פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
29/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 483>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ז' בטבת התשע"ה (29 בדצמבר 2014), שעה 10:00
סדר היום
<תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2015>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
מיכל בירן

בועז טופורובסקי

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אלכס מילר

אראל מרגלית

שמעון סולומון

אלעזר שטרן

סתיו שפיר
מוזמנים
>
דורון סמיש - רפרנט ממשל ומנהל, משרד האוצר

יונתן בר סימן טוב - אגף התקציבים, משרד האוצר

עודד שפירר - מזכ"ל רשות לניירות ערך, רשות לניירות ערך

אמיר וסרמן - יועץ משפטי, רשות לניירות ערך

דוד דהאן - יו"ר ודובר הארגונים החברתיים בכנסת
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם
<תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2015>
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים. הנושא הראשון על סדר היום: תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2015. קיבלנו את ההתנצלות של פרופ' שמוליק האוזר על כך שהוא לא יכול להיות. אתם תייצגו אותו.
עודד שפירר
הגענו לפה כדי לאשר את התקציב של הרשות לשנת 2015. הרשות היא גוף מתוקצב, היא לא גוף נתמך. אנחנו לא מקבלים את הכסף מאוצר המדינה. כל ההכנסות שלנו הן ממקורות עצמאיים, מאגרות שמשלמות החברות והיחידים שמפוקחים על ידנו. הרשות היא הרגולטור המרכזי בשוק ההון. אנחנו מפקחים על 570 תאגידים מדווחים, בשווי שוק של כמעט טריליון שקל. אנחנו מפקחים על 1270 קרנות נאמנות, על 570 תעודות סל. כל אלו מנהלות נכסים בשווי של כחצי טריליון שקל. יש 160 חברות לניהול תיקים, 4600 יועצי השקעות רשויים על ידי רשות ניירות ערך, ועוד אלפים אלפים שאנחנו עושים להם את המבחנים לקבלת הרישיון עבור אגף שוק ההון.
תקציב הרשות המוצע לשנת 2015 עומד על 184 מיליון 830 אלף שקלים. זו הפעם הראשונה אי פעם שתקציב הרשות לשנה הבאה נמוך מהתקציב הנוכחי. הוא נמוך בכמעט 700 אלף שקל. הוא נמוך נומינאלית וריאלית. כל סעיפי התקציב מפורטים בפניכם. אם יש משהו שאתם רוצים לשאול, אנחנו נשמח לענות.

אני אגיד 2 מילים על הנושא של ההכנסות. אנחנו נמצאים במסגרת תכנית 5 שנתית להפחתת האגרות. כמו שדיווחנו כבר מספר פעמים לוועדת הכספים, לרשות ניירות ערך נוצרו עודפי הכנסות כתוצאה מגאות בשוק ההון. כתוצאה מהנתון הזה החלטנו לעשות הפחתות לחברות שמפוקחות על ידנו בתכנית רב שנתית שהוסכמה על ידי ועדת הכספים. בשנתיים הראשונות עשינו הפחתה של 40% באגרות השנתיות, בשנתיים שלאחר מכן 30%, ובשנה הבאה זה הולך להיות 20%. זאת השנה האחרונה של התכנית הרב שנתית. בעקבות הדבר הזה אנחנו מייצרים גירעון יזום בתקציב הרשות, כך שסך ההוצאות עולה על סך ההכנסות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו השאלה שאני שואל, כי אני רואה שההכנסות שלכם מגיעות ל-151 מיליון ב-2015, וההוצאות מגיעות ל- 184.
עודד שפירר
נכון. הצפי של ההכנסות שלנו הוא מאוד מאוד שמרני. רק כדי לסבר את האוזן, אתה יכול לראות שבשנת 2014 הצפי שלנו עמד על 134 מיליון שקל. הגבייה בפועל הייתה מעל 150 מיליון שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איפה אנחנו רואים את זה?
עודד שפירר
אתה לא יכול לראות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מגיש תקציב שהוא לא מאוזן.
עודד שפירר
אני מגיש תקציב לא מאוזן בכוונת מכוון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קיים דבר כזה?
עודד שפירר
כן, ב-5 השנים האחרונות זה התקציב שאנחנו מגישים, כי ההפחתות שאנחנו מייצרים לחברות ציבוריות ולגופים מפוקחים נועדו לשחוק את תיק העודפים שלנו עד לגבול מסוים שהגדרנו לעצמנו. בשנת 2016, אנחנו מקווים, זאת תהיה השנה הראשונה שלא יהיו לנו הפחתות. הגירעון עכשיו הוא גירעון יזום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה נקרא הפחתות? יש לכם עודפים?
עודד שפירר
הצטברו לנו עודפים של כמעט 300 מיליון שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעודפים האלה האוצר לא יכול לגעת.
עודד שפירר
בעודפים האלה האוצר לא יכול לגעת, כי גם ביום סגריר אנחנו לא נקבל כסף מהאוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתם בתחושה שלא תקבלו כסף מהאוצר ולכן אתם שומרם עודפים כדי שביום סגריר יהיה לכם, למה אתם שוחקים את זה? מה תעשו ב-2017? ב-2017 לא יהיו לכם עודפים.
עודד שפירר
יהיו לנו עודפים. העודפים שאנחנו זקוקים לימי סגריר הם בסביבות 200 מיליון שקל. כאשר עמדנו על 292 מיליון, החלטנו שנשמור - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כשאתה אומר שוחק, הכוונה היא עד שתגיעו ל-200 מיליון.
עודד שפירר
זה הגבול שאנחנו רוצים להיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם אז התקציב לא יהיה מאוזן. את העודפים אתם לא מכניסים לאף מקום בתקציב?
עודד שפירר
את העודפים אנחנו לא מכניסים לתקציב. הם לא משמשים אותנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איפה זה נשמר מבחינה חשבונאית?
עודד שפירר
בדוחות הכספיים של הרשות, שמדווחים כל שנה בסוף חודש מרץ, אפשר לראות את יתרת העודפים שלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אתם עושים איתם? במה אתם משקיעים אותם? אתם משקיעים אותם יחד עם בנק ישראל?
עודד שפירר
הם מנוהלים על ידי 3 מנהלי תיקים שנבחרו במכרז על ידי רשות ניירות ערך. הם מנוהלים בצורה הכי סולידית שיכולה להיות – פיקדונות, מק"מים ואג"ח של מדינת ישראל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
האם בשנים האחרונות הפיקדונות האלה נשאו פרי, או שהפסדתם? בנק ישראל, בגלל השיטה השמרנית, היה מפסיד כל שנה. בחשבון כולל זה אולי היה צריך להיות.
עודד שפירר
אני מאחל לכל אחד מתושבי מדינת ישראל תשואה כמו שהייתה לתשואת התיק שלנו. במרוצת השנים האחרונות הייתה לנו תשואה של כמעט 7% בשנה על תיק ההשקעות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא יכול להיות סולידי.
עודד שפירר
סופר סולידי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה תיק מכובד.
עודד שפירר
זה סופר סולידי כשמנהלים בסביבות 70,80 מיליון שקל אצל מנהל תיקים בצורה טובה. אני מזכיר שלאור ירידת הריבית כל שנה היו לנו תשואות מאוד מאוד טובות באפיקים האלה. אני מניח שבשנה הבאה, בגלל שלריבית אין יותר לאן לרדת, לא תהיה לנו תשואה כזאת על התיק. אפילו השנה הזאת, שהייתה אמורה להיות שנה קשה, הייתה לנו תשואה של 3 ומשהו אחוזים על תיק ההשקעות שלנו.
אלעזר שטרן
איפה הדלתא הזאת של ההוצאות? למה מוכרחים להגיע אליה על פני ההכנסות?
עודד שפירר
לא הבנתי את השאלה.
אלעזר שטרן
אני מבין שיש מאיפה לכסות את ההפרש בין ההוצאות להכנסות. למה צריך להגיע לזה?
עודד שפירר
אם לא היינו רוצים לעשות את ההפחתות, לא היינו במצב גירעוני. החלטנו שבגלל שיש לנו עודפים גדולים - -
אלעזר שטרן
מה לא הייתם עושים? נגיד שאין עכשיו עודפים. מה הייתם עושים בתקציב שלא הייתם עושים - -?
עודד שפירר
לא היינו עושים שום דבר. אם לא היו לנו עודפים, סביר מאוד להניח שהיינו מגישים תקציב מאוזן לוועדת הכספים.
אלעזר שטרן
איפה הדלתא בין האיזון לאי איזון?
עודד שפירר
אני לא יורד לסוף דעתך. אני לא מבין את השאלה.
אלעזר שטרן
אתה אומר שיכולתם להגיש תקציב מאוזן.
עודד שפירר
נכון. אתה שואל למה אין תקציב מאוזן?
אלעזר שטרן
אם הייתם רוצים להגיש תקציב מאוזן, או שההכנסות היו גדלות, או שההוצאות היו קטנות, נכון?
עודד שפירר
נכון.
אלעזר שטרן
מה עשיתם? הגדלתם את ההוצאות?
עודד שפירר
הקטנו את ההכנסות במודע. כשלא היית פה הסברתי שעשינו תכנית 5 שנתית להפחתת ההכנסות שלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפחתת העודפים.
אלעזר שטרן
לא.
עודד שפירר
חבר הכנסת סלומיאנסקי צודק. יש לנו עודפים גדולים שהצטברו. עשינו תכנית 5 שנתית להפחתה באגרות. לכל חברה ציבורית ששילמה אגרות, עשינו הפחתה של 40% באגרות השנתיות מידי שנה.
אלעזר שטרן
הקטנתם את סעיף ההכנסות, לא הגדלתם את ההוצאות.
עודד שפירר
גדלו לנו ההוצאות במהלך השנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה בסדר.
עודד שפירר
הקטנו את ההכנסות בצורה יזומה בתכנית רב שנתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לשבח אתכם. אם אתה אומר שהצלחתם ליצור עודפים ולשמר אותם בצורה כל כך טובה, יכול להיות שצריך ליצור קשר בינכם לבין בנק ישראל על-מנת שידע לשמר.
אראל מרגלית
ממשלת ישראל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, בנק ישראל, כי הבנו שהם כל שנה מפסידים מזה שהם עושים את זה סולידי. הרשות אומרת פה שכשהם עושים סולידי הם מרוויחים בשנים רגילות עד אפילו 7%. כל הכבוד לכם. אנחנו שמחים שאתם מורידים את האגרות לכל הגופים. אנחנו מאוד רוצים לחזק את הבורסה הישראלית. אנחנו רואים שהרבה מאוד חברות יוצאות מהבורסה. ככל שתורידו את האגרות זה יהיה לחיוב, זה יעזור לחברות להישאר. מי בעד לאשר את תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2015, ירים את ידו?
הצבעה
בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים –אין

תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2015 אושר
שיהיה לכם בהצלחה. ההצלחה שלכם היא ההצלחה של כולנו. תודה רבה.
<הישיבה ננעלה בשעה 10:15.>

קוד המקור של הנתונים