ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/05/2015

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20) – טענות חריגה מגדר נושא הצעת החוק הנדונה בוועדה המיוחדת.

פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה המסדרת
12/05/2015

הכנסת העשרים
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 7>
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שלישי, כ"ג באייר התשע"ה (12 במאי 2015), שעה 05:00
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20) – טענות חריגה מגדר נושא הצעת החוק הנדונה בוועדה המיוחדת.
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – היו"ר
רוברט אילטוב

נאוה בוקר

דוד ביטן

מיכל בירן

מירב בן ארי

יואב בן צור

אילן גילאון

מכלוף מיקי זוהר

יואל חסון

איתן כבל

עליזה לביא

מיקי לוי

ז'קי לוי

יריב לוין

מרב מיכאלי

אורי מקלב

יעקב מרגי

אברהם נגוסה

ניסן סלומינסקי

רחל עזריה

דניאל עטר

חמד עמאר

מאיר פרוש

נורית קורן

מיקי רוזנטל

יפעת שאשא ביטון

עפר שלח

איילת שקד
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
סיגל קוגוט
מנהל/ת הוועדה
אתי בן-יוסף
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20) – טענות חריגה מגדר נושא הצעת החוק הנדונה בוועדה המיוחדת.
היו"ר זאב אלקין
חברים יקרים, חברי הוועדה המסדרת, מזמן לא התראינו. כנראה שניחנתי בכושר הנבואה כשאמרתי שנצטרך להזעיק אתכם בלילה. אני בינתיים אעדכן אתכם. הרשימה מוועדת חוקה בדרך.

התכנסנו כאן לצורך דיון בבקשות, טענות לנושא חדש על חלק ניכר מהסתייגויות שעלו להצבעה בוועדה המיוחדת, כשהוועדה שלנו היא זאת שמוסמכת לקבוע אם זה נושא חדש או לא. היה שם שיתוף פעולה מבטיח רבות בין נציגי קואליציה לאופוזיציה. נציגי האופוזיציה טענו נושא חדש על חלק מההסתייגויות שהם בעצמם הביאו, נציגי הקואליציה לא התנגדו לזה.

חברים, נטענו טענות לנושא חדש על מספר הסתייגויות שכרגע נדונו למטה בוועדה המיוחדת - הסתייגויות 2 ו-4 של סיעת מרצ, הסתייגויות 6,7,8 13-138 של הרשימה המשותפת, 2 ו-2 לחילופין של ישראל ביתנו, הסתייגויות 1,13,14,4,50,53-55, 63-89, 93-99 של המחנה הציוני, והסתייגויות 5,8,27,29,31, 81 ו-89 של סיעת יש עתיד. הייתה קבוצה גדולה מאוד של הסתייגויות שחברי הכנסת טענו שזה נושא חדש. כפי שהעיר, בצדק, חבר הכנסת כבל, בהחלט יכול להיות שמנסחים הסתייגויות והמנסחים עצמם מגיעים למסקנה שמדובר בפועל בנושא חדש. אני בהחלט מבין ולא בא בטענות.
יעקב מרגי
אני רק לא מבין למה הכל לא הוכרז כנושא חדש.
היו"ר זאב אלקין
כי חברי הכנסת פעלו בהיגיון. כמו שהם בהיגיון ניסחו הסתייגויות, ככה הם בהיגיון הצליחו להבחין מה מכל ההסתייגויות האלו זה נושא חדש, והאירו את עינינו. בדרך כלל יש קרב בין יושב-ראש ועדה, לבין חברי הכנסת שטוענים נושא חדש. הוא מתעקש שזה לא נושא חדש. אני הולך להפתיע אתכם. אני תומך. אני חושב שההערות היו לעניין, ואני מציע לוועדה המסדרת לאשר את כל הבקשות לנושא חדש, כי אכן, לדעתי, מדובר כאן בנושא - -
איתן כבל
אנחנו מבקשים לחזור בנו.
היו"ר זאב אלקין
לצערי, זה מאוחר, זה כבר עלה לפה. אני תומך בבקשות שעלו מהוועדה על ידי חברי כנסת שונים, רובם על ידי חברי כנסת מהאופוזיציה. אכן מדובר בנושאים חדשים בהסתייגויות האלו, ואני מציע לוועדה המסדרת לאשר את הבקשה הזאת. אתם רוצים הצבעה ידנית או שמית?
מיקי לוי
שמית.
היו"ר זאב אלקין
אני מקריא את ההסתייגויות. אנחנו מתחילים עם ההסתייגויות של סיעת מרצ. ההצבעות יהיו ידניות. הסתייגות מספר 2 של מרצ.
סיגל קוגוט
הסתייגות מספר 2 מדברת על שר בלי תיק: "כל עוד יתמוך בהמשך שלטונות של נתניהו, יכול השר לעשות ככל רצונו - -
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הנושא הזה כנושא חדש?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
אושר כנושא חדש
הסתייגות מספר 4 של סיעת מרצ.
סיגל קוגוט
"הוראת שעה זו תימשך כל עוד בנימין נתניהו הוא חבר הכנסת המרכיב את הממשלה".
היו"ר זאב אלקין
מי בעד הנושא הזה כנושא חדש? מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
אושר כנושא חדש
ההסתייגויות של ישראל ביתנו – 2 ו-2 לחלופין.
סיגל קוגוט
הסתייגות 2 ו-2 לחלופין מדברות על מספרי השרים –16 ו-17.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד שתי ההסתייגויות האלו, מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
2 ההסתייגויות אושרו כנושא חדש
ההסתייגויות של הרשימה המשותפת, בבקשה תסבירי.
סיגל קוגוט
כל ההסתייגויות של הרשימה המשותפת הם לסעיפים שאינם קשורים כלל להצעה הממשלתית.
היו"ר זאב אלקין
זה 6,7,8 ו-13-38.
סיגל קוגוט
אלה סעיפים שמתקנים סעיפים שההצעה הממשלתית אינה עוסקת בהם כלל ועיקר, כגון: אי אמון בממשלה, פיזור הכנסת, תפקוד הממשלה, אצילת סמכויות.
מאיר פרוש
אז למה זה נקרא חדש אם בכלל לא דנים עליו?
סיגל קוגוט
זה נושא חדש. אם תאשר שזה נושא חדש, לא יוכלו לדון בו.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד להגדיר את כל ההסתייגויות האלו כנושא חדש, מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
הסתייגויות 6,7,8 ומ-13-38 אושרו כנושא חדש
ההסתייגויות של המחנה הציוני
1,13,40,50, 53-55, 63-89 ו-93-99.
סיגל קוגוט
רוב ההסתייגויות האלו כמו ההסתייגויות הקודמות עוסקות בנושאים שאינם קשורים להצעה הממשלתית. יש כאן שתי הסתייגויות שקשורות לסעיף 5: "אולם יכול שיהיה שר בלי תיק ובלבד שהשר אינו שואף להחליף את בנימין נתניהו, ואולם יכול להיות שיהיה שר בלי תיק ובלבד שלא מוקצה תקציב העולה על 5000 שקל לשר בלי תיק".
היו"ר זאב אלקין
הייתה הסתייגות על שמי.
סיגל קוגוט
זה סעיף 2 של הוראת התחילה: "ובלבד שחבר הכנסת אלקין - -
היו"ר זאב אלקין
מה לגבי כל השאר? זה כמו ברשימה המשותפת, סעיפים שהם לא רלוונטיים להצעת החוק. מי בעד להגדיר כנושא חדש הסתייגויות 1,13,14, 40, 53-55, 63-89, 93-99 של המחנה הציוני? מי בעד, מי נגד?
הצבעה

בעד – 17
נגד – 10

נמנעים – אין
כל ההסתייגויות האלו אושרו כנושא חדש
הסתייגויות של סיעת "יש עתיד" – 5,8,27,29,31,89.
סיגל קוגוט
סעיף 5 הוא סעיף מטרה. סעיף 8 הוא סעיף שקובע ששר יהיה ממונה על משרדו ויעסוק בו ברצינות ובאחריות. סעיף 27, במקום "תיק" יבוא "יכולת תפקודית". בסעיף 29, במקום "תיק" יבוא "כריזמה". ב-31 יתווסף "שר בלי תיק" – שר שיש לו לשכה, יש לו עוזרים, יש לו רכב אבל אין לו עבודה". 89. בסעיף 5(ו), במקום "אלא אם כן הביעה הכנסת אמון בממשלה או החליטה לאשר צירוף שרים לממשלה ,ברוב של שבעים חברי הכנסת לפחות", יבוא "מבלי תלות בנסיבות הפוליטיות, בכישורי המשא ומתן הכושלים של ראש הממשלה ואיומים של חברי סיעתו".
היו"ר זאב אלקין
על כל ההסתייגויות האלה, מי בעד להגדיר אותם כנושא חדש?

הצבעה
בעד – 16
נגד – 9

נמנעים – אין
אושר
כל הבקשות לנושא חדש אושרו כנושא חדש, הם לא ייכללו בהצעת החוק.
מרב מיכאלי
אני מבקשת רביזיה על כל ההחלטות של נושא חדש.
היו"ר זאב אלקין
ההצבעה על הרביזיה בוועדה המסדרת על נושא חדש תתקיים בעוד חצי שעה, בשעה 05:50 בבוקר.
<הישיבה ננעלה בשעה 05:15.>

קוד המקור של הנתונים