ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/12/2014

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שמספרה 6-105-14)

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
29/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 485 >
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ז' בטבת התשע"ה (29 בדצמבר 2014), שעה 10:30
סדר היום
<אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שמספרה 6-105-14)>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
בועז טופורובסקי

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

שמעון סולומון

סתיו שפיר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם
<אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שמספרה 6-105-14)>
אראל מרגלית
יש שני נושאים שנדרשנו אליהם בבוקר. מטעם האופוזיציה נדרשנו לאשר שני דברים. אחד, לאשר באופן טכני את רשימת העמותות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סעיף 46.
אראל מרגלית
לא חשבנו שזה עניין, אבל כשהסתכלנו על רשימת העמותות הבוקר, ראינו לפחות עמותה אחת, עמותה מספר 42 שמנהל דב ליטבינוב. חלק מהשמות בעמותה הזאת, לפחות בתקשורת, נמצאים תחת חקירה. מכיוון שארז לא נמצא פה, ואנחנו לא יכולים לקבל הסבר לגבי שאר העמותות, אנחנו מעדיפים כרגע, בעיקר אם יש איזה שם או שניים שנמצאים תחת חקירה, לעצור את זה. אנחנו לא רוצים לפגוע בעמותות טובות ותקינות שפועלות וחייבות לקבל את סעיף 46 בסוף השנה כי אחרת אי אפשר יהיה לתרום להן תרומה פטורה ממס. אנחנו מוכנים, אני חושב בהסכמה פה, להתכנס עם ארז. עכשיו נצטרך לעבור כל עמותה. אנחנו לא יכולים לקבל איזה שהוא הסבר כללי, כי אנחנו מאוד עצבניים, מאוד חוששים. מדובר בשמה הטוב של ועדת כספים והכנסת. כרגע אנחנו עוצרים את העניין של העמותות. אנחנו כן מוכנים, אם אני מבין נכון, לאשר את סעיף 61 שנראה לנו בסדר. יש שם 3 גורמים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש אישור של ועדת ההסכמות ואישור היושב-ראש על קיצור ההליכים. אני עושה הפסקה בדיון. נחדש את הדיון ב-12:45 בנושא של סעיף 61 ועוד דברים שיהיו לגביהם הסכמות, אלא אם כן תגיע הודעה אחרת בעקבות ההתפתחות במליאה.
<(הישיבה נפסקה בשעה 11:15 ונתחדשה בשעה 13:30.)>
רבותיי, צהריים טובים, חזרנו מההפסקה. אנחנו ממשיכים את הישיבה. יש לנו אישור מוועדת ההסכמות ומהיושב-ראש על קיצור לוחות זמנים לשני נושאים. נושא אחד, עניין סעיף 61 לפקודת מס הכנסה. שני הנושאים חולקו בזמן. מאחר וכולנו יודעים מה זה, וזה לפי ההסכמות שיש לנו בתכנית החדשה שאושרה על ידי הוועדה הציבורית, אנחנו רק קוראים את זה ומצביעים. מי בעד לאשר את רשימת מוסדות ציבור מומלצים לצורך קביעתם כמוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לפקודת מס הכנסה?
טמיר כהן
שסימנה 6-105-14.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד, ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין


אושר
<הישיבה ננעלה בשעה 13:45.>

קוד המקור של הנתונים