ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 01/03/2015

הערכת מצב לגבי המאגר הביומטרי , דין וחשבון תקופתי בהתאם לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשע"א-2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים