ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/12/2014

תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
29/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 484>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ז' בטבת התשע"ה (29 בדצמבר 2014), שעה 10:15
סדר היום
<תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

בועז טופורובסקי

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אלכס מילר

אראל מרגלית

שמעון סולומון

אלעזר שטרן

סתיו שפיר
מוזמנים
>
איתי טמקין - משרד האוצר

אורי שפר - ראש מינהל ספורט, משרד התרבות והספורט

חביב קטן - כלכלן, משרד התרבות והספורט

גיא אטיאס - כלכלן, משרד התרבות והספורט

איציק לארי - מנכ"ל, המועצה להסדר ההימורים בספורט

לירן אלרם - עוזר מנכ"ל, המועצה להסדר ההימורים בספורט

איילת דרורי - סמנכ"ל כספים, המועצה להסדר ההימורים בספורט
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם
<תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לתקציב המועצה להסדר הימורים בספורט לשנת 2014. פה, בניגוד לתקציב קודם שהיה תקציב שמיועד ל-2015, אנחנו דנים על תקציב ל-2014. זה תקציב שכבר מומש. אם זה לא יאושר, מה קורה עם כל מה שקרה? איך קורה שמגיעים ליום האחרון של השנה - היום ה-29 – על מנת לאשר תקציב של השנה שחלפה?
שלומית ארליך
פנינו אליכם, כיוון ששמנו לב שבין השנים 2011 ל-2013 לא הובא לכאן התקציב לאישור כפי שנדרש להגיע לפי החוק. אם אפשר להתייחס גם לנקודה הזאת.
איציק לארי
התקציב שלנו מוגש לאישורם של שר האוצר, שרת התרבות והספורט וועדת הכספים של הכנסת. עד 1 בנובמבר התקציב שלנו אמור להיות מונח על שולחן השרים. אנחנו מקפידים על כך שהתקציב שלנו יוגש בזמן לשרים. מרגע זה ואילך הדבר לא נתון בידנו. התקציב, לצערי הרב, מוגש לאישור ועדת הכספים של הכנסת רק עכשיו מכיוון שלשרים היו שאלות והבהרות. החתימה שלהם על התקציב הגיעה רק לקראת סוף השנה. מבחינת הטוטו אין לנו מענה על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היועצת המשפטית שלנו אמרה שבין השנים 2011 ל-2014 שכחתם להגיש את התקציב שלכם לאישור ועדת הכספים. יש כזה דבר?
איציק לארי
אנחנו לא שכחנו. נכון, התקציב לא הוגש לוועדת הכספים של הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו הפתעה שהיום זה מגיע. יכול להיות שגם היום זה לא היה מגיע, ואז היו שואלים בשנה הבאה למה בין 2011 ל-2015 לא הוגשו התקציבים.
איציק לארי
כפי שציינתי, הטוטו מגיש את התקציב לאישור השרים על פי חוק. ב-1 בנובמבר התקציב מונח על שולחן השרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נובמבר השנה?
איציק לארי
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לקראת השנה שתהיה?
איציק לארי
כן. בנובמבר 2013 הצעת התקציב הראשונה הונחה על שולחן השרים.
אלעזר שטרן
זאת?
איציק לארי
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שנה שלמה היא הייתה מונחת על שולחן שני שרים ולא התקדמה?
איציק לארי
מרגע זה ואילך הטוטו לא אחראי לנושא הזה של החתימות וההגשה לוועדת הכספים. התקציב הזה נותן גם ביטוי לתכנית לאומית לקידום ספורט ילדים ונוער שאושרה על ידי ממשלת ישראל לאחר שמליאת המועצה אישרה אותה. זו רצועה חדשה. אם יש תקציב לא מאושר, אנחנו לא יכולים לשלם את הרצועה, אנחנו לא יכולים להוציא כסף. זאת המשמעות של אי אישור התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תיכף נגיע לחלק הרגשי של העניין.
איציק לארי
לא רגשי. אמרת מה המשמעות של אי אישור התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איך אתם פועלים כשהתקציב לא מאושר? עזוב שהשרים אשמים. איך אתם פועלים אם אין לכם תקציב מאושר? זה בסדר שהגשתם לשרים, אבל איך אתם עובדים? איך אתם לא זועקים לשרים ואומרים: רבותיי, אנחנו לא יכולים לשלם משכורת כי אין תקציב מאושר? איך זה עובד?
איציק לארי
כל הספורט הישראלי תלוי בנו. אי אפשר לעצור את הספורט הישראלי. בלי הכסף שלנו הספורט הישראלי נסגר. אנחנו משלמים על פי החלק הפרופורציונאלי רק על רצועות שאושרו על ידי ועדת הכספים בעבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה פירוש "בעבר"? כבר 4 שנים לא אישרו לכם תקציב.
איציק לארי
אנחנו לא משלמים על רצועות חדשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איך אתם משלמים גם על הישן?
איציק לארי
על הישן אנחנו משלמים על פי החלק הפרופורציונאלי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מחדש לנו עכשיו חידוש. זה יכול להיות מעניין מאוד. אם אישרו למשרד מסוים - נניח למשרד החינוך – תקציב ב-2010, אז עכשיו משרד החינוך לא צריך להגיש תקציבים, הוא יכול לעבוד על סמך התקציב הזה כל השנים קדימה? איפה נשמע דבר כזה?
איציק לארי
אני לא בקיא בסדרי עבודה של משרדים ממשלתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איך אתם יכולים? אישרו לכם ב-2010 תקציב. איך עבדתם ב-2011, ב-2012 בלי שאישרו לכם תקציב?
איציק לארי
עבדתי רק על הרצועות שאישרו לי ב-2010.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אישרו לכם את זה ל-2010, לא ל-2011 ול-2012. איך הצלחתם לעבוד?
איציק לארי
החוק אומר שאני עובד על פי התקציב האחרון שאושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין כזאת חיה. זה קיים רק לגבי תקציב המדינה. אני עומד נדהם.
בועז טופורובסקי
בקיצור, לא מאשרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא משנה אם תאשר או לא תאשר.
בועז טופורובסקי
לפחות לא נאשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לו כאן משהו רגשי עם הילדים. הוא אומר שאם לא נאשר הוא לא יוכל לשלם. את המשכורות הוא יכול להמשיך לשלם, רק את הדבר הזה עם הילדים הוא לא יכול לשלם בלי שנאשר. זה נשמע לנו כל כך הזוי.
גיא אטיאס
כפי שהציג איציק לארי, באזור דצמבר ינואר הם מגישים לנו, למשרד התרבות והספורט, את התקציב. יחד עם הגורמים המקצועיים אנחנו עוברים על התקציב. לא תמיד אנחנו רואים עין בעין את הדברים עם המועצה להסדר ההימורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואז מה קורה? אתם לא מאשרים את התקציב.
גיא אטיאס
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואז מה קורה? הם עובדים לפי התקציב - -
גיא אטיאס
הם עובדים לפי התקציב האחרון שאושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מבין מה שאתה אומר? אני בשוק מוחלט.
גיא אטיאס
אני לא מייצג את המועצה להסדר הימורים. יש לה חוות דעת שלה. היא פועלת על פי חוות הדעת שלה. שווה לשאול את היועץ המשפטי שלהם איך הם עובדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מ-2011 אתם לא רואים עין בעין את התקציב שלהם?
גיא אטיאס
לא. בסוף אנחנו מאשרים את התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מתי אישרתם אותו בפעם האחרונה? איזה תקציב אישרתם פעם אחרונה?
גיא אטיאס
של 2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אצלנו יש של 2010.
גיא אטיאס
אנחנו אישרנו את תקציב 2014. במאי העברנו אותו לאגף תקציבים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
במאי 2013?
גיא אטיאס
במאי 2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את השנה לפני כן גם אישרתם?
גיא אטיאס
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם כל שנה ושנה אישרתם את התקציב שלהם?
גיא אטיאס
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ראיתם בסוף עין בעין.
גיא אטיאס
אז מעבירים את זה לאגף תקציבים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאגף התקציבים זה לא הגיע אלינו.
איתי טמקין
אני אעשה סדר מבחינת איך התהליך עובד בממשלה. אנחנו לא אלה שאחראים להביא את התקציב לפה. אנחנו בודקים את התקציב עבור שר האוצר. שר האוצר נדרש לאשר או לא לאשר את התקציב במועצה. אנחנו קיבלנו, כמו שאמר נציג משרד הספורט - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרת דבר מאוד מעניין. אמרת שאתם, האוצר, לא אחראיים להביא את זה לפה. נניח שהשר מאשר. מה הוא עושה? הוא שם את זה על מפתן הדלת על מנת שמישהו יעביר את הנייר אלינו?
איתי טמקין
אנחנו שולחים מכתב אישור תקציב ליושב-ראש דירקטוריון המועצה להסדר ההימורים בספורט. המועצה להסדר ההימורים בספורט פעלה לקיים דיון.
איציק לארי
זה משרד הספורט.
גיא אטיאס
במקרה הזה זה משרד הספורט, כי התחלף שלטון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי צריך להעביר את התקציב אלינו?
גיא אטיאס
שאלה טובה.
שלומית ארליך
מי העביר אותו השנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
השנה העביר אותו משרד הספורט.
איציק לארי
ברגע שהשרים חתמו, אנחנו דואגים, אם באמצעות משרד הספורט או במישרין, שהתקציב יגיע לוועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מ-2011 לא הייתה לכם חתימה של שני שרים על התקציב, זאת המשמעות?
איציק לארי
אני לא זוכר בדיוק. לא כל שנה הייתה חתימה של שני שרים. היו תקופות בחירות.
אלעזר שטרן
מי שחושב שהוא מביא לנו דברים ביום האחרון על תקציב שכבר נגמר - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא רק זה. 4 שנים אחורה אין תקציב.
סתיו שפיר
מה קרה בשנים האחרונות שהתקציב לא הגיע לוועדה? בשנת 2012,2013 השתמשתם בתקציב שלא הגעתם איתו לוועדה על-מנת שהיא תאשר לכם אותו?
אלעזר שטרן
זה מה שהוא אומר.
איציק לארי
זה נתקע אצל השרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על איזה תקציבים מ-2010 יש לכם חתימה של שני שרים?
איתי טמקין
הועברה חתימה של שר האוצר לגבי תקציב 2013.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שר האוצר חותם רק אחרי ששר הספורט חותם?
איתי טמקין
לא בהכרח. זה הנוהל הפנימי שאנחנו מאמצים כי הם הגורם המקצועי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-2013 הייתה חתימה של משרד הספורט?
איתי טמקין
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי שחתמו שני השרים, לאן התקציב הזה הלך?
איתי טמקין
כשאנחנו חותמים על האישור של התקציב, נשלח מכתב עם העתק למשרד התרבות והספורט ומכתב למועצה להסדר ההימורים בספורט ששר האוצר מאשר את התקציב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה קורה אז? הם צריכים להביא את זה אלינו?
איתי טמקין
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
4 שנים לא העבירו אלינו תקציב לאישור. זה מה שקורה. מישהו יכול להסביר איך זה קורה?
אלעזר שטרן
מי נותן להם שקל אם לא בוצע הנוהל הזה?
גיא אטיאס
לא צריך לתת להם שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם לא צריכים. הם נותנים כסף.
איציק לארי
כל ההכנסות שלנו הן הכנסות עצמיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בגלל זה הם לא שמים על אף אחד.
איציק לארי
חס וחלילה. לחלוטין לא נכון.
אלעזר שטרן
אנחנו הבנו כאן את הבעיה. עכשיו זה סתם דיון בשביל החבר'ה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע מה לעשות עכשיו.
אלעזר שטרן
כמה השקעתם השנה בקרן מתקנים לאנשים עם מוגבלויות, לילדים? אני מבין שיש ועדה שצריכה להתכנס ולאשר. ראיתי שכתבתם 150 מיליון.
איציק לארי
לפני שנתיים פתחנו קרן בגובה של 20 מיליון שקל. אמורה להיפתח קרן חדשה בגובה כזה.
אלעזר שטרן
כתוב 150 מיליון.
איציק לארי
150 זה לכל הקרנות ללא יוצא מן הכלל.
אורי שפר
לכל פעילות קרן המתקנים.
איציק לארי
בכל הרבדים. בכל הסכום הזה יש סכום לאוכלוסיות מיוחדות.
אלעזר שטרן
מתי בפעם האחרונה הקציתם?
איציק לארי
לפני שנתיים פתחנו את הקרן בגובה 20 מיליון ₪. חילקנו אישורים. עדיין מממשים את זה בימים אלה.
אלעזר שטרן
מימשו מתוך ה-20 מיליון?
איציק לארי
בהחלט. כמעט מלא. זאת הקרן היחידה שאנחנו בונים את הקריטריונים יחד עם הביטוח הלאומי - זה נושא שאנחנו פחות מכירים - כדי לנצל כל שקל בצורה המיטבית. הצלחה בלתי רגילה. בכמה מאות אלפי שקלים נשנה חיים של מוסד, גם של המטפלים וגם של המטופלים. אנחנו מתחנו את המילה ספורט כדי להגיע לאוכלוסיות האלו. אנחנו בונים הרבה בריכות הידרותרפיות וחדרי כושר בהרבה מאוד מוסדות ברחבי הארץ. זה דבר בלתי רגיל.
אלעזר שטרן
גם השנה בניתם?
איציק לארי
בהחלט. לא עצרנו את התקציבים.
אורי שפר
כל מה שאושר בעבר על ידי ועדת הכספים ממשיך כאחד חלקי 12 לעבוד. כל מה שאתה רוצה לעשות חדש, כמו למשל תכנית הפרחים עם הילדים, אי אפשר לבצע אלא אחרי אישור הוועדה.
שלומית ארליך
ראינו במכתב שניתן על ידי ראש הממשלה, שהוא ממלא מקום שר האוצר, שהאישור ניתן על גידול בהיקף של 5 משרות, כאשר אתם מבקשים 15 משרות.
איציק לארי
זה מה שאושר לנו אחרי דיונים עם האוצר.
שלומית ארליך
איתי, זה לא האישור שניתן על ידי ראש הממשלה בכובעו כשר אוצר.
איציק לארי
זה מה שניתן. האישור ניתן ל-5 משרות.
שלומית ארליך
ראינו שיש 2 טעויות סופר במכתב שאיתי חתם עליו. אחת, התקציב המאושר הוא לשנת 2014 ולא לשנת 2015, כמו שצוין, ושתיים, סכום התקציב נלקח משורה שגויה בתקציב ועל כן התקציב המאושר צריך לעמוד על 2.169 מיליארד ולא על 2.021 מיליון.
איציק לארי
הטעויות האלו תוקנות במכתבו של ראש הממשלה.
שלומית ארליך
הטעויות האלו אכן תוקנו במכתבו של ראש הממשלה, אבל במכתבו של ראש הממשלה ובמכתבו של שר האוצר לפיד כתוב שמדובר בגידול בהיקף של 5 משרות, לא בגידול של 15 משרות.
איציק לארי
אנחנו ביקשנו 15. אישרו לנו 5.
שלומית ארליך
אישרו לכם רק 5?
איציק לארי
כן.
שלומית ארליך
אתם מבקשים לאשר עכשיו 5 משרות, לא 15.
איציק לארי
זה מה שאושר לנו על ידי השרים.
מיכל בירן
אני חושבת שיש איזה פיל בחדר שלא מדברים עליו, כל העניין של פרשיית ישראל ביתנו כמו שמיקי רוזנטל קורא לזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו מדברים על התקציב - -
מיכל בירן
כן, אבל כשחוקרים את איגוד הכדור יד, את איגוד הכדורסל על נהלים לא תקינים, אני חושבת שתהליך כזה הוא לא תקין באופן כללי ונשמע לכל אחד מאיתנו לא סביר. כשיש חקירות משטרה שנעשות ברקע שמצביעות על ליקוי מאורות כללי, צריך להפעיל משנה זהירות.
איציק לארי
אני אחראי רק על הצד המקצועי. אני ממש מוחה. אתם עושים פה דבר לא הוגן. הטוטו מחלק את הכספים לטובת הספורט הישראלי בשני מישורים עיקריים. מישור אחד, אנחנו תומכים ב-64 ענפים, איגודים ואגודות על פי אמות מידה שוועדה ציבורית קובעת. הכל מפורסם באינטרנט וברשומות. המישור השני זה הקמת מתקני ספורט. כל אמות המידה מפורסמות באינטרנט. אנחנו הגוף הכי שקוף במדינת ישראל. אנחנו גוף מבוקר. כל הגופים שמבקרים אותנו יודעים את זה. אין שקל שעובר שלא על פי אמות מידה שמפורסמות מראש. אנחנו דואגים שהוא יגיע לייעודו. גוף לא יכול לקבל כסף אם אין לו אישור ניהול תקין.
מיכל בירן
ככה מדינה אמורה להתנהל. מה שאנחנו מגלים עכשיו זה שהיא לא מתנהלת ככה.
איציק לארי
אי אפשר להטיל על הטוטו את כל התחלואים שעכשיו את מעלה.
מיכל בירן
יש פה באופן ספציפי דברים שמבררים אותם. יש פה קשרים לא תקינים של אנשי מקצוע, אשתו של מנכ"ל משרד החקלאות שקשורה לאיגוד הכדורסל ולאיגוד הכדור יד.
איציק לארי
מה הקשר לטוטו? אני אחראי על הצד המקצועי של הטוטו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איציק, אני לא נכנס לנושא הזה. הוא לא קשור. האם את תקציב 2015 הגשתם?
איציק לארי
הוא יוגש מחר לשרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אתה מצפה עכשיו? את 2015 לא יוכלו לאשר. תפעלו ב-2015 בלי אישור תקציב? הפעם זה בידיעה שלנו. עד עכשיו הייתה לנו את זכות החפות כי לא ידענו בכלל, לא דמיינו. עכשיו, כשאנחנו כבר יודעים, מה אתה מצפה שנעשה?
איציק לארי
זה עובר לאישור השרים. אני מצפה שבמהלך חודש ינואר זה יובא לפה לדיון ואישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה תעשו בינואר? תחלקו משכורות?
איציק לארי
כמובן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה "כמובן"? כשאין לך אישור תקציב, איך אתה מחלק משכורות?
איציק לארי
אתה באמת מצפה שאני אעצור משכורות לעובדים, שאני הלין שכר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע. נניח שאין לך כסף.
איציק לארי
אני עובד על פי חוות דעת של היועצים המשפטיים שלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפי דעתם אין צורך שתקבל את האישור שלנו.
איציק לארי
לחלוטין לא. אני לא יכול לשלם על רצועות חדשות, כפי שציינת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק על רצועות חדשות. על כל הדברים האחרים אתה יכול?
איציק לארי
כן.
שלומית ארליך
סעיף 7 לחוק הסדר ההימורים בספורט משנת 67 קובע שהמועצה להסדר ההימורים בספורט לא תוציא כספים אלא בהתאם לתקציב שיאושר על ידי שר האוצר, שרת התרבות והספורט ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת. עוד נקבע בסעיף, שמועד הגשת הצעת התקציב לאישור ייקבע על ידי השרים בתקנות. בתקנות המועצה להסדר ההימורים בספורט נקבע שהמועצה תגיש לאישור השרים הצעת תקציב שתכלול את הסכומים שהמועצה תורשה להוציא בשנת תקציב ואת אומדן הכנסות המועצה בשנת התקציב חודשיים לפחות לפני תחילת שנת תקציב. המשמעות היא שאתם עוברים על החקיקה הזאת, כיוון שלא הבאתם חודשיים לפחות לפני תחילתה של שנת התקציב את - -
איציק לארי
כפי שציינתי, הטוטו, למעט השנה הזאת שהוא הקים את המועצה הלאומית, כמו שעון שוויצרי מניח ב-1 בנובמבר, לאחר שזה עבר את ועדת הכספים של הטוטו ואת דירקטוריון הטוטו, את התקציב על שולחן השרים. מרגע זה ואילך התהליך לא בשליטתנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האם את מה שאמרת לנו לגבי כך שלא יעלה על הדעת שלא תשלם משכורות, אמרת גם לשרים כדי שיאשרו לך את התקציב בזמן ולא תהיה עבריין?
אראל מרגלית
אנחנו לא נאשר להם את זה עכשיו.
מיכל בירן
יש יותר מידי סימני שאלה.
אראל מרגלית
זה מגיע ברגע האחרון. אתם פעלתם בלי תקציב ובלי אישור ועדת כספים במשך 3 שנים. עכשיו אתם באים ברגע האחרון. אני חשבתי שזה דבר פרוצדוראלי הבוקר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם אני חשבתי.
אראל מרגלית
אני לא מרגיש שאני יודע מספיק. אתם לא הצגתם את זה. זה תקציב גדול. אנחנו רוצים להיות לעזר, אבל האופן בו הדברים קורים ברגע האחרון זה לא סביר. אני מציע שתמשיכו להתנהל בלי תקציב כמו שהתנהלתם עד עכשיו בלי תקציב. אנחנו נעשה על זה דיון יותר רציני. אם מישהו רוצה להציג לנו את זה, שיציג לנו את זה בצורה רצינית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זו הרצועה הזאת שאתה מדבר עליה? אתה יכול להסביר לי בחצי דקה?
אורי שפר
למדינת ישראל יש את מספר הספורטאים הקטן ביותר בעולם המערבי על פי כל קנה מידה שבדקנו, בין אם זה לפי מספר התושבים, בין אם זה לפי התל"ג, תמ"ג, כל פרמטר כלכלי שתיקחו ותשוו. אנחנו פועלים כדי לשנות את תמונת המצב הזאת. אנחנו רואים בספורט לא רק כלי כדי להאדיר את ההישגים בספורט, אלא גם כלי חברתי על מנת לצמצם תופעות של עבריינות נוער, אלימות וכיוצא באלה. לאחר יותר משנה של תכנון אנחנו מנסים לגייס כ-50 אלף ילדים בגילאי 6 עד 13 . התכנית היא 8-13, אבל יש ענפים מסוימים שזה ירד לגיל יותר צעיר על מנת לעניין אותם. הדבר עבר החלטת ממשלה. הדגש בתכנית הוא על הפריפריה ועל קידום ספורט נשים. אנחנו עושים את הפעולה הזאת ב-12 ענפי ספורט: 2 ענפי העל, שזה כדורגל וכדורסל - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם כבר עושים את זה?
אורי שפר
נבחרו לתכנית הזאת 12 ענפים. כדורגל וכדורסל הם הענפים הפופולאריים ביותר בישראל. 10 ענפים אחרים נבחרו על פי אמות מידה שקבעה ועדת לובצקי, שהיא הוועדה הציבורית לחלוקת כספי התמיכה של הטוטו. עד הרגע הזה יצאו לדרך 11 ענפים שהתקציב שלהם מגיע ממשרד האוצר וממשרד הספורט. הפרק של הכדורגל הוא במימון הטוטו. אנחנו לא יכולים להתחיל את התכנית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על 11 מתוך 12 ענפים זה כבר פועל?
אורי שפר
פועל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב-2014 זה כבר פועל?
אורי שפר
יצא לדרך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איך שילמתם את זה? התקציב שלפי תפיסתכם פועל באחד חלקי 12, על הדבר הזה בוודאי שלא פועל.
אורי שפר
אחד לא קשור לשני. כל מה שקשור ל-11 ענפים מופעל על ידי משרד הספורט על פי אמות מידה של סל הספורט. הוא הכלי שבאמצעותו אנחנו תומכים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איך משרד הספורט העביר לכם כסף כשאין תקציב?
אורי שפר
זה תקציב משרד הספורט, זה לא הטוטו. אתה צריך להפריד. אני מדבר על תקציב משרד הספורט ל-11 ענפים ועל תקציב הטוטו לענף הכדורגל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבעיה היא רק ענף הכדורגל.
אורי שפר
שהוא הגדול ביותר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא עוד לא עובד?
אורי שפר
הוא לא עובד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה הוא מופיע בתקציב 2014 ולא בתקציב 2015?
אורי שפר
כי רצינו להפעיל אותו ב-2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו כבר נגמרת השנה. אתם רוצה שנאשר לך סכום גדול שלא יצא?
אורי שפר
הרשויות שנבחרו לתכנית לא יכולות להתחיל את התכנית אלא אם הוועדה תיתן את האישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האישור הזה רלוונטי ל-2015.
אורי שפר
ל-2014.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל עוד לא הוצאתם ב-2014 שום דבר.
אורי שפר
נבחרו הרשויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בסדר שנבחרו הרשויות, אבל הכסף יצא ב-2015. זה צריך להיות בתקציב 2015.
אורי שפר
אנחנו, משרד הספורט, ביחד עם תקציב הטוטו לא נוכל להתחיל את התכנית ב-1.1.2015 אם הוועדה לא תיתן את האישור עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לו יצוין שהיית עכשיו מגיש לי את תקציב 2015 והיינו מאשרים אותו, היית יכול להפעיל את זה והכל היה בסדר, נכון?
אורי שפר
בהחלט כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבעיה היא שאין לנו את תקציב 2015. אתה רוצה שנאשר לך תקציב של 2014 ביום האחרון של השנה. הכסף הזה, שהוא היחיד שזקוק לאישור מבחינתך, לא יצא ב-2014. אתה יודע שהכסף הזה לא יצא.
אורי שפר
אם לא תאשרו את תקציב 2014, בהנחה שאישור תקציב הטוטו של 2015 ייערך חודשים - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה?
אורי שפר
מכיוון שזה לא דבר שיאושר לפני הבחירות. זה דבר שיאושר אחרי הבחירות. התהליך הזה הוא תהליך שנמצא בעיצומו. למשרד האוצר יש, למיטב הבנתי, הסתייגות מהצעת התקציב של 2015 של הטוטו. במידה והוועדה תאשר את תקציב 2014, זה יאפשר לתת אור ירוק לתכנית של הפרחים גם בכדורגל. אם היא תגיד שהדבר הזה יהיה כפוף לאישור של 2015 , סביר מאוד להניח שגם ב-2015 התכנית הזאת לא תצא לפועל, לפחות עד סוף השנה. אני רוצה שתבינו את המשמעות של זה. מתוך 50 אלף ילדים שאנחנו מבקשים לגייס, בין 20 ל-25 אלף הם לכדורגל. זה קהל היעד שלנו בכדורגל. זה הענף הפופולארי ביותר. הוא מגיע כל הישובים הרחוקים ביותר והעניים ביותר. כדורגל זה המרשם שהתושבים אוהבים ורוצים. יש לנו את הבקשה המיוחדת הזאת לאשר את התקציב של 2014, אחרת זה פוגע באפשרות שלנו להפעיל את התכנית.
בועז טופורובסקי
כל שאר הדברים בסדר?
אורי שפר
על דעת כולנו העבודה שאתם עושים, בפרט עם הילדים, היא עבודה מאוד חשובה. זה חשוב מאוד. זה מלמד אותם לעבוד עבודת צוות, זה מרחיק אותם משעמום ובטלה, שזה אם כל חטא שמוביל לפשיעה וכל הדברים. אני מסכים עם הכל. אני בשוק מוחלט. אני לא יכול לאשר את זה. אני מציע לחבריי לא לאשר את זה היום. אנחנו נעשה דיון עמוק עם היועצים המשפטיים שלנו ואיתכם לגבי איך יוצאים מתוך הסיטואציה ש-4 שנים אין תקציב ואתם עובדים כרגיל. יש לכם חוות דעת, שהיא להערכתי הזויה, של יועץ משפטי שאומר שמספיק שפעם אחת אישרו לכם ושמפה עד סוף המאה אתם יכולים לעבוד לפי זה, אלא אם כן יהיו לכם רצועות חדשות שרק עליהם אתם צריכים לקבל אישור. זה הזוי לחלוטין. אני חושב שצריך לעשות דיון, לברר את כל הנושא הזה. אנחנו נצטרך לעשות דיון אצלנו איך אנחנו מטפלים בסיטואציה כזאת משונה שלא נתקלנו בה אף פעם. אתם תצטרכו להביא את כל התקציבים מ-2011, כולל 2015, כדי שנדע שאתם לא הולכים לעשות ב-2015 את מה שעשיתם עד היום. יכול להיות שאז נוכל לאשר את זה. כרגע אני לא מרגיש שאנחנו יכולים לגעת בדבר כזה.
איתי טמקין
אנחנו פה בכובע שלנו כממשלה מצטרפים לכנסת בסיפור הזה. ציינת פה את התקציב של 2015. גם אנחנו עוד לא קיבלנו. לפי החוק היינו צריכים לקבל אותו עד 1 בנובמבר. עדיין לא קיבלנו אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש לכם את תקציב 2010.
איתי טמקין
נכון. מצבכם יותר חמור משלנו.
אראל מרגלית
על איזה כספים אתם עובדים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
איציק, אני מציע שהייעוץ המשפטי שלכם יישב עם הייעוץ המשפטי שלנו. תעשו עבודה רצינית לגבי איך עושים סדר אחת ולתמיד בכל הנושא הזה. כשיהיו דברים מעשיים, נצטרך להתכנס ולראות מה אנחנו עושים.
איציק לארי
אני מכבד את עמדת הוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו לא מעלים את זה להצבעה. אחרי שייעשה סדר ביחד עם כל היועצים המשפטים, ננסה להתכנס שוב ולדון בעניין.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים