ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 30/12/2014

המלצה על חילופין בראשות ועדת החוץ והביטחון, החלטה על חילופין בראשות ועדת הכנסת , החלטה על חילופין בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
30/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 141>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ח' בטבת התשע"ה (30 בדצמבר 2014), שעה 10:00
סדר היום
<1. המלצה על חילופין בראשות ועדת החוץ והביטחון>
<2. החלטה על חילופין בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון>
<3. החלטה על חילופין בראשות ועדת הכנסת>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
זאב אלקין

אורי מקלב

מאיר שטרית
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
שמואל לטקומנהל ועדת החוץ והביטחון


אסף פרידמןראש תחום בכיר לביטחון, ועדת החוץ והביטחון
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
סיגל גורדון
<החלטה על חילופין בראשות ועדת הכנסת>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה, על סדר יומנו שלושה נושאים, אבל אני אתחיל מהנושא השני: החילופין בראשות ועדת הכנסת, ואחר כך, חברי זאב ינהל את השאר. אבל טרם הנושא הזה, אני רוצה לפתוח בכמה מילות ברכה ותודה גדולה, אני חושב מהציבור הישראלי כולו, לחברנו, חבר הכנסת מאיר שטרית. לפחות אני באופן אישי, למדתי ממך לא מעט בשש השנים שיצא לי לכהן בחפיפה אליך, שהן אפילו לא רבע מהזמן שבו אתה כיהנת בכנסת. באמת, עשייה אדירה גם בממשלה וגם בכנסת ואני חושב שגם אומץ לב בלתי רגיל שהפגנת תמיד. לא תמיד דעותינו היו דומות, אבל תמיד ידעתי מהן דעותיך, וזה לא תמיד דבר ברור ומובן מאליו במערכת הפוליטית. אני חושב, שייצגת את הציבור ששלח אותך לכאן, פעם אחר פעם ובתקופה מסוימת גם בסוכנות היהודית, בצורה שהוסיפה הרבה כבוד לכנסת ישראל.
אני מניח, שבשם כולם כאן, אנחנו מאחלים לך הרבה מאוד הצלחה, וכפי שאני אומר לא פעם בוועדה הזאת, הדבר היחיד שהוא באמת משותף לכולנו, שבסוף כולנו נהיה חברי כנסת לשעבר. אז בהגיעך למעמד הזה, לאחר הבחירות, אני מאחל לך הצלחה ואומר לך תודה גדולה. אגב, גם על תרומה עצומה לוועדה הזאת, שבאה לידי ביטוי באופן יום יומי כאן.


אני רוצה להודות שוב לכל מי שעבד לצדי כאן בוועדת הכנסת. קודם כל כמובן לצוות הוועדה: לאתי, לנועה – שכרגע לא נמצאת, לעאליה, לרבקה, למלכה שסייעה בידינו בתקופה האחרונה. כמובן לארבל, שעשתה כאן כתמיד עבודה מקצועית ומצוינת. למזכירת הכנסת, לירדנה, שמלווה אותנו כאן בישיבות. כפי שאני אומר תמיד, זכות גדולה היתה לי לעמוד בראש הוועדה הזאת. אני חושב, שהוועדה הזאת משפיעה על כל דבר שקורה כאן בבניין ואני בהחלט מפקיד אותה בידיו הטובות של חברי, חבר הכנסת זאב אלקין.
זאב אלקין
מה-1 בינואר, ולכן לא נתחלף, בניגוד למה שתכננת.
היו"ר יריב לוין
אגב, אפשר, כי אני יכול להסמיך אותך לנהל את הישיבה. אפשר לפתור את הבעיה הזאת. אבל אני אנהל את זה עד הסוף.

בכל מקרה, אני רוצה להודות גם לכל חברי הוועדה, שהיו שותפים כאן לעבודה. לך אורי, תודה מיוחדת. נדמה לי, שאתה היית חבר הוועדה היחיד שהיה פה כשמינו אותי, ואתה כמעט היחיד שנמצא פה כשאני מסיים את תפקידי. בקדנציה הזאת הרי נבחרתי לתפקיד בקולות האופוזיציה.

רבותי, באופן פורמאלי, בהתאם להוראת סעיף 106א(1) לתקנון הכנסת, הקובע כי הוועדה תבחר יושב ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת. כאן אנחנו לא צריכים להמליץ, אנחנו פשוט בוחרים. אני מציע שנבחר את חבר הכנסת זאב אלקין לכהן כיושב ראש הוועדה החל מ-1.1.2015. מי בעד ההמלצה הזאת?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין

נמנעים – אין
ההמלצה אושרה פה אחד
היו"ר יריב לוין
ההמלצה אושרה פה אחד.
ארבל אסטרחן
אני רוצה להעיר לפרוטוקול, שהתחילה הדחויה היא, בגלל שמדובר פה על יומיים ועל מצב חריג שאנחנו נמצאים בפגרה, זה לא שבמצב רגיל אפשר לקבל החלטות כאלה - - -
היו"ר יריב לוין
הייעוץ המשפטי קובע, שלא יהיה בזה תקדים. אנחנו מודיעים לפרוטוקול, שכל התהליך הזה נעשה על דעת הייעוץ המשפטי. את השאלה, מהו פרק הזמן, נשאיר למקרה שיזדקקו לזה בפעם אחרת, אם בכלל.
זאב אלקין
הפעם זה קרה באמת בגלל שזה יומיים ובגלל שכידוע, מחר יש בחירות פנימיות בליכוד.

<המלצה על חילופין בראשות ועדת החוץ והביטחון>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא של המלצה לחילופין בראשות ועדת החוץ והביטחון. אני אפקיד בידי חבר הכנסת אלקין, אני אעשה לו את ה"סתיפתח" של תפקידו החדש. בבקשה.
מ"מ היו"ר זאב אלקין
תודה רבה אדוני יושב ראש ועדת הכנסת. לעונג ולכבוד הוא לי להמליץ בפני חברי ועדת הכנסת, למנות אותך לראשות ועדת החוץ והביטחון, החל מ-1 בינואר. אני חושב, שזה מינוי מאוד טבעי, אתה נמצא ב-50% יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, גם כל התקופה הזאת מאז ששנינו נכנסנו לתפקידנו, עשינו למעשה ביחד, יד ביד, את כל הסוגיות של ניהול הוועדה. ולכן, מהבחינה הזאת, אין אפילו שאלה שתצליח כי אתה כבר עושה את זה, זה רק שינוי הכותרת הפורמאלית.

לכן, בשמחה רבה אני ממליץ לחברי ועדת הכנסת לאשר את ההמלצה למינוי, שתאושר אחר כך בוועדת החוץ והביטחון. מי בעד.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
ההמלצה אושרה פה אחד.
היו"ר זאב אלקין
אושר פה אחד.

<החלטה על חילופין בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון>
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לסעיף 3: חילופין בראשות הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. כאן אני רוצה רק להעיר הערה לפרוטוקול. על פי הוראת השעה, שנקבעה בחוק עד ל-31 בדצמבר 2014, יושב ראש הוועדה המשותפת יהיה חבר בוועדת החוץ והביטחון. ואילו, משהתבטלה הוראת השעה ב-1 בינואר, היושב ראש יהיה מטעם ועדת הכספים.

אני, כחבר ועדת החוץ והביטחון, מסיים את תפקידי ב-31.12.2014. הפעם לא צריך לעשות שום אקט, כי על פי החוק, כהונתי תפקע. ואני מציע למנות במקומי, כיושב ראש הוועדה, את חבר הכנסת זאב אלקין, שהוא חבר ועדת הכספים ולכן כשיר ויכול - - -
זאב אלקין
מכהן בוועדה מטעם ועדת הכספים.
היו"ר יריב לוין
כן, מכהן בוועדה הזאת מטעם ועדת הכספים ולכן הוא יכול למלא את התפקיד הזה. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
ההמלצה נתקבלה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. רבותי, תודה רבה.
אורי מקלב
עכשיו שלב הברכות.
היו"ר יריב לוין
שלב הברכות, בבקשה.
מאיר שטרית
אני חושב, ששניכם ניהלתם את ועדת החוץ והביטחון ושלוחותיה, בצורה מאוד יפה ומתואמת. עשיתם עבודה יפה מאוד. זאב אלקין, העבודה היפה שהוא עשה בתקופת מלחמת "צוק איתן", ישיבות מרתוניות, בחריצות גדולה מאוד. הייתי חבר בוועדת החוץ והביטחון עם הרבה יושבי ראש, אתה חריג במיוחד כי יושבי ראש רבים לא בדיוק אהבו לעבוד. ראיתי את העבודה של חבר הכנסת אלקין כעבודה באמת רצינית ואחראית, אני חושב שעשית עבודה מצוינת. אני בטוח, שגם יריב יעשה עבודה מצוינת. בכלל, הסינכרוניזציה ביניכם היא טובה מאוד.
אני מאחל לשניכם הצלחה בפריימריז, אולי נראה את שניכם בכנסת הבאה שרים בממשלה, לפחות נראה שני חברים שבאו עם ניסיון מהכנסת ויודעים מה הם עושים גם בממשלה. מאחל לכם בהצלחה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה.
אורי מקלב
קודם כל, אני מתנצל בפניכם, שהישיבה היום היא לא בהשתתפות גדולה ולא מספיק חגיגית, לאור החילופין, להביע את ההערכה לשניכם. אנחנו לוקחים בחשבון, שזה חלק מהמציאות של פריימריז ובחירות, ובחירות בתוך בחירות. אני בטוח, שרבים היות משתתפים פה אם הישיבה היתה מתקיימת בזמן רגיל.

אי אפשר מבלי להגיע כמה מילות הערכה, קודם כל לך, יריב. אני מלווה אותך כמעט בכל התפקידים שלך בכנסת, בוודאי מאז שאתה יושב ראש ועדת כנסת, אנחנו עובדים במשותף ודי צמודים, כך שאני מכיר מקרוב את ההשקעה הרבה, המקצועית הרבה, שאתה השקעת פה בוועדה. ניהלת את הוועדה בשקט וברוגע. ידעת לקדם את הדברים איפה שצריך. היום אתה עומד לקבל תפקיד גדול וחשוב ואחראי מאוד, בוודאי שמתאים לכישורך. אני רוצה לאחל לך, שתעמוד בו בהצלחה. לא חדש לכם התפקידים, אתם מכירים אותם ואני מאחל לכם בהצלחה.
כמה מילות הערכה על מה שעשית בתקופה הקצרה בוועדת החוץ והביטחון. אני לא חבר הוועדה, אבל כפי ששמענו, זה בא לידי ביטוי בשינויים של הדיונים, הצלחת להשלים את החסר שהיה בתקופה הארוכה כשלא היה יושב ראש, עשית כמה דברים שאני חושב שהם ניכרים וירשמו ודאי לזכותך, בוועדות המשנה יותר, פחות במליאה, דברים ענייניים ומקצועיים. קיבלת את התפקיד אחרי תקופה ארוכה שלא היה יושב ראש בוועדת החוץ והביטחון, החזרת את השם ואת האחריות שיש בתפקיד של ועדת החוץ והביטחון. אני מאחל לכולכם הצלחה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה.
זאב אלקין
יש כאן באמת מעמד מאוד מעניין כי יש כאן סגירת מעגל. אני נזכר, שבקדנציה הקודמת העברתי אליך את השרביט של ועדת הכנסת. כאן בהקשר הזה של ועדת הכנסת שיתפנו פעולה הרבה זמן, אני כיושב ראש ועדה, אתה כחבר ועדה, אחר כך אתה כיושב ראש ועדה, אני כיושב ראש הקואליציה. גם בקדנציה הזאת שוב, אתה כיושב ראש ועדה ואני כיושב ראש קואליציה. אנשים לא מבינים, אבל כל התפקוד למעשה של יושב ראש קואליציה הוא בלתי אפשרי מבלי שיתוף פעולה עם יושב ראש ועדת הכנסת. אז חלק מהתקופה היה לך שיתוף פעולה מעולה כי צירפת את שני התפקידים וזה הסתדר. ההרמוניה הזאת היא בהחלט חשובה בציר המשולש הזה של יושב ראש כנסת, יושב ראש ועדת הכנסת ויושב ראש הקואליציה. זה לא ברור מאליו, לא תמיד זה היה ככה בכל הכנסות, ידועים גם מקרים אחרים. אני חושב, שברגע שקיים שיתוף הפעולה הזה, הכנסת מתפקדת היטב ואין את החריקות והבעיות ומאבקי אגו.
הדבר השני, אורי לא הזכיר את זה, אני רוצה להזכיר את זה, עשית מהפכה בכנסת. אומנם זה היה בקדנציה הקודמת, אבל את העומק שלה הרגשתי רק בחודש האחרון. כי הובלת שינוי תקנון הכנסת מאוד יסודי, בשקט ובלי מלחמות. השינוי הזה למעשה אתנו עד היום. מצאתי את עצמי בחודש הזה, לא פעם ולא פעמיים, ניגש לירדנה, ניגש לארבל ואומר, אפשר כך וכך, והן אומרות לי, לא, זה בתקנון הישן, בתקנון החדש זה כבר אחרת.
היו"ר יריב לוין
אולי עשינו יותר מדי סדר.
זאב אלקין
דווקא לא, זה מצוין, דברים טובים, רק שזה חייב אותי לא לשקוט על שמרי אלא ללמוד מחדש את התקנון. רק כך הבנתי את העוצמה, שהיתה כאן בקדנציה הקודמת. זה לא דברים ברורים מאליו, היכולת הזאת להביא מהפכות, שנשארות אחר כך לדורות ובלי מלחמות. אני חושב, שעל ידי זה הפכת לאחד מיושבי ראש ועדת הכנסת הכי דומיננטיים שהיו, שהטביעו את חותמם לתקופה מאוד ארוכה. אני חושב, שנכון וראוי שזה ייאמר היום. אני מאחל לך, לא להיות יושב ראש ועדת הכנסת בקדנציה הבאה.
היו"ר יריב לוין
ואני מאחל לנו, שלא נהיה יושבי ראש הוועדה לביקורת המדינה.
זאב אלקין
אני אנסח את זה אחרת, אני מאחל לעצמי להיות יושב ראש הוועדה המסדרת, כדי לייצר רציפות בכיסא הזה, אבל את זה כבר יחליט הבוחר. בטקס הזה של סגירת מעגל, שתי קדנציות של הכהונה שלך אומנם נפסקות בתפקיד יושב ראש ועדת הכנסת, כדאי שייאמר לפרוטוקול את התרומה העצומה שלך לכנסת שתרמת בתפקיד הזה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:25.>

קוד המקור של הנתונים