פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
21/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 482>
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, כ"ט בכסלו התשע"ה (21 בדצמבר 2014), שעה 11:58
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר
זאב אלקין

מיכל בירן

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

זבולון כלפה

יעקב ליצמן

אראל מרגלית

משולם נהרי

שמעון סולומון

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

סתיו שפיר

איילת שקד

מירי רגב
מוזמנים
מרדכי כהן
​​​–
ראש מנהל השלטון המקומי, משרד הפנים

עלי בינג - רפרנט חקלאות אגף תקציבים, משרד האוצר

יובל טלר - רפרנט שיכון, משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים, אגף תקציבים, משרד האוצר

יובל טלר - רפרנט שיכון, אגף תקציבים, משרד האוצר

מורן מזור - רפרנט תחבורה ציבורית, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רפרנט ביטחון, משרד האוצר

דפנה סגול - רפרנטית תקשורת תיירות, משרד האוצר

עמיר אדרי - רפרנט, משרד האוצר

יוגב גרדוס - רפרנט, משרד האוצר

נעה היימן - רפרנט, משרד האוצר

אורי שיינין - רפרנט, משרד האוצר

אופיר להב
​​–
רפרנט, משרד האוצר

צחי דוד - רפרנט, משרד האוצר

אמיר רשף - רפרנט, משרד האוצר

אלכס קגנוב - רפרנט, משרד האוצר

איליה כץ - רפרנט מאקרו ותרבות, משרד האוצר

שניר ניב - רפרנט אנרגיה, משרד האוצר

שלמה פשקוס - רפרנט בריאות, משרד האוצר

איתי טמקין - רפרנט, משרד האוצר

גיא הרמתי - רפרנט עליה וקליטה, משרד האוצר

עוזי יצחקי - מנכ"ל משרד התחבורה

אסף גרינוולד - מרכז בכיר ביקורת מקצועית, מרכז השקעות, משרד הכלכלה

שלמה בן אליהו - מנכ"ל משרד השיכון

יוסי שבת - סמנכ"ל בכיר למימון ותקציבים, משרד הבינוי

יעקב שנרב - משנה למנכ"ל, משרד הבינוי

סיוון להבי - אגף תקציבים, משרד הפנים

איתי פלומבו וייסמן - צוער בשירות המדינה, משרד הפנים

משה גירוני - מנהלת הביוב, רשות המים

רועי משולם - מנהל תחום יחידת בתי חולים, משרד הבריאות

שמעון אלירז - יועץ תחום אגף תקציבים, משרד הבריאות

יחזקאל כהן - מרכז אגף בכיר תקציבים ותכנון, המשרד לשירותי דת

אילן בכר - תקציבן המשרד, משרד התשתיות הלאומיות

אורי גבע - תקציבן הרשות, רשות מקרקעי ישראל

אליהו אלפסי - תקציבן, רשות האוכלוסין

יצחק לארי - מנכ"ל, המועצה להימורים בספורט

בני שדה - פעיל המשמר החברתי

חובב ינאי - פעיל המשמר החברתי

רומן גרביש - לוביסט, "פוליסי" מייצג את לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

זכריה רייך - לוביסט, פרילוג

חן אגא - לוביסט, פרילוג
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך, אייל לב ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. כל ההעברות שלא יעברו היום בהמשך – ילכו פשוט לנושא של הקטנת החוב של מדינת ישראל, שזה נושא חשוב, אבל לא יוכלו להיכנס לפעילות השוטפת של המשרדים השונים. אז כל אחד מאתנו שייקח את זה בחשבון כשהוא דן בעניין.

דבר שני, מאחר ואנחנו נמצאים במסגרת של פיזור הכנסת אז יש שני תהליכים על פי נהלי הכנסת שבהם אפשר להעלות נושאים. הליך אחד זה ועדת ההסכמות שקיימת, שמורכבת מנציג הקואליציה, נציג האופוזיציה וכל הדבר שמאושר על ידם – אנחנו יכולים להעלות. ישנו עוד הליך, ההליך הזה מדבר אם הוועדה עצמה רוצה להעלות נושאים או העברות כספיות. יש הליך נוסף שאם הממשלה רוצה, ואם הממשלה רוצה היא לא עוברת דרך ועדת ההסכמות, אלא – הפניה תהיה ליושב ראש הכנסת, והוא רשאי לאשר או לא לאשר. מרגע שהוא אישר אנחנו יכולים לדון. אני נותן הערה שהממשלה, האוצר – הוא כפוף ליועץ המשפטי לממשלה, ולכן כל דבר שהוא מעביר לנו, אם הוא מרגיש אחרת, אז הוא יכול להעביר ליועץ המשפטי של הממשלה לקבל אישור ואם הוא מקבל אישור אזי הוא מעביר לנו ואז אנחנו יכולים לדון. כל מה שנמצא פה - - -
עיסאווי פריג'
אנחנו רואים את יושב ראש הקואליציה ויושבת ראש הבית היהודי עם הגיבוי העצום שהם מקבלים בוועדה.
מירי רגב
מה זה אומר? שהקואליציה מתפקדת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל מה שפה, ואם יגיעו עוד דברים ששוהים על שולחנו של היועץ המשפטי לממשלה אז נוכל לדון בהם. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה.
בועז טופורובסקי
היה אמור להיות על סדר היום סעיף שמאפשר פעילות של חברת "דירה להשכיר". "דירה להשכיר" יצאה במכרזים לאלפי יחידות דיור להשכרה – בתל אביב, בירושלים, בחיפה, ברמת גן, בגן יבנה, והתחילה לעבוד. היא לקחה עובדים, אנחנו אישרנו להם כאן, בוועדת הכספים, 200 מיליון שקל בהרשאה להתחייב שעם זה הם אמורים למנף את זה למיליארד שקל להשקעות בדירות להשכרה. משום מה, שעה לפני תחילת הישיבה נשלחה הודעה שזה יורד מסדר היום. זה כביכול היה אמור להיות אישור טכני, אישור טכני של אישור התקציב לחברה הממשלתית ולעובדים. ההורדה הזו הופכת להיות מהותית. זה פוגע בכל הפעילות השוטפת של חברת "דירה להשכיר". אני מנסה להבין למה זה קרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק אגיד מה שאני יודע. הנושא של "דירה להשכיר", עלה כבר בוועדת הכספים, ואושר. התברר, על ידי הייעוץ המשפטי או אני לא יודע מי שהאישור שלנו לא היה נכון, והתבקשנו לאשר אותו בפורמט אחר. עלה לדיון, העברתי את זה - -
שלומית ארליך
זה אושר כהעברה תקציבית אבל צריכה היתה לבוא גם העברה - -- החלק הראשון הועבר בצורת העברה תקציבית אבל בנוסף, כיוון שמדובר בחברות ממשלתיות, הגיעה גם בקשה לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות שאותה צריך לאשר בנפרד.
קריאה
זו העברה נוספת?
שלומית ארליך
זו לא העברה. זה אישור לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני קיבלתי הודעה במוצאי שבת שוועדת ההסכמות לא מאשרת את זה, וכתוצאה מזה הממשלה ביקשה למשוך את זה.
שמעון סולומון
אבל מדובר פה על האוכלוסייה הכי חלשה. אנחנו מדברים על דיור, החברה כבר עובדת, וכל אלה שמתיימרים לייצג את - - - אנחנו כבר לא מדברים על המעמד הבינוני, אנחנו מדברים על האוכלוסייה הכי חלשה.
יעקב ליצמן
במקום לדבר אלי תדבר עם ועדת ההסכמות. ועדת ההסכמות.
שמעון סולומון
אבל תסתכל מה קרה פה. מדובר על האוכלוסייה הכי חלשה. דיור זה אחד הדברים שתוקע את האנשים. מה פתאום תוקעים את זה? החברה כבר עובדת חצי שנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר ואני העליתי את זה, מהרגע שוועדת ההסכמות מסרבת, אין לי מנדט - - -
שמעון סולומון
מוצאי שבת, אתה אומר. היום בבוקר אנחנו יודעים שעה לפני, שעתיים לפני. זה לא ייתכן. אני רוצה להגיד שאנחנו מדברים על האוכלוסייה הכי חלשה. גררו אותנו לבחירות שאנחנו לא רוצים, לפחות ההחלטות הטובות שהחליטו – שיעברו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה משחית מילים במקום הלא נכון. אם יעבירו לאישור של ועדת ההסכמות זה יעלה. אין לי אישור. מאחר וועדת ההסכמות הודיעה שהיא מסרבת, הוויכוח הוא לא איתי. חבל.
זאב אלקין
כחבר ועדת ההסכמות אני יכול להגיד שההתנגדות לנושא היתה של האופוזיציה, לכן, מה אתם רוצים ממנו?
שמעון סולומון
צריך לקיים פה דיון כדי שהציבור יידע מי התנגד. אנחנו לא יכולים להעביר את זה כך כאילו לא קרה כלום. שהציבור יידע מי תקע - - -
קריאות
- - -
בועז טופורובסקי
תוקעים - - - ורק כדי לפגוע ביאיר לפיד עושים את זה, לא משנה שזה פוגע באוכלוסיות הכי קשות של מדינת ישראל, אנשים שחיכו. לא איכפת. תוקעים בניה של דירות להשכרה לטווח ארך רק בגלל שיש עתיד היא זו שהקימה את החברה הזו.
עיסאווי פריג'
התייעצות סיעתית.
זאב אלקין
על מה?
קריאות
- - -
בועז טופורובסקי
אני רוצה לשמוע שמפלגת העבודה אומרת שהיא אישרה את הביטול של "דירה להשכיר". בואו נשמע. זה שהליכוד לא איכפת לו מזה – זה אני לא מופתע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כדי שתהיה אפשרות לעשות התייעצות סיעתית אני צריך לפתוח את הדיון – בפניה מספר 678, בעמוד 168. מי מסביר אותה? אני לא אצביע, אבל רק שתהיה אפשרות להתייעצות.
דפנה סגול
אני רפרנטית תיירות באגף תקציבים. הפניה נועדה לתגבור תקציב הפיתוח של משרד התיירות בסך 12.8 מיליוני ₪ עבור פיתוח תשתיות ציבוריות לתיירות. זה לטובת פרויקט "דרך ישראלית" שזה מרכז המבקרים בסמוך לאזור התעשייה ברקן, שאושר במסגרת צוות צת"פ- צוות תשתיות פרויקטים במשרד התיירות.
בועז טופורובסקי
זה בשטחים?
עיסאווי פריג'
עם זה - - בתקופת בחירות? מרכז מבקרים בברקן בא בפגרת בחירות? מה קרה פה?
אחמד טיבי
למה ביקשת שזה יהיה נושא ראשון? לא הבנתי.
בועז טופורובסקי
את זה ועדת ההסכמות אישרה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל מה שפה – ועדת ההסכמות אישרה.
עיסאווי פריג'
בישיבה האחרונה דיברנו על הגינות ויושר, אדוני היושב ראש. אנחנו עכשיו נמצאים בשיא תקופת בחירות, אתה בעצמך דיברת על ועדת ההסכמות. עזוב את העניין שהממשלה ביקשה וכל זה – אני פונה לכל החברים. תקשיבו לי, זה מאד חשוב. אנחנו, לאורך כל השנתיים התנהלנו, השתדלנו - - ביושר, ואמרנו לא, איפה שצריך. אני מבקש מכם בזמן כזה כה רגיש, להביא אותנו בזמן כזה רגיש להביא אותנו בשביל לאשר 12 מיליון שקל להקמת מרכז מבקרים בהתנחלות, בברקן. זה צחוק. זה חרטה ברטה. אכבר אכבר של בחירות. לזלזל באינטליגנציה. אז כבוד הרב, היושרה מתבקשת כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק רוצה לציין שזה עבר במיוחד ליועץ המשפטי לממשלה שאישר את זה.
עיסאווי פריג'
אז יש יועץ משפטי שיאשר אחרת. תלוי לאיזה יועץ הולכים.
אחמד טיבי
אני יושב פה חצי שעה, חיכיתי בקוצר רוח שנתחיל. פתחתי לתומי בדף מספר 1, ואז התבקשנו לעבור לעמוד 168. חשבתי שמדובר במכשירי החייאה לבתי חולים, כי זה נושא מציל חיים. או נושא דיור להשכרה. יש כאלה שעושים אזכרה לדיור. פתאום אתה לוקח אותנו להתנחלות, כדי לבנות מרכז מבקרים. אנחנו ערב הגשת הרשימות וערב הפריימריז, ואני תוהה בשאלת תם: תגיד לי, אתה חושב שאנחנו מטומטמים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
ממש לא.
אחמד טיבי
אז תגיד לי, אני רוצה להבין: מי בוועדת ההסכמות אישר את הסעיף המושחת הזה? זה סעיף מושחת, מוסרית. מי אישר אותו בוועדת ההסכמות? כי מביאים פה דברים של ועדת ההסכמות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם זה הגיע לפה זה או דרך ועדת ההסכמות או יושב ראש הכנסת, בהליך של הממשלה. הסברתי בהתחלה.
אחמד טיבי
ההחלטה להביא את זה - - ראשון, זו ההעברה מושחתת.
סתיו שפיר
אין צורך להפעיל את השעון, דיון רציני לא מקיימים בהקצבת זמן של 30 שניות. אנחנו התכנסנו פה היום כדי להעביר העברות תקציביות שהן באמת דחופות – אם הן למערכת הבריאות ואם הן לצרכי פיצויים בעקבות "צוק איתן" לעוטף עזה. אלה העברות דחופות. אין שום סיבה שבעולם לשים פה על שולחן הוועדה עכשיו העברות פוליטיות, וההעברה לברקן היא העברה פוליטית. היא העברה שמטרתה לסייע לך ולחבריך בפריימריז, לא הרבה מעבר לזה. אתה צריך להסיר אותה משולחן הוועדה כרגע. אני מאד מתרשמת שאתה פונה פתאום ליועצים משפטיים, מאחר וכאשר אנחנו התחננו לסיוע של הייעוץ המשפטי, בישיבות הקודמות בשבוע שעבר, אתה סירבת אפילו לתת להם לדבר. אז מאד מרגשת הפניה הזו שלך ליועץ המשפטי לממשלה פתאום, אבל ההעברה הזו היא העברה פוליטית, נקודה. זה כסף פוליטי. אתה לוקח מהקופה הציבורית, מכספי המיסים של אזרחי ישראל, ומעביר את זה לטובת המקורבים שלך, לטובת האינטרסים שלך ושל חברי הבית היהודי והליכוד. אין שום סיבה לשים את זה על שולחן הוועדה היום. אנחנו חייבים להתנגד להעברה כזו, כמו לכל העברה וליטית אחרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמו המבקשים, אנחנו נעשה את ההתייעצות הסיעתית.
אראל מרגלית
אני רוצה להגיד משהו שמבחינת מפלגת העבודה אולי ייראה לך קצת משונה. תראו, מצד אחד, אני חושב שבהסדר קבע, אזור התעשייה הזה צריך להיות בתוכו, אני חושב שבסופו של דבר יצטרכו לפתח אותו, ויצטרכו לפתח את שלושת גושי ההתיישבות, וזה צריך להיות אחד מהם. אבל אני אומר לך שמה שאתה עושה עכשיו, והאופן שבו זה נעשה. אתם לוקחים דבר שאמור להיות בקונצנזוס והופכים אותו לדבר הכי פוליטי והכי מוקצן שאפשר, כי עכשיו, ערב הבחירות, אתה מעביר למרכז המבקרים – דבר שנחשב מאד קונטרוברסלי. אז במקום שנקבץ את האנשים סביב הפתרון הזה ונעשה אז את הדברים כמו שצריך, הדבר הזה עכשיו מדליק אש ולהבות במקום שבו אתה צריך להוביל קונצנזוס. לכן אני נגד, אני נגד ההעברה הזו כרגע, כי ההעברה הזו כרגע היא בסך הכל משחק פוליטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם רוצים שנצביע עכשיו, ואחר כך ההפסקה?
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? - - -חמש דקות התייעצות סיעתית ואנחנו מצביעים.

(הישיבה הופסקה והתחדשה לאחר 5 דקות)
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש מכולם לשבת. אני מחדש את הדיון.
דפנה סגול
כבוד היושב ראש, ממידע שהעבירו לי רק עכשיו הבנתי שזה עוד לא עבר אישור סופי של היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה עבר אישור.
אחמד טיבי
יש לבטל. יש לבטל. מישהו הטעה את הוועדה.
עיסאווי פריג'
איך אתה אומר את זה? על סמך מה אתה אורמ שזה עבר אישור סופי של היועץ המשפטי? אתה אמרת – על סמך מה?
אחמד טיבי
גנבים בלילה. גנבים מושחתים. גנבים. אתם גנבים. לא תהיה הצבעה היום.
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את שייכת לאוצר? האוצר לא מושך את זה. אמיר אמר לי שההעברה הזו עולה לדיון.
דפנה סגול
אז אני אחדד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה שתחדדי - - -
אחמד טיבי
תן לה לדבר. גנבים מושחתים.
עיסאווי פריג'
תן לה לדבר, אל תאיים עליה. אל תפחיד אותה.
אחמד טיבי
גנבים. מושחתים.
יוגב גרדוס
אנחנו העברנו את הבקשה ליועץ המשפטי כמתחייב על פי הנהלים שאנחנו עובדים לפיהם בתקופה הזו, ועוד לא קיבלנו אישור סופי. אין מניעה, לפי מה שאנחנו מבינים, שהוועדה תאשר - - -
קריאה
בכפוף ל - - -
יוגב גרדוס
אנחנו לא נוכל לממש את ההעברה בפועל עד שנקבל את האישור.
מירי רגב
בכפוף לאישור של היועץ המשפטי. נו, בסדר. מה הבעיה? נלך להצבעה.
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?
סתיו שפיר
לא. לא.
אחמד טיבי
נא להפסיק את הישיבה.
אראל מרגלית
הצעה לסדר, להפסיק את הישיבה. מי בעד ההצעה לסדר?
סתיו שפיר
משקר ככה, בלי להתבייש, לוועדת הכספים. באיזו זכות? באיזו זכות?
אחמד טיבי
אתם גנבים, נא להפסיק את הישיבה. אתם חבורה של מושחתים גנבים.
סתיו שפיר
היועץ המשפטי אישר לך?
אחמד טיבי
אתה שיקרת לוועדה. צריך להעמיד אותך לדין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אוציא אותך. רבותי.
אראל מרגלית
מי בעד להפסיק את הישיבה?
אחמד טיבי
להפסיק את הישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מותר לי לדבר? אני אוציא אותך החוצה.
אראל מרגלית
הצעה לסדר – להפסיק את הישיבה, ואני מבקש על זה הצבעה מיידית – מי בעד להפסיק את הישיבה?
אחמד טיבי
אתה שיקרת לוועדה, ומנעת ממנה לדבר, גם.
עיסאווי פריג'
- - -
סתיו שפיר
באיזה עולם יושב ראש ועדה מטעה את חברי הוועדה במכוון, ואומר שיש אישור של היועץ המשפטי.
אחמד טיבי
תחזור בך, תתנצל ותפסיק את הישיבה. הסעיף הזה לא יעבור.
אראל מרגלית
הצעה לסדר – להפסיק את הישיבה.
אחמד טיבי
אנחנו רוצים חוות דעת משפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תנו לי לדבר אז אני אצביע - - -
אחמד טיבי
אתה עלול לשקר עוד פעם.
סתיו שפיר
על מה תצביע? שיקרת לנו והחבאת 800 מיליון שקלים למשרד השיכון בתוך העברה לביטחון. עכשיו - - -
אראל מרגלית
ההצעה לסדר להפסיק את הישיבה, בבקשה – הצעה לסדר\
עיסאווי פריג'
- - -
אחמד טיבי
הוועדה שבה משקרים הכי הרבה זו ועדת הכספים.
אראל מרגלית
הצעה לסדר- להפסיק את הישיבה, בבקשה.
אחמד טיבי
בגלל השקר והגניבה.
אראל מרגלית
יש פה הטעיה של הוועדה ואני מבקש הצעה לסדר להפסיק את הישיבה.
אחמד טיבי
נא להפסיק את הישיבה כדי להפסיק את הגניבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מודיע לפרוטוקול – אל"ף, אני מתנצל. לפני הישיבה פניתי לאמיר ושאלתי אותו – האם אתה מושך את הבקשה הזו, והוא אמר לי – לא, אתה יכול לדון בה. אז אני מתנצל.
אחמד טיבי
דנת – ואין הצבעה. דנו כבר.
סתיו שפיר
אמיר הוא לא היועץ המשפטי – למה אמרת לנו - - -
אראל מרגלית
ההתנצלות לא מתקבלת כי זו הפכה להיות שיטה, זו הפכה להיות שיטה. הצעה לסדר, להפסיק את הישיבה בבקשה.
סתיו שפיר
פשוט בושה שככה מתנהלים - - -
קריאות
- - -
עיסאווי פריג'
הנה, היא אומרת לו לא להצביע. למה אתה משתיק את היועצת המשפטית? זו דיקטטורה, אנחנו רוצים לשמוע אותה.
אראל מרגלית
היועצת המשפטית מבקשת לא להצביע. הצעה לסדר להפסיק את הישיבה.
קריאות
- - -
אראל מרגלית
הצעה לסדר – להפסיק את הישיבה בוועדת הכספים. היועצת המשפטית מבקשת לא להצביע.
סתיו שפיר
אני מציעה שתתנצל גם על כל העברות הכספים הלא חוקיות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר והממשלה לא מושכת את זה, אז אני כן מעלה את זה לדיון.
עיסאווי פריג'
אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית.
אחמד טיבי
אנחנו רוצים לשמוע את היועצת המשפטית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תצעק זה לא יעזור.
אחמד טיבי
אתה תשקר זה לא יעזור. אתה שיקרת לוועדה במצח נחושה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני התנצלתי.
עיסאווי פריג'
זה לא חוקי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – 5
נמנעים – אין
ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, ההעברה אושרה.
אחמד טיבי
גנבים. שודדי קרקעות וכסף.
עיסאווי פריג'
גנבים. אתם עושים - - -
אחמד טיבי
גנבים מושחתים. גנבתם כסף בניגוד לדעת היועצת המשפטית. אנחנו דורשים שהיועץ המשפטי של הכנסת שיגיע הנה.
אראל מרגלית
אנחנו רוצים שהיועץ המשפטי של הכנסת שיגיע הנה. אנחנו לא מאמינים בחוקיות של ההצבעה הזו. אנחנו לא מאמינים בחוקיות של הישיבה הזו. החוקיות של הישיבה הזו נלקחה מטעם היושב ראש שהטעה את הוועדה. אנחנו רוצים שהישיבה הזו תיפסק ואנחנו טוענים נגד החוקיות של ההצבעה הזו.
סתיו שפיר
ההצבעה הזו לא היתה חוקית ולכן גם אם נערכה הצבעה, זה לא היה חוקי, וההעברה לא יכולה לעבור.
אראל מרגלית
היועץ המשפטי נדרש לבוא הנה, בבקשה.
אחמד טיבי
שהתקשורת תלך להקליט מה שהם אומרים.
אראל מרגלית
אנחנו טוענים שההצבעה הזו היא בלתי חוקית, שהיא מחטף, ושאין ליושב ראש את הסמכות להביא את ההצבעה.
עיסאווי פריג'
תן לנו לשמוע את דעתה של היועצת המשפטית. למה אתה משתיק אותה? זכותנו לשמוע את היועצת המשפטית לוועדה. למה אתה משתיק אותה?
אראל מרגלית
יש פה מוטף ואנחנו נגיש קובלנה על ההצעה הזו. אנחנו רוצים לראות את היועץ המשפטי. לעצור את הישיבה. ההצבעה הזו היא בלתי חוקית בעליל.
אחמד טיבי
כל גניבה היא בלתי חוקית.
סתיו שפיר
רוצים לשמוע את חוות הדעת של היועצת המשפטית של הוועדה.
גילה גמליאל
חברת הכנסת סתיו שפיר, אני רוצה לומר לכם שאני נכנסתי לפה ואתם, מרוב שלא הפסקתם לצעוק, היתה כבר הצבעה ולא הבנתי כלום ממה שאתם טוענים.
קריאות
- - -
סתיו שפיר
אני אתן לך תקציר – היושב ראש טען שהיועץ המשפטי אישר לו - - בשעה שזה לא קרה. הוא התנצל ולמרות זאת העלה את זה להצבעה שהיתה לא חוקית.
גילה גמליאל
אתם צועקים, צועקים וצועקים, ויש הצבעה, וההצבעה עברה. למה? כי אתם צועקים ולא מנסים להסביר מה אתם כן רוצים.
אחמד טיבי
לא, לא. כולכם יודעים. כולכם יודעים מה קרה פה. היושב ראש שיקר. הוא אמר – אחר כך דיון, היה דיון. למה עשיתם הצבעה, בניגוד לדעת היועצת המשפטית?
גילה גמליאל
זה שהיושב ראש של הוועדה, ניסן בעייתי – כולנו בעד, אני מסכימה אתכם גם בזה. הוא בעייתי.
אחמד טיבי
בזה תסיימי.
סתיו שפיר
זו לא שאלה של בעייתי, זו שאלה של לעשות העברות לא חוקיות.
אחמד טיבי
זה מביך. אתם שולחים גנבים שאפילו לא יודעים לגנוב. פעם גנבתם יותר באלגנטיות.
סתיו שפיר
זו המחויבות שלנו, לעצור פה גניבה של כספי ציבור. ניסן הודה - - -
אחמד טיבי
פעם הייתם גנבים יותר חכמים.
סתיו שפיר
אנחנו רוצים לשמוע את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי.
גילה גמליאל
מכיוון שחלק מהאופוזיציה גם הצביעו בעד - - -
שלומית ארליך
אנחנו סברנו, כמו שאמרנו , שלפני שזה מובא להצבעה צריך לוודא שבאמת - - הציגה כאן נציגת האוצר שהיועץ המשפטי לממשלה לא אישר את זה. אנחנו סברנו שכן צריך לקבל את האישור של היועץ המשפטי, בהתאם לנהלים של הממשלה, לפני שזה מובא להצבעה.
סתיו שפיר
ולכן ההצבעה היתה לא חוקית.
אחמד טיבי
הצבעה לא חוקית, הדברים ברורים.
סתיו שפיר
ניסן, אתה לא יכול להשתמש בכספי ציבור בצורה כזו. לא יכול להיות שיישבו פה 18 מיליון שקלים של הציבור ואתה תעביר את זה כאילו כלום, בצורה לא חוקית.
אחמד טיבי
רביזיה.
סתיו שפיר
זה פשוט לא יכול להיות. מצטרפת לרביזיה. אתה לא יכול להתנהל בצורה כזו. קצת כבוד לכספי המסים של הציבור הישראלי, קצת כבוד. זה לא הכסף שלך.
אחמד טיבי
תדיחו אותו, שימו מישהו אחר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ב- 13:05 תתקיים רביזיה.
סתיו שפיר
אני רוצה לראות את האישורים של היועץ המשפטי לכל ההעברות האלה, בכתב, בבקשה.
בועז טופורובסקי
לגבי "דירה להשכיר". מה שאנחנו עשינו, מבירור שאנחנו עשינו – אנשים לא הבינו ולא מבינים שאי האישור הטכני הזה הופך להיות מהותי ובעצם זה ימנע מכל חברת "דירה להשכיר" לעבוד, זה יעצור את כל המכרזים שכבר יצאו, בדרך, ואלפי יחידות דיור בחיפה, בתל אביב, בירושלים, בגן יבנה, ברמת גן, בשוהם ובעוד מקומות פשוט ייתקעו. גם הרבה מאד כספים, גם אנשים שעזבו מקום עבודה והתחילו לעבוד במקום אחר, לא יקבלו משכורת. בגלל זה אני מבקש לבדוק אפשרות לעשות בישיבת ועדת הכספים הבאה, בהנחה ותהיה, או לדאוג שתהיה – אפשרות להעלות את זה עוד פעם על סדר היום – אנשים שהתנגדו לזה טוענים שהטעו אותם. אבל זה לא משנה. אני לא נכנס לשאלה אם הטעו או לא הטעו, יש כאן עניין שרלבנטי לאלפי אם לא עשרות אלפי אזרחים שמחכים לו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מקובל.
יעקב ליצמן
אני מסכים אתו שנעשה דיון עוד יום יומיים, אבל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא עוד יום-יומיים. זה דבר שקשור להעברות כספיות?
שלומית ארליך
"דירה להשכיר" כרגע מונחת על שולחן הוועדה. יש פה שני עניינים – ממה שאנחנו מבינים, יש בקשה של רשות החברות הממשלתית לאישור השקעת המדינה בחברת "דירה להשכיר", זה לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, זה צריך להיות מאושר בוועדה. בנוסף, ממה שאנחנו מבינים – יש העברה, היתה כבר העברה תקציבית אחת ויש עוד העברה תקציבית שהיא משלימה, בעניין הזה, וזו העברה תקציבית. אז יש כאן שני עניינים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבקשה עצמה – אפשר לעשות אותה גם אחרי 23 בחודש, נכון? בסדר, אז נעשה את זה.
יעקב ליצמן
הבעיה היא בוועדת ההסכמות, לא כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.

אנחנו עוברים עכשיו לתקציב הביטחון, ואחר כך – בעמוד 9, פניה לוועדה מספר 385, 388, 389, 394, 640, 642, 643.
אסף וסרצוג
הפניה נועדה להעביר סכום של 939 מיליון ₪ ו- 99 אלפי ₪ למערכת הביטחון, לטובת מימון עלויות מבצע "צוק איתן". הסברים מפורטים יינתנו בוועדה המשותפת.
עיסאווי פריג'
מאיפה הכסף הזה בא?
אסף וסרצוג
הכסף מגיע תתי ביצוע של המשרדים בשנת 2014.
עיסאווי פריג'
למשל – מה תת הביצוע של המשרדים?
אסף וסרצוג
הדברים מפורטים בפניה בכל אחד מהסעיפים שיש בהם תתי ביצוע.
עיסאווי פריג'
אני רואה, בין היתר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
האם יש שם גם משרדים חברתיים?
עיסאווי פריג'
אני רואה בין היתר – תשתיות לבניה חדשה של 37 מיליון שקל מהמגזר למיעוטים – נכון?
אסף וסרצוג
איפה? על איזה סעיף מדובר?
עיסאווי פריג'
על תתי הביצוע.
איתי טמקין
חשוב להסביר לחברי הוועדה שמדובר בתתי ביצוע מפעילויות שגם כך לא מבוצעות. לא מדובר בהפחתה של פעילות ריאלית בהוצאות הממשלה. מדובר בהוצאות שנדחו, או לשנת 2015, או שהממשלה לא הצליחה לממש. אני מדבר רחבית על כל המקורות של הפניה הזו. כלומר, לא מדובר – לא בעקבות הפניה הזו מתבטל איזשהו פרויקט בממשלה. מדובר בדברים שלא הצליחו לממש, או שנדחו ל-2015.
עיסאווי פריג'
אבל זה התחייבויות עתידיות - - -
איתי טמקין
יש התחייבויות שנדחו ל-2015, נלקחו בהרשאה להתחייב. לא במזומן. במצב בו המזומן לא יוצא בשנת 2014 אנחנו מעבירים את הכסף עכשיו לטובת הפניה הזו.
עיסאווי פריג'
כן, אבל זה יישאר סעיף תקציבי גם - --
איתי טמקין
המחויבות כבר נלקחה. הממשלה תהיה חייבת לממש אותה בשנת 2015.
עיסאווי פריג'
אז זה כפילות. פעם אתה רושם לי את זה - - לוקח את זה על בסיס מזומן, שלא ניצלת. ומצד שני אתה רושם לי את זה במצטבר, כשאתה מחויב לעתיד.
איתי טמקין
בעתיד, הממשלה תהיה מחויבת לשים שם מזומן ב-2015, כחלק מהצעת התקציב ל-2015. אם יש שם מחויבויות הממשלה תהיה מחויבת לשים שם מזומן.
עיסאווי פריג'
איך הממשלה תהיה מחויבת? מי יחייב אותה?
איתי טמקין
ברגע שהממשלה חתמה חוזה, עם הרשאה להתחייב - - -
עיסאווי פריג'
אבל אתה לוקח את הכסף.
איתי טמקין
אני לוקח את המזומן כי הוא לא מנוצל בשנת 2014.
עיסאווי פריג'
חברים, כאן האוצר עושה – יש לו מרחב פעולה מאד יפה. מפרש את מרחב הפעולה פעם על בסיס תזרים מזומנים ופעם על בסיס התחייבויות – איך שנוח לו. במקרה הזה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שקורה זה שבתתי ביצוע, גם אני שאלתי את שהשאלות האלה לפני כן – המשרדים כבר לא יוכלו לבצע את זה השנה. המשמעות היא שאם זה לא יבוצע, כספים שיישארו ילכו לנושא הקטנת החוב, וכו'. פה, מה שהם עושים - הם לוקחים את זה לנושא של הביטחון. המחויבות שלהם לשנה הבאה על זה קיימת, כי הם חתמו כבר.
עיסאווי פריג'
אני לא פעם ראשונה משתתף בוועדת הכספים. העברות תקציביות שעברנו בעבר, אני ככה הבנתי מאנשי משרד האוצר, אגף התקציבים, הרבה העברות של התחייבויות כספיות עברו, וכששאלתי את זה – כסף לא נוצר במזומן, שהעברנו את זה על בסיס התחייבות ממשלתית לשנים הבאות. בסדר. עכשיו הם באים וטוענים שהכסף במזומן לא יצא מהקופה, אני בינתיים מנצל אותו למשהו אחר בתקווה שהממשלה תמשיך את ההתחייבות ב2-2015, תממש את החלטותיה. אין כסף. חברים, זה לא מסתדר, זה לא סימטרי. על מה אתם מדברים?
איתי טמקין
אני אנסה שוב להסביר, אולי לא הייתי מספיק ברור.
עיסאווי פריג'
אבל באמת, באמת - -
קריאות
- - -
איתי טמקין
אני אסביר, אין כאן שום כוונה לזלזל בחברי הוועדה. מה שקורה כאן – כשהממשלה מתחייבת על פרויקט היא משריינת בצד, לדוגמה- 100 מיליון שקלים. במצב בו הפרויקט לא ממומש בשנת 2014, הכסף, באופן טבעי, מתגלגל לשנת 2015 כעודף.
עיסאווי פריג'
ואתה מביא את זה כאן בהחלטת העברה תקציבית.
איתי טמקין
אמת.
עיסאווי פריג'
היו כאלה בעבר.
איתי טמקין
כן. השנה, בגלל "צוק איתן" התעורר צורך חריג, אז במקום להעביר את העודפים כעודף שלא ינוצל ב-2014, ינוצל ב-2015, לוקח אותו ומשתמש בו לטובת מימון "צוק איתן", מה שלא פוגע במחויבות הממשלה ל- 2015. היא מחויבת, היא חתומה על חוזים, לכן כשהתקציב יעבור, בשנת 2015, לכשיעבור, הממשלה תעשה בחינה של כל המזומן שעובר משנת 2014 לשנת 2015 לעומת כל המחויבויות שישי. במקום שיתגלה שיש פער הממשלה תהיה חייבת לבוא ולשים שם כסף.
עיסאווי פריג'
לא, זה מהותי – תקשיב. איתי, אתה יודע כמה החלטות ממשלה לא באות לידי ביצוע מחוסר תקציב? יש לי שני דברים כאן. כסף שקיים אתה לוקח ומסתמך על מחויבות ממשלה שהיא באוויר, על פי ניסיון העבר, לעומת כסף נמצא שממשיך להתגלגל, ש- - את התחייבות הממשלה. תפסיק לסדר אותנו.

דבר שני – אתה, כאיש חשבונאות, איזה מדיניות חשבונאות עקבית יש לך בספרים כשאתה עושה את זה פעם ככה ופעם אחרת? איזה מדיניות חשבונאית יש לך, כשאתה אומר "חריגים" – אני שואל אותך, תענה ביושרה. תענה ביושרה.
איתי טמקין
אני אענה ביושרה. אל"ף, אני רוצה שנעשה אבחנה בין החלטות ממשלה ובין מחויבויות שכבר נחתמו, פרויקטים שכבר יצאו והממשלה מחויבת לגביהם בשנת 2015. מחויבויות שהממשלה מחויבת והממשלה תעמיד מזומן כנגדם בשנת 2015. היא לא יכולה שלא, זה מחויבתה החוקית לשים שם כסף בשנת 2015.
חמד עמאר
עיסאווי, אני אסביר לך במשפט אחד, אתה תשתכנע. אני קיימתי ישיבת מעקב על הנושא של ההחלטה של 800 מיליון שקל. בנושא תשתיות היה 120 מיליון שקל, ובדקתי כמה ניצול כספי היה שם – תנחש כמה ניצול כספי היה בארבע שנים – אפס. אפס ניצול כספי.
עיסאווי פריג'
אבל התחייבויות - - - כוונות טובות.
חמד עמאר
כל הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה לא עשתה כלום.
עיסאווי פריג'
נמאס כבר, זה צחוק בעיניים, זלזול מוחלט.
חמד עמאר
תאמין לי - - בחור ערבי שמנהל שם.
סתיו שפיר
כמה שאלות – כולנו רוצים לשמור על מערכת הביטחון, אבל יש לי כמה שאלות – ראשית, בשבוע שעבר הבאתם לפה העברה למשרד הביטחון שהסתבר בדיעבד שהוחבאו בתוכה 800 מיליון שקלים ליעדים מסתוריים בתוך משרד השיכון. כששאלתי ישירות את הרפרנטים האם יש בתוך ההעברה הזו העברה למקום אחר, שאינה למשרד הביטחון, הסתכלו לי בעיניים ואמרו לי שמה פתאום, הכל הולך למשרד הביטחון. בפועל גילינו את זה כמה דקות לאחר מכן, היתה פה העברה סודית בתוך ההעברה למשרד הביטחון שאתך הסתרתם מחברי הכנסת ומהציבור הרחב. אני שואלת אתכם – יש פה עוד הסתרות שאנחנו צריכים לדעת עליהן? האם יש פה עוד משהו? כי אם אנחנו נגלה עוד פעם שאתם מסתירים, אתם, פקידי האוצר, תהיו אשמים בסיפור הזה. יש גבול כמה אפשר לכמה אפשר להאשים את הפוליטיקאים. העובדה שאתם מתנהגים ועושים פה מסחרה פוליטית – בשביל אנשי מקצוע זו פשוט עובדה מביישת.
שנית, יש פה קיצוץ של 120 מיליון שקלים בתקציב הדרום של החטיבה להתיישבות. דווקא מהדרום. העברתם פה לחטיבה להתיישבות 700 מיליון שקלים או יותר במהלך השנה, בעיקר למחוז מרכז של החטיבה, כלומר- יהודה ושומרון. פתאום אתם מחליטים לקצץ דווקא במרחב דרום של החטיבה להתיישבות? מה זה? למה? איפה חיים ילין שהבאת אותו בפעם הקודמת לעזור לך, מר ניסן סלומינסקי? הוא מאשר את הקיצוץ הזה בתקציב דרום של החטיבה להתיישבות? לא יכולתם לקצץ מתקציב מרכז שקיבל עודפים של 2,300 אחוז בשנה האחרונה? הגדלה של 2,300 אחוז של התקציב המקורי שלו?
אני רואה פה – יש פה טבלה ענקית עם קיצוצים שאנחנו רואים בהוצאות חירום אזרחיות, בחיזוק העורף הלאומי, במה לא. תסבירו את הקיצוצים האלה. למה פתאום, כשמדובר במשרד הביטחון אתם לא מעבירים את הכסף מסעיף "הוצאות שונות" המוזר והמסתורי, שאף אחד לא יודע מה קורה בו? למה אתם לא מעבירים כספים מכל הפיזורים הפוליטיים שעשיתם פה, העמותות הפוליטיות שאתם מעבירים להם כסף ללא הפסקה? ההתנחלויות? למה משם אתם לא מקצצים, אלא מקצצים כל הזמן בשירותים חברתיים. כל הזמן קיצוצים בעורף לאומי? כל הזמן בשירותי רווחה, למה? ותחבורה ציבורית, שכל שבוע מביאים פה עוד קיצוץ של מיליוני שקלים? למה? מה זה סדר העדיפויות המגוחך הזה?
איתי טמקין
אני אסביר ואני אענה.
עיסאווי פריג'
רק תהיה שלם עם ההסבר הזה.
סתיו שפיר
לא, ברצינות. אם ייודע לנו עוד פעם שאתם הסתרתם העברה – זה יהיה על ראשכם.
בועז טופורובסקי
אני רוצה בבקשה שתגיד לפרוטוקול שכל 939 המיליון, ו-565 אלף הולכים כולם לביטחון ולמרכיבי ביטחון בלבד, שאין כסף שהולך למרכיבים אחרים, ואין כסף שהולך ליישובים שהם מעבר לקו הירוק. ואם לא – תסביר בדיוק במה זה שונה.
אסף וסרצוג
נתחיל מהשאלה האחרונה. כל הכסף זה הולך לטובת עלויות מבצע "צוק איתן", לא עובר - - -
סתיו שפיר
האם זה עובר למשרד אחר שאינו משרד הביטחון?
עיסאווי פריג'
- - -
אסף וסרצוג
אני ממש לא בורח מתשובה. כל הכסף הזה הולך לטובת מערכת הביטחון, משרד הביטחון, אין משרדים אחרים. סעיף 15 זה משרד הביטחון.
סתיו שפיר
איך בשבוע שעבר קרה שפתאום - -
אסף וסרצוג
יסבירו לך, אני קצת חולק על האופן שבו את מציגה את הדברים אבל תכף תקבלי תשובה.
סתיו שפיר
אני חולקת על האופן שבו אתם מתנהלים בוועדה.
אסף וסרצוג
אני רק עונה כרגע על השאלה האחרונה שנשאלה. לגבי השאלה הזו – כל הכסף הולך לטובת משרד הביטחון למימון עלויות מבצע "צוק איתן", עלויות שעוכבו, הן מוכרות גם לחברי הוועדה המשותפת, זה יוצג באופן מלא. הכל הולך לטובת הנושאים הקשורים אך ורק בתחום הזה. חד משמעית.
סתיו שפיר
תשובות לשאלות שלי, בבקשה.
איתי טמקין
תכף יובל, שהוא הרפרנט של משרד השיכון, יתייחס באופן ספציפי לנושא של החטיבה להתיישבות, אבל תשובה גורפת לגבי כל הסוגיות שהועלו – זה דומה למה שענינו קודם – אחת הסיבות המרכזיות שחיכינו עם ההעברה הזו, עד לחודש דצמבר, עם ההעברה האחרונה לגבי "צוק איתן" היתה כדי שנוכל לקבל תמונה יותר מושכלת של הניצול בתקציב המדינה. בדצמבר כבר יש רמת ודאות, בטח עכשיו, בסוף דצמבר, יש רמת ודאות יחסית גבוהה לגבי מה משרדי הממשלה יוכלו לבצע ומה לא בשנת 2014. במקומות בהם רואים שהכסף שנשאר לא יוכל לשמש לטובת שירותים חדשים לאזרח, כי המשרד לא יידע להוציא את זה בשנת 2014 לטובת שירותים לאזרח - - -
עיסאווי פריג'
- - -
איתי טמקין
כשתקצבנו את הכסף בתחילת 2014 הוא תוקצב מתוך ההערכות שהוא כן ייצא ב-2014. כשהגענו לדצמבר כבר יש ודאות כמעט מוחלטת לגבי הדבר הזה, ואפשר לראות שהכספים האלה לא יוכלו לשמש לטובת הגדלת שירותים לאזרח. על כן, כדי למנוע מצבים שנקצץ במקומות שכן תהיה פגיעה ברמת השירותים לאזרח, אנחנו מנצלים את אותם מקומות שהכסף לא נוצל ומעבירים אותו למערכת הביטחון, בדצמבר.
סתיו שפיר
איך יכול להיות בזמן שרשויות בדרום עדיין לא קיבלו את כל הסיוע שלהם בעקבות "צוק איתן", החלטתם שאין ביצוע בסעיף הזה? איך נוצר מצב של חוסר ביצוע?
יובל טלר
אני רפרנט שיכון באגף התקציבים. לחטיבה להתיישבות הועברו 120 מיליון שקל לטובת שיקום תשתיות ביישובי הדרום. החטיבה להתיישבות הוציאה התחייבויות, התחילה לעבוד על התחייבויות והן עומדות בעינן. כנגד הקיצוץ התקציבי של ה-120 מיליון שקל לכאורה, שמתבצע פה, ניתנות לחטיבה להתיישבות הרשאות בהיקף של 120 מיליון שקל – שקל כנגד שקל של כסף שנלקח, לשם יצירת ההתחייבויות. כיוון שמדובר בפעולות ארוכות, קצב הביצוע הוא איטי באופן יחסי – מדובר בשיקום תשתיות. הדברים האלה לא נעשים מהיום להיום. לאחר בירור - -
סתיו שפיר
למה אין פה נציג של הרשויות בדרום? כשאתם רוצים לעשות העברה תקציבית חשודה להתנחלויות, ולסחוט מאתנו הסכמה כדי שנצליח לגרד 13 מיליון שקלים עלובים לטובת תושבי הדרום שעדיין מחכים לכסף שלהם, אתם יודעים יפה מאד להביא לפה שורה ארוכה של ראשי מועצות שיעבדו בשבילכם. למה במצב שאתם מקצצים אין לכם את הפנים להביא לפה את אותן ראשי מועצות שיגידו שמקצצים להם בכסף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, טוב. רבותי.
סתיו שפיר
לא, אני רוצה תשובה לשאלה הזו. אותך זה לא מעניין, ניסן? אני רוצה שיעבור כסף לדרום. תסביר לי למה מקוצץ עכשיו מהדרום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם נשאר שם עודף שהם לא יודעים - - -
סתיו שפיר
איך עודף אם הם עוד לא קיבלו את כל הכסף שלהם? איך עודף?
יובל טלר
אני הסברתי את קצב ביצוע ההרשאות. בוצע כמו שנאמר. אנחנו לא מבקשים לסחוט הסכמות, אנחנו לא מביאים לפה ראשי רשויות, אנחנו ביקשנו לבצע - - -
סתיו שפיר
אני רוצה שיהיה פה ראש רשות. אני חושבת שזו מחויבות של הוועדה להביא לפה ראשי רשויות מהדרום כדי שנקבל אישור על הקיצוץ הזה, מהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בסדר.
סתיו שפיר
מה זה בסדר? תסגור את הישיבה, תביא לפה ראשי רשויות או נציג מוסכם שלהם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מותר לך לבקש.
סתיו שפיר
אז אתם מקצצים בדרום. איילת שקד שמאחוריך מקצצת בדרום, אלקין מקצץ בדרום. זה מה שאתם עושים, בעקבות "צוק איתן", מקצצים לדרום. תגידו את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אם נשארו שם עודפים, במקום שילכו להקטנת החוב - -
סתיו שפיר
איך עודפים? איך עודפים? הם לא קיבלו עדיין חצי מהכסף שהגיע להם.
זאב אלקין
היו לך שנתיים לדבר על מה שאת לא מבינה בו, אבל זה נגמר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את ההעברות הביטחוניות, כמו שקראתי קודם – 385, 388, 389, 394, 640, 642, 643 - - -
סתיו שפיר
אני מציעה לחברי הכנסת להצביע נגד ההעברה הזו. יש כאן ח"כים שהחליטו, משום מה, להצביע עם הקואליציה. איך אתם בעד? איציק, אתה מקצץ מהדרום? באמת אתה מאשר העברה שמקצצת מהדרום?

הצבעה

בעד – 9
נגד – 1
נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, ההעברה אושרה.
סתיו שפיר
פשוט לא ייאמן. יש מקורות תקציביים אחרים. לא צריך להעביר על חשבון הדרום.
זאב אלקין
את אפילו לא מצביעה.
סתיו שפיר
הצבעתי גם הצבעתי, אלקין. מצד אחד אתם מעבירים - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה הצבעת? לא ראיתי.
סתיו שפיר
מצד אחד אתם מדברים פה על העברה - - כל הביטחון, מהצד השני אתם מקצצים בעורף לאומי, אז תסבירו לי איך זה ביטחון, בסוף. אם אתם מקצצים בתשתיות של הדרום, אתם מקצצים במיגון של הדרום, אתם מקצצים בעורף לאומי – איך אתם דואגים לביטחון של הדרום, איך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסבירו לך פעם, פעמיים, שלוש. לא הולך, לא הולך. מה אפשר לעשות?
סתיו שפיר
לך אין שום הסבר לדבר הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף אחד לא מקצץ, אבל מה - - -
סתיו שפיר
מינוס 120 מיליון שקלים זה תוספת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לעמוד 70. העברה 621 עד 623.
עיסאווי פריג'
למה אתה הולך אחד אחד לפי הסדר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחר כך נלך גם אחד אחד.
יובל טלר
הפניה נועדה להעברה סך של 8 מיליון שקל לפעילות של גרעינים עירוניים שמתבצעת על ידי משרד הבינוי באמצעות קולות קוראים. נמצאים פה אנשי משרד השיכון כדי להסביר את פרטי הפניה.
יעקב שנרב
גרעינים זה שם כולל של קבוצות צעירים מכל גווני הקשת - -
משה גפני
באמת. באמת.
יעקב שנרב
- - שנמצאים בכל רחבי הארץ, רשימה של חבורות צעירים שהמשותף ביניהם שהם פשוט חבורה של צעירים חלוצים שהחליטו ללכת ולעזור לערים מדובר לא בגרעיניים תורניים. אולי יש שם גם, אבל מדובר בחבורות צעירים מכל גווני הקשת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה יכול לתת דוגמאות?
יעקב שנרב
קהילת קמה, בארות, אור לנוער, קהילת עמי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר.
יעקב שנרב
מדובר על קבוצות שהגישו בקשה.

מדובר בשמות של קהילות של צעירים שפשוט נכנסו לתוך הערים, בעיקר בפריפריה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
נניח השם הזה – איפה זה נמצא?
יעקב שנרב
אני לא מכיר כל שם. מדובר בחבורות של צעירים – אני אקרא את השמות, מדובר במאות, לא בשניים-שלושה: קהילת תמיר, אפיקי גולן, צעירים בירוחם, לחיות בכבוד, עמותת עולל, מבשר שלום, מתחברים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, הבנתי.
סתיו שפיר
לא, לא. אני רוצה לשמוע. היה מאד יפה להגיד את קהילת קמה בהתחלה.
משה גפני
- - -
סתיו שפיר
אפשר, בבקשה, את הרשימה של כל - - -. אני אסביר לך למה ביקשנו. כשאתה נותן לנו רשימה כזו אין לנו אפשרות לבדוק מי הן הקהילות האלה. ביקשתי אותן מראש, לפני הישיבה.
קריאות
- - -
סתיו שפיר
על פי הנוהל היינו אמורים לקבל את תשובות של האוצר מראש.
שלמה בן אליהו
אני מנכ"ל בינוי. כשאני מסתובב ברשויות אני רואה את הגרעינים האלה, הם גרעינים מכל הגוונים – יש גם דתיים, גם חילוניים, גם בני עדות ספציפיות שהתארגנו. מי שמגיע לשדרות רואה שיש שם גרעין של עולי גרוזיה, של השומר הצעיר – מכל הגוונים.
משה גפני
גם חרדים הם בגוונים?
שלמה בן אליהו
גם חרדים.
משה גפני
בטח, בטח.
משה גפני
יש. אני אסביר. יש קול קורא, אנחנו עושים רשימה, עושים קול קורא לגרעינים – אם יש 20 משפחות או קבוצה של אנשים, שבאו והם לא גרים ביישוב, הם באו מיישוב אחר - יש בדיוק את ההגדרות – כל קבוצה שיכולה להתארגן ורוצה להגיש את הבקשה לקול קורא – תגיש.
סתיו שפיר
כמה מתוך הגרעינים שאישרתם הם גרעינים תורניים?
שלמה בן אליהו
אין לנו הגדרה מה זה "גרעין תורני". אנחנו מקבלים בקשות מגרעינים. יש תנאי סף, אנשים עומדים בתנאי הסף - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הגרעינים התורניים נמצאים במשרד החינוך.
סתיו שפיר
לא, גם תחת משרד השיכון - - -
שלמה בן אליהו
- - -
סתיו שפיר
אנחנו ביקשנו רשימה של כל הגרעינים האלה לפני הישיבה.
יעקב שנרב
אבל זה מי שביקש, לא מי שמאושר. ביקשו מאות. פרסמנו וביקשנו מאנשים שיגישו בקשות. יש קריטריונים, והקריטריונים האלה הם שוויוניים. זה לא צבוע, לא לדתיים, לא לחילונים – כל מי שהגיש בקשה - - -
סתיו שפיר
למה אתה לא מעביר לי את הרשימה?
יעקב שנרב
הרשימה הזו היא לא של מי שאושר.
סתיו שפיר
מה זה? אז מה קראת לנו קודם?
יעקב שנרב
אלה שהגישו בקשות.
סתיו שפיר
אבל לא אישרת להם תקציב.
יעקב שנרב
איך אני יכול לאשר?
סתיו שפיר
אז כל העמותות שזרקת את השם שלהם – בכלל לא אישרת להם תקציב.
יעקב שנרב
הסברנו לך - - -
שלמה בן אליהו
הם מכל הקשת הפוליטית - - -
סתיו שפיר
לאיזה עמותות אתה עומד לאשר תקציב?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, בבקשה.
סתיו שפיר
מה הם הקריטריונים?
שלמה בן אליהו
אפשר לקרוא לך אותם - -
סתיו שפיר
גם את זה ביקשתי מראש, אגב.
שלמה בן אליהו
אוקיי, הקריטריונים: הקבוצה מונה 20 חברים לפחות. לפחות 30% מחברי הקבוצה אינם תושבי היישוב. לעניין זה יש הגדרה. כל חברי הקבוצה חייבים להיות בני 21 ומעלה. הגרעין עבר להתגורר ביישוב לפני 1.1.2012. מטרת הקבוצה – התיישבות קבע כשליחות חברתית ביישובים עירוניים. מגורי הקבוצה – לפחות 80% מחברי הקבוצה מתגוררים בשכונה או ביישוב שבהם הם מממשים את שליחותם החברתית.
סתיו שפיר
האם יש איזה קריטריון שנוגע לחוות דעת של שר כלשהו? של חבר הכנסת כלשהו? של ועדה, שמרכיבים אותה חברי כנסת או פוליטיקאים?
שלמה בן אליהו
לא.
סתיו שפיר
שום דבר? אין קריטריון שנוגע לחוות דעת. אני אגיד לך ממה החשש - - -
שלמה בן אליהו
אני אגיד לך מה זה לא כולל ואולי זה יעזור לך: "הגופים הבאים הדומים, במהותם, לא ייחשבו כגוף התיישבות לצורך קול קורא זה".
סתיו שפיר
לא, זו לא השאלה שאני שואלת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - -
סתיו שפיר
ניסן, תן לי לשאול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, בבקשה.
סתיו שפיר
תן לי לשאול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל את לא קיבלת אישור.
סתיו שפיר
החטיבה להתיישבות מעבירים כסף ב-2014 ל-52 גרעינים. מתוכם, 42 גרעינים שקשורים פוליטית לבית היהודי. באופן מוכח – עבדו בשביל הבית היהודי בבחירות המוניציפאליות, עבדו בשבילם בבחירות הכלליות. איכשהו נוצר מצב עם הקריטריונים שזה הועבר לעמותות שהן עמותות פוליטיות.
שלמה בן אליהו
אני אתן לך תשובה. סעיף 4 אומר שיש מניעת כפל מימון. גרעין התיישבות מתחייב שלא הוגשה מטעמו בעד הפעילות בעבורה הוא מבקש מימון בקול קורא זה בקשה לסיוע ממשלתי בשנת התקציב הנוכחית ובשנת התקציב הבאה, ושלא הוקצה לו סכום כלשהו מתקציב המדינה בתחומים אלה במישרין או בעקיפין. סעיף זה חל הן על פעילות הגרעין ביישוב - - -
סתיו שפיר
זו לא השאלה ששאלתי.
שלמה בן אליהו
שאלת, כי אם הוא קיבל מהחטיבה להתיישבות הוא לא יקבל אצלנו.
סתיו שפיר
זו לא השאלה. גם לחטיבה להתיישבות יש, לכאורה, קריטריונים שוויוניים. איכשהו נוצר מצב ש-85% מהגרעינים הם גרעינים של הבית היהודי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, אני מבקש.
שלמה בן אליהו
כפי שאני מכיר את הגרעינים האלה, יש בהם חלק גדול של אנשים שומרי תורה ומצוות שנמצאים בגרעינים האלה, אבל יש גרעינים, כמו מכינות הקדם צבאיות – הם התחילו כמכינות דתיות - - -
סתיו שפיר
כשאתה קראת לי את הרשימה, קראת לי רשימה של כל הגרעינים שהגישו בקשה. ברור שהגישו גרעינים מכל הגוונים הפוליטיים, השאלה היא איזה בקשות אתם מקבלים, לא מי הגיש בקשה.
שלמה בן אליהו
הקריטריונים – מי זכאי, מה הניקוד לכל דבר ודבר - - -
סתיו שפיר
אז למה לא שלחתם לי מבעוד מועד את הקריטריונים, אם הם כל כך שוויוניים?
יעקב שנרב
הקריטריונים פורסמו באינטרנט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש מכם - אתם תעבירו לוועדה, והוועדה תפיץ לכולם, אל"ף, את הקריטריונים ובי"ת, אם אתם רוצים את הרשימה - - -
סתיו שפיר
הסתכלתי במיילים שנשלחו. האוצר אמר לוועדה שהשאלות נשלחו מאוחר מדי ולכן לא נקבל תשובות בישיבה הזו על אף אחת מהשאלות שלנו, כך שכל הישיבה הזו היא נגד הנוהל שאתה בעצמך קבעת, אחרי הטענות שלנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמת, אבל מה לעשות שהבחירות נפלו על כולנו ?
סתיו שפיר
מה לעשות? היית צריך לקבוע את הישיבה להיום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אלא מתי?
סתיו שפיר
היית נותן עוד שלושה ימים.
קריאה
מה שלא יועבר היום לא יוכל להיות מופעל.
עיסאווי פריג'
חברים. אני מבין את ההתחדשות היהודית שאתה קורא לה, מכל מיני כיוונים. אני שואל רק שאלה אחת – בשנה שעברה היה הפרויקט הזה במסגרת משרד ראש הממשלה. למה השנה זה עבר למשרד השיכון? זה אחד. דבר שני – אני מבקש על הקול קורא שהוצאתם, כמה נרשמו, נכון לעכשיו, בקול קורא הזה, איזה קבוצות נרשמו נכון לעכשיו? הקבוצות שנרשמו בפועל, כי אתה, כשהתחלת להגדיר את זה – צעירים, חלוצים, כל התארים היפים שנתת שמקדמים בהם, בבית היהודי. אז אני מבקש תשובה.
שמעון סולומון
קודם כל מי שמכיר את הגרעינים – אפשר לדעת מי הם, ברובם. זה לא סוד, כל מי שמכיר – יודע. יודע שרוב מהבית היהודי. אבל אני רוצה לדבר לגופו של עניין - -
שלמה בן אליהו
סליחה, אתה מכיר את הגרעין "הנני"?
שמעון סולומון
לגופו של עניין – אני מכיר את הפרויקט הזה ממש מבפנים, ומבלי להתייחס למי הם שייכים, וכו' - הם עושים עבודת קודש. זה חברה' צעירים, משכילים, חזקים, מבוסים, שבאים לשכונות הכי חלשות, עוזבים את המשפחה שלהם, את המגורים שלהם, עוברים לגור שם ומחזקים את הקהילה, לא במילים, לא בקוסמטיקה, לא בביקורים. הם באים, גרים שם ומחזקים. לכן מיותר השיח הזה. את הקריטריונים אפשר לראות אבל מיותר לדבר עליהם, הם עושים עבודה מצוינת.
יעקב שנרב
הקריטריונים יועברו עוד היום. הקריטריונים פורסמו, הם שוויוניים.
עיסאווי פריג'
לא קיבלתי תשובות לשאלות – בשנה שעברה הפרויקט הזה היה במשרד ראש הממשלה, השנה זה עבר למשרד השיכון. למה?
שלמה בן אליהו
משרד ראש הממשלה הוא לא משרד ביצועי. למשרד השיכון יש יחידה מאד גדולה שעוסקת אצלנו במה שנקרא - שיקום שכונות חברתי.
עיסאווי פריג'
בשנה שעברה לא ידעו את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תן לו לענות.
שלמה בן אליהו
אני אענה. אני חושב שהמקום הטבעי של זה – אחד המקומות הטבעיים, יש עוד גופים – זה משרד השיכון. יש לו את המתכון, את השיטה. אנחנו עושים 1,700 פעולות בשיקום שכונות חברתי.
עיסאווי פריג'
הבנתי. בשנה שעברה משרד ראש הממשלה לא ידע את מה שאתה אומר?
שלמה בן אליהו
אני לא נציג של משרד ראש הממשלה.
עיסאווי פריג'
הבנת את השאלה שלי? השאלה – בשנה שעברה משרד ראש הממשלה טיפל בפרויקט הזה. השנה זה עבר למשרד השיכון. שאלתי למה. אמרו – משרד השיכון יותר מקצועי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה קשור? אתה שואל אותו למה – אם יש הסכמים קואליציוניים או אני לא יודע מה- מה זה קשור? הקימו מנהלת במשרד השיכון אז זה בסדר.

רבותי, ביקשו התייעצות סיעתית.
אחמד טיבי
מה עם הרביזיה? באתי במיוחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה לעשות את הבירור. נמסרה לי לפני הישיבה אינפורמציה מסוימת. כאן אמרו משהו שאני לא ידעתי, ואני עושה עכשיו את הבדיקה. כשיגיע האישור מפה ומפה אקיים את ההצבעה. עכשיו אנחנו בהתייעצות סיעתית.

ׁ(הישיבה הופסקה בשעה 13:08 והתחדשה בשעה 13:14).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש לקיים הצבעה. פניה מספר 621 עד 623. מי בעד לאשר?
סתיו שפיר
רק רגע, גיליתי פה עוד סעיף בקריטריונים.
קריאות
- - -
מירי רגב
לא ראיתי דבר כזה.
סתיו שפיר
הוועדה הזו מתנהלת כמו קזינו. אתם מתנהלים בכספי ציבור כמו קזינו. מה לא ראית בוועדה הזו, ששואלים שאלות שרוצים להבין לאיפה עוברים כספי ציבור? זה מה שלא ראיתם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור?
הצבעה

בעד – 9
נגד – 1
נמנעים – אין
ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, אושר.
סתיו שפיר
- - לצרכים הפוליטיים. אף אחד לא מבין כאן על מה מדובר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו עוברים לפניה מספר 637-372. משרד הפנים.
יוסי הבר
הפניה נועדה להעברת סכום של 88 וחצי מיליון ₪ לסעיף 17 וכן שינויים פנימיים בסעיף. סעיף 18 רשויות מקומיות וכן שינויים פנימיים שמתבצעים באופן הבא: 137 מיליון שקלים עבור מענק האיזון, 2 מיליון שקל במזומן ו-2 מיליון בהרשאה להתחייב עבור מענקי פיתוח למועצות אזוריות בעוטף עזה בהתאם להחלטת ממשלה 2017- זו החלטת ממשלה של עוטף עזה, לפיתוח עוטף עזה. כמו כן 2 מיליון שקל במזומן ו-30 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור - - פיתוח ליישובי הדרום, גם זה בהתאם להחלטת הממשלה 20-25 שזה הפיתוח הרב שנתי ליישובי הדרום, שהתקבלו לאחר מבצע "צוק איתן", כמו כן יש 12 מיליון שקל בהרשאה להתחייב לצרכי המשרד עבור הרשאות לטיפול - - -
סתיו שפיר
כל עוד נמצא כאן מנכ"ל משרד השיכון – אני קודם שאלתי מפורשות האם יש חוות דעת פוליטית או חוות דעת של ועדה כלשהי בעניין התקצוב של הגרעינים, נאמר פה דבר שהוא לא מדויק. אני רוצה שזה יתוקן, בבקשה, לפרוטוקול, על ידי מנכ"ל משרד השיכון, מאחר ש-10% מהקריטריונים הם על "חוות דעת כללית", כמו שזה מוגדר פה. אני לא יודעת מה זה אומר, אני מבקשת רק שמנכ"ל המשרד יגיד את זה לפרוטוקול כדי שזה יהיה ברור. לא יכול להיות שמידע שנמסר כאן לחברי וועדה לא יהיה מדויק. שאלתי במפורש אם יש פה חוות דעת כלשהי שאינה קריטריון מספרי, על בסיס מצב סוציו אקונומי בשכונה, על בסיס חברי הגרעין, על בסיס המשימה של הגרעין והשליחות שלהם. יש פה קריטריון שהוא לא קריטריון מקצועי, ואני רוצה שזה יוכנס לפרוטוקול.
שלמה בן אליהו
אני הראיתי לה את הקריטריונים שיש. הקריטריונים הם כאלה: גודל הגרעין, ותק הגרעין, היקף שעות פעילות - - הגרעין, שירות צבאי לאומי או אזרחיף מגורי קבע ביישוב, עולים – לכל תת סעיף כזה יש גם דירוג. חוסן כלכלי חברתי של היישוב, לפי אשכולות, והתרשמות כללית – 10%.
סתיו שפיר
ומה היא ההתרשמות הכללית?
שלמה בן אליהו
ההתרשמות הכללית, מה שכתוב בנוהל הוא כזה – התרשמות מאופן הניהול של הגרעין, ואופן, זמן וניצול התקציב במידה ובעבר היו מתקצבים אותו.
סתיו שפיר
מי המתרשם.
שלמה בן אליהו
ועדה מקצועית. זה לא קשור לשר - - -
סתיו שפיר
של השר.
שלמה בן אליהו
לא קשור לשר.
סתיו שפיר
איך זה לא קשור לשר אם זו ועדה של משרד השיכון? מה שחשוב להדגיש פה זה שיש פה קריטריון שהוא לא רק קריטריון מקצועי. זה צריך להיות בתוך - - -
שלמה בן אליהו
לא מקצועי? ועוד איך מקצועי.
סתיו שפיר
ועדה של השר?
שלמה בן אליהו
זה לא של השר. איזה שר? זו ועדה מקצועית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את הפניה?
סתיו שפיר
לא, יש לי שאלות גם על הפניה הזו, סליחה. אני מבקשת את רשימת הרשויות במשרד הפנים שאליהם הולכים לעבור המענקים. שנית, גם יש פה סתירות. יש פה סכום חשוב שעובר לעוטף עזה, ועל זה כמובן שאני רוצה להצביע בעד. לעומת זאת, לפני ההעברה, רק לפני חמש דקות, היה פה קיצוץ של 120 מיליון שקלים מיישובי הדרום – אפשר להבין איך אתם מסתנכרנים ביניכם? מצד אחד מקצצים מיישובי הדרום, מצד שני מוסיפים להם כמה גרושים, פה ושם. מה הסכום הכולל, בסוף, שאתם הולכים להעביר לדרום בעקבות "צוק איתן"?
יוסי הבר
אל"ף, בפניה הקודמת, למיטב הבנתי, לא היה קיצוץ אלא פשוט הפחתת מזומנים בגין תת ביצוע, בתקנות הרשאה להתחייב. זאת אומרת, ההתחייבויות ניתנו, ודרך אגב, זה לא היה בתחום משרד הפנים, אלא משרד השיכון - - -
סתיו שפיר
לא, החטיבה להתיישבות.
יוסי הבר
או החטיבה להתיישבות.
סתיו שפיר
לא משנה, בסוף זה מגיע לדרום.
יוסי הבר
זה היה הפחתת מזומנים בעקבות תת ביצוע, וככל שהם יצטרכו מזומן הם יתוקצבו בשנה הבאה. זה לא מפחית מהיקף התכניות - - -
סתיו שפיר
בחודשיים הקרובים הם לא יתוקצבו כי יש בחירות. היה עדיף שהם יתוקצבו מבעוד מועד, ולא יחכו עכשיו את החודשים האלה.
יוסי הבר
כאן אנחנו מתקצבים את החלטת הממשלה. בסעיף 2 אנחנו מדברים על הקדמה בגלל התקציב, אנחנו מקדימים הרשאה להתחייב בגין תקציב שהיה אמור להינתן לרשויות בשנה הבאה, וזו הקדמה לעוטף עזה, בשביל שעוטף עזה לא ייתקע בגלל התקציב.
סתיו שפיר
מצוין, אבל קיצצתם להם לפני רגע 120 מיליון.
יוסי הבר
כמו שאמרתי, זה לא קיצוץ בהיקף התכניות אלא מתתי ביצוע.
סתיו שפיר
לאיפה עוברים ה-137 מיליון שקלים. רגע, הוא לא ענה.
יוסי הבר
ה-137 נועדו עבור מענקי איזון. הם מעוברים בהתאם לנוסחת גדיש, בהתאם לקריטריונים שמפורסמים. העברתי את רשימת הרשויות לוועדה - - -
סתיו שפיר
אני לא קיבלתי את הרשימה.
טמיר כהן
לפניה הזו לא קיבלנו שום חומר.
סתיו שפיר
אתה אומר ששלחתם, הוועדה אומרת שהיא לא קיבלה. מה קרה, יש בעיות במייל? הוועדה אומרת שהיא לא קיבלה ממך רשימה.
יוסי הבר
אז אני אעביר רשימה של הרשויות.
סתיו שפיר
אבל העברת רשימה? לא, מעניין אותי אם שוב משקרים לנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניה 372? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, אושר פה אחד.

נגמור את ההעברה הראשונה שהתחלנו אתה. חקלאות.
עלי בינג
פניה זו נועדה להעברת 5 מיליון שקל מהמשרד להגנת הסביבה למשרד החקלאות עבור קידום תכנית לפסולת חקלאית, וכן סך של 2 מיליון שקל מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל וסך של 3 מיליון שקל מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי עבור יישום החלטת ממשלה שעניינה המשך התכנית לעידוד המחקר והפיתוח החקלאי במסגרת מרכזי מו"פ אזורי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את פניה 239 עד 242?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה פה אחד.

יש לנו פה שני מנכ"לים מכובדים. נתחיל עם תחבורה. שתי פניות. פניה 674 עמוד 162.
מורן מזור
זו היא פניה בסעיף 40. הפניה מיועדת לביצוע שינויים פנימיים בתקציב השוטף של משרד התחבורה. בעיקר הפניה מיועדת להתאמת תקציב השכר לביצוע בפועל, לתקצוב השתתפות המשרד לביטחון הפנים במימון הקמת מערכת תקני בטיחות ולהתאמת תקציב ההכנסות של רת"א ו - - לביצוע בפועל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את פניה 673 ו-674?
סתיו שפיר
לא, יש לי שאלה – יש פה קיצוץ בתחבורה הציבורית.
מורן מזור
לא. זו פניה של תקציב שוטף.
סתיו שפיר
זה 674? תחבורה ציבורית – מינוס 5 מיליון.
יעקב ליצמן
מה זה שייך לביטחון פנים?
מורן מזור
את מדברת על התקציב השוטף של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, מדובר בהתאמת תקציב מזומן של תקציב שוטף. זה אומר שהם פשוט לא ביצעו בתקנה הזו שכר כמו שהם התכוונו לבצע, כמו שחזו בתחילת השנה, והעבירו את זה לתקנה אחרת.
סתיו שפיר
זה היה משהו שהיה צפוי מראש, או שגיליתם אותו במהלך השנה?
מורן מזור
ספציפית מדובר בעניין טכני לחלוטין, בגלל שהרשות הארצית - - -
סתיו שפיר
"טכנית", זו לא מילה שאפשר להשתמש בה בוועדה.
מורן מזור
אם תתני לי שניה, אני אסביר. הרשות הארצית הוקמה לאחרונה, ולכן, כשבנו את התקציב, הוא נבנה כך שרוב התקציב יישאר ברשות הארצית. מצד שני הוא בוצע בפועל בתקנה אחרת, בתקנה של הלשכה הראשית למשרד התחבורה.
סתיו שפיר
איזו תקנה?
מורן מזור
40500101. השכר של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית –במקום שהוא ייצא בתקנה של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית הוא יצא מהלשכה הארצית.
סתיו שפיר
אני אגיד לך למה אני מודאגת. יש לכם היום עוד קיצוץ של 220 מיליון שקלים מהתחבורה הציבורית, ובשבוע שעבר היה עוד 350, נדמה לי - - -
מורן מזור
זו לא פעילות – זו התאמת תקציבי שכר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

פניות 673 עד 674 אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, ההעברה אושרה. הפניה הבאה - 675.
מורן מזור
הפניה מיועדת גם להתאמת המזומן בתקציב פיתוח התחבורה של משרד התחבורה לקצב הביצוע בפועל וגם להעברת 6.3 מיליארד שקלים בהרשאה להתחייב לתקציב פיתוח התחבורה. התקציב מיועד לתכנון וביצוע פרויקטי תשתית. בעיקר מדובר בהמשך תקצוב של פרויקטים קיימים, 2 פרוייקטים עיקריים – הקו האדום בגוש דן, וחשמול רשת הרכבות ברכבת ישראל, 2 מכרזים גדולים – מכרז להקמת מערכות בקו האדום והמכרז השני זה מכרז התשתיות לחשמול רשת הרכבות.
עוזי יצחקי
כמה מילים רק להוסיף, להסביר – אנחנו נמצאים בהתאמה של התקציב. אנחנו היום משקיעים בפרויקטים תחבורתיים ב-100 מיליארד שקלים היום, לטובת מיגור הפערים גדולים שהיו – כבישים נבנים, רכבות בכל הארץ אתם יכולים לראות את זה בהיקפים - - -
סתיו שפיר
- - -
עוזי יצחקי
לא, זה לא כבישים, זה הרבה מאד רכבות, שזה רכבות וזו תחבורה ציבורית.
סתיו שפיר
שזה הכי חשוב שיש. אני רוצה לשאול שאלה. הסתכלתי על ההעברה הזו והיא קצת משונה. אתם עושים פה תוספות בדיוק על הסעיפים שקיצצתם מהם בשבוע שעבר ובשבוע הקודם, ואתם מקצצים בסעיפים שהוספתם עליהם. אם לפני שבועיים או שלושה היתה פה העברה תקציבית שקיצצה מתחבורה ציבורית והוסיפה לכבישים בינעירוניים, עכשיו יש בדיוק ההפך. אני מאד בעד תוספת לתחבורה הציבורית, זה בעיניי אחד הדברים שהכי חשוב להשקיע בהם, וזו הדרך הראשונה למנוע תאונות דרכים ולעזור לאוכלוסיות חלשות ולמעמד הביניים - - -
עוזי יצחקי
ולזיהום אוויר, ולשוויון תעסוקתי.
סתיו שפיר
אחד הדברים הכי חשובים שיש. אבל אתם שבוע אחרי שבוע מביאים לפה קיצוצים בתחבורה הציבורית. עכשיו אמור להיות לנו קיצוץ מתוך המשרד לביטחון הפנים, היה לנו קיצוץ של 350 מיליון לפני שבוע-שבועיים, היה לנו קיצוץ של 900 מיליון שקלים לפני שלושה שבועות.
עוזי יצחקי
נסביר, זה לא בדיוק ככה.
סתיו שפיר
אני אגיד לכם גם מה מבלבל. כשאתם מביאים את זה בהעברות שונות, בסוף אנחנו צריכים לעשות את הסכימה של איפה קיצצתם ואיפה הוספתם, כי חברי הכנסת לא מבינים מה יצא בסך הכל.
מורן מזור
בוצעו התאמות, הן בתקציב הכבישים והן בתקציב התחבורה הציבורית, ואנחנו מדברים על התאמות בתקציב הפיתוח, כמובן. כמו שאמרתי בוצעו התאמות בשני סוגי התקציבים. ההתאמות בוצעו בהתאם לקצב הביצוע בפועל. קצב הביצוע של משרד התחבורה וחברות התשתית היה נמוך מהצפוי, ולכן הפחתנו מהתקציב של משרד התחבורה.
עוזי יצחקי
לא. פה אני רוצה להגיד שלא שחס וחלילה לא עובדים, אבל בפרויקטים של 100 מיליארד, אז כשאתה מתכנון את התכנון התזרימי, ועשינו את זה מ-2010, אז יש שנים שאתה קצת מפספס, ולכן אנחנו רוצים לעשות את ההתאמות כי זה הולך בפירוש לתחבורה ציבורית. פרויקט החשמול של הרכבת, שיאפשר לכולנו לנסוע בתחילת 2018 ב-28 דקות מירושלים לתל אביב ברכבת, פה, מבנייני האומה עד תחנת ההגנה, זה פרויקט של תחבורה ציבורית וזה פרויקט של תשתית החשמול.
סתיו שפיר
אבל למה תמיד כל כך לאט? איך אתם מחשבים את זה? כמה אתם מעבירים בהתחלה? לפי מה אתם מחשבים את העלות של הפרויקט הזה וכמה אתם הולכים להעביר מדי שנה? מי מחשב את זה?
עוזי יצחקי
מחשבים את זה כמה שנים מראש. הפרויקט הזה, התכנון שלו היה כמובן באמצע העשור הקודם. התחלנו לעבוד עליו ב-2011-2012, התכנון התקציבי היה ב-2012, ו-7.5 מיליארד שמתכננים, לגבי פריסת הוצאת מזומן יש פערים מסוימים.
סתיו שפיר
זה פערים של מאות מיליוני שקלים.
עוזי יצחקי
לא, אבל זה עניין של תכנון. הכסף הזה לא הולך לאיבוד, הוא - - -
סתיו שפיר
התכנון הוא שמחכים כל פעם לכסף ולא מקבלים.
עוזי יצחקי
לא, לא. זה קטע של תכנון. התכנון התזרימי, ואיך את מוציאה בפועל את הדברים. אבל בסופו של דבר שתי ההעברות האלה הן לפרויקטים של תחבורה ציבורית. הרכבת הקלה בתל אביב שהחלק ה - - -
סתיו שפיר
כמה שנים זה כבר נמצא בתכנון?
עוזי יצחקי
הרבה מאד שנים, אבל פעם ראשונה, חברת הכנסת שפיר, יש עבודות בשטח, ובשלושה אתרים כבר חופרים, להכניס לשם את מכונות החפירה, מכונות הקידוח, וכל המכרזים, כולל מכרז ההפעלה ומכרז הקרונות – יצאו כבר לדרך. הפרויקט של הרכבת הקלה בתל אביב זה פרויקט אל-חזור, זה פרויקט של תחבורה ציבורית - - -
סתיו שפיר
למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
עוזי יצחקי
חפירות מאד קשות - - -
סתיו שפיר
זו לא הסיבה שזה התעכב . החפירות התחילו רק עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, רבותי. מי בעד לאשר העברה מספר 675?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה. אנחנו עוברים לעמוד 34. משרד השיכון.
טמיר כהן
בשעה 14:00 נקיים את ההצבעה על הרביזיה.
יעקב ליצמן
14:05.
היו"ר ניסן סלומינסקי
14:05, בסדר.
יובל טלר
בעקבות מבצע "צוק איתן" החליטה הממשלה על ביצוע קיצוץ תקציבי בתקציבי המשרדים. בזמנו ביצענו קיצוץ מסוים שעמד על 10% פחות או יותר, מכלל התקנות בתקציב משרד השיכון, בעקבות אי אילו הסכמות בנושא. בעקבות בקשת משרד השיכון על הביצוע בפועל ובהסכמת משרד האוצר הוחלט על תיקון הקיצוץ התקציבי והביצוע שלו באופן כפי שמפורט בפניה המצורפת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אעשה התייעצות סיעתית של 5 דקות.

(הישיבה הופסקה והתחדשה לאחר 5 דקות).
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מחדש את הישיבה. אנחנו בהעברה כספית 587. יש שאלות?
סתיו שפיר
שאלה שחוזרת על השאלות ששאלתי קודם – האם באחד הסעיפים האלה יש איזושהי העברה לגרעינים תורניים או גרעינים שעלולים להיקשר פוליטית עם אחת ממפלגות הקואליציה? למשל בהעברה 7003.
יוסי שבת
7003 זה מרקם ותיק – שיקום שכונות ותיקות. קודם כל, להבהיר – היה קיצוץ תקציבי שלא תואם אתנו, קיצוץ flat, אוטומטי. אנחנו התנגדנו שהממשלה תקבל החלטה, שעושים flat בלי לשאול את המנכ"לים של משרדי הממשלה. ואז הוכנס להחלטת הממשלה שאת ה flat יהיה בתיאום. אם יש אי הסכמה, זה מגיע להכרעה של ראש הממשלה.
סתיו שפיר
מאיזו תקנה קיצצו לכם ב- flat?
קריאה
הקיצוץ בוצע בהסכמת משרד הבינוי באופן זמני בשיעור של 105 מכלל התקנות באופן ישר.
אראל מרגלית
יש פה איזה משהו חמור שהסתבר לי – אתה רוצה להביא הצבעה ב-13:45 בטענה שהיועץ המשפטי מאשר את ההצבעה להעברה לברקן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא.
אראל מרגלית
עכשיו, אני עכשיו ביררתי – הוא לא מאשר את זה, והיועץ המשפטי לכנסת לא מאשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, אראל, אתה רק - - -
אראל מרגלית
אני רוצה לומר: אם היועץ המשפטי של הכנסת לא מאשר את ההצבעה, אז איך אפשר להעביר אותה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מסכים אתך, אז לא תהיה הצבעה אם הוא לא מאשר.
אראל מרגלית
אוקיי, אז הוא לא מאשר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה מה שאתה אומר. אני לא יודע, אנחנו קיבלנו - - -
אראל מרגלית
אני הרגע דיברתי אתם. אין אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו קיבלנו אינפורמציה אחרת.
אראל מרגלית
אנחנו רוצים אישור בכתב לפני ביצוע ההצבעה. אני פניתי אליו כמרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, הוא אמר שאין אישור לזה. עכשיו חשבנו שהיועץ המשפטי לממשלה אישר את זה. מסתבר שאין אישור לזה מהיועץ המשפטי לממשלה, וכרגע היועץ המשפטי של הכנסת אומר שהוא לא נתן לזה אישור. אז אי אפשר להצביע על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז. לא יצביעו לפני שיהיה אישור.
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו באמצע העברה.
שלמה בן אליהו
אז אני אסביר. מה שקרה בפועל זה שבסוף סוכם מאיפה יהיה הקיצוץ של ה- Flat – המשמעות של זה שזה הדבר הכי לא מקצועי. אם מורידים מכולם X אחוזים, בלי להסתכל על התכנית – זה לא חכם. אז ישבנו עם אגף תקציבים וסיכמנו מאיפה מורידים את הקיצוץ, כי הקיצוץ הזה בא אחרי שכבר היו תכניות עבודה, אחרי שכבר ידעו לאן הכסף הזה הולך, בא הקיצוץ ובעצם ביטל לנו את תכנית העבודה. המשמעות של הבקשה כרגע היא להחזיר את תכנית העבודה המקורית למה שהיא היתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ולקצץ במקום אחר.
שלמה בן אליהו
לקצץ במקום אחר.
סתיו שפיר
איפה?
שלמה בן אליהו
אז קודם כל – יש לנו סעיף של תשלום על פי פסקי דין. לא תמיד יש לנו פסקי דין שמחייבים אותנו. אז שם קיצצו 6,9 מיליון שקל.
קריאות
- - -
סתיו שפיר
אני אשמח לתשובה על השאלה שלי: האם יש בתוך ההעברות האלה איזה שהן העברות לגרעינים תורניים או לגרעינים שיש להם קשר פוליטי?
שלמה בן אליהו
אין פעילות של גרעינים בסעיף 70 של משרד השיכון. כל הפעילות של הגרעינים נעשית בסעיף 29.
סתיו שפיר
למה? בשיקום שכונות אין פעילות של גרעינים?
שלמה בן אליהו
שיקום שכונות חברתי מתבצע באמצעות סעיף 29, ולא בסעיף הזה.
סתיו שפיר
תשובת המשרד. אני רוצה את תשובת המשרד.
שלמה בן אליהו
כל תקציב הפעולות החברתי לא מתבצע - - -
סתיו שפיר
אוקיי, אז תספר לנו לאיפה עוברים התקציבים האלה – שיקום שכונות, ריכוז מאמץ - - -
שלמה בן אליהו
ריכוז מאמץ זה עשרה יישובים שבהם החלטנו לתת תקציבים לריכוז מאמץ. את רוצה לדעת מה הם היישובים האלה?
סתיו שפיר
כן, בוודאי.
שלמה בן אליהו
קרית שמונה, צפת, בית שאן, טבריה, אופקים, דימונה, ערד, סכנין, ג'דידה מכר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע שנעצור.
סתיו שפיר
שניה, אני באמצע השאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אפשר ככה למשוך שעה.
סתיו שפיר
לא, יש פה העברה מאד גדולה של כסף, ניסן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אז הסבירו לך, הקריאו לך את הרשימה.
סתיו שפיר
הוא באמצע התשובה שלו, איך הסבירו לי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא הקריא לך רשימה. די, אי אפשר יותר - - -
סתיו שפיר
הוא לא סיים להסביר לי, תפסיק פה לקטוע את ההסברים באמצע. דרך מי הכסף הזה עובר, הוא עובר ישירות לרשויות או שהוא עובר לעמותות?
שלמה בן אליהו
אין עמותות, רק רשויות.
סתיו שפיר
זה עובר ישירות לקופה של הרשות?
שלמה בן אליהו
נכון.
סתיו שפיר
גם בסעיפים של התחדשות עירונית ושל שיקום שכונות, ושל פעולות פיתוח במרקם הוותיק?
שלמה בן אליהו
מה ששאלת אותי כרגע זה היה על הנושא של ריכוז מאמץ.
סתיו שפיר
ולגבי התקנות האחרות?
שלמה בן אליהו
אם תשאלי אותי אחד אחד אני אענה לך.
סתיו שפיר
הוא לא נותן לי לשאול. אז אני שואלת – מפורשות על כולן. האם כל הכסף עובר דרך הרשויות או שעוברים כספים דרך עמותות?
שלמה בן אליהו
תשאלי אחד אחד – אני אענה לך.
סתיו שפיר
אחד אחד – אתה יכול לאשר את השאלה אוטומטית על כל אחד מהדברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, די.
סתיו שפיר
כל הסעיפים של - - -פלוס, האם זה עובר דרך עמותות או ישירות לרשויות המקומיות?
שלמה בן אליהו
אנחנו כמעט - - אנחנו לא מעבירים דרך עמותות. אלה תקציבים שלא עוברים דרך עמותות. רוב התקציבים שלנו עוברים רק דרך רשויות, או בביצוע עצמי בפועל.
סתיו שפיר
שניה, לא סיימנו. אבטחת מזרח ירושלים. למי זה עובר הכסף הזה?
שלמה בן אליהו
יש התקשרות ישירה של המשרד מול חברות אבטחה.
סתיו שפיר
מי זה חברות האבטחה?
שלמה בן אליהו
יש חברות אבטחה שזוכות במכרזים.
סתיו שפיר
אתה מגדיל פה עוד פעם את התקנה הזו. הגדלת אותה השנה כבר שלוש פעמים.
שלמה בן אליהו
אם הייתי יכול להגדיל אותה עוד יותר, הייתי מגדיל אותה עוד יותר.
סתיו שפיר
למה משרד השיכון צריך לאבטח אזורים? מה הקשר שלכם לאבטחה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, די.
שלמה בן אליהו
שאלה טובה, בג"ץ כבר התייחס לנושא הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כבר עשינו על זה שלוש פעמים דיון.
שלמה בן אליהו
- - שהוא לא ראה, וגם המשרד לביטחון הפנים אומר שהמקום שזה צריך להיות זה משרד השיכון.
סתיו שפיר
למה?
שלמה בן אליהו
אמרתי לך בפעם הקודמת ואני אומר עוד פעם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עצור, כבר הסברנו את זה כמה פעמים. טוב, רבותי. מי בעד לאשר את ההעברה מספר 587?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.
סתיו שפיר
מבקשת רביזיה. מאחר ולא נתת לי לסיים לקיים את הדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר.
סתיו שפיר
לא, זה פשוט מטופש. היה אפשר לסגור את הדיון הזה עכשיו כי אתה מנעת את הדיון - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל את שואלת את אותה שאלה שלוש פעמים.
סתיו שפיר
- - פתאום לחצו עליך מהקואליציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף אחד לא לחץ אותי. שלוש פעמים שאלת את השאלה - -
סתיו שפיר
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - והוא כבר אמר לך – עניתי על זה. על מזרח ירושלים. כל זמן שמצלמים את תחזרי על השאלות.
סתיו שפיר
לא הקשבת לשאלה שלי. לא הקשבת לשאלה שלי על העמותות, לא הקשבת על השאלה על הגרעינים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא. סליחה. אני עצרתי אותך כשדיברת על מזרח ירושלים כי הוא כבר ענה לך.
סתיו שפיר
- - יש את זה בפרוטוקול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המשפט האחרון שלך היה - - -
סתיו שפיר
- - - לקיים פה דיון, אז ביקשתי לקיים רביזיה. וחבל. אתה תוקע את הכסף כי אתה לא מוכן שיהיה פה דיון רציני.
אראל מרגלית
לצערי הרב אני לא סומך על ההבאה להצבעה של הסעיף הבא, אני מבקש לראות את האישור בכתב של היועץ המשפטי של הכנסת, לראות את זה בכתב, וגם של היועץ המשפטי לממשלה, שפניתם אליו. אני רוצה לראות את שני האישורים האלה בכתב, לפי ההצבעה, כי אני לא סומך על שיקול הדעת של יושב ראש הוועדה בעניין הזה, אחרי המחטף הקודם, אני מצטער.

אל תשחקו אתנו ברמה המשפטית כי אנחנו לא ניתן לזה לקרות, וחבל להלבין את פניכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים יש עוד העברה של השיכון – עמוד 58.
יובל טלר
הפניה נועדה להעביר להעברת תקציב מזומן למשרד הבינוי והשיכון עבור הרשאות להתחייב שתוקצבו בתקציב המשרד בעבר, במהלך השבועות האחרונים. הפניה נועדה לתקצוב מזומן כנגד ההרשאות שניתנו. מטעמים טכניים לא היינו יכולים לכלול באותה פניה גם את הקצאת המזומן וגם את הקצאת ההרשאות, לכן מדובר בהקצאת מזומן כנגד הרשאות שהוועדה כבר אישרה במהלך השבועות האחרונים. בנוסף לזה, הפניה נועדה להקצאת תקציב המזומן, שוב – בהתאם לביצוע ההרשאה בפועל. תקציב הפיתוח של משרד הבינוי והשיכון הוא תקציב הרשאתי. קצב הביצוע משתנה משנה לשנה ולכן היכולת שלנו להתאים את המזומן להרשאה מתבצעת בסוף שנה בצורה מיטבית, כדי שנוכל לוודא שאנחנו מקצים מזומן למקומות שבהם הוא ינוצל בצורה הטובה ביותר.
סתיו שפיר
שאלה. הכספים שהעברתם באופן לא חוקי דרך העברה למשרד הביטחון בשבוע שעבר, ה-800 מיליון שקלים – זה קשור בתוך התקציב הזה? זו שאלה ראשונה.
שאלה שניה – אתם מקצצים פה מעידוד תעסוקת הורים באמצעות סבסוד מעונות – מיליון שקלים.
יובל טלר
זו העברה ממשרד הבינוי והשיכון, זו העברה שבוצעה בעבר - - -
סתיו שפיר
למה אתם מפצלים את ההעברות האלה? אתם עושים את זה סתם כדי לבלבל את חברי הכנסת. אני רוצה להבין – ההעברה הזו שהכנסתם באופן לא חוקי להעברה של משרד הביטחון, איפה היא באה לידי ביטוי בדברים האלה? ותעשה לי בבקשה – סך הכל, כי אתם מכניסים פה את אותן תקנות פעם אחר פעם, פעם קיצוץ ופעם תוספת. ממש לא ברור בסוף בסך הכל כמה עובר, ולאן. אני לא מבינה למה זה בכלל מגיעה לוועדה בצורה כזו? אתם בכוונה מייצרים פה הטעיה. אתם מייצרים תחושה כאילו יש תקציב מסוים, ואחר כך כל התקציב הזה משתנה שבע מאות פעם. מה נשאר מהתקציב הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, תודה. בבקשה, תשובות.
יובל טלר
אני לא מסכים להצגה של ההעברה שבוצעה כהעברה לא חוקית. נעשתה טעות וניסינו לתקן אותה עוד במהלך הפניה הקודמת - - -
סתיו שפיר
לא? אתם ישבתם פה מולנו, וניסן סלומינסקי נאלץ להחזיר אותה להצבעה, בגלל שהיא נעשתה באופן לא חוקי. זה גם מה שהיועצים המשפטיים אמרו. זו לא שאלה של הסכמה שלך או אי הסכמה שלך, זו חוות הדעת המשפטית.
יובל טלר
כפי שאמרת, בנוגע להקצאת המזומן – הקצאת המזומן ממשרד הכלכלה נעשתה עבור מיגון מעונות יום לפי החלטת ממשלה 965, מיגון מעונות יום ביישובים בעוטף עזה, ולכן ההקצאה ממשרד הכלכלה נעשית מהתקציב שמיועד למעונות יום. אין שום ניסיון לעשות הטעיה במסגרת הפניה הזו, הפניה הזו נועדה להקצאת מזומן. ההפרדה בין ההרשאה למזומן נעשתה מטעמים טכניים. לא יכולנו להקצות את המזומן ואת ההרשאה באותה פניה - - -
סתיו שפיר
למה?
יובל טלר
מטעמים טכניים. המערכת לא יכלה להחיל את זה שאנחנו מוסיפים הרשאה, שאנחנו לא לוקחים מרזרבה ומעבירים מזומן שהוא כן עובר מרזרבה.
סתיו שפיר
לפני שניה העברתם להתחדשות עירונית. עכשיו אתם מקצצים 2 מיליון מהתחדשות עירונית. לפני רגע העברתם לאבטחה במזרח ירושלים, עכשיו אתם מוסיפים עוד העברה לאבטחת מזרח ירושלים. למה לא שמתם את הכל ביחד?
יובל טלר
ההעברה שבוצעה, הקודמת, היתה העברה בהרשאות. ההעברה הזו היא העברה במזומן, שהוא תוצאתי לביצוע ההרשאה.
סתיו שפיר
אז תעשה פניה אחת, תכתוב בה שיש גם מזומן וגם הרשאה.
אראל מרגלית
למה מעבירים את האבטחה של הר הזיתים דרך המשרד לפיתוח ירושלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אראל, עשינו על זה כל כך הרבה דיונים.
אראל מרגלית
אני יודע, אני יודע. עשינו את זה קודם לגבי חברת האבטחה של - - אבל זה דבר חדש - - -
יובל טלר
בוועדה הקודמת עשינו דיון שבו הקצנו את ה-4 מיליון שקל האלה בהרשאה עבור משרד השיכון כהעברה מהמשרד לפיתוח ירושלים, וזאת העברת מזומן, בפועל, כנגד הקצאת ההרשאה.
אראל מרגלית
עוד שאלה אחת – יש פה העברה 2861 של 7 מיליון, ממשרד ראש הממשלה.
יובל טלר
החלטת ממשלה על יישובי המיעוטים. במסגרת ההחלטה, זה תקציב שמועבר להקמת מוסדות ציבור, שלא בוצע על ידי משרד השיכון.
משה גפני
איפה? באיזה מקום?
יובל טלר
יישובי הדרוזים.
אראל מרגלית
אני בעד. טוב מאד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את הפניה? 612-616?
הצבעה

בעד – 7
נגד – מיעוט
נמנעים – 1
ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

אנחנו עוברים לעמוד 37, פניה 588.
עלי בינג
אני רפרנט חקלאות באגף תקציבים. פניה זו נועדה להעברת תקציב הרשאה בסך 120 מיליון שקל לתוך תקציב רשות המים, בהתאם לביצוע בפועל לצורך תקצוב של פרויקטי ביוב, וככל שיש שאלות נוספות נמצא כאן הגורם המוסמך מרשות המים שיוכל לסייע בהסברים, פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אין שאלות – מי בעד לאשר את 588?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, הבקשה אושרה.
טמיר כהן
רשימת מענקי האיזון הועברה לחברים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בקשה 589. עמוד 39.
עלי בינג
פניה זו נועדה להעברת 375 אלף שקלים ממשרד החקלאות עבור פיילוט מגנזיום במתקני התפלה.
אראל מרגלית
מה זה פיילוט מגנזיום?
יעקב ליצמן
אני העברתי את זה בזמני, זה חשוב מאד.
קריאות
- - -
עלי בינג
במים מותפלים חסר מגנזיום ורוצים לבדוק אם אפשר להשיב, ואם כן – כמה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הפניה?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, ההעברה אושרה.

מאחר ודיברנו על הרביזיה – רביזיה על הפניה 678, הפניה הידועה. רבותי.
אראל מרגלית
יש אישור בכתב, או אין? עד עכשיו לא היה אישור מהיועץ המשפטי של הכנסת להצבעה הזו, אז עכשיו אנחנו רוצים לדעת – אם יש אישור, אנחנו רוצים לשמוע אותו, או לראות אותו בכתב.
יוגב גרדוס
הונחיתי על ידי היועץ המשפטי שלנו לומר שכרגע – הנושא הזה, אנחנו מדברים על התיירות כרגע - - -
קריאות
- - -
יוגב גרדוס
היועץ המשפטי של משרד האוצר ביקש ממני להודיע שההעברה הזו עדיין בדיון אצל היועץ המשפטי - - -
אראל מרגלית
תודה רבה.
סתיו שפיר
אין סיבה לדון בה.
יוגב גרדוס
לטעמנו, אין מניעה כרגע - - -
אראל מרגלית
- - -
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש ממך לתת לו לדבר.
עיסאווי פריג'
- - -
יוגב גרדוס
אני מבקש להשלים את הדברים שלי לפרוטוקול.
אראל מרגלית
אבל זה לא עובד ככה. צריך אישור בשביל להצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אראל, אני מבקש ממך.
יוגב גרדוס
אני מביא דברים בשם היועץ המשפטי.
אראל מרגלית
אתה לא פרשן משפטי, ואם אין לך אישור אז תגיד שאין לך אישור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אראל, פעם ראשונה - - -
אראל מרגלית
מה זאת אומרת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש ממך לתת לו לדבר.
סתיו שפיר
הוא צודק, אתה מעביר פה העברה לא חוקית פעם אחר פעם אחר פעם. כמה אפשר? לא היה לך אישור להעביר את זה, טענת שיש פה אישור, שיקרת לנו. אתה לא יכול להעביר את ההעברה הזו.
יוגב גרדוס
אנחנו מבינים שאין אישור שהכנסת תאשר - - - אין בעיה שהכנסת תאשר את - - -
סתיו שפיר
בטח שיש בעיה - - -כלכלת בחירות, זה מה שקורה כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היועץ המשפטי של משרד האוצר אמר שאין מניעה שנדון בזה, נכון?
יוגב גרדוס
נכון.
אראל מרגלית
האם הוא אמר שיש לזה אישור?
סתיו שפיר
- - - באותו רגע. היועץ המשפטי של הממשלה לא אישר את זה, אתה שיקרת לגבי העניין הזה.
קריאות
- - -
אראל מרגלית
האם פניתם ליועץ המשפטי של האוצר אחרי שלא קיבלתם אישור בממשלה ובכנסת? מה קורה פה? מה זה המחטף הזה? הרי היועץ המשפטי של הכנסת אמר לא, היועץ המשפטי של הממשלה אמר לא, אז עכשיו אתם פונים למי? להגיד שאין מניעה? ריבונו של עולם, מה קורה פה? עומדת פה לדיון החוקיות של ועדת הכספים של הכנסת.
עיסאווי פריג'
מה זה צריך להיות? אני לא מבין.
סתיו שפיר
זו ההתנהלות שיש כאן. כאילו מדובר בכסף שלכם. זה הכסף של הציבור הישראלי. אתה לא יכול - - -
קריאות
- - -
אראל מרגלית
עומדת פה לדיון החוקיות של ועדת הכספים.
סתיו שפיר
- - היא לא חוקית, היא לא היתה חוקית. תעשה רגע של כבוד לוועדה הזו ותוריד את זה מיד מסדר היום.
אראל מרגלית
עומדת פה לדיון החוקיות של - - -
קריאות
- - -
סתיו שפיר
תוריד את זה מסדר היום. תוריד את זה מיד מסדר היום.
אראל מרגלית
היועץ המשפטי של הכנסת צריך לתת לנו אישור ולהגיד שההצעה היא חוקית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היועץ המשפטי לכנסת בבקשה.
יוגב גרדוס
רגע, אני רוצה להשלים. במידה וזה יאושר בכנסת – אנחנו - - -נבצע את ההעברה בפועל- - -
סתיו שפיר
אבל למה להביא את זה להצבעה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
היועצת המשפטית, בבקשה.
שלומית ארליך
עמדת היועץ המשפטי לכנסת היא שלא בסדר, יוגב, שהממשלה מעבירה לוועדה בקשות שלא עברו את אישור היועץ המשפטי לממשלה. זה לא היה צריך להגיע לדיון בוועדה. אבל משהוגשה בקשה כזו והממשלה לא חוזרת בה, למרות שהיועץ המשפטי לא מאשר, לא ניתן למנוע את הבאת הנושא להצבעה בוועדה, אבל אנחנו כן חושבים שצריך להסב את תשומת לבם של חברי הוועדה לכך שהיועץ המשפטי לא אישר, כרגע, וראוי שיוסבר לחברי הוועדה מה הנימוקים שעומדים בבסיס - - -
עיסאווי פריג'
היועץ המשפטי לא אישר. שמעת, ניסן?
אראל מרגלית
טוב. אנחנו בסוף הקדנציה שלנו. מגיע הרגע בוועדה שבו אדם, באשר הוא, בין אם הוא היושב ראש או חבר ועדה או משהו אחר, צריך לשמור על כבודה של ועדת הכספים של הכנסת.
סתיו שפיר
זה לא יכול - - -
אראל מרגלית
ניסן, זה לא יכול להיות. היועץ המשפטי לכנסת אומר שזה לא חוקי. אל תצביעו. אל תצביעו. זבולון קלפה, אתה חבר ועדה עם הרבה כבוד. אל תצביעו על זה.
סתיו שפיר
- - -
אראל מרגלית
אין כל אישור משפטי.
קריאות
- - -
אראל מרגלית
ההצבעה הזו היא בלתי חוקית בעליל.
סתיו שפיר
- - העברות לא חוקיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, הרביזיה עברה, וההעברה אושרה.
סתיו שפיר
ההעברה לא חוקית. זה מה שאתם עושים פה – מעשים לא חוקיים. אתם עובירם על החוק, בוועדת הכספים, בחסות - - -
אראל מרגלית
זה מחטף לאור יום. מחטף לאור יום.
סתיו שפיר
זו הגדרה לשחיתות.
אראל מרגלית
ובישיבה האחרונה של ועדת הכספים אתה מסב בושה לכנסת ישראל.
סתיו שפיר
- - שהעברת להם כסף. שחיתות פוליטית בחסות החוק. זה פשוט לא ייאמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא רוצה לפתוח את הפה. לפני שזה - - -
סתיו שפיר
זו שחיתות. אתה יושב פה בחסות הכוח שלך כיושב ראש ומעביר כספים פוליטיים לחברים שלך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל זה היה בהסכמה.
אראל מרגלית
אמרו לי שלא בהסכמה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין דבר כזה. זה לא היה מגיע לפה, תאמין לי. אוקיי, רבותי. ממשיכים.
סתיו שפיר
תתביישו לכם. פשוט תתביישו לכם. אחר כך אתה יושב בטלוויזיה ואומר בלי סוף שהכל פה שקוף. מדברים פה על - - אתה בעצמך העברת עכשיו העברה פוליטית של כסף בניגוד לאישור היועץ המשפטי לממשלה, בניגוד לאישור היועץ המשפטי של הכנסת. אתה עובר על החוק. פשוט עובר על החוק.
אראל מרגלית
היועצת המשפטית, תשמיעי את קולך. במקום שאין אנשים - - -
סתיו שפיר
זה לא היה צריך להגיע לדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ומאחר וזה הגיע, אז אנחנו - - -
סתיו שפיר
מה הגיע? אתה הבאת את זה לדיון.
אראל מרגלית
איזה הגיע? לא הגיע. אין אישור. אין אישור להעברת הכסף הזה.
עיסאווי פריג'
אתה מרוקן את הוועדה מתוכן. בושה. חוסר כבוד.
סתיו שפיר
גניבה. גניבה על חשבון משלם המסים. פשוט גניבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניה 518 עד 523-521.
עמיר אדרי
הפניה נועדה להעביר סך של 270 מלש"ח ו-33 מלש"ח בהרשאה להתחייב עבור המשרד לביטחון פנים בגין פערים בגמלאות השוטרים והסוהרים, מבצע "צוק איתן" והסכם עובדי קבלן.
עיסאווי פריג'
- - משתמש ב "צוק איתן" בשביל להעביר כסף. זה הכל מטריה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – אין
נמנעים – אין

ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, ההעברה אושרה.
אראל מרגלית
מבקשים התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
העברה בעמוד 28 – 524, 525 – מתפ"ש.
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה שלא עובר היום, תדעו, עובר להורדת החוב של מדינת ישראל מכל המשרדים הרלבנטיים.
עיסאווי פריג'
עזוב את ה- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני אומר ברצינות.
עיסאווי פריג'
לא, עזוב את הורדת החוב ואת האמירות האלה, שאין להן כיסוי. עזוב.

(הישיבה הופסקה והתחדשה לאחר 10 דקות)
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, אני מבקש לחדש את הישיבה. אנחנו בעמוד 98 פניה מספר 641, 658 עד 671. זו פניה של הבריאות.
שלמה פשקוס
הפניה נועדה להעביר כ-1.7 מיליארד שקל למשרד הבריאות לטובת הנושאים הבאים: כ- 1,2 מיליארד שקל לטובת תמיכות לקופות חולים, במסגרת הסכמי הייצוב שנחתמים אתם, 55 מיליון שקל לבתי החולים הפסיכיאטריים גריאטריים הממשלתיים, כ-142 מיליון שקל לתקציב בתי החולים הכלליים הממשלתיים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מציע שלא תקרא את זה, תסביר.
שלמה פשקוס
בגדול, יש 13 בתי חולים פסיכיאטריים-גריאטריים ממשלתיים, התקציב שלהם נקבע כל שנה בהתאם לקידום מחירים, בהתאם להוצאות שכר בפועל בבתי החולים האלה, ולכן אנחנו מוסיפים תקציב בסוף שנה של כ-55 מיליון שקל. סך כל התקציב של בתי החולים האלה הוא כ-1,3 מיליארד שקל. בתי החולים הממשלתיים – יש כאן, בפניה הזו, תוספת של 142 מיליון שקלים פלוס, לבתי החולים הממשלתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה קשור להעברה שהעברנו בשבוע שעבר והם התנגדו, טענו שחסר, ואני הגשתי רביזיה, ובהתאם לסיכום שהיה, ישב אתם יאיר, עם מנהליהם, וזו הפשרה שהגיעו?
שלמה פשקוס
נכון.
תוספת של 100 מיליון שקל לשיקום נכי הנפש בקהילה, שזה שירות שמשרד הבריאות מפעיל, תקציב של כ-600 מיליון שקלים, לטובת שיקום ושילוב אנשים בקהילה - מסגרות בקהילה, הוסטלים, תעסוקת נכי נפש, וכדומה. 40 מיליון שקל לטובת טיפול בריאותי מקדם באוטיסטים, בגני ילדים אוטיסטים משרד הבריאות נותן טיפול של סייעות רפואיות. בנוסף - -
משה גפני
למה הורדתם 40 מיליון מעידוד התעסוקה לחרדים? הייתם יכולים לקחת את כל הכסף, בלאו הכי לא עשו עם זה כלום. למה רק 40 מיליון אתם מורידים? הייתם יכולים לקחת הכל.
שלמה פשקוס
עוד דקה יסבירו לכם לגבי המקורות של הפניה, עוד דקה.
בנוסף, יש בפניה תוספת של כ-2.5 מיליארד שקל של הרשאה להתחייב, שוב – עיקר הכסף לטובת הסכמי הייצוב עם קופות החולים - - -
יעקב ליצמן
כמה נשאר החוב, אחרי זה?
שלמה פשקוס
הסכום הזה מביא לאיזון את קופת החולים הכללית והמאוחדת בהתאם להסכם ייצוב שנחתם אתם בימים האלה.
יעקב ליצמן
שאלתי כמה אחרי 2.5 מיליארד יישאר גירעון של קופות החולים? אחרי ההעברה. זאת אומרת שאתם מתחילים את התקציב שלהם מייד בגרעון, לפני שמתחילים לדבר.
שלמה פשקוס
לגבי קופת חולים כללית ומאוחדת - זה מביא אותם לפעול באיזון. לגבי קופת חולים מכבי ולאומית, ההסכם אתם עדיין לא חתום. לכן נותנים להם השנה איזושהי מקדמה להסכם, וההסכם ייחתם בתחילת השנה הבאה.
יעקב ליצמן
בכמה הם נשארים בגירעון בסוף שנה?
שלמה פשקוס
אין לי את הנתונים פה של קופת חולים מכבי ולאומית, לגבי כללית ומאוחדת – זה משאיר אותם באיזון.
יעקב ליצמן
גם לא. בינתיים הם נכנסו עוד פעם לגירעון.
עיסאווי פריג'
אז מה הנכון? אתה אומר לא נכון והוא אומר נכון.
יעקב ליצמן
אני אומר שהם יישארו עדיין בגרעון.
סתיו שפיר
זו העברה מאד מאד חשובה, למען הבריאות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא בקיא בזה אבל כנראה יש הבדל בין להישאר בגרעון ובין הסכם ייצוב. כשאתה עושה הסכם, אז כל אחד מוותר על חלק, והוא נשאר בגרעון מסוים, אולי, אבל אומר – את זה אני סופג. לכן אני מניח שאם הם הגיעו להסכם וחתמו, הסכם איזון, אז כנראה שאת הגרעון שיש להם הם יספגו בתוך ה- - או שיצמצמו או שיספגו את זה, ליצמן צודק.
שלמה פשקוס
יש הבדל בין גרעון תזרימי לגרעון חשבונאי. גרעון תזרימי לא יהיה להם, גרעון חשבונאי יכול להיות להם, בהיקף של כמה מאות מיליונים, אבל זו הרשאות שנרשמות, זה לא מייצר קושי תזרימי לקופה.
בנוסף יש פה כ-120 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לטובת רשת חיסונית של משרד הבריאות, וכ-14 מיליון שקל לטבת ביצוע פרויקטים במחשוב במסגרת החלטת - - -
יעקב ליצמן
כמה תקציב המחשוב שם?
שלמה פשקוס
סך תקציב המחשוב של המשרד הוא כ-80 מיליון שקלים.
יעקב ליצמן
מה עושים עם כ-80 מיליון שקל למחשוב?
שלמה פשקוס
מדובר בתקציב השוטף. אני לא יודע לפרט בדיוק, אבל מדובר במשרד עם הרבה מאד - -
יעקב ליצמן
אתה יודע מה זה מחשוב שנתי 90-80 מיליון שקל?
שלמה פשקוס
המשרד מתקצב הרבה מאד מערכות.
יעקב ליצמן
אני מכיר.
קריאות
- - -
עיסאווי פריג'
ה-1,6 מיליארד – סוגיית הבריאות היא חשובה ומבורכת, אבל אני שם לב שאתה לוקח מקיצוץ בחינוך כמקורות לכסף הזה. 600 מיליון שקל מהחינוך זה חתיכת סכום. מאיפה זה בא?
שלמה פשקוס
תוספת התקציב מתקציב החינוך הוא מתקציב הפיתוח של משרד החינוך שעוברת בהרשאה להתחייב, כך שלא נפגעים - - -
עיסאווי פריג'
תשמע, הרשאה להתחייב אני לוקח - - כסף מזומן שקיים.
קריאות
- - -
עיסאווי פריג'
מאחר וזה תקציב פיתוח שיש בו הרשאה להתחייב, כשאני לוקח מזומן לפי קצב הביצוע של אותה תכנית, אני לא פוגע בפרויקטים במשרד החינוך, אני רק לוקח את המזומן לפי קצב הביצוע, זה פרויקטים שמשרד החינוך יכול לבצע כי יש לו הרשאה להתחייב כדי לבצע.
עיסאווי פריג'
ואם לממשלה לא יהיה כסף להשלמה בעוד שנה, אז זו בעיה.
שלמה פשקוס
כשממשלה חותמת על חוזים היא חייבת לשלם את זה.
משולם נהרי
אבל איך זה שלא ביצעו, כמות כזו גדולה? שירותים, למשל, וגם בינוי.
משה גפני
מה זאת אומרת? הממשלה לא תפקדה.
משולם נהרי
היה להם, זה לא ממשלה. זה משרד החינוך.
עיסאווי פריג'
אני שואל – 600 מיליון הרשאה להתחייב, שלא הספיקו לבצע. סכום של לא מיליון או שניים, זה יותר מחצי מיליארד. איך לא ביצעו, כזה דבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע מה היה התקציב הראשוני – אם התקציב היה, נניח 4 מיליארד, ומתוך זה נשאר רק הסכום הזה – אז זה - - -
עיסאווי פריג'
מה תקציב הפיתוח של משרד החינוך, גברת היימן?
נעה היימן
1,8 מיליארד שקל.
עיסאווי פריג'
אז מתוך זה כ-600 מיליון לא מומש?
נעה היימן
אני אסביר. תקציב פיתוח עובד בהרשאות להתחייב, בעצם – למזומן אין משמעות בסעיף. מה זה אומר? אנחנו מתחייבים לרשות מקומית על סמך קריטריונים כאלה ואחרים, בעצם מכירים בצורך שלה לבנות בית ספר. אנחנו מתקצבים את זה, כלומר – מוציאים להרשאה. כיוון שתהליך בניה הוא תהליך ארוך טווח התשלום במזומן נעשה בהתאם לאבני הדרך ובהתאם לביצוע בפועל. השנה נוצרו עודפים חד פעמיים במזומן, לא בהרשאות. אין כאן פגיעה בפעילות הריאלית של בתי הספר. אין כאן פגיעה בפעילות הריאלית של - -
קריאה
במזומן, לא בהרשאה.
נעה היימן
כן, רק במזומן ולא בהרשאה, אין כאן פגיעה בהרשאות, רק במזומן, אין כאן שום פגיעה בפעולות בפועל, בבניית בתי ספר - - -
עיסאווי פריג'
אני לא בטוח שאין פגיעה בהרשאות, בשנה הבאה – בתנאי שיהיה כסף.
נעה היימן
לא, לא. הסיבתיות לא עובדת – איזה מזומן שיש- יש הרשאה. היא עובדת הפוך: קודם יש הרשאה ולפיכך יש מזומן. ברגע שלא פגענו בהרשאות - - -
עיסאווי פריג'
זה לא נראה לך משהו לא בסדר, 600 מיליון מתוך מיליארד ו-800 לא נוצל?
קריאות
- - -
סתיו שפיר
מאד מאד חשוב – העברות למשרד הבריאות, יש בינינו הסכמה, אני רק לא מבינה למה זה צריך לבוא על חשבון קיצוצים במשרדים חברתיים. הדרך, השיטה הזו שבה כל פעם שאתם מבקשים תוספת אתם מביאים אותה ממשרדים חברתיים אחרים – בפעם הבאה אתם תבקשו תוספת למשרד הרווחה, אז תביאו את זה ממשרד הבריאות. ככה אתם עובדים. אתם לוקחים את זה דווקא מאותו מקום שבו אתם שמים כסף. בסוף, השירותים החברתיים הם חלק ממכלול אחד, מערכת שאמורה לשרת את האזרח הישראלי. אתם לא יכולים לקחת ממנה ולהוסיף לתוכה, באותה העברה תקציבית. תוסיפו ממקורות תקציביים אחרים. למה תמיד זה בא על חשבון?
משה גפני
לגבי הנושא של עידוד תעסוקה לערבים – מורידים 32 מיליון שקל.
עיסאווי פריג'
אתה צריך לבדוק את החברות שמקבלות את הכסף הזה ואז תקבל את התשובה.
משה גפני
בבקשה. מה התשובה? אל תענו על חרדים כי בלאו הכי אתם לא סופרים אותם.
אורי שיינין
לגבי שתי השאלות – הן של תקציב עידוד תעסוקה לחרדים והן של עידוד תעסוקה לערבים - בשתיהן מדובר- - -
סתיו שפיר
גם הכשרה מקצועית למבוגרים, וסבסוד שעות במעונות יום.
אורי שיינין
נתחיל בשני אלה, כי המכנה המשותף שלהם זה שהם תקנות הרשאה. כמו שהוסבר פה בהרחבה על ידי רפרנטית חינוך, ההרשאה לא קטנה. כל מה שנעשה כאן זה בעצם התאמת התקציב לביצוע בפועל. היקף ההתחייבויות יישאר אותו הדבר.
משה גפני
תודה, תודה. לא עשו כלום בעניין הזה. לא חשוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את הפניה לוועדה, מספר 641, 658, עד 671 בנושא של בריאות?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, ההעברה אושרה.

יש לנו כאן פניה מספר 688 עד 689.
סתיו שפיר
מה זה עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תיכף, תיכף.
סתיו שפיר
מה תיכף, אתם מנסים להביא העברות חדשות?

מדברים על ההעברה 688? היא נשלחה אלינו מראש?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא. היא לא נשלחה מראש.
סתיו שפיר
אז מדוע אנחנו מעלים אותה עכשיו לדיון?
שלומית ארליך
יש פשוט אישור של יולי אדלשטיין. יושב ראש הכנסת רשאי במקרים מסוימים לקצר את תקופת ארבעת הימים שמנוייה בהחלטת ועדת - - -
סתיו שפיר
מה הסיבה? מה הוא המקרה המיוחד? תרבות תורנית, זה המקרה המיוחד?
קריאות
- - -
סתיו שפיר
מה הוא המקרה המיוחד? זה עבר את אישור היועץ המשפטי לממשלה?
שלומית ארליך
אני לא יודעת להגיד.
נעה היימן
אני אסביר מה הפניה, ומה האישור לגביה. הפניה נועדה להעברת 12 מיליון שקל לטובת נושא הספרות התורנית. בנוסף יש באותה פניה הגדלה של ההכנסה המיועדת לתקציב משרד החינוך, בסך 41 מיליון שקל והעברה למכינות קדם צבאיות בסך 3 מיליון שקל. הדחיפות של התרבות התורנית נובעת כתוצאה מחוסר יכולת - - התרבות התורנית, בעצם – תמיכה בגופים שבמסגרתם מועברים שיעורי תורה לציבורים שונים. אחת הדרישות מאותם גופים היא לשלם שכר מינימום לאותם רבנים שמעבירים את השיעורים וכרגע אופן תקצוב התקנה לא מאפשר תשלום שכר מינימום. לפיכך נדרשת ההעברה התקציבית.
סתיו שפיר
למה זה לא הועבר קודם?
נעה היימן
זה משהו שהגיע לידיעתנו לאחר ש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה היה על שולחן היועץ המשפטי לממשלה.
סתיו שפיר
-אם זה משכורות שאנשים כבר עבדו בשביל המשכורות האלה. למה זה מגיע בסוף השנה?
נעה היימן
כי בניגוד לתשלומי שכר של מורים שמועסקים באופן ישיר על ידי המדינה, בתמיכות – זו היא תמיכה על פי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, ותמיכה כזו אינה מחייבת את המדינה בהעברה בסכום כזה או אחר. בעצם תמיכות 3א' נועדו לתמוך בעמותות וגופים שעוסקים בנושאי חינוך ותרבות בעיקר, המשרד מפרסם איזה שהם קריטריונים, וכולם מפורסמים באתר משרד המשפטים והגופים מגישים בקשות להיתמך על ידי המשרדים – במקרה הזה משרד החינוך. בסוף השנה המשרד בודק מה סך הבקשות שהגיעו אליו, עושה איזה חישוב כמה כסף יש בתקנה וכמה בקשות הוגשו, ולפי זה נקבע כמה כסף יוקצה לכל עמותה על סמך – במקרה הזה – כמה שיעורי תורה שאותה עמותה מעבירה. לכן אין לנו בקרה על מה השכר המשולם שם – כי בניגוד לשכר המורים זה לא משהו שחשבת משרד החינוך משלמת, אלה לא עובדי משרד החינוך.
סתיו שפיר
כן, אבל יש דבר כזה – תכנון תקציבי. יש פה אנשים שאמורים להתקבל את המשכורת שלהם, על פי התחייבות שלכם.
נעה היימן
לא, זו לא התחייבות שלנו, זו התחייבות של העמותות.
סתיו שפיר
העמותות עושות את ההתחייבות הזו על פי התמיכה שהם מקבלים מהמדינה.
משולם נהרי
לא, לא. אני אגיד לך – בשנה שעברה היה הרבה יותר כסף, הרבה יותר. השנה קיצצו את זה באופן משמעותי, כאשר הגופים, כשהם הגישו את הבקשה, היו בטוחים שיקבלו יותר כסף כמו בשנה שעברה, לפחות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה שם קיצוץ דרסטי.
סתיו שפיר
התוצאה היא שאנשים לא מקבלים משכורת על עבודה שכבר עשו.
קריאה
לא רק שלא מקבלים משכורת, אלא צריכים להחזיר את כל התמיכה שקיבלו עד עכשיו, כי אז הם לא עומדים בקריטריון.
סתיו שפיר
בגלל זה אני שואלת למה מביאים את זה רק עכשיו. או בהעברה כזו שלא יודעים עליה מראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי לפני כן כנראה היה מישהו שלא העביר את זה.
סתיו שפיר
למה אתה מרמז?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכלום. אני אומר שרק עכשיו הגיע. אני מניח שאם את אומרת שהיועץ המשפטי אישר את זה - - -
משה גפני
לא, היא לא אמרה.
נעה היימן
להבנתי, היועץ המשפטי לממשלה אישר את ההעברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ומצד שני – יושב ראש הכנסת אישר את קיצור הזמנים.
משה גפני
אם זה לא יאושר היום הם יקבלו מכתבי פיטורין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הבקשה 688 עד 689?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
נמנעים – אין
ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

הלאה – עמוד 147.
שלמה פשקוס
הפניה היא בסעיף 67 של משרד הבריאות, שעיקרה – במסגרת אותן תמיכות לקופות חולים שדיברתי עליהן קודם, יש תמיכות ייעודיות לקופת חולים כללית בגין בתי החולים שקופת החולים מפעילה, תמיכות לפיתוח בתי החולים של קופת חולים כללית. הפניה הזו נועדה להעביר 80 מיליון שקל להוצאה במזומן וכ-400 מיליון בהרשאה להתחייב לטובת התמיכות הללו, לבתי החולים של קופת חולים כללית.
יעקב ליצמן
מה עם בתי חולים ציבוריים? אין פניה.
שלמה פשקוס
יש תמיכה בבסיס תקציב בבתי חולים "הדסה" ו "|שערי צדק" - - -
יעקב ליצמן
תודה רבה. "הדסה" – פשטו רגל. מה עם "לניאדו"? מה עם "מעייני הישועה"? מה עם הנצרתיים?

זאת אומרת, זה מחכה לי. השרה הקודמת פשוט התעלמה מהם. כל בתי החולים בארץ – ממשלתיים, "הדסה", חברה', אל תעבדו עלי, "שערי צדק" לא מקבל כלום. מי עוד לא מקבל? "מעייני הישועה", "לניאדו" ונצרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את העברה 654 עד 657? מי נגד. מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, ההעברה אושרה. אנחנו עוברים להעברה 153.
שלמה פשקוס
כמו שהסברתי קודם, הוספנו תקציב של כ-142 מיליון שקל לבתי החולים הממשלתיים הכלליים. הפניה הזו בסעיף 94 שזה הסעיף של בתי חולים הממשלתיים. קודם העברנו את הכסף מסעיף 24 שעובר לבתי החולים האלה, אבל הביצוע של התקציב עצמו נמצא בסעיף 94 - - -
סתיו שפיר
למה העברות נפרדות?
שלמה פשקוס
כי זה שני סעיפים נפרדים. צריך לעשות אותם בהעברות נפרדות.
סתיו שפיר
לא נכון. הרבה פעמים מביאים לנו סעיפים נפרדים לחלוטין שאין ביניהן שום קשר, באותה העברה תקציבית.
שלמה פשקוס
המבנה של סעיף 94 הוא מבנה מיוחד – של מפעלים עסקיים. מפעלים עסקיים לא מקבל כסף מהעברה בין גגות אלא מקבל כסף בהשתתפות. לכן אתה עושה את הגדלת ההשתתפות ובנפרד אתה עושה את הפיזור של אותה השתתפות - - אתה לא יכול לחבר בין הפניות. חיבור בין הפניות זה רק בהעברה בין גגות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניה מספר 672?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, ההעברה אושרה.

עמוד 174.
שלמה פשקוס
מסיבה טכנית, שוב – אותו סכום שדיברנו לתמיכות בקופות חולים, לא נכנס לפניה ההיא כי - --
סתיו שפיר
למה לא נכנס לפניה ההיא?
שלמה פשקוס
מסיבות טכניות, אז היינו צריכים לעשות תיקון.
סתיו שפיר
אפשר היה להחזיר את הפניה ולהביא פניה חדשה.
יעקב ליצמן
לא, לא. סתיו, אני אענה לך על זה. הסכמי ייצוב יכולים להיות – אחרי שגומרים - --
סתיו שפיר
זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שזו היתה טעות טכנית. הם התרגלו שהם יכולים לבוא לוועדה, לתקן טעויות טכניות של עשרות מיליוני שקלים במקום לעשות עבודה מסודרת, שנצביע בפעם אחת על ההעברה ונבין כמה באמת יש בסוף בפלוס ובמינוס של ההעברה הזו.
שלמה פשקוס
שוב, מדובר על תוספת של עוד 70 מיליון שקלים לאותם הסכמי ייצוב לקופות החולים ו-3 מיליון שקלים לטובת תקצוב - - -
יעקב ליצמן
איזה? באיזה בתי חולים?
שלמה פשקוס
אין לי פה את הרשימה, אבל - - -
יעקב ליצמן
באר שבע?
שלמה פשקוס
בבאר שבע אתה מתכוון לבית החולים "סורוקה"? בבית חולים "סורוקה" הכסף לא מתוקצב בתקציב התמיכות של משרד הבריאות וגם לא מקבל, למיטב זכרוני כסף, אבל אני לא בטוח, אוכל לבדוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור העברה 682 עד 684?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

עמוד 55 – קליטה.
אופיר להב
611. הפניה נועדה לבצע שינויים בתקציב משרד הקליטה והעליה בנושאים של תגבור קידומי העסקה לעולים וסיוע להקמת עסקים חדשים ב-2 מיליון שקל, תגבור תכניות לימודים בלתי פורמאליים – שתי תכניות מרכזיות, "פלא" ו "אופק" לכיתות ז' עד יב' ב-4,7 מיליון שקל, ותגבור תכנית קליטת עליה מאוקראינה ב-5 מיליון שקל. נתונים? יש לי הרבה נתונים – מספר העולים מאוקראינה היה 1,873 בשנה שעברה. השנה הוא כבר עבר את ה-5,100.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הפניה?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

אנחנו בעמוד 67.
אופיר להב
פניה 617, 618. מדובר בתקצוב של 9 מיליון שקל לנושא מחשוב במשרד. זה סיכום בהתאם להחלטת ממשלה משנת 2012, שהמועצה להשכלה גבוהה מעבירה למשרד העליה והקליטה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הבקשות 617, 618?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, הבקשה אושרה.

עמוד 89.

פניה מספר 632 עד 636.
אלכס קגנוב
פניה זו נועדה לתוספת של 470,879 מלש"ח לסעיף 12 לתכנית הסדר קרנות הפנסיה. זה נושא שאנחנו מעבירים לו כספים בהתאם לחוק הפיקוח על הביטוח ובהתאם ללוח סילוקין שנקבע משנה לשנה. הפניה נועדה על מנת להעמיד את הסכום בתכנית על סך של 3203, באלפי מלש"ח, בהתאם ללוח הסילוקין לפי חוק.
אני רוצה להתייחס לפניה נוספת באותו נושא שהיא בסך של 70 מיליון שקל. בהתאם לאותו חוק אנחנו מחויבים לביצוע ההעברות לקרנות הפנסיה הוותיקות בסכום של 70 מלש"ח, והפניה נועדה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
איפה הפניה השניה?
אלכס קגנוב
בעמוד 137, פניה מספר 647, 648.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. אלה דברים שאנחנו מחויבים, כדי להפריש.
מי בעד לאשר את פניה 636-632?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה, וכנ"ל 64-647 מי בעד לאשר? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, הפניה אושרה.

עמוד 131. פניה 645-644.
יובל טלר
הפניה נועדה להעביר סך של 2 מיליון שקל למשרד לשירותי דת בהתאם להחלטת ממשלה 1657 בנושא היערכות לשנת השמיטה. כמו כן הפניה נועדה לתקצוב הרשאה להתחייב בסך 12 מיליון שקל להקמת מוסדות דת עבור תיקון טעות בביצוע הקיצוץ התקציבי וכן עבור הקצאת הרשאה כנגד מזומן שתוקצב לתקנה זו – שוב, בטעות - - -
משה גפני
מה זה "הקמת מוסדות דת"?
יובל טלר
המשרד לשירותי דת נותן תמיכות להקמת מוסדות דת – בתי כנסת ומקוואות, על פי קולות קוראים שהמשרד מפרסם ועל פי רשימה מסודרת - - -
אני שוב אסביר מה ההעברה, באופן נקודתי, פה – מה תוכן ההעברה. משרד הדתות ביקש לבצע קיצוץ תקציבי, במסגרת הקיצוץ התקציבי שבוצע בעקבות "צוק איתן" - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה, הרחבי?
יובל טלר
כן. המשרד ביקש לעשות קיצוץ בתקציבי הקמת מוסדות דת. בטעות המשרד ביקש לעשות קיצוץ גם בהזמנות עבר וגם בהרשאות חדשות, ולכן, בעצם, יצא שהקיצוץ - - -
סתיו שפיר
מה זאת אומרת "בטעות"? אנחנו שמענו את המילה "טעות" כבר כל כך הרבה פעמים במהלך הדיון. איזו טעות עכשיו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו טעות, או שקיצצו בלי להתייעץ? יכול להיות שקיצצו בלי להתייעץ?
יובל טלר
בטעות. גם בפעם הקודמת היתה התייעצות, המשרד טעה בבקשה שלו ובטעות המשרד הגיש בקשה לקיצוץ, גם של מזומן וגם של הרשאה. מה שקרה בפועל זה שבעצם היה קיצוץ כפול, כי גם סגרו הזמנות עבר וגם קיצצו בהזמנות עתיד, ולכן זה קיצוץ כפול. מה שקורה פה, בעצם מחזירים חצי מהקיצוץ שבוצע, עבור הרשאות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כלומר, זו לא תוספת, אלא אתם רק - - כדי שלא יהיה קיצוץ כפול - - -
יובל טלר
נכון, ובנוסף לזה יש פה עוד 4 מיליון שקלים שניתנו בפניה קודמת לוועדה, שוב – המשרד העביר בטעות פניה שהיתה רק פניה במזומן ולא פניית הרשאה. אין יכולת להוציא מזומן מהתקנות האלה, ללא הרשאה, ולכן, מה שאנחנו מבצעים בפניה הזו זה מהתקציבים להרשאה בסך 4 מיליון שקל כנגד המזומן שכבר הועבר לתקנות הללו.
משה גפני
מה זה שמיטה ואומנות? מה - - -?
יובל טלר
השמיטה, החלטת הממשלה 1657 נוגעת להיערכות לשנת השמיטה. ההחלטה קובעת שבמסגרת התכנית יועברו כ-2 מיליון שקל לתמיכה בפעולות להסברת ערכי השמיטה בחברה הישראלית, ובכלל זה בתחום האומנות. התקציב הזה מועבר חלקו בתמיכות וחלקו במיזמים משותפים יחד עם גורמים פרטיים.
משה גפני
מי הגורמים? מה זו האומנות?
יובל טלר
לא בהכרח בתחום האומנות - מדובר בהסברת ערכי השמיטה ובכלל זה בתחום האומנות.
משה גפני
אבל מי זה המיזמים?
סתיו שפיר
מי מקבל את הכסף? דרך איזה עמותות הכסף הזה עובר?
קריאות
- - -
חזי כהן
זה לדברים שציבור יותר חילוני - - - לא לציבורים שיכירו את שנת השמיטה.
סתיו שפיר
מי העמותות שיעסקו בזה?
חזי כהן
עוד אין עמותות. עוד לא הגישו בקשות, כי עוד לא פרסמנו.
סתיו שפיר
אז לאיפה אתה רוצה שנעביר את הכסף הזה, אל הלא נודע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, ברגע שיש תקנה, עכשיו הוא יפרסם.
סתיו שפיר
מה הקריטריונים לקבלת התקציב הזה, מבחינת העמותות?
חזי כהן
עוד לא פורסמו.
סתיו שפיר
גם אין קריטריונים. אתה רוצה שנזרוק כסף. אתה לא אומר מה הקריטריונים, אתה לא אומר מי העמותות שיקבלו את הכסף. למה שנאשר את ההעברה הזו?
חזי כהן
אני אסביר. יש החלטת ממשלה – מה שאמר יובל, החלטת הממשלה מדברת על העברת כספים - - -
משה גפני
מי היה שר האוצר בזמן החלטת הממשלה הזו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שווה, נניח, אם מדברים – להעביר את אמצעי השמיטה לציבור הרחב - - -
סתיו שפיר
זה שוב העמותות של החברים שלך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא - - -
סתיו שפיר
בסדר, אז תפרטו את העמותות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לי מושג, אני לא יודע, הם גם לא יודעים.
סתיו שפיר
אתם רוצים שנעשה פה החלטה שהיא פוליטית?
משה גפני
הם לא בסדר, אבל זה, במקרה, רות קלדרון, לא הוא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא אני.
סתיו שפיר
תגידו של מי זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד לא פרסמו. מי שיפנה – יקבל את זה. להפך, הממשלה רצתה לפנות הפעם לציבור הרחב ולדבר בשפה שלו. אז צריכים לחזק את זה.
סתיו שפיר
זה אחלה שיידעו מה זו שמיטה. השאלה היא מי הולך להיות המתווך של הכסף הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע, לא יודעים. יפרסמו את הרשימות, יפרסמו קריטריונים.
משה גפני
נוכל לדעת בסוף מי העמותות שזכו בזה?
קריאה
בוודאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד האישור של העברה מספר 645-644?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

עמוד 28. פניה לוועדה 524, 225.
עמיר אדרי
פניה זו נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב המנהל האזרח ולתקצוב סך של 1.8 מלש"ח עבור גיוס תקני כוח אדם למנהל האזרחי בנושא פיקוח על עבודות שיקום עזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את ההעברה?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

אנו עוברים להעברה בעמוד 32
אורי שיינין
הפניה נועדה להתאמת התקציב לביצוע בפועל בסעיפי השכר והתפעול של רשות האוכלוסין להגדלת תקציב המיועד לניהול תביעות משפטיות כנגד רשות האוכלוסין בסך 8,800 אלפי שקל.
סתיו שפיר
כמה העברתם עד כה לטיפול בזרים ומעסיקים?
אורי שיינין
מתחילת השנה? אם אני זוכר נכון – 150 מיליון שקל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניה 528?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

עמוד 45. פניה מספר 594 עד 602.
אלכס קגנוב
פניה זו נועדה לביצוע שינויים פנימיים והסטות, כוח אדם ותקציב בסך 88 אלפי שקל בסך הכל. מדובר ב "צוערים לשירות המדינה", שזו תכנית שמתוקצבת בסעיף 04 בתקציב נציבות שירות המדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את פניה 594 עד 602?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.
עמוד 74. משרד הרווחה. פניה 624.
גיא הרמתי
הפניה נועדה לבצע כמה שינויים טכניים לבקשת משרד הרווחה. אין פה שינוי מהותי. תקציב של 6 מיליארד שקל, עכשיו יש פה בקשה להעברה של פחות ממיליון שקל מסעיפים לסעיפים בגלל ההתאמה - -
משה גפני
600 אלף.
גיא הרמתי
כן, אבל יש עוד העברות פנימיות של כמה מאות אלפי שקלים. לפעמים זה באותה התכנית. זו ממש עכשיו בקשה, בדצמבר, לקראת סוף השנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את בקשה 624?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.

עמוד 76. פניה 625, 626.
יובל טלר
הפניה נועדה להעברה של 15 מיליון שקל במזומן ובהרשאה לתקציב המדען הראשי, על מנת לעודד מחקר ופיתוח בתחום הסייבר, ממטה הסייבר בלשכת ראש הממשלה ללשכת המדען הראשי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניה 625,626?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

עוברים לפניה 627.
יובל טלר
הפניה נועדה להעביר 2 מיליון שקל לתכנית המו"פ האירופי, ו – 1,7 - - -
משה גפני
אבל אחרי ההחלטה שלהם גם מעבירים?
יובל טלר
1,7 מיליון שקל לשם מימון חלק הממשלה בפעולות הקרן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניה 627?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבקשה אושרה.

אנו עוברים לפניה מספר 81.
שניר ניב
הפניה נועדה עבור שינויים בתוך תקציב משרד האנרגיה. אלה שינויים פנימיים בתוך התקציב. נודע בעיקר כדי לעשות שינויים להתייעלות אנרגטית – 8 מיליון שקלים מתוך תקציב המשרד. הסטה פנימית נוספת עבור שכר חוקרים למנהל האדמה והים ושינויים פנימיים להתאמת התקציב לביצוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור 628?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, אושר.

הגנת הסביבה, עמוד 42, פניה 592, 593.
צחי דוד
הפניה נועדה להעברת 10.5 מיליון שקל לתקציב הקרנות של המשרד. הקרנות הן קרנות לפי חוק, אנחנו חייבים להעביר להם עודפים, בין אם מחויבים, ובין אם לא מחויבים, להחזיר אותם לתכניות של הקרנות, וזה מה שהפניה עושה.
משה גפני
זה יורד מהתקשוב הממשלתי? 10,520,000 יורד מהתקשוב הממשלתי.
צחי דוד
זה לא התקשוב הממשלתי. בתוך סעיף 83 יש גם תכניות פיתוח של המשרד להגנת הסביבה, ולכן זה מועבר בין סעיפים. מדובר בעודפים שנוצרו בקרנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד העברת 592,593?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.

עמוד 83 – מרכז ההשקעות. פניה 629.
עמיר רשף
מדובר בפניה לתקצוב מחויבות עבר של מרכז השקעות הון. מדובר על חלק מהמענק ל "אינטל" שאושר בשנת 2011. במהלך שנת התקציב הקודמת הוקדמו תשלומים של המענק בהתאם להתקדמות ההשקעות של "אינטל" במפעל. באישור המענק היה גם סעיף שדיבר על תשלומי ריבית, שמחשבים את הפער בין יום אישור המענק ובין יום אישור המענק בפועל של המענק. כאן, בפניה הזו, זו מחויבות לתשלום המענק, סך 39 מיליון לחברת "אינטל".
סתיו שפיר
בשבועות האחרונים – מה עשה משרד הכלכלה לטובת העסקים הקטנים והבינוניים?
עמיר רשף
אני לא כל כך מבין את הקשר לפניה, אבל אני אענה.
סתיו שפיר
העברות ל "אינטל" אנחנו רואים פעם אחר פעם - - -
עמיר רשף
זה כסף מתוך תקציב המרכז להשקעות הון. עסקים קטנים ובינוניים - - -
סתיו שפיר
- - - "צוק איתן" לא מקבלים שקל.
עמיר רשף
פעילות התמיכה של משרד הכלכלה מרוכזת בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ומכילה כמה מסלולים. אחד מהם זה המסלול של המעוף, לסוכנויות שעוזרות בערים ליזמים ולבעלי עסקים קטנים לסיים הליכים משפטיים וגם בייעוץ כלכלי ופיננסי. פעילות אחרת זה הקרן במימון ערבויות מדינה בעיקר להון חוזר, וכל מיני קווי אשראי שעסקים קטנים צריכים, ויש פעילות נוספת שהולכת לצאת בפועל שזה קרנות הון צמיחה – קרנות שחלקן מתקציב ממשלתי, שימונף לטובת סיוע לעסקים בינוניים, לצמוח ולהפוך עסקים גדולים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הפניה שמספרה 629?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, אושר.

עמוד 85, פניה 630.
אורי שיינין
הפניה נועדה להעביר 1,260 אלפי שקל לטובת מחקר מלווה של מרכזי הכוון ושל הביצוע התקציבי של התכניות והגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה של האוכלוסייה הערבית.
סתיו שפיר
קיצצתם בדיוק מזה לפני - - -
אורי שיינין
כמו שאמרנו קודם – לא קיצצנו, הקטנו את תקציב המזומן. פה יש תוספת של הרשאה, מה שאומר – תוספת ריאלית.
סתיו שפיר
כשאתם שמים תקציב מסוים בתחילת השנה ואחר כך מקצצים אותו, מה שקורה בסוף זה הקיצוץ, זו לא נקרא התאמה.
אורי שיינין
אני אסביר שוב: בתקציב, זה תקנות שהן הרשאתיות. לכן, מה שמעניין וחשוב זו ההרשאה. התקציב שניתן בגינה בעצם בנוי על בסיס תחזיות משותפות – לנו ולמשרד הכלכלה, במקרה הזה, וכל משרד באשר הוא, לגבי יכולת הביצוע. התחזיות היו, כנראה, בסעיף הזה, גבוהות יותר, ולכן נותר כסף מזומן. ההרשאה עצמה נותרה בעינה, לא עשינו שום דבר להרשאה. להפך. הפניה הזו מוסיפה עוד 1,260 אלפי שקל לטובת מחקר מלווה, שלא תוקצבו בתחילת השנה בנושא הזה. לכן אין כאן קיצוץ, ויש כאן תוספת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור 630?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, אושר.

אנו עוברים לעמוד 87. פניה 631.
יוסי הבר
הפניה דנה בסעיף 46 לחוק חיילים משוחררים. הפניה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בקרן לקליטת חיילים משוחררים, כאשר מגדילים את תקציב מענקי השחרור ותקציב הקרן לעידוד רכישת השכלה, בעקבות תת ביצוע בתקציבי קרן הפיקדון, בסעיפים בהם יהיה שימוש עוד השנה.
סתיו שפיר
למה יש תת ביצוע?
יוסי הבר
אני לא בקיא בקרן הפיקדון ולמה יש תת ביצוע השנה, אני מניח שאם היה ביקוש מטעם החיילים המשוחררים זה היה מבוצע. כנראה שבתחום הזה היה פחות ביקוש ולכן מעבירים את זה למענקי שחרור ולקרן ה - --
סתיו שפיר
יש פה נציג של הקרן שיכול להסביר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניה 631?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר.

עמוד 95.
יוסי הבר
הפניה נועדה לתקצוב סעיף 06, סעיף משרד הפנים בסך של 20 וחצי מיליון שקל, הפניה נועדה לתקצוב הבחירות. משרד הפנים אחראי במסגרת הבחירות על הודעות לבוחר וניהול פנקס הבוחרים, צריכים קמפיינים לבחירות. התקציב נועד לכך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל מה שאמרת לא נמצא במסגרת הוועדה - - -
יוסי הבר
זה במשרד הפנים. משרד הפנים אחראי על החומרים ועל שליחת הודעות לבוחר, ובהתאם לכך גם קמפיינים בתחום הזה. זה נעשה בתקציב משרד הפנים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את 638, 639?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, אושר.
יוסי הבר
בעמוד 144 יש את הפניה של ועדת הבחירות המרכזית, בהמשך לאישור תקציב של - - - פניה ניה – 652,653. הפניה נועדה לתקצוב חצי מיליון שקל במזומן ועוד 60 מיליון שקל בהרשאה להתחייב, עבור תקציב ועדת הבחירות המרכזית במסגרת היערכותה לבחירות לכנסת ה-20. ה- 60 מיליון שקל זה כדי שהוועדה תוכל להתקשר השנה. ההוצאות בפועל היו בשנה שעברה. זה במסגרת תקציב שאושר לה הבוקר בוועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, הפניה אושרה.
סתיו שפיר
כשרוצים לעשות משהו עושים את זה נורא נורא מהר, רק בדברים שהם פחות אינטרסים של הממשלה, למשל – אזרחי ישראל, תושבי הדרום, זה לוקח הרבה מאד זמן, מתעכב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניה הבאה - 134. רמ"י – רשות מקרקעי ישראל.
אורי גבע
זו היא פניית סוף שנה להתאמות בתקציב של רשות מקרקעי ישראל. אנחנו מפעל עסקי, לכן זה רק - - על הנקודות שבהן יש ביצוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את 646?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניה אושרה.

עוברים לעמוד 140. משרד המדע.
איליה כץ
הפניה נועדה לבצע שינויים בתקציבי המדע, התרבות, וכן בתקציב רשות העתיקות. תוספת של 4.5 מיליון שקל לרשות העתיקות עבור הקמה של קריה לאומית לארכיאולוגיה בירושלים, בהתאם לסיכומים עם המשרדים, תוספת של כ-4 מיליארד שקל בגין מעבר לעבר – שזה תכנית לצמצום הפער הדיגיטלי, זה מרכזי מחשב ל-30 ישובים בפריפריה, מתפעול של משרד האוצר למשרד המדע בהתאם להחלטת ממשלה 2035, מאוקטובר 2014, והעברה של 650 אלף שקל ממשרד התרבות למשרד הנגב והגליל, בהתאם להחלטת ממשלה נג-5, מנובמבר 2013, לעניין פיתוח ומיצוב העיר אילת כעיר ספורט לאומית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניה 649 עד 651?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

ההעברה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

עמוד 170.
יובל טלר
הפניה עוסקת בתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל והיא נועדה לתקצוב הרשאה להתחייב בסך 21 מיליון שקל לצורך יישום התכנית האסטרטגית ליישובי עוטף עזה, כפי שנקבע בהחלטה 2017. מדובר בהקדמת התקציב שיועד לשנת 2015 והתקצוב שלו כבר בתחילת שנה זו, בגלל התקציב הנוכחי ובשביל ניסיון לתת פתרונות לאותן סוגיות שהתכנית האסטרטגית ניסתה לפתור. לתקצב את הדברים האלה כבר בהרשאה, כרגע, מתוך ידיעה שמזומן יתוקצב בשנה הבאה.
סתיו שפיר
מצוין. אז זה עונה על השאלה שלי קודם, שקיצצת בתקציב יישובי הדרום ב-120 מיליון. עכשיו אתה עונה תשובה הפוכה לחלוטין. אנחנו כמובן בעד ההעברה הזו.
יובל טלר
אז אני אסביר. גם פה – מה שאני נותן זה הרשאה להתחייב לשם העבודה הזו. אותו הדבר נעשה בתקציב החטיבה להתיישבות, שם תוקצבה, כנגד המזומן, 120 מיליון שקל שיינתנו במזומן בשנה הבאה. לא נעשה שום קיצוץ בתקציב "צוק איתן", ויותר מזה, אני גם אגיד- גם יש פניה נוספת פה, שעוסקת בתקציב החטיבה להתיישבות במחוז דרום, לתקצוב של 30 מיליון שקל נוספים לאותה מטרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור פניה 679 עד 681?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אושר פה אחד.

עמוד 178 – משרד לביטחון הפנים.
יובל טלר
הפניה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב ההרשאה להתחייב של המשרד לביטחון פנים וזאת בהתאם לביצוע החזוי בפועל, העברה בתוך הסעיף בהתאם לשיעור הניצול התקציבי, העברה מהתקציב השוטף לתקציב הפיתוח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור הבקשות 685 עד 686?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הבקשות אושרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, אושר.

עמוד 181, פניה 687.
יובל טלר
בהמשך למה שאמרתי קודם – הפניה נועדה לתקצוב הרשאה להתחייב בסך 30 מיליון שקל לטובת שדרוג תשתיות ביישובי עוטף עזה, בהתאם לאותה החלטת ממשלה, 2017, תקציב שאמור להינתן במהלך שנת 2015. אנחנו מקדימים את ההרשאה בגלל שמדובר בפעולות פיתוח שעורכות זמן רב, אנחנו רוצים לוודא שהתקציבים באמת יוצאו במהלך שנת 2015 וגם בגלל התקציב ההמשכי אנחנו נותנים את התקציב כבר - --
סתיו שפיר
זו העברה של החטיבה?
יובל טלר
זו העברה של 30 מיליון שקל לחטיבה, כן.
סתיו שפיר
איך אתם מפקחים על התקציב שאתם מעבירים לגוף שהוא לא מחויב לא לחוק חובת מכרזים, לא לחוק חופש המידע ולא לשום שקיפות של פיקוח על שום דבר. איך אתם דואגים שהתקציב הזה בסוף באמת יגיע ליישובי הדרום?
יובל טלר
כפי שהסברנו בדיונים קודמים בנושא, תקציב ההרשאה, תקציב החטיבה להתיישבות מבוצע בפועל באמצעות חשבת המשרד, שהיא עובדת משרד האוצר. ככל שהדברים - - -
סתיו שפיר
אני יודעת שחשבת משרד האוצר הסכימה לעובדה שהחטיבה להתיישבות תרפד את תקציבם של 42 גרעינים שקשורים במפלגת הבית היהודי, של אנשים בכירים במפלגת הבית היהודי, דרך העמותות שלהם, כולל עמותות של אבי וורצמן ודניאל טרופר, ורחמים נסימי, ומי לא. זה משהו שהחשבת הכללית מפקחת עליו? זו היתה המטרה או המנדט של החטיבה להתיישבות?
יובל טלר
ככל שניטלו תקציבים, כל התקציבים בוצעו על פי קולות קוראים שוויוניים, של החטיבה להתיישבות.
סתיו שפיר
איך שוויוניים אם בסוף 85% מהגרעינים שמקבלים כסף הם גרעינים של הבית היהודי, או ש 75% מתקציב החטיבה הולך להתנחלויות, במקום להיות מחולק באופן שווה בכל רחבי הארץ? זה שוויון בעיניכם?
יובל טלר
כשאת בוחנת את תקציב החטיבה, את בוחנת לפי החלוקה למחוזות. התקציב הזה נכנס לתוך מחוז דרום, לתוך התקנות של מחוז דרום - - -
סתיו שפיר
אתה לא עונה לי לשאלה. תקציב החטיבה להתיישבות הוא תקציב חשוב. סגור ונסתר. החטיבה להתיישבות העבירה ב-2014 כסף לגרעינים ששייכים לבית היהודי ומריצים אותם פוליטית במוניציפלי ובארצי, לא בצורה שוויונית. רוב הגרעינים הם גרעינים של הבית היהודי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזבי, אנחנו לא עושים פוליטיקה. סתיו, סתיו.
סתיו שפיר
כך גם לגבי התקציבים ליישובים. במקום לחלק לכל יישוב בארץ ובפריפריה באופן שווה, החטיבה להתיישבות מעבירה 75% מהתקציב שלה להתנחלויות. האם החשבת הכללית מודעת לכל זה, והאם זה בסדר מבחינתה? זה הפיקוח?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את הפניה?

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין
נמנעים – אין

תודה, אושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניה 687 אושרה.
סתיו שפיר
זה הפיקוח של החשבת? כלומר, אין שום ערובה שזה הולך להגיע לדרום. אתה מחויב גם לי בתשובות, לא רק לניסן סלומינסקי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא שאלות פוליטיות.
סתיו שפיר
ההעברה פוליטית – מה זאת אומרת לא שאלות פוליטיות? להעביר לעמותות שלך זה לא פוליטי? להעביר היום 13 מיליון שקלים לברקן זה לא פוליטי? להעביר לדרום זה הכי חשוב שיש אבל מה שאתה עושה פה זה להעביר לדרום דרך גוף לא מפוקח, שעלול להבריח את התקציבים האלה לעמותות פוליטיות של הבית היהודי, כמו שהוא עשה במהלך השנה. במקום להעביר לדרום, זה מה שאתה עושה. אם הדרום היה חשוב לך היית מעביר ישירות לרשויות בדרום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם ביקשו ממך גם כן להעביר - - - הסבירו לך ראשי הרשויות שהם מעבירים 182 לחטיבה - - -
סתיו שפיר
סוחטים אותם. סוחטים אותם. מסכנים, מה הם יכולים לעשות?
משה גפני
יש לי שאלה – האם זה מהחטיבה להתיישבות, האם המנכ"ל שרב עם חברת הכנסת שפיר – האם זה נכון שהוא היה בקדנציה הקודמת חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם ישראל ביתנו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא יודע, אין לי מושג. יש לנו כאן הודעה על עודפים של מי? איזה משרד? בקשה מספר 83 070.
איתי טמקין
הפניה נועדה להעביר עודפים לתכנית הלוואות לעובדי מדינה. המנגנון עובד שאם בשנת תקציב קודמת ובדי המדינה החזירו יותר הלוואות ממה שנלקחו, נוצרים עודפים שמועברים לטובת אותה מטרה, לטובת לקיחת הלוואות בשנה הבאה. ככל שהכסף לא ינוצל עד סוף השנה הזאת בעודפים, הוא לא יעבור כבר ל-2015.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד אישור?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הבקשה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה, הבקשה אושרה.
אנחנו עוברים לרביזיה 587. מי בעד הרביזיה? מי נגד?
הצבעה

בעד – 2
נגד – רוב
נמנעים –אין

הרביזיה לא התקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:31.>

קוד המקור של הנתונים