ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/06/2015

אישור הרכב ועדות הכנסת, המלצה לבחירת סגנים ליושב ראש הכנסת, המלצה לבחירת יושבי ראש לוועדות הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים
מושב ראשון

<פרוטוקול מס' 20>
מישיבת הוועדה המסדרת

יום שני, י"ד בסיוון התשע"ה (1 ביוני 2015), שעה 16:30
סדר היום
<1. אישור הרכב ועדות הכנסת>
<2. המלצה לבחירת יושבי-ראש לוועדות הכנסת>
<3. המלצה לבחירת סגנים ליושב-ראש הכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר

ישראל אייכלר

רוברט אילטוב

דוד ביטן

מיכל בירן

מכלוף מיקי זוהר

ג'מאל זחאלקה

יואל חסון

אחמד טיבי

מיקי לוי

ז'קי לוי

ינון מגל

מרב מיכאלי

אורי מקלב

יעקב מרגי

ניסן סלומינסקי

רחל עזריה

חמד עמאר

נורית קורן

יפעת שאשא ביטון

אלי אלאלוף

קארין אלהרר

באסל גטאס

יצחק וקנין

אורן חזן

אורלי לוי אבקסיס
רועי פולקמן
מוזמנים
>

סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר
דנה גורדון - מנהלת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

יהודית גידלי - מנהלת ועדת החינוך, התרבות והספורט

דורית ואג - מנהלת ועדת החוקה, חוק ומשפט

טמיר כהן - מנהל ועדת הכספים

ענת לוי - מנהלת ועדת המדע והטכנולוגיה

שמואל לטקו - מנהל ועדת החוץ והביטחון

וילמה מאור - מנהלת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רישום פרלמנטרי
אור שושני

<1. אישור הרכב ועדות הכנסת>
היו"ר צחי הנגבי
רבותיי, תודה לכולם על ההגעה בהתראה קצרה. סוף-סוף אנחנו דנים במשהו שלא יחייב אותנו ברביזיה, התייעצות סיעתית ודברי מחאה פרוזאיים של אחמד טיבי. זה לא יהיה בישיבה הזאת.
חמד עמאר
לא, יש לך רביזיה. כבר עכשיו אני אומר.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אתם כרגע האופוזיציה, אתה אומר.
אחמד טיבי
איזו הרגשה טובה שלא אני צריך למחות אלא ישראל ביתנו. עשית לי את היום.
היו"ר צחי הנגבי
אתה רוצה להסביר? כי אני לא מכיר שיש לכם בעיה.
רוברט אילטוב
כן, יש בעיה. כבוד היושב-ראש, אני לא יודע לפי איזה מפתח חולקו הוועדות, אבל הדבר הזה נעשה מבלי שיידעו אותנו - - -
היו"ר צחי הנגבי
הן חולקו בתקופת קודמי.
רוברט אילטוב
כן, זה לפני תקופתך. אבל עם זאת, אם תוכל להסביר לי לפי איזה מפתח קיבלנו שני מקומות בוועדת קליטה בעוד שלא קיבלנו מקומות בוועדת הכלכלה או בוועדת - - -
אחמד טיבי
התמקצעות.
רוברט אילטוב
לא קיבלנו לא מקום בוועדת הרווחה ולא בוועדת הכלכלה ולא בוועדת החוקה ולא בוועדת הפנים. אני לא יודע, יכול להיות שיש לנו 60 חברי כנסת, ולכן מגיעים לנו שני מקומות בוועדת הקליטה. אבל אין ספק שיש פה איזושהי התנכלות של סיעות הבית לסיעתנו. אנחנו לא הסיעה הקטנה ביותר, וכשאתה רואה את הסיעה הקטנה ביותר מקבלת ועדות יותר חשובות משלנו, אז זה נראה לא הגיוני.

כמובן שאנחנו גם לא קיבלנו בחלוקה של האופוזיציה, לא ברוטציה ולא בשום דרך אחרת, שום יושב-ראש ועדה, זוטרה ככל שתהיה.

והנושא השלישי שעל סדר היום, של סגנים ליושב-ראש הכנסת – בקדנציות קודמות תמיד התחשבו כך שלכל סיעה או לכל מערכת סיעות תהיה נציגות בתוך הסגנים של יושב-ראש הכנסת. אבל הפעם גם פה פסחו עלינו, ואני חושב שיש פה התנכלות ופגיעה בזכויותינו בפעילות הפרלמנטרית הסדירה. לכן אנחנו נתנגד כמובן לכל הסעיפים.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. רק להבין, אתי, כמה אנחנו ממנים היום כסגנים? כמה סגני יו"ר ברשימה? טוב, אני רואה שיש שבעה היום, כשעל פי חוק הכנסת מותר עד תשעה. כך שזה לא סותם את הגולל.

אין לי מושג מה היה עד שהגעתי לכאן, כי כשהגעתי לכאן קיבלתי כמוסכמה את חלוקת הוועדות. יש פה חברים שבוודאי היו בוועדה המסדרת, אז אולי הם יודעים מה ההנמקות שהיו. אני אשאל את זאב, כדי לנסות להבין מה היה; ומה שצריך לתקן, נתקן. לגבי העניין הפנימי של מה שבתוך האופוזיציה, לזה אני באמת לא יכול להתייחס.
רוברט אילטוב
לא, אבל אם כבודו יכול להגיד לפי איזה מפתח קיבלנו שני מקומות בוועדת הקליטה, אני מאוד אשמח.
היו"ר צחי הנגבי
לא, אני לא יודע, אני אומר לך את האמת. אני קיבלתי "כזה ראה וקדש" את החלטת הוועדה המסדרת - - -
רוברט אילטוב
לכן אני אומר לך שזה לא בהסכמה, ומי שאמר לך שזה בהסכמה, הוא פשוט שיקר - - -
היו"ר צחי הנגבי
לא, הוא לא אמר לי שזה בהסכמה, הוא אמר שזו החלטה של הוועדה. אבל אני אנסה לעזור בסיפור הראשון. אבל בסיפור של האופוזיציה, אני באמת לא יכול, הרי גם האופוזיציה לא מערבת את עצמה במה שקורה בתוך הקואליציה.
רוברט אילטוב
לא, גם הנושא של סגן היושב-ראש זה לא עניין של אופוזיציה.
היו"ר צחי הנגבי
נכון. לכן אמרתי שאני אנסה להבין את השיקולים שהיו, ואם אפשר, אני אשמח לסייע, בלי קשר למה שתצביעו. מה שתצביעו זה לגיטימי לחלוטין.

אז שלושה דברים על סדר יומנו: אישור הרכב ועדות הכנסת, אחרי זה יו"רים ואחרי זה סגנים ליו"ר. אתי, איך את מציעה לעשות את זה?
אורי מקלב
אדוני היושב-ראש, לפני שאתה פונה להצבעה, האם היום הסגנים שממונים, אלה שברוטציה, מודיעים שהם ברוטציה?
ארבל אסטרחן
אלה שברוטציה מתמנים לתקופה מוגבלת - - -
אורי מקלב
אבל לא מופיע בפנינו האם אתם ממנים אותם מתקופה לתקופה, כדי שזה לא יהיה תלוי אחרי זה בסגן שממונה. מכיוון שכשסגן ממונה ללא תאריך, אף אחד לא יכול - - -
ארבל אסטרחן
צריך לחכות שהוא יתפטר.
היו"ר צחי הנגבי
מלבד הליכוד, יש סגני יושב-ראש ברוטציה?
קריאות
כן.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אז אנחנו נציין מפורשות את תאריך פקיעת מועד הכהונה.

טוב, אני אעבור ועדה, ועדה. אתי תקריאי.
קריאות
- - -
מיקי לוי
צריך תאריך.
היו"ר צחי הנגבי
אצלנו בליכוד זה עד 1 ביוני שנה הבאה.
ארבל אסטרחן
ובאחרים? יש תאריכים, או שצריך לעשות את החישוב של התקופות?
אורי מקלב
יש כאלו שזה חישובים ויש כאלו שזה תאריכים.
ארבל אסטרחן
אז תגידו לי, אני אעשה את זה.
אורי מקלב
אני לא יודע להגיד לך. אני יודע שחלק זה מחצית הקדנציה, אבל אני לא בטוח שכולם.
יצחק וקנין
27 חודשים.
היו"ר צחי הנגבי
בואו נתקדם. אנחנו מתחילים בוועדת הכנסת. אני רק אומר את הטכניקה: היום אנחנו מאשרים בוועדה המסדרת את כל הוועדות, כולל ועדת הכנסת. אנחנו ממליצים על כל היו"רים, לרבות היו"רים של כל הוועדות, לרבות היו"ר של ועדת הכנסת.
אחמד טיבי
לא שמית, אלא למי הוא שייך.
היו"ר צחי הנגבי
שמית. בכל מקום שבו יש יו"רים. האופוזיציה עוד לא בחרה, אז בוועדות שלה אנחנו לא קובעים את היו"ר בכלל, אלא את כל שמות החברים, ונחכה להחלטות האופוזיציה, ואז נכנס את הוועדות האלה. אבל יש לנו שמונה ועדות שהיום כבר יכולות לבחור את היו"רים, וארבע ועדות תעשינה את זה בהודעה שהם יתנו לאתי. אז היום אנחנו נגמור פה את ההצבעה, ואז אני מעלה את הכול להחלטה במליאה ברגע שיסתיים האי-אמון. במליאה נדרשת הצבעה, ואז אנחנו נעשה סבב בכל הוועדות על פי איזה מקבץ שנוגע לעניינים טכניים של מי שנמצא פה מבין מנהלי הוועדות וכולי, ואז - - -
אורי מקלב
היום אתה ממנה אותם?
היו"ר צחי הנגבי
היום. אלא אם יהיה פה איזה יו"ר שצריך לנסוע או משהו כזה... אבל אין לנו דברים כאלה, כי כולנו פה תקועים ממילא עד תשע וחצי-עשר בלילה על ההצבעות.

אז אנחנו רוצים לסיים את שמונה הוועדות היום. כל ועדה תתכנס לחמש דקות, יושב-ראש הכנסת יכבד את המעמד, נציג את החלטת הוועדה המסדרת, נבחר את היו"ר, עושים את זה פה אחד אופוזיציה-קואליציה, ומתקדמים הלאה לוועדה הבאה. זאת המטרה להיום. הוועדה האחרונה שתתכנס ותחליט תהיה ועדת הכנסת, שתבחר את היושב-ראש המיועד, וממחר ואילך ביטן כבר יוביל את ועדת הכנסת.
יעקב מרגי
ביטן יתחיל לצעוק עליהם.
היו"ר צחי הנגבי
סמוך עליו – הוא ניהל את ראשון לציון, הוא יכול לנהל את כולנו.

אני מתחיל בוועדת הכנסת. אתי תקרא את השמות.
אתי בן-יוסף
ליכוד: חברי הכנסת דוד ביטן, יואב קיש, צחי הנגבי, אברהם נגוסה, אורן חזן, מיקי זוהר. לסיעת המחנה הציוני יש שלוש נציגים. לרשימה המשותפת: איימן עודה ואחמד טיבי. ליש עתיד: שי פירון. לכולנו: רועי פולקמן. הבית היהודי: ינון מגל. לש"ס: יואב בן צור. לישראל ביתנו: רוברט אילטוב. ונציג לסיעת יהדות התורה.
היו"ר צחי הנגבי
ארבל, נעשה הצבעה על הכול, או נעבור אחד-אחד?
ארבל אסטרחן
על הכול.
אתי בן-יוסף
ועדת הכספים. מיקי זוהר, אורן חזן, נאוה בוקר, נורית קורן, מסיעת הליכוד. למחנה הציוני שלושה נציגים, שטרם נמסרו שמותיהם. הרשימה המשותפת: אחמד טיבי, באסל גטאס. ליש עתיד: מיקי לוי. לכולנו: רחל עזריה ואלי כהן. לבית היהודי: בצלאל סמוטריץ'. לש"ס: יצחק וקנין. לישראל ביתנו: אורלי לוי אבקסיס. ליהדות התורה: משה גפני. למרצ: זהבה גלאון.

ממלאי מקום קבועים בוועדת הכספים – מטעם הליכוד שניים: דוד ביטן ויואב קיש. למחנה הציוני שלושה, אין שמות עדיין. לרשימה המשותפת שני נציגים: איימן עודה ועבד אלחכים חאג' יחיא. ליש עתיד: נציג אחד, שטרם נמסר. לסיעת כולנו: רועי פולקמן וטלי פלוסקוב. לבית היהודי: ניסן סלומינסקי. לש"ס: יעקב מרגי. לישראל ביתנו: שרון גל. יהדות התורה: טרם נמסר.

ועדת החוץ והביטחון. צחי הנגבי, יואב קיש, ענת ברקו, אורן חזן, אברהם דיכטר, נציגי הליכוד. למחנה הציוני חמישה נציגים. ליש עתיד: יאיר לפיד ועפר שלח. לכולנו: מיכאל אורן. לבית היהודי: מרדכי מוטי יוגב וינון מגל. ישראל ביתנו: אביגדור ליברמן. ונציג לסיעת יהדות התורה.

ממלאי מקום קבועים – מטעם הליכוד חמישה נציגים: דוד ביטן, מיקי זוהר ועוד שלושה. למחנה הציוני חמישה - - -
היו"ר צחי הנגבי
רק שנייה. יש אחד מש"ס, מה השם?
יעקב מרגי
יואב בן צור.
היו"ר צחי הנגבי
ויש לנו עוד שניים מהליכוד.
אתי בן-יוסף
למחנה הציוני חמישה נציגים, שלא נמסרו. ליש עתיד: יעקב פרי ועליזה לביא. לכולנו: מירב בן ארי. לבית היהודי: בצלאל סמוטריץ'. ישראל ביתנו: חמד עמאר. יהדות התורה: טרם נמסר.

ועדת החוקה, חוק ומשפט. בני בגין, נורית קורן, ענת ברקו, מהליכוד. שני נציגים לסיעת המחנה הציוני. הרשימה המשותפת: אוסאמה סעדי. יש עתיד: יעל גרמן ומאיר כהן. כולנו: מיכאל אורן. הבית היהודי: ניסן סלומינסקי. ש"ס: יואב בן צור. נציג ליהדות התורה. מרצ: מיכל רוזין.
ועדת הכלכלה. ליכוד
נאוה בוקר, דוד ביטן, נורית קורן. למחנה הציוני שלושה נציגים - - -
אורלי לוי אבקסיס
יש לי שאלה: מתי ההערות שלנו לגבי כל מה שקורה פה?
היו"ר צחי הנגבי
הן היו לפני שהגעת.
אורלי לוי אבקסיס
אבל עדיין לא הקראתם את השמות, ולכן אני רוצה להבין איך נעשה - - -
יצחק וקנין
לא, זה מה שעושים עכשיו.
אורלי לוי אבקסיס
איך מדירים מפלגה שיש לה זכות קיום במדינת ישראל, גם מחברות במי שקובע את סדר היום של המליאה? לא ייתכן שסגני היושב-ראש יצומצמו פתאום בקואליציה הזאת כדי להדיר רגליים. אני זוכרת שכשאני הייתי סגנית יושב-ראש, לא רק שהוספנו תקן - -
היו"ר צחי הנגבי
אורלי, אני אעשה לך את החיים יותר קלים - - -
אורלי לוי אבקסיס
- - אדוני סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר, הוספנו כך שגם לרשימות הקטנות תהיה נציגות. לא ייתכן שלמפלגה כמו ישראל ביתנו לא יהיה נציג בוועדת העבודה והרווחה, לא בנשיאות הכנסת - - -
היו"ר צחי הנגבי
אורלי, אני חוזר על בקשתי בנימוס. את לא היית פה, אז אני אחזור על מה שאמרתי קודם. יש שלושה נושאים שהעלה רוברט אילטוב בשם סיעתכם: אחד, העובדה שהייצוג בוועדת הכנסת איננו משקף את מה שראוי לדעתם; הדבר השני, הנושא של סגני יושב-ראש, שבו לא נמצא מקום לנציג ישראל ביתנו; ודבר שלישי, שבתוך האופוזיציה, בהתפלגות הפנימית, בשיבוץ הפנימי, גם כן נעשה עוול. לגבי הנושא השלישי אמרתי שאני לא יכול להתערב, כמו שהאופוזיציה לא מתערבת בקואליציה.
אורלי לוי אבקסיס
- - -
היו"ר צחי הנגבי
אל תפריעי, שנייה, קצת סבלנות, אני חוזר פה על מה שכבר היה, כי אני יודע שזה בוער בלבך ואני לא רוצה להגיד לך שזה כבר נדון.

דבר שני, מה היה לפני שנולדתי – אני לא יודע. אני קיבלתי רשימה מוסכמת של החלטת הוועדה המסדרת - - -
אורלי לוי אבקסיס
היא לא מוסכמת. הייתה פה - - -
היו"ר צחי הנגבי
זה לא פייר, אורלי, אני עושה לך כבוד, אני עונה לך - - -
אורלי לוי אבקסיס
יש לקואליציה ולאופוזיציה אינטרס משותף למנוע ממפלגה שלמה ומח"כים טובים להיות חברים בוועדות משמעותיות.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. בבקשה להמשיך.
אתי בן-יוסף
חוזרים לוועדת הכלכלה. מטעם הרשימה המשותפת: דב חנין ועבד אלחכים חאג' יחיא. יש עתיד: יעקב פרי. כולנו: טלי פלוסקוב. ש"ס: יצחק וקנין. יהדות התורה: נציג - - -
אורלי לוי אבקסיס
וגם כאן אין לישראל ביתנו. וככה אני אמשיך לאורך כל הדרך, כל ועדה שתהיה, כדי שקולי יישמע ולא רק לפרוטוקול. יש פה תקשורת, ואני מבקשת שהתקשורת תשמע - - -
היו"ר צחי הנגבי
אורלי, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.
אורלי לוי אבקסיס
אתה יכול לקרוא אותי וגם להוציא אותי החוצה – יכול להיות שהתקשורת תעשה מזה רעש.
היו"ר צחי הנגבי
אני אוציא אותך אם את תמשיכי.
אורלי לוי אבקסיס
יש פה שיתוף פעולה בין הקואליציה לאופוזיציה - -
היו"ר צחי הנגבי
אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה.
אורלי לוי אבקסיס
- - להדיר את רגליהם של חברי כנסת מצטיינים לכל הדעות, כדי שלא ישמיעו דעות שחלילה וחס יצרו את ידיהם... ואני לא יודעת איפה האופוזיציה פה - - -
היו"ר צחי הנגבי
זאת הפעם האחרונה שאני קורא לך לסדר. אנחנו בתוך תהליך של הצבעה, נא להמשיך.
אורלי לוי אבקסיס
אופוזיציה צריכה לדעת שהתפקיד שלה הוא באמת להקשות את הפעולה של הקואליציה, ופה יש מין שתיקה רועמת של המחנה הציוני, שנותן פה יד - - -
היו"ר צחי הנגבי
אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. נא לצאת.
אורלי לוי אבקסיס
בבקשה, תוציא אותי.
היו"ר צחי הנגבי
נא לצאת.
אחמד טיבי
וולקאם טו דה אופוזיציה.
אורלי לוי אבקסיס
חבר הכנסת אחמד טיבי, אנחנו שיתפנו אתכם פעולה והוספנו תקן לוועדת העבודה והרווחה, כדי שיהיה נציג שלכם - - -
אחמד טיבי
אני תמכתי. את מתפרצת לדלת פתוחה.
היו"ר צחי הנגבי
סליחה, אורלי, נא לצאת.
אחמד טיבי
אני בעד הגינות, גם לאופוזיציה, למרות שאתם ישראל ביתנו.
אורלי לוי אבקסיס
ואנחנו דאגנו שעפו אגבאריה יהיה גם בוועדת העבודה והרווחה, למרות שהוא היה שייך לכם, ואני הייתי בין אלו שתמכו בזה.

(חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס יוצאת ממליאת הוועדה).
אחמד טיבי
כשאמרתי "ברוכה הבאה לאופוזיציה" זה לא אומר שאני לא תומך בזה שתהיי בוועדה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. אנחנו ממשיכים בהצבעה.
אתי בן-יוסף
סיעת מרצ: חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

ועדת הפנים והגנת הסביבה. דוד אמסלם, נאוה בוקר ומיקי זוהר, מהליכוד. שני נציגים למחנה הציוני. הרשימה המשותפת: טאלב אבו עראר, עבדאללה אבו מערוף. יש עתיד: יעל גרמן. כולנו: רחל עזריה. הבית היהודי: בצלאל סמוטריץ'. ש"ס: יואב בן צור. נציג ליהדות התורה. מרצ: תמר זנדברג.

ועדת החינוך, התרבות והספורט. נורית קורן, ענת ברקו ומיקי זוהר, מהליכוד. שני נציגים למחנה הציוני. הרשימה המשותפת: מסעוד גנאים ויוסף ג'בארין. יש עתיד: נציג. כולנו: מירב בן ארי. הבית היהודי: מוטי יוגב. ש"ס: יעקב מרגי. ישראל ביתנו: סופה לנדבר. נציג ליהדות התורה.

הוועדה לענייני ביקורת המדינה. אורן חזן, אברהם נגוסה ודוד ביטן, מהליכוד. המחנה הציוני: שני נציגים. הרשימה המשותפת: אוסאמה סעדי. יש עתיד: קארין אלהרר. כולנו: יפעת שאשא ביטון. הבית היהודי: ינון מגל. ש"ס: יעקב מרגי. ישראל ביתנו: שרון גל.

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נורית קורן, ענת ברקו ואברהם נגוסה, מהליכוד. שני נציגים של המחנה הציוני. הרשימה המשותפת: ג'מאל זחאלקה. יש עתיד: מאיר כהן. כולנו: אלי אלאלוף. ש"ס: יעקב מרגי. נציג ליהדות התורה. מרצ: אילן גילאון.
ועדת המדע והטכנולוגיה. מטעם ליכוד
אורי מקלב, יואב קיש וענת ברקו. שני נציגים של המחנה הציוני - - -
היו"ר צחי הנגבי
רק שנייה, ענת ברקו ביקשה לצאת, אז תכתבי "נציג".
אחמד טיבי
אולי אורן חזן.
אורן חזן
אני רומז לו כבר שעה להגיד, והוא שותק. אתה לא משתף פעולה, אחמד. אני מבין, בשטחים לא לשתף פעולה, אבל פה גם לא?
אחמד טיבי
אני לא רוצה שהוא יתחרה בחלל של דני דנון.
היו"ר צחי הנגבי
בבקשה.
אתי בן-יוסף
הרשימה המשותפת: דב חנין. יש עתיד: חיים ילין. כולנו: יפעת שאשא ביטון. ישראל ביתנו: חמד עמאר.

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. חבר הכנסת אברהם נגוסה, מהליכוד. שני נציגים מהמחנה הציוני. יש עתיד: יואל רזבוזוב. כולנו: מיכאל אורן. הבית היהודי: מוטי יוגב. ש"ס: יצחק וקנין. ישראל ביתנו: סופה לנדבר ורוברט אילטוב.
רוברט אילטוב
כבוד היושב-ראש, גם לפרוטוקול וגם לך, אני רוצה להפנות שוב את תשומת הלב לכך שיש פה רק תשעה חברים בוועדה, ולמרות שהמפתח של הליכוד הרבה יותר גדול בכל הוועדות, אנחנו רואים שיש פה רק נציג אחד של הליכוד, ואותו דבר לגבי סיעות אחרות. לא ברור מה המפתח. אנחנו רואים בזה פשוט התנכלות לסיעה. תודה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. בבקשה.
אתי בן-יוסף
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. בני בגין, מהליכוד. שני נציגים מהמחנה הציוני. הרשימה המשותפת: עאידה תומא סלימאן וג'מאל זחאלקה. יש עתיד: עליזה לביא. כולנו: מירב בן ארי. הבית היהודי: ינון מגל. מרצ: נציג.
קריאות
- - -
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו בתוך תהליך של הצבעה, חברים. מי בעד ההצעה?
רועי פולקמן
אני מחליף את מירב בן ארי.
קארין אלהרר
אני מחליפה את עפר שלח.
היו"ר צחי הנגבי
מי נגד?
רוברט אילטוב
אופוזיציה אמתית.
היו"ר צחי הנגבי
מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור הרכבי ועדות הכנסת – רוב

נגד – מיעוט

ההצעה אושרה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה, ההצעה אושרה.
רוברט אילטוב
רביזיה.
היו"ר צחי הנגבי
נתראה... רגע, לא צריך על הכול?
אחמד טיבי
לא, אתה יכול להמשיך בסדר היום.
ארבל אסטרחן
אתה יכול לקבוע שזה עוד חצי שעה ולהמשיך.
אחמד טיבי
אם יש עוד משהו, הוא יכול להמשיך.
היו"ר צחי הנגבי
לא, אבל מה אם תהיה רביזיה על הכול?
ארבל אסטרחן
אם תהיה רביזיה על הכול... אני לא יודעת, אולי - - -
היו"ר צחי הנגבי
רוברט, אתה בתוך ההצבעה, לא לצאת. אנחנו עושים את שלושת הדברים שאין בהצעה, ואז אתה יכול לבקש רביזיה. אם תרחם עלינו תעשה 29 דקות בבקשה, ולא חצי שעה, ואז אנחנו נעשה - - -
רוברט אילטוב
אנחנו נרחם עליכם עוד יותר: 28.5 דקות.
<2. המלצה לבחירת יושבי-ראש לוועדות הכנסת>
היו"ר צחי הנגבי
בסדר, אז אנחנו ממשיכים בהצבעה, ובקשת הרביזיה תוגש בסוף ההצבעה.

הנושא השני זה המלצה לבחירת יושבי-ראש. יושבי-הראש הם כדלקמן – יו"ר ועדת הכנסת: חבר הכנסת דוד ביטן. יו"ר ועדת הכספים: חבר הכנסת משה גפני. יו"ר ועדת החוץ והביטחון: חבר הכנסת צחי הנגבי. יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט: חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה: חבר הכנסת דוד אמסלם. יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט: חבר הכנסת יעקב מרגי. יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: חבר הכנסת אלי אלאלוף. יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה: חבר הכנסת אורי מקלב. יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות: חבר הכנסת אברהם נגוסה. אני רואה שיש פה תשע ועדות. אז שלוש יישארו לאופוזיציה.
יעקב מרגי
מתי אתה מקים את הוועדות המיוחדות?
היו"ר צחי הנגבי
יו"ר הכנסת צריך להודיע לנו שהוא רוצה להקים ועדות מיוחדות, וזה בזמן ש - - -
קארין אלהרר
ומתי הוועדות של האופוזיציה?
היו"ר צחי הנגבי
מתי שתרצו. אתם צריכים פשוט להחליט. לא החלטתם עדיין על יו"רים.
קארין אלהרר
רגע, ונתכנס אחרי שהם מצביעים?
היו"ר צחי הנגבי
אין בעיה, אם יהיו לכם שמות היום ותרצו היום, אז נעשה כינוס מיוחד של הוועדה המסדרת להחליט על היו"רים שלכם.
קארין אלהרר
אבל ביקורת המדינה כבר סגור, אז מה הבעיה?
רוברט אילטוב
ואם אני רוצה להגיד לך שזה רק המלצה?
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו התבקשנו על ידי יו"ר האופוזיציה להמתין ולקבל כמקשה אחת את כל ההחלטות של האופוזיציה, ואנחנו מכבדים את החלטת האופוזיציה.

טוב, עכשיו אנחנו נעשה הצבעה. מי בעד היושבי-ראש כפי שאני הצעתי?
רוברט אילטוב
בעד ההמלצה, לא בעד היושבי-ראש.
אחמד טיבי
אמרת על מעמד האישה?
היו"ר צחי הנגבי
מעמד האישה לא אמרתי, את זה האופוזיציה צריכה להגיד לנו.

מי בעד? תודה. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה למינוי יושבי-ראש לוועדות הכנסת – רוב

נגד – מיעוט

ההצעה אושרה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה. ההצעה אושרה.

<3. המלצה לבחירת סגנים ליושב-ראש הכנסת>
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו עוברים לנושא השלישי, שהוא סגני היושב-ראש. מטעם סיעת הליכוד: אורן חזן ונורית קורן, עד ה-1.6.2016 - - -
אחמד טיבי
שזה כל הקדנציה.
היו"ר צחי הנגבי
יותר מהקדנציה. אולי חלק מהקדנציה הבאה.
מטעם סיעת יהדות התורה
חבר הכנסת ישראל אייכלר, וזה מחצית קדנציה.
ארבל אסטרחן
בישיבת הרביזיה אני אגיד את התאריך המדויק. הקדנציה היא עד 19 בנובמבר 2019.
היו"ר צחי הנגבי
שזה ארבע שנים ושישה חודשים שנותרו. אנחנו ניקח מחשבון וארבל תכתיב לנו את האמצע.
ארבל אסטרחן
זה כנראה 25 באוגוסט 2017. אני אוודא את זה בישיבה הבאה.
היו"ר צחי הנגבי
מטעם סיעת כולנו: חברת הכנסת טלי פלוסקוב. מטעם סיעת ש"ס: חבר הכנסת יצחק וקנין. מטעם סיעת הבית היהודי: חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. מטעם סיעת יש עתיד: חבר הכנסת שי פירון. שבעה שמות.
קריאה
אתה יכול לקרוא עוד פעם?
היו"ר צחי הנגבי
אורן חזן, נורית קורן, ישראל אייכלר, טלי פלוסקוב, יצחק וקנין, בצלאל סמוטריץ' ושי פירון.
אחמד טיבי
אדוני, כנראה שבטעות השמטת את השם של הרשימה המשותפת.
אתי בן-יוסף
לא הגשת לי.
אחמד טיבי
אז שיגיד "נציג של הרשימה המשותפת". הוא לא אמר. אדוני, לא אמרת "סגן יושב-ראש, נציג של - - -
רוברט אילטוב
אחמד טיבי, אתה עדיין באופוזיציה.
אחמד טיבי
ובזכותך אני המפלגה השלישית בגודלה בכנסת.
רועי פולקמן
אדוני היושב-ראש, יש בקשה לציין גם אצלנו רוטציה באמצע הקדנציה.
היו"ר צחי הנגבי
באמצע ממש?
רועי פולקמן
כן.
היו"ר צחי הנגבי
אחמד, שנייה. לגבי טלי פלוסקוב – אותו תאריך כמו אייכלר. אורי מקלב, ישראל אייכלר הוא במחצית הראשונה של הקדנציה.
אורי מקלב
אם זה הסיכום, אז זה הסיכום.
קריאות
- - -
רועי פולקמן
ארבל, תוכלי לרשום אצלנו שנה וחצי ולא אמצע קדנציה? הרוטציה אצלנו היא שנה וחצי.
ארבל אסטרחן
תגיד תאריך.
רועי פולקמן
אנחנו תכף נחשב את זה. 1 בדצמבר 2016.
היו"ר צחי הנגבי
אחמד טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי
לנו מגיע סגן יושב-ראש, עם השבעה האלה או לפני חלק מהשבעה האלה, על פי דין. ולכן נדמה לי שנשמט מההקראה שמה של הרשימה המשותפת, והיא תמסור את השם יותר מאוחר. אנחנו לבטח לפני יש עתיד ולפני יהדות התורה.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אנחנו נבדוק את זה. אנחנו לא יכולים יותר משבעה, אלא אם כן יש הארכה לתשעה.
אחמד טיבי
לא, לא, יש טעות כאן. בישיבה הקודמת סוכם וחולק - - -
רוברט אילטוב
אין טעות, נאמר שזה בהסכמה.
יואל חסון
הוא לא חייב לאשר את זה עכשיו.
היו"ר צחי הנגבי
הבנתי, אבל אנחנו רוצים לאשר את זה. אחמד, בעניין הספציפי הזה יש לנו חצי שעה עד הרביזיה, ולכן - - -
אחמד טיבי
אני מבקש לא להצביע על סגן יושב-ראש הכנסת עכשיו.
היו"ר צחי הנגבי
אנחנו מצביעים על כל האחרים.
רוברט אילטוב
אני מבקש כן להצביע.
היו"ר צחי הנגבי
אל תדאג, אני אדאג שיהיה פתרון.
אחמד טיבי
אני בטוח שיהיה סגן, אבל אני אומר את זה למען ההליך התקין.
יואל חסון
על חשבון מי זה יבוא? זה חייב להיות - - -
אחמד טיבי
אגב, אנחנו היינו עם סגן כאשר היו לנו רק ארבעה ושלושה. ועכשיו אנחנו 13.
היו"ר צחי הנגבי
רבותיי, הבנתי את העניין. אחמד, לא יהיה מצב שסיכום עם יו"ר הקואליציה הקודם לא יבוצע. אז תן לי לבדוק את זה במהלך החצי שעה שאפשרנו לחבר הכנסת - - -
רוברט אילטוב
מה, אלקין סיכם עם טיבי?
אחמד טיבי
לא, עם המסדרת. עם טיבי והמסדרת. למרות שקוראים לי אחמד.
היו"ר צחי הנגבי
אז אנחנו נצביע על זה, ואני מודיע לך שאם צדקת, אנחנו נעשה הצבעה חוזרת.
אחמד טיבי
תודה רבה. בשלב זה, אני עושה רביזיה.
היו"ר צחי הנגבי
מאה אחוז, תעשה אתו רביזיה בסוף ה...
אחמד טיבי
יש לך חצי שעה לבדוק את הדבר הזה.
היו"ר צחי הנגבי
בדיוק.
ארבל אסטרחן
אני רק אגיד שמחצית קדנציה מהיום עד לסוף הקדנציה של הכנסת, שמיועד ל-19 בנובמבר 2019, זה 25 באוגוסט 2017, ג' באלול תשע"ז, שיוצא יום שישי.
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אז זה התאריך למחצית קדנציה.

אנחנו עוברים להצבעה, ואני רק מזכיר שבתום ההצבעה אנחנו נצא לחצי שעה של הצבעות אי-אמון ורביזיה, ונחזור הנה ברבע לשש לרביזיה.
יעקב מרגי
אבל תגיד על מה מצביעים, כי היו - - -
היו"ר צחי הנגבי
על כל מה שיש - -
רוברט אילטוב
אני מציע שתקבע שעה אחרי האי-אמון, כדי שלא לסבך את הקואליציה.
היו"ר צחי הנגבי
- - על מה שהקראתי. שוב אני אומר מה הקראתי: אורן חזן, נורית קורן, ישראל אייכלר - - -
קריאות
- - -
היו"ר צחי הנגבי
אוקיי, אני חוזר: אורן חזן, נורית קורן, ישראל אייכלר, טלי פלוסקוב, יצחק וקנין, בצלאל סמוטריץ', שי פירון, בכפוף למה שאני בודק בהקשר של מה שהועלה פה על ידי חבר הכנסת טיבי.
ארבל אסטרחן
טלי פלוסקוב לתקופה מוגבלת - - -
היו"ר צחי הנגבי
גם טלי פלוסקוב, גם אורן חזן וגם נורית קורן זה לתקופות שאמרנו.
ארבל אסטרחן
טלי פלוסקוב עד - - - ואורן חזן וישראל אייכלר עד - - - באוגוסט - - -
קריאות
- - -
היו"ר צחי הנגבי
תודה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה למינוי סגני יושב-ראש הכנסת – רוב

נגד – מיעוט

ההצעה אושרה.
היו"ר צחי הנגבי
תודה.
רוברט אילטוב
רביזיה.
אחמד טיבי
רביזיה.
היו"ר צחי הנגבי
ניפגש פה עוד חצי שעה, ברבע לשש.

<הישיבה ננעלה בשעה 17:15.>

קוד המקור של הנתונים