ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 21/01/2015

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה)(מ/914)התשע"ה-2015 בכל הקריאות.

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
21/01/2015

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 144>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, א' בשבט התשע"ה (21 בינואר 2015), שעה 10:45
סדר היום
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה)(מ/914)התשע"ה-2015 בכל הקריאות.>
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – היו"ר
יצחק וקנין

אחמד טיבי

יריב לוין

דב ליפמן

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

אורי מקלב

איילת שקד
מוזמנים
>
סגו מזכירת הכנסת נאסם בדר
עו"ד מיכאל אטלן - היועץ המשפטי, משרד הכלכלה

איה דביר - משרד המשפטים

רבקה ראבילו - אגף השכר, משרד האוצר

מחמוד רחמאן - יועץ בכיר לממונה על השכר על הסכמי עבודה, משרד האוצר

חניתה חפץ - לוביסטית "פוליסי", התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה)(מ/914)התשע"ה-2015 בכל הקריאות.>
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב לכולם. חברים, אנחנו פותחים את הדיון. סדר-היום שלנו היום הוא בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שכר מינימום, בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה, או הקדמת הדיון בכל הקריאות, כדי לסיים את הטיפול בחוק היום. מי מייצג את הממשלה? בבקשה.
מיכאל אטלן
אני היועץ המשפטי של משרד הכלכלה. ההסתדרות ולשכת התיאום של הארגונים העסקיים הגיעו להסכם קיבוצי מותנה בצו הרחבה או בחקיקה להעלאה הדרגתית של שכר המינימום, וגם מרכיב של העלאה קבועה, ועשו את זה בדקה ה-90 לפני ההכרזה על הבחירות. התגבשה הסכמה מקיר לקיר לקדם את העיגון המשפטי של חלק מן ההסכם, אותו חלק שהיועץ המשפטי לממשלה, כשבחן אם זה נושא שניתן לקדם אותו בתקופת בחירות, אישר לקדמו, שזה רק שלוש הפעימות ולא השינוי הקבוע לבסיס חישוב שכר המינימום. אני אזכיר שהחלק השני הזה, שאנחנו לא מחוקקים אותו היום, נוגע להעלאת הבסיס לחישוב שכר המינימום מ-47% ל-52%, ואת זה נשאיר לממשלה הבאה. זה לכבול את ידי הממשלות הבאות. לעומת זה, שלוש הפעימות, כיוון שהן נדונו וכמעט סוכמו גם במגזר הציבורי על-ידי נציגי הממשלה, אישר היועץ המשפטי לממשלה להמשיך להשלים את הדיון בזה, כי חלק מן ההסכם שנגע להתאמות שצריך לעשות לגבי עובדים מועסקים במגזר הציבורי, כפי שנוסחו בהסכם, לא התאימו, לא דייקו שם בכל דבר. הראיה לכך שלא דייקו אז, היא שהנוסח שהממשלה מביאה היום כדי לחוקק אותו הוא נוסח טיפה שונה, ועדיין הוא בהסכמה מלאה של ההסתדרות. כך שהיה צורך בהתאמות.
את ההתאמות האלה אנחנו מביאים לחקיקה, כי אין דרך אחרת לתת להן תוקף בזמן אמת. הציבור מצפה לכך שב-1 באפריל תהיה הפעימה הראשונה בהעלאת השכר, הדרך היחידה להגיע לזה היא לחוקק את זה. נבחנה גם הדרך של צו הרחבה, והיא לא נמצאה טובה מכל מיני סיבות. אם אתם רוצים אוכל לפרט, אבל ניקח את הדבר הראשון, שאין לך אמצעי אכיפה פליליים ואכיפה בעיצומים כספיים אם זה יעוגן בצו הרחבה, ולו מן הסיבה הזאת זאת דרך המלך לדרך הנכונה. חוץ משכר מינימום ענפי, אין העלאת שכר מינימום גורף לכל המשק בדרך של צווי הרחבה, או לפחות לא היה כזה דבר אף פעם, ולכן הדרך הזאת נשללה והיועץ המשפטי סמך את ידו לקידום החוק. אגב, זה בתנאי שהיא תמשיך להיות מוסכמת על כל פיפס, על כל פסיק, עד סוף ההליכים, לפי הנוסח שמובא היום בפני הוועדה. יש תיקוני נוסח מאז הנוסח שפורסם ברשומות, וגם התיקונים האלה נעשו גם על דעת הייעוץ המשפטי של ועדת העבודה וגם בהסתדרות וגם אצל המעסיקים.
היו"ר זאב אלקין
תיקונים שייכנסו לקראת שנייה ושלישית.
מיכאל אטלן
כן.
היו"ר זאב אלקין
זה כבר לא מופיע פה.
מיכאל אטלן
אני אומר, זה מופיע בוועדה, אבל לעומת זאת בחומר שהיא פרסמה לקראת הדיון היום.
אברהם מיכאלי
איזו ועדה?
מיכאל אטלן
העבודה.
היו"ר זאב אלקין
זה נחמד שאתם מדברים על ועדת עבודה ורווחה, וזה מה שיקרה כאן. יש הסכמה שזה ילך לשם. אבל פורמלית, מבחינת סדרי עבודת הכנסת, המליאה צריכה להצביע בעד החוק ולהגיד באיזו ועדה זה קורה.
מיכאל אטלן
ברור. אני חושב שאנחנו לא היינו מניעים אתכם לאשר את זה אילולא היינו מוכנים עד הסוף.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. יש עוד מישהו מנציגי הממשלה שרוצה להוסיף משהו לגבי הצורך בפטור?
יריב לוין
אני רק רוצה לשאול, לאור הסקירה הזאת, האם אנחנו יכולים לקום בבוקר בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה עד הבחירות.
היו"ר זאב אלקין
זה תלוי מה תעשה כשתקום.
יריב לוין
אנחנו עברנו למשטר חדש.
איילת שקד
באיזו שנה החלה ההידרדרות?
יריב לוין
יש בעל-בית חדש למדינה, בלי שידענו.
מיכאל אטלן
אני אבהיר. אולי לא הובנתי נכון. היועץ המשפטי לממשלה הנחה את נציגי הממשלה כיצד לנהוג. כיוון שזאת הצעת חוק ממשלתית, הממשלה מוגבלת על-ידי היועץ המשפטי לממשלה.
איילת שקד
היועץ המשפטי לממשלה משתק את עבודת הממשלה בארבעה החודשים האחרונים. זה דבר שלא היה כדוגמתו.
היו"ר זאב אלקין
אוקיי. נרשם לפרוטוקול. את התשובה שלי לך נתתי, תלוי מה אתה הולך לעשות כשאתה קם בבוקר. אתה צריך לדווח, ואז היועץ המשפטי יגיד לך אם מותר לך או לא. הסיטואציה ברורה. בהחלט הממשלה החליטה להגביל את עצמה לייעוד שהיא קיבלה מהיועץ המשפטי לממשלה. זו זכותה. הכנסת סוברנית לעשות עם החוק מה שהיא תחליט, להכניס שינויים אם היא רוצה. הממשלה סוברנית למשוך אותו במידה והשינויים שהכנסת תכניס לא יהיו מתאימים, ואני מניח שבגלל שכל אחד מבין מה השני יכול לעשות, בסוף זה יעבור בנוסח הזה. אבל בהחלט הכנסת לא מחויבת לעמדה הזאת של היועץ המשפטי לממשלה, ולכן אם היא תרצה היא יכולה לנסות להכניס את המרכיבים בהסכם שלדעתו זה לא נכון להכניס כפעילות שלה. אני מעריך שזה לא יקרה בסופו של דבר.
יצחק וקנין
כל מה שאמרת הוא נכון.
היו"ר זאב אלקין
אפשר להצביע קודם על הקביעה של חבר הכנסת וקנין כהחלטה של ועדת הכנסת, ואז על הפטור.

אני בטוח שנציגי הממשלה ימצאו דרך להעביר את נימת הדברים שנשמעה פה על חוסר הנחת שלנו מזה שהיועץ המשפטי לממשלה קובע לממשלה ובאופן עקיף קובע גם לכנסת מה מותר לה ומה לא מותר לה בתקופת הבחירות. היה עדיף אם היו משאירים את הנושא הזה לפחות להסכמה בין כל הסיעות, ואם כל הסיעות בבית היו מאמצות את ההסכם, שאני מניח שזה מה שהיה קורה, היו מאפשרים לחוקק את כולו ולא את חלקו. אני חושב שזאת הייתה דרך עדיפה, כי אם כל המפלגות מסכימות, אז מה הבעיה? מה כבר תקופת הבחירות משנה?
אברהם מיכאלי
לפעמים ליועץ המשפטי לממשלה לא מפריע שיש כל מיני מחטפים במערכות הממשלתיות בלי שזה קשור לכנסת.
איילת שקד
אתם חברי כנסת ותיקים. ממתי זה נהפך למצב כזה שהיועץ המשפטי לממשלה משתק את עבודת הממשלה ארבעה חודשים?
היו"ר זאב אלקין
עוד לפני שהגענו לבית הזה.
איילת שקד
אני שמעתי שזה בחמש-שש השנים האחרונות.
יצחק וקנין
אם את שואלת אותי, היא לא כלפי הממשלה. כל המערכת השלטונית נשלטת על-ידי היועצים הממשלתיים.
היו"ר זאב אלקין
אני ברשותכם אצביע קודם, כי המליאה לא תוכל להיפתח. כי אסור לה להיפתח עד שלא אישרנו את הפטור, ואתם שומעים את הצלצול. אחר כך, אם תרצו, אשאיר את הישיבה פתוחה ותוכלו להגיד את המשך הדברים לפרוטוקול.
אני מביא להצבעה את בקשת הממשלה להקדמת הדיון בכל הקריאות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 9
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשת הממשלה אושרה.
היו"ר זאב אלקין
בקשת הממשלה אושרה. היה קוורום. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים