית, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שמש עזריה שרון - ממונה על משפט וטכנולוגיה, הרשות למשפט, טכנולוגיה ומדע, משרד המשפטים

רמסיס חרבאוי - מרכז בכיר משרדי הממשלה ויחידות הסמך, נציבות שירות המדינה

ליזה רבקין - מנהלת רשת הגיל הרך, ארגון נעמ"ת

מאירה בסוק - עורכת דין, לשכה משפטית, נעמ"ת

מרים רוזנשטיין - מנהלת מחלקת רישום וגביה - מעונות גני ילדים ומעונות יום "בית יעקב"

שרה דייטש - מנהלת מחלקת מעונות, גני ילדים ומעונות יום, "בית יעקב"

גולדי קינג - מנהלת מעון טף מרים, "בית יעקב"

מלכה נחמני - מנהלת מעון רימון ברמת בית שמש, רשת המתנ"סים

אליהו קמינסקי - הורה, מוזמן

גבריאל אלון - הורה, מוזמן

רועי גולדשמידט - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

אביבה ברעם - לוביסטית (פוליסי) מייצגת את נעמ"ת
מנהלת הוועדה
ענת לוי
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

ייעול הליך הרישום למעונות יום במשרד הכלכלה - בעידן ממשל זמין
היו"ר אורי מקלב
אני מתכבד לפתוח את הישיבה של ועדת המדע והטכנולוגיה, שהנושא שלה הוא ייעול הליך הרישום למעונות יום במשרד הכלכלה בעידן ממשל זמין.

כרגע סיימנו ישיבה של ועדת המדע, בנושא ממשל זמין, ישראל דיגיטלית, מערך התקשוב של מדינת ישראל, וכישיבת המשך וכדי לראות איך מיושם בשטח נושא ממשל זמין, לקחנו לדוגמא את המעונות. אנחנו מתכוונים לעשות את זה בעוד משרדים, כפי שדיברנו גם על משרד הבריאות, אבל הבאנו בישיבה את דוגמת טיפות החלב. המידע הנגיש של טיפת החלב, צורת קביעת התורים, המסמכים. טיפות חלב הן שונות במקומות שונים ואינה דומה טיפת חלב בירושלים לטיפת החלב בתל אביב. אין דמיון ביניהן וכל אחת פועלת אחרת – שזה גם חלק מהמשימות שלנו, אבל הרישום למעונות עבר רפורמה או תהליך שינוי בכמה השנים האחרונות. מרישום במעונות עצמם עבר למרכז, שם רושמים. הכל היה במטרה לייעל, לקדם, להנגיש את השירות יותר ולכאורה להכניס אותו לממשל זמין.

כעת עונת הרישום, ולכן חשבנו שנכון להביא את הנושא הזה כמקרה בוחן או כדוגמא, כדי לראות איך המערך הזה עובד, כדי שזה מהפרט הזה ילמד את הכלל. הזמנו לצורך כך את המשרד הרלבנטי, שזה משרד הכלכלה.

נמצאת כאן צופית חי, מנהלת היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, תקשוב ממשלתי וממשל זמין, בו דנו בישיבה הקודמת. יש יחידה שנקראת ממשל זמין, כל מה שהממשלה נותנת – שיהיה זמין לציבור. אנחנו רוצים שגם הציבור יהיה זמין לממשלה. יש גם יחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, שגם זה נמצא תחת הכותרת הזאת שלנו.

זימנו מנהלי מעונות, אנשים שמייצגים וקרובים לתהליך הרישום למעונות. מי מציג את הנושא?
שמעון ברונר
רק מילה אחת, שמי שמעון ברונר, אני מנהל את אגף מערכות המידע במשרד הכלכלה. אכן, כשאתה מדבר על ממשל זמין, אני מסתכל אחורה, מה היה במעונות היום לפני 3-4 שנים ואיפה אנחנו עומדים היום. אני מקווה שאחרי שנציג את הדברים, אתה תשתכנע שאכן יש גידול וקידום ומשמעותי ומספיק להשוות בין הרישום דרך האינטרנט בשנה שעברה - שעמד בשנת 2013 על כמעט 30%, לרישום בשנת 2014 – בו הגענו ל-70%, תוך קיצור משמעותי בימי טיפול.

נמצא כאן הצוות המקצועי, ואיטה, כאחראית על כל המוקד והם יציגו לך את הנתונים. נשמע לענות על שאלות.
היו"ר אורי מקלב
אני מצר על כך שמלי שטרינגלר לא נמצאת פה. אני מבין שהיא אישרה את ההשתתפות שלה. בכל אופן, אני חושב שבדיון בנושא כזה מלי צריכה להיות. מלי היא מנהלת התחום, הוועדה כאן היא ועדה ממשלתית, סטטוטורית. אנחנו מוחים על כך ורואים בזה כזלזול בוועדה. גם אם מישהו חושש שתשמע ביקורת או שיישמעו דברים שלא יהיו נעימים לאוזנו הוא צריך לבוא לשמוע. זה זלזול גם בכנסת. זה זלזול באנשים שבאו לכאן, באנשים שמקבלים את השירות מהאגף שהיא עומדת בראשו או מתיימרת לעמוד בראשו. כשמגיעים לוועדה בכנסת, ועדה שאמונה על הפיקוח ועל יישום תהליכי העבודה, צריך לכבד את זה.

אני מקווה שזה לא משליך ולא משקף. אם קשה לנו לתקשר איתה, מה יגידו "אזובי הקיר", מה יגידו האזרחים, מה יגידו מנהלי המעונות, האנשים שצריכים לקבל את השירות. זה קושי בקבלת שירות. זה יועבר לשר ולמנכ"ל במכתב רשמי של הוועדה. אם מישהו חושב שהוא יוכל להתחמק מהדברים שיישמעו פה, ואני דווקא חושב ומקווה שנשמע דברים טובים, ואני לא מבין ממה צריך לחשוש.

כאשר מאשרים הגעה ובסוף לא מגיעים, אני רואה את זה כפחדנות, כמגות לב, ואני משתמש בכל מילת גינוי על זה שהיא לא הגיעה, בלי שאני פוגע בנוכחות של האחרים. אני מכבד מאד את הנוכחים. אני מבין שנשלחו אנשים מיומנים אשר מכירים את המערכות, שאמונים, שעובדים קשה. זה לא סותר, זה לא פגיעה. אנחנו יודעים שאנחנו גם מקבלים מענה אצל גברת איטה עטייה כעובדת ותיקה ואצל גברת מישקובסקי ואחרים. כולם. בלי לפגוע באף אחד, אנחנו מאד מכבדים את כולם. זו פרשה בפני עצמה, אבל היא לא תפגע, לא תעיב ולא תפגום בזכות הדיון שלנו.

בבקשה, גברת מישקובסקי.
מירי מישקובסקי
הפרויקט הזה הוא פרויקט שהתחלנו בו בשנת 2010. זה פרויקט של שיתוף פעולה עם אגף מעונות יום ועם האגף שלנו – מערכות מידע במשרד הכלכלה.

המצגת מראה מספרים, בגלל שהמספרים מדברים הרבה בעד עצמם. 125,336 ילדים נקלטו בשנת 2014, מתוכם יש לנו 86,000 במעונות, 25,000 בצהרונים ו-13,000 במשפחתונים. נתוני ההרשמה לפי אופן ההגשה זה נתון שאנחנו מלווים לכל אורך הדרך, מהתחלת הפרויקט, ואנחנו הגענו לכך ש-70% מהבקשות נעשו דרך האינטרנט. כשהתחלנו את הפרויקט זה עמד על 5%, אחר כך 11%, 30% והגענו ל-70% בשנה שעברה. אני מאד מקווה שהשנה זה יהיה עוד יותר גבוה.
היו"ר אורי מקלב
אני לא מתפעל, אבל אני רואה כאן נתון שדווקא במגזר החרדי השימוש באינטרנט הוא הכי גבוה.
מירי מישקובסקי
נכון.
היו"ר אורי מקלב
איך אתם מסבירים?
מירי מישקובסקי
אני רואה לומר לכם הבאנו את הנתונים.
היו"ר אורי מקלב
איך אתם יודעים? המסגרות הן שקובעות?
מירי מישקובסקי
זה לפי מסגרות.
איטה עטייא
אסור לנו לסמן. זה סטטיסטי. אנחנו מסמנים מסגרת כשאנחנו מזהים אותה כחרדית.
היו"ר אורי מקלב
איך אתם יודעים? בגלל שלמנהל יש כיפה על הראש?
קריאה
המעון מוגדר.
איטה עטייא
יכולים להיות ילדים חרדים במקום אחר, אז הם לא מוגדרים. זה סטטיסטי.
היו"ר אורי מקלב
ויכולים להיות ילדים חילונים במעון חרדי, או במעונות של אמונה.
איטה עטייא
הנתון הזה הוא לא אחד לאחד, הוא סטטיסטי. אני רוצה לחדד משהו. כשאמורים 30%, זה אומר שאנחנו בכל שנה מנפיקים ערכות ידניות. זאת אומרת שהן עולות לנו הרבה כסף. הערכות נשלחות בדואר רשום למוקד, מבצעים סריקה מסוימת ואז הם מגיעים למוקד כנייר והמוקדן בעצמו מקליד אותן.
היו"ר אורי מקלב
המוקדן עושה את הפעילות באינטרנט.
איטה עטייא
ב-30% האלה, שזה בעצם ידני, אחוז השגיאות הוא הרבה יותר גדול, כי כשמעלים את זה מקוון יש לך סימולטור מסמכים. ברגע שהורה רושם המחשב אומר לו איזה מסמכים להגיש. הוא נותן לו סימולטור. ברגע שהוא ממלא ידני, אז הוא צריך לקרוא ויש הרבה טעויות וכשאנחנו אומרים למישהו תגיש תעודת זהות, אז הוא מכניס את תעודת הזהות בעצמה ושולח לנו.
היו"ר אורי מקלב
זאת אומרת לסיכום הנתון הזה, 90% במגזר החרדי מעבירים באינטרנט?
מירי מישקובסקי
86%.
איטה עטייא
וכשאנחנו מבקשים מהמשרד לוותר על הניירת ולהגיד שזה גורם המון בעיות ואנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר באינטרנט, אז אומרים לי לא, אבל יש מגזרים כמו המגזר החרדי שהוא לא מגיש. אז הבאנו דוגמא שהוא אכן כן מגיש וזה טיעון שאנחנו רוצים לקעקע אותו.
היו"ר אורי מקלב
כן, אנחנו מודדים את המשלוח באינטרנט, זה ברור. צריך לעשות זאת באמצעות הסברה ובכל מיני אמצעים אחרים שיקרבו את האינטרנט לאנשים. דיברנו קודם על עמדות שירות.
מירי מישקובסקי
כמו מה שעשינו בלהבה.
שמעון ברונר
פרויקט להבה שהזכירה הגברת ממשרד המדע, זה אותם 31 אתרים שבהם מלמדים את האוכלוסייה החדשה. אנחנו התחלנו בשיתוף פעולה עם להבה כאשר בשני מקומות, בשני יישובים כאלה אנחנו תרמנו את הסורקים, איפה שיש מה שנקרא פער דיגיטלי, בקרב האוכלוסיות החלשות.
היו"ר אורי מקלב
דווקא קהל היעד שלהם הוא אנשים מבוגרים יותר.
שמעון ברונר
עשינו שיתוף פעולה איתם, כשהם לוקחים את אותן אוכלוסיות שיש להן בעיה לרשום דרך האינטרנט את הילדים למעון. באתר עצמו, יחד איתם ממלאים, מלמדים אותם למלא את הטפסים ושולחים אותם בצורה ממוחשבת.
היו"ר אורי מקלב
שני דברים, השאלה היא אם אלה שלא שולחים באינטרנט זה בגלל שיש להם אינטרנט, אך הם לא יודעים לעבוד איתו ולמלא מסמכים, שזה גם לימוד וגם מיומנות.
שמעון ברונר
זה גם וגם.
היו"ר אורי מקלב
לא כל אחד יכול. כדי למלא טפסים באינטרנט צריך מיומנות. יש כאלה שיודעים להשתמש באינטרנט ולא יודעים לסרוק, או שאין להם סורק. הדברים האלה מורכבים. דבר שני, יש אנשים שכלל אין להם נגישות לאינטרנט ואנחנו צריכים להנגיש להם את האינטרנט על ידי עמדות שירות, עמדות מידע, שזה חשוב מאד. השאלה שלי האם אתם פילחתם את ה-"אחר" – שם יש אחוז גבוה של שימוש בדואר, מאיזה מגזר זה מגיע? זה מאפיין משהו? זה פריפריה?
מירי מישקובסקי
זה הסך הכל.
היו"ר אורי מקלב
האם אתם פילחתם ועשיתם איזו שהיא עבודה?
מירי מישקובסקי
לא פילחנו.
היו"ר אורי מקלב
אם את רוצה באמת לקדם ולצמצם את השימוש בדואר, אתם צריכים לעשות את העבודה שלכם. לפלח איזה אוכלוסיות ומדוע הן לא משתמשות, וכך להתקדם.
איטה עטייא
בסדר גמור.
היו"ר אורי מקלב
אפשר לעבור הלאה.
מירי מישקובסקי
רק בקשר ללהבה, אנחנו שמנו את זה במודיעין עילית, וההיענות הייתה מאד מאד גבוהה, אנשים הגיעו ומלאו את הטפסים.
היו"ר אורי מקלב
זה חשוב מאד.
ליזה רבקין
יש לי שאלה. אני ליזה רבקין, מנהלת רשת הגיל הרך בנעמ"ת.
היו"ר אורי מקלב
שאלה שואלים ברשות, והשאלה אם השאלה הזאת לא יכולה לחכות עוד מעט, שהיא תגמור את המצגת ואז ניתן לך רשות דיבור בצורה מסודרת.
ליזה רבקין
אני יכולה לחכות. מכבדת.
היו"ר אורי מקלב
נא לרשום את השאלות. צריך סדר בדיון.
מירי מישקובסקי
עשינו פילוח של הטיפול בבקשות ומתוכן – 121,845 קיבלו דרגה תוך 3 ימים. זאת אומרת 13% קיבלו דרגה ו-13% מהם קיבלו את הדרגה תוך 3 ימים. זאת אומרת שהתהליך היה תקין ומיידי לטובת קבלת הדרגה.
היו"ר אורי מקלב
תסבירי שוב את הנתון הזה.
מירי מישקובסקי
121,000 קיבלו דרגה. מתוכם – 13% שזה 15,000 – קיבלו את הדרגה תוך 3 ימים בממוצע. זה מצביע על אוכלוסייה שמלאה את הטופס בצורה תקינה מהתחלה ועד הסוף והתהליך היה תקין מהתחלה ועד הסוף. זאת אומרת לא הייתה בקשה להשלמת מסמכים.
היו"ר אורי מקלב
האם את מרוצה מהנתון הזה?
מירי מישקובסקי
אני רוצה לשפר אותו, אבל כן.
היו"ר אורי מקלב
זה נקרא הישג? 13%?
מירי מישקובסקי
כן. יש תחנות. אני מדברת על דרגות שאינן 12. מדובר בדרגות קבועות.
היו"ר אורי מקלב
כמה מתוך ה-13% נשארו עם הדרגה שלהם?
איטה עטייא
נשארו, כן.
היו"ר אורי מקלב
אז זה נתון טוב וחשוב.
מירי מישקובסקי
וזה ממוצע. יש כאלה שקיבלו - - -
היו"ר אורי מקלב
מה קורה עם ה-2-3% האלה שלא קיבלו בכלל דרגה, בין ה-125,000 ל-121,000?
איטה עטייא
זה דרגה 12.
שמעון ברונר
זה לא שהם לא קיבלו. זה פשוט, על סמך כל המסמכים שהם צרפו הם לא זכאים לסבסוד.
היו"ר אורי מקלב
רבותי, הבנו. גברת מישקובסקי עונה. אני קיבלתי תשובה מתוך בליל הדברים שעלה פה. הבנתי שהפער בין ה-121,000 ל-125,000 זה כאלה שבעצם הגישו, אבל לא קיבלו, ובסוף 121,000 קיבלו דרגה. זה אלה שנשרו בדרך.
מירי מישקובסקי
נכון. עכשיו, היתר שלא קיבלו את הדרגה תוך 3 ימים מתחלקים לשתי קבוצות. יש קבוצה שהטיפול בה היה בממוצע עד 12 ימים ויש קבוצה שהטיפול בה בהמשך היה בממוצע 20 יום. הטיפול הממוצע של 12 יום היה של אלה שעשו רישום באינטרנט. הטיפול שארך יותר מ-12 יום, זאת אומרת 20 יום בממוצע, אך לפעמים הרבה יותר, זה היה של רישום דרך הדואר. רצינו להראות פה שיש הבדל משמעותי בין זמן הטיפול - - -
היו"ר אורי מקלב
אם מישהו שלח מסמך לא נכון או לא מתאים, אז באינטרנט מיד אומרים לו שזה לא טוב, ואם זה דרך הדואר, הוא צריך לשלוח שוב.
מירי מישקובסקי
נכון, יש בדיקות.
ליזה רבקין
סליחה, שאלת הבהרה.
היו"ר אורי מקלב
אני רואה שקשה לך להתאפק.
ליזה רבקין
כן, קשה לי להתאפק. יש לי היסטוריה. שאלת הבהרה, כשאומרים ימי טיפול הכוונה עד גמר קבלת הדרגה?
מירי מישקובסקי
נכון.
היו"ר אורי מקלב
זה נכון גם לגבי שלושה ימים וזה נכון גם לגבי 12 יום. המדדים של 12 יום ו-3 ימים זה אותם מדדים.
איטה עטייא
אותם מדדים בדיוק.
היו"ר אורי מקלב
הבנו.
מירי מישקובסקי
אני רוצה לחדד. ימי הטיפול כוללים גם את הימים שממתינים להורה שישלח את המסמכים. יכול להיות מצב שמבקשים מההורה להביא תלוש וזה לוקח לו זמן.
היו"ר אורי מקלב
אם עד קבלת הדרגה, אני מבין שהוא השלים את המסמך. למדנו את הדברים האלה, זה ברור מאד. אנחנו גם מבינים שמי ששולח באינטרנט, יום הטיפול נמדד מהיום שהוא שלח. מי ששולח בדואר - נמדד לפי היום שהמסמך התקבל אצלכם.
מירי מישקובסקי
נכון. בדקנו את הסיבות לעיכוב.
היו"ר אורי מקלב
רבותי, למה יש לחשושים?
גולדי קינג
אנחנו פשוט רותחים. זה לא ממש לא מחובר למציאות. אנחנו אנשי השטח שמתמודדים וזה נתונים - - -
היו"ר אורי מקלב
אתם באתם ואתם תקבלו את רשות הדיבור, אבל אנחנו רוצים ללמוד. הם יודעים את הדברים ואנחנו רוצים ללמוד.
גולדי קינג
אחלה מצגת, אבל היא לא קשורה.
היו"ר אורי מקלב
סליחה, להתמתן בבקשה. אנחנו רוצים להתייעל, ללמוד את הדברים. אני מבין שיש כמה סיבות לעיכובים.
מירי מישקובסקי
הסיבות לעיכוב הן חופשת לידה, הורה שעוסק ביותר מעבודה אחת, הורה לומד ועובד, אי התאמת מסמכים.
היו"ר אורי מקלב
מה הבעיה עם הורה שעובד ולומד?
מירי מישקובסקי
בגלל שהוא צריך להביא גם מסמכים המוכיחים שהוא עובד וגם מסמכים שמוכיחים שהוא לומד. ברגע שיש יותר מסמכים, מטבע הדברים זה דורש יותר השלמות.
היו"ר אורי מקלב
אבל כתוב לו שהוא צריך לשלוח את המסמכים ובכל אופן הוא לא למד את זה?
מירי מישקובסקי
נכון. אם לדוגמא הורה עובד בשלושה מקומות, אז צריך 9 תלושים, 3 חודשים לכל מקום עבודה. אם חסר לו תלוש, זה מעכב את התהליך.
היו"ר אורי מקלב
מה זה אי התאמת המסמכים למבחני התמיכה? הכוונה אם שולחים מסמכים לא רלבנטיים?
מירי מישקובסקי
כן. יש כאן תמונה של הקלט.
קריאה
יש נתונים כמה מכל סיבה?
איטה עטייא
יש לנו במשרד, לא הבאנו את זה לפה. לא ירדנו לרזולוציה הזאת במצגת, אבל יש את זה בהחלט במשרד, בוודאי.
היו"ר אורי מקלב
אני חושב שחופשת לידה זה עניין שצריך דיון בפני עצמו לגבי כל התהליך. אני יכול לתת לכם דוגמא לחופשת לידה שמעכבת את קבלת הדרגה, שהגיעה ללשכה שלנו. אישה ילדה, חזרה לעבודה מיד ביום הראשון כשהיא יכלה לחזור אחרי חופשת הלידה. היא סיימה את חופשת הלידה ביום חמישי. ביום שישי לא עבדו אצלה במשרד, המעסיק שלה לא עובד ביום שישי, היא התחילה לעבוד ביום ראשון ולא קיבלו את הדרגה שלה מכיוון שאמרו לה – אין לך רצף. את הפסקת את העבודה.
קריאה
או שאת מתחילה באמצע חודש.
היו"ר אורי מקלב
זה עוד סיפור, אמצע חודש, זו מדיניות אחרת, שתיכף נגיע אליה. אני רוצה לתת לכם דוגמא לעיכוב בגלל חופשת לידה. מי יכול לענות על זה?
איטה עטייא
אני רוצה לבדוק את המקרה הזה. אני צריכה להבין אם זה משהו סיסטמתי או מקרי.
היו"ר אורי מקלב
מי שמקבל את המסמך לא מבין. הוא רואה תאריך מול תאריך. זה כמו רובוט. אני תמיד אומר שבחודש כסלו אנחנו מחכים לדמי חנוכה. אז למה דווקא בחודש הזה? כיס ולב. הכסף צריך לבוא, התשלומים צריכים לבוא מתוך הלב. כל הפעילות שלנו צריכה לבוא מתוך משהו שהוא גם פנימי. זה לא דברים שנחתכים – תאריך – הפסקת עבודה.
איטה עטייא
על מנת לעקוף את הסיפור הזה, הקימו לנו דו"ח יולדות. אנחנו עושים טלפונים יזומים להורים, לאמהות שאנחנו יודעים שהם יצאו לחופשת לידה והדרגה שלהן השתנתה ל-12, ואומרים להן – את צריכה לחזור לעבודה ביום זה וזה, יש לך את המסמכים? תשלחי לנו אותם כמה שיותר מהר. רובן מגיבות בסדר ורובן חוששים.
היו"ר אורי מקלב
ברשותכם, נושא חופשות לידה, רצף העבודה ומתי חזרת – נקיים על זה דיון בהמשך. אני מניח שמי שאחראי על זה ירצה לדבר על זה. אני רואה כאן לפי שפת הגוף שיש מה להגיד בנושא הזה, נושא ההתייחסות לאם שיוצאת לחופשת לידה.

יש לנו עדכון מסמכים. עדכונט?
מירי מישקובסקי
עדכונט. בשנת 2014 הגיעו למוקד 400,000 מסמכים להשלמת מסמכים. מתוכם 218,000 הגיעו דרך עדכונט. זו מערכת מובנת שבודקת שגיאות לוגיות וכו'. היתר הגיעו דרך פקסים. מתוך אלה שהגיעו דרך פקסים, הגיעו כ-5,000 פקסים שלא היו מזוהים. אפילו לא הגיעה מספר תעודת הזהות של הילד על המסמך, או תעודת זהות של ההורה.
היו"ר אורי מקלב
אני מבין מהנתון הזה שחלק גדול מאלה שהיו צריכים להשלים מסמכים, הגם שהם נרשמו באינטרנט, עשו את ההשלמה דרך הפקס. את העדכון.
מירי מישקובסקי
זה נכון.
היו"ר אורי מקלב
זה חייב להיות. אחרת יש פער. הפער שם הוא יותר גדול וכאן הפערים הם פחות גדולים. זה אומר שגם מי שנרשם, צריך למצוא את הסיבה שהוא שולח מסמכים חדשים דרך הפקס והוא לא ממשיך את התהליך דרך האינטרנט. חלק מהבעיות הקשות שקיימות קיימות בפקסים. הצורה שבה מובנה אצלכם הפקס במתן השירות מביא לדעתי לחלק גדול מהבעיות ומהקשיים בתהליכים, מכיוון שמי ששולח פקס לא מקבל משוב האם הפקס התקבל. הוא גם לא מקבל מענה גם אם הוא טלפן. הוא מקבל מענה רק יומיים אחר כך, ויומיים אחר כך התשובה היא לא מאותה אדם שקיבל את הפקס והוא כן יודע, לא יודע, זה נמצא בתיק, לא נמצא, וכאן מתחיל חלק מהמרמור שקיים בתהליך הזה.

יאיר, בבקשה.
יאיר אייפרמן
גם באינטרנט וגם בשליחה על ידי ההורה, בכל מצב מבחינת הנתונים יש צורך בהשלמת מסמכים. זאת אומרת גם כששולחים דרך האינטרנט - - -
היו"ר אורי מקלב
למה?
יאיר אייפרמן
יש 184,00 השלמות מסמכים.
היו"ר אורי מקלב
זה ברור.
איטה עטייא
אתה יודע למה? הרי במעונות יום אתה מקבל את הדרגה חודש ההגשה וחודש ה... ואנחנו מאפשרים במבחנים להגיד קודם אתה יודע מה, תשלח את השאלון ואת תעודת הזהות. קודם כל תרשם ומפה מתחילה הספירה. קודם כל תשלח את זה ואחרי זה תשלח את היתר. אנחנו לא מצפים שתשלח את הכל בפעם הראשונה. אנחנו מאפשרים לך לשלוח בתשלומים, אבל כאשר שלחת שאלון ותעודת זהות, מהרגע הזה סופרים. אנחנו לא רוצים שהוא ייפגע.
היו"ר אורי מקלב
זאת אומרת המערכת מאפשרת לשלוח דרך האינטרנט, גם אם היא לא מושלמת?
איטה עטייא
כן.
היו"ר אורי מקלב
זאת אומרת אם אדם ישלח במקום שלושה תלושים רק שני תלושים - - -
איטה עטייא
בלי המסמכים. הוא חייב לתת שלושה מסמכי יסוד: שאלון, תעודת זהות ואישור קבלה למעון. שלחת את השלושה האלה – נכנסת למערכת, מתחילים לספור.
היו"ר אורי מקלב
זה טוב או לא טוב?
איטה עטייא
זה מצוין.
היו"ר אורי מקלב
אוקיי, אבל נלך עוד יותר, עוד קצת. אם אדם הביא מסמכים רק ממקום עבודה אחד ולא הביא ממקום עבודה שני, המערכת אחרי זה תגיד לו תשמע, אתה לא השלמת את המסמכים, אתה צריך להביא גם ממקום העבודה השני?
איטה עטייא
כן.
היו"ר אורי מקלב
שלחת שני תלושים ואנחנו צריכים את הנוספים, או שלחת תלושים לא של החודש הרלבנטי.
שמעון ברונר
אבל עדיין, אם הוא ישלים אחר כך את החסר, הוא יתחיל לקבל את הזכאות מהיום שהוא נקלט בהתחלה.
איטה עטייא
אין לו בעיה.
היו"ר אורי מקלב
הבנו. זה ברור.
מירי מישקובסקי
בפקסים אין בדיקות לוגיות, אז יש הרבה טעויות בפקסים. כשההורה ממלא בעדכונט הוא ממלא עוד פרטים וההשלמה מחוברת אוטומטית, בלי יד אדם לבקשה הקודמת ואז הכל ממשיך לזרום. עם הפקס יש איזה שהוא נתק.

יש את הנושא של קידום מתן הדרגה על ידי יצירת קשר טלפוני יזום עם ההורה. אנחנו החלטנו, אף מעונות היום החליט שהמוקד ייזום שיחות טלפוניות להורים כדי לקדם את הנושא.
איטה עטייא
אני רוצה לחדד את זה. במכרז הקודם לא הייתה אופציה של שיחת טלפון, היו רק שיחות נכנסות. אחרי שהבנו שהחיים יותר קשים ממה שחשבנו, אז הכנסנו במכרז החדש גם שיחות טלפוניות יוצאות. המוקדנים במשמרת הערב מקבלים את ההנחיות ומתחילים ליזום טלפונים להורים, לכל דרגות 12, השלמת מסמכים ותשלחו ותשלחו ותשלחו. האמת שזה מאד עוזר.
היו"ר אורי מקלב
זה חוזר על עצמו. הבנתי. מה זה בקשות בדרגה 12 ללא חתימה על ויתור סבסוד?
איטה עטייא
יש הורים שלא זכאים, אבל בכל מקרה הם צריכים למלא שאלון, כדי שנדע שהילד נמצא שם. חלקם לא מסמנים את ה-X ואז ממשיכים לנדנד להם – תשלים מסמכים, תשלים מסמכים. הוא אומר – אבל אני לא רוצה מכם כלום, אז אומרים לו – אז למה לא סימנת שאתה לא רוצה מאיתנו שום דבר?
היו"ר אורי מקלב
טוב. מה זה נוהל נורה אדומה?
איטה עטייא
נוהל נורה אדומה זה עוד אחד מהפתרונות שאנחנו עשינו במוקד. הורה שמתקשר יותר משלוש פעמים, אז הוא מסומן אצלנו ואז מבינים שלהורה הזה חייבים לחזור, כי יש פה בעיה קריטית. ואז המנהל מקבל את כל השיחות האלה וחוזר לכל ההורים האלה.
היו"ר אורי מקלב
בחברות הסלולר, מי שמתקשר שלוש פעמים בשבוע נחשב לקוח מטריד ואז מעיפים אותו מהמערכת.
מירי מישקובסקי
אצלנו זה חיובי.
איטה עטייא
אז אצלנו זה חיובי. מתקשרים ומנסים לפתור את הבעיה.
היו"ר אורי מקלב
מה זה שיחות ננטשות?
איטה עטייא
כל מי שמתקשר ומתייאש מאיתנו, אנחנו חוזרים אליו בערב. יש לנו נוהל שיחות ננטשות, כל מי שהתקשר ולא ענינו לו, בערב חוזרים אליו המוקדנים. הרי אין מענה טלפוני בערב, אז המוקדנים שעובדים בערב חוזרים לכולם. משתדלים, בכל אופן.
היו"ר אורי מקלב
מנגנון בקרה מובנה?
מירי מישקובסקי
יש מנגנון בקרה שבודק אם יש אחים שלא קיבלו אותה דרגה ואם לא קיבלו אותה דרגה, אנחנו מבינים שיש איזו שהיא בעיה, אז הם חוזרים להורה, בודקים את שתי הבקשות כדי לראות שהדרגה תהיה זהה אצל שני האחים.
היו"ר אורי מקלב
יש לכם גם שיחות יזומות כדי לבטל דרגות, כגון ביולדות? אני קיבלתי פניות כאלה. הרי איך אתם יודעים אם אישה ילדה או לא חזרה מחופשה?
איטה עטייא
מרשם משרד הפנים. אנחנו מסונכרנים.
היו"ר אורי מקלב
זאת אומרת כל זמן שהיא בתוך חופשת הלידה, אז הדרגה נמשכת?
מירי מישקובסקי
כן, ויש זכאות. יש דו"ח.
היו"ר אורי מקלב
ואתם יוזמים שיחות.
איטה עטייא
אנחנו מתקשרים ואומרים גברת, היית צריכה לחזור.
היו"ר אורי מקלב
דוד, אתה מכיר את הדו"ח לביטול דרגות? אתה מכיר את השיחות היזומות ליולדות לשם ביטול דרגות?
איטה עטייא
זה לא לבטל. ההיפך, לומר לה גברת, הזכאות מסתיימת, תשלחי מסמכים.
מירי מישקובסקי
זה תזכורת.
היו"ר אורי מקלב
מסמכים שהיא צריכה להגיש אם היא חזרה לעבודה?
איטה עטייא
כן.
היו"ר אורי מקלב
אז לנושא הזה נגיע בהמשך.
איטה עטייא
תוספת ילד בתלוש החדש.
היו"ר אורי מקלב
אוקיי, לנושא חופשות לידה נתייחס בהמשך.
מירי מישקובסקי
יש דו"ח פילוח לפי גובה סבסוד – כמה ילדים נרשמו ולפי איזה דרגות, לפי המסגרות.
היו"ר אורי מקלב
איזו דרגה הכי פופולארית?
איטה עטייא
הכי נמוך 3 ושני אחים זה 14, שלושה אחים זה 15.
היו"ר אורי מקלב
הכי הרבה דרגות נמצאות בדרגה 3?
מירי מישקובסקי
ב-3 וב-12.
שמעון ברונר
3 זה הסבסוד הכי גבוה.
איטה עטייא
לא, אבל שלושה אחים זה 15 ושני אחים זה 14. 15, 14 ו-3 זה אותו דבר.
היו"ר אורי מקלב
גם 14 זה אותו דבר?
איטה עטייא
כן, כי זה שני ילדים ו-15 זה שלושה ילדים ואז יש הנחה נוספת.
היו"ר אורי מקלב
ודרגה 12?
איטה עטייא
דרגה 12 זה ללא זכאות.
היו"ר אורי מקלב
אוקיי, אז החיבור של 3, 14, ו-15 זה סה"כ המספר.
איטה עטייא
הגבוהות.
היו"ר אורי מקלב
טוב. מה זה נתוני מוקד?
מירי מישקובסקי
זה ההתפלגות של הנציגים בשנת 2015.
איטה עטייא
כמה נציגים יש במוקד. מראים את הגידול במספר הנציגים.
היו"ר אורי מקלב
אין לכם נתון לגבי שנות הוותק שלהם? אני מבין שוותק ארוך לא יכול להיות, אם יש הכפלה של הנציגים משנת 2012 ל-2015. לא הכפלה, אבל חלק גדול הם חדשים.
מירי מישקובסקי
זה נפתח בשנת 2010.
איטה עטייא
דווקא בטבריה, שלצערנו אין שם הרבה מקומות עבודה, אז יחסית זה ותק של שנתיים, שלוש. אין להם פשוט אופציות אחרות.
היו"ר אורי מקלב
יש איש מטעם המשרד שנמצא כל הזמן?
איטה עטייא
בוודאי, אלכס. יש לנו מנהל מוקד. הוא נמצא פיזית במוקד.
שמעון ברונר
הוא עובד המשרד, שיושב שם קבוע ומנהל את המוקד.
היו"ר אורי מקלב
הוא גר בטבריה?
איטה עטייא
לא, הוא גר בחיפה.
היו"ר אורי מקלב
אוקיי. אז אני חושב שסיימנו פה.
שמעון ברונר
לא, יש עוד מה שיפרנו בשנת 2015.
איטה עטייא
איזה שינויים עשינו.
היו"ר אורי מקלב
הגידול הוא באמת דרמטי במספר המוקדנים. יש נתונים שזכורים לי, כמו במספר מספר הנרשמים, שם אין גידול דרמטי. כמה היו בשנת 2012?
שמעון ברונר
זה אותם מספרים.
מירי מישקובסקי
סביב ה-120.
היו"ר אורי מקלב
כשדנו בזה בכנסת ה-18 בוועדה לפניות הציבור, אני זוכר את המספר הזה פחות או יותר.
מירי מישקובסקי
זה אותו מספר. אנחנו עשינו שיפורים בטפסי ההרשמה ביחד עם ממשל זמין. השנה עשינו שדרוג לטפסים. אלף עשינו שדרוג שזה ללא סרגל. ההורה לא צריך להוריד סרגל, עניין שגרם להרבה בעיות, במיוחד לאנשים שניסו למלא את הטופס במקום העבודה ואז מקום העבודה לא נתן להם להוריד את הסרגל, מה שגרם להרבה בעיות.

עשינו התאמה למובייל. זה יעלה לאוויר באוגוסט. תהיה אפשרות במובייל, בטלפון, יוכלו למלא ולצלם את המסמכים. לא צריך סורק. אדם שיש לו פלאפון או טאבלט יוכל לצלם ולשלוח את הטופס. בנוסף זה עובד בכל הדפדפנים. מה שמעניין, קיבלנו נתונים ממשל זמין שבשנים הקודמות היו הרבה תלונות על נוחות השימוש בטופס, והשנה התלונות ירדו, אני לא אגיד לאפס, אבל התלונות על הטופס קרובות לאפס, אז גם זה שיפור מאד גדול השנה.
היו"ר אורי מקלב
יפה מאד.
מירי מישקובסקי
יש לנו שירותים נוספים שאנחנו מפרסמים באתר שלנו, שעוזרים להורה להירשם. הכלים שיש לנו, השירותים שיש לנו הם מפה גיאוגרפית של כל המעונות בארץ. זה בנוי על המפה של מפ"י ואם הורה רוצה לראות מה יש בסביבה – בתי ספר, תחנות דלק - - -
היו"ר אורי מקלב
ומה שאין בסביבה.
מירי מישקובסקי
גם מה שאין בסביבה הוא יכול לראות ולהתמקד במפה.
היו"ר אורי מקלב
אבל יש רק מעונות.
מירי מישקובסקי
בשכבה הזאת יש רק מעונות.
היו"ר אורי מקלב
מה שיש בכל מקום
מירי מישקובסקי
כן.
שמעון ברונר
זה גם נותן פרטים על המעון. הוא מזהה.
היו"ר אורי מקלב
גם אפשרות להתקשר? נניח שאדם אמור לעבור למקום מסוים, בטבריה נניח, והוא רוצה לדעת.
שמעון ברונר
הוא מכניס את הכתובת ורואה את כל המעונות של כל הארגונים שיש בסביבה שלו.
היו"ר אורי מקלב
זה מעונות, וזה גם משפחתונים?
איטה עטייא
מעונות מוכרים.
היו"ר אורי מקלב
מעונות מוכרים, כן. וצהרונים?
מירי מישקובסקי
איפה שיש לנו כתובות.
היו"ר אורי מקלב
כל הצהרונים הם של התמ"ת?
איטה עטייא
לא, לא כל הצהרונים.
היו"ר אורי מקלב
יש גם של משרד החינוך, זה מסונכרן גם איתם?
מירי מישקובסקי
לא. זה מסונכרן עם מת"י.
איטה עטייא
רק עם הסמלים שלנו.
היו"ר אורי מקלב
ממשל זמין. צופית, בבקשה. הביאו כאן דוגמא לחידוש חשוב מאד, שכל המידע על המעונות, מיקום, הכתובת, מספר הטלפון, האחראי וכן על צהרונים שבתחום אחריותם ועל משפחתונים שבתחום אחריותם, אבל אם כבר יש צהרונים ואנחנו יודעים שיש שם צהרונים של משרד החינוך – הם לא נמצאים במערכת. האזרח לא יקבל כך את המידע השלם. זו דוגמא לממשל זמין, לשילוב של כל המערכות. יש צהרונים שמופעלים על ידי הרשויות המקומיות. בירושלים קוראים לפרויקט הזה ציל"ה, ואני מניח שגם זה לא נמצא.
איטה עטייא
לא.
היו"ר אורי מקלב
זו בדיוק הדוגמא. הרי הנתונים האלה כבר קיימים וזה רק חיבור. למה הם לא מושכים את המידע? יכול להיות שזה לא התפקיד שלהם, אבל כאן צריך להיכנס הרגולטור או מישהו שדחוף את העניין, כדי לזהות את האינפורמציה היותר רחבה שאפשר לתת.
איטה עטייא
זה בסיס הנתונים שלנו, אין לנו בסיסים אחרים.
היו"ר אורי מקלב
נכון. אבל אתם לא רואים שזו המשימה שלכם היא לפנות למשרד החינוך שיתנו לכם את הנתונים? אתם לא פונים לעיריית ירושלים ומבקשים מהם נתונים. אבל אם יש מערכת גדולה יותר, ממשלתית, ואני חושב שכאן בדיוק אתם צריכים להיות כדי להרחיב את השירות. למדנו דוגמא נכונה.

מה יש לנו עוד?
מירי מישקובסקי
יש לנו בירור דרגת זכאות, שכל הורה בכל נקודת זמן יכול לברר. זה גם באתר וגם במובייל. העלינו את זה כבר בשנה שעברה והורה יכול לעשות בירור לגבי הדרגה.
היו"ר אורי מקלב
איפה הוא יכול לקבל את המידע?
שמעון ברונר
באתר.
מירי מישקובסקי
ואם אין לו דרגה, הוא יכול לדעת מה ההיסטוריה שלו. למה זה נתקע, מתי הוא שלח מסמכים.
שמעון ברונר
הוא רואה סטאטוס טיפול.
היו"ר אורי מקלב
סטאטוס טיפול, לא רק סיכום?
איטה עטייא
לא, הוא רואה מה חסר.
קריאה
הוא גם רואה את המסמכים שהוא עדכן. אם הוא לחץ על עדכונט, הוא רואה את רשימת המסמכים ומה המצב שלהם.
מירי מישקובסקי
הוא רואה גם את התגובות של חשב השכר, אם משהו היה חסר, מה הוא צריך להוסיף. זו תמונת מצב מה קורה עם הבקשה שלו.
היו"ר אורי מקלב
בשביל ללמוד את העניין, אדם שהשלים מסמך על ידי הפקס, יכול ללמוד האם זה נקלט או לא נקלט. כי אם הוא לא נקלט, הוא כבר יידע לבד שזה לא נקלט.
מירי מישקובסקי
נכון.
היו"ר אורי מקלב
טוב. קודם כל, זה נשמע טוב.
מירי מישקובסקי
ויש גם סימולטור לחישוב דרגה להורה, לפני שהוא מתחיל את התהליך, שיידע אם זה שווה לו או לא שווה. הוא מכניס את הנתונים ורואה.
שמעון ברונר
מכניס נתונים ורואה אם כדאי לו לרשום או לא כדאי לו וכמה יעלה לו.
מירי מישקובסקי
ויש סימולטור מסמכים.
היו"ר אורי מקלב
זאת אומרת אתם מנחים אותו – ברוטו, נטו.
שמעון ברונר
כן, כן.
היו"ר אורי מקלב
יש דברים שלא נחשבים אצלכם בהכנסה, נניח נסיעות נחשב, אבל יש נתונים שלא? כל משכורת של אדם נחשבת באותו חודש הרלבנטי. מרס זה אחד החודשים שקובעים אצלכם? נניח באותה משכורת הוא קיבל השלמה או קיבל תוספות.
איטה עטייא
המוקדנים אצלנו במוקד בטבריה קיבלו הכשרה מרואי חשבון מסודרים. יש לנו ספר שלם שכתבו לנו רואי החשבון. המוקד הזה מלווה באופן שוטף על ידי רואי החשבון. כל שאלה שאנחנו לא יודעים לקרוא, כמו תלושי שכר ויש מיליוני תלושי שכר במדינת ישראל, מסתבר, אנחנו מפנים לרואה החשבון והוא מסביר לנו מה כן, מה לא, מה נכנס, מה יוצא.
היו"ר אורי מקלב
עצה: לקחת את השאלות שהכי הרבה מצויות ולעשות מיפוי. השאלות שהכי נשאלות במוקד.
איטה עטייא
שאלות ותשובות – יש לנו באתר.
היו"ר אורי מקלב
שאלות ותשובות, כן. דברים שהפרקטיקה מלמדת, לא מה שהמשרד חושב, אלא מתוך משובים של ההורים, פניות של ההורים, שאלות של ההורים אשר נרשמות. אני מניח שאחת השאלות שתהיה שם – אני קיבלתי בחודש רלבנטי, נניח חודש פברואר, קיבלתי תוספת מהמעביד בגלל הפרשים שקיבלתי מאחר שעבדתי בחודש הזה שעות נוספות. האם זה הקובע? האם זה מתחלק ל-12 חודשים לפי מה שקבעתם? אני חושב שגם דרך זו יכולה לייעל ולחסוך חלק גדול מהשאלות ובנושאים אחרים בהשלמת מסמכים. כמה שיותר אינפורמציה נמצאת – זה יקל יותר ויהיה נגיש יותר לנרשם ויוריד גם את העומס אצלכם.
מירי מישקובסקי
יש גם סימולטור מסמכים. זה חדש, בשנה שעברה וכל הורה, לפני שהוא מתחיל את התהליך, יכול לדעת איזה מסמכים הוא צריך לאסוף מהמעביד, ממס הכנסה, מקופת החולים ומכל מי שהוא צריך. הסימולטור מציג לו את כל התנאים ואומר לו איזה מסמכים הוא צריך לאסוף. אחר כך הוא יכול ללכת ולאסוף את כל המסמכים. זה מסביר לו בצורה מאד - - -
היו"ר אורי מקלב
יש רשימת מסמכים שצריך להביא.
מירי מישקובסקי
אבל זו רשימה שמשתנה לפי המצב של האזרח. זה סימולטור.
איטה עטייא
זה משתנה. אם האמא עובדת והאבא מובטל זה מסמכים אחרים. זה הכל לפי הסטאטוס האישי.
היו"ר אורי מקלב
יפה.
מירי מישקובסקי
בנוסף יש כמובן את האימייל ויש אפשרות לקבל הודעות באימייל. יש Sms למי שמקבל הודעות בטלפון ויש גם מערכת IVR. אדם מתקשר למוקד, מכניס את תעודת הזהות, הוא מקבל עדכון סטאטוס של הבקשה שלו. אם הוא קיבל דרגה, המערכת אומרת לו שהוא קיבל דרגה. המערכת יודע מה המצב והרבה פעמים האזרח לא צריך להמשיך לנציג, הוא יכול לקבל את התשובות, להגיד תודה רבה ולהמשיך הלאה.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה.
איטה עטייא
עשינו כמיטב יכולתנו.
היו"ר אורי מקלב
זה נראה מאד מרשים, בוודאי על הנייר פה. זה נראה טוב מאד. חשבתם על הכל. הנתונים טובים. אני לא נכנס לכל הפרטים. אני חושב ש-13% תוך שלושה ימים זה בסדר.
איטה עטייא
זה מעולה.
היו"ר אורי מקלב
אם זה 20 יום, 12 יום, זה עדיין לא קריטי. זה לא מה שקובע את הדברים.

ברשותכם, אנחנו הזמנו לוועדה גם נציגות של מעונות, של אנשים מהתחום ואנחנו נשמח לשמוע מכם איך אתם רואים את הדברים.

ראשון הדוברים, בבקשה.
גבריאל אלון
אני הורה עצמאי. באתי מהכיוון של הורים עצמאים במיוחד, שזה קצת יותר מסובך אצלנו. יש כמה דברים.
היו"ר אורי מקלב
איפה אתה גר?
גבריאל אלון
בירושלים. שמי גבריאל. הילד הגדול שלי בן 7 והקטנה בת שנה. אני מחובר לתמ"ת כבר 7 שנים. זה היה רצוף. יש לי ארבעה ילדים, כך שיצא שכולם במעונות. המצגת מאד מאד יפה. בצבא היינו אומרים – בתיאוריה הכל נראה מצוין והאימונים נפלאים. אני מצטער, אני לא מתכוון לפגוע באף אחד.
היו"ר אורי מקלב
תגיד את הדברים בצורה פתוחה. אנחנו רוצים לשמוע. אנחנו נמצאים כאן כדי ללמוד את הדברים ולשפר את הדברים.
גבריאל אלון
ודווקא השנה זה היה אפילו יותר גרוע משנה שעברה, מהצד של ההורים ולא רק לעצמאים, גם להורים לומדים. אני נמצא בוועד המעון של הילדים שלי, מעון אמונה בירושלים שהוא מעון מאד מסודר. מגישים שם את המסמכים תוך שבועיים-שלושה. אני הגשתי את המסמכים בתחילת שנה. מבקשים ממני דברים שאמורים כאילו להשתנות, אבל הם קבועים. למשל, רוצים תעודת עוסק מורשה כל פעם מחדש. הילד שלי היה שנה שעברה, הוא ממשיך גם השנה.
היו"ר אורי מקלב
על אותו ילד?
גבריאל אלון
על אותו ילד. ולא רק על אותו ילד. אם הצטרפה לי ילדה, וזה קרה לי שנה שעברה שהצטרפה לי ילדה באמצע השנה, אז על הילדה הזאת גם, שוב, אותו תהליך: תעודת עוסק מורשה, שומת מס 2013. השנה למשל הייתה בעיה נוספת. בגלל צוק איתן וכל מה שקרה, הוציאו הרבה עובדים כנראה מרשות המיסים לכל מס הרכוש שהיה להם והם נתנו הוראה שהם מעכבים את כל ההגשה ואת הדו"חות של שנת 2014.
היו"ר אורי מקלב
הייתה אפשרות להגיש מאוחר.
גבריאל אלון
אני קיבלתי את שלי לפני חודש. אז קיבלתי משהו אחרי שלושה-ארבעה חודשים אחרי תחילת שנה.
היו"ר אורי מקלב
הארכה או הדחייה שניתנה ברשות המיסים על שומת מס לא סונכרנה.
גבריאל אלון
היא לא סונכרנה, אבל לא רק זה. עד שהגשתי את הכל ועד שהם הסכימו לקבל את זה, אז המעון התחיל בסביבות שמיני או תשיעי, קיבלתי באחד עשר.
היו"ר אורי מקלב
אבל איך הם יכלו לקבוע לך דרגה, אם אין לך את זה?
גבריאל אלון
הם קבעו לי על סמך 2013 ואמרו לי שבחודש ראשון אני אצטרך להגיש שוב פעם. אז בחודש 11 רק קיבלתי את ההחזרים אחורה, איזה חודשיים, זה היה מסודר. יש לי שני ילדים במעונות, זה קופץ ל-4,500 שקלים כל תשלום. בחודש ראשון לא קיבלנו, כי קיבלנו את זה רק בחודש רביעי. אז מחודש ראשון עד חודש רביעי לא קיבלתי. במקום כשהגשתי את זה, זה חתיכת סכום.

לי למשל רק לפני פחות אישרו את זה והכסף עכשיו אמור לחזור אלי חזרה. זה אפילו דברים אלמנטאריים.
היו"ר אורי מקלב
מגיע לך 15,000 שקלים?
גבריאל אלון
משהו כזה, כן. עכשיו נרשם שלא גבו ממני חודש אחד בכלל וזה משהו כמו 11,000 שקלים. ואם אני נהנה מזה, אז המצב הכלכלי שלי הוא לא כל כך בשמיים, אם זה מגיע לי.

מבחינת לידות, נגעת בזה, אשתי עובדת במשרד החינוך – למה אין סנכרון? זה הדבר הכי מסודר שיש בעולם. לא קיבלנו שום טלפון כמו שאמרו.
היו"ר אורי מקלב
על מה לא קיבלתם?
גבריאל אלון
על זה שהיא אמורה להגיש עוד איזה שהוא טופס כשהיא חוזרת לעבודה ואצלנו זה פתאום בום, ביום בהיר אחד אני מסתכל במחשב והופ, גבו לנו 4,500 שקלים. זה היה בשנה שעברה. ניגשנו למנהלת - - -
היו"ר אורי מקלב
אשתך האריכה את חופשת הלידה?
גבריאל אלון
לא, לא, היא לא האריכה.
היו"ר אורי מקלב
היא לא הודיעה?
גבריאל אלון
היא פשוט לא הודיעה, היא הייתה צריכה למלא איזה שהוא טופס כשהיא חזרה ולהחתים את המנהלת שלה שהיא חזרה לעבודה בזמן. אישור מעסיק, משהו כזה והייתה לה בדיוק את הבעיה שנגעת בה עם עניין ההפרש שהיא לא עובדת ואז היא לא חזרה ואז זה דילג לה. בדיוק זה ואין עם מי לדבר ורואים את זה. השנה זה היה ככה, שנה שעברה. כל שנה. אני לא רואה שום שיפור עם המערכת הזאת, שמגישים באינטרנט. לפי דעתי זה קצת עשה יותר סדר.

שנה שעברה הייתה לי בעיה אחרת של ההגשות עם כל האישורים וכל מה שדיברו על זה. אני מכיר את גולדי, שהיא גם מנהלת מעון בבית שמש. אנחנו חברים מחוץ לזה וכשהיא ראתה שאנחנו מסתבכים היא התחילה לבדוק מה חסר לנו ואמרה תשמעו, מהניסיון שלי – ואני לא זוכר איזה טופס, אולי היא תזכור את זה – היה חסר עוד איזה שהוא טופס, שגם כשבדקנו במערכת וגם מנהלת המעון שלנו לא אמרה את זה. וגולדי אמרה לי תשמע, לפי דעתי - - -
היו"ר אורי מקלב
והפקיד לא אמר לכם מה חסר?
גבריאל אלון
לא, הוא אמר לנו שני מסמכים והיה חסר מסמך שלישי, כשגולדי אמרה לנו שחסר את המסמך השלישי. בתמ"ת לא אמרו לנו את זה ולא מנהלת המעון שלי ידעה על זה.
היו"ר אורי מקלב
זה כבר משהו שהוא מובנה.
גבריאל אלון
ואני זוכר את המשפט הזה שגולדי אמרה לי – תשמע, אם אתה לא תגיש – אתה לא תקבל.
איטה עטייא
תן לי תעודת זהות, אני מוכנה לבדוק עכשיו מה אמרו לכם ומה לא אמרו לכם. אני לא יודעת מה אמרו לכם.
היו"ר אורי מקלב
כאן זה משהו שמלמד. יש דברים שמראים משהו על המערכת. שאם מתברר בסופו של דבר שהמערכת לא נותנת את כל מה שאדם צריך לתת, ויש כאן מסמך שהוא לא היה מודע שהוא צריך לתת אותו וזה עיכב לו את קבלת הדרגה.
איטה עטייא
איזה מסמך?
גבריאל אלון
אני לא זוכר מה זה היה.
היו"ר אורי מקלב
גולדי, את זוכרת?
גבריאל אלון
אני זוכר שזה יצא כדרך אגב בשיחה, היא נכנסה למחשב ובדקה ואמרה לי תשמע, מהניסיון שלי, גם הטופס הזה חסר לך וזה מה שהיה. הגשנו את שני המסמכים, חזרו אלינו שוב פעם ואז אמרו לנו שחסר גם הטופס הזה והשלמנו אותו ואז קיבלנו.
היו"ר אורי מקלב
צוק איתן.
קריאה
צוק איתן עשה לכולנו צרות.
גבריאל אלון
אבל כל שנה זה משהו אחר. שנה שעברה זו הייתה הלידה, השנה זה צוק איתן. זה סתם, אפילו תעודה של עוסק מורשה, כל שנה זה אותו דבר.
היו"ר אורי מקלב
שנה הבאה בעזרת השם גם תהיה לידה.
גבריאל אלון
לא כל כך מהר. סתם עוד דוגמא, תעודת עוסק מורשה. אומרים לי הצילום לא מספיק ברור, אז תיקח את של שנה שעברה. מה שקרה בסוף מייאוש, הגשתי שלוש פעמים את אותו צילום שהגשתי ובסוף זה עבר. אז למה?
היו"ר אורי מקלב
או שהם התייאשו.
גבריאל אלון
הם התייאשו כנראה בסוף. לא האמנתי.
היו"ר אורי מקלב
בסנכרון זה לא עבר טוב?
גבריאל אלון
לא, התקשרו והודיעו שלא רואים טוב.
היו"ר אורי מקלב
בסריקה זה לא עבר?
איטה עטייא
בסריקה זה לא עבר טוב, כנראה.
גבריאל אלון
הם רצו לראות את החתימות מאחור.
היו"ר אורי מקלב
אני רוצה לסכם את מה שאתה אומר.
גבריאל אלון
ועשיתי את זה שלוש פעמים. פעם אחרי פעם אחרי פעם וזה עבר בסוף.
היו"ר אורי מקלב
אם אנחנו נייתר את צוק איתן, שזה מקרה חריג, לגבי עצמאים אני באמת לא נתקלתי בהרבה פניות בעניין הזה. יש לכם עוד מסמכים הרבה יותר מסובכים חוץ מהנושא של שומת מס?
גבריאל אלון
בהתחלה ביקשו ממני אישור של רואה חשבון, כשלא היה לי דו"ח. עוסק מורשה על פי חוק לא חייב רואה חשבון. אני יכול לנהל לעצמי, אני לא חייב רואה חשבון. למה אני צריך להמציא לכם רואה חשבון?
שמעון ברונר
חברה, אלה הכללים. לא אנחנו מחליטים.
גבריאל אלון
אבל זה משהו אלמנטארי.
איטה עטייא
אנחנו עובדים לפי כללים.
גבריאל אלון
זה כמו שאתה תלך למישהו שהוא שכיר תגיד לו אתה יודע מה, לך תחתים לי גם עורך דין שזו באמת המשכורת שלך. למה אני צריך ללכת לרואה חשבון? אני בתור עוסק מורשה לא חייב רואה חשבון. רואה חשבון זו סתם פריבילגיה שאני נוח לי, כי אני עצלן, אבל אני לא חייב את זה. אז למה אני צריך ללכת לרואה חשבון ולתת לו כסף ולהוציא או להגיש?
היו"ר אורי מקלב
את רוצה לומר משהו בנקודה הזאת?
איטה עטייא
כל הידע הזה, של איזה מסמכים צריך להגיש ומה זה דו"ח רואה חשבון, הרי לומדים את זה מהמומחים. אמרתי לך, אנחנו מחזיקים משרד רואה חשבון רציני ויקר.
גבריאל אלון
אז יש לו אינטרס שאני אלך להוציא את זה.
איטה עטייא
סליחה, אני לא יכולה להגיד משפט ואתה אומר לי יש לו אינטרס. אני מדינה, אני לא משלמת לאנשים שיש להם אינטרס.
גבריאל אלון
למה לרשות המיסים - - -
איטה עטייא
לפחות תדבר אלי בכבוד, סליחה. אני לא משלמת לאנשים שיש להם אינטרס. אני עונה לך בכבוד, אז תענה לי בכבוד. מה זה הדבר הזה? סליחה.
גבריאל אלון
אני מדבר בכבוד, אני לא אמרתי לך שום דבר רע. ממש לא אמרתי לך שום דבר רע.
איטה עטייא
תעבירו לי את הפנייה ואני אבדוק את הפנייה, בסדר? אני לא משלמת לאף אחד שיש לו אינטרס. סליחה, עם כל הכבוד. אני נותנת דרגות ל-130,000 ילדים. אין לי אינטרס אצל אף אחד.
גבריאל אלון
לא אמרתי שלך יש.
איטה עטייא
אז קצת כבוד.
היו"ר אורי מקלב
אין ויכוח בעניין. אני מנהל את הדיון.
איטה עטייא
אמרת יש לך אינטרס. לי אין אינטרס.
היו"ר אורי מקלב
אני הבנתי מה שאתה אומר ואת אומרת שרואה החשבון זו דרישה. באים לכאן ומלינים על כך, אומרים שאין סמכות, לא כולם מחויבים ללכת לרואה חשבון. אז במקרה כזה, כשיש פנייה, היועץ המשפטי של המשרד הוא זה שצריך להנחות לגבי הבקשה. הוא יכול להגיד שרואה החשבון הוא הגורם המקצועי שמייעץ למשרד, אבל מי שקובע בנושאים האלה לגבי המסמכים, האם החוק מחייב עוסק להחזיק רואה חשבון או לא, ואם הוא לא מחייב אותו לשאר הדברים, אני מניח שאתם גם לא תבקשו ממנו במקרה הזה שיחזיק רואה חשבון בשביל להביא לרישום.

אז אני אומר, לפעמים אתם לא מודעים לעניין הזה. אתם מקבלים את מה שאומר רואה החשבון כתורה מסיני או כדבר מקצועי. ברגע שיש פנייה כזאת, צריך באמת לבדוק אותה דרך היועץ המשפטי. יש לבדוק האם יש חובה לעצמאי להביא בזמן הרישום אישור מרואה חשבון ולא להסתפק ב - - -
איטה עטייא
ייבדק.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו משתפרים כחלק מהסיפור של הפנייה.
אליהו קמינסקי
אני גם הורה. אני אמשיך את מה שהוא דיבר על השלמת מסמכים. קודם כל בהקשר למצגת. שמי אליהו, אני מאלעד. אני תורתי אומנותי ואני גם עובד בהפסקת הצהריים במסירת שיעורים ומקבל משכורת כרב בבית כנסת. אשתי עובדת כבר 12 שנה באותו מקום. יש לנו שישה ילדים, כולם עברו דרך התמ"ת. מאז ומעולם קיבלנו דרגה. התלושים קבועים, הנהלים קבועים, אותו דבר, לא השתנה שום דבר אצלנו. מה שהשתנה משנה לשנה זה שנהיה קטסטרופה במשרד הכלכלה. שנה שעברה זה התחיל להחמיר והשנה זה פשוט הגיע לפסגה.

איך אני משליך מהמקרה שלי על אחרים – אני הגעתי לעיריית פתח תקווה. אשתי עובדת כמזכירה בבית ספר. הגעתי להחתים אותם על הטופס שצריך. יש להם פקידה מיוחדת שתפקידה לחתום על תצהירים רק עבור משרד הכלכלה והיא אמרה לי – אנחנו ניפגש עוד הרבה פעמים, משרד הכלכלה מה שאני לא אגיש יפסלו את זה, ידרשו ממך מסמכים ללא הרף, בשביל זה אני יושבת פה. תגיע כמה פעמים שצריך, אני אעזור לך להילחם בבירוקרטיה המטורפת שלהם. כך אמרה לי עובדת של עיריית פתח תקווה.
היו"ר אורי מקלב
איזה מסמך מבקשים אם אתה מעביד? תלוש משכורת לא מספיק?
גולדי קינג
אישור מעסיק שכירים, שאתה צריך לשלוח 10 פעמים. באישור מעסיק שכירים יש טבלה והטבלה צריכה להיות בדיוק מקבילה לתלוש המשכורת. ואם בתלוש המשכורת היו לעובד ימי מחלה, אתה צריך לפרט את ימי המחלה. כאילו אנחנו לא יודעים, אנחנו חמורים, משרד הכלכלה, סליחה, לא יודעים לקרוא שם את התלוש. אתה צריך ללכת, לטרטר, לפעמים אדם שגר בבית שמש צריך לנסוע לירושלים, להגיע לאיזה חשבות והחשבות ההיא תכתוב לו על האישור מעסיק שכירים.
היו"ר אורי מקלב
לא מסתפקים בתלוש משכורת?
גולדי קינג
לא מסתפקים. לפני שנתיים הסתפקו. השנה לא.
היו"ר אורי מקלב
למה לא - - -
גולדי קינג
כי אם אפשר לעשות רע לאזרח, צריך לעשות לו רע יותר, וזו שיטת מצליח. אולי ההורה הזה יתייאש ולא ירצה את הדרגה ויש לי הורים שהתייאשו, כן.
אליהו קמינסקי
במצגת הם אמרו שנדרשו 403,500 איש השלמת מסמכים. זאת אומרת אנשים שעברו בסימולטור, שהם זכאים לדרגה, אנשים שיודעים, כמו שדיברנו, משנים עברו שהם זכאים לדרגה, והגישו את כל המסמכים ודורשים מהם כל הזמן מסמכים נוספים.
היו"ר אורי מקלב
אני עוד לא מבין למה לא מתספקים בתלושי משכורת? למה צריך עוד מסמך של מעסיק?
איטה עטייא
ברגע שיש תלושי שכר שיש בהם את כל הפרטים, לא מבקשים שום אישור מעסיק. ברגע שחסרים פרטים, מבקשים. דרך אגב, אומרים משרד החינוך, משרד החינוך היה אצלנו בישיבה. הוא הלין לשר ולמנכ"ל מה אתם עושים, מה אתם עושים, בבקשה, אני לא פה. הם היו. משרד החינוך הגיע, אחרי שתי דקות שהסברנו לו אמר – זה הכל?
היו"ר אורי מקלב
מה הסברתם לו?
איטה עטייא
שיש תלוש שכר, ברגע שיש נתונים שהם סותרים את תלוש השכר, שהם לא יפגעו בהורה, נתונים משלימים שלא מופיעים בתלוש ויכולים - - -
היו"ר אורי מקלב
דוגמא?
איטה עטייא
שעות עבודה. במשרד החינוך יש כל מיני צורות העסקה. ברגע שיש נתונים נוספים שיכולים להועיל להורה, הכנו אישור מעסיק מיוחד, שיוסיפו את הנתונים שלא מופיעים בתלוש, כך שנוכל להקל על הורה, כי הרבה פעמים היו חסרות שעות בתוך התלוש. לגבי מורים, בדרך כלל זה 24 שעות, 20 שעות, אז הם כאילו לא זכאים. אז אמרו לא, אבל הוא עובד עוד. אמרנו אוקיי, עובד עוד, אז תרשמו את זה באישור המעסיק ואנחנו נתמודד עם זה.
אליהו קמינסקי
זה לא נכון. 4 פעמים עברנו בדיקת חשב.
איטה עטייא
לא כולם אוהבים את זה, אבל עדיף להתאמץ קצת ולקבל דרגה.
היו"ר אורי מקלב
למה הייתה בעיה?
אליהו קמינסקי
בגלל שאשתי יצאה חופשת לידה ב-3 באוגוסט וחזרה ב-4 בינואר. 4 פעמים עברנו בדיקת חשב וכל פעם אישרו לנו.
היו"ר אורי מקלב
אין אישה שמשתמשת בשירותים של התמ"ת, בכל אופן לגבי המעונות, שהיא לא הייתה בחופשת לידה.
איטה עטייא
נכון.
היו"ר אורי מקלב
זה בדיוק קהל היעד שלכם. פעם, לפעמיים פעמים, אבל אני לא מכיר אישה שלא הייתה בחופשת לידה, אולי בעלה היה בחופשת לידה ולא עבר את המעונות.
אליהו קמינסקי
במחשב של משרד הכלכלה מופיע גם שנים עברו את כל המסמכים שאנשים הגישו, אנשים לא יודעים את זה. מופיעים במשרד הכלכלה גם מסמכים שאני הגשתי מהשנה שעברה, והם ציטטו לי מהם. כך שהם יודעים בדיוק כמה עבדנו ולכמה אנחנו זכאים.

לגבי מה שאומרים שחסרים פרטים על תלושי השכר, 4 פעמים עברנו חשבת או חשב שכר שבדקו את המסמכים ואישרו לנו שכל המסמכים תקינים, רק חסר איזה שהוא אישור מעסיק ספציפי לחודש פברואר, כי היא חזרה ב-4 בינואר ולא ב-1 בינואר והם רוצים לוודא שבאמת זה כל השעות. אמרתי – אתם בטוחים שכל שאר המסמכים תקינים? אם אני מביא – אני מקבל דרגה? אמרו לי כן, וזה מה שהופיע בהערת חשב. השלמנו את המסמך הזה שהופיע בהערת חשב, ולמרות זאת לא אישרו לי. שאלתי למה לא אישרתם לי, אמרו לא, כי גילינו שבאישור שלך אין חותמת גומי, יש רק חותמת. אמרתי להם – אז תבדקו את הכל. אם אני מביא חותמת גומי, אני מקבל אישור? כן. הולכים לחשבת שכר, בודקים, מאשרים, יש לך הכל תקין. תביא חותמת גומי ונאשר.

אני מביא חותמת גומי ואז אמרו כן, אבל בטופס תורתו אומנותו לא כתוב מספר השעות שאתה עובד. אמרתי להם אבל לא אמרתם לי. תשלחו לי מסמך למייל. אתם שולחים מייל, SMS, תשלחו לי מסמך במייל שיגיד איזה מסמכים חסרים. תבקשו ממני מסמך רואה חשבון שמפרט איך קניתי את הדירה, כמה שנים אני בכולל, איך מסכת אני לומד, אני אביא לכם הכל, רק תגידו לי את כל המסמכים שצריך. כמו שאתם מתיימרים להציג באתר – רשימת מסמכים לסימולטור, איזה מסמכים צריך. אמרו לי הנה, יש הערת חשב, מה אתה רוצה? הבאתי כבר את המסמך בהערת חשב.

כל ההערות חשב האלה הן לא רלבנטיות, כי רגע אחרי שאתה משלים את הערות החשב, מביאים לך הערות חשב חדשות. אני לא הבנתי איך הם יכולים לעשות לי את זה, עד שראיתי שיש כוכבית. הדפסתי את הדף ואז ראיתי שזה מופיע בכוכבית, באותיות קטנות. זה מופיע מתחת להערת חשב: לתשומת ליבך – יתכן ויידרשו מסמכים נוספים. כלומר, הערת החשב היא לא רלבנטית והיא לא מעניינת והסימולטור לא מעניין וכל המצגת הזאת היא כלום, אחיזת עיניים וזריית חול בעיני הציבור, כי כל המסמכים שמופיעים במשרד הכלכלה הם לא רלבנטיים.

כל פקידה, אבל כל פקידה, לא חשבת שכר, כל פקידה באשר היא יכולה להמציא איזה מסמך שהוא רוצה, כמו שהוא אמר רואה חשבון לגבי עצמאים. ביקשו ממני מסמך ממנכ"ל החינוך העצמאי, שיסביר למה תלושי השכר יצאו חודש אחרי זה, בגלל שהיא חזרה לעבוד ועד שעדכנו את זה בתת הרשת. הם מבקשים מסמכים. אמרתי להם זה לא מסמך שמביאים, אתם יודעים שהיא עובדת שם - - -
היו"ר אורי מקלב
היא עובדת עיריית פתח תקווה בכלל.
אליהו קמינסקי
כן, אבל היא מקבלת משכורת משני מקומות – חצי מעיריית פתח תקווה וחצי ממשרד החינוך. הבאנו את כל התלושים, זה כבר 12 שנים. מה קרה?
גבריאל אלון
תגיד תודה שרק 4 פעמים.
אליהו קמינסקי
יש לי את כל השיחות עם משרד הכלכלה מוקלטות. חלקן הועברו כבר לחבר הכנסת. ואדרבא, מאז שפניתי לחבר הכנסת, אז יערה, מנהלת מחלקת פניות הציבור התמקדה בי אישית - זה מה שנקרא נוהל נורה אדומה – והיא ממציאה לי מסמכים - - -
איטה עטייא
אז זה עובד.
אליהו קמינסקי
וממציאה לי מסמכים מיוחדים.
היו"ר אורי מקלב
זה חמור מאד מה שהוא אומר.
אליהו קמינסקי
אמרתי לה, את יודעת, הרי המצאתי מסמכים לחודשים הקודמים, תני לי לפחות דרגה זמנית. המצאתי את המסמכים. הצלחתי להביא אותם, תתנו לי לפחות דרגה זמנית על המסמכים שכן הבאתי, אמרו לי לא, אנחנו מתנצלים, אנחנו מסודרים, הבאת את זה חודש אחרי זה, אמרתי להם אבל הבאתי לכם את זה בזמן ואישרת לי שהמסמכים האלה תקינים. אז היא אומרת כן, אבל עכשיו אני רוצה עוד מסמך ועכשיו אני רוצה עוד מסמך. כל פקידה, כל פעם שאני מתקשר, כל פקידה יכולה להמציא לי איזה מסמך שהיא רוצה, בלי התחשבות ברשימת המסמכים, בלי התחשבות בחשבת השכר.
היו"ר אורי מקלב
אני קודם הערתי, אם שמתם לב, שנוהל נורה אדומה בחברות הסלולר מביא לכך שמי שמתקשר יותר משלוש פעמים בשבוע, או שלוש פעמים בחודש, נחשב ללקוח מטריד.
איטה עטייא
לא, אצלנו לא.
היו"ר אורי מקלב
ומעיפים אותו מהקו ודברים כאלה. השאלה האם כך זה נוהל נורה אדומה אצלכם?
איטה עטייא
לא, לא, לא.
היו"ר אורי מקלב
אני הבנתי שזה הפוך, להבהיר שהוא לא קיבל את השירות.
אליהו קמינסקי
רק 4,800 מסמכים בפקסים היו שגויים, לפי המצגת שלכם, מתוך 400,000 בקשות שהיו צריכות לעבור השלמת מסמכים. אני רוצה שתעשו מצגת אחת – כמה אנשים עברו סימולטור ועל פי הסימולטור הגיעה להם דרגה ואתם עכבתם אותם. 400,000 איש נדרשו להשלמת מסמכים. דיברו על אינטרס, ואם מדברים על אינטרס, אז העובדה שעברו על המסמכים 4 חשבי שכר, זה עלה למישהו כסף להשיב 4 חשבי שכר שיבדקו את זה וכל פעם ימציאו משהו אחר. יש לי הקלטות שבהן אישרו לי חשבי שכר שהמסמכים שלי כולם תקינים חוץ מאיזה מסמך שהמציאו, ויערה אומרת לי – לא, המסמך הזה סתם המציאה הפקידה הזאת, אתה לא צריך להביא את זה. תודה רבה, אבל עיכבו לי את הדרגה בשביל זה.
היו"ר אורי מקלב
כל זה בהקלטה?
אליהו קמינסקי
כל זה בהקלטות. אמרתי לה, אבל עיכבו לי את זה. היא אומרת לי נכון, אני פקידה יותר בכירה ואני אומרת לך שצריך מסמכים חדשים.
היו"ר אורי מקלב
איך הגעת לוועדה?
אליהו קמינסקי
אני פניתי עם כל ההקלטות ועם כל החומר. בעקבות הפנייה נוהל נורה אדומה לא הופעל עלי, אלא נוהל נורה מהבהבת הופעל עלי ולכן עד היום מינואר, למרות ש-12 שנה אני מגיש מסמכים למשרד הכלכלה, באותו מקום עבודה, עדיין משרד הכלכלה לא מאשר לי דרגה, אפילו לא זמנית, בשעה שכל המסמכים הוגשו במועדם.
היו"ר אורי מקלב
למה אתה לא מקבל דרגה זמנית?
איטה עטייא
אני צריכה לבדוק מה הבעיה. אני לא יכולה להתייחס כללית.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו ניקח את הדוגמא שלך ואנחנו נלמד אותה. אני לא אומר לך לשלוח את זה למבקר המדינה, אבל אני אומר לך שאנחנו נבדוק את המקרה הזה. אני אבקש מהם תשובות פרטניות בעניין הזה.
איטה עטייא
אני אישית אבדוק את כל ההיסטוריה.
היו"ר אורי מקלב
אני חושב שזה יכול ללמד. אני רק שואל, אתם מבקשים מסמך, האם גם מפורט מה אתם מבקשים בתוך המסמך? אישור מהכולל, מה זה אישור מהכולל? מה זה כולל? חותמת גומי, שעות – זה מה שלמדתי ממנו.
איטה עטייא
כתוב.
היו"ר אורי מקלב
חותמת גומי שתהיה אורגינל.
גולדי קינג
אחד ההורים התבקש ללכת לצלם את בניין הכולל, מאחר ש - - -
איטה עטייא
אוי, באמת.
גולדי קינג
כן, כן, זה לא הזוי. אני שלחתי תמונות למשרד הכלכלה דרך העידכונט, של בניין הכולל.
אליהו קמינסקי
כל אחת יכולה להגיד מה שהיא רוצה.
מלכה נחמני
רגע, עכשיו זה הזלזול בנו, שכאילו אנחנו לא אומרים להם את האמת. אנחנו חיים בשטח. ונכון שזה מצחיק ומגוחך.
איטה עטייא
מעניין אותי לדעת איזו מוקדנית ביקשה את זה.
גולדי קינג
אני אתן לך את כל הפרטים.
מלכה נחמני
התסכול שלנו הוא לא סתם.
איטה עטייא
אני רוצה לדעת מי המוקדנית שביקשה ממך את הצילום. את חייבת להביא לי את שם המוקדנית.
גולדי קינג
אני יכולה לתת לך את מספר תעודת הזהות שלי.
איטה עטייא
תביאי לי עכשיו את תעודת הזהות. אני רוצה לראות.
גולדי קינג
עכשיו אין לי. אני אקח את המייל שלך ואני אשלח לך.
אליהו קמינסקי
חבר הכנסת שאל אותי למה הגעתי לוועדה. אני אגיד לך למה הגעתי. משרד הכלכלה שילם לי 10,000 שקלים כדי שאני אגיע לוועדה היום. שאלתם אם כל מה שמגיע זה אך ורק בגלל אינטרס. הסיבה שיש ארבעה חשבים שפסלו לי את זה, כי יש אינטרס על למשרד הכלכלה לקחת את כל הכסף שלנו, שמגיע לנו על פי חוק, ולשכור משרד רואה חשבון יקר ואני לא יודע עוד. הסיבה שאני הגעתי לפה, גם אותו אינטרס, קיבלתי 10,000 שקלים ממשרד הכלכלה כדי להגיע לפה.

תמשיכו לעכב אנשים, תמשיכו להתעלל, לגנוב לאנשים את הזכויות שלהם ולהעניק אותן לחשבי שכר ול-200 מוקדנים שהשירות הזה קפץ במספר המוקדנים, כשהוא רק ירד בשירות, ותראו איך אנשים ממשיכים להגיע וממשיכות להגיע ביקורות. תמשיכו להתעלל באנשים ותראו לאיפה זה יגיע.
גולדי קינג
תני לי את המייל שלך ואני אשלח לך.
איטה עטייא
בבקשה, זה המייל שלי.
היו"ר אורי מקלב
אני מצטער, אני לא מרגיש נוח עם מה שאתה אמרת פה. בסך הכל זה שירות שהמדינה צריכה לתת. אני רוצה להרגיע את עצמי שאולי אתה מקרה חריג, אבל אני חושש שבחלק מהדברים זה לא כך. לפעמים הפרט מלמד על הכלל.

אני רוצה ללמוד חלק מהדברים. אתה אומר שהיה כתוב במסמך שצריך חותמת גומי ואומרים לי כאן שהכל כתוב במסמך שאתה התבקשת להביא ממקום הלימודים. בשלב הראשון מפורט מה כלול בתוך המסמך?
אליהו קמינסקי
אני לא רוצה להגיד דבר שאני לא יודע. אני רוצה להגיד דבר שאני כן יודע - - -
גולדי קינג
יש חוברת הנחיות בה מפורט לכאורה מה צריך להביא, אבל בחוברת הזאת דורשים עוד המון. זה כמו רש"י. יש רש"י, יש רבנו תם. כל אחד והפרשנות שלו.
היו"ר אורי מקלב
זאת אומרת שיש דברים בפרשנות הזאת, שלא כתובים בחוברת ודורשים אותם אחרי זה.
אליהו קמינסקי
נכון, נכון.
היו"ר אורי מקלב
אבל זה דבר שלא יכול להיות. תמונה לא נכללת בדרישות וגם אם זה כתוב זו דרישה שאינה תקינה. לא יכול להיות דבר כזה וצריך לבדוק את זה.
אליהו קמינסקי
כל פקידה יכולה לדרוש איזה דרישה שהיא רוצה. לצורך העניין, פקידה יכולה לדרוש ממני להביא מסמך שמפרט איך קנית את הדירה שלך. איך יכול להיות שאתה לומד בכולל ו - - -
היו"ר אורי מקלב
לא יכול להיות.
אליהו קמינסקי
היא דורשת. כל המסמכים שדרשו החל מינואר, הם מסמכים שלא מופיעים באתר. זה מסמכים שהפקידות החליטו וכל פקידה מחליטה משהו אחר. זה לא הופיע בהערות חשב. יתרה מזה, חשב עבר על המסמכים ואמר שהם כולם תקינים ושאני זכאי לקבלת דרגה בהתניה של מסמך מסוים. הבאתי את המסמך ועדיין לא קיבלתי.
היו"ר אורי מקלב
כהערת ביניים, אחרי דבריו של אליהו קמינסקי, קודם כל זה ברור שכשמבקשים מסמך, גם אם מבקשים השלמה, צריכים לבקש את כל ההשלמות שיש. זה דבר שהוא באמת מקומם, שעל כל פרט אחרי זה מבקשים עוד פרט. זה מקובל שצריך השלמת מסמכים, לא כולם שולחים. אבל כשבדקו את התיק, וחשובה לי תשומת הלב של הגברת מישקובסקי.
איטה עטייא
אתה יכול לדבר איתי.
היו"ר אורי מקלב
בסדר, אבל אני חושב שחשוב שכולם ישמעו.
איטה עטייא
היא מנסה לבדוק את המקרה.
היו"ר אורי מקלב
המקרה ייבדק עוד דקה. כשאנחנו מבקשים השלמות מסמכים, אם אתם דורשים ממישהו אחר להיות מושלם, אתם צריכים להיות מושלמים בעניין הזה.
איטה עטייא
אין ויכוח על זה.
היו"ר אורי מקלב
יש לי עוד שאלה. צריך להיות מפורט במסמך מה דרוש לגבי מסמך מסוים. אם אתם מבקשים תלוש משכורת ואישור מעסיק, צריך להיות רשום מה מופיע בתוך האישור.
איטה עטייא
במסמך מופיע.
היו"ר אורי מקלב
אני שואל האם לפקידים יש סמכות חקירה של מישהו. לכאורה האם מבקשים מסמכים לפי ראות עיניו של פקיד, מכיוון שהוא רוצה להתרשם ממשהו, הוא רוצה לאמת משהו, או שהמסמכים הם קבועים? דהיינו – יש לנו דרישות כדי לדעת דרגות, יש לנו דרישות כאלה וכאלה ואנחנו רוצים לבקש להשלים את כל המסמכים. האם יש המצאות של מסמכים שפקידים יכולים לדרוש, אשר לא כתובים בחוברת?
אליהו קמינסקי
ביקשו ממני דו"ח ביטוח לאומי על שנה שבכלל לא הגשתי לגביה. הגשתי תלושי משכורת שלי, אני לא הייתי בחופשת לידה. הגשתי תלושי משכורת שלי כמוסר שיעורים על שלושת החודשים האחרונים של שנת 2014 ודרשו ממני דו"ח של הביטוח הלאומי על שנת 2015, של כל התשלומים של הביטוח הלאומי. באיזו זכות? אני לא מוכן להגיש תלושים על השנה הזאת, אז הפקידה אומרת לי כן, אבל אני רוצה לחקור פה משהו, משהו פה לא נראה לי.
היו"ר אורי מקלב
לכן שאלתי האם לפקידה יש סמכות חוקר.
אליהו קמינסקי
את זה יערה ביקשה ממני. זה מנהלת מחלקת פניות הציבור שלכם.
איטה עטייא
המוקד הזה, לא נעים לי להגיד את זה, אבל זה סוג של מפעל. הם לא מקבלים כסף על פי השאלות שהם שואלים. הם מקבלים כסף על פי הפעולות שהם מבצעים, שבסוף בסוף יש דרגה. אין להם אינטרס למשוך ולשאול הרבה, כי על זה הם לא מקבלים כסף.
קריאה
מושכים יותר, מקבלים כסף.
איטה עטייא
חברים, אני כתבתי את המכרז, אתם לא נותנים לי לדבר. אני כתבתי את המכרז, אי אפשר לספר לי סיפורים. אני כתבתי אותו במו ידי, אני יודעת על מה אני משלמת. דרך אגב, על כל חשבונית חותמים 10 אנשים, כל אחד חותם על הסעיף שלו. אז אין למוקד הזה אינטרס לשבת ולשאול שאלות ולהוציא מסמכים ולעשות.
היו"ר אורי מקלב
מי זאת יערה?
איטה עטייא
יערה היא מנהלת פניות ציבור. הוא כנראה הגיע למנהלים וכנראה הייתה איזו בעיה וכנראה ניסו לדובב אותו כדי לנסות לדעת איפה הבעיה. ככה אני רואה את הדברים.
היו"ר אורי מקלב
יערה מבקשת מסמכים?
איטה עטייא
לא, אני לא יודעת. אני צריכה לשמוע את ההקלטה.
אליהו קמינסקי
יערה אמרה לי במהלך השיחה, אחרי שאמרתי לה שבגלל שפניתי אליכם את יכולה לדרוש ממני את כל המסמכים האלה? ביקשתי ממנה שתיתן לי לפחות דרגה זמנית, כי את הרי מודה שהמסמכים שביקשו ממני הם לא חוקיים. גם יערה הודתה שהמסמכים שביקשו ממני לא רלבנטיים ואין שום הצדקה וזה סתם היה וכל המסמכים שהגשתי תקינים.
היו"ר אורי מקלב
אבל יערה נותנת שירותים?
אליהו קמינסקי
לא. בגלל הפניות. היא אמרה מעכשיו רק אני מטפלת בך, בגלל ההתעללות שעברתי.
איטה עטייא
יש לנו במוקד מוקדנים שעושים עבודה טכנית. זה התפקיד שלהם. הם מקבלים מסמכים ומכניסים. קובעים דרגות. אין שם שיקול דעת, תודה לאל. זה מה שחסר לי. יש בתוך המוקד מחלקה של פניות ציבור, שזה מוקדניות קצת יותר בכירות, קצת יותר מנוסות. ולכן בגלל זה, גם הסיפור הזה של המוקד האדום הזה. רואים שמה שמסתבך, ויכול בהחלט להיות שמוקדנית טעתה. אנחנו לא מוציאים את זה מכלל אפשרות. לכן הקמנו סוג של יחידה בתוך המוקד, שהתפקיד שלה לפתור את הפלונטר הזה. לראות אם היא ביקשה מסמך אחר, אם באמת תקעו מישהו. זה בדיוק התפקיד. אז אם שואלים לפעמים שאלות שהן קצת מעבר, זה לא בשביל לחקור, זה כדי לראות איך אפשר לפתור את הבעיה.

את הסיפור הזה אני אבדוק באופן אישי, כי זה נשמע לי סופר הזוי. לא הזוי, סופר הזוי. גם זה וגם התמונה של הכולל.

אז שוב אני חוזרת אומרת, המוקד הוא עניין עסקי. הוא מקבל כסף על פי פעולות. כל פעולה נוספת שהוא עושה, זו פעולה שהוא מקבל פחות כסף. אז אין לו שום אינטרס לבקש מעבר, לשאול שאלות מעבר. הוא לא מקבל לא לפי זמן ולא לפי שום דבר. הוא מקבל רק על חתימת הדרגה שנחתמה. אז אם הדרגה לוקחת עוד דקה, הוא מקבל כסף.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו נבדוק את זה כפרט המלמד על הכלל.

בבקשה.
מלכה נחמני
שמי מלכה, אני מנהלת מעון בבית שמש. אני חייבת להדגיש, כמו שאמרו שני האדונים כאן, אני חייבת לשים את זה בפרופורציות, הם רק טיפה בים. כשהגברת, הנציגה של התמ"ת אומרת טוב, בוא ניקח את הפרטים שלך ונברר, תצטרכי להתעסק עם אלפים של הורים במצב הזה, בעיקר הורים עצמאיים בעיקר, אימהות אחרי לידה.

אני מנהלת מעון רק 4 שנים. 74 ילדים כל שנה, תכפיל את זה. כמה מאות הורים פנו אלי. ממש לא מזמן, השבוע התקשרה אלי אמא שמתחילת השנה הגישה בקשה. רק עכשיו אישרו לה דרגה, אחרי מסכת של טרטורים שתביא את האישור הזה ותביא את האישור הזה והנה זה לא הגיע ועוד פעם והיא שלחה שלוש פעמים וארבע פעמים והיא יצרה איתם קשר. להגיד שחוזרים אליהם? לא חוזרים אליהם. כשאני פונה להורים ואומרת להם – מה קורה עם הדרגה? אנחנו מחכים. הם אמרו שהם יודיעו. מחכים שבוע. מחכים לפעמים חודש. אני אומרת להם – אל תחכו, תנדנדו. ולא תמיד יש להם את הזמן. הם עובדים. יש להם את העבודה שלהם. מתי זה פתוח? רק בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
היו"ר אורי מקלב
בינתיים הם שילמו מחיר מלא?
מלכה נחמני
בוודאי ובוודאי. 2,400 שקלים לתינוק עד גיל שנה ושלושה חודשים. 1,800 שקלים לפעוט עד גיל 3. ואם יש שני ילדים, כמו לאמא הזאת, שיש לה שני ילדים במעון – זה 4,500 שקלים בחישוב פרוע.
היו"ר אורי מקלב
כמעט זה כל המשכורת. ועל מה? את יכולה לתת לי דוגמאות מה ביקשו ממנה עוד פעם?
מלכה נחמני
הורה עצמאי – טרטורים. אמהות אחרי לידה, במקום לעזור להן, גם כך הן עוברות תקופה קשה של הסתגלות עם עצמן ועם כל המשפחה, הטרטור הזה שבכלל מוותרים להם את הדרגה כשמלכתחילה הן כבר קיבלו דרגה והילד שלהן במעון. הילד לא יצא מהמעון. יש להן דרגה והיא חזרה מחופשת לידה, אז למה לבטל? תמשיכו עם הדרגה והיא תעדכן בינתיים את ההמשך. אם צריך להיטיב איתה ולעדכן לגביה בגלל שיש לו עוד ילד, אז אפשר להוריד לה אולי דרגה נוספת, אבל בינתיים להמשיך דרגה. זה לא יתכן שזהו, מבוטל, נגמר. האמא ילדה, קיבלת עונש, את חוזרת לשלם סכום מלא. לא, זה לא הגיוני פה.
היו"ר אורי מקלב
היא ילדה ולא חזרה?
מלכה נחמני
בתוך תקופת חופשת הלידה.
אליהו קמינסקי
וזה המקום היחיד שהם מושכים משאר משרדי הממשלה, מי ילדה.
היו"ר אורי מקלב
ורק אם היא חוזרת מיד אחרי זה - - -
איטה עטייא
זה לא נכון.
מלכה נחמני
למה את אומרת שזה לא נכון? אנחנו לא ממציאים כלום. אנחנו באות מהשטח וכל אחת יכולה לדבר בשם כולן, למרות שאני לא מכירה כאן אף אחד.
היו"ר אורי מקלב
אני קיבלתי ללשכה הרבה פניות כאלה. יש סיפור על ילדה שילדה ולתמ"ת נודע מזה, למחלקת המעונות והם ביטלו לה את כל הדרגה והיא משלמת מלא.
דוד זוהר
אלא אם כן היא מגישה כל מיני מסמכים.
היו"ר אורי מקלב
מה זה אלא אם כן? אם תוך כדי חופשת הלידה?
מלכה נחמני
היא לא מספיקה אפילו.
גולדי קינג
היא צריכה להציג אישור מעסיק שהיא חוזרת לעבודה, שהוא מאשר שהיא חוזרת לעבודה. אם היא חזרה באמצע חודש ויש לה ילד במעון שהתחיל בספטמבר, אנחנו לא מדברים על התינוק שהיא רוצה להכניס, לקחו לה את הדרגה של החודש הזה. עונש. על זה שילדת את משלמת מחיר מלא, עד שתעדכני, עד שתקבלי תלוש משכורת. זה ייקח זמן.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו מדברים על משהו אחר. בואו נעשה סדר בדברים.
גולדי קינג
לא, זה אותו דבר.
היו"ר אורי מקלב
פתחנו את הנושא של חופשת לידה. אני באמת חושב שזה נושא מעיק ויש בו משהו לא מהאנושיות, משהו לא מתחשב ומשהו מאד דרקוני. כאילו שזו איזו שהיא מלחמה עם הנשים. אני לא מדבר על זה שהקשיים האלה נעשים כדי שהנשים לא תממשנה את הזכויות שלהן. אנחנו לא יוצאים מנקודת ההנחה הזאת. חלק גדול מהאנשים שפונים מרגישים שהקשיים האלה נעשים, כל הבירוקרטיה, כדי להקשות, כדי שאנשים יתייאשו. אנחנו לא נצא מנקודת ההנחה הזאת, אבל אנחנו כן נבדוק את הנושא הזה של חופשות הלידה.

אני רוצה שנבין את הנושא ביחד. אישה שיולדת, ואני מבין שהיום אתם מסונכרנים בעניין הזה, כדי להמשיך לקבל את הדרגה הקיימת שהייתה עד היום, לא בשביל הילד שהיא ילדה אלא בשביל הילד הקודם שנמצא במעון, היא צריכה אישור מהמעסיק שהיא חוזרת?
איטה עטייא
שהיא חזרה לעבודה ותלוש מלא.
מלכה נחמני
ומתי היא תקבל את התלוש?
איטה עטייא
ברגע שהיא מביאה את התלוש היא מקבלת רטרואקטיבית.
מלכה נחמני
לא, לא, שלושה תלושים.
איטה עטייא
אז איך אנחנו נדע שהיא חזרה? אולי היא לא חזרה.
אליהו קמינסקי
אז חודש אחד מספיק. למה צריך שלושה?
מלכה נחמני
שלושה תלושים רצופים.
איטה עטייא
צריך שיהיו אחורה שלושה תלושים. כל פעם אחד והיא מקבלת דרגה.
אליהו קמינסקי
גם קדימה שלושה תלושים.
היו"ר אורי מקלב
אומרת גברת עטייא שבחודש הראשון היא מקבלת דרגה זמנית על תלוש אחד.
איטה עטייא
נכון, ואז היא צריכה להגיש שלושה תלושים ....
מלכה נחמני
רק אחרי שהיא חוזרת.
איטה עטייא
ברור.
מלכה נחמני
ולמה כל זמן חופשת הלידה היא צריכה לקבל עונש?
איטה עטייא
אם היא לא חזרה, אם היא לא עובדת.
מלכה נחמני
אז תנו לה להמשיך.
היו"ר אורי מקלב
הבנתי את הדברים. אנחנו נפרוש דבר דבר ונבין את זה. אני באמת חושב שיש כאן חשיבה שעדיין לא מובנת לי. אנחנו מבקשים אישור, זאת אומרת חודש שלם עד שהיא תקבל את תלוש המשכורת, ויש מקומות שזה לא מונפק מיד בתלוש ולפעמים היא חוזרת באמצע החודש ואז ההנפקה היא יותר קשה ואז היא לא מקבלת על כל החודש הזה. כך שאם היא חזרה ב-8 לחודש, אני לא יודע אם מבחינה חוקית היא יכולה לחזור קודם, אין לה אפשרות חוקית, הרי מותר לה לחזור רק אחרי התאריך הזה, אז היא לא יכולה לקבל על החודש הזה את הדרגה שלה?

מה עוד מבקשים?
אליהו קמינסקי
צריך שלושה חודשים.
היו"ר אורי מקלב
את זה אמרנו.
אליהו קמינסקי
לא, רק עוד דבר אחד, היא כל הזמן חוזרת על דרגה זמנית, שזה כאילו נועד לענות על הבעיה הזאת. המחוקק בא ואמר תהיה דרגה זמנית בינתיים, כדי שתוכלו לקבל. הם עשו פה קטץ' מרוקן את הדרגה הזמנית מתוכנה וזה אחד הטריקים המופלאים, שברגע שכל המסמכים לא הוגשו עד סוף החודש הנוכחי, לצורך העניין, כרגע אנחנו בחודש השביעי, אבל בחודש שישי – אם המסמכים לא הוגשו עד ה-30 לחודש השישי, כבר לא יוכלו לקבל דרגה זמנית על החודש הזה. זאת אומרת השלמתי על החודש השישי את כל המסמכים ב-2 ביולי, אני לא יכול לקבל דרגה זמנית.
היו"ר אורי מקלב
בנושא החשיבה החדשה הזאת אני אפנה לשר ולמנכ"ל. אני חושב שנקודת ההנחה של המשרד צריכה להיות שאישה שעבדה – חוזרת לעבודה. מי שלא חוזרת לעבודה, אני חושב שזה אחוזים מאד מאד נמוכים ואז באמת צריך להחליט. אם אתם לא רוצים לתת דרגות לאלה שלא חוזרות לעבודה – מה קורה גם לאלה שלא חזרו בתקופה שהן היו בתקופת לידה.
גולדי קינג
אבל אחרי חודש שהיא ילדה, היא צריכה לשלם מחיר מלא? חודש אחרי לידה, היא עדיין בחופשת לידה.
מלכה נחמני
אם היא לא חזרה, לוקחים לה את הדרגה של חופשת הלידה.
היו"ר אורי מקלב
כן, ברור.
מלכה נחמני
למה זה ברור? למה בזמן שהיא בחופשת לידה היא צריכה לשלם מחיר מלא?
גולדי קינג
למה אני בתור מעסיק, בגלל התמ"ת, חייבת לשמור לעובדת שלי את המקום ואת הזכויות עד שנה אחרי לידה, אבל בתור אישה שילדתי, במשרד הכלכלה אין לי שום זכויות?
דוד זוהר
על זה יש הצעת חוק, אבל יש נקודה חוץ מעניין התלושים. דורשים מאישה שחזרה באמצע החודש, אומרים לה את יכולה לקבל דרגה על החודש הזה של חזרה מחופשת לידה, למרות שחצי חודש לא עבדת, אבל תעבדי כמות שעות של חודש. זו תשובה רשמית שיש לי אותה במייל.
היו"ר אורי מקלב
זה כבר התעמרות.
מלכה נחמני
אבל אתם מדברים על זה שהיא חזרה. מה עם זמן החופשה? הזמן שהיא בחופש? שבועיים אחרי שהיא עם תינוק.
היו"ר אורי מקלב
רבותי, רבותי, אני סיימתי את הפרק הזה של חופשת הלידה. אנחנו נכין מסמך בעזרתכם ונעלה את כל הנקודות. יש כאן דברים ממש לא הגיוניים, לא אנושיים, אני חושב, לא חברתיים ולא מעודדים. זה סותר את כל הקונספציה לגבי נשים עובדות, לגבי ההסתכלות שלנו. יש כאן פגיעה בנשים, בהתנהלות מולם ואיך אנחנו מסתכלים עליהן ועל האמון שיש לנו.

אנחנו צריכים לחשוב איך המשרד מתמודד עם נשים שלא חוזרות לעבודה אחרי חופשת לידה. צריך לחשוב עקרונית בעניין הזה – מה דינה על התקופה של חופשת הלידה. האם מחשיבים את חופשת הלידה בהנחה למעונות כחלק מזה שהיא עבדה עוד קודם, וזה נחשב וכך בעיני זה צריך להיות. צריך לבדוק את אותם מקרים שזה לא כך ומכאן ואילך להחליט.
מרים רוזנשטיין
ורק אחרי זה לעשות את הדרגה הזמנית.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו ננסח מסמך בעניין. בבקשה, גולדי, סיימנו עם עניין חופשת הלידה.
גולדי קינג
יש לי הרבה מה לומר גם לא לגבי חופשת הלידה. שמי גולדי, אני נציגה של "בית יעקב", מנהל מרים ת"ת מרים.

לגבי ממשל זמין. יש אנשים שמפרשים את זה שהוא זמין באינטרנט ונגיש לאנשים, ויש אנשים שיכולים לשלוט על אנשים ואולי לעשות להם רע. כל אחד בסקלה שהוא נמצא.
היו"ר אורי מקלב
שילוט זמינה.
גולדי קינג
בדיוק. לגבי טלאול: ההרגשה של ההורים במעון היא גורפת ואנשים שאני פוגשת.
היו"ר אורי מקלב
את מי את מייצגת?
גולדי קינג
אני מייצגת המון מנהלות, המון הורים. אני מנהלת לכל ההורים אצלי את נושא הדרגות, כי ההורים מאבדים את הידיים ואת הרגליים. אני גם יצרתי קצת קשרים בתוך טלאאול עם אנשים ואז עוזרים לי. יש לי פרוטקציות כאילו בדרגות.
היו"ר אורי מקלב
אם תחשפי, אולי יפטרו אותם, אז אל תחשפי.
גולדי קינג
אני לא חושפת מי הם, וודאי שלא. אבל ההרגשה הכללית של ההורים - - -
איטה עטייא
במוקד עצמו?
גולדי קינג
במוקד טלאול, כן.
איטה עטייא
יש לך קשרים?
גולדי קינג
אני נסעתי לטבריה, דיברתי איתם.
איטה עטייא
אנחנו דווקא מחפשים מישהו שיש לו קשרים בטלאול. דרך אגב, לא רק אנחנו מחפשים. יש עוד אנשים אחרים שמחפשים, כי נתנו כל מיני דרגות שלא כדין.
גולדי קינג
לא, כל הדרגות כדין.
איטה עטייא
גם רשויות המדינה מחפשות.
גולדי קינג
בסדר. ההרגשה הכוללת של ההורים – אתה שקרן, עכשיו תוכיח שלא. זה מה שנותנים להרגיש. בהתנהלות של טלאטול יש לפעמים חוסר רגישות וחוסר קבלה של אנשים. אימהות פרודות בתהליך של פרידה, הביאו אישור שהן כבר פרודות, עוד אין להן הסכם מזונות חתום – הן לא יכולות לקבל דרגה. זאת אומרת אם את צריכה להתפרנס מה-5,000 שקלים שיש לך, הבעל שלך עוד לא משלם לך מזונות, עוד אין לך כסף, אם יש לך שני ילדים – תשלמי 4,000 שקלים למעון, כי עוד אין לך הסכם מזונות חתום.

לפעמים, כמו שיש במקרה של אמא שנמצאת אצלי השנה, הסכם המזונות שלה הוא רק על החודש העשירי. על החודש התשיעי היא לא קיבלה דרגה, כי היא הייתה רק פרודה ועדיין לא הייתה תחת סטאטוס של גרושה.
היו"ר אורי מקלב
אז מה את מציעה למשל בעניין הזה?
גולדי קינג
אני מציעה שאם היא מביאה חתימה של עורך דין שהיא פרודה והיא בתהליך, שיקבלו את זה. נכון שהיא עדיין לא קיבלה את הסמל של הגרושה, אבל היא אישה פרודה שנה.
היו"ר אורי מקלב
הסכם המזונות הוא רטרואקטיבית?
גולדי קינג
לא, הסכם המזונות הוא רק מחודש ההסכם.
איטה עטייא
על פי הכללים של משרד התמ"ת, פעם זה היה שאם אישה נמצאת בהליכה, היא הייתה צריכה להיות שנתיים. השנה הורדנו את זה לשנה שהיא צריכה להיות בהליכים. שלא יקרה מצב, כי יש כל מיני כאלה שעוזבים את הבית לרבע שעה וחוזרים, ואומרים לנו אנחנו חד הוריות. אז הגדירו את זה כשנה. הורדנו את זה משנתיים לשנה, בגלל שהבנו שיש כל מיני מצבים שהם לא תמיד בשליטתנו.

ולגבי השנה הזאת, שהיא נמצאת בהליכים, היא צריכה להביא תצהיר שהיא שנה בהליכים. ואם יש לה צו מזונות, אנחנו מתייחסים לצו הזה כמו פסק דין לכל דבר ועניין.
היו"ר אורי מקלב
אם היא מביאה תצהיר בלי הסכם מזונות, זה גם טוב?
איטה עטייא
אז איך אדע אם היא מקבלת כסף או לא?
גולדי קינג
היא עדיין לא מקבלת. הם עוד רבים.
איטה עטייא
אם היא לא מקבלת מזונות וכתוב שהיא לא מקבלת מזונות, מבחינתנו זה - - -
קריאה
אם הבעל לא פייר, אז התמ"ת יהיה פרייר? שתאכל אותה פעמיים.
היו"ר אורי מקלב
גולדי אומרת, ואולי זה חוסר ידע, שאם יש תצהיר זה הפוך, זה עוד יותר. היא גם לא מקבלת מזונות, אז הפירוש הוא שההכנסות שלה יותר נמוכות.
איטה עטייא
יפה. אז היא נחשבת לגבינו כחד הורית לכל דבר ועניין.
גולדי קינג
היא לא מקבלת. היא מקבלת רק מחודש 10.
היו"ר אורי מקלב
אז זו ההנחיה שצריך להנחות.
איטה עטייא
אני אומרת לך מה ההנחיה.
גולדי קינג
בפועל זה לא קרה.
היו"ר אורי מקלב
אם הבנתי נכון, אם יש תצהיר זה מספיק. זה או תצהיר או הסכם מזונות.
איטה עטייא
או גם וגם. היא יכולה להגיד אוקיי, היא עוד לא גרושה, היא רק בהליכים ובכל זאת פסקו לה מזונות. גם מצבים כאלה יש, אז עם זה אין בעיה.
גולדי קינג
אחד ההורים אצלי נפגע בתאונת עבודה במקום העבודה שלו. הוא היה בתביעה מול הביטוח הלאומי כדי לקבל את מה שמקבלים מביטוח לאומי בתאונת עבודה. הביטוח הלאומי לא רצה לתת לו, כי גם בביטוח הלאומי המשילות שם חזקה ולא הממשל הזמין. הוא הביא תצהיר מעורך הדין, את התביעה שלו מול ביטוח לאומי, טלאול לא הסכימו להתחשב בזה. הוא מבחינתם לא עובד, לא מובטל, הוא כאילו בסטאטוס של לא כלום. הוא לא היה זכאי לדרגה. במשך חצי שנה הם שילמו מחיר מלא. מינואר הייתה לו הכרה בביטוח הלאומי, הוא קיבל דרגה רק בינואר. זאת עובדה של מעשה שהיה.
היו"ר אורי מקלב
איזה אישור שהוא היה צריך לקבל מהביטוח הלאומי?
גולדי קינג
צריך אישור מהביטוח הלאומי על גובה הקצבה שמקבלים?
איטה עטייא
אז למה הוא לא קיבל?
גולדי קינג
כי הביטוח הלאומי לא רצה לתת לו.
היו"ר אורי מקלב
הוא נפגע עבודה, הוא לא יכול לעבוד, הביטוח הלאומי טרם הכיר בו כנכה. הוא הגיש תביעה ובתקופת הביניים הזו הוא גם לא עובד וגם - - -
גולדי קינג
הוא הביא אישור מרואה חשבון. שלחנו את כל התביעה. אני שלחתי אותה.
היו"ר אורי מקלב
צריך לבדוק מקרים חריגים.
גולדי קינג
זה לא חריגים, זה קורה לעוד אנשים. זה קורה בעוד ארגונים וכל אחד מזדהה עם מה שאומרים פה.
היו"ר אורי מקלב
צריך לבדוק מה קורה במקרים כאלה. יש גם את הייעוץ המשפטי של המשרד.
גולדי קינג
מאחר שבטלאול כל פעם אתה נופל על פקיד אחר ואתה לא יודע עם מי אתה מדבר, ושוב, אני מארגנת ומסדרת להורים אצלי את הדרגות כי הם מאבדים ידיים ורגליים. יום אחד נכנסתי לרכב, אני מאד ניידת, הגעתי לטבריה, המוקד של טלאול זה בבניין ליד הטיילת. הגעתי לשם, דיברתי עם עובדים. שמעתי שם המון המון נקודות שאותי כאזרחית זה זעזע.

הם אמרו לי, כמה עובדות שישבו והיו בהפסקת סיגריה בחוץ: אלכס הוא נגד ההורים. כמה שיותר רע להורים, יותר טוב. כך אמרו העובדות.
איטה עטייא
לא, באמת, זה בן אדם שלא נמצא פה. איך אתם יכולים להגיד כזה דבר?
גולדי קינג
בהסכם החדש של טלאול מול משרד הכלכלה יש סעיף שאם יש טעות, נגיד אני הורה, קיבלתי דרגה 3 ובפועל היה מגיע לי דרגה 4, טעו, טלאול משלמים. בגלל שיש את ההסכם הזה עם טלאול, אם יש ספק אם מגיעה לי דרגה 4 או 3, יתנו לי 4 או שיתנו לי 5. עכשיו, אם אני בתור הורה יילך לעמוד על הזכויות שלי ולהילחם ולערער, אז בסדר. יפתחו את זה. אבל אם לא, אמרו לי את זה בנות שעובדות שם – יש לנו הנחיה לתת בכוונה דרגות יותר גבוהות לאנשים. זה שיטת מצליח. אנחנו חוסכים גם כסף למערכת.
היו"ר אורי מקלב
נורא ואיום.
גולדי קינג
כן, זה הסכם שיש לטלאול. עוד דבר, הוא העלה את הנקודה שהמוקדנים לא אומרים לו את כל המסמכים שהוא צריך להביא. אני אגיד לכם למה. אמנם עכשיו זה נהיה קצת יותר טוב, אבל עדיין זה גרוע. כל מוקדנית צריכה לעשות 8 טלפונים בשעה. יש מחשב ואלכס מסתובב שם ובודק שזה הולך ככה. היא צריכה לדבר עם 8 אנשים בשעה. עכשיו, הן רוצות להספיק את ה-8 אנשים, הן קוטעות את השיחה באמצע, אז גם אם כתוב שהוא צריך להמציא את אישור הכולל ואת חותמת הגומי, היא הגיעה לאישור כולל, אבל עבר הזמן ויש עוד שיחה, היא תנתק אותו. מה איכפת לה, מחר הוא יתקשר שוב, כי לה יש את ה-8 טלפונים.

עכשיו בהסכם החדש זה ירד ל-6. עדיין, שוב, במקום שתהיה הנחיה גורפת – תנו את כל הרכיבים שצריך, תנו את כל הנקודות שצריך, לפי היעילות – לא. ההנחיה היא לפי מספר טלפונים. גם זה שלא אותו אדם מטפל בך, אין קשר בין אחד לשני. אחד אומר לך את זה, אחד אומר לך את זה.

כשהשר יצא אני העליתי נקודה. אחד ההורים שלי אברך כולל. לכולל יש שני שמות, כי יש לו שני תורמים. אז בבלנק של הכולל היה כתוב דעת תבונות ובחותמת של הכולל היה כתוב חכמי לב. אז אמרו לה לא, זה לא תואם. אז היא הלכה והביאה עוד חותמת גומי, שהיה כתוב דעת תבונות. לא, לכי לצלם את הבניין של הכולל, אנחנו רוצים תמונה של הכולל. זה מעשה שהיה.

דבר נוסף, הורה שמערער על דרגה. אני אמא, קיבלתי דרגה 5 ואני יודעת לפי הסימולטור שמגיעה לי דרגה 3. שלחתי מסמכים לערעור. דבר ראשון לוקחים לי את הדרגה רטרו. דבר ראשון אני קופצת לדרגה 12. עכשיו אני, אם המשכורת שלי היא 6,000 שקלים בחודש ויש לי שני ילדים במעון, אני אעשה חישוב אם שווה לי לערער, עכשיו לעבור עוד כמה חודשים של - - -
היו"ר אורי מקלב
למה זה קורה?
גולדי קינג
למה זה? כי יש אנשים טובי לב שיושבים וחושבים. דבר ראשון הופכים את הדרגה ל-12. אחר כך תגישי שוב מסמכים. דבר ראשון בוא ניקח את זה.
היו"ר אורי מקלב
זה איום ונורא.
גולדי קינג
ואחרי שיטרטרו אותי הרבה פעמים אז יישבו ואולי יתנו לי את הדרגה. הרבה הורים אומרים לי עזבי, אני משלמת עוד 200 שקלים לחודש, אבל לפחות אני משלמת רק 1,000 ולא 2,000 שקלים. זה בפירוש מדבר אל אנשים.

דיברנו לגבי נשים יולדות. יש נקודה נוספת, יש נשים מסכנות שהמזל לא היטיב איתן ואין להן עבודה קבועה. אז חודש אחד היא עובדת כמזכירה בבנק, וחודש שני היא עובדת כמזכירה בסופר וחודש שלישי היא עובדת כמוקדנית. כל חודש האישה עובדת מסכנה במקום אחר. ואני רואה אותן, נשים קשות יום, שקורעות את עצמן בעבודה. בשבע בבוקר הילד אצלי במעון, בארבע הן מגיעות עם הנשמה ביד להוציא אותו. אם אין להן תלוש משכורת ממקום עבודה אחד שלושה חודשים רצופים, אין להן דרגה. הדרגה נקבעת רק, ולמה? האישה המסכנה הזו עבדה. היא עבדה ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, היא עבדה כל החודשים האלה. אז מה אם לא תחת מעסיק אחד? למה לא לתת לה את הדרגה שהיא זכאית לה כדין?
היו"ר אורי מקלב
ואז היא צריכה לקבל דרגה יותר גבוהה.
גולדי קינג
שוב, זה דבר שצריך להעלות אותו לאוזני האנשים מלמעלה, מה שנקרא.
היו"ר אורי מקלב
יש לזה הסבר?
איטה עטייא
בוודאי. אם אתה רוצה תשובה אמיתית ורצינית, אני אבדוק תחילה את הפניות האלה ואני אתן לך תשובה.
היו"ר אורי מקלב
אבל זו כבר מדיניות.
איטה עטייא
אנחנו הסברנו לפני רגע גם במצגת, למרות שמזלזלים בה, שברגע שמישהו עובד ביותר ממקום אחד, אנחנו דורשים - - -
גולדי קינג
לא, פיטרו אותה.
איטה עטייא
שיתנו לי לדבר אני אדבר. אני לא מוכנה שיצעקו עלי. אני עובדת מספיק קשה, אני לא מוכנה שיצעקו עלי.
היו"ר אורי מקלב
חס וחלילה. היא דיברה על מקרים שהם לא מקרה אחד, אלא הם הוראה גורפת.
איטה עטייא
אין הוראה גורפת.
היו"ר אורי מקלב
רק רגע. אישה, אמא שעובדת כל חודש במקום אחר, היא לא מביאה תלושים לחודש הזה משני מקומות.
איטה עטייא
אז צריך להביא את התלושים. איך אני אדע?
היו"ר אורי מקלב
היא מביאה את התלושים, לא מוכנים לקבל אותה. דווקא קשיי היום, שהיא פעם קופאית בסופר - - -
איטה עטייא
חד משמעי לא. שיביאו לי את המקרים, אני אטפל בהם אישית. חד משמעית לא.
היו"ר אורי מקלב
אין הוראה כזאת.
איטה עטייא
אין הוראה כזאת. חד משמעית לא.
גולדי קינג
בנהלים של משרד הכלכלה בדפים, יש הוראה כזאת שמקום העבודה חייב להיות צריף שלושה חודשים.
היו"ר אורי מקלב
איפה זה כתוב?
גולדי קינג
בנהלים. באתר.
איטה עטייא
היא צריכה להביא שלושה תלושים עוקבים.
גולדי קינג
שלושה תלושים ממקום עבודה אחד.
איטה עטייא
תעבירי לי את המקרה הזה, בסדר?
היו"ר אורי מקלב
זה ייבדק. הלאה.
איטה עטייא
הכל ייבדק. איך נלמד? אם אני לא יודעת מה הטעות, איך אני אלמד.
קריאה
שנים זה ככה.
היו"ר אורי מקלב
ההוראה הבאה תהיה לא לדבר עם אנשים בחוץ.
איטה עטייא
לא, לא, לא, למה? ההיפך. אני בעד שידברו.
גולדי קינג
דבר נוסף, הורים ששולחים עכשיו טפסים לשנת הלימודים תשע"ו, והיה והורעו תנאי עבודתם – הורידו להם שעות, אין להם את מספר השעות העודף, יש הוראה במוקד לעשות סנכרון, זה לא היה כל השנים, לעשות סנכרון, להעביר את זה גם על ע"ה. זאת אומרת שאם את נדפקת או הורידו לך את שעות העבודה ואת עובדת פחות, גם בע"ה יחשבו לך את זה עכשיו וייקחו לך את הכסף הזה שוב. אני חושבת שזה דבר שצריך לפחות ליידע את ההורים וכל אחד יעשה את החשבון שלו אם הוא רוצה לשלוח או לא.
היו"ר אורי מקלב
טוב.
ליזה רבקין
מה זה תשע"ו? הרי זה מעונות שאין בהם ועדות קבלה.
גולדי קינג
בדיוק, חכי, עוד לא הגענו לוועדות קבלה.
איטה עטייא
טוב, זה לא קשור למוקד, תודה לאל.
גולדי קינג
אבל זה גם ממשל זמין. חומרים רבים שנשלחים למוקד הולכים לאיבוד, שולחים אותם פעם אחר פעם, הם לא הגיעו, הם כן הגיעו. יש לי אסמכתאות של ילדים שרשמתי, כי מקבלים אסמכתא באינטרנט, שהגשתי לפקידה את האסמכתה, לא היה את החומר, לא היה את התיק.

דבר נוסף, חרדים שלומדים בשלוחות של אוניברסיטאות מקורות, למשל מכללת נבחר היא שלוחה של אוניברסיטת חיפה. המכללה החרדית היא שלוחה של בר אילן וכו'. צריך להביא אישור לימודים, מערכת חתומה בחותמת גומי. אישור לימודים של השלוחות החרדיות לא מוכר במשרד הכלכלה. ההורים היו צריכים לטלטל את עצמם, לנסוע לאוניברסיטת חיפה ולבקש אישור. אוניברסיטת חיפה לא תמיד מוכנה להוציא את האישור, כי היא אומרת אתם לא לומדים אצלי, אתם לומדים בשלוחה, השלוחה צריכה לתת את האישור. הורים עברו טרטור מטורף בשביל להביא את האישור הזה. אני חושבת שכל הזמן מדברים על שילוב חרדים, שרוצים שחרדים ילמדו - - -
היו"ר אורי מקלב
גם משרד הכלכלה הוא זה שנותן- - -
גולדי קינג
בדיוק, אז צריך גם לעזור בזה לאנשים.
היו"ר אורי מקלב
אם יש לך דוגמאות כאלה, אולי אפנה גם לאחרים כדי שיראו, להביא אישור אחד, כדי שיכירו בזה. אני מבין שאם זה לא מוכר, אם לא מכירים אותו, אבל צריך כאן לבחור משהו גלובאלי. לתת הכרה. זה מקרה אחד, כי הרי אין הרבה מוסדות כאלה. במוסדות האלה, יש לעמוד מול המשרד בהבנה שצריכים להביא את האישורים ולסדר את זה. שיכירו. זה בסך הכל תהליך של הכרה במוסד הזה.
גולדי קינג
אני רוצה לציין משהו אחר כלפי היושבות פה, ושוב, סליחה שישר תקפתי, כי הייתי נורא חמה, אבל האתר מאד ידידותי, מאד זמין.
מירי מישקובסקי
קומפלימנט.
היו"ר אורי מקלב
מבחינה טכנולוגית.
גולדי קינג
מבחינת אנושית, כשאתה מדבר עם אנשים אתה נתקבל שם בבעיות. מבחינה טכנולוגית האתר באמת זמין וידידותי.

יש את הפן הנוסף, שאמנם אין לנו אין הנציגים שיתנו לנו תשובות ואולי איטה תוכל לענות לנו על זה, אני לא יודעת. כל הנושא של תאריכי רישום. ב-15 במאי קיבלנו מייל שהרישום נפתח בהפתעה - - -
איטה עטייא
זה לא קשור למוקד. אני לא רוצה שיהיה בלגן. זה סרט אחר לגמרי. תודה לאל, זה לא קשור אלי.
גולדי קינג
ב-15 במאי קיבלנו מייל שב-17 במאי פתאום יודעים שיש שנה חדשה ומה-17 במאי עד ה-4 ביוני יש רישום למעונות. הפתעה. תוך יומיים תתארגנו, אנשים. המסמכים לא היו מוכנים בשביל לתת להורים. תתארגנו עם פרסום, תתארגנו עם קבצים. למה במשרד החינוך בינואר יודעים שאפשר לעשות רישום ובמשרד הכלכלה זו הפתעה כל שנה. יש שנה חדשה, וואו, צריך לפתוח רישום.

לא רק זה שפתחו את הרישום, מה-16 ביוני עד ה-23, אפילו לפני זה, סליחה. ב-10 ביוני נקראנו לאסיפה דחופה - כל המעונות שהיה צריך להיות להם ועדת קבלה. תוך הנחתה, בלי דיבור של הוראות, של טפסים ששלחו לנו – לכו עכשיו, תזמנו את כל ההורים שיבואו לחתום לכם על טפסים לוועדת קבלה. יש מעונות שמלכתחילה אנחנו יודעים שלהורים לא יהיה מקום, כי כל הילדים ממשיכים ויש לנו ילדי רווחה.

למה להשלות 300 הורים שיש להם מקום? למה שהמנהלות יעבדו? אני עבדתי כמו מטורפת שבוע, התחננתי להורים שיבואו לחתום על הטפסים האלה לוועדת קבלה, כי צריך להגיע איזה שהוא רואה חשבון. שוב, אנחנו חוסכים פה הרבה כסף למדינה, משרד הכלכלה לקח משרד רואה חשבון שהוא זה שינהל את ועדת הקבלה למעון. למה לא כמו שהיה שנה שעברה, המנהלת עם נציגה של פיקוח של משרד התמ"ת, נציגת פיקוח של הארגון לא יכולה לעשות את זה? לא. תכינו את כל הטפסים, בלי הלימה עם השטח לבדוק מה קורה, מה מתאים, מה עובד. היה יחס מאד לא נעים באסיפה הזאת, יחס של הנחתה, של הוראות. אנחנו אמרנו – תעשו. מי שלא עושה – יקבל סנקציה כלכלית על הדבר הזה. זה דבר שלא יכול להיות.
ליזה רבקין
מה-15 ביוני עד ה-23 ביוני בעצם אספו את הקלסרים לוועדות הקבלה.
גולדי קינג
ועכשיו ההורים כל יום באים אלי – יש תשובה מוועדת קבלה? יש תשובה מוועדת קבלה? ועדיין אין תשובה ולכו תדעו מתי תהיה תשובה וההורים לא יודעים אם התקבלו או לא. זה אומר שבספטמבר לא יהיו דרגות. אי אפשר להירשם בכל המעונות כי יש ועדות קבלה.
איטה עטייא
רגע, גולדי, תני לי להציע לך הצעה יותר נכונה, שעד ספטמבר נטפל באלה שהיו בוועדות קבלה, כולם יקבלו דרגות ואז נטפל רק באלה.
גולדי קינג
רגע, רגע, כתשובה למצגת שלכם, אני לא הספקתי להכין מצגת. האמת שתכננתי.
איטה עטייא
חבל.
גולדי קינג
ממש לא הספקתי, אבל יש לי את הדברים רשומים. בחודשים יולי-אוגוסט שלחתי את כל הטפסים של הילדים במעונות שלי מסודרים, פיקס, תיקים סגורים במערכת. 76 ילדים שלחתי באינטרנט, מתוכם 41 היו דרגה 12, 13 היו מדורגים. אני שלחתי את הטפסים ביולי ובאוגוסט, איפה ה-20 יום? איפה ה-12 יום? חודש 10. 39 ילדים קיבלו דרגה מתוך 74 שהיו קלוטים.
מירי מישקובסקי
סמל מעון שלחת? אני אבדוק את הנתונים.
גולדי קינג
אני אשלח לך את מה שיש לי.
מירי מישקובסקי
הנתונים שלי הם נכונים על כל הארץ. מה שקורה אצלך בארגון, אני אוכל לבדוק אם את רוצה, אם תגידי לי מה סמל המעון. אני אעשה בדיקה ואוציא לך את הדו"ח אחד לאחד, אבל אני לא ידעתי שאת תבואי לפה, אז אני לא הכנתי בשבילך. אם היית אומרת לי את זה, הייתי מכינה.
דוד זוהר
איטה, האם נכון שמי שמערערת מבטלים לה את הדרגה?
איטה עטייא
נו, מספיק, באמת.
דוד זוהר
אני שואל. שאלתי, לא אמרתי.
איטה עטייא
נו, באמת. דוד, אני שוב אחזור ואגיד, המוקדניות במוקד, הנציגות שירות מה שקוראים, נציגות השירות במוקד מקבלות שכר רק על הפעולות שהן עושות - - -
דוד זוהר
לא, אבל אני שואל אם ההנחיה היא - - -
איטה עטייא
אז אני רוצה להסביר לך. על פי הכללים, מבקרים את העבודה שלהן. אין שם שיקול דעת. ברגע ששלחו את כל המסמכים הנכונים – הדרגה מתקבלת. אין דבר כזה שמישהו מערער על הדרגה ומבטלים לו.
דוד זוהר
אבל כולן אומרות שכן.
איטה עטייא
הן אומרות, אז מה? הדרגה צריכה להיות צמודה למסמכים שנמצאים בתיק.
דוד זוהר
אבל אם היא קיבלה דרגה 4 והיא חושבת שמגיעה לה דרגה 3?
איטה עטייא
היא לא יכולה להיות מנותקת מהמסמכים בתיק. בגלל זה כרגע גילינו שיש כל מיני דרגות שניתנו שהן מנותקות מהמסמכים וזה נמצא בחקירה של משטרת ישראל. זה הכל.
דוד זוהר
את זה אני יודע, אבל אני לא מדבר על זה.
איטה עטייא
ואנחנו ניתן למשטרה להיכנס לכל התיקים שצריך.
דוד זוהר
עם זה אין לי בעיה. אני מדבר על משהו אחר.
איטה עטייא
שייבדקו. מה שאני אומרת, שיכול להיות שנעשו דברים שהם לא בסדר.
דוד זוהר
אבל אני שואל לגבי מישהי שיזמה שיחה לקבל דרגה יותר נמוכה.
איטה עטייא
אז אני אומרת, יכול להיות שנעשו גם בדברים האלה דברים שהם לא בסדר.
דוד זוהר
היא עוד לא עשתה. אבל היא כבר קיבלה דרגה דפוקה.
איטה עטייא
אז אני אומרת לך, יכול להיות. אתה לא מבין מה אני אומרת?
דוד זוהר
יש לי בעיה.
איטה עטייא
הבנתי. אני אומרת שיכול להיות שגם בתור נציגות השירות נעשו דברים לפה או לפה, שהם לא בסדר ואנחנו בודקים את זה. בודקים את זה לעומק, תאמין לי וכל דבר כזה שיהיה לכאן או לכאן שהוא לא נעשה על פי המסמכים – ייבדק. ייבדק לעומק. אני לא מתכוונת לעבור על הדבר הזה לסדר היום בשום צורה.
דוד זוהר
אבל את לא עונה על מה ששאלתי: למה מבטלים למי שמערער?
איטה עטייא
אני אומרת לך שלא מבטלים למי שמערער, ואני שוב חוזרת ואומרת לך, שנעשו דברים שהם לא כדין, וכל מי שקיבל דרגה שלא כדין בגלל קשרים כאלה ואחרים – זה נמצא בחקירת משטרה וזה ייבדק עד תומו. בגלל זה אני אומרת שיכול להיות שנעשו דברים לכאן ונעשו דברים לכאן. הם נבדקים, גם הדברים לכאן וגם הדברים לכאן.
היו"ר אורי מקלב
נשאלה שאלה לגבי אדם שמערער על הדרגה שלו.
איטה עטייא
זה לא. זה לא הגיוני. אין בזה שום היגיון.
גולדי קינג
אבל זה קורה.
איטה עטייא
תתני לי דוגמא. זה לא הגיוני.
היו"ר אורי מקלב
אם יש לך, תשלחי לנו.
דוד זוהר
כל מה שהיא מבקשת, תשלחי לה למייל תעודת זהות וכו' ותקבלי תשובה.
היו"ר אורי מקלב
קודם כל חשוב לנו לשמוע על המדיניות.
איטה עטייא
אני רוצה להיכנס לתיק ולבדוק.
גולדי קינג
אני יכולה להיכנס למייל שלי, יש לי דו"ח כל חודש.
איטה עטייא
גולדי, אין אף אחד במדינת ישראל שיגיד שלא עניתי לו במייל.
היו"ר אורי מקלב
רבותי, אנחנו צריכים להתכנס. בעניין הזה חשוב לנו לדעת מה המדיניות. אם אנחנו שומעים שהמדיניות היא לא כזו - - -
איטה עטייא
בשום פנים ואופן.
היו"ר אורי מקלב
זה מה שהכי חשוב לנו, שאין דבר כזה. שאין נוהל כזה.
איטה עטייא
את יכולה לפנות ישירות אלי, את לא צריכה להטריד את כבוד השר.
היו"ר אורי מקלב
גברת קניג ואחרים, אין נוהל כזה שמי שמערער מיד קופץ לדרגה הכי גבוהה. זה באמת דבר שהוא איננו הגיוני ולא ישר לעשות. אבל אם את אומרת שיש מקרים שזה קרה, עכשיו ילמדו. זה מרגיע אותי בחלק הזה ואנחנו נעקוב אחרי זה ונבקש הסבר למה זה קרה, כדי שזה ילמד אותנו גם לגבי מקרים אחרים.

רצית להוסיף עוד משהו, גברת קניג? תודה רבה לך. את השכלת אותנו.

בבקשה.
ליזה רבקין
שמי ליזה רבקין, אני מנהלת רשת הגיל הרך בנעמ"ת. אני לא אוסיף לכל מה שנאמר, אני רק אוסיף דבר אחד, שאני שואלת האם המוקד נערך לעובדה שלאור כך שאנחנו נמצאים היום בסוף יוני, ולא משנה מה הסיבות, זה לא החלטה של כל היושבים כאן, אבל התקבלו החלטות באיחור לעניין מועד הרישום. ועדות הכלכלה טרם החליטו. בכל שנה מספר ועדות הקבלה עולה אצלי בארגון ואני יודעת שכרגע יש לי מעט מאד תאריכים באמצע יולי לוועדת קבלה ואני מחכה לקבל עוד.

אז מבחינה טכנית אין מצב. בדרך כלל יש הורים שבמעונות שאין ועדות קבלה כבר יכולים להגיש את המסמכים, כי אתמול בסביבות אחר הצהריים קיבלנו הודעה שהאתר נפתח לרישום. אתמול אלכס הודיע לנו, אבל כל המעונות שיש בהם ועדות קבלה, זה ברור וזה צריך להיות ברור, שזה הורים שיתחילו עם דרגה מלאה, ללא דרגה גם אם הם זכאים. נשאלת השאלה אם המוקד נערך לסוגיה הזאת.
איטה עטייא
את שואלת אותי?
ליזה רבקין
כן, בוודאי.
איטה עטייא
אז אני אענה לך. קודם כל קיבלת את ההודעה על פתיחת השנה לפני חודש ולא אתמול.
ליזה רבקין
לא פתיחת השנה, פתיחת האתר לרישום.
איטה עטייא
לא, לפני חודש קיבלת. אתמול קיבלת הודעה על מספר הדרגות שטרם שלחתם. ולגבי השאלה שלך, כן, נערכנו ואנחנו נפתח בשתי משמרות, אם לא תהיה ברירה. נערכנו. זה יהיה כנראה אוגוסט וספטמבר, בשתי משמרות.
היו"ר אורי מקלב
אנחנו צפויים לכך שחלק גדול מהאנשים שנרשמו יקבלו תשובות שליליות. יש רישום גדול לוועדת הקבלה. אני מבין שהרישום ברוב המעונות הוא רישום יתר.
איטה עטייא
הקטע של ועדות הקבלה זה שעוד לא יודעים מי התקבל ומי לא. כרגע זה נמצא ב-20% בערך מהמעונות. ברגע שיהיו ועדות קבלה אנחנו נתגבר את המוקד הנפתח בשתי משמרות על מנת לקלוט את זה.
היו"ר אורי מקלב
אני אומר מבחינה נוספת, שאנשים שלא התקבלו צריכים לדעת על זה כמה שיותר מוקדם, כדי למצוא - - -
איטה עטייא
בסדר, אבל זה לא קשור למוקד, תודה לאל.
היו"ר אורי מקלב
אבל אני אומר שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת. אנחנו מחויבים לאנשים האלה. הם צריכים לחפש מקומות אחרים, בגלל שאדם חושב שזה המקום שלו, הוא לא יודע.
איטה עטייא
זה נכון.
היו"ר אורי מקלב
אז הרישום צריך להיות כמה שיותר מוקדם וממילא גם ועדות הקבלה.
איטה עטייא
זה ועדות קבלה, כבר סיפור אחר.
היו"ר אורי מקלב
הגענו לשלב הסיכום. אתם רוצים להוסיף משהו?
צופית חי
אני רק חושבת שצריך לעשות כאן הפרדה בין כמה סוגים של בעיות, בין בעיות של מדיניות לבין בעיות של תהליכים לבין בעיות טכניות. היה פה ערב רב של דברים. אני באמת לא חושבת שלמי שעוסק במלאכה יש איזה שהוא אינטרס, בטח לא למוקדנים שיושבים בחברת טלאול, ואולי הם עצמם בעצמם נזקקים לשירותי המעונות, אני מניחה.

יש פה המון בעיות בדרג של מדיניות, צריך לפתור אותן בדרג אחר מאשר בעיות טכניות. צריך לעשות את ההפרדה. יש פה באמת ערב רב של נושאים, צריך לבחון אותם כל אחד בנפרד.
היו"ר אורי מקלב
עוד מישהו רוצה להוסיף משהו?
שמעון ברונר
אני רק רציתי להעיר הערה אחת. חס וחלילה, אנחנו לא מזלזלים בכל מה שנאמר פה וכל דבר באמת צריך להיבדק. אני הערתי גם את תשומת ליבו של אחד העוזרים שלך, שלא הבנתי את הקשר בין נושא הישיבה עם ממשל זמין וייעול התהליכים, לבין מה שהועלה פה.
היו"ר אורי מקלב
אז עכשיו אתה מבין כבר? את זה לא הבנת בהתחלה אולי, לפני שבאמת, אבל אחרי שבאת אני שאתה כבר יוצא.
שמעון ברונר
לא, עדיין הבעיות הן בעיות תפעוליות, בעיות של מדיניות, בעיות של הנחיות כאלה ואחרות ולא בעיות רישומיות.
קריאה
זה חלק מהזמינות.
היו"ר אורי מקלב
מה זה ממשל זמין?
שמעון ברונר
אבל בסד הכל, כמו שאני מכיר את איטה, תאמינו לי, כל מה שיגיע אליה עם תעודת זהות ייבדק, תקבלו תשובה מוסמכת. היא גם תעביר כנראה את התשובות ליושב הראש ולצוות.

אישית אני רוצה להאמין שאכן התשובות שתקבלו יראו תמונה אחרת.
היו"ר אורי מקלב
שמעון, אבל אם זה לא קשור לממשל זמין, הרי שצופית אחראית גם על מנהלת היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור – לזה זה כן קשור?
שמעון ברונר
כן.
צופית חי
אני אמרתי שיש פה - - -
ליזה רבקין
אה, אוקיי. הבנו. אז זה ארגון שמועסק על ידי משרד הכלכלה, אתם מועסקים על ידי משרד הכלכלה. אז אתם צריכים איפה נקודות התורפה.
צופית חי
שנייה, אני לא שייכת למשרד הכלכלה. אמרתי שצריך להפריד בין בעיות של מדיניות או מה התקנות ומה החוק מחייב היום. צריך להפריד פה בין בעיות של מדיניות ומה החוק אומר היום לגבי חופשות לידה וכדומה. זה לא אומר שזה בסדר או לא בסדר, אבל זה מישור אחר לחלוטין מאשר טיפול בתהליך עצמו.

אין ספק שככל שהמורכבות בקביעת הדרגות גדלה, גם המורכבות בתהליך גדלה ויש הרבה יותר כר נרחב ל - - -
היו"ר אורי מקלב
אבל קיבלנו גם הרבה תלונות על עצם התהליך. יש כאן דברים של מדיניות.
ליזה רבקין
בכל זאת, אלה הם אנשי השטח.
צופית חי
לא אמרנו שאין בעיות.
ליזה רבקין
לא אלייך.
היו"ר אורי מקלב
היא התייחסה למה שקשור אליהם.
ליזה רבקין
אני חייבת לציין שהתהליך, בעצם כל הנושא של המחשוב, הוא בעצם תהליך שהוא בלתי נמנע בעידן שלנו וזה מבורך וזה נכון לעשות אותו, אבל מאחר שזה תהליך שנמשך מזה מספר שנים וכל שנה יש עוד דרישות חדשות, אז באופן טבעי יש עוד חסמים בדרך, שצריך להיות קשובים לאנשי השטח, ופה זה אנשי השטח, כולנו אנשי השטח, שבסופו של דבר כל התהליך היה ליצור ערוץ שההורים יוצרים את הקשר עם המוקד והמנהלת היא לא בעמוד התווך. כי בעבר המנהלת הייתה אוספת את המסמכים ועושה, אבל לי יש קצת וותק, אז אני גם בעידן הזה. אי אפשר להתעלם מזה שהיום המנהלת עסוקה בזה מעל הראש.
היו"ר אורי מקלב
רבותי, בתחילת דברי אני רוצה להודות לכם על ההשתתפות. חרגנו אולי מהנושא המקצועי של ממשל זמין, אבל בסופו של דבר לממשל זמין יש כותרת ואנחנו רוצים להגיע למכלול של הדברים.

שמענו את הדברים. דנו בנושא הזה גם בגלל שזה עכשיו בענייני דיומא, תקופת הרישום, וזה חשוב וגם בגלל שזה מרוכז בפניות שקשורות למעונות. זה דוגמא לקשר עם הציבור, הוא מורכב מהציבור עם כמה תהליכים. גם השינוי שקרה, שינוי שיטת הרישום והניסיון להפוך אותו לזמין יותר ויעיל יותר וגם לו רק מהבחינה הזאת, שי נכונות במשרד הכלכלה – אני אומר את זה בפירוש – ומודעות לכך והתעסקות רבה בנושא הרישום למעונות. יש משרדים שיש בהם תהליכים שעדיין בכלל לא מגיעים אליהם, זה עדיין מלא אבק, לא מחדשים אותם. על פי רוב, כאשר מוציאים משהו, מנקים אותו, מזיזים משהו, אז יוצאים כל מיני דברים ואז מגלים כל מיני דברים.

לכן אנחנו רואים בתופעה הזאת שאנחנו מגנים ויודעים שזו תופעה למען הציבור לשם ייעול הרישום, ריכוזו, מינופו, להפוך אותו לזמין ונגיש וזה נעשה, וראינו שגם מבחינה טכנולוגית – כפי שגם אתם ציינתם, שנעשית כאן עבודה יפה, אני חושב גם חדישה בתחום – אין הרבה שעשו את זה – שמתאימה לעידן שנות ה-2000.

הגענו לחלק של המחמאות, אז קיבלתם מחמאות על אכפתיות, על מעורבות אישית וידע.

מנגד, אי אפשר להתעלם, שכפי שאנחנו חושבים שהחברה הזאת, שאין לה שום עניין, לכאורה, חוץ מאשר דברים שכן, שנמדדים בכל מיני מדדים שכן מלחיצים אותם וכן גורמים לכל מיני תופעות של סיום שיחה וכדומה, מדדים שהם מדדי תשומות שאולי לא עומדים במדדי איכות של הפעולה.

אנשים שהפסידו יום עבודה לא באים לפה בלי סיבה. האמוציות, העייפות, התעוקה שיש להם בעניין הזה, כל אלה מוכיחים שהם לא מדברים רק מהשפה אל החוץ, אלא מתוך היכרות, אכפתיות, קשיים שמתגלים בין האנשים שזה העיסוק שלהם, לבין האזרחים שהגיעו הנה, שהפסידו יום עבודה ובאו להגיד כאן את הדברים.

גם אם נצא מנקודת הנחה שיש מקרים שהם חריגים, צריך לצאת גם מנקודת הנחה שעל כל אחד כזה יש הרבה אחרים שלא נמצאים כאן ואני אומר את זה מתוך ניסיון אישי, מתוך ניסיון ציבורי, שהנושא של המעונות הוא על סדר היום.

אתם יודעים שלא הייתה כאן ועדה בכנסת בקדנציה ה-18, שלא דנה בנושא המעונות, בין אם זה בבינוי, בין אם בחוק שרצו לשנות ועוד ועוד. נושא המעונות על סדר היום.

אני רוצה להגיד לכם שהרבה חברי כנסת התנצלו בפני, אמרו שהיו רוצים להשתתף בדיון, אך התלוננו שקבעתי את הוועדה בדיוק בשעות שלא מתאימות להם בשל מחויבויות קודמות שיש להם, בוועדות אחרות. יש להם מעורבות מתוך ניסיון אישי או היכרות אישית ופניות אישיות שיש להם בעניין. יש פניות רבות. נושא המעונות הוא נושא ש"יושב" על ההורים, רואים את חוסר שביעות הרצון שיש להורים בכל ההתנהלות. אני מבין אותם בעניין הזה.

יש הורים שבכלל רחוקים, שקועים בעבודה, מוותרים על הרבה דברים בגלל בירוקרטיה, אבל על הנושא של המעונות הם לא יכולים לוותר. גם בגלל שהם לא יכולים לשלם וגם בגלל שבו מסגרת של מחויבות וזה בעצם העוגן המרכזי של אנשים שיכולים לצאת לעבודה. אנחנו יודעים כמה חשוב לכולנו שלילד תהיה מסגרת טובה – גם של תוכן אבל גם בהתעסקות מול זה.

אני רוצה להגיד לכם שאתם לא המשרד היחיד. יש פער גדול מאד בין הקדמה ובין הטכנולוגיה שקדמתם, ואפילו אני אקרא לזה אולי זמינות זמין, אבל אני לא בטוח שהוא יעיל. יש פער בין הזמינות והפתיחות לבין היעילות. ביעילות ובהיות העניין מוצלח, במבחן התוצאה, אני לא יודע. יכול להיות שאצל הרבה זה עובד, אבל אצל הרבה נוספים זה לא עובד.

כפי שמישהו אמר פה, כגודל הקידום כך נוצרות הבעיות. אם לא הייתה הקדמה הזאת ולא הייתה אפשרות לדעת מי יוצאת לחופשת לידה ולא היה סנכרון, כל הנושא של חופשות הלידה, אני לא יודע עד כמה היה עולה. כל מערכת הייתה עומדת בפני עצמה. הקדמה גם מביאה לנו עוד מידע שאנחנו צריכים להתמודד איתו ויש לנו קושי להתמודד איתו ולכן הוא יכול להיות מסרבל ובאיזה שהוא מקום להכביד עלינו.

אני אומר את זה כדי שלא תחשבו שאני אומר את זה רק לכם. אני אומר את זה גם בדיונים שיש לנו עם משרד התחבורה. השקיעו מיליארדים בנושא תחבורה, בתשתיות, בקווי התחבורה, בסבסוד התחבורה, בזמינות. השקיעו לכאורה בתחבורה ציבורית, מה לא השקיעו? תקציבי ענק. תשאלו אותי עכשיו לגבי אותו אדם שנוסע מקריית יובל בירושלים למע"ר בגבעת שאול, אזור התעשייה, כנפי נשרים, האזור הזה. אני לוקח לדוגמא אדם שעובד, יש לו כבר רכבת קלה, למרות שהשקיעו בה לא ממש עד הבית שלו, הוא צריך להשתמש גם בקווים מזינים – אם פעם לקח לו 35 דקות להגיע מהבית לעבודה, בין 30 ל-35 דקות, היום זה 50-55 דקות.

אז תשאלו ותגידו אבל למה? השקענו. מה לא עשינו? מה מבחן התוצאה? זה לא רק זמן. זה זמן, זה אמינות, זה היחס שהוא מקבל, זה אלף ואחד דברים. אם תשאלו את התושבים לגבי מבחן התוצאה, יגידו לכם – נכון שזה כלי תחבורה משופרים יותר, נכון שיש כבישים חדשים וכביש עוקף ככה וכביש עוקף אחר שבנו, בקרת רמזורים וכו', אבל מבחן התוצאה מוכיח שהכל מכביד עליהם. התחבורה הציבורית לא נותנת להם את המענה שהם צריכים.

הנושא של המעונות מאד מאד קשה לאנשים, תדעו לכם. לאזרחים יש מרמור בנושא הזה, ובמיוחד אלה שנתקלים בקשיים ואנחנו צריכים לשים אותם למטרה. אנחנו נהיה שותפים לקדם את המטרה הזאת. אני בטוח שכולכם רוצים להשיג את המטרה הזאת. אני בטוח שאתם גם יכולים לעשות את זה. אין לי ספק שהישיבה הזאת, בה ישבנו היום, לימדה והשכילה את כולנו. השכילה אותנו מצד אחד על איזה דברים קיימים והשכילה גם אתכם.

כשנשב, אין לי ספק, אם ירצה השם, שנוכל לבשר ולהיות בהליך מתקדם.
איטה עטייא
רק חצי משפט: אני חייבת לקבל את המקרים בשביל ללמוד, כי אם לא יהיה לי מה ללמוד, אני בחיים לא אדע.
גולדי קינג
אנחנו נשלח.
היו"ר אורי מקלב
הם ישלחו, עם העתקים אלי. זה מה שנקרא – מהפרט נלמד לכלל.
איטה עטייא
כי אם לא אדע על מדובר, בחיים לא אדע לתקן.
היו"ר אורי מקלב
מהפרט נלמד לכלל. אני מודה לכולכם. תודה רבה. אני מודה במיוחד לאזרחים שבאו היום לדיון ולקחו חופשה בשביל העניין הזה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30.

קוד המקור של הנתונים