ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 05/01/2015

קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק הבאה:, חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 39), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
05/01/2015

נסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 143>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ד בטבת התשע"ה (05 בינואר 2015), שעה 12:45
סדר היום
<קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק הבאה: הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 39) התשע"ה-2015 (מ/913).>
נכחו
חברי הוועדה: >
זאב אלקין – היו"ר
איתן כבל
אלכס מילר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מרכזת הוועדה
עליא עודא
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן
<קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק הבאה: הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 39) התשע"ה-2015 (מ/913)>
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכנסת, שנועדה לקבוע את הוועדה לדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 39) התשע"ה-2015, הצעת החוק שכרגע עברה במליאה. עלו מספר הצעות במליאה. בדיון שקיימנו בוועדת ההסכמות, בין נציגי קואליציה ואופוזיציה, סוכם שהדבר הטבעי ביותר הוא להוביל את הצעת החוק לוועדה משותפת בין כלכלה וחינוך, שהוקמה כאן על-ידי ועדת הכנסת, לדון בנושא אחר שהיה קשור לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. למעשה הוועדה הזאת קיימה דיון יסודי בנושא של ערוץ 10 רק לפני חודש, שקלה את כל האופציות. היא זאת שקבעה מה התנאים לרישיון, שזה רלוונטי מאוד לנושא של הצעת החוק שבא כאן לדיון, כי הצעת החוק למעשה מדברת על ייצור כלאיים, על הארכת זיכיון אבל בתנאים של הרישיון, החדשים שאושרו על-ידי אותה ועדה. לכן אין דבר יותר טבעי, שהוועדה שהתחילה את המלאכה היא זאת שגם תסיים אותה ותדון גם בהצעת החוק הזאת.
הוועדה הזאת מורכבת משמונה חברים, ארבעה מטעם ועדת הכלכלה וארבעה מטעם ועדת חינוך. אקרא את שמות החברים, כי למעשה אנחנו מדברים כאן לא על הקמת ועדה משותפת חדשה, אלא על הסמכת ועדה משותפת קיימת לטפל גם בנושא של החוק הזה.
החברים מטעם ועדת הכלכלה
זאב אלקין, יושב-ראש, אבישי ברוורמן, רוברט אילטוב ואיילת שקד. החברים מטעם ועדת החינוך: עמרם מצנע, רונן הופמן, יעקב אשר ומסעוד גנאים. אתם רואים שיש ייצוג של הרבה מאוד סיעות בבית באותה ועדה משותפת.
אם אין הערות לחברים, אני מביא את ההצעה הזאת לאישור ועדת הכנסת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין

נמנעים – אין
ההצעה אושרה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:50.>
11/01/2015

13:51

קוד המקור של הנתונים