ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/12/2014

אישור השקעת המדינה בחברת דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
29/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 486>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ז' בטבת התשע"ה (29 בדצמבר 2014), שעה 13:40
סדר היום
<אישור השקעת המדינה בחברת דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
בועז טופורובסקי

דב ליפמן

יעקב ליצמן

שמעון סולומון
מוזמנים
>
שמשון אוירבך - רפרנט, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

ערן ניצן - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עוזי לוי - מנכ"ל דירה להשכיר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם
<אישור השקעת המדינה בחברת דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אישור השקעת המדינה בחברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור להשכרה בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975. תסבירו מה היה, איך זה מגיע עכשיו.
ערן ניצן
אחת התכניות בתחום הדיור עוסקת בהגדלת ההיצע של דיור להשכרה. הממשלה קבעה והחליטה שאחת הדרכים שלה לקדם את זה תהיה באמצעות הקמה של חברה ייעודית לנושא הזה. היא תתכנן מתחמים גדולים ותפעל לשווק אותם להשכרה. החברה הוקמה מכוח אותה החלטת ממשלה. במסגרתה ניתן לה הון ראשוני כדי להתחיל את פעולתה המינהלית ושכירת השירותים הבסיסיים שנדרשים. החלטת הממשלה קבעה שזה יחולק ל-20,20, 8 ו-8. 20 מיליון ילכו לפעולות של יועצים. 8 מיליון יהיו לשנתיים הראשונות לפעולתה. במסגרת הסיכומים הדברים האלה הלכו והצטמצמו. הונחה, בסופו של דבר, בקשה להקצות 36 מיליון שקלים לצורך פעילות החברה. יכול להיות שצריך יהיה לעדכן סכומים מופחתים יותר. אני מניח שזה מיד ייפתח לדיון. זה יאפשר לחברה לממש את מטרותיה שקבועות בהחלטת הממשלה. זה בהמשך להרבה מאוד דיונים שקיימנו בתחום הדיור שאני מניח שבכנסת הבאה נמשיך ונקיים. אחד הדברים שמבדילים את המשק הישראלי משאר הדברים בעולם הוא שאין דיור שמושכר על ידי חברות מקצועיות לתקופות זמן ארוכות. זה אחד האתגרים שמונחים לפתחה של החברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה ה-200 מיליון שאישרנו בזמנו?
ערן ניצן
היא לוקחת כבר היום מתחמים שונים שהיא תשווק להשכרה. היא תפעיל מנגנון, שהחלטת הממשלה הגדירה, לפיו היא תפנה ותרכוש כבר כעת מקבלנים מבנים שייבנו בהקדם. היא תאכלס אותם בשוכרים. היא תפנה לשוק ההון בכדי לשווק את המגדלים האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה ה-200 מיליון?
ערן ניצן
זה ה-200 מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה עכשיו?
ערן ניצן
ה-36 זה לתפעול, הנהלה, יועצים והתקשרויות. המודל שאנחנו מתארים הוא מודל שבהרבה מובנים מועתק ממקומות אחרים בעולם שבהם שוק ההון וחברות מקצועיות מממנות דיור למגורים. המטרה של החברה הוא לחולל את המהלך הזה כאן בישראל. אנחנו, כמובן, נלווה את זה לאורך השנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היינו צריכים לקבל את האישור של ועדת ההסכמות. האישור של ועדת ההסכמות ניתן רק לגבי 15 מיליון, לא לגבי 36 מיליון. יש את ה-200 מיליון שאושרו אז. זה סיפור נפרד.
שגית אפיק
הבקשה על 36 היא בקשה לאישור השקעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבקשה היא על 36 מיליון. מתוכם יש לי הסכמה של ועדת ההסכמות ל-15 מיליון. זה אמור לכסות, לפי התחשיבים שעשו, את המשכורות של 2014 ו-2015.
שגית אפיק
בחלקיות.
ערן ניצן
מדובר על סכום שישמש את החברה בתקורות שלה.
שגית אפיק
לפעילות השוטפת. הבקשה היא בקשה לפי סעיף 10 לחוק החברות. על מנת שהממשלה תשקיע בחברה ממשלתית נדרש אישור של ועדת הכספים, לכן זה הגיע לפתחנו. הוועדה אישרה בעבר השקעות דומות בחברת תע"ש ובחברות אחרות. לפי הבקשה שלכם, לפעילות השוטפת נדרשים 8 מיליון שקלים לשנתיים הראשונות.
עוזי לוי
8 כפול 2.
שגית אפיק
ההסכמה בוועדת ההסכמות היא על 15 מיליון שקלים.
יעקב ליצמן
אני אתמוך בסיכומים של ועדת ההסכמות. בעקבות המכתב שקיבלתי מעוזי אני רוצה להבהיר שהמטרה של דירה להשכיר היא לכלל האוכלוסייה. כוונת החברה לפעול ליישום מטרתה באמצעות פעילות בכל רחבי הארץ לטובת כלל אוכלוסיית המדינה, כלל הסקטורים.
בועז טופורובסקי
אני מסכים איתך, זה צריך להיות לכל האוכלוסייה.
שגית אפיק
הפרויקטים יהיו לכלל הציבור.
יעקב ליצמן
אין שינוי. כרגע זה מה שיש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מה שכתוב.
שמעון סולומון
האם זה מאפשר לכם לפעול?
יעקב ליצמן
אם יש הסכמות איתם, כנראה שכן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמעון, אם הוא יגיד שזה לא מאפשר, ייפול הכל.
עוזי לוי
אני לא אתאר את החברה ופעולותיה. אנחנו הספקנו די הרבה. אני לא אזכיר את זה כרגע. הסכום מאפשר לנו להתחיל בפעילות. הסיכום שהיה עם חבר הכנסת איתן כבל היה על 15. אם הוועדה תאשר 18, הוא לא יתנגד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם נפתח את זה לדיון, בסוף הכל ייפול. למה לך?
בועז טופורובסקי
ניסן, אתה צודק. 15 זה מה שצריך לאשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מעלה להצבעה את אישור השקעת המדינה בחברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור להשכיר בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בגובה של 15 מיליון שקל. מי בעד, ירים את ידו?

הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים –אין

אושר

רבותיי, שיהיה לכם בהצלחה.
<הישיבה ננעלה בשעה 13:55.>

קוד המקור של הנתונים