ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/04/2015

החלטה בדבר כינוס המליאה בפגרה לצורך מינוי סגנים ליושב-ראש הכנסת, המלצה לבחירת סגנים ליושב ראש הכנסת, בחירת סגן ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ

פרוטוקול

 
PAGE
2
15/04/2015

הכנסת העשריםנוסח לא מתוקן

מושב ראשון

<פרוטוקול מס' 2>
מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ו בניסן התשע"ה (15 באפריל 2015), שעה 9:45
סדר היום
<א. החלטה בדבר כינוס המליאה בפגרה לצורך מינוי סגנים ליושב-ראש הכנסת>
<ב. המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת>
<ג. בחירת סגן ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – היו"ר

מיקי זוהר

נאוה בוקר

יואב בן צור

מיקי לוי

אורי מקלב

יעקב מרגי

אברהם נגוסה

רחל עזריה

נורית קורן
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי

<א. החלטה בדבר כינוס המליאה בפגרה לצורך מינוי סגנים ליושב-ראש הכנסת>
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה. יש שלושה סעיפים על סדר היום. למעשה, כולם קשורים אחד לשני. הנושא הראשון הוא החלטה בדבר כינוס המליאה בפגרה לצורך מינוי סגנים זמניים ליושב ראש הכנסת. אני אסביר את המצב הפורמלי שבו אנחנו נמצאים. בדרך כלל ממנים סגנים זמניים ממש בתחילת הכנסת החדשה. תמיד ממנים שני חברי כנסת ותיקים עד שכל הכנסת מסתדרת, ואז יוצאים לפגרה. פה, מכל מיני סיבות, זה גם היה סמוך מאוד לפסח, וכבר התמנה יושב ראש כנסת קבוע, אז לא מונו סגנים זמניים כשיצאנו לפגרה.

עכשיו פורמלית כשאנחנו בפגרה, למעשה או שהממשלה צריכה לבקש כינוס מליאה, או שצריך להיות כינוס מליאה מסיבות אחרות. הוא תוכנן בהתחלה לשבוע הבא, אבל בסוף חברי הכנסת שחשבו להגיש בקשה לכינוס מליאה החליטו לא לעשות את זה, 25 חתימות החליטו לא לעשות את זה ולכן יתכן שאנחנו נצטרך כינוס מיוחד של המליאה לצורך מינוי הסגנים. גם אם היה כינוס של 25 חתימות, הנושא הזה לכאורה פורמלית הוא לא נושא שעולה בפגרה. מצד שני, לפי החוק, יושב ראש כנסת חייב סגן, כי למשל אם הוא עוזב את הארץ, לפי החוק חייב להיות מישהו שייכנס לנעליו.
יואב בן צור
שלא יעזוב...
היו"ר זאב אלקין
ולכן אחרי התייעצות עם הייעוץ המשפטי, הנתיב המשפטי שנמצא אמר שצריך בשביל זה המלצה פה אחד בהסכמה של ועדת הכנסת. היה שיח – למעשה, יושב ראש הכנסת בא בשיח עם חברי ועדת הסמכות משני הצדדים, מהקואליציה הזמנית ומהאופוזיציה הזמנית, וקיבל את הסכמתו לכך, ולכן זה הסעיף הראשון שאנחנו מתבקשים לאשר, את עצם העניין שהמליאה בפגרה תמנה את שני הסגנים הזמניים ליושב ראש הכנסת.
יעקב מרגי
יש תאריך יעד לכינוס?
היו"ר זאב אלקין
כן, כנראה יום שני, נכון? הסברתי ש-25 חתימות מכנסות את המליאה להצעה לסדר, אבל אם רוצים בנוסף לזה – ובזה עוסקים כרגע – להכניס את הנושא הזה, צריך אישור מיוחד בהסכמה פה אחד של ועדת הכנסת. אז אני מביא קודם כל את הבקשה הזאת של יושב ראש הכנסת להצבעה בוועדת הכנסת.
יעקב מרגי
למתי זה מתוכנן?
היו"ר זאב אלקין
אמרתי יום שני נכון לעכשיו, אבל רק אחרי שאנחנו מאשרים, זה יהיה בסמכות של יושב ראש הכנסת.
ארבל אסטרחן
ההחלטה היא ש-25 חתימות יוכלו לדרוש את כינוס הכנסת גם לצורך מינוי סגנים.
יעקב מרגי
לא נראה לי שלקואליציה יש בעיה.
היו"ר זאב אלקין
זה לא עניין של קואליציה אופוזיציה.
אורי מקלב
תעלה קודם כל את סעיף ב ואחרי זה את סעיף א. אני לא מבין למה אתה מכניס את סעיף א לפני סעיף ב.
היו"ר זאב אלקין
כי אני הולך לפי סדר היום.
אורי מקלב
אבל אני חושב שסדר היום צריך להשתנות. קודם כל צריך להחליט שיש שני סגנים, ואחרי זה להעלות את הנושא הבא.
ארבל אסטרחן
קודם מחליטים שיש סמכות ל-25 חברי כנסת.
אורי מקלב
אם סעיף א לא מאושר, אין טעם לדון בסעיף ב.
היו"ר זאב אלקין
וגם אם סעיף ב לא מאושר, סעיף א לא יכול להיות מאושר. זה אותו דבר.

אני מביא את הבקשה הזאת להצבעה בוועדת הכנסת, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה אושרה פה אחד.
היו"ר זאב אלקין
זה אושר פה אחד.

<ב. המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת>
היו"ר זאב אלקין
עכשיו אני עובר לנושא השני – המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת. יש פה הרבה חברי כנסת חדשים, אז אני אסביר במה מדובר. אנחנו לא ממנים את הסגנים הקבועים, זה כמו כל נושאי התפקידים בכנסת נעשה ברגע שיושלם המשא ומתן הקואליציוני. כשיהיה ברור מי בקואליציה ומי באופוזיציה, יהיה ברור מי בכנסת ומי בממשלה, ואז מתיישבים ומסדרים את כל המבנה של הכנסת – ראשי ועדות, סגנים.
אם כבר מדברים על זה, כדאי שתדעו, שהחוק קובע היום שניתן למנות שבעה סגנים ליושב ראש הכנסת ויש סמכות של ועדת הכנסת, ברוב של שלושת רבעי חברי ועדת הכנסת – כשמקרה הזה הוועדה מסדרת מתפקדת עדיין כוועדת הכנסת – להרחיב את זה לתשעה. אני עוד לא יודע, עוד לא היה שיח בין הקואליציה לבין האופוזיציה אם זה יישאר שבעה או תשעה, כי זה נושא שידרוש הסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה, שלושת רבעי זה רוב גדול והוא דורש הסכמה. בדרך כלל החלוקה היא לפי גודל הסיעות, לפעמים סיעות קטנות מייצרות מבנה שמאפשר להן לעשות את זה בתחלופה, מעין רוטציות כאלה, ואפילו שינינו את התקנון שמאפשר היום לבצע את הרוטציות. פעם היתה בעיה, כי סגן הוא כמו יושב ראש, כשהוא התמנה, לא היתה אפשרות לפטר אותו. היום יש אפשרות למנות סגנים לפרקי זמן קבועים מראש שוועדת הכנסת קובעת, ולכן זה מה שמאפשר ניהול תקין של רוטציות ויאפשר לוועדת הכנסת להגיע פה לאיזשהו הסדר, שעוד לא התחלנו לעסוק בו, אבל ברגע שתתברר התמונה, נתחיל לעסוק בו. הוא לא מסובך מדי, כי זה תמיד נעשה לפי מספרים ובצורה מסודרת ובהסכמות. אחר כך, כבר אחרי שתהיה חלוקה בין הסיעות, כל סיעה תבחר את הנציגים שלה במסגרת המכסות שיועדו לה. אבל כפי שאמרתי, כל זה נעשה ביום שאחרי, למעשה מיד לאחר הקמת ממשלה או כבר כשברור מי הממשלה והונחו ההסכמים הקואליציוניים על שולחן הכנסת. היועצת המשפטית מפנה את תשומת לבי, שאפילו בפעם שעברה כשהצבענו על המינוי של שני סגנים זמניים, מראש נאמר שזה כדי שלא ניכנס לבעיה של עזיבת התפקיד, שבתוקף עד למינוי הסגנים הקבועים, וגם הפעם נצביע עם ההתניה הזאת, שלא תהיה פה שגגה ואיזושהי בעיה לאחר מכן.
יעקב מרגי
בדרך כלל הפוליטיקאים לא נאחזים בתפקיד...
היו"ר זאב אלקין
אף פעם, אף פעם...
אברהם נגוסה
לא מדובר פה על עניין פרסונלי.
היו"ר זאב אלקין
החלוקה היא סיעתית. לגבי הקבועים, החלוקה היא סיעתית, ולאחר מכן כל סיעה קובעת את הפרסונות, כמו כל דבר בכנסת, גם ראשי ועדות, גם חברי ועדות. בסוף הבחירה היא פרסונלית. כשסיעה מסוימת מודיעה מי האדם, הבחירה שנעשית בוועדה הרלוונטית ובהמלצות ועדת הכנסת היא פרסונלית, אבל קודם מסכמים את החלוקה בין הסיעות, ואז כל סיעה במנגנונים שיש לה קובעת את זה, כל סיעה והדרך שלה. עד כאן היה ההסבר לגבי המצב הקבוע. כל סיעה יכולה לעשות חישוב בערך כמה מגיע לה. תחשבו את הפרופורציות. אם יש 120 חברי כנסת, בין שבעה לתשעה סגנים, כל סיעה יכולה לחשב כמה מגיע לה מבחינת הסגנים ומה יקרה כאן. גם שומרים על איזשהו איזון בין קואליציה לאופוזיציה. הקואליציה שומרת לעצמה את הרוב. בדרך כלל, אם זה שבעה סגנים, אני מניח שזה יתחלק 3-4, ואם זה תשעה, זה יתחלק 4-5, אבל זו בערך החלוקה של הנשיאות. כשברור מי הקואליציה ומי האופוזיציה, הן ביניהן מגיעות להסדרים של הרוטציות הרלוונטיות.

כפי שאמרתי, כדי שהכנסת תוכל לתפקד, כרגע המסורת היא תמיד לבחור שני חברי כנסת. בדרך כלל מנסים גם פה, אם יש איזשהו כיוון קריאה מהקואליציה ומהאופוזיציה לבחור אחד מהקואליציה המסתמנת ואחד מהאופוזיציה המסתמנת, זה לא תמיד תואם את המצב הסופי של הקמת הממשלה, כי לפעמים יש טוויסטים בעלילה ומי שנחשב אופוזיציה הופך לקואליציה ולהפך.
יואב בן צור
את מי אתה מחשיב קואליציה?
היו"ר זאב אלקין
הקואליציה המסתמנת זה מי שמנהל משא ומתן, ככה מקובל, לכאורה המפלגות שהביעו את רצונן לשמש תחת מועמד לראשות ממשלה, שכרגע אני מייצג אותו פה, אבל בדרך כלל כך הכנסת עובדת. להגיד לכם שזה ודאי? לא, כי לפעמים יכולה להיות מפלגה שמנהלת משא - - -
אורי מקלב
יכול להיות שכרגע האמירה השנייה של חבר הכנסת אלקין, שלא תמיד יודעים, צריכה יותר להדאיג אותך מאשר החשיבה מי הקואליציה ומי האופוזיציה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מקלב, אני כבר אדם מנוסה, ולכן אני לא רוצה להציג מצג שווא בפני חברי הכנסת. אני מעדיף לסייג את עצמי, כי יגידו לי אחר כך: אמרת ככה - - -
אורי מקלב
הסתכלתי גם על שפת הגוף שלך כשאמרת את זה, וזה הדאיג אותי. זה היה שילוב של כל הדברים יחד.
יואב בן צור
אבל גם מי שמרכיב את הממשלה לא נשאר בסוף זה שמרכיב.
היו"ר זאב אלקין
אני דווקא לא חושב שהיה תקדים לאחר בחירות, שמי שהוטלה עליו מלאכת הרכבת הממשלה לאחר בחירות, הוא לא זה - - -
ירדנה מלר-הורוביץ
זה היה באמצע קדנציה.
היו"ר זאב אלקין
אתה מדבר על ממשלת אחדות שהוקמה, בסוף הקימו אחדות. בדרך כלל בתחילת הקדנציה, מי שהוטל עליו, לפי המסורת הישראלית, הוא גם זה שבסוף מרכיב. אני מקווה שזה לא - - -
אורי מקלב
אתה משאיר אותנו במתח כזה גדול מי המומלצים.
היו"ר זאב אלקין
אני מיד עובר על זה. יושב ראש הכנסת בא בדברים – חלק זה הוא עשה, חלק לפי בקשתו אני עשיתי – עם נציגי הסיעות וראשי המפלגות לפי הקואליציה-אופוזיציה המסתמנת כדי שיהיו שני חברי כנסת מנוסים. ההמלצה שהגיעו אליה היא חבר הכנסת וקנין וחבר הכנסת נחמן שי. שניהם חברי כנסת מנוסים, שניהם היו כבר סגני יושב ראש הכנסת מספר פעמים, וההמלצה היא להביא את שניהם למינוי כסגנים זמניים עד למינוי הסגנים הקבועים על ידי הוועדה המסדרת או ועדת הכנסת, מי שאז יהיה הרלוונטי.
אני מביא את ההמלצה הזאת בפני הוועדה. אני יודע שחבר הכנסת כבל תיאם את זה עם המפלגות שהוא מייצג. אני גם באתי בדברים עם נציגי הסיעות המיועדות להיות בקואליציה, וזה תואם – עם חלק מהאנשים דיבר יושב ראש הכנסת עצמו, ואני מביא את זה כאן לאישור הפורמלי של הוועדה המסדרת. מי בעד ההמלצה הזאת? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – פה אחד

ההמלצה אושרה פה אחד.

<ג. בחירת סגן ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ>
היו"ר זאב אלקין
דבר שלישי הוא קצת בלתי שגרתי, אבל כדי לחסוך לנו עוד כינוס פורמלי מיותר ביום שני. לפי החוק, כידוע, ברגע שיושב ראש הכנסת נעדר מהארץ, אחד הסגנים צריך למלא את מקומו, לפי בקשת יושב הראש ואישור של ועדת הכנסת או ועדה מסדרת שממלאת את תפקידה. אמנם עוד לא בחרנו סופית את הסגנים, כי הם ייבחרו סופית רק באישור המליאה שיבוא כנראה ביום שני, אבל כדי לא לכנס את עצמנו עוד פעם לעניין הפורמלי הזה, בעצה אחת עם הייעוץ המשפטי, קיבלנו כבר פנייה מיושב ראש הכנסת שמבקש להיעדר מהארץ מ-26 באפריל עד ה-29 באפריל, מיום ראשון עד יום רביעי, כמעט שבוע עבודה של הכנסת. יושב ראש הכנסת מבקש למנות בתור ממלא מקומו את חבר הכנסת יצחק וקנין, על תנאי כמובן שהמליאה תאשר את עצם היותו סגן יושב ראש הכנסת. אם לא, כמובן שההחלטה שלנו אם לאשר את בקשת יושב הראש תהיה בטלה ונצטרך להתכנס עוד פעם ולחפש מועמדים אחרים. אלה הם התאריכים מ-26 עד 29 באפריל, יום ראשון עד רביעי.

מי בעד אישור בקשת יושב ראש הכנסת? מי נגד ? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
בקשת יושב ראש הכנסת לבחירת סגן בעת היעדרו אושרה.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה. אין לנו עוד נושאים על סדר היום.

לפני שאני נועל את הישיבה, אני רק אודיע – אמנם לא נמצאים פה נציגי כל הסיעות, אבל חלק מהסיעות – שכבר התחילה איזושהי עבודה טכנית להכנה לפיזור סופי של מקומות בוועדות. הכנו איזשהו תחשיב כמה מקומות מגיעים לכל סיעה, בהנחה שמספר חברי הוועדות יישאר כמו בכנסת הקודמת. זה לא הכרחי פורמלית, אבל נדמה לי שכבר שתי כנסות זה אותו מספר וזה עובד לא רע. לכן אני מציע לראשי הסיעות, ואם ראשי הסיעות לא כאן, תעבירו להם לבוא אתי בדברים ולהתחיל את השיח לחלוקה של המקומות הקבועים בוועדות. זה תהליך שלוקח זמן. אמנם אי אפשר לסיים אותו עד שיודעים סופית מי בקואליציה ומי באופוזיציה, כי רק אז יודעים גם מי יושב ראש איזו ועדה וזה משפיע על האיוש, המספרים וגם של החברים בוועדות השונות, אבל את תחילת התהליך כבר אפשר לעשות ואיזשהו תהליך מחשבה ראשוני בסיעות של איזה ועדות וכמה מקומות רוצים. את זה כבר אפשר, כי כרגע מה שיש זה תחשיב כללי כמה מקומות בסך הוועדות מגיעים לכל סיעה, שהוא תחשיב מתמטי. אני ממליץ לראשי הסיעות לבוא אתי בדברים ולהתחיל את השיח הזה.
יואב בן צור
שישלח את זה במייל?
היו"ר זאב אלקין
שראש הסיעה יפנה אלי ונדבר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05.

קוד המקור של הנתונים