ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/05/2015

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20) (מ/915)

פרוטוקול

 
PAGE
10
הוועדה המסדרת
11/05/2015

הכנסת העשרים
מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 4>
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, כ"ב באייר התשע"ה (11 במאי 2015), שעה 13:50
סדר היום
רביזיה על החלטות הוועדה המסדרת בדבר הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20) (מ/915):
1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק, בכל הקריאות.

2. הצעה להקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק.

3. קביעת סדרי הדיון בהצעת החוק.
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – היו"ר
רוברט אילטוב

נאוה בוקר

דוד ביטן

מיכל בירן

מירב בן ארי

מכלוף מיקי זוהר

ג'מאל זחאלקה

דב חנין

יואל חסון

אחמד טיבי

איתן כבל

עליזה לביא

מיקי לוי

מרב מיכאלי

אורי מקלב

יעקב מרגי

אברהם נגוסה

ניסן סלומינסקי

רחל עזריה

דניאל עטר

חמד עמאר

מאיר פרוש

נורית קורן

מיקי רוזנטל

יפעת שאשא ביטון

איילת שקד
דוד אזולאי

ענת ברקו

מסעוד גנאים

מנחם אליעזר מוזס

עיסאווי פריג'

יואב קיש

מיכל רוזין
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רישום פרלמנטרי
טלי רם
<רביזיה על החלטות הוועדה המסדרת בדבר הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20) (מ/915):>
<1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת החוק, בכל הקריאות>
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני פותח את הדיון. יש לנו בקשה לשלוש רביזיות, רביזיה אחת על כל נושא. הנושא הראשון - הייתה בקשת פטור. אומנם, כשהתקבלה בקשת הרביזיה זה היה כעשר דקות, רבע שעה לאחר שכבר חתמתי, וזה הועבר למזכירות הכנסת, אבל לפנים משורת הדין אנחנו מאפשרים את הרביזיה. מי ביקש רביזיה על פטור מחובת הנחה? מרב, את ביקשת על כל הסעיפים?
מרב מיכאלי
כן, אני ביקשתי על כל הסעיפים.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת מיכאלי, בבקשה תנמקי את הרביזיה, יש לך שלוש דקות. חברת הכנסת מיכאלי, את ביקשת רביזיות על כל שלושת הסעיפים?
מרב מיכאלי
כן, כן.
היו"ר זאב אלקין
אז אני מציע, תנמקי כבר את כל שלוש הרביזיות ונצביע אותן אחת-אחת. יש לך חמש דקות לכל שלושת הסעיפים.
מרב מיכאלי
איך שלוש דקות לסעיף אחד, וחמש דקות לשלושה סעיפים?
היו"ר זאב אלקין
ככה. הרווחנו. בבקשה.
מרב מיכאלי
איזה מין דיל זה. שלוש כפול שלוש, לפי החשבון שלי, זה תשע.
היו"ר זאב אלקין
יש לך חמש דקות לנימוק הרביזיה. בבקשה.
מרב מיכאלי
תודה רבה, אדוני. אני חושבת שבעקבות הדיון שקיימנו כאן קודם, הדברים מדברים בעד עצמם. אני כמובן אבקש מחברי חבר הכנסת חנין להשתתף איתי, אני אחלק איתו ואנחנו נדבר שלוש דקות ושלוש דקות, ברשות אדוני, לנימוק הרביזיה.
היו"ר זאב אלקין
מקובל עלי.
מיקי לוי
אז עוד שלוש דקות לנו.
היו"ר זאב אלקין
לא, זה לא סיעתי. אתם גם לא הגשתם רביזיות, להזכירך.
מיקי לוי
הצטרפנו אליהם.
היו"ר זאב אלקין
לא הודעתם לנו, לא כתבתם לנו, אין דבר כזה. בכל מקרה מצביעים רק פעם אחת. מי שהודיע לנו על הרביזיות זה רק חבר הכנסת חנין וחברת הכנסת מיכאלי. אני גם מקבל פה ייעוץ משפטי שאני בכלל לא חייב לתת לכולם לדבר, גם מי שהגיש רביזיה.
איתן כבל
אתה ממש קפדן בעניין הזה.
היו"ר זאב אלקין
אני מנסה מאוד, כן. מנסה מאוד. אני פשוט מפחד מאיילת שקד כשרת המשפטים, צריך ליישר קו.
מיקי לוי
אתה לא מפחד מאף אחד.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת מיכאלי, שלוש הדקות שלך התחילו. בבקשה.
מרב מיכאלי
תודה רבה, אדוני. אדוני, כפי שפתחנו ואמרנו כל הזמן, הבקשה להקדים את הדיון היא-היא חלק מהבעיה. אין שום סיבה להקדים דיון בחוק שאיננו דחוף, שמעבר להיותו בלתי ראוי, בלתי חוקתי לטעמנו, גם מבזה את הכנסת ומבזה את ראש הממשלה בכך שהוא מבקש לשנות אותו כשנה אחרי שהוא עצמו כראש ממשלה שינה אותו.
מעבר לזה, אין שום דחיפות לעשות את זה בממשלת מעבר, לא כל שכן ממשלת מעבר שראש הממשלה שולט בה ביד רמה ומחזיק ברוב התיקים שלה; לא כל שכן, ממשלת מעבר שהיא פשוט רק מחכה שראש הממשלה יעמוד במילתו ובאמת יציג את הממשלה שהוא הודיע שעלה בידו להרכיב, למרות שעל פניו נראה שלא עלה בידו להרכיב אם הוא לא מסוגל להציג אותה לפני שהוא מעביר את התיקון שבעינינו לא ראוי להעביר לחוק הזה.

ככה שמקל וחומר לקל וחומר לקל וחומר, ודאי שבתוך כל ההליך המוקדם מדי, הלא ראוי, הלא מוצדק ובאמת חסר הבסיס הזה, אין שום סיבה גם להקדים בתוך ההליך שמתקיים בכנסת, עם ממשלת המעבר, עם הוועדה המסדרת שתקים ועדה מיוחדת, גם אם זה מתאפשר לה מבחינה תקנונית בכנסת, בתוך זה עוד להקדים ולתת פטור מחובת הנחה, באמת אני רואה שיש בזה ממש הכברה על הכברה של חוסר סבירות, חוסר מידתיות, וכמו שאמרנו, חוסר כבוד כלפי הכנסת וכלפי הציבור במדינת ישראל.
אני רוצה לבקש מחבר הכנסת דב חנין, שנמנע ממנו במהלך הדיון הקודם לפרט את ההצעות החלופיות שלו לסדרי הדיון שאתם קבעתם, בניגוד לדעתנו ובניגוד למה שנראה לנו כאמור, מידתי והגיוני בתוך הקונסטלציה של כנסת שרק קמה, רק קמה ועוד לא עשתה שום דבר, וכבר הקואליציה כופה בה סדרי דיון דורסניים ומחמירים. חבר הכנסת חנין רצה להציע הצעות חלופיות, אז אני אתן לו בבקשה לנמק את הרביזיה לעניין קביעת סדרי הדיון בהצעת החוק. תודה.
ג'מאל זחאלקה
אדוני, יש לי הערה לפני שחבר הכנסת חנין מדבר.
היו"ר זאב אלקין
לא, אין שום הערות. תודה רבה.
ג'מאל זחאלקה
לא, סליחה. אני רוצה לבקש דיון סיעתי, לאור דבריה החשובים והכבדים, דב חנין מציג את עמדתו.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חנין, אתה רשאי להציג. אתה לא חייב, אגב, אני יכול להסתפק בהצגה של חברת הכנסת מיכאלי.
ג'מאל זחאלקה
דרך אגב, זה דיון חדש. מותר לבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר זאב אלקין
אני כרגע נתתי את זכות הדיבור לחבר הכנסת חנין, הוא יכול לוותר עליה ואז אני אדון בשאלה של בקשתך.
מיכל רוזין
למה הוא צריך לוותר?
ג'מאל זחאלקה
הוא יחזור על ההצעה שלי.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה, חבר הכנסת חנין.
דב חנין
אדוני חבר הכנסת אלקין, אני מציע שתאפשר את ההתייעצות הסיעתית, אבל אני רק רוצה להפנות את תשומת לבך וגם את תשומת לבה של היועצת המשפטית של הוועדה לכך שנפל פגם עמוק מאוד בדיון שאנחנו קיימנו קודם לכן, והפגם הזה הוא לדעתי חסר תקדים בכנסת.
ישנו בכנסת דיון אבל כאשר אנחנו מגיעים לסיכומים, זכותו של כל חבר כנסת להציע הצעות. אני הצעתי הצעה ואמרתי שזו ההצעה הכי מרחיקת לכת, להימנע בכלל מלהפעיל את סעיף 98, אבל אם ההצעה הזו לא מתקבלת, וסברתי שכנראה היא לא תתקבל, יש לי גם שורה של הצעות חלופיות ענייניות שאני מבקש להציג אותן בפני הוועדה כדי שאולי חברי הכנסת ישתכנעו, ואולי לגופו של עניין, גם אם הם חושבים שצריך להפעיל את סעיף 98 לתקנון הכנסת, יבחרו להפעיל אותו בצורה אחרת ולא בצורה שאתה אדוני הבאת בפנינו.
העובדה שלא התאפשר להציג את ההצעות החלופיות האלה היא פגם מהותי, שפוגם בכל ההתנהלות של הדיון הקודם. אני חושב שאי אפשר לסיים דיון בלי לאפשר לחברי כנסת, לפני שמצביעים, להציג הצעות - לפחות להציג אותן, אפילו לא לנמק אותן – להציג הצעות, שחברי הכנסת יוכלו לקחת אותן בחשבון כדי שהם ישקלו אותן כאשר הם באים להצביע ולקבל החלטות.

אני רוצה להביא כמה מההצעות האלה בשלב הזה. הדרך היחידה היא רק לפתוח את הדיון כדי לאפשר איזושהי התייחסות עניינית להצעות האלה. אם לא נפתח הדיון, אנחנו נמצאים במצב שבו בעצם הוועדה הצביעה על הצעת סיכום מבלי שניתנה לחברי כנסת, לפני הסיכום הזה, להביא הצעות סיכום משלהם. זה דבר שכמו שאני אומר הוא חסר תקדים בהיסטוריה של הכנסת, ואני אומר את הדברים באחריות.

ההצעות הענייניות, בהנחה שלא התקבלה הצעתנו להימנע מלהפעיל את סעיף 98 לתקנון הכנסת, זה שהדיון בקריאה שנייה ושלישית – הצעה ראשונה – יתחיל ביום שני הבא ולא מחר. המטרה של ההצעה הזאת זה לאפשר דיון ראוי בוועדה, בין היתר להזמין מומחים. אכן, כמו שאמרת, ובצדק אדוני היושב-ראש, לא כאן אנחנו עושים את הדיון החוקתי אלא באותה ועדה מיוחדת שתקום, אבל יש כאן שאלות של משילות ואנטי משילות. רק לפני כמה חודשים הסבירו לנו שבזה תלויה המשילות, עכשיו מסבירים לנו שבזה תלויה - -
מרב מיכאלי
המשילות החדשה.
דב חנין
- - המשילות, אבל בכיוון ההפוך. כדאי שנבין, כדאי שנשתכנע, כדאי שנשמע את כל המומחים שבאו בפעם שעברה, כדאי שאולי נשמיע מומחים אחרים. הדברים האלה צריכים להידון בצורה רצינית בוועדה. דיון כזה, אם אנחנו רוצים להזמין מומחים מחוץ לכנסת, אם אנחנו רוצים לאפשר איזשהו דיון ציבורי בעניין הזה, ראוי שהוא ייערך לפחות שבוע. שבוע זה אגב זמן הרבה יותר קצר ממה שלקח לחוקי המשילות בפעם שעברה בוועדה, אז ישבנו חודשים על הדברים האלה.
איתן כבל
אני זוכר שהצענו להם, לא כדאי היה להם לקבל את זה כבר אז.
דב חנין
נכון. הצענו, לא השתכנעו, אבל בואו תשכנעו אותנו הפעם.
היו"ר זאב אלקין
לקח לנו זמן, והשתכנענו.
מסעוד גנאים
לקח זמן לחשוב על זה ואחר כך להשתכנע.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו אנשים הגיוניים, איתן, השתכנענו.
איתן כבל
אז אולי תקשיבו לנו שוב עכשיו.
יעקב מרגי
היה ניסוי מעבדה שלא צלח.
דב חנין
אני אומר את זה מבחינת הצעה חלופית אחת. הצעה חלופית שנייה שלי בעניין סדרי הדיון.
היו"ר זאב אלקין
אתם כבר שבוע לא בחוץ, אבל בסדר.
מיקי לוי
אני לא מבין, הם בקואליציה?
מיקי רוזנטל
משהו פה לא הבנתי. הסבר. הסבר בגוף ההצעה.
מיכל רוזין
הייתה פה שלילה כפולה.
היו"ר זאב אלקין
כבר שבוע נפרדו ממשרד החוץ. הם לא יכולים להתרגל למציאות הזאת.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, אני חושב שיש טעם לפגם במתכונת, שדווקא בכנסת הקודמת אנחנו התחלנו לצמצם אותה, של המרתונים הליליים חסרי הטעם. אני אומר את זה גם בתור חבר אופוזיציה. אין בזה טעם, אתה מדבר בשעה 2:00 בלילה, אין חברי כנסת, לא קואליציה, לא אופוזיציה.
איתן כבל
זה לא יהיה.
מיכל רוזין
הציבור צופה.
דב חנין
אני אומר את הדברים, אדוני היושב-ראש, באמת ברמה העניינית, לא ברמה של לקנטר. אנחנו בסך הכול כולנו במוסד אחד. כבודו של המוסד הזה כבודנו, כבוד הדיון. אני מציע לסכם על צורת דיון שנניח מסתיימת בשעה 22:00 בלילה, מתחדשת בשעה 8:00 בבוקר, כדי שביחד נחשוב על מהם הדברים הראויים והנכונים. שוב, המטרה היא באמת באופן מאוד ענייני לקיים דיון בנושאים כל כך כבדים ורציניים, שיכבד אותנו, יכבד אותנו אפילו בצורה חלקית.
אורי מקלב
אולי נקבל את מה שהוא אומר ונכניס סעיף - - -
יעקב מרגי
אל תיפול במלכודת, תשאיר את זה לאלקין.
היו"ר זאב אלקין
אורי, תשאיר את זה.
אורי מקלב
גמישות בהחלטה.
דב חנין
מבחינת מסגרת הזמן.
היו"ר זאב אלקין
סיימת, דב? הזמן הסתיים, תודה רבה.
דב חנין
רק לגבי מסגרות הזמן לדיון.
היו"ר זאב אלקין
אבל הזמן הסתיים. היו לך שלוש דקות, נתתי לך בערך פי שניים מזה. אם ייפתח הדיון ברביזיה, יהיה לך זמן להציג את זה יותר בהרחבה.
דב חנין
אז אני שוב חוזר ואומר.
היו"ר זאב אלקין
הכיוון הכללי הוא ברור.
קריאה
נגד.
דב חנין
הכיוון הכללי, אדוני היושב-ראש, אני מסתפק באמירה הזאת. עצם העובדה שלא ניתנת לחבר כנסת אפשרות להציג הצעות ענייניות כמו אלה שהצגתי – אבל יש לי עוד – במסגרת דיון, זו פגיעה מהותית בכל הדיון שהתנהל פה בוועדה המסדרת. תודה.
ג'מאל זחאלקה
התייעצות סיעתית אנחנו מבקשים.
היו"ר זאב אלקין
אני שמעתי את הבקשה להתייעצות סיעתית. אני מכבד את הבקשה. חמש דקות התייעצות סיעתית. בשעה 14:14 תתקיים כאן הצבעה על הרביזיות. תודה רבה.
<(הישיבה נפסקה בשעה 14:09 ונתחדשה בשעה 14:14.)>
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני מחדש את הדיון. אנחנו מצביעים. חברים, כולם חזרו מהתייעצות סיעתית, כולל הסיעה שביקשה את זה, חבר הכנסת זחאלקה כאן. אני עובר להצבעה על שלוש הבקשות לרביזיה. קודם כול, בקשת רביזיה על סעיף 1, פטור מחובת הנחה. אני עובר על שמות חברי הכנסת.
(קורא בשמות חברי הכנסת)

זאב אלקין (ליכוד)

- נגד
יואב קיש (ליכוד)

- נגד (במקום חה"כ יריב לוין)
דוד ביטן (ליכוד)

- נגד

ענת ברקו (ליכוד)

- נגד (במקום חה"כ ז'קי לוי)

מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)


- נגד

נאוה בוקר (ליכוד)


- נגד
אברהם נגוסה (ליכוד)


- נגד

נורית קורן (ליכוד)


- נגד
איתן כבל ( המחנה הציוני)

- בעד

מרב מיכאלי (המחנה הציוני)

- בעד

מיכל בירן (המחנה הציוני)

- בעד

מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)

- בעד

דניאל עטר (המחנה הציוני)

- בעד

יואל חסון (המחנה הציוני)

- בעד

אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)

- אינו נוכח.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת אחמד טיבי (הרשימה המשותפת) – לא נוכח. יש מישהו במקומו?
דב חנין
מסעוד גנאים היה פה לפני רגע.
היו"ר זאב אלקין
אין.
(קורא בשמות חברי הכנסת)

דב חנין (הרשימה המשותפת)

- בעד

ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
- בעד
מיקי לוי (יש עתיד)


- בעד

עפר שלח (יש עתיד)


- אינו נוכח

חבר הכנסת עפר שלח לא נמצא. יש מישהו במקומו? אין.

(קורא בשמות חברי הכנסת)

עליזה לביא (יש עתיד)


- בעד

רחל עזריה (כולנו)


- נגד
יפעת שאשא ביטון (כולנו)

- נגד

מירב בן ארי (כולנו)


- נגד

איילת שקד (הבית היהודי)

- נגד
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)

- נגד

יעקב מרגי (ש"ס)

-
נגד

דוד אזולאי (ש"ס)


- נגד (במקום חה"כ יואב בן צור)

מאיר פרוש (יהדות התורה)

- נגד
אורי מקלב (יהדות התורה)

- נגד

רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)

- בעד

חמד עמאר (ישראל ביתנו)

- בעד

מיכל רוזין (מרצ)


- בעד (במקום חה"כ אילן גילאון)
היו"ר זאב אלקין
17 נגד, 13 בעד. בקשת הרביזיה לסעיף הראשון לא התקבלה, וההחלטה הופכת על-ידי כך לסופית.

<2. הצעה להקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק>
היו"ר זאב אלקין
הסעיף השני הוא הרכב הוועדה. אנחנו מצביעים על בקשת הרביזיה.

(קורא בשמות חברי הכנסת)

זאב אלקין (ליכוד)


- נגד

יואב קיש (ליכוד)


- נגד (במקום חה"כ יריב לוין)

דוד ביטן (ליכוד)- נגד

ענת ברקו (ליכוד)


- נגד (במקום חה"כ ז'קי לוי)
מכלוף מיקי זוהר (ליכוד)


- נגד

נאוה בוקר (ליכוד)


- נגד

אברהם נגוסה (ליכוד)


- נגד

נורית קורן (ליכוד)


- נגד

איתן כבל ה(המחנה הציוני)

- בעד

מרב מיכאלי (המחנה הציוני)

- בעד
מיכל בירן (המחנה הציוני)

- בעד

מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)

- בעד

דניאל עטר (המחנה הציוני)

- בעד

יואל חסון (המחנה הציוני)

- בעד

אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)

- אינו נוכח

דב חנין (הרשימה המשותפת)

- בעד

ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
- בעד

מיקי לוי (יש עתיד)


- בעד
עפר שלח (יש עתיד)


- אינו נוכח

עליזה לביא (יש עתיד)


- בעד

רחל עזריה (כולנו)


- נגד

יפעת שאשא ביטון (כולנו)

- נגד

מירב בן ארי (כולנו)


- נגד

איילת שקד (הבית היהודי)

- נגד
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)

- נגד

יעקב מרגי (ש"ס)


- נגד

דוד אזולאי (ש"ס)


- נגד (במקום חה"כ יואב בן צור)

מאיר פרוש (יהדות התורה)

- נגד

אורי מקלב (יהדות התורה)

- נגד

רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)

- בעד

חמד עמאר (ישראל ביתנו)

- בעד

מיכל רוזין (מרצ)


- בעד (במקום חה"כ אילן גילאון)
היו"ר זאב אלקין
אומנם, כבר עברנו את השמות של הרשימה המשותפת, אבל לפנים משורת הדין, במקום חבר הכנסת אחמד טיבי – חבר הכנסת מסעוד גנאים.
מסעוד גנאים
בעד.
היו"ר זאב אלקין
14 בעד הרביזיה, 17 נגד. הרביזיה לא התקבלה. גם הנושא השני הפך לסופי.
<3. קביעת סדרי הדיון בהצעת החוק>
היו"ר זאב אלקין
אני מצביע על הבקשה השלישית של הרביזיה, הפעם על סדרי הדיון.
מאיר פרוש
שמית, או בהצבעה?
היו"ר זאב אלקין
שמית.

(קורא בשמות חברי הכנסת)

זאב אלקין (ליכוד)

- נגד

יואב קיש (ליכוד)

- נגד (במקום חה"כ יריב לוין)

דוד ביטן


- נגד

ענת ברקו


- נגד (במקום חה"כ ז'קי לוי)

מכלוף מיקי זוהר

- נגד

נאוה בוקר


- נגד

אברהם נגוסה


- נגד

נורית קורן


- נגד

איתן כבל


- בעד

מרב מיכאלי


- בעד

מיכל בירן


- בעד

מיקי רוזנטל


- בעד

דניאל עטר


- בעד

יואל חסון


- בעד

מסעוד גנאים


- בעד (במקום חה"כ אחמד טיבי)

דב חנין- בעד

ג'מאל זחאלקה


- בעד

מיקי לוי


- בעד

עפר שלח


- אינו נוכח

עליזה לביא


- בעד

רחל עזריה


- נגד

יפעת שאשא ביטון

- נגד

מירב בן ארי


- נגד

איילת שקד


- נגד

ניסן סלומינסקי


- נגד

יעקב מרגי


- נגד

דוד אזולאי


- נגד (במקום חה"כ יואב בן צור)

מאיר פרוש


- נגד

אורי מקלב


- נגד

רוברט אילטוב


- בעד
חמד עמאר


- בעד

מיכל רוזין


- בעד (במקום חה"כ אילן גילאון)
היו"ר זאב אלקין
17 נגד, 14 בעד. הרביזיה לא התקבלה.

ההצבעות הסתיימו וההחלטות של הוועדה המסדרת הפכו להחלטות סופיות.

מספר הערות. הערה אחת, בעקבות ההערה של חבר הכנסת דב חנין. אל"ף, הוועדה המסדרת בהחלט הייתה בעמדה לאמץ את ההצעה שהוצעה ולכן כפי שאתה רואה לא נפלה טעות בהחלטתה גם בפעם הראשונה. היא שמעה את הצעותיך ועדיין החליטה לא - - -
דב חנין
לא שמעה את כל ההצעות.
היו"ר זאב אלקין
ועדיין לא החליטה לפתוח את הנושא מחדש.
מיקי לוי
זה חוכמה קטנה. זה חוכמה קטנה מאוד.
היו"ר זאב אלקין
הדבר השני, רק למען הפרוטוקול, שייאמר – שחלק ממה שאתה מציע מתאפשר גם בהצעות סדרי דיון שאושרו על-ידי הוועדה. במידה שהאופוזיציה לא תרצה לנצל את שעות הלילה לדיונים, היא יכולה להכריז על הפסקה ולחזור לדיון בשעות הבוקר.

יותר מכך. אני מכריז בשם הקואליציה שאנחנו מוכנים לקחת על עצמנו חלק מההשלכות של העניין הזה, זאת אומרת לקחת על עצמנו את שעות הלילה ולקחת על עצמנו גם את השעה האחרונה שהיא הכי מסוכנת. למה? כי אתם יודעים, לא תמיד חישוב הזמן תואם את התוצאה בפועל, והיות ובסדרי דיון נאמר באופן קטגורי שבשעה 11:00 בבוקר יורד המסך על ההסתייגויות – מי שלא הספיק, לא הספיק – אני מציע שאת השעה האחרונה בחלוקת הזמן אנחנו ניקח על הקואליציה, מקסימום הנציגים שלנו הם אלה שיספגו את המשמעות של הדבר הזה, ולכן בהחלט אפשר לעמוד במה שאתה הצעת.

הערה שלישית, רק לסדר-היום. אני באתי לכאן לאחר מאמצים במשך כמה ימים – ויש לי עדים – להגיע להסכמות עם נציגי האופוזיציה. לצערי, לא הגענו להסכמות.
איתן כבל
לא יהיו הסכמות.
היו"ר זאב אלקין
יפה, בסדר. אז ברגע שלא יהיו - - -
קריאות
- - -
מיכל רוזין
זה לא נקרא הסכמות כשאתה אומר "תסכים איתי".
היו"ר זאב אלקין
לא, לא. הייתי מוכן להתדיין על הכול. ברגע שאין הסכמות, אל תתפלאו שהקביעה תהיה חד-צדדית באמצעות רוב. אני אומר את זה גם לעתיד.

אני מציע לאופוזיציה גם בעתיד להגיע להסכמות ואז להביא לידי ביטוי חלק מהשאיפות שלה. לא תרצו להגיע להסכמות, אז תהיה קביעה חד-צדדית.
מרב מיכאלי
אדוני הנכבד, לא כל הכוח בידיים של הקואליציה אמור להיות מלכתחילה. בגלל זה יש חוקים, בגלל זה יש כלים לאופוזיציה - -
היו"ר זאב אלקין
בוודאי.
מרב מיכאלי
- - שבהם היא יכולה לעמוד, גם אם היא תפסיד בסוף בהצבעה.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת מרב מיכאלי, אנחנו נהגנו כאן קלה כחמורה לפי הייעוץ שקיבלנו מהייעוץ המשפטי בכל המהלכים כאן, כולל ההצבעה על הסעיף שעליו דיבר חבר הכנסת דב חנין – לפני שהצבעתי שאלתי את היועץ המשפטי האם אני יכול לעשות זאת.
לגבי העתיד, היות ונמצאים כאן כל חברי הוועדה המסדרת, אל תגידו שלא ידעתם. כידוע, הוועדה המסדרת, כמו ועדת הכנסת, היא ועדת הבית, שיכולה לפעול ברגע שאין פגרה, בכל רגע נתון.
אנחנו נכנסים כאן, בין השאר כפועל יוצא של לוחות זמנים שנקבעו, לעבודה אינטנסיבית על החוק, בהנחה שהחוק יאושר במליאה וכולי.

ועל כן, בהחלט צפויות ישיבות של הוועדה המסדרת במשך הלילה. לכן, מי שרוצה להיות זמין, תדאגו להיות זמינים דרך הסיעות ודרך ניהול הוועדה כי הכנסת תעבוד הלילה על החוק הזה ויכול להיות שיהיו נושאים שבהם יזדקקו לוועדה המסדרת, אז אל תגידו "לא ידעתי".
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:25.>

קוד המקור של הנתונים