ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 29/12/2014

בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון לפני הקריאה השניה והשלישית

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
29/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 140>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ז' בטבת התשע"ה (29 בדצמבר 2014), שעה 10:30
סדר היום
<בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) (הגבלת שכר טרחה בטיפול בקביעה לבדיקת זכאות לתגמולים לפי החלטה מנהלית), התשע"ה-2014 (כ/596), לפני הקריאה השניה והשלישית.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יצחק וקנין – מ"מ היו"ר
אורי מקלב

יצחק כהן
מוזמנים
>
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
הילה לוי
בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) (הגבלת שכר טרחה בטיפול בקביעה לבדיקת זכאות לתגמולים לפי החלטה מנהלית), התשע"ה-2014 (כ/596), לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. רבותי, נתבקשתי לנהל את הישיבה הזאת, לקבל פטור מחובת הנחה. מה שמונח על סדר-היום הוא בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) (הגבלת שכר טרחה בטיפול בקביעה לבדיקת זכאות לתגמולים לפי החלטה מנהלית), התשע"ה-2014 (כ/596), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

אם כן, רבותי, אני רוצה להגיד שאתמול התקיים דיון בוועדת החוקה ואישרתם את הסעיפים. אישרתם גם את העניין של הפטור.
אורי מקלב
דיון מאד ארוך, כמעט שש שעות. זה לא היה מחטף.
היו"ר יצחק וקנין
דיון ארוך. הוא דיבר אתי בשמונה בערב. יש עורך דין שאתמול היה נוכח בדיון הזה, רבותי, והוא התנגד לעניין הזה.
יצחק כהן
זה העורך דין שבזכותו יש את החוק הזה.
היו"ר יצחק וקנין
הוא התנגד לדבר והוא ביקש שאנחנו נודיע, חבר הכנסת כהן, שהוא ממשיך להתנגד. הוא הניח מכתב והמכתב מונח פה. אנחנו קיבלנו את המכתב.
אורי מקלב
הוא טוען שרק ארבעה חברי כנסת היו.
היו"ר יצחק וקנין
רבותי, גם אם יהיה חבר כנסת אחד כולנו יודעים שאפשר.

אם כן, רבותי, יש למישהו הערות?
אורי מקלב
המכתב הזה ידוע לנו. התקיים דיון מעמיק מאד, רחב מאד. לקחנו את הכל בחשבון, לקחנו בחשבון את כל ההיבטים. זה היה בליווי של יועץ משפטי ונתנו לו לדבר. הוא הגיב על כל סעיף בתוך החוק הזה. אנחנו בתהליך חקיקה ואנחנו חושבים שאנחנו עושים תהליך חשוב מאד. זאת הצעת חוק שאיציק כהן מוביל. הרבה מחשבה הושקעה בזה, הרבה מאמץ.
היו"ר יצחק וקנין
בצדק.
אורי מקלב
בצדק מושקע בזה.
יצחק כהן
החשוב הוא שאנחנו מצילים עשוקים מיד עושקם. אנשים נכי רדיפות הנאצים, שסבלו כל החיים שלהם וממשיכים לסבול. הרב אורי נחשף אתמול למצב שאדם שוכב במלבן. אדם בן 90? 89? בן כמה הוא?
אורי מקלב
אשתו עיוורת והוא סיעודי. אני לא יודע בן כמה.
יצחק כהן
מביאים לו הוצאה לפועל. זה פשוט דברים מדהימים.
היו"ר יצחק וקנין
חבל על כל דקה. אנחנו יודעים מה החשיבות של החוק הזה ויישר כוח.
אורי מקלב
אמרנו שבמקום ניצולי השואה הם הפכו למנוצלי השואה.
יצחק כהן
ניצול שואה.
אורי מקלב
הפכו אנשים למנוצלים.
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, רבותי, אני אצביע. מי בעד?
יצחק כהן
אני יכול להצביע?
היו"ר יצחק וקנין
כן. יצחק כהן מחליף את אברהם מיכאלי. אני מחליף את עצמי. אני חבר ועדה אחרת לא הייתי יכול לנהל.

הצבעה

בעד הבקשה – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) (הגבלת שכר טרחה בטיפול בקביעה לבדיקת זכאות לתגמולים לפי החלטה מנהלית), התשע"ה-2014 (כ/596), לפני הקריאה השנייה והשלישית נתקבלה.
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, כולם בעד, אין אף אחד נגד. פה אחד.
ירדנה מלר-הורביץ
אוקיי, הוקדם. אני מניחה והוקדם הדיון. מצוין. יישר כוח.
יצחק כהן
תודה, תודה.
אתי בן יוסף
יש הסתייגויות לחוק?
יצחק כהן
אין הסתייגויות. הוא אושר פה אחד. אין הסתייגויות.
היו"ר יצחק וקנין
תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:40.>

קוד המקור של הנתונים