פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה

יום שני, י"ד בסיון התשע"ה (01 ביוני 2015), שעה 19:40
סדר היום
בחירת יושב-ראש הוועדה
נכחו
חברי הוועדה: צחי הנגבי – יו"ר הוועדה המסדרת

אורי מקלב – היו"ר

חיים ילין

חמד עמאר

יפעת שאשא ביטון

מוטי יוגב
מוזמנים
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין

שר התיירות יריב לוין

סגן שר החינוך מאיר פרוש

משה גפני - יו"ר ועדת הכספים

יעקב אשר - חבר כנסת לשעבר
מנהלת הוועדה
ענת לוי
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

בחירת יושב-ראש הוועדה
יו"ר הוועדה המסדרת צחי הנגבי
רבותיי, הישיבה פתוחה. אני מודה ליושב ראש הכנסת שהגיע איתנו לוועדה השישית במרתון שמתקיים כאן.

אדוני, יושב ראש הכנסת.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
כן. אדוני, יושב ראש הוועדה המסדרת, בכפוף לכך שעוד מספר דקות יצביעו חברי הוועדה ויאשרו את המועמדות של חבר הכנסת אורי מקלב ליושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה. אני רוצה לברך אותו ולהביע צער עמוק על כך שנעלם לי סגן יושב ראש מאוד מנוסה ופעיל ותמיד נכון לפעילות.
אורי מקלב
זה הדדי.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אבל הוועדה הזאת, בצוות שלה, המשרדים המפוקחים, יזכו בהחלט ליושב ראש טוב, פעיל, עושה עבודה יסודית עוד מאז ימי עיריית ירושלים. ואני באמת חושב שנתברכנו בכמה וכמה יושבי ראש מצוינים, ואתה, חבר הכנסת אורי מקלב, בהחלט אחד מהם.
אורי מקלב
תודה רבה.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
בהצלחה רבה.
יו"ר הוועדה המסדרת צחי הנגבי
אז לפני שיברך היושב ראש הנכנס נעלה להצבעה. מי בעד ההמלצה של הוועדה המסדרת לבחור את חבר הכנסת אורי מקלב ליושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה?

הצבעה

בעד בחירת חבר הכנסת אורי מקלב כיושב הראש הקבוע של ועדת המדע והטכנולוגיה – פה אחד

ההצבעה נתקבלה.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
פה אחד.
יו"ר הוועדה המסדרת צחי הנגבי
תודה. מי נגד? מי נמנע? נבחרת. בבקשה.
היו"ר אורי מקלב
תודה. תודה רבה לך, אדוני, יושב ראש הועדה המסדרת, יושב ראש הכנסת, על הדברים החמים. אני גם רואה את זה כדבר מחייב, לא רק כמחמאה. אמשיך באמת במסורת של עבודה ולהשקיע בכנסת.

אני ממשיך את חבר הכנסת משה גפני. אז יש כאן איזו רציפות מפלגתית בעניין הזה. הוא לא נמצא פה, הוא עדיין בתוך הישיבה של ועדת הכספים. אבל זה לא סוד שוועדת המדע והטכנולוגיה הייתה עד היום, כרגיל, בהרגלה, בידי האופוזיציה. אנחנו היום הבאנו אותה, חידשנו אותה והבאנו אותה לקואליציה.

אני באמת חייב, קודם כל, בגלל הנושאים הרבים שראיתי והחשובים שוועדת המדע והטכנולוגיה דנה בהם וראיתי זכות לעמוד בראשה ולהוביל אותה בהרבה נושאים. יש לה נושאים רבים שהם בתחום אחריותה, בתחום הפיקוח שלה: מזה שכדור הארץ צריך להיות ישר; גם אחראית על המכונים האלה שאחראים על רעידות האדמה ועד הנושא של החלל.

אני מתנצל בפניכם שבאתם, חלקכם, גם באופן מיוחד, לא רק בשבילי, אבל עשינו את זה במהירות. יושב ראש הכנסת ויושב ראש הוועדה המסדרת הם האצנים פה. אצנים. אצנים ידועים וספורטיביים, ועשינו את זה במהירות רבה מאוד. ואני רוצה להודות לכל אלה שתמכו. שתומכים ותמכו.

אני רק רוצה להגיד לך, אדוני היושב ראש, שהוועדה הזאת – אני עכשיו לוקח איזשהו דיבור כשחבר הכנסת משה גפני לא נמצא, אבל ודאי ימסרו לו ואני אמסור לו את זה – אני חייב הרבה לוועדה הזאת ולחבר הכנסת משה גפני שהוא ייקר – ייקר מלשון יקר – את הוועדה הזו. היה בוועדה הזאת והפך אותה לוועדה נחשבת מאוד ונחשקת מאוד. וגם ועדה מחוקקת עם חוק תמלוגי הגז, שהיה כאן חוק מאוד-מאוד חשוב, שבוועדה הזאת דנו בה. אנחנו מקווים גם היום. זה היה כשהייתה ועדה של האופוזיציה. קל וחומר היום כשהיא ועדה של הקואליציה, שאפשר באמת להמשיך את המסורת הזאת.

היא הייתה אולי ועדה לא מיוח"צנת ואולי - - - כזו שאולי לא ידעו, אבל אני באת רואה גם חובה, מעבר לדברים הכללים שיש פה לדבר, גם על קידום המדע והמחקר, והנושא הטכנולוגי שהיום קשור לא רק לדברים הציבורים, אלא קשור לכל אחד ואחד. ואנחנו חושבים שבעידן הזה צריך גם את - - -, גם את הוועדה הזו, להוריד אותה לציבור. לא רק בחלל – להוריד אותה לציבור. יש הרבה דברים. ישבתי אתמול עם מנהלת הוועדה על הנושאים שאנחנו רוצים או שיש פניות שנדבר או שראוי שנדון בהם. אני צריך שתי קדנציות של שמונה שנים וגם אז אנחנו לא בטוחים שנגמור את הכול.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
בוא נחתום על הסכם הדדי.
היו"ר אורי מקלב
אבל יכול להיות שאני אגיד דבר תורה. הוא הרים לי, היושב ראש. אני אעשה לך את זה ממש בזמן קצר. הרי אלה שברחו לערי מקלט – בארץ ישראל היו שש ערי מקלט – וכשברחו לשם, מתי היה השחרור שלהם? מתי הייתה החנינה שלהם? כשהכהן הגדול היה נפטר אז כולם היו משתחררים. מה היה קורה? הם כל היום היו מתפללים שהוא ימות - - -. מה הייתה עושה האימא של הכהן הגדול? הייתה מפרנסת אותם, נותנת להם אוכל, כדי שיברכו אותו. אנחנו יכולים בהדדיות הזאת לברך אחד את השני - - -

אני רוצה באמת לשבח את אנשי הלשכה שלי, את העוזרים שלי, שכל הזמן תומכים - - - בדרך ארוכה. את מנהלת הוועדה, לכל הצוות. ולכם עוד פעם, שוב. ולכל מי שכאן השתתף. חברי הוועדה - - -שיתוף פעולה מלא.
יו"ר הוועדה המסדרת צחי הנגבי
מזל טוב. תודה. בהצלחה.
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
בהצלחה.
היו"ר אורי מקלב
אני לא סוגר את הישיבה. אני הבנתי שיש חברים שרוצים להמשיך.
יעקב אשר
השר יריב לוין, כמה מילים. כמה מילים.
היו"ר אורי מקלב
כן, כן, השר יריב לוין, - - - לשר.
יעקב אשר
בשם הממשלה.
היו"ר אורי מקלב
בשם הממשלה. בשם אחד שמראה שיכול להיות מישהו שקוראים לו יריב והוא לא יכול להיות יריב. אז אנחנו - - -
שר התיירות יריב לוין
טוב, אדוני היושב ראש, חבר הכנסת אורי מקלב, ידידי, אני, קודם כל, מברך אותך. אני רוצה לומר לך שאתה מייצר כאן מסלול שאם אני הייתי במקום האנשים בחוץ אני - - - הייתי בכלל מגיע, החדר היה צריך להיות פה מלא לגמרי, כי חבר הכנסת משה גפני היה פה ועבר לוועדת הכספים, אז יש פה איזשהו מסלול קידום, נראה לי, מסומן.

תראה, חבר הכנסת אורי מקלב, אני אגיד לך את האמת: אתה נכנס לוועדה שהיא אתגר מאוד-מאוד גדול, דווקא משום שהיא לא נמצאת במקום שבו בדרך כלל היא הייתה בידי הקואליציה. מכיוון שתמיד האופוזיציה, היקף החקיקה שהגיע לכאן היה מועט מאוד; בקדנציה הקודמת עשינו איזשהו שינוי מסוים. אבל עדיין, בסך הכול, היקף החקיקה היה יחסית מוגבל. וכתוצאה מהעובדה שבראשה עמד חבר אופוזיציה, גם, שוב אני אומר, מטבע הדברים, הייתה תמיד זהירות בלהעביר לכאן עניינים ונושאים כבדי משקל מכיוון שהקואליציה, באופן טבעי, רוצה שדברים יתנהלו בוועדות שנמצאות בשליטתה. הפעם יש בהחלט אפשרות לעשות את הדברים בצורה אחרת, שהוועדה הזאת תקבל הרבה יותר משקל והרבה יותר נפח, גם בצד החקיקתי וגם בהרבה מאוד נושאים שהם נושאים משיקים בינה לבין ועדות אחרות, שסובלות גם ככה מעומס עצום. ומאחר שאתה גם בקי מאוד ברזי ועדת הכנסת, ששירתת בה, אני חושב, לפחות שתי קדנציות, אני חושב שמיומך הראשון בכנסת, אין לי ספק שאתה תדע לנתב לכאן הצעות חוק, לנתב לכאן נושאים כבדי משקל, ובדרך הזאת גם לקיים בהם דיון באמת מעמיק וענייני ומקצועי, וגם, בסופו של דבר, גם לעשות את הדברים באופן מהיר וכזה שלא ייצר פקק או ישחרר פקקים שקיימים במקומות אחרים. בוודאי שיהיה לך שיתוף פעולה מלא בכל עניין שיהיה צורך. אני חושב שעומד לרשותך צוות באמת מצוין בוועדה הזו, ואני מאחל לכם - - - מין משהו לא בצבע הסטנדרטי, תרשמו פרק של זהב בתולדות של הוועדה הזו בקדנציה הזאת, ואין לי שום ספק שאתה האיש הנכון במקום הנכון, - -
היו"ר אורי מקלב
תודה.
שר התיירות יריב לוין
- - ומאחל לך הצלחה ענקית - - -
היו"ר אורי מקלב
תודה. תודה רבה לשר התיירות. אני מאוד מודה לך על שיתוף הפעולה שהיה עד היום, וגם - - -המשך שיתוף פעולה.

רק אני רוצה להגיד לך מילה אחת - - - מה הממשק שיש בין ועדת המדע והטכנולוגיה למשרד התיירות - - - תפקידך כממלא מקום יושב ראש ועדת השרים לענייני חקיקה. אני חושב שמה שאמרת, תוכל לתרום בעניין הזה, ואנחנו נשמח, באמת, לא לאכזב, ובאמת לפעול כפי שאנחנו רוצים לפעול.
שר התיירות יריב לוין
תודה.
יו"ר ועדת הכספים משה גפני
תודה רבה, שר התיירות, יריב לוין.
שר התיירות יריב לוין
תודה.
היו"ר אורי מקלב
מישהו מכם רוצה?
חמד עמאר
כן. אני באמת רוצה לברך אותך ולאחל לך בהצלחה. אני בטוח שתצליח בתפקיד הזה. אנחנו מכירים שנים רבות כאן. אני ראיתי את העבודה שלך, גם כסגן יושב ראש הכנסת, והרצינות שלך בעבודה והידע שאתה מפגין בכל תחום שאתה הולך אליו. אני חושב שבאת לוועדה מאוד חשובה. עצם העובדה שחבר הכנסת משה גפני היה לפניך אז זו ועדה מאוד חשובה. ושר התיירות, יריב לוין, אמר שזה מסלול – מכאן עוברים לוועדת הכספים. אני מאחל לכם שנים רבות, גם בוועדה הזאת וגם בוועדת הכספים. זה ועדות מאוד חשובות. אבל ועדה כזאת שאנחנו - - - אם ניקח אותה לנושא של חקיקה, יש כמה נושאים, ודיברנו על זה, אני ואתה, לפני שבוע, אני חושב, בקשר לחקיקה שקשורה לטכנולוגיה, לזה, ודיברנו על כמה נושאים שקשורים לתחבורה ולבטיחות בדרכים, שנביא אותם לכאן וננסה לחוקק את החוקים כאן. איפה שוועדת הכלכלה – אנחנו לא הצלחנו לקדם את זה. זה יהיה צעד - - -
היו"ר אורי מקלב
דיברנו על זה אתמול. יחד עם מנהלת הוועדה, דיברנו, כדוגמת החיישנים, שאתה כל כך מנסה להביא את החיישנים ברכבים שהם מצילי חיים ממש, - -
חמד עמאר
נכון. ושם אנחנו - - -
היו"ר אורי מקלב
- - והנתונים הם נתונים מאוד קשים, של אולי 16 הרוגים בילדים במגזר הערבי רק בגלל - - -
חמד עמאר
19 ילדים.
היו"ר אורי מקלב
19 הרוגים.
חמד עמאר
19 הרוגים. כל שנה - - -
היו"ר אורי מקלב
כל שנה. זה נתון מפחיד. אנחנו דיברנו אתמול שאנחנו - - -
יעקב אשר
לא - - - בוועדת הכלכלה, אז את הרב קו, שפעם אחת - - -
חמד עמאר
תראה, ועדת הכלכלה, אנחנו הרבה זמן ניסינו לקדם את זה ולא הצלחנו, אחרי שעבר בקריאה טרומית. אני מקווה - - -
יעקב אשר
הרב קו - - -
היו"ר אורי מקלב
- - - גם שותפים בחוק הזה, של חיישנים, וגם של חוק שלו, של חיישנים מקדימה - - -
חמד עמאר
נכון. אז אנחנו מקווים שכאן אנחנו נוכל לקדם גם.
היו"ר אורי מקלב
אז אנחנו נשמח לטפל בעניין הזה.
חמד עמאר
זה תלוי בך. אתה בקואליציה. אתה יכול להביא חוקים לכאן, אתה יכול לקדם אותם. אני מאמין שתצליח. ובאמת בהצלחה שתהיה לך.
היו"ר אורי מקלב
תודה. תודה רבה. אני מודה לך מאוד.

חבר הכנסת חיים ילין.
חיים ילין
תשמע, אני - - - כי זה נראה יותר כבית כנסת במניין ממה שוועדת מדע וטכנולוגיה. זה מה שיש לי להגיד. אבל יש רוחניות במדע. אני חושב. אני כאחד כזה. אני אספר לכם סיפור פיקנטי, כי הייתי במשרד הביטחון על כיפת ברזל, ובעצם היה צריך לשלב שם גם ידע, גם טכנולוגיה, אבל גם היה צריך לאשר שזה פיקוח נפש; שאנשים יכולים, למעט יום כיפור, לעבוד יום ולילה סביב השעון. כי אנחנו ידענו בדיוק מה קורה שם. ומי שמציג את הכול זה אנשים שבעצם הם שומרי שבת, שבאו והציגו. מבחינתי, זה היה השילוב הגדול ביותר שיש בין מדע לבין רוח לבין אמונה. בסופו של דבר, אנחנו, כולנו, צריכים למנוע את המלחמה הבאה, אבל אם כבר נגזר עלינו, עדיף שתהיה לנו כיפת ברזל.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה.
חיים ילין
וזה לא מה שיש לנו בראש, כן? זה כיפה שקופה, מה שיש לי.
היו"ר אורי מקלב
אני רוצה להגיד לך: לא רק שאין סתירה בין דת למדע, אלא המדע מקרב לדת, כפי שאמרו רבים. ואנחנו באמת - - -
חיים ילין
תשמע, - - - רמב"ם - - -
היו"ר אורי מקלב
והדברים ידועים. נשמעו כאן, בוועדה. וגדולי המדענים אמרו את זה - - -
חיים ילין
בהצלחה.
היו"ר אורי מקלב
תודה. תודה רבה לך על הדברים.
יפעת שאשא ביטון
אוקיי. אז ראשית, ברכות, ואני באמת שמחה להיות חלק מהוועדה הזו. לא סוד שאני באה מתחום החינוך. מאוד ככה מעניין אותי לעסוק, ואני מקווה שהוועדה באמת תיתן לזה מקום, בנושא של החינוך הטכנולוגי ולימודי המדעים בפריפריה. אלה שתי סוגיות מאוד-מאוד משמעותיות. אני באה עם איזשהו מטען ידע בתחום, ואני אשמח מאוד אם אנחנו נוכל לקדם את זה כאן.
יו"ר ועדת הכספים משה גפני
בקדנציה הקודמת קיימנו על זה דיונים.
היו"ר אורי מקלב
במיוחד על - - -
קריאה
- - -
יפעת שאשא ביטון
מצוין.
היו"ר אורי מקלב
חבר הכנסת, סגן שר החינוך, מאיר פרוש.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
עמיתי, היושב-ראש הנבחר, חבר הכנסת, הרב אורי מקלב, ברכות לך על הבחירה. בירכתי קודם גם את עמיתנו, חבר הכנסת משה גפני, לבחירתו כיושב ראש ועדת הכספים. ויש לי לומר משפט שזה בעצם אמור לשניכם וזה אמור לכולנו: אנחנו בפרשת בהעלותך. השבת הקרובה זה פרשת בהעלותך. כתוב על הפסוק שם: "ויעש כן אהרן" – אומר רש"י: "מלמד שלא שינה". שאל פעם: מה זאת אומרת? "ויעש כן אהרן" – "מלמד שלא שינה". למה שאהרן הכהן ישנה? אז אחד הרבנים הסביר שבדרך כלל כשבן אדם עושה בפעם הראשונה איזשהו דבר טוב אז הוא הולך עם התלהבות, מלא עם רגש, רוצה לקיים את המצווה עם כל ההידור, אבל בפעם הראשונה זה עוד בסדר. בפעם השנייה, השלישית – עוד יותר מצטיין, עוד יותר. "ויעש כן אהרן" – "מלמד שלא שינה"; בפעם העשירית ובפעם ה-100 הוא עשה את זה כמו בפעם הראשונה.

קודם כל, זה לעצמנו, אני אומר את זה. אבל שני החברים שלנו שנבחרו בשעה האחרונה, גם חבר הכנסת משה גפני וגם חבר הכנסת אורי מקלב, שנבחרו כיושבי ראש ועדות חשובות, המאפיין שלהם זה שבפעם ה-100 שהם הולכים להציע הצעת חוק זה כמו בפעם הראשונה. בפעם ה-100 וה-200 שהם הולכים לעלות לבמת הכנסת לדבר ולהגן על חומת הדעת, הם עושים את זה כמו בפעם הראשונה.

אני בטוח שבאמצעות הוועדה הזו, חבר הכנסת אורי מקלב, אתה בוודאי תקדש שם שמיים, בהתנהגותך, בהליכותיך, וכולם ידעו כי שם השם נקרא עליך.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה.

אני רוצה - - - מהפרוטוקול לפני שניתן לחבר הכנסת משה גפני לסיים, אבל אם יש. אבל אנחנו - - - בפרוטוקול, גם בגלל העבר וגם בגלל העתיד - - - לחבר הכנסת לשעבר ואולי, וגם בעתיד, - - - חבר הכנסת לשעבר יעקב אשר. בבקשה.
יעקב אשר
טוב. אדוני היושב-ראש, יושבי הראש – אני כבר אעשה את הנאום אצלך.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
לכן לא נתנו לנו אפשרות - - -
יעקב אשר
לא נתנו לנו אפשרות קודם, אז אנחנו משלבים את זה ביחד.

אני חושב שכאיש ציבור חרדי אני עומד וחושב, אני בטוח שהרבה אנשים מרגישים את זה – גאווה גדולה. כי הציבור החרדי בהרבה מאוד שנים, במיוחד בשנתיים האחרונות, היה נתון לאיזשהן סטיגמות כאלה ואחרות, שאנחנו לא מספיק כאלה ולא מספיק כאלה. והנה זה פלא, שתי הוועדות, אולי, אני חושב, הכי מקצועיות והכי עיוניות וחשובות, שדורשות הרבה מיומנות ומקצועיות, הולכות להיות מנוהלות על ידי ידידי, חבר הכנסת משה גפני, וידידי, חבר הכנסת אורי מקלב – ועדת הכספים וועדת המדע והטכנולוגיה. ואין לי שום ספק, כמו שחבר הכנסת משה גפני הותיר רושם אדיר מהקדנציה הקודמת; בתור חבר בכנסת הקודמת אנחנו זוכרים כמה השוו כל הזמן. ואני לא רוצה להיכנס חלילה לא לאישי, אבל את ההתנהלות המקצועית שהייתה כשחבר הכנסת משה גפני היה ומה שהיה בשנתיים האחרונות. ואני בטוח שחבר הכנסת אורי מקלב יעשה את זה גם כאן. בלי ליבה, בלי הרבה מאוד דברים שמטיחים בנו תמיד, על הציבור שלנו.

וברוך השם, אנחנו מוכיחים את זה ומוכיחים את זה חבריי, כאן, בתפקידים האלה, והקדנציה הזאת תעיד על כך ודאי כאלף עדים, על התנהלות נכונה, על התנהלות מתורבתת, על שותפות נכונה עם הממשלה. וגם, ציינו את זה מקודם – אני לא יודע אם שמתם לב לזה – ציינו חברים באופוזיציה שהדבר הראשון שיקרה בוועדת הכספים, שיגיעו יותר להסכמות מאשר. יש דברים שיהיו ודאי חייבים אופוזיציה וקואליציה. אבל כשאתה יודע לנהל, כשאתה לא בא בכוחנות, אתה לא לוקח את התפקיד שלך כמשהו ש- – הנה, באת לתפקיד ועכשיו אתה דורס. אם זה דורס קבוצות או דורס מפלגות וכולי. ההסתכלות הזאת, המכובדות הזאת, בשביל הכנסת, לדעתי, זו תהיה הצלחה גדולה; בשבילנו, הציבור החרדי, גאווה גדולה.

תודה רבה.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה לך, מר יעקב אשר. חבר הכנסת משה גפני.
יו"ר ועדת הכספים משה גפני
אדוני היושב-ראש, רבותיי, אני עכשיו בהתרגשות על זה שחבר הכנסת אורי מקלב לוקח את ועדת המדע והטכנולוגיה, חברי הטוב. אני הגעתי לוועדת המדע והטכנולוגיה בקדנציה הקודמת. האמת היא שזה היה כאילו מחוסר ברירה, באופוזיציה. זה היה הדבר הכי חשוב לעשות. היום אנחנו בקואליציה, ואני הופתעתי באופן מדהים לטובה. קודם כל, הופתעתי מהנושאים שעלו כאן. היום המדע והטכנולוגיה – אנחנו לא הוספנו את השם של החלל, אבל יכול להיות שיצטרכו להוסיף את זה מכיוון שהמשרד הוסיף את השם של החלל. החלל הופך להיות חלק אינטגרלי מההתפתחות של מה שקורה.

והדבר הלא פחות חשוב זה הצוות שיש כאן, בוועדה. הצוות מסור, נאמן, מנהל את הוועדה בראשות מנהלת הוועדה, הגברת ענת לוי, שהכול מתנהל פה באופן יוצא מן הכלל. ואני אומר לכם: בעולם המערבי, ועדות מדע או הנושאים האלה של מדע וטכנולוגיה וחלל הופכים להיות נושאים מרכזיים. אפילו המלחמות של הסייבר ושל כל מה שנלווה לזה – הוועדה כאן קיימה דיונים בנושאים רבים ומגוונים.

עכשיו, עבר לכאן – זו הייתה השאלה – החוק של רווחי הגז והנפט. מדובר על רווחים שמסתכמים בערך ב-400 מיליארד שקל, שהם אמורים להגיע בתוך 25 שנה, וצריך לקבל החלטות עליהם, וצריכה לקום ועדה, שהוועדה תעסוק בעניין הזה. אני הייתי מציע שוועדת המדע והטכנולוגיה תעסוק בזה. שהיא תעסוק. היא תפקח על רווחי הגז. אני חושב שזה דבר. אני לא רציתי אז שזה יהיה בוועדת הכספים. היה לי מאבק קשה עם משרד האוצר בעניין הזה. משרד האוצר רצה שזה יהיה חלק מתקציב המדינה. אני לא הייתי מעוניין, וכך גם חברי הוועדה.
חיים ילין
אסור שזה יהיה.
יו"ר ועדת הכספים משה גפני
זה צריך ללכת לפרויקטים שלא קיימים בתקציב המדינה. אני אמליץ על העניין הזה. אני אבקש שוועדת המדע והטכנולוגיה תעסוק. הייתה גם מלחמה אז, מאבק, האם תהיה ועדה מיוחדת או שתהיה ועדה, חלק מה-; ובסופו של דבר בחוק מופיע שתהיה ועדה מיוחדת.
חיים ילין
בתוך, בתוך - - -
יו"ר ועדת הכספים משה גפני
לא, לא – ועדה מיוחדת.
חיים ילין
לא תת ועדה.
יו"ר ועדת הכספים משה גפני
לא, לא. ועדה. ועדה שצריך להקים אותה על ידי ועדת הכנסת. אני אמליץ שזאת תהיה ועדת המדע והטכנולוגיה.

אני חושב שבאמת זה נכון, מה שנאמר פה קודם על ידי החברים. בראשות הוועדה עומד היום איש קואליציה מיומן. חבר הכנסת אורי מקלב – כולם מכירים אותו, כולם מכבדים אותו. יודעים שאצלו העבודה היא עבודה יסודית. כשאנחנו מדברים בינינו, גם בסיעה, אומרים: חבר הכנסת אורי מקלב לוקח על עצמו משהו אז הוא מוציא את הפתקים, ואתם תראו את זה. עד שהפתק לא נגמר הוא לא נזרק. וכשאנחנו נפגשים, כל הזמן, אז הוא מוציא את הפתק ואז אנחנו יודעים. וצריך ללמוד ממנו איך עובדים ואיך עובד איש ציבור. ואני מאמין ומשוכנע שוועדת המדע והטכנולוגיה תהפוך להיות אחת הוועדות החשובות בכנסת. באמת נצטרך לעשות ביחד הרבה דברים שאני צריך להעביר לכאן. ויש על מי לסמוך: גם על היושב ראש החדש וגם על הצוות הוותיק.

אני בכל מקרה שמח על הבחירה הזאת. אני חושב שהיא בחירה ראויה והיא נכונה. ואתם תתפלאו לשמוע, אבל אתם תשמעו בחודשים ובשנים הקרובות על ועדת המדע והטכנולוגיה.

שיהיה לך בהצלחה, חבר הכנסת אורי מקלב.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה.
יו"ר ועדת הכספים משה גפני
שיהיה לך בהצלחה, הגברת ענת לוי.
ענת לוי
תודה.
יו"ר ועדת הכספים משה גפני
שיהיה לצוות.
היו"ר אורי מקלב
תודה. תודה.
יו"ר ועדת הכספים משה גפני
איילת, שיהיה בהצלחה.
היו"ר אורי מקלב
תודה רבה.
יו"ר ועדת הכספים משה גפני
תודה רבה. תודה רבה. שיהיה בהצלחה.
היו"ר אורי מקלב
תן לי להודות לך. אני, בדברי הפתיחה, הרחבתי בתרומה שלך לתפקיד הזה שאני לוקח עכשיו. אתה באמת הפכת את הוועדה הזאת – אני לא ארחיב. לא אחזור על זה – הפכת את הוועדה, הכרת את הוועדה הזאת ואתה הפכת אותה לוועדה נחשבת ונחשקת מאוד. גם ועדה מחוקקת, כפי שדיברנו. וזה לא סוד.

עוד דבר, מה שאתה אמרת לי: חלק מהשכנוע או לא שכנוע, אבל הדברים שאתה המלצת להמשיך בוועדה הזו זה גם היה בגלל הצוות המיומן שיש פה, המקצועי מאוד, המאוחד. צוות קטן אבל מאוד-מאוד ממוקד וחדור מטרה וחרוץ מאוד. ואתם יודעים שאני לא אומר את זה מהשפה ולחוץ. ככה זה היה, אחד השיקולים האמיתיים. יש כאן, כפי שאמרת, את הגברת ענת לוי, מנהלת הוועדה, ואת איילת הסגנית, ואת עורך הדין אייל לב ארי, שהוא גם משפטן בוועדת הכספים וגם פה. אז אנחנו, איך שלא יהיה, נשארים מחוברים, כשאנחנו נצטרך. יש לנו יועץ משפטי אחד, וזה משמעותי מאוד בעניין. ויש את מר שמעון מלכה, שהוא גם ימונה עכשיו להיות הדובר של הוועדה. שגם לא סתם בחרו בו: בגלל המקצועיות שבו, החריצות שיש בו, וגם תחום ההתעניינות שלו בדברים האלה.

אני שמח גם להיות אתכם, חברי הוועדה, נשתף פעולה בעניין הזה. לא קואליציה, לא אופוזיציה. יש לנו הרבה דברים, מה לקדם. אני חושב ששיתוף הפעולה הוא החלק הכי חשוב בעבודת צוות בוועדה.

חבריי מהסיעה, שבאים וכל הזמן תומכים. אנחנו משתדלים לעבוד כל הזמן ביחד. כל אחד היום קיבל תפקיד בקואליציה. אנחנו פה. חלק הלכו למשרדים אחרים, כמו חבר הכנסת מאיר פרוש, שהלך למשרד החינוך, שגם יש לו הרבה תפקידים לעשות. אנחנו מקווים שגם מר יעקב אשר במהרה יחזור. מנהל הסיעה. הצוות שלי בלשכה, שכל הזמן, לאורך הרבה שנים אנחנו ביחד, ובאים עכשיו עם מוטיבציה מאוד חזקה להתמסר ולהצליח, לעזור לנו כאן, שנוכל באמת ליישם את המטלות, מטלות שיש לנו. זו ועדה באמת מאתגרת ומרתקת. אני - - - לפניי, באמת, עולם ומלואו. ואני שוב מודה לכל מי שטרח והגיע לכאן. שיהיה לנו יום טוב.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:14.

קוד המקור של הנתונים