ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 31/03/2015

אישור מועדי פגרת הפסח., בחירת ועדות זמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון.

פרוטוקול

 
PAGE
3
הוועדה המסדרת
31/03/2015

הכנסת העשרים
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
<פרוטוקול מס' 1>
מישיבת הוועדה המסדרת

יום שלישי, י"א בניסן התשע"ה (31 במרץ 2015), שעה 18:30
סדר היום
<1. בחירת ועדות זמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון.>
<2. אישור מועדי פגרת הפסח.>
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – היו"ר

יריב לוין

דני דנון

רוברט אילטוב

חמד עמאר

עפר שלח

עליזה לביא

איתן כבל

מיכל בירן

אילת שקד

מאיר פרוש

אחמד טיבי
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

נאוה בוקר

יפעת שאשא ביטון

דוד ביטון

מיקי זוהר

דב חנין

יואל חסון

מיקי לוי

ג'קי לוי

מרב מיכאלי

יעקב מרגי

אברהם נגוסה

רועי פולקמן

ניסן סלומינסקי

רחל עזריה

דני עטר

נורית קורן

מיכל רוזין

מיקי רוזנטל
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן-יוסף
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

<1. בחירת ועדות זמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון.>
היו"ר זאב אלקין
ערב טוב לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה הראשונה של הוועדה הראשונה של הכנסת העשרים. בשעה טובה לכל חברי הכנסת הנוכחים כאן.
מאיר פרוש
אתה מעריך שבהמשך גם יהיו 32 חברים בוועדה?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פרוש, מי כמוך מכיר את החוק? החוק מגביל את מספר חברי הכנסת בוועדות אבל ועדה מסדרת פטורה מהמגבלה הזאת. המטרה היתה לתת ייצוג מרבי ונכון לכל הסיעות.

כפי שכבר אמרתי בהודעתי במליאה, ההרכב של הוועדה המסדרת וההרכב הסיעתי של שתי הוועדות הזמניות, חוץ וביטחון וכספים נדון בפגישה שהיתה בין נציגי הסיעות ולכן אני כבר יכול להביא לכאן את ההרכב השמי. לאחר שסיכמנו את ההרכב הסיעתי, דאגו הסיעות להעביר את המועמדים ואנחנו ערוכים להביא לאישור ועדה מסדרת הרכבים שמיים של שתי הוועדות הזמניות, ועדת חוץ וביטחון וועדת הכספים.

אני מזכיר לחברי הכנסת הוותיקים ומעדכן את החדשים שהוועדות הזמניות האלה הן זמניות בלבד עד להקמת הוועדות הקבועות. בדרך-כלל זה קורה תוך פרק זמן קצר מאוד לאחר הקמת הממשלה. הוועדה המסדרת תבחר את חברי הוועדות הקבוצות, כולל ועדת כספים וחוץ וביטחון. זאת אומרת, שאין בחברות בוועדת הכספים הזמנים ובוועדת חוץ וביטחון הזמנית, איזו זיקה לחברות בוועדת כספים קבועה ובוועדת החוץ והביטחון הקבועה. זה סידור זמני של הכנסת לפרק הזמן הקצר של המשא ומתן הקואליציוני, למקרה של עניינים דחופים בלבד לשתי הוועדות האלה.
מאיר פרוש
יתכן וחס וחלילה נצטרך את ועדת החוץ והביטחון מבחינה חוקית. בוועדת כספים יש נושאים מסוימים שחייבים את וועדת הכספים גם בפגרה? מבחינה חוקית יש צורך?
היו"ר זאב אלקין
הכנסת מקימה את שתי הוועדות הזמניות האלה תמיד לאחר הקמתה וזאת המסורת. לפעמים יש נושאים דחופים ולפעמים לא. יכול להיות שלא יהיו. אנחנו ככנסת צריכים להיות ערוכים, במידה ויש צורך דחוף לטיפול בענייני המדינה, לפחות שתי הזרועות הבסיסיות האלה הוקמו.
מאיר פרוש
זאת אומרת שמלכתחילה מדובר רק על דבר שהוא דחוף.
היו"ר זאב אלקין
אגב, אני מאחל לכולנו שגם לחוץ וביטחון לא יהיו.
מאיר פרוש
דברים חריגים.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי.
איילת שקד
אני זוכרת שבקדנציה הקודמת גפני ניהל דיונים על המע"מ לזוגות נשואים.
מאיר פרוש
חבר הכנסת סלומינסקי אומר שיש שוטף ויש את חג הפסח.
יריב לוין
אתם אמורים להיות יחד בקואליציה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פרוש, אני מציע לא לערבב את שני הדיונים.
מרב מיכאלי
נשמח שתצטרפו אלינו לאופוזיציה.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת מיכאלי, אנחנו כולנו באווירה חגיגית. אני שמח לראות אותך שוב. אני מזכיר לכולם שאנחנו בדיון רשמי בוועדה ולכן מבקשים כאן את זכות הדיבור חוץ מקריאות הביניים.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מקלב, חבר הכנסת פרוש וחבר הכנסת סלומינסקי. אני מציע לחברים לא לערבב בין שני נושאים שעומדים פה לסדר-היום. הנושא הראשון זה הרכבים של הוועדות הזמניות, שכפי שאמרתי כבר סוכמו ואני חושב שהם בהסכמה. ברגע שנסיים עם הנושא הראשון נעבור לנושא השני וזה הנושא של מועד הפגרה וכללי הדיון בוועדות האלה בפגרה. אם יש למישהו להעיר על כללי הדיון, יוכל להעיר.

אנחנו באים עם הצעה מסוימת שלמעשה בנויה על-סמך התקדים שקבענו בוועדת הכנסת בכנסת היוצאת.
איתן כבל
אדוני היושב ראש הזמני הנבחר. אנחנו יכולים בכל זאת לומר משהו?
היו"ר זאב אלקין
תכף אאפשר לך.
איתן כבל
אני חושב שאני מביע תחושה של רבים שיושבים פה סביב השולחן וזה העניין של דיונים בוועדת כספים. אנחנו לא עוסקים עכשיו בחפירות ארכיאולוגיות מה היה או לא היה בקדנציה הקודמת. אני אומר לגופו של עניין. אני מאוד מבקש, אני מאוד מבקש וזה על דעת כולם, שלא נמצא עצמנו בכל מיני משחקים פוליטיים כאלה ואחרים בדיונים בוועדה. זאת אומרת, המחוקק כיוון להקים ועדת חוץ וביטחון וועדת כספים זמנית, שהן תהיינה במשמעות האמיתית של הזמניות ולא מעבר לכך. אם יהיה, חס וחלילה, משהו שהוא דחוף, נשב ונדבר על זה. כיוון שהנחת העבודה שבעזרת השם זה לא יקרה, אז אנא, שלא נמצא עצמנו במצבים - - -
היו"ר זאב אלקין
אני חד משמעית מסכים איתך. כפי שכבר אמרתי, אני מציע שנצביע קודם על הוועדות הזמניות ואז נקיים דיון על הפגרה וכללי עבודת הוועדות.
אורי מקלב
זה הנוסח של ועדה זמנית.
איתן כבל
לניסן כבר מדפיסים לו"ז.
היו"ר זאב אלקין
יפה שמדפיסים. תכף אביא את ההצעה לכללי דיון בפגרה ונדון בזה.

ברשותכם אציג בפניכם את ההרכבים של הוועדות הזמניות כפי שגובשו באותו מפגש סיעות ואושרו.

לגבי ועדת הכספים. לפי המפתח לסיעת הליכוד היו צריכים להיות 4 מקומות. מקום אחד העברנו לרשימה המשותפת ולכן נציגנו בוועדת הכספים הם חברי הכנסת :גילה גמליאל, חיים כץ, איוב קרא ואחמד טיבי.

למעשה אין לזה משמעות. היות ואנחנו פורמלית מאשרים רק כאן את ההרכב, למעשה ברגע שאנחנו מאשרים את השמות, זה ההרכב הסיעתי. זאת אומרת שסיעת הליכוד יכולה היתה לקבל 4 מקומות. היא העבירה מקום אחד לרשימה המשותפת ומרגע הזה לסיעת הליכוד יש שלושה מקומות ולרשימה המשותפת יהיו 3 מקומות.
דב חנין
למען הסדר, כדי למנוע אי בהירות. אני מציע שאתה תקריא מי בוועדה ומאיזו סיעה.
היו"ר זאב אלקין
נכון מאוד, אני מסכים איתך.
הרכב ועדת הכספים הזמנית
סיעת הליכוד 3 חברים: גילה גמליאל, חיים כץ, איוב קרא.

סיעת מחנה ציוני 3 חברים: שלי יחימוביץ, סתיו שפיר, אראל מרגלית.

סיעת הרשימה המשותפת 3 חברים: אחמד טיבי, באסל גטאס, עאידה תומא סלימאן.

סיעת כולנו 2 חברים: אלי אלאלוף ואלי כהן.

סיעת יש עתיד 1 חבר: מיקי לוי.

סיעת הבית היהודי, 1 חבר: ניסן סלומינסקי.

סיעת ש"ס, 1 חבר: יצחק כהן.

סיעת אחדות התורה, 1 חבר: יעקב ליצמן.

סיעת ישראל ביתנו, 1 חבר: חמד עמאר.

סיעת מרצ, 1 חבר: זהבה גלאון.

יו"ר הוועדה הזמנית המיועד, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. על-פי הנוהג שקיים הרבה פעמים, היות ולא ברור מי יהיה היושב ראש הקבוע, משאירים את הסטטוס קוו ומשאירים את היושב ראש מהכנסת הקודמת.
איתן כבל
שאלת אותו אם הוא רוצה?
היו"ר זאב אלקין
שאלתי.

לגבי ועדת חוץ וביטחון, במקור לסיעת הליכוד היו 4 חברים אבל בעקבות הסכמים עם סיעת הרשימה המשותפת, קיבלנו מקום חמישי.
אחמד טיבי
סיעת המשותפת, בלי הרשימה.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו נבדוק מה היה השם הרשמי שאיתו התמודדתם וזה השם הקובע. השם הרשמי זה "הרשימה המשותפת", אלא אם תבואו בבקשה לוועדה מסדרת או לוועדת הכנסת על-מנת לשנות.

בשונה מהמפתח שהוצג באותו מפגש של נציגי הסיעות, הרשימה המשותפת העבירה נציג אחד לליכוד והעבירה נציג אחד למחנה הציוני. לכן החברים בוועדת חוץ וביטחון הזמנית הם:
סיעת הליכוד
זאב אלקין, יריב לוין, דני דנון, מירי רגב, אבי דיכטר ומירי רגב.
סיעת המחנה הציוני
יצחק הרצוג, ציפי לבני, עומר בר-לב, עמיר פרץ ובמקום החמישי שנוסף, חיליק בר.
מסיעת כולנו
מייקל אורן.
סיעת יש עתיד
יאיר לפיד, עפר שלח.
סיעת הבית היהודי
מוטי יוגב.
סיעת ש"ס
אריה דרעי.
סיעת אחדות התורה
משה גפני.
סיעת ישראל ביתנו
רוברט אילטוב.

ההמלצה לוועדה המסדרת כיו"ר הוועדה הזמנית, חבר הכנסת יריב לוין, על-פי אותו כלל של המשך הסדר מהפעם הקודמת.

אלה הם שני הרכבים של שתי הוועדות הזמניות, בהתאם למה שהודיעו לנו נציגי הסיעות. זה בהתאם למה שסוכם במפגש של נציגי הסיעות ובהתאם לסיכומים שהיו בין הסיעות והשמות שהועברו אלינו.

ברשותכם אני מביא להצבעה את שני ההרכבים האלה.
מאיר פרוש
כמה הליכוד קיבל בוועדת חוץ וביטחון?
היו"ר זאב אלקין
הליכוד קיבל מקום נוסף מטעם רשימה משותפת ועוד מקום נוסף קיבלה סיעת המחנה הציוני. הגיע להם שניים והם חילקו את זה.
היו"ר זאב אלקין
ברשותכם אני מביא להצבעה את שני ההרכבים האלה, כולל המלצות על שני המיועדים ליו"ר. מי בעד ההצעה.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – נגד

נמנעים – אין

איוש הוועדות הזמניות ויושבי הראש הזמניים בוועדת הכספים ובוועדת חוץ וביטחון, אושרו.
היו"ר זאב אלקין
אושר פה אחד.

<2. אישור מועדי פגרת הפסח.>
היו"ר זאב אלקין
הסעיף השני זה קביעת מועדי פגרת הפסח וכמובן הכללים של הדיון בוועדות בפגרה.

קודם כל, כידוע, אנחנו מקבלים פניה או המלצה מיושב ראש הכנסת עם התאריך. תכף ירדנה תגיד לנו מה ההמלצה של יושב ראש הכנסת הנבחר. קודם מאשרים את התאריך ואז מאשרים את כללי הדיון בוועדות בפגרה.
ירדנה מלר-הורוביץ
בעצם התהליך הרגיל הוא שיושב ראש הכנסת מתייעץ עם סגניו ומביאים את ההמלצה בפני ועדת הכנסת. מכיוון שהוועדה המסדרת ממלאת את סמכויותיה של ועדת הכנסת ואין סגנים, בהיעדר סגנים מציע יו"ר הכנסת לוועדה המסדרת, לקבוע שהכנסת תצא לפגרה מחר יב' בניסן התש"ע, 1.4.2015 ועד ליום שני שלאחר יום העצמאות, יד' באייר, 3.5.2015.
היו"ר זאב אלקין
זאת ההצעה של יו"ר הכנסת.
רוברט אילטוב
מחר אפשר להגיש חקיקה?
היו"ר זאב אלקין
להגיש אפשר כל הזמן.
ירדנה מלר-הורוביץ
אפשר להגיש אבל אין הנחה.
איילת שקד
מתי מסתיים המושב שמתחיל ב-3.5?
היו"ר זאב אלקין
את זה עוד לא קבענו. את זה ועדת הכנסת תקבע, בעקבות פנייה של הנשיאות הקבועה.

אני מביא להצבעה את הבקשה של יו"ר הכנסת.

הצבעה

בעד – 22

נגד – 6

נמנעים – אין

הצעת היו"ר למועד פגרת הפסח אושרה.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה.
היו"ר זאב אלקין
אני עובר לנושא נוסף שקשור לנושא הזה וזאת סוגיה של כללי עבודת ועדות הכנסת במועד הפגרה. כרגע יש שלוש ועדות כאלה. ארבל הכינה הצעה שהתבססה על ההסדרים שהיו ונדונו כאן בוועדת הכנסת לגבי פגרת בחירות. היא תציג אותם ואם יהיו הערות נקיים דיון ונכריע.
דב חנין
אדוני היושב ראש, בקריאה ראשונה, עוד לפני ההצגה אני רואה שהכללים של העבודה שאתם מבקשים שנאשר, שונים מכללי העבודה שסיכמנו ביציאה לפגרת הבחירות. אני פשוט זוכר את הוויכוח על כמה מהסעיפים והם לא נמצאים כאן.

הבקשה שלי, למען הלוגיסטיקה של הדיון היא, האם אפשר להביא בפנינו גם את הכללים שאישרנו לקראת היציאה לפגרה?
היו"ר זאב אלקין
אנחנו נבקש מצוות הוועדה להביא. אני מניח שזה הותאם לזה שאנחנו לא בפגרת בחירות אלא לקראת כנסת חדשה. למעשה אין מושג כזה של קואליציה ואופוזיציה. אני למעשה מפוטר מאתמול מתפקידי של יושב ראש הקואליציה. אני רק יושב ראש סיעת הליכוד.

אני מציע שארבל תציג את מה שהוכן ואנחנו פתוחים לשמוע הצעות, בהתחשב בסיטואציה החדשה שאין מושג כמו קואליציה ואופוזיציה. נכון לעכשיו יש רק סיעה שהוטל עליה להקים את הממשלה.
דב חנין
אדוני, אני בהחלט מסכים עם הערתך בצד הפורמלי שלה אבל בצד המהותי יש ממשלה שהיא ממשלת מעבר. יש סיעות שהן עדיין חלק מהממשלה ויש סיעות שהן אינן חלק מהממשלה הזאת. לכן אני ממשיך את הדברים של חבר הכנסת כבל. לכן יש צורך בתיאום וכללי משחק מה ניתן ומה לא ניתן לעשות על-ידי ממשלת המעבר. אני אדבר על זה יותר בהרחבה.
ארבל אסטרחן
מטבע הדברים, זה באמת שונה מפגרת הבחירות. אני אציג הצעה שמבוססת על דברים שהיו וזאת לא הצעה שלי. קודם כל, מועדי הפגרה נקבעו.

לעניין כינוס מליאת הכנסת לא צריך לקבוע שום דבר כי יש הוראות שקבועות בחוק. לממשלה יש זכות לכנס את המליאה בכל עת וגם ל-25 חברי כנסת יש זכות לכנס את המליאה. לפי התקנון הם יכולים לעשות את זה רק לצורך הצעות לסדר היום.
היו"ר זאב אלקין
לגבי הקמת הממשלה, אם זה יהיה במסגרת הזאת, אז יש כללים בחוק. אפשר לפנות לנשיא.
ארבל אסטרחן
ההחלטה נוגעת רק לעבודת הוועדות, כאשר אנחנו מדברים על שלוש ועדות. יש את הוועדה הזאת, הוועדה המסדרת ושתי הוועדות הזמניות שבחרתם עכשיו.

לגבי הוועדה המסדרת מוצע שהיא תוכל לקיים ישיבות בכל העניינים שבסמכותה. הזמנה תימסר לחברי הוועדה מוקדם ככל האפשר.
רחל עזריה
מה זה אומר?
היו"ר זאב אלקין
זה כמו ועדת הכנסת. זה אחד לאחד כפי שהחלטנו לגבי ועדת הכנסת.
ארבל אסטרחן
אין לה את כל סמכויות הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
הניסוח הזה הוא אחד לאחד מה שהיה על ועדת הכנסת. דווקא כאן אין שום שינוי.
רועי פולקמן
זה דורש קבלת סדר-יום לפני הישיבה.
ארבל אסטרחן
כמובן.

ההזמנה תימסר לחברי הוועדה מוקדם ככל האפשר. תכף תבינו למה זה מוקדם ככל האפשר כי לגבי ועדות אחרות מגבילים את זה בימים. ברגע שיודעים שיש ישיבה וסדר יום, שולחים אותו לחברי הוועדה, כאשר מדברים על עניינים שבסמכותה. תפקידה העיקרי של הוועדה המסדרת הוא להכין את הרכב הוועדות הקבועות. אבל, אם יש דברים נוספים שצריך לקבוע מבחינת סדרי הבית, זה נעשה כאן.

לגבי שתי הוועדות הזמניות, לענייני כספים וחוץ וביטחון, מוצע כך: לפי התקנון יש סמכות לוועדת הכנסת להתיר לוועדות לשבת בפגרות. בפגרה רגילה, ועדת הכנסת קובעת לכל אחת מהוועדות כמה ישיבות היא יכולה לשבת ויש ועדות מסוימות, כמו חוץ וביטחון וכספים, שיכולים לשבת בלי הגבלה.

בפגרת הבחירות הם יכלו לשבת רק באישור ועדת ההסכמות, כאשר זאת בקשה של יו"ר הוועדה או של חברי כנסת.
היו"ר זאב אלקין
ועדת הסכמות היה מורכבת מנציג סיעה ראשית של הממשלה ומנציג סיעה ראשית של הסיעות שלא נמצאות בממשלה.
דב חנין
אני מאמץ את הניסוח שלך באופן מלא.
ארבל אסטרחן
כעת מוצע זה שבמקום הוועדה המסדרת זה יהיה יו"ר הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
לא, לא.
היו"ר זאב אלקין
אתה מציע שיהיה מנגנון דומה לוועדת הסכמות?
דב חנין
נכון.
היו"ר זאב אלקין
אין לי בעיה עם זה. הבעיה היתה איך להגדיר. לפי ההגדרה שאתה מציע, שיש ממשלה ויש את כל השאר ונציג הסיעה הכי גדולה, שהוא לא בממשלה, ייקח על עצמו לרכז את העמדות של כל הסיעות שהן לא בממשלה ונציג הסיעה הכי הגדולה שיושבת בממשלה ייקח על עצמו לרכז את שלושת הסיעות של הממשלה - - -

זה אומר שאיתן מייצג את יהדות התורה וש"ס, בלי שום קשר לשאלה של ניהול משא ומתן.
דב חנין
מקובל עלינו.
ארבל אסטרחן
אדוני היושב ראש, אז נגיד נציג סיעת הליכוד, נציג סיעת המחנה הציוני.
היו"ר זאב אלקין
אוקיי. למעשה, דב, אתה מציע להעתיק אחד לאחד את כללי פגרת הבחירות לגבי עבודת הוועדות.
ארבל אסטרחן
רק נראה שהכול מתאים.
היו"ר זאב אלקין
ברגע שיצרנו פה מנגנון שהוא שווה ערך לוועדת הסכמות ההיא, אפשר פשוט לקחת את הכללים ההם ולאשר אותם כמו שהם.
דב חנין
מקובל עלי.
היו"ר זאב אלקין
בואו רק נחזור מה היו הכללים. בזכות ההחלטה ההיא על יציאה לפגרת בחירות, יש פה עכשיו הרבה חברי כנסת חדשים.
ארבל אסטרחן
שתי הוועדות הזמניות יהיו יכולות לקיים דיונים, בין אם ביוזמת יושב הראש שלהן, או ביוזמת שליש מחברי הוועדה, שזאת זכות בתקנון לשליש מחברי הוועדה לדרוש כינוס ועדה, רק באישור מראש של ועדת ההסכמות שתורכב מנציג הליכוד ונציג סיעת המחנה הציוני. פניות לוועדת ההסכמות ייעשו באמצעות מזכירות הכנסת.

בנוסף, שזה גם לפי הוראה בתקנון, יו"ר הכנסת יכול להתיר לוועדות האלה לקיים ישיבות לפי בקשות של הממשלה בהודעה בכתב של מזכיר הממשלה. ההודעה הזאת תכלול פירוט של הנושאים - - -
דב חנין
בהתאם למה שאמר יו"ר הוועדה, אנחנו נקפיד על הניסוח "במקרים מיוחדים".
היו"ר זאב אלקין
אותו ניסוח שהיה.

אני מציע לאשר את זה כמו שזה.
דב חנין
מקובל.
ניסן סלומינסקי
זה תמיד היה כך? תמיד היה צריך ועדת הסכמות?

אני אתן לך דוגמה. המדינה מתנהלת על-ידי החשכ"לית כמה חודשים בלי פיקוח שלנו.
מרב מיכאלי
ניסן, אל תגרור אותנו בלשון מה קרה עם הפיקוח.
איתן כבל
ניסן, החשכ"לית מפקחת יותר טוב מכולנו.
ניסן סלומינסקי
יכול להיות, אבל היא צריכה למסור דיווח.
איתן כבל
כתוב "בניסן נגאלנו". כתוב כך: "אתה חונה לאדם דעת ולמד לאנוש בינה". גם יו"ר הקואליציה לשעבר וגם עבדל הנאמן, שאני אסקופה נדרסת לכם, אני יכול לומר שאם תגיע בקשה ונרגיש שאמות הסיפין רועדות וחייבים לכנס את הוועדה, נעשה את זה. אל תדאג, בשביל זה יש אותי ואותו.
ניסן סלומינסקי
אבל הם התנגדו. ועדת הסכמות התנגדה, הקואליציה התנגדה.
מאיר פרוש
מבקר המדינה לא יבקר את החודשיים האלה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת סלומינסקי. הרי הכללים האלה, שהזכיר אותם דב חנין, היה עליהם דיון מעמיק רק לפני כמה חודשים. השתתפו בו נציגי הרבה סיעות והם עברו הרבה עיניים והרבה ליטושים. לכן, בעקבות הצעתו של חבר הכנסת חנין, אפשר לשחזר את המנגנון ההוא שהיה חסר לארבל, מה זאת בדיוק ועדת ההסכמות. אני חושב שהדבר הכי נכון זה לאשר את הכללים האלה. הוצג שם איזון נכון בין הצרכים של הממשלה לבין הצרכים של שאר סיעות הבית. חבל להמציא את הגלגל שכבר המציאו לפני כמה חודשים.
ארבל אסטרחן
אמרנו שכינוס ועדה לפי החלטת יו"ר הוועדה באישור ועדת ההסכמות. אם יש בקשת ממשלה, במקרים מיוחדים, יכול יו"ר הכנסת להתיר לוועדות הזמניות לשבת. אם ועדת ההסכמות לא אישרה ישיבה שיו"ר ועדה זמנית רצה לקיים, 40 חברי כנסת לפחות יכולים לפנות ליו"ר הכנסת ולבקש את אישורו. זה היה חריג.

הזמנה לישיבה של הוועדות הזמניות תימסר לכל חברי הוועדה מוקדם ככל האפשר ולפחות 4 ימים לפני יום הישיבה. לשם הבהרה, בארבעת הימים האלה נכללים יום ההזמנה, יום כינוס הישיבה, שבת, חג, מועד וכל מה שיכול להיות בפגרה הזאת.

יו"ר הכנסת מוסמך במקרים מיוחדים לקצר את ארבעת הימים. אם רוצים להוסיף נושאים לאותה ישיבה ולעשות עוד ישיבה באותו יום, חייבים שוב הזמנה נוספת עם הארבעה ימים האלה.

אם תתכנס מליאה, במקום ארבעה ימים זה יהיה שלושה ימים אם יש ישיבת ועדה ביום כינוס מליאה.
הוראה אחרונה
אם ועדת החוץ והביטחון הזמנית תקים ועדת משנה לענייני מודיעין, מה שהיא מוסמכת לעשות, לגבי ועדת המשנה מוצע לקבוע הוראה מיוחדת, שהיא יכולה לקיים ישיבות ביוזמת יושב הראש שלה ובאישור מראש מיו"ר ועדת החוץ והביטחון, והיא לא זקוקה לשם כך לאישור יו"ר הכנסת ושל ועדת ההסכמות. במקרה זה גם אין חובה של 4 ימים אלא שההזמנה תימסר מוקדם ככל האפשר.
מיכל רוזין
מה הצורך בזה?
היו"ר זאב אלקין
ועדת משנה מתכנסת בדרך כלל כשיש אירוע ביטחוני או סיבה בטחונית כזאת או אחרת. היות והיא ועדת משנה לענייני מודיעין, היא לא יכולה לעדכן את ועדת ההסכמות לגבי נושאי הדיון שבה, כי עצם הנושאים של הדיון הם סודיים.
איתן כבל
אתה מכוון שיש חברים שלא יכולים לקבל עדכון?
היו"ר זאב אלקין
לא. גם כשהיית חבר ועדת הסכמות ובכובע אחר גם אתה ואני יכולנו וכחברי ועדת הסכמות לא יכולנו.
מאיר פרוש
פורמלית, לאותן ועדת זמניות אפשר למנות ממלא מקום?
היו"ר זאב אלקין
לא. לא ממנים אף פעם ממלא מקום בוועדות זמניות. סיעה יכולה לשלוח כל חבר כנסת אחר לוועדת כספים. כידוע, בוועדת חוץ וביטחון אין את ההסדר הזה. לא ממנים ממלא מקום קבוע.
איתן כבל
אתה יכול להגיע ולא להצביע.
היו"ר זאב אלקין
בוועדת חוץ וביטחון זה בלתי אפשרי כי שם זה שמי.
ארבל אסטרחן
אם הוא לא נמצא, אתה יכול להצביע.
ירדנה מלר-הורוביץ
במקום חבר סיעה שלו.
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני מביא להצבעה את ההסדר הזה, שכפי שאמרתי גובש בכנסת הקודמת עם התיקון מה זאת ועדת הסכמות כפי שהגדרנו. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 1

נמנעים – אין

ההצעה להסדר הדיון בוועדות הזמניות עם הגדרת ועדת ההסכמות אושרה.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה ברוב קולות.
שתי הערות לפרוטוקול
בשונה מוועדות רגילות, ברגע שהצבענו הוועדות הזמניות מאושרות. אנחנו אמנם נודיע על זה במליאה אבל זה לא דורש הצבעה.
הערה שנייה
לבחירה של יושבי ראש של ועדות חוץ וביטחון הזמנית וועדת הכספים הזמנית, צריך כינוס של הוועדות האלה כי אנחנו רק ממליצים.

אני מציע מראש לחבר הכנסת כבל, בשונה מההסדר הזה, שאנחנו נחריג את הכינוס של שתי הוועדות לשם בחירת היושב ראש מההסדר הזה של 4 ימים והצורך בוועדות הסכמות.
איתן כבל
אני מסכים.
היו"ר זאב אלקין
מי בעד ההחרגה הזאת?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 1

נמנעים – אין

הצעת יו"ר הוועדה להחריג מההסכם את כינוס הוועדות לצורך בחירת היושב ראש, התקבלה.
היו"ר זאב אלקין
זה הוחרג. ברוב קולות, כינוס הוועדות לצורך בחירת היושב ראש, הוחרג.


הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 19:35.>

קוד המקור של הנתונים