ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 08/12/2014

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 6) (סיוע ריאלי בשכר דירה), התשע"ה-2014, ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
08/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 136>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ז בכסלו התשע"ה (08 בדצמבר 2014), שעה 15:15
סדר היום
<הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון - סיוע ריאלי בשכר דירה), התשע"ד-2014>
<ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
רוברט אילטוב

אלכס מילר

אורי מקלב
מוזמנים
>
מנהלת ועדת הכלכלה - לאה ורון

מנהלת ועדת החינוך, התרבות והספורט - יהודית גידלי
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
סיגל גורדון
<הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון - סיוע ריאלי בשכר דירה), התשע"ד-2014>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. אני מודיע קודם כל, שחברת הכנסת קארין אלהרר הודיעה, שהיא מושכת את הרביזיה שהיא הגישה בעניין: פטור מחובת הנחה בקריאה השנייה והשלישית לחוק מימון מפלגות. ומשכך, כמובן שהפטור והערר ירד.
אנחנו עוברים לשני נושאים שנמצאים כאן על סדר יומנו. הראשון: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – סיוע ריאלי בשכר דירה) התשע"ד-2014 (פ/2117/19). התקבל מכתבו של חבר הכנסת חיים כץ, שמוותר על כך שהחוק יהיה בוועדה שבראשותו. משכך, החוק הזה יעבור לדיון בוועדת הכלכלה.
אורי מקלב
וזה לקריאה שנייה ושלישית?
היו"ר יריב לוין
זה להכנה לקריאה ראשונה.
אורי מקלב
ואתם רוצים עוד להניח את זה?
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע מה רוצים. אני לא יודע אם זה ייקרה בכלל, אבל זה מה שהתבקשתי לעשות. יש הסכמה בין ראשי הוועדות הרלוונטיות, אז אין לי שום התנגדות לבצע את זה. מי בעד?
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר פה אחד
היו"ר יריב לוין
בעד פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
<ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני: הקמת ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט, לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שנועדה לדון אך ורק בסוגיה – אני מדגיש, הוועדה הזאת תהיה ועדה שדנה אך ורק בסוגיה של אותה החלטה למועצת הרשות השנייה בעניין הקלות לערוץ 10.
אני קיבלתי שמות מראשי הוועדות בהרכב שלא היה מקובל לחלוטין וביטא חוסר איזון פוליטי מוחלט. אני גם חושב, בעיקר בתקופה כזאת של בחירות, שהוועדה הזאת תפעל כאשר לשר התקשורת אין יכולת להשפיע השפעה אמתית על מה שקורה שם וקיים חשש, שהמנדט של הוועדה, נמצא אותו בכל מיני מקומות שלא התכוונו אליהם.

לכן אני מציע את ההרכב הבא לוועדה, כאשר אני אומר מראש, אני אאפשר איזשהו פרק זמן של כמה שעות ואמתין להגשת רביזיות, אם מישהו ירצה, כדי שלא אואשם שאני עושה פה איזשהו מחטף.
לאה ורון
כמה שעות אדוני יאפשר, משום שהוועדה המשותפת צריכה להתכנס עוד היום.
היו"ר יריב לוין
אם יודיע לי חבר הכנסת כבל, שאין בדעת אף אחד להגיש רביזיה, אז אני אחתום על ההחלטה, במידה והיא תתקבל כאן. אם לא, אני אצטרך לחכות.
לאה ורון
עד איזה שעה אדוני מתכוון לחכות?
היו"ר יריב לוין
אם אנחנו עכשיו בשעה שלוש, אז בשעה שמונה.

אני מציע את ההרכב הבא: מטעם ועדת הכלכלה: זאב אלקין – היו"ר, חבר הכנסת ברוורמן, חבר הכנסת אילטוב, חברת הכנסת שקד. ומטעם ועדת החינוך: חברי הכנסת מצנע, הופמן, יעקב אשר ומסעוד גנאים. נדמה לי שזה הרכב מאוזן ומשקף את הכנסת במצבה היום.
מי בעד ההצעה הזאת?
הצבעה

בעד – 3
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה התקבלה.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:20.>

קוד המקור של הנתונים