ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/06/2015

צו למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (סכום מרבי לתשלום פיצויים בשל נזק) (הוראת שעה), התשע״ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 13

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ב בתמוז התשע"ה (29 ביוני 2015), שעה 10:00
סדר היום
צו למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (סכום מרבי לתשלום פיצויים בשל נזק), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

נאוה בוקר

יעל גרמן

אורי מקלב

בצלאל סמוטריץ'

רחל עזריה
חברי הכנסת
מיכל רוזין
מוזמנים
איתן יצחק - רח"ט טב"ק, מטה ללוט"ר, משרד ראש הממשלה

אביטל שטרנברג - ראש תחום (ייעוץ), משרד המשפטים

שלומית גולדפרב - ייעוץ וחקיקה (ייעוץ), משרד המשפטים

אפרת רייך - מתמחה, משרד המשפטים

יואל הדר - היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

בוסנה מהרט-דסה - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

מישר בן ציון - ראש תחום חקיקה, שב"ס, המשרד לביטחון פנים

ענבל משש - ראש תחום, מינהל אכיפה וזרים, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

ענת פישר צין - עו"ד, לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

עובד חוגי - פעיל שכונות בנושא מהגרי עבודה, ועד כפר שלם

שפי פז - ארגון עוטף תחנה מרכזית

אורלי יוגיר - מנכ"ל, המרכז למדיניות הגירה

יונתן יעקובוביץ - ראש תחום הסברה, המרכז למדיניות הגירה

אמונה קלמן - המשמר הדמוקרטי הציוני
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
טלי רם

צו למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (סכום מרבי לתשלום פיצויים בשל נזק), התשע"ה-2015
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא צו למניעת הסתננות, כל הנושא של תשלום פיצויי נזק, התשע"ה–2015. הייתי מבקש לתת את זכות הדיבור ליועץ המשפטי שלנו, לגלעד, הוא ייתן לנו סקירה קצרה לגבי הצו, אחרי כן נשמע את עמדת המשטרה, נפתח את זה לדיון קצר.
יואל הדר
לא המשטרה. המשרד לביטחון פנים.
היו"ר דוד אמסלם
המשרד לביטחון פנים, סליחה, ואחרי כן נסכם את העניין. בבקשה.
גלעד קרן
בוקר טוב. בדצמבר האחרון התקבל בכנסת החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה–2014. למעשה, זה היה הסדר חקיקתי שלישי בכל הנושא של טיפול בבעיית המסתננים בישראל, לאחר ששני ההסדרים הקודמים שנחקקו פה בכנסת נפסלו על-ידי בית-המשפט העליון. גם לגבי ההסדר הזה שחוקק בדצמבר כרגע יש עתירה תלויה ועומדת בבג"ץ.

במסגרת התיקון הזה תוקן גם פרק ד' לחוק, שעניינו מתקן השהייה הפתוח, מה שמכונה מתקן חולות, מתקן שנועד לתת מענה למסתננים שלא ניתן להרחיקם מישראל בעת הזו, מתוך ניסיון להתאימו לסטנדרטים החוקתיים שקבע בית-המשפט העליון בפסיקותיו.

סעיף 32יט לחוק, שעניינו שמירת הסדר והמשמעת במתקן, קובע בין היתר כי אם שוהה במתקן חולות גרם נזק לרכוש במתקן, רשאי מנהל המרכז או סגנו לחייבו בתשלום פיצויים לשירות בתי הסוהר על הנזק שנגרם, ובלבד שלא יחייבוהו בסכום העולה על הסכום שקבע השר לביטחון הפנים, באישור ועדת הפנים, בצו.

זה בעצם הצו שמובא כעת לאישורנו. צריך לציין שהנוסח של הצו והסכום שמוצע בו הם זהים למה שנקבע בעבר אחרי התיקון הקודם לחוק, תיקון שכאמור נפסל על-ידי בג"ץ ולכן גם התקנות פקעו, ובעצם מדובר בנוסח זהה למה שאושר בעבר בוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, גלעד. חברת הכנסת יעל גרמן, את רוצה להתייחס לנושא לפני שאנחנו פותחים?
יעל גרמן
כן. אני בהחלט רוצה להתייחס לנושא ולבוא ולומר שאני מבינה שאומנם אנחנו מתבקשים לחדש צו ולמעשה לאשר אותו, אבל אני רוצה להזכיר לאדוני היושב-ראש שלא מדובר באסירים אלא מדובר בשוהים בלתי חוקיים, שכבר בית-המשפט העליון קבע שלמעשה הם לא אסירים ואסור להתנהג אתם כאסירים.

הצו הזה למעשה מחיל את ההיגיון ואת הכלל שנקבע בבית הסוהר כלפי אסירים רגילים. השוהים במרכז השהייה מקבלים 16 שקלים ליום, אדוני, 16 שקלים ליום. להטיל עליהם מס על כך שהם פוגעים ברכוש, ואני נגד פגיעה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה נקרא מס?
יעל גרמן
2,300 - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין אם זה רק מס.
יעל גרמן
זה קנס. זה קנס, לא מס. זה לא מס, סליחה. זה קנס.
היו"ר דוד אמסלם
אולי נקרא לזה השתתפות בנזק?
יעל גרמן
יהודים אנחנו, בני רחמנים אנחנו. אני חושבת שהסכום הזה הוא גבוה, בהתחשב בכך שאנחנו לא מדברים באסירים ולא מדברים בפושעים. מדובר בשוהים בלתי חוקיים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין את העמדה שלך.
יעל גרמן
אני חושבת שלא צריך להטיל קנס כזה גבוה.
היו"ר דוד אמסלם
מה את מציעה?
יעל גרמן
אני מציעה להוריד את הקנס הזה.
היו"ר דוד אמסלם
כמה?
יעל גרמן
למינימום אפשרי.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה מינימום?
יעל גרמן
ולא יותר מאשר 500.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה מינימום?
יעל גרמן
אני אומַר לך, 500 שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, לפי דעתך בן אדם שעושה נזק – אני רוצה להבין את הרעיון – 200,000 שקלים, נקנוס אותו ב-500 שקלים?
יעל גרמן
קודם כול, אני לא מדברת - - -
היו"ר דוד אמסלם
נגיד. 100,000. הרי ברור שלא קונסים אותו בקנס שהוא יותר גבוה מאשר הנזק שהוא עשה.
יעל גרמן
אדוני היושב-ראש, אם הוא גרם לנזק ב-200,000 שקלים, גם ה-2,300 שקלים לא יביאו מזור ולא ישנו.
היו"ר דוד אמסלם
אבל שאלתי. אני רוצה להבין את העמדה המזוקקת שלך.
יעל גרמן
העמדה נובעת משני עקרונות. מעיקרון אחד שבא ואומר שאנחנו לא מדברים בפושע.
היו"ר דוד אמסלם
זה ברור.
יעל גרמן
אנחנו מדברים בעבריין, הוא עבר, הוא שוהה בלתי חוקי, ואנחנו מדברים באדם שנמצא שם כשוהה בלתי חוקי, לא כאסיר, ולכן לא הייתי רוצה שהוא יקבל אותו קנס, שאותו העיקרון שחל בבית הסוהר על אסיר שהוא פושע, יחול גם עליו.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני רוצה להבין.
יעל גרמן
ואני גם יוצאת מתוך הנחה שהאדם הזה מקבל 16 שקלים ליום, ואני חושבת ש-2,300 זה גבוה.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, אני בכוונה רוצה לחדד את העניין אתך, אני רוצה להבין את העמדה העקרונית שלך, לא הצלחתי להבין.
יעל גרמן
העמדה היא שזה גבוה, שהייתי מורידה את זה.
היו"ר דוד אמסלם
גבוה יחסית למה? לנזק?
יעל גרמן
לא. גבוה יחסית לשכר שהוא מקבל, לדמי הכיס שהוא מקבל. הוא מקבל דמי כיס כל כך קטנים, כל כך זעומים, והאדם הזה הוא לא פושע, ולכן להערכתי אפילו כדי להראות ולעמוד בהחלטת בית-המשפט העליון, שבא ואומר שאין דין השוהה הבלתי חוקי כדין אסיר, אפילו בגלל זה להערכתי זה צריך להיות שונה, אבל זה צריך להיות שונה לקולא.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי עוד שאלה אלייך, ברשותך, ואחרי כן אנחנו נפתח את זה. אני מניח שהרעיון פה לדבר על סוגיה נזקית. נניח אזרח רגיל, סתם אזרח, עושה נזק ב-20,000 שקלים. נניח מחר מישהו פגע בך, עשה איזשהו נזק בגינה שלך, את תובעת אותו על כל הסכום.
יעל גרמן
אני תובעת אדם חופשי שמתפרנס.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני בא לעיקרון.
יעל גרמן
וגם אז, מי שלא מתפרנס לא משלם לי את מלוא הנזק.
היו"ר דוד אמסלם
אני בא לעיקרון. יכול להיות שאת תובעת גם אם מישהו שהוא חסר אמצעים לחלוטין עשה נזק. העניין לא קשור.
יעל גרמן
אז הוא לא משלם את הנזק.
היו"ר דוד אמסלם
הוא משלם. אתה בא ותובע את הנזק. פה, אני מבין שהסוגיה ברמת ההיגיון – אני אומר כרגע ברמת ההיגיון - -
יעל גרמן
אני לא אומרת לא לשלם.
היו"ר דוד אמסלם
- - כל בן אדם באשר הוא אדם.
יעל גרמן
אני לא אומרת לא לשלם, אבל פרופורציונלית להכנסתו.
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא עושה נזק לסביבה שלו, מה שנקרא במזיד, אני מניח שיש לו אחריות כלפי הנזק שהוא עושה.
יעל גרמן
לכן, אני לא אומרת, בואו נבטל ולא נטיל עליו קנס.
היו"ר דוד אמסלם
ואיך הגעת ל-500 שקלים?
יעל גרמן
אתה שאלת אותי, אז אמרתי.
היו"ר דוד אמסלם
ככה, בא לך בבטן 500 שקלים?
יעל גרמן
לא, לא, אני אומר לך איך. אני יוצאת מתוך הנחה ש-500 שקלים זה משהו כמו 10% אם אני לא טועה מהסכום שהוא מקבל כדמי כיס בשנה. בשנה. גם, כשאנחנו מדברים על 16 שקלים ליום, 500 שקלים, תתאר לך כמה ימים הוא צריך לחסוך, זה עדיין סכום מאוד גבוה.

אבל אני רוצה לתת איזשהו הבדל. אני חושבת שצריך להיות הבדל בינו לבין אסיר, אני חושבת שצריך לצאת מתוך הנחה שצריך להתחשב בזה ששוהה בלתי חוקי, כמו שאמרתי, מקבל 16 שקלים ליום.
היו"ר דוד אמסלם
ואז מותר לו לשרוף מזרונים? אני רוצה להבין.
יעל גרמן
לא, אסור לו, ולכן - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש קשר לדעתך - - -
יעל גרמן
אדוני היושב-ראש, אני לא אומרת שמותר, בוודאי שאסור.
מיכל רוזין
גם במשפט אזרחי יש קשר, כן, בין כמה אדם מרוויח לכמה אתה יכול לתבוע אותו. בהחלט.
יעל גרמן
ודאי. ללא ספק.
מיכל רוזין
בית-המשפט נותן פיצויים כספיים על-פי היכולת שלך להתפרנס. אם אתה אדם שיש לו, ייתנו לך קנס יותר גבוה; אם אתה אדם שאין לו, ייתנו לך קנס יותר נמוך.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קנס, דרך אגב.
יעל גרמן
זה קנס, זה קנס.
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שאת לא צודקת. אם אתה בא בתחום הנזקי - -
יעל גרמן
זה נחשב כקנס.
היו"ר דוד אמסלם
- - אם אתה בן אדם מובטל ועשית לי נזק ב-200,000 שקלים, אז אני תובע אותך על כל הסכום.
מיכל רוזין
בית-המשפט לא ייקח ממך 200,000.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, אני תובע אותך על כל הסכום אבל לא חשוב, סיקרן אותי רק להבין.
רחל עזריה
בקנס אין הבדל.
היו"ר דוד אמסלם
לא מדובר פה בקנס.
רחל עזריה
בקנס אין הבדל. לא משנה כמה את מרוויחה.
יעל גרמן
כאן בדיוק אני מבקשת לעשות הבדל, כדי לבוא ולומר שמדובר בשוהה בלתי חוקי ולא באסיר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. הייתי מציע שנעביר את זכות הדיבור ליועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים.
רחל עזריה
אני אשמח לשמוע גם נתונים כמה שימוש היה בתקנה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
יואל הדר
זה שב"ס פה יגידו. שמי יואל הדר, אני היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים. כפי שיושב-ראש הוועדה ציין, לכאורה, אם לא היינו מביאים שום צו פה, אדם נדרש לשלם בהתאם לנזק שהוא גרם. פה בעצם מראש, הצו בא להקטין את האפשרות של המדינה לגבות כספים. זה בעצם הכיוון.

אם חברת הכנסת גרמן באה ואומרת, הוא לא אסיר, אז לכאורה אדם חופשי, מי שגורם נזק – אם אני גורם עכשיו נזק לשולחן, אני אטרוק על השולחן, אני אדרש לשלם את כל הסכום שאני גרמתי.
יעל גרמן
אבל הוא נמצא במקום שבו אנחנו מחזיקים אותו, זה מרכז שהייה, אבל זה לא מאסר.
יואל הדר
נכון, אבל בגלל הדבר הזה אנחנו מתחשבים במצבו. יש התחשבות במצבו. לכאורה, לא היה צריך להתחשב. אם הוא לא אסיר, אין מקום להתחשב במצבו.
יעל גרמן
יואל, אני מבקשת להתחשב יותר מאשר מתחשבים באסיר שהוא למעשה עבריין מורשע, שהורשע על-ידי המדינה ונמצא בבית הסוהר. כאן זה לא עבריין מורשע שנמצא בבית הסוהר.
רחל עזריה
אבל הוא גם אזרח של המדינה שלך.
יעל גרמן
לכן את יכולה לקחת ממנו יותר?
יואל הדר
לא מדובר בדמי כיס שהוא מקבל פה, שאת רוצה להתחשב, כשהוא נמצא במקום מסוים ניתן לו דמי כיס כאלה ואחרים.
יעל גרמן
אתם קבעתם את הסכום שהוא נגזרת של 40% מדמי הכיס השנתיים שמקבלים. זו הנגזרת שאתם קבעתם.
יואל הדר
דמי הכיס קבועים בתקנות, כמה הוא מקבל.
יעל גרמן
והגובה של הקנס הוא 40% מדמי הכיס. אני אומרת, בואו נוריד את זה ל-10%.
קריאות
- - -
רחל עזריה
אני רוצה לערער על עמדת היסוד שלך, שאומרת שלשוהה הבלתי חוקי צריך לדאוג לתנאים טובים יותר מאשר לאסיר.
יעל גרמן
זו עמדת יסוד של בית-משפט עליון, שנקבעה.
רחל עזריה
יפה. אבל אני חושבת שבהקשר הזה, כשאנחנו צריכים לחשוב על אסירים אנחנו צריכים לחשוב עליהם גם בהקשר של אנשים - - -
יעל גרמן
הוא לא אסיר.
רחל עזריה
אבל את יכולה לתת לי לדבר.
יעל גרמן
אני מתנצלת שהפרעתי.
היו"ר דוד אמסלם
אם אתן צריכות את ההתערבות שלי, תגידו לי.
רחל עזריה
אז אנחנו תיכף נקרא לך, אבל תודה על ההצעה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רק רוצה לתחם את תחולת הדיון. ב-10:25 הנושא עולה להצבעה.
רחל עזריה
אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב על אסירים גם כדמויות שאנחנו לא רוצים לפגוע בהם יותר מדי כיוון שאנחנו רוצים לדאוג לשיקום של אסירים.
יעל גרמן
אבל זה לא אסיר וזה לא שיקום.
רחל עזריה
אבל לכן, עמדת היסוד שאת כל הזמן מבטאת – כיוון שזה מה שיש לאסירים, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה יותר טוב לשוהים הבלתי חוקיים, אני אומרת שאני לא מסכימה עם עמדת היסוד הזאת.
יואל הדר
אם אפשר לחזור כי אתם התפרצתם לדברי. אני צריך את ההגנה שלך כי לי אין את ההגנה שיש להן פה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו היינו ברשות הדיבור של יואל הדר. בבקשה, יואל.
יואל הדר
אני רוצה רק להגיד פה, אין לאדם זכות מוקנית לגרום נזק. לכאורה, אנחנו צריכים להקל עליו, אבל אין לו זכות. המטרה היא שלא יגרום נזק, ואדם צריך לדעת שהוא לא יכול לגרום נזק, ולא משנה אם זה רכוש המדינה או רכוש של זולתו, וזה בעצם היסוד של כל ההיגיון הזה.

ולכן, מה שבאנו פה ואמרנו, אנחנו לא נוגעים בנושא של הגמול מהעסקה אלא בדמי כיס שהוא מקבל שזה בעצם איזושהי זכות שהוא מקבל בגלל שהוא נמצא במקום מסוים, בגלל שכפו עליו - - -
מיכל רוזין
כי אתה לא מאפשר לו - - -
יואל הדר
בגלל שכפו עליו להיות פה, בגלל שכפו עליו שלא להיות מועסק, למרות שחלק יכולים להיות מועסקים באותו מקום, אבל בכל זאת אנחנו לא נוגעים בזה כי אנחנו רוצים לעודד אנשים שיהיו פרודוקטיביים במקום שהם נמצאים. בחלק הזה אנחנו נוגעים לא בסכום גבוה אלא לוקחים את ה-16 שקלים של דמי כיס, מכפילים את זה במספר ימי השנה - - -
יעל גרמן
40% מדמי הכיס השנתיים.
יואל הדר
נכון.
יעל גרמן
ואני אומרת, בואו נוריד את זה ל-10%.
היו"ר דוד אמסלם
הבנו. רק שנייה, חבר'ה.
יואל הדר
זה לא קנס לפיצוי בשל נזק שהוא גרם, ולכן אנחנו לא רוצים לגרום נזק. אנחנו נותנים לו תנאים מאוד טובים, נותנים לו מזגנים – ואני לא בא להתלונן על הדבר הזה – אנחנו נותנים לו את המירב שאנחנו יכולים לתת לו לפי הפסיקה של בתי-המשפט, ולכן אנחנו נותנים לו את כל הציוד שם והוא צריך לשמור על הציוד.

המטרה היא שהוא ישמור, ולכן אם הוא גורם נזק לציוד, הוא נדרש – וזה לא סכום גבוה, אלפיים ומשהו. שלא יגרום נזק, הוא לא יצטרך לשלם, זה המשמעות של הדבר הזה.
יעל גרמן
יואל, 40% מההכנסה השנתית זה לא סכום גבוה?
רחל עזריה
אבל זה לא הכנסה שנתית. זה לא נכון, זה לא המלים הנכונות.
יואל הדר
זה לא שהוא קם בלילה ומתחיל לעשות נזק. הוא במודע גורם נזק לציוד. במודע גורם נזק לציוד למקום שהוא נמצא בו, הוא גם לא כל הזמן נמצא שם, וכשהוא נמצא שם הוא צריך לשמור על הציוד, הוא נדרש לשמור על הציוד, וזה המינימום שנדרש ממנו. אני חושב שזה לא סכום גבוה, זה סכום מקסימלי, וגם לא גובים את הכול, אפשר לא לגבות הכול במכה אחת אלא גם בתשלומים.
יעל גרמן
יואל, תחשוב על עצמך שמישהו היה לוקח ממך 40% מההכנסה השנתית.
יואל הדר
אבל אני אחשוב על עצמי שאני לא אגרום נזק. למה שאני אגרום נזק איפה שאני נמצא?
היו"ר דוד אמסלם
יואל, חברת הכנסת גרמן, את חוזרת על הטיעון כבר עשר דקות. סיימנו.
יואל הדר
הוא גרם נזק במודע, אז הוא צריך לשלם.
היו"ר דוד אמסלם
הבנו. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל רוזין, יש לך משהו להוסיף?
מיכל רוזין
לא, אני רוצה לשמוע. אני מבקשת לשמוע מהשב"ס.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט. יש לך משהו להוסיף?
מיכל רוזין
קודם אני רוצה לשמוע ואז אני אגיד.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. בואו נשמע את השב"ס. בבקשה.
מישר בן ציון
מה את רוצה לשמוע בדיוק?
רחל עזריה
כמה זה קורה?
מיכל רוזין
אני רוצה לשמוע אם זה קורה, מה קורה, מה מידת הנזק, מה עלות הנזק, שנדע עם מה אנחנו מתמודדים.
מישר בן ציון
אני בן ציון מהלשכה המשפטית, ואני יכול לספר שזה קורה לא מעט. רוב המקרים שקורים בחולות זה בגין אובדן או השחתה של הכרטיס הביומטרי, ובגין זה יש השתה של פיצוי בגין הנזק בגובה של כ-60 שקלים.
מיכל רוזין
מה זאת אומרת? מה זה השחתת הכרטיס הביומטרי? הכרטיס האישי שלהם?
מישר בן ציון
כן.
יואל הדר
הם מדווחים על יציאה בכניסה.
מיכל רוזין
את זה הבנתי. זה נזק הרכוש?
מישר בן ציון
כן. יש מקרה אחד שהיה, שנחשב קיצוני, של שבירת מספר טלוויזיות, האיש השתולל והתפרע.
מיכל רוזין
אני מניחה שהענישו אותו גם מעבר לנזק כספי.
מישר בן ציון
אני לא יודע מה הסכום שנקבע לו אבל הוא כבר יצא מהמתקן, זאת אומרת גם מה שנתנו לו הוא לא שילם ואין לנו דרך בכלל איך לגבות את זה.
יעל גרמן
כמה מקרים?
מיכל רוזין
הוא עבר למאסר.
מישר בן ציון
לא יודע מה קרה אתו.
מיכל רוזין
זה החוק. אם לא, אז כנראה עברו על החוק.
יואל הדר
רק אם תפסו אותו.
מישר בן ציון
אין לי נתון לגביו.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, הדיון הוא על הצו, אני מבקש, לא על כל המערכת של חולות. אם הוא התפרע, הכניסו אותו למעצר, לא מענייננו.
מיכל רוזין
לא, רגע. זה כן קשור.
קריאה
זה גם לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא. רק שנייה.
מיכל רוזין
תן לי להגיד לך למה זה קשור. מכיוון שכן יש כללים מאוד ברורים מה קורה לשוהה כאשר הוא עובר על החוקים של המתקן, נכון? הוא עובר חזרה לסהרונים, חלקם עוברים לגבעון.
מישר בן ציון
לא, לא - - -
מיכל רוזין
בחוק קבענו בצורה מאוד מסודרת מה הליך הענישה, כלומר העניין של הקנס הוא לא עומד בפני עצמו. אתה אומר לי, אל תערבי. הוא לא עומד בפני עצמו. הוא עומד בנוסף לזה שיש כל מיני הליכים של הענשה, שזה בסדר, אבל זה בנוסף.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אני רק אומר דבר מאוד פשוט. אני דן כרגע על הצו.
מיכל רוזין
זה קשור לצו.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. כמו שהוא נכתב, ככתבו וכלשונו. אנחנו מדברים כרגע רק על גובה הקנס. אם את רוצה לדבר על כל החבילה - - -
מיכל רוזין
לא, אז אני אומרת, גובה הקנס קשור לזה שהעונש, יש לו עוד אפשרויות.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. באופן בסיסי אנחנו דנים כרגע רק על הצו, על הצו בלבד. לגבי גובה התקרה.
מיכל רוזין
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שמעניין אותי כרגע בדיון הזה.
מיכל רוזין
יפה. אני מדברת על זה.
היו"ר דוד אמסלם
וזה גם מה שיבוא להצבעה.
מיכל רוזין
אבל אני מדברת על זה.
היו"ר דוד אמסלם
בחיינו, כשבן אדם עושה פעולה אחת שיש בה מספר נושאים לטיפול, אז כל נושא מטופל בפני עצמו. זה אומר שגם אם בן אדם עושה איזושהי עבירה – עשה עבירה פלילית – ובדרך הוא גם עשה עבירה נזקית, אז הנזק מטופל ברמת הנזק והפלילי מטופל ברמת הפלילי. לכן, אני לא עושה פה שקשוקה בעניין.
מיכל רוזין
זה לא שקשוקה. שנייה, סליחה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אין לי הרבה זמן.
מיכל רוזין
יושב-ראש הוועדה, כשאתה מדבר גם בסדר הדין הפלילי ואתה קובע בחוק עבירה ומה העונש לה, נגיד שלוש שנות מאסר, אתה קובע לצד זה בסדר הדין הפלילי, לא האזרחי, גם מה סכום הפיצוי האפשרי.
אביטל שטרנברג
לא.
מיכל רוזין
בוודאי שיש. בוודאי. יש סכום פיצוי ללא הוכחת נזק, יש הרבה מאוד דברים. מה זאת אומרת לא?
אביטל שטרנברג
כשאת ואני נגרום נזק, שתינו עלולות להיתבע גם בנזיקין וגם באזרחי.
מיכל רוזין
נכון.
אביטל שטרנברג
בנזיקין אנחנו בחשיפוּת למלוא ערך הנזק שגרמנו. כאן בעצם עשינו ייחוד דינים, קבענו סכום נמוך יותר.

הוויכוח, יכול להיות שהסכום הוא לא מספיק טוב כי בצד זה יש כמובן דין משמעתי.
מיכל רוזין
נכון. זו הטענה.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור.
מיכל רוזין
זה קשור. בוודאי שזה קשור.
אביטל שטרנברג
אבל צריך לזכור, המערכת כאן היא ייחוד דינים. אפשר להתווכח על הגובה, אבל יש פה סוג של הטבה כי החשיפוּת בנזיקין היא למלוא ערך הנזק.
מיכל רוזין
אבל כרגע אנחנו שומעים שחוץ ממקרה אחד, רוב הנזק הוא על הכרטיס האישי.
יואל הדר
אבל זה מה שגובים ממנו.
אביטל שטרנברג
אז אולי ההרתעה שבהוראה עובדת.
יואל הדר
אבל גובים ממנו רק על הסכום הזה, לא גובים את כל הסכום. זה גובה מרבי, זה לא שהוא צריך לשלם בשביל הכרטיס הזה את כל הסכום. הוא נדרש לשלם בשביל הכרטיס את הסכום עבור הכרטיס.
עובד חוגי
אני חושב שלתת להם פרס, יותר טוב.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. יש לנו עוד חמש דקות, והנושא עולה להצבעה. חברת הכנסת עזריה, יש לך מה להוסיף?
רחל עזריה
אני רק רוצה לומר שאני עובדת הרבה עם אנשים עם חשבונות מוגבלים ואנשים שפשטו את הרגל, ואני יודעת שאין מצב שאומרים, רק 2,000 שקלים ייגבו מהם. זה מצב שאני לא מכירה.
אביטל שטרנברג
אבל אמרנו את זה.
רחל עזריה
נכון, זה מה שאני אומרת.
יעל גרמן
בייחוד תיקים, יש מצב שייגבו - - -
רחל עזריה
בייחוד תיקים – עזבי, את לא רוצה לדעת מה הגיהנום שהם עוברים בכל המהלך של ייחוד תיקים, וחשבון הבנק שלהם. אני אומרת שיש פה מצב שהוא לא מצב שמרע לעומת המצב של אזרחי מדינת ישראל. זה מה שחשוב לי לומר.
היו"ר דוד אמסלם
עובד חוגי, בבקשה, דקה וחצי.
עובד חוגי
תודה רבה. לפי השיטה פה, אני הבנתי שמגיע להם כנראה פרס, לפי הלך הרוחות פה. דרך אגב, הם מקבלים יותר מחייל.
יעל גרמן
רק תזדהה כי אני לא יודעת מי אתה.
עובד חוגי
עובד חוגי, פעיל שכונות בנושא המסתננים, מהגרי עבודה ליתר דיוק. הם מקבלים יותר מחייל. דרך אגב, גם יש להם הרבה כסף פנוי מקיום יחסי מין מחוץ למתקן – אם את יודעת את זה או לא יודעת.
קריאה
לא.
עובד חוגי
אז יש שם הרבה כסף נזיל לעשות מסיבות גם מחוץ למתקן. אז לדברים האלה כן יש להם כסף, ללכת לזונות כן יש להם כסף.
היו"ר דוד אמסלם
חוגי.
עובד חוגי
לא, לא.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב את זה עכשיו.
עובד חוגי
אבל לשלם קנס, לשבור טלוויזיות, כשדואגים להם הרי לכול, כמו שהוא אמר – מזגנים, אוכל, לינה, חוגים יש להם. נדמה לי שיש להם גם חוגי פילטיס.
היו"ר דוד אמסלם
חוגי, הבנו. תודה. המשרד לביטחון פנים, אני רוצה להביא את הנושא להצבעה. תקראו את הסעיף ועל זה נצביע.
בוסנה מהרט-דסה
בוסנה מהרט-דסה, מהלשכה המשפטית, המשרד לביטחון הפנים.

"צו למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)(סכום מרבי לתשלום פיצויים בשל נזק) (הוראת שעה), התשע"ה–2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32יט(ג)(1) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד–1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. הגדרה

בצו זה, "תשלום פיצוי" – תשלום פיצוי בשל נזק שגרם שוהה כאמור בסעיף 32יט(ג)(1) לחוק.

2. שיעור הפיצויים

הסכום המרבי שרשאי מנהל מרכז או סגנו לחייב שוהה שהפר חובה כאמור בסעיף 32יט(ב) לחוק בתשלום פיצויים על נזק שגרם עקב ההפרה הוא סכום השווה לנזק של הרכוש שגרם השוהה, ובלבד שלא יעלה על 2336 שקלים חדשים."
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. לפני שאנחנו עוברים להצבעה, חברת הכנסת מיכל רוזין, את מצביעה במקום חברת הכנסת תמר זנדברג?
מיכל רוזין
כן.
היו"ר דוד אמסלם
ברוכה הבאה, חברת הכנסת נאוה בוקר. אני מבקש להעלות את הנושא להצבעה. מי בעד הצו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5

נגד – 2

נמנעים – אין

צו למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (סכום מרבי לתשלום פיצויים בשל נזק), התשע"ה-2015, נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו קובעים שהצו אושר.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים