ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/06/2015

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 (חלקי חילוף לרכב)

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 11

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ב בסיון התשע"ה (09 ביוני 2015), שעה 13:50
סדר היום
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 (חלקי חילוף לרכב)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

עבד אל חכים חאג' יחיא

מיקי לוי

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
שירלי אביבי - מנהל תחום מפקח ארצי כלכלה, משרד האוצר

יוליה אונגר - מרכז בכיר כלכלן, משרד האוצר

קובי בוזו - מנהל תחום בכיר תכנון וכלכלה, משרד האוצר

גיא גולדמן - עוזר ראשי מחלקה משפטית, משרד האוצר

עמוס יוגב - מנהל תחום סווג ארצי, משרד האוצר

ערן יעקב - משנה למנהל רשות המסים, משרד האוצר

יאיר שירן - מנהל מינהל תעשיות, משרד הכלכלה

אורי וינקלר - נשיא אוטוורקס, איגוד לשכות המסחר

יהודה בר אור - יו"ר, איגוד נהגי המוניות

יעקב אנוך - נשיא, איגוד יבואני הרכב
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 (חלקי חילוף לרכב)
היו"ר משה גפני
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014 (חלקי חילוף לרכב).
קובי בוזו
אנחנו מדברים על צו שפורסם לראשונה ב-14 ביולי 2014, לפני כמעט כשנה, והובא לדיון כאן בוועדת הכספים בחודש דצמבר. בחודש דצמבר היה דיון כאן בוועדה. ביקשו מאיתנו להחריג מהצו, שמדבר בעיקרו על חלקי חילוף ברכב, כמה פרטים: שסתומים לרכב, שזה ונטילים, חיישני רוורס וחיישנים לבקרת לחץ אוויר בגלגל.
היו"ר משה גפני
אלה חלקים בטיחותיים.
קובי בוזו
כן. הדיון היה כאן ב-2 לדצמבר 2014. הוועדה אישרה את הצו מיולי 2014 עד ה-9 בדצמבר. ב-7 לדצמבר הכנו בשיתוף עם משרד התחבורה את הצו החדש, עם תאריך תחילה של 10 בדצמבר, כלומר יום למחרת שפוקע האישור של הוועדה. בינתיים התפרקה הממשלה, נקבע דיון לאשר את הצו הזה שמובא כרגע לפניכם. בגלל שהתפרקה הממשלה, דחיתם את הדיון. הדיון נדחה להיום בשל כל עניין פגרת הבחירות.
שגית אפיק
למעשה היה כבר דיון, הנחנו את הצו במליאה. החוק קובע ש-3 שבועות לפני יציאתה של הכנסת לפגרה יש צורך בהצבעה במליאה על צו כזה. מה שקרה זה שהוועדה אישרה את הקונספט. הוועדה ביקשה שאת הרכיבים הבטיחותיים תסירו מהצו. הצו החדש היה מוסכם על הוועדה, אבל בגלל היציאה לפגרה נוצר מצב - -
מיקי רוזנטל
מה זה החיישנים האלה? זה רק לרכבי יוקרה?
מיקי לוי
לכל כלי הרכב. הוונטיל לגלגל זה איפה שאתה מנפח אוויר. הוא בטיחותי.
מיקי רוזנטל
על זה אנחנו מדברים?
ארז לוי
גם.
אורלי לוי אבקסיס
מה לגבי בטיחות הילדים? הייתם חייבים לבדוק ולתת פטורים ממס.
ארז לוי
למה?
אורלי לוי אבקסיס
על טכנולוגיה מתקדמת למניעת שכיחות ילדים ברכבים.
ארז לוי
אני יושב-ראש הוועדה הזאת.
היו"ר משה גפני
איזו ועדה?
ארז לוי
אני יושב-ראש ועדת המומחים במכון התקנים, אני שותף לתקן החדש לשכיחת ילדים.
מיקי רוזנטל
מצוין, בוא נאשר את הצו בלי העניין הזה של הילדים.
ארז לוי
אנחנו יודעים שאנחנו בלוחות זמנים צפופים. בהנחית השר אנחנו מקדמים את העניין במלוא הקיטור.
היו"ר משה גפני
כמה זמן?
ארז לוי
אנחנו צפויים לאשר את זה עד סוף השנה.
אורלי לוי אבקסיס
אלו טכנולוגיות מתקדמות למניעת שכיחת ילדים ברכב.
מיקי רוזנטל
האם כשאתה משאיר את הילד באוטו זה מתריע, או שיש עוד טכנולוגיה?
אורלי לוי אבקסיס
השאלה אם האמצעים האלה יהיו גם פטורים.
ארז לוי
ברור. יש יותר בטיחותי מצו כזה?
אורלי לוי אבקסיס
האם צריך להגדיר אותו, לא צריך להגדיר אותו?
מיקי רוזנטל
היינו רוצים שזה יהיה בצו הזה.
ארז לוי
הפטור שביקשנו בצו למוצרי בטיחות זה חיישני רוורס. החיישנים ברכבים החדשים משנת 2015, בעיקר האירופאיים, שזה רוב הרכבים בישראל, חייבים לשים חיישני בקרת לחץ אוויר שנותנים לך התראה בכל אחד מהגלגלים בזמן נסיעה על כך שיש לך בעיה.
מיקי רוזנטל
זה בתוך הצג באוטו.
ארז לוי
נורית מיוחדת. אז אתה נכנס לתחנה, מנפח, ואם יש פנצ'ר אתה מטפל בו. זו התקנה האירופית שאנחנו מאמצים. זה משולב ברכבים החדשים.
היו"ר משה גפני
אתם מבקשים שנאשר את הצו הזה?
ארז לוי
כן.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שמתנגד? אני רוצה מילה על הפרוצדורה. יש פה בעיה עם הפרוצדורה. אנחנו מדברים על תקופות ארוכות. ניסיתי לתקן את החוק בעניין הזה.
מיקי רוזנטל
זה בלתי סביר.
שגית אפיק
אני רק אסביר לגבי חוק מיסי מכס ובלו. זה חוק משנת 48, שקובע פרוצדורה מאוד מיוחדת שקיימת רק לגבי צווי המכס האלה. אתם תראו את הצווים כאן אחת לחודש. מדובר בצווים שמהרגע שרשות המסים, שר האוצר חותם עליהם, הם נכנסים לתוקף באופן מידי. המחשבה בשנת 1948, כשאמצעי התקשורת היו פחותים מהיום, הייתה שלא ייצברו מלאים על ידי החברות. הכוונה הייתה להעלות מס מהרגע להרגע בהודעה מיידית של שר האוצר. זה מגיע לוועדה כעבור 60 ימים, כאשר ב-60 הימים האלה לא נספרים ימי הפגרה. כיוון שהיו הרבה ימי פגרה, הצו הזה היה בתוקף שנה שלמה בלי שהוועדה דנה בו.
קובי בוזו
הצו הזה הוא מה-10 לדצמבר.
מיקי רוזנטל
לא סביר.
שגית אפיק
קובי, במקרה הוא כן אושר על ידי הוועדה. אני מסכימה שהוא לא הדוגמה הכי טובה לזה, אבל היו לנו דוגמאות של צווים שהיו כמעט שנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו ניסינו אז לשנות את זה. צריך לצמצם את פערי הזמן.
שגית אפיק
בכנסת ה-18, כשהיית יושב-ראש, הגשת הצעת חוק לשנות.
היו"ר משה גפני
אם אפשר לחדש אותה כך שהיא תהיה הצעת חוק של הוועדה.
מיקי רוזנטל
אני חושב שזאת צריכה להיות הצעה של הוועדה. זה אינטרס להגן על הכנסת בעניין הזה של הצווים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להכין את זה. אנחנו מדברים על צו המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'4), התשע"ה-2014. מי בעד אישור הצו, ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

הצו אושר.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:05.

קוד המקור של הנתונים