ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/06/2015

דו"ח שנתי על מצב ענף הספרים עפ"י חוק להגנת הספרות והסופרים (הוראת שעה), התשע"ג-2013

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים