ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/05/2015

ערעורים על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה המסדרת
26/05/2015

הכנסת העשרים
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 19>
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שלישי, ח' בסיון התשע"ה (26 במאי 2015), שעה 15:15
סדר היום
<ערעורים על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום>
נכחו
חברי הוועדה: >
צחי הנגבי – היו"ר
מיקי לוי

יעקב מרגי

חמד עמאר

חיים ילין
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן-יוסף
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון
<ערעורים על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום>
היו"ר צחי הנגבי
רבותי, אני פותח את הישיבה. התבקשנו לדון ולהחליט בערעור על החלטת הנשיאות מאתמול. הנושא הוא: "ביטול קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי לסבסוד מעונות-יום", של חבר הכנסת שרון גל; "ביטול דרישת התעסוקה של שני ההורים כתנאי לקבלת סבסוד במעונות-יום", של חבר הכנסת מיקי לוי.
דיברתי עם שרון גל. לפי התקנון מקובל שחבר הכנסת המערער נמצא כאן, זה למעשה תנאי לקבלת הערעור, אלא אם יש נסיבות בריאותיות או מוצדקות אחרות. הסיבה המוצדקת היא שבאמת אני התעכבתי לאורך שעות ארוכות בזימון הישיבה ולכן נאלץ היה לצאת. אבל חבר הכנסת מיקי לוי אתנו, אז זה מכסה את הבעיה הזאת.

אני חושב שגם אין מה להסביר, ההצעה שלך הוסברה כבר במליאה.
מיקי לוי
אני מאוד מודה. אני חושב שהנושא הזה ממש בנפשי והייתי מאוד שמח – מחר אין הצעות לסדר או הצעות חוק פרטיות והמליאה ממילא זמנה בידה.
היו"ר צחי הנגבי
זה עוד נושא ששנוי במחלוקת. אתם תשמעו בוודאי דעה נוגדת מנציגי המפלגות הדתיות והחרדיות – זה בסדר, זה חלק מהדמוקרטיה. אבל הערעור שלך צריך לבוא להצבעה: מי בעד קבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

בעד קבלת הערעור – פה אחד
הערעור נתקבל
היו"ר צחי הנגבי
הערעור עבר ויתווסף לסדר-היום, בסוף סדר-היום ביום רביעי. אני מודה לך.
מיקי לוי
תודה רבה, אדוני.
היו"ר צחי הנגבי
הישיבה סגורה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:20.>

קוד המקור של הנתונים