ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/05/2015

הגשת דוח מבקר המדינה 65ג'

פרוטוקול

 
PAGE
3
05/05/2015

הכנסת העשרים
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 1>
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, ט"ז באייר התשע"ה (05 במאי 2015), שעה 14:00
סדר היום
הגשת דוח מבקר המדינה 65ג'
מוזמנים
>
יושב ראש הכנסת יואל יולי אדלשטיין

מבקר המדינה יוסף חיים שפירא

אלי מרזל - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

ליאורה שמעוני - משנה למנכ"ל המשרד

יובל חיו - משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

עו"ד צחי סעד - ניצב בדימוס, ראש מטה משרד מבקר המדינה

עמיחי שי - יועץ בכיר למבקר המדינה לתפקידים מיוחדים
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון
<הגשת דוח מבקר המדינה 65ג'>
יו"ר הכנסת יואל יולי אדלשטיין
אדוני המבקר, גברתי, מנהלת הוועדה לביקורת המדינה, אנחנו עדיין בהיעדר יושב ראש, כולי תקווה שבעתיד הקרוב כבר יתייצבו הדברים כאן, בכנסת ובממשלה, ונוכל לתת טיפול אמיתי לסוגיות שמעלה הדוח החדש שמעלה הדוח החדש של מבקר המדינה, כיאה לכנסת וכנדרש לאזרחים.

הדוח החדש שלך, אדוני, עוסק בנושא שהוא לדעתי מן החשובים ביותר לדמוקרטיה הישראלית, לשלטון בישראל – מאבק למען טוהר המידות, ואני חושב שזה שאתה, בין היתר בנושא הזה, יש לזה ערך רב מבחינת כל מיני טלטלות, בתחום הזה, שעברנו בשנים האחרונות. כולי תקווה שזה יגרום באמת לשיפור האמיתי במערכות השונות. מיותר לומר שאני, כיושב ראש כנסת, מחזק את ידיכם בעבודה החשובה שאתם עושים.

הפרק הנוסף, שאנחנו בדרך כלל נחשפים לו באמצעי התקשורת כשלומדים על עוד גוף, עוד ארגון – אפשר לראות בזה אפילו דבר חיובי, שעוזר לאזרחים לממש את הזכויות שלהם מול מוסדות שונים, לרבות הביטוח הלאומי, ובראש ובראשונה, אבל יחד עם זה, תמיד עולה אצלנו איזושהי תחושה של אי נוחות עם העניין הזה – למה צריך גוף פרטי, ועוד תמורת תשלום, לטפל בסוגיה שהיא, כביכול, מובנת מאליה, ולמה, כמו שאתה מציין בדוח, אדוני, כמיליארד שקל מכספי משלם המסים, שהיו אמורים להגיע לאנשים שהם או הכי חלשים בחברה שלנו, או שנפגעו ועברו טראומה מספקת, על מנת לפחות לממש את הזכויות שלהם שניתנות להם, על פי החוק - למה הם צריכים לרדוף אחרי הכסף הזה, ולמה חלקו נשאר בקופת המדינה ולא מגיע לאזרח שנמצא במצוקה, במקרה הזה.

נושא נוסף שמפעם למפעם עולה על הפרק במיוחד לא מזמן – היה לנו חג הפסח וראינו את כל חלוקות המזון. זו דילמה. מצד אחד, אתה, כיהודי גאה, שלא נותן לנזקק להגיע לסדר פסח בלי שיהיו לו דברים בסיסיים על השולחן, ומצד שני הלב נחמץ כל פעם מחדש מכך שאתה מבין שלמשפחות שונות אין דברים בסיסיים ביותר בבית, לרבות מזון, ואתה, אדוני, מתייחס לתופעה של בזבוז, בעצם, בתחום הזה – השמדת המזון, אם זה במוסדות ציבוריים, אם זה בצה"ל, אם זה בתוצרת חקלאית, אם זה פג תוקף או כמעט פג תוקף, כל מיני תופעות מהסוג הזה. אני חושב שהתופעות האלה מוכרות לכל אחד מאתנו, גם מי שלא עוסק בפיקוח, אלא שהוא רק אזרח במדינה הזו, ורואה את הדברים אל מול עיניו, ואני חושב שגם כאן – אני כולי תקווה שהממשלה שתקום תדע לתת על זה את הדעת. אנחנו, ככנסת, אחרי הכינון של הוועדה הרלבנטית, הוועדה לביקורת המדינה, אולי גם נחפש תשובות בצורה של חקיקה בתחום הזה.

הנושא האחרון שאני מזכיר זה הנושא של מערכת הבריאות, נושא כאוב. אני מקווה שזה לא יישמע כמשחק מילים. כשאנחנו שומעים עדיין על מחסור במיטות, לרבות בתחומים שהם פיקוח נפש, הצלת חיים – כמו טיפול נמרץ, אז אני חושב שנזכרים באותה זקנה במסדרון שעדיין, לצערי, היא באותו מסדרון, ועם אותו היעדר מיטה. עברו מאז כמה וכמה ממשלות וכמה וכמה כנסות, והיו אפילו פעולות כאלה ואחרות בתחום הזה – של הוספת מיטות, תקציבים, בנייה – אבל עדיין, המטרה שרצינו עדיין לא הושגה, ואתה מציין את זה באומץ בדוח. גם כאן, בתחום הזה, ודאי שאני מקווה שיינתן טיפול רציני לנושא של מחסור בכוח אדם, ציוד, מיטות, כפי שכבר ציינתי, ומערכת הבריאות שלנו תיראה טיפ טיפה אחרת.

אני חוזר ואומר שאני מאד מקווה שכאן, בכנסת, ייגמר סוף סוף המשא ומתן הקואליציוני הבלתי פוסק, ותוקם ממשלה שלא תוכל רק לשרוד ביום יום אלא להוביל דברים שחשובים לאזרחים, ואני מקווה שגם הנושאים שאתה מעלה בדוחות יקבלו טיפול עד הסוף, כמו שצריך. אני זוכר שרק לפני כמה דוחות, לא אציין את התאריך המדויק כי הוא כרגע לא לפני, אבל שיבחתי את אדוני ואת הצוות שלך על כך שהתייחסת לכל הנושא של המצוקות של עולי אתיופיה. אני לא רוצה לומר שאף אחד לא טיפל. אולי טיפלו, אבל עדיין אנחנו רואים כמה זעם עצור התפרץ החוצה בימים האחרונים, ואני לא חושב שיימצא אדם אחד שלא מבין עד כמה זה לא בריא לחברה שלנו, לכל מה שאנחנו מייצגים, לערכים שלנו, ואז, כלשון העם, "יפה שעה אחת קודם". אתה מתריע, אתה מפרסם את הדברים, אתה מטפל בעומק בדברים, ואני מקווה מאד שאנחנו, ככנסת, וכממשלה, נעמוד בסטנדרטים שאתה מציב, ונוכל לתת טיפול אמיתי לנושא.

תודה רבה לך, אדוני, כרגיל, על הדוח.
מבקר המדינה יוסף חיים שפירא
אדוני יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יואל יולי אדלשטיין, הגברת חנה פריידין, מנהלת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, מר יעקב זלצר, המפקח הכללי לענייני ביקורת במשרד ראש הממשלה. בראשית, הגדרתי כיעד למשרד מבקר המדינה, בצד המשך המאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות, גם טיפול מעמיק בנושאים כלכליים וחברתיים, ואכן – משרד מבקר המדינה מקיים ביקורת נרחבת בנושאים אלה ומייחד לכך כוח אדם ומשאבים ניכרים. דוח שנתי זה חובק 37 פרקים, העוסקים בנושאים בתחומים חברתיים-כלכליים שיש להם השפעה רבה על איכות חייהם של האזרחים במדינה, על שמירת זכויותיהם, ועל השירות שהם מקבלים מגורמי השלטון השונים.
בקצרה אני אמנה את הפרקים העיקריים, ולאחר מכן מנכ"ל המשרד וראשי החטיבות אולי ירחיבו קצת. בין הפרקים ניתן למצוא את אלה העוסקים במימוש זכויות חברתיות, בביטחון תזונתי, בהגנה על זכויות עובדים בשכר נמוך, ובדיור לנזקקים, כפרקים המייצגים את ההגנה על הזכות לכבוד שהיא זכות חוקתית במדינת ישראל. ניתן למנות אף את הדוחות העוסקים בזכויות החולה, ובטיפול בקטינים שנפגעו מאלימות ומתקיפה מינית, המייצגים את ההגנה על הזכות לפרטיות והזכות לאוטונומיה. כמובן שגם יתר הפרקים הינם חשובים ומתווים דרך לקיומו של השירות הציבורי בו ישנה הקפדה יתרה על טוהר המידות, וכן על שירות ציבורי השומר על עקרונות חסכון ויעילות.

במעמד זה לא אוכל שלא להידרש לסערות הרוגשות ברחובה של עיר. עם כניסתי לתפקיד צפיתי את סוגיית הקשיים. עם כניסתי לתפקיד צפיתי את סוגיית הקשיים בהשתלבותם של יוצאי הקהילה האתיופית כנקודת שבר. בגדרו של דוח המבקר לשנת 2012 כללתי דוח נוקב בנושא – היבטים בשילוב קידומם של יוצאי אתיופיה, פגמים מהותיים בניהול תכנית לאומית, וציינתי כי ישנה חשיבות לאומית וציבורית ממדרגה ראשונה לתעדף את הטיפול בקהילה זו. כך פעלתי רבות בניסיון להביא לכדי מימוש את התחייבות המדינה שניתנה כבר לפני מספר שנים לקיים טקס להענקת תעודות הוקרה לפעילי העליה האתיופית, אולם, לצערי, טרם נקבע מועד לקיומו של טקס זה. אני קורא לראש הממשלה לקיים בדחיפות את טקס הענקת תעודות ההוקרה וכן ליישם את מסקנות דוח הביקורת תוך יצירת אווירה של שיח בין נציגי הקהילה ובין הגורמים הממשלתיים הרלבנטיים. רק שיח והידברות יסייעו להשבת הסדר על כנו ולהגנה על כבודם של יוצאי הקהילה.
לסיום, אבקש להודות גם לעובדים ולמנהלים במשרד מבקר המדינה וכן למנכ"ל המשרד ולהנהלת המשרד אשר עמלו על הכנת דוח זה בקפדנות, ביסודיות ומקצועיות, דבר שהצריך מאמץ רב. תודה רבה.
אלי מרזל
אדוני היושב ראש, מבקר המדינה, חברי להנהלת המשרד. הדוח שאנו מציגים היום מגלם את היישום של מדיניות מבקר המדינה להילחם מצד אחד בשחיתות, ומצד שני לטפל בנושאים חברתיים כלכליים, במיוחד באוכלוסיות קשות. כשאנחנו מציגים מצד אחד שבבתי חולים ובמוסדות בריאות נותנים הטבות לעובדים בחינם בהיקפים מאד גדולים, ומצד שני, בהיבטים של שמירה על זכויות המטופלים יש ליקויים רבים שאנשים מחכים בתורים, אותם תורים שאולי ניתנים לעובדים של בתי חולים – אנחנו רואים בזה שילוב של כל התורה שמבקר המדינה הנוכחי מדבר עליה.

אנחנו מצפים ומקווים שהרשות המבצעת תפעל לתיקון כל הליקויים הרשומים בדוח הזה במהירות, במיוחד בעת הזו בה יש בחברה מצוקות כל כך גדולות. תודה.
יו"ר הכנסת יואל יולי אדלשטיין
אני מודה לכולכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:20

קוד המקור של הנתונים