ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/06/2015

המלצה לבחירת יושבי ראש לוועדות הכנסת, אישור הרכב ועדות הכנסת, המלצה לבחירת סגנים ליושב ראש הכנסת

פרוטוקול

 
PAGE
3
הוועדה המסדרת
01/06/2015

הכנסת העשרים
מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 21>
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, י"ד בסיוון התשע"ה (1 ביוני 2015), שעה 17:45
סדר היום
<1. המלצה לבחירת סגנים ליושב-ראש הכנסת>
<2. רביזיה על ההצעות שאושרו בפרוטוקול מס' 20>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
דוד ביטן

מירב בן ארי

רחל עזריה

נורית קורן

יפעת שאשא ביטון
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רישום פרלמנטרי
אור שושני
<1. המלצה לבחירת סגנים ליושב-ראש הכנסת>
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, רבותיי, בהיעדר מגישי הרביזיה, מה תפקידנו?
ארבל אסטרחן
מצביעים על הרביזיה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אנחנו מעלים להצבעה את בקשת חברי הכנסת של ישראל ביתנו לרביזיה על כל ההחלטות שהיו קודם. אני רק אבהיר כי הייתה אי-הבנה, ואני מבהיר אותה כך - - -
ארבל אסטרחן
לא, לא, בהיעדר המבקש מישיבות הוועדה, כל - - - הדיון נדחתה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אז לא נצטרך אפילו להצביע. אני רק אסביר מה שסוכם. ובכן, חבר הכנסת אייכלר הוא בחצי השני, ולכן לא נביא את זה עכשיו. הוא לא בחצי הראשון. אז ששת השמות שאנחנו מביאים ושעליהם הצבענו כבר - -
ארבל אסטרחן
סגנים ליו"ר הכנסת.
היו"ר צחי הנגבי
- - זה אורן חזן, נורית קורן, טלי פלוסקוב, שי פירון, בצלאל סמוטריץ ויצחק וקנין. את התאריכים אני אגיד במליאה, כי כבר אמרתי פה. זה אותם שישה אנשים, וחבר נוסף הוא חבר מהרשימה המאוחדת, ששמו טרם נמסר לנו, ואני אמסור גם את ההודעה הזאת מעל במת הכנסת.

מי בעד?

הצבעה

בעד ההצעה למינוי סגני יושב-ראש הכנסת – פה אחד
נגד – אין
ההצעה אושרה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, זה בעד השמות של השישה.

<<2. רביזיה על ההצעות שאושרו בפרוטוקול מס' 20>
>
היו"ר צחי הנגבי
דבר אחרון, עכשיו צריך להצביע על הרביזיה. מי בעד הרביזיה? אף אחד. מי נגד? הרביזיה נדחתה.

הצבעה

בעד הרביזיה – אין

נגד – פה אחד

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 17:50.>

קוד המקור של הנתונים