פרוטוקול

 
PAGE
64
ועדת הכספים
09/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 478>
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ז בכסלו התשע"ה (09 בדצמבר 2014), שעה 10:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
חברי הוועדה: >
ניסן סלומינסקי – היו"ר

זבולון כלפה – מ"מ היו"ר
זאב אלקין

מיכל בירן

גילה גמליאל

משה גפני

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אלכס מילר

משולם נהרי

שמעון סולומון

חמד עמאר

סתיו שפיר

איילת שקד
רוברט אילטוב

יעקב אשר

עמר בר לב

דב חנין

יריב לוין

יעקב מרגי

עפר שלח
מוזמנים
>
מיכל גלברט - רפרנטית מו"פ, משרד האוצר

יובל טלר - רפרנט שיכון, משרד האוצר

איליה כץ - רפרנט מאקרו ותרבות, משרד האוצר

עלי בינג - רפרנט חקלאות, משרד האוצר

דפנה סגול - רפרנטית תקשורת תיירות, משרד האוצר

דור בלוך - רפרנט בינוי, משרד האוצר

שלמה פשקוס - רפרנט בריאות, משרד האוצר

סיון להבי - רפרנט באגף תקציבים, משרד האוצר

דוד שטיינמץ - מנהל אגף תקציבים, משרד הכלכלה

אמיר אדרי - רכז ביטחון פנים, משרד האוצר

שירה ברגמן - רפרנטית תחבורה, משרד האוצר

איתי טמקין - רפרנט תקציב, משרד האוצר

דורון סמי - רפרנט באגף תקציבים, משרד האוצר

ניר אמסל - רפרנט ממשל ומינהל, משרד האוצר

גיא הרמתי - רפרנט רווחה, משרד האוצר

אריאל יוצר - רכז פנים ושלטון מקומי, משרד האוצר

אמיר אדרי - רפרנט באגף תקציבים, משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים, משרד האוצר

נועה היימן - רפרנטית באגף תקציבים, משרד האוצר

שירלי ברנע - ראש אגף תקציבים, המשרד להגנת הסביבה

משה שגיא - משרד החינוך

דודי מזרחי - משרד החינוך

דוד שטיינמץ
-
מנהל אגף תקציבים, משרד הכלכלה

איתי הרשקוביץ - המשרד לענייני תפוצות, חברה וירושלים

חזי כהן - משרד לשירותי דת

חנן פריצקי
-
מנהל אגף התקציבים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שלומית נקש - החטיבה להתיישבות

חיים ילין - ראש מועצה אזורית אשכול

אלי מלכה - ראש מועצה אזורית גולן

יורם קרין - ראש מועצה אזורית עמק המעיינות

רומן גרביץ - לוביסט (פוליסי), מייצג את לשכת הארוגים הכלכליים

סטיבן לוי - לוביסט (אימפקט), מייצג את עמותת איילים

גיל בוגין - פעיל המשמר החברתי

חובב ינאי - פעיל המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
איל לב-ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח
אירית שלהבת
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים ברביזיות - -
סתיו שפיר
רגע, רגע, הגיעו אלינו העברות חדשות, ממש ברגע זה?
עפר שלח
הערה לסדר – הזמן לישיבה נקבע ל-12:30. ב-12:29 הגיעו חמש העברות חדשות. זאת אומרת, אנחנו עוברים עכשיו מקבועים של ימים לקבועים של דקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה עוד לא פה, אני עוד לא ראיתי את זה. לא בטוח שיעלו.
יעקב ליצמן
עפר, אני מוחה על ההדלפות שאתה מקבל מהאוצר.
סתיו שפיר
בטוח שכולן לא עולות עכשיו?
עפר שלח
פתחתי מייל. הודלף לי על ידי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, רביזיות – גפני, אתה נשאר עם הרביזיה שלך נגד - - -
משה גפני
הסרתי. גם בועז הסיר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הסרת. כן, בועז הסיר. בבקשה תקריאי.
שלומית ארליך
פניות 405-407 – המשרד לביטחון פנים.
קריאה
זו פניה שלא קיבלנו עליה תשובות ממשרד האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה ירים את ידו. 405-407 - המשרד לביטחון פנים. מי בעד הרביזיה ירים את ידו. רביזיה נפלה. הלאה.
שלומית ארליך
427-428 – משרד ראש הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה ירים את ידו.
סתיו שפיר
תסבירו על מה ההעברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, זה רביזיות של אתמול.
סתיו שפיר
זה היה אתמול והיום זה יום חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מפוני גוש קטיף.

מי בעד הרביזיה ירים את ידו, מי נגד – הרביזיה נפלה.
סתיו שפיר
למה צריך את חברי הכנסת פה? אנחנו ממילא לא - - -
שלומית ארליך
496-497 – משרד ראש הממשלה – מפונים גם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה ירים את ידו, מי נגד – הרביזיה נפלה.

על נגב-גליל בין כה וכה הרביזיה הוסרה, זה אושר.

רבותי, אנחנו עכשיו עוברים לפניה של חינוך. הפניה של החינוך, אתמול אישרנו אותה. אחר כך, דווקא אנחנו מצאנו שבדרך מהאוצר, שניים או שלושה עמודים פנימיים נפלו בפקס אז הם העבירו לנו את זה שלם כתיקון טכני. בכל מקרה, למרות שזה תיקון טכני אני רוצה להעלות את זה לאישור מחודש - -
סתיו שפיר
איזה תיקון טכני? של מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניה של החינוך, הסברתי כרגע. למה אני צריך להסביר פעמיים?
סתיו שפיר
מהו התיקון הטכני? מה היתה הבעיה הטכנית?
שגית אפיק
היו חסרים שני עמודים אתמול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חסרים שני עמודים שבפקס לא עברו אלינו מהאוצר ואנחנו אישרנו - -
סתיו שפיר
יש פה אנשים של אגף תקציבים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - מי שהסבירה את ההעברה, לה היה את הכל, היא נמצאת כאן - -
סתיו שפיר
הוא לא הסביר. היה פה משה ולא נתת לו להסביר. נציג משרד החינוך, לא נתת לו להסביר את התשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזבי את משה. היא הסבירה את מה שצריך להסביר. רבותי, אני מעלה את זה מחדש - -
סתיו שפיר
אבל אם הכנסתם דפים חדשים, אנחנו רוצים לשאול שאלות על הענין הזה. - - - אתה מנסה לחזור על אותה הצגה של אתמול?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר פנייה לוועדה מספר 532,533,545,548 של החינוך. מי בעד לאשר את זה ירים את ידו.

הצבעה

בעד – הרוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההעברה אושרה.
סתיו שפיר
למה אתם מאשרים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו אנחנו עוברים להעברות. את פנים, זו העברה שדיברנו עליה ואפילו התקיימה התייעצות סיעתית אבל מאחר וכרגע - -
יעקב ליצמן
איזה מספר פניה? תגיד מספר. על מה אתה מדבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני מסביר: היועץ המשפטי ביקש לבדוק נתון מסוים, הוא בהתייעצות עם משרד האוצר אז אנחנו נחכה שתגיע התשובה, אז בינתיים לא נצביע עליה.
יעקב ליצמן
התייעצות עם יועץ משפטי זה כמו בוועדה, חמש דקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל הם ביקשו למשוך. אז אנחנו - - -
סתיו שפיר
מה זה כל ההעברות החדשות שיש לנו על השולחן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אני מבקש מכולם לשבת ולא לעמוד. רבותי, יש לנו בקלסר השני שתי העברות של החטיבה. אני מתחיל בהן - הפניה לוועדה מספר 396. יש מישהו שיציג אותה? היא הראשונה בחבילה.
יובל טלר
אני מאגף תקציבים. הפנייה נועדה לתקצוב הוצאה מותנית בהכנסה בסך של כ-26.5 מיליון שקלים בתקציב החטיבה להתיישבות באופן הבא: תקצוב של כ-25 מיליון לתיקון טעות בתקצוב האוצר המותנית בהכנסה בתקציב החטיבה להתיישבות ביחס לשנים הקדומות. - -
סתיו שפיר
מה היתה הטעות?
יובל טלר
הטעות היתה שלא תוקצבה הוצאה המותנית בהכנסה - -
מיכל בירן
למה היא מיועדת?
יובל טלר
אני אסביר: ההוצאה המותנית בהכנסה מיועדת לשני דברים: גם להכנסות ממכירת נכסים ומגביית שכר דירה וגם לגביית חובות עבר. זה ביצוע של פעולות תשתית כנגד ההכנסות מגבייה. - -
סתיו שפיר
כמה הכנסות חשבתם שיהיו וכמה יש בפועל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, תמשיך להסביר ואני אתן אפשרות לשאול אם תרצי.
סתיו שפיר
אני רוצה.
יובל טלר
- - בנוסף – תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה של 1.6 מיליון שקלים לביצוע עבודות תשתית בהר-גילה כנגד הכנסות מקבלנים. כמו שהסברנו גם אתמול בנושא של משקים סגורים – גם פה מדובר בהכנסות שהתקבלו מקבלנים כנגד עבודות הפיתוח. ההכנסות האלה מתוקצבות בתקציב החטיבה להתיישבות ולביצוע עבודות התשתית במקום - -
סתיו שפיר
איפה?
יובל טלר
בהר-גילה.
עפר שלח
אני לא מבין מה זה "מתוקצבות בתקציב החטיבה להתיישבות". התקציב המתוקצב של החטיבה להתיישבות הוא בערך 30 ו-30, בערך 60 מיליון שקל. אתם כל שנה מעבירים לשם כסף בהעברות, שזו פרקטיקה מגונה בפני עצמה. אז איפה זה היה לא מתוקצב או כן מתוקצב?
יובל טלר
מתוקצב בהוצאה מותנית בהכנסה. אפשר להסתכל בספר התקציב - -
יעקב ליצמן
למה אתה לא שואל את לפיד? הוא החליט על זה. באמת - - -
עפר שלח
אני אשאל את לפיד, בסדר? תעבור הלאה, ליצמן...
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, ליצמן, שנייה. רב יעקב, רק שניה. יובל, אתה סיימת את ההסבר? תסביר ואני אתן לכם לשאול.
יובל טלר
- - בנוסף לזה יש העברה של 1.7 מיליון שקלים מתקציב המשרד לשירותי דת לתקציב החטיבה להתיישבות על פי החלטת הממשלה 1041, ותקצוב לכפרי סטודנטים. תודה.
סתיו שפיר
יובל, לתאר לאיזה מקומות זה עובר? מהם המשקים הסגורים?
משה גפני
לא הבנתי. לא הסברת למה זה יורד משירותי דת?
יובל טלר
החלטת הממשלה קבעה שהמשרד לשירותי דת יעברו לתקציב החטיבה להתיישבות 1.7 מיליון - -
משה גפני
עבור מה?
יובל טלר
עבור פעולות בכפרי סטודנטים. פעולות לחיזוק הזהות היהודית בכפרי סטודנטים.
סתיו שפיר
חיזוק זהות יהודית בכפרי סטודנטים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, - - -
משה גפני
רק פרט טכני: מתי הממשלה החליטה על זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני שניה, נתתי לסתיו לדבר. בבקשה.
משה גפני
רק שאלה טכנית...
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד מעט.
יעקב ליצמן
מותר לו לענות.
משה גפני
מתי הממשלה החליטה על זה?
יובל טלר
בדצמבר 2013.
משה גפני
בדצמבר 2013?
יעקב ליצמן
כן, הממשלה הנוכחית.
משה גפני
העבירו 1.7 מיליון כדי לחזק את היהדות? בסדר. אני בעד יאיר לפיד, הוא רוצה לחזק את היהדות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו בבקשה.
סתיו שפיר
יובל, אתה רפרנט של איזה נושאים באגף תקציבים?
יובל טלר
רפרנט שיכון, רפרנט דתות, רפרנט החטיבה להתיישבות - -
סתיו שפיר
הרבה דברים, הרבה נושאים. חברים, אני לא שומעת את עצמי. מספר שאלות: קודם כל, גביית שכר דירה - כמה דירות עומדות בבעלות החטיבה להתיישבות ואיך מתנהלת גביית שכר דירה שכזה או גביית חובות עבר? על סך כמה שקלים היתה טעות שעשיתם ומדוע היתה טעות כזאת? שנית, לגבי כל המקומות שבהם אמרת שיש, בין אם זה כפרי סטודנטים ובין אם זה מימון תשתיות - איפה המקומות האלה ומי מקבל כמה? את כל השאלות האלה גם הפניתי מראש בשאלות הכלליות על ההעברות הקודמות שהגיעו, וזה שאלות צפויות, אני יכולה לציין. היית יכול גם לדעת שהן יגיעו.
ושאלה אחרונה
נחשף בחודשים האחרונים לאן תיעלה החטיבה להתיישבות הרבה מאד מהתקציבים שלה, בין היתר לעשרות עמותות פוליטיות שקיבלו הרבה מאד כסף ממש לא להתיישבות אלא כספקי שירותי דת, מרכזים להחזרה בתשובה והרבה מאד עמותות, שהרבה מהן גם קשורות פה, לחלק מהמפלגות שיושבות בחדר. האם אתם חשים בנוח להעביר כסף לגוף שאין עליו שום פיקוח, והאם מצאתם דרך לפקח על התקציב של החטיבה להתיישבות ככה שאנחנו נדאג שהכסף שלה באמת יגיע לפיתוח בכל רחבי הארץ בסכומים הנאותים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שניה. עפר, רצית לשאול?
עפר שלח
לא, אני חוזר ואומר: אני לא מאמין , ואני רוצה לראות מה היה תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה של החטיבה להתיישבות, בהינתן זה שכל תקציב החטיבה להתיישבות הוא 60 מיליון שקל, מחולק בין שני משרדים, 30 מיליון שקל לכל משרד ולכן, כשהיתה בו טעות של 25 מיליון שקל בהוצאה מותנית להכנסה, זה נראה לי אבסורד. זה שמעבירים לחטיבה להתיישבות מאות מיליונים במהלך השנה, כל שנה, ואגב, זה כתוב בספר התקציב שכל שנה יעבירו לה מאות מיליונים ואני מצטט - בהיותה זרוע ביצועית חזקה של הממשלה - זה תרגיל שעושות ממשלות ישראל כבר הרבה מאד שנים בשביל כל מיני דברים והנם עקיפה של ספר התקציב אבל אני פשוט לא מאמין לטעות הזאת. זה הכל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי, תודה. דב חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה אדוני היושב ראש. הסוגיה של החטיבה להתיישבות היא סוגיה מאד מאד רגישה, רגישה במיוחד. אנחנו לא מדברים כאן על משרד ממשלתי רגיל. אנחנו מדברים על גוף שסימני השאלה על צורת הפעולה שלו, אופן הפעולה שלו והקשרים הפוליטיים שהוא מבטא – השאלות בנושאים האלה הן שאלות רבות מאד וכבדות מאד. ולכן, אדוני היושב ראש, אני מבקש שלפני שהוועדה תקבל החלטה כל שהיא בנושא הזה, אנחנו נקבל חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה בשאלה האם ניתן בכלל לקבל החלטה כזאת כרגע, בשלב של כנסת מפוזרת מכיוון שלטעמי לפחות, ואני אנסה להסביר את הדברים גם ליועץ המשפטי לממשלה, ההחלטה הזאת היא החלטה נגועה פוליטית, לא ניתן לקבל אותה בכנסת שעברה תהליכי התפזרות ולכן, אסור לקבל אותה גם כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. שמעון, בבקשה.
דב חנין
היועץ המשפטי לממשלה נותן חוות דעת - - -
יריב לוין
הוא לא נותן חוות דעת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יריב, חבל.
דב חנין
- - אבל באמת, בהמשך להערתו של חבר הכנסת יריב לוין, אני מבקש לקבל גם חוות דעת בכתב של היועץ המשפטי של הכנסת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. שמעון, בבקשה.
שמעון סולומון
אני רק רוצה לשאול אם הוצאה מותנית בהכנסה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יובל, אתה תשמע ותיתן מהר את התשובות.
שמעון סולומון
- - זאת שאלה מאד קונקרטית. אם יש הוצאה מותנית בהכנסה, ואני מבין מהדברים שלך שהיתה הוצאה גדולה שהתבססה על ההכנסה, שבסוף לא היתה אותה הכנסה ולכן אתם מבקשים את ההשלמה של זה. השאלה שלי זה קודם כל – ההוצאה מותנית בהכנסה - -
יובל טלר
נכון, שלא היתה רשומה. זה לא השלמה, זה פשוט רישום - -
שמעון סולומון
אתם מבקשים מה שחסר.
יובל טלר
לא, יש אפס. הכל מתוקצב על בסיס אפס בהוצאה מותנית בהכנסה. - -
שמעון סולומון
אז איך הוצאתם? לשם מה הוצאתם?
יובל טלר
לא בוצעו הוצאות בדיוק בשביל זה.
שמעון סולומון
אז למה אתם מבקשים אם לא ביצעתם?
יריב לוין
רוצים לבצע.
יובל טלר
כי התקבלו הכנסות ורוצים להשלים את הביצועים עוד לפני סוף השנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שניה. שמעון, שמעון - -
שמעון סולומון
אם לא עשיתם פעילות, אז - - -
יריב לוין
לא, לא. התהליך הוא ש - - - כסף ואז מוציאים אותו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יריב ושמעון...
שמעון סולומון
אני רק רוצה להגיד שאני לא רוצה שייווצר מצב שכאילו מאשרים פה באופן אוטומטי - - - ואז יודעים שיש אבא שמאשר את התכנית. לכן, צריך לראות אם באמת הוציאו את התקציב הזה או שמשאירים חוסר של - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי. יובל, תן בבקשה תשובות - -
משה גפני
לא, יש לי שאלה. אני מבקש לדעת, אדוני היושב ראש, לגבי הנושא הזה של ה-1.7 מיליון שמעבירים מהמשרד לתמיכה בשירותי דת, שמעבירים את זה לכפרי סטודנטים בחטיבה להתיישבות. אגב, למה מעבירים את זה לחטיבה להתיישבות? מה, זה איווט ליברמן דרש? זה חלק מהכסף שהוא לוקח מהמדינה? לא חשוב, נשאיר את זה, לגבי כמה כסף עולה "ישראל ביתנו" לתקציב המדינה, כל הזמן אנחנו רואים פה, בהעברות. אבל אני רוצה לדעת מתי החלטתם לקחת את הכסף הזה של המ-1.7 מיליון מהמשרד לשירותי דת, מתי החלטתם להעביר את זה לכפרי סטודנטים, לחזק את הזהות היהודית, כמו שאמרתם קודם. מתי היתה ההחלטה של ההעברה הזאת? מתי היא קרתה? האם שר האוצר ידע מזה, האם זה נעשה על דעתו של שר האוצר הקודם? ביקש מכם להעביר העברה כזאת כדי לחזק את הזהות היהודית בכפרי סטודנטים. כי אם זה נכון, הבנתי למה אז הוא גידל זקן. זאת אומרת, אם המצב הוא שבאמת הוא רצה לחזק את הזהות היהודית, אז זה מים קרים על נפש עייפה.
עפר שלח
מוישה, תשאל משהו אחר: מה זה בדיוק חיזוק - - - מה, לקבלת שבת?
משה גפני
כן, אני שואל. האם ההחלטה על ההעברה הזאת היתה החלטה ששר האוצר - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה...
סתיו שפיר
וגם מדוע החטיבה בכלל קשורה לענייני חיזוק - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יובל, תענה בבקשה תשובות פרט למה שדב דיבר, שעל זה עשינו כמה דיונים ארוכים מאד, על הנושא של החטיבה לעומק וכולי. - -
סתיו שפיר
לא נערך פה דיון עומק בנושא החטיבה. באף אחד מהדיונים הם לא חשפו את התקציב - - -. בדיון שנערך בוועדה לביקורת המדינה, אתה לא הועלת, אדוני, להשתתף - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מדבר פה, פה נערך דיון ארוך - -
סתיו שפיר
מעולם לא. החטיבה עד לרגע זה מעולם לא העבירה את התקציב המלא שלה עד לרגע זה. - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תעשי לי טובה... באמת נו, או שלא היית או שאני לא יודע מה.
סתיו שפיר
אין דיון שלא הייתי בו, ניסן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה כאן דני והיה כאן - - -
סתיו שפיר
עד לרגע זה, נכון, הוא היה פה וכל מה שהוא אמר לכל אורך הדיון היה הפחדות ואיומים. הוא לא מסר עד לרגע זה את התקציב של החטיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבין שרק חיים יוכל לסתום לך את הפה? באמת, נו. אני לא מבין.
סתיו שפיר
רק מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק חיים ילין יוכל - - -
סתיו שפיר
חיים ילין מה? סליחה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הזכיר לך פעם מה זה חטיבה - - -
סתיו שפיר
אה, הבאת את חיים ילין כדי שהוא יסביר לי מה זה חטיבה? סליחה? אתה מבין לפה אנשים כדי שיסבירו לחברי הכנסת - - -
חיים ילין
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חיים סליחה, לא ראיתי שאתה נמצא פה אפילו. אני מתנצל.
סתיו שפיר
חיים ילין, שאני מאד מעריכה אותו, זה נהדר שאתה עושה בו שימוש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - -
סתיו שפיר
ניסן, זה חובת התגובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - - אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה, והפעם זה יהיה לקבוע, זה יהיה לכל היום. - - - יובל תתחיל לענות.
סתיו שפיר
לא, זה לא יהיה לכל היום, אני אסיים את המשפט. אתה יודע היטב מה קורה עם תקציב החטיבה להתיישבות, ועד לרגע זה החטיבה לא העבירה אלינו את התקציב המלא שלה. עד לרגע זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה.
יובל טלר
תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
חבר'ה, אי אפשר ככה לקיים את הדיון.
סתיו שפיר
חיים, אני מקווה שזה מרגיש טוב לעבור את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תדאגי, אני עוזר לך פה בפריימריז ואת תגידי לי תודה בסוף.
סתיו שפיר
ניסן, חבל על הערעור שיהיה מאחר ומה שעומד פה זה - - -
עפר שלח
לפני שאתה מתחיל, אני מבין שנמצאה תשובה לשאלתי כי אני מסתכל פה וההוצאה המותנית מוכפלת - - -
יובל טלר
נכון, כמו שאמרתי, לא תוקצב דבר - -
עפר שלח
אני מציע לפטר את הפקיד שעושה רשלנות וטועה ב-100%. אני אצביע בעד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יובל, דבר.
יובל טלר
תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה במהלך שנת 2014, והדבר נבע בגלל שהיה תקציב דו-שנתי, לא תוקצב ב-2014 על אף שהוא תוקצב ב-2013. הטעות היתה טעות שנעשתה בתום לב בנושא - -
סתיו שפיר
איך אפשר לטעות בכזה סכום?
יובל טלר
ביחס, ספציפית, לפעולות שנעשות במסגרת ההוצאה בבעלות החטיבה ובבעלות משרד השיכון, כשהחטיבה להתיישבות מבצעת עבורם פעולות גביה, יש כ-3000 נכסים שמושכרים והחטיבה גובה עבורם דמי שכירות.
סתיו שפיר
כמה? 3000?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, בבקשה, הוא עונה עכשיו.
סתיו שפיר
אני שומעת את התשובה שלו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז זהו, מספיק. בבקשה יובל, תמשיך.
עפר שלח
אולי בגלל - - -
יובל טלר
ביחס לכפרי סטודנטים – החלטת הממשלה בנוגע לכפרי סטודנטים מדברת על הקמת כפרי סטודנטים בנגב ובגליל. ולכן, מדובר רק על הקמת כפרי סטודנטים בנגב ובגליל - -
סתיו שפיר
ולמה החטיבה אחראית על לספק שירותי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, תמשיך הלאה. אתה עונה רק למי שאני אגיד.
סתיו שפיר
זו היתה חלק מהשאלות שלי, ניסן.
יובל טלר
החלטת הממשלה בנושא הזה, שהתקבלה ב-11.12.13 קבעה שהמשרד לשירותי דת יעביר לחטיבה להתיישבות 1.7 מיליון - -
משה גפני
למה? כדי ש"הבית היהודי" ישלוט בזה? למה?
יובל טלר
- - למתן תמיכות סיוע לסטודנטים ל-200 - -
סתיו שפיר
איזה עמותות יקבלו את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יובל תודה, סיימת.
סתיו שפיר
הוא לא סיים כלום. איזה עמותות יספקו את שירותיי - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
די. רבותי, מי בעד לאשר - -
סתיו שפיר
ניסן אנחנו לא סיימנו. איזה עמותות? - - -
בועז טופורובסקי
ניסן, יש לי שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, התחלתי כבר להצביע. עוד מעט.
בועז טופורובסקי
אין בעיות, אני רוצה התייעצות סיעתית בבקשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, יש עוד פניה ותוכל לשאול את השאלה.
יעקב ליצמן
היה על זה אתמול.
קריאות
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד קריאה מספר - -
סתיו שפיר
אנחנו רוצים התייעצות סיעתית. - - -
בועז טופורובסקי
- - - אני רוצה עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך עוד דקה.
בועז טופורובסקי
אני רוצה עכשיו. אתם מערבבים כפרי סטודנטים עם המתנחלים - - - אם שחיתות פוליטית, זה מה שתקבלו. התייעצות סיעתית.
קריאות
בועז, היית יו"ר התאחדות סטודנטים - - - מה קרה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, בועז...
בועז טופורובסקי
- - - אני לא רוצה.
גילה גמליאל
אבל זה השר שלך הגיש לנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד פניה מספר 396 ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 8
נגד – 5

נמנעים – אין
ההעברה אושרה.
בועז טופורובסקי
אני לא מבין מה הבעיה, אני רוצה התייעצות סיעתית. - - - שגית, זה עבירה על התקנון, נכון? מה שעכשיו קורה?
שגית אפיק
הוא התחיל להצביע כשביקשת.
בועז טופורובסקי
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.

אני עובר באותה חוברת לפניה השנייה של החטיבה, 413-415. מי יסביר אותה? יובל.
יובל טלר
הקביעה נועדה לתקצוב סך של כ-19 מיליון שקלים להוצאה ו-25 מיליון שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה לתקציב החטיבה להתיישבות למטרות הבאות: תקצוב של 7.2 מיליון שקלים למימון הרשאות עבר, שניתנו לשיקום תשתיות. כ-25.7 מיליון שקלים להשתתפות המועצות בשיקום תשתיות. אתמול העבירה הוועדה החלטה על תקצוב הרשאה להתחייב בסך 30 מיליון שקל לשיקום תשתיות במגזר הכפרי. השבעה מיליון שמועברים פה הם כנגד הרשאות עבר שניתנו, מימון של אותן ההרשאות. ה-25.7 מיליון שמתוקצבים כהוצאה מותנית בהכנסה מיועדים להשתתפות של המועצות המקומיות - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אני אצטרך להוציא את האנשים מסביב. אני מבקש לא לדבר.
יובל טלר
- - ותקציב הפעילות. כמו כן, מדובר בהעברה של ארבעה מיליון שקל עבור מימון הרשאות עבר שניתנו בנושא של פיתוח תשתיות התיישבות. הומרו בעבר, היה תקציב מזומן בתקציב החטיבה להתיישבות. התקציב הומר להרשאות. כנגד ההרשאות שבוצעו אנחנו מעבירים להם היום ארבעה מיליון שקלים למטרה הזאת.

עוד העברה של חמישה מיליון שקלים למימון תכנית פיתוח החקלאות בגולן בהתאם להחלטת ממשלה 1170. וכן, העברה של 2.5 מיליון שקלים ממשרד הקליטה לחטיבה להתיישבות להחלטת ממשלה בנושא התכנית האסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות ביישובי הפריפריה בנגב ובגליל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. בועז, אתה רוצה לשאול?
בועז טופורובסקי
רציתי לשאול על ההעברה הקודמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, בבקשה, יש לך דקה.
סתיו שפיר
ראשית, יובל, לא קיבלתי תשובות לשאלות הקודמות, והן שאלות כלליות. אנחנו חשפנו שבתקציב 2014, הוא התקציב היחיד שהגיע לידי של החטיבה להתיישבות במלואו. הוא לא הגיע מהחטיבה להתיישבות אלא דווקא ממשרד האוצר. בתקציב הזה העבירה החטיבה עשרות מיליוני שקלים לעמותות פוליטיות שלא קשורות במנדט שלה לחיזוק ההתיישבות. העבירה 75% מהתקציב שלה ליהודה ושומרון. רק עלי לבדה קיבלה יותר כסף מכל רמת הגולן ביחד, יושב פה ראש המועצה אלי מלכה. רק בית-אל לבדה קיבלה יותר כסף מכל הגליל והנגב ביחד מתקציב החטיבה להתיישבות. אנחנו יושבים פה ונלחמים על זה שכל האזורים בפריפריה יקבלו תקצוב באופן שווה והוגן. זו המטרה שלנו ואני בטוחה שזו גם המטרה שלך באגף תקציבים. ועל כן, אני שואלת: איך אתם עומדים לפקח על כך שהתקציב הזה אכן יגיע אל הגליל, הנגב והגולן? איך אתם מפקחים על החטיבה להתיישבות, שהיא גוף שלא חייב לא במכרזים, לא בחופש המידע ולא בשום חשיפה של התקציבים שלו. איך אתם עומדים לפקח עליו? מי הם הארגונים שהולכים לקבל את הכסף ישירות? - - - מי מקבל את הכסף הזה? מה שמות העמותות? - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, תודה.
סתיו שפיר
- - איך אתם מייצרים מצב שבו לא יהיה קשר פוליטי כל כך הדוק, שחברי מפלגה, חברי הרשימה של ניסן סלומינסקי מקבלים כסף במיליוני שקלים לעמותות שלהם, שפועלות ברמת-אביב ג'. אני מבקשת את תשובותיך לשאלות האלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו, תודה, את עברת את הזמן. יובל, בכל מה שקשור לנושאים פוליטיים אתה לא חייב לענות - -
סתיו שפיר
הכסף הזה פוליטי אז אפשר לא לעשות העברות תקציביות בכלל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - תענה תשובה בבקשה.
יובל טלר
הפיקוח שמשרד האוצר מבצע על החטיבה מבוצע באמצעות החשבת של החטיבה, שהיא עובדת של החשב הכללי במשרד האוצר. החשבת מוודאת שכל הקצאות התקציבים מבוצעות על פי כל דין ובצורה שוויונית. אנחנו עובדים עם החטיבה על זה שהקצאות התקציבים יבוצעו בהתאם להחלטה בצורה של שליש-שליש-שליש בין שלושת המחוזות שבהם - - -
סתיו שפיר
אני אשלח לך את המחוזות, זה לא התקצוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה תמשיך.
סתיו שפיר
איך שליש-שליש-שליש אם בית-אל מקבלת יותר מהגליל והנגב ביחד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יובל תמשיך.
יובל טלר
כשאנחנו מדברים על שליש-שליש-שליש, אנחנו מדברים על כל הקצאות תקציביות ככל שיש עודפים שהועברו משנים קודמות. עליהם אנחנו לא יכולים להגדיר כשליש-שליש-שליש. ספציפית לגבי בית-אל - -
עפר שלח
הנה הענין – בסוף השנה אתם מעבירים הוצאות מותנות בהכנסה, גם אם זה דורש עוד 25 מיליון כהוצאה מותנית בהכנסה, אז אנחנו כבר בפי שלוש. אחר כך אתם קוראים לזה "עודף מחויב" ואחר כך אתם אומרים שזה לא נכנס לשליש-שליש-שליש. יושבים פה ידידיי הטובים אלי מלכה וחיים ילין. הם מוחזקים על ידיכם כבני ערובה מפני שהכסף שאמור ללכת אליהם לצפון ולדרום, הוא מותנה בזה שרוב הכסף ילך למקומות האלה שאתה אומר לי שזה שליש-שליש-שליש, והמספרים אומרים שממש לא.
סתיו שפיר
75% זה לא מספר שאפשר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יובל, בבקשה.
סתיו שפיר
יותר מזה, ההצעה מותנית בהכנסה - - - וקיבלה עד סוף השנה הקצאה של עוד 1200%.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יובל תענה. הם לא קיבלו רשות אז אתה תענה עכשיו למה שקודם היה.
יובל טלר
ההחלטות שליש-שליש-שליש, כשמדובר על הקצאות תקציבים לתשתיות התיישבות, שהן הקצאות שוויוניות. במידה ויש החלטות ממשלה ספציפיות שמדברות על הקצאות תקציבים לאזורים מסוימים, כדוגמת ההקצאה לבית-אל שבוצעה בשנה שעברה - -
משה גפני
זה החלטת ממשלה היתה?
יובל טלר
בהחלטת ממשלה.
משה גפני
כשלפיד היה שר האוצר? אני לא מאמין למשמע אוזניי.
יובל טלר
כן, בממשלה הקודמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בממשלה הקודמת. זה היה בפינוי.
משה גפני
הוא אמר לפני שנה.
סתיו שפיר
זאת היתה החלטת ממשלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סיימת יובל?
סתיו שפיר
הוא לא סיים, סליחה. יובל, תסיים בבקשה את דבריך. מה אתם עושים במידה ובסוף אתם מגלים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד פניה לוועדה - - -
עפר שלח
רגע, מה זה? התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז שאלתי את בועז, הוא אמר לי שלא.
בועז טופורובסקי
לא אמרתי התייעצות סיעתית, אמרתי שאין לי מה לשאול.
סתיו שפיר
ניסן, אתה טועה. אני מאד רוצה להצביע בעד העברה של כסף לגליל ולנגב ולרמת-הגולן, ואתה לא מאפשר לו לענות תשובות. אתה מונע מאתנו לעשות הצבעה נכונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, 5 דקות התייעצות סיעתית, עד 13:07.

<(הישיבה נפסקה בשעה 13:02 ונתחדשה בשעה 13:07.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד פניה לוועדה 413-415 ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 8
נגד – 4

נמנעים – אין
הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניה אושרה.
קריאה
רביזיה על הרביזיה.
סתיו שפיר
- - - אחר כך תדע שהכסף עובר באמת לאן שהוא צריך לעבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, עכשיו אנחנו עוברים לעוד פניה אחת של החטיבה, שנגמור אותה. בחוברת השנייה בעמוד 8, 570-571. יובל בבקשה.
יובל טלר
הפניה נועדה לתגבור תקציב החטיבה להתיישבות בסך של כ-40 מיליון שקל לצורך פיתוח תשתיות התיישבות בהתאם להחלטת ממשלה 2119 בנושא פיתוח ההתיישבות הכפרית והחקלאית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסביר טיפה מה זה ההחלטה?
משה גפני
באיזה תאריך היתה ההחלטה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רב מוישה, רגע.
משה גפני
באיזה תאריך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יובל בבקשה, דבר רק למיקרופון.
יובל טלר
החלטת הממשלה בנושא פיתוח ההתיישבות הכפרית והחקלאית - -
משה גפני
מתי היתה ההחלטה?
יובל טלר
- - ההחלטה קובעת שלצורך פיתוח ההתיישבות הכפרית והחקלאית יועברו לתקציב החטיבה עד 130 מיליון שקל. במסגרת זה מועבר עכשיו 40 מיליון שקל לתקציב החטיבה להתיישבות. בחלקה השוויונית בין שלושת המחוזות, שליש-שליש-שליש – שליש למחוז דרום, שליש למחוז צפון ושליש למחוז מרכז - -
סתיו שפיר
איפה מחוז דרום מופיע פה?
זבולון כלפה
מופיע שם 13 ומשהו מיליון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך הלאה, תסיים את ההצגה.
יובל טלר
- - ההחלטה התקבלה ב-22.11.14 - -
סתיו שפיר
איזה חוברת זאת? על איזה העברה אתה מדבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בחוברת השנייה בעמוד 8. סיימת? תודה. מיכל, רצית לשאול?
מיכל בירן
כן. בעצם זה לא לשאול, זה יותר להגיד: בסופו של דבר, יש פה דילמה, ודילמה אמתית – כל דבר שכתוב עליו "החטיבה להתיישבות" ,בצדק כולנו - אין לנו טיפה של אמון בזה שזה הולך לאיזו שהיא מהמטרות שאתם מצהירים עליה בעקבות התנהלות ארוכה מאד ולא בכדי. מצד שני, כן יושבים פה ראשי מועצות עם שני שליש שאמורים ללכת לצפון ולדרום ושוב, האמת היא שלו הייתי מאמינה למה שכתוב כאן אז לא היתה לי דילמה בכלל. אני כן רוצה לראות אם אתם יכולים לספק עוד פרטים כדי שלפחות דעתי תוכל לנוח כי כרגע אני מודאגת. אם הייתי יודעת באמת ששני שליש הולכים לצפון ולדרום, יש פה חשיבות, יש פה צורך. לפחות מבחינתי זה אומר שאני יכולה לבלוע את השליש האחרים אבל אני רוצה לדעת שלשם זה הולך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. סתיו, רצית לשאול, בבקשה.
סתיו שפיר
כן, תודה. ראשית, לא קיבלתי עדין תשובות לשאלות הקודמות שלי. התנהלה פה הצבעה בלי שהבנו מה באמת המידע שעומד על הפרק. אני מסכימה לחלוטין עם חברתי מיכל. אנחנו מאד רוצים להצביע בשביל העברת כספים לבניה ולהרחבת ההתיישבות בכל רחבי הארץ אבל אני מסתכלת פה על כמה העברות שונות: בהעברה אחת אתה דוחף את מרחב צפון ביחד עם מרחב מרכז של החטיבה. מרחב מרכז זה תמיד הרוב ליהודה ושומרון. בהעברה אחרת אתה שוב דוחף את מרחב צפון ומרחב דרום ביחד עם מרחב מרכז, ומרחב מרכז הר חברון. אני מסתכלת על העברה 570 ואנחנו על 415. אתם מערבבים את הסכומים. ביקשנו מכם אתמול פעם אחר פעם, תפרידו. אנחנו רוצים לדון בהעברה לצפון בנפרד מהעברה ליהודה ושומרון. מדובר בנושאים שונים. אנחנו רוצים לדון בהעברה לדרום בנפרד מהעברה לכל מיני עמותות שעושות זהות יהודית בבתי ספר. אתם יודעים שזה הדבר הנכון לעשות ואתם דוחפים את הדברים האלה ביחד כדי לסחוט פה את חברי הכנסת ואת ראשי המועצות - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו תודה.
סתיו שפיר
- - שצריכים לבוא עכשיו ולהתחנן על נפשם כדי לקבל תקציב שכבר הובטח להם לפני שנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז בבקשה.
בועז טופורובסקי
אני רוצה לדעת בכל עשרות אם לא מאות ההעברות שקיבלנו בימים האחרונים, כמה סך הכל כסף יש להתנחלויות? זאת השאלה שלי, כולל ההעברה הזאת. אתה יכול לענות לי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. מאחר ויש לנו כאן אורחים חשובים - -
משה גפני
אתה מתעלם ממני באופן מכוון? ביקשתי לדעת - -
בועז טופורובסקי
שאלתי שאלה ואתה לא עונה לי על השאלה?
גילה גמליאל
האם "יש עתיד" שינו אסטרטגיה? עכשיו עברתם לאופוזיציה ולא תוקפים חרדים, תוקפים את יהודה ושומרון?
בועז טופורובסקי
לא, יש לי גם שאלה לגבי החרדים, אל תדאגי.
יעקב ליצמן
בועז, הם שינו גם שם מ"יש עתיד" ל"אין עתיד".
היו"ר ניסן סלומינסקי
גפני בבקשה.
משה גפני
אני ביקשתי לדעת את הדבר הכי קצר: - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אמר לך את התאריך.
משה גפני
הוא לא אמר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אמר לך את התאריך של החלטת הממשלה, אני שמעתי. 24 לאוקטובר.
משה גפני
אני מבקש לדעת - - -
יעקב ליצמן
גפני, תשאל אותו מתי הוא - - -
משה גפני
אני מבקש באופן קבוע, היות וההחלטות כאן וההעברות - -
בועז טופורובסקי
אני לא מבין למה לא עונים. למה אנחנו שואלים שאלות אם לא עונים?
משה גפני
- - יש פה חוברות של העברות. אני מבקש לדעת על כל ההעברות האלה והחוברות, אני רוצה לדעת האם זה היה בתקופתו של יאיר לפיד כשר אוצר? אני מבקש מהרפרנטים שיתנו תושבה על זה, לי זה משנה. אני לא יודע, אולי לך זה לא משנה, לי זה משנה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי.
יעקב ליצמן
אם לפיד עשה את זה, תצביע נגד?
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, הערה לסדר ולפרוטוקול – יש כאן, בחדר הזה, אנשים שקיבלו החלטות ועכשיו הם מתנגדים להם, ויש אנשים כמו ליצמן למשל, שהתנגדו להחלטות ועכשיו תומכים בהם. בחדר הזה יש רק אדם אחד שהתנגד גם אז וגם עכשיו. אחד בלבד בחדר הזה - -
משה גפני
לכן מחזרים אחריך עכשיו, גם היהודים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חיים, כמה מילים. יש לנו אורחים וחיים ביקש לדבר, אני אכבד אתכם. אני מתנצל שקודם לא שמתי לב שאתה נמצא פה.
חיים ילין
אני רק באתי לוודא שבעצם ה-40 מיליון שקל הזה, כולם מבינים שהם הכרחיים גם לדרום וגם לצפון. הבדיחה מדברת שהמלאך יורד ושואל את אחד היהודים: תבקש מה שאתה רוצה, השכן שלך יקבל פי שתיים. מתוך טוב ליבו הוא אומר: תוציא לי עין אחת. למה אני אומר את זה? למה אתה צוחק גפני? בשביל שלשכן יוציאו שתיים - -
משה גפני
אני אשתמש בזה אחר כך.
חיים ילין
תשתמש בזה אחר כך כי זה בדיוק מה שנאמר פה. בעצם, תוציאו להתנחלויות עין אחת ולנו שתיים. עכשיו, למה החיבור הזה נעשה? - -
עפר שלח
דרך אגב, לי הוציאו עין אחת ולא ראיתי שלמישהו אחר הוציאו שתיים.
חיים ילין
עפר, אי לכך שאני מייצג גם את - - - אז אלון שוסטר, גם יש לו עין אחת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, די. ליצמן.
יעקב ליצמן
שנתיים עשיתם לנו את זה.
עפר שלח
בלמנו בשנתיים האלה יותר כסף מהחטיבה - - - לא מה שאתה העברת כשהיית יו"ר ועדת הכספים.
משה גפני
מה פתאום? לא היה דבר כזה. לא היו העברות כמו שהיו בקדנציה הזאת. תאמין לי, לא היה דבר כזה.
חיים ילין
אני רוצה להגיד שכל הכספים האלה, לפחות מה שעובר לצפון ומה שעובר לדרום, זה נעשה בתיאום ובשיתוף יחד עם ראשי מועצות. זה מכפיל כסף ואני אסביר לכם: זה מכריח אותנו, כראשי מועצות, על כל שקל של החטיבה גם אנחנו חייבים לשים שקל. זה חלק מהתקציבים שאתם אישרתם פה לפני זה. זה עובד שקל מול שקל, זה מכריח אותנו ללכת למשרדים אחרים, לגייס כסף למען הפרויקטים האלה.

עכשיו, בנושא השקיפות של ועדת הכספים מול החטיבה - זה דיון אחר. אני אומר, ואני מייצג פה את הפריפריה, את הדרום ואלי את הצפון, יורם את הצפון. אני אומר לכם שיש שקיפות מלאה כלפינו. החטיבה מוציאה חוברת כל שנה על כל הפעולות שבוצעו, ואני מוכן באופן אישי להביא לכם אותם ושתראו מה נעשה.
בועז טופורובסקי
חיים, אני יודע משתמשים בך - - - כולם רוצים. למה הם מכניסים גם את ההתנחלויות?
חיים ילין
אני יכול להגיד לכם שמתוך 14 מיליון שקל לדרום, סדר גודל של שמונה מיליון מגיעים לעוטף עזה. זאת אומרת, זה 16 מיליון לעוטף עזה, זה עוזר לנו - -
סתיו שפיר
חיים, אבל אם יש שיתוף פעולה כל כך הדוק, למה אתם לא מבקשים מהחטיבה לא לשים אותך באותה העברה תקציבית? לא לשים אותך ואת העמותה של גרופר ו"הבית היהודי" באותה העברה תקציבית?
חיים ילין
- - - זה לא עמותות, זה אלינו.
סתיו שפיר
- - - לפני רגע הוא אמר את זה.
חיים ילין
תצביעי נגד הסעיף הקודם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, יש בקשה להתייעצות סיעתית של דב ליפמן. ב-13:22 אנחנו מקיימים את ההצבעה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 13:18 ונתחדשה בשעה 13:22.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד פניה מספר 570-571 ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 9
נגד – אין

נמנעים – אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.
סתיו שפיר
מה שקורה בוועדה הזאת זה פשוט סחטנות לשמה. לא התקבלה פה תשובה אחת מלאה על השאלות שאנחנו שאלנו. כשמעמידים את - - - אל מול הסחטנות הזאת במקום לנהל פה את הדברים בצורה ישרה.
זבולון כלפה
גם תשאלו שאלות אמתיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אנחנו חוזרים לתחילת החוברת הדקה, שהראשון שבה זה 508-510. משרד ראש הממשלה, מי מציג את זה? אנחנו עכשיו נתקדם כסדר ואפשר להגיע להסכמה כוללת.
סתיו שפיר
זה העברות חדשות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, כולן חולקו - -
סתיו שפיר
חולקו מתי? אפשר לבקש מהיועץ המשפטי הסבר למה שקורה בוועדה היום? אם ניסן מרשה לייעוץ המשפטי לדבר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סליחה, עוד פעם אחת אני באמת אבקש ממך לצאת. החוצפה שלך גוברת. ביקשת ואם ניסן ירשה לך את כל הסיפור הזה, הלכה התקשורת כבר, לא צריך. בבקשה.
סתיו שפיר
עברו פה היום מאות מיליוני שקלים, רובם אנחנו לא יודעים לאן. אפשר להבין האם ההעברות של הבוקר מגיעות עכשיו להצבעה? מה זה ההעברות החדשות? אתמול העברתם עוד העברות באמצע היום, כולם פה כבר מבולבלים, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו הולכים להצביע.
בועז טופורובסקי
הגיעו דקה לפני הישיבה ההעברות האלה.
שגית אפיק
ההעברות שהועברו דקה לפני הישיבה, למיטב הבנתי לא יעלו פה היום, נכון לשלב הזה. ההעברות שהועברו אתמול במייל על ידי מזכירות הוועדה – נמצאות כרגע לפניכם.
סתיו שפיר
לא ניתן לנו זמן לשאול שאלות את אנשי האוצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עברנו על זה כבר אתמול - -
סתיו שפיר
מה, אז זה שעוברים על הנוהל, מבחינת הייעוץ המשפטי זה בסדר?
שגית אפיק
לא, אבל כפי שהסברנו אתמול, אנחנו רואים בזה נסיבות חריגות מאד שקורות אחת לכמה שנים.
סתיו שפיר
אז אני מבקשת חוות דעת בכתב בבקשה על הסיפור הזה מהיועץ המשפטי, להבין איך מתנהלת הוועדה בימיה האחרונים של הכנסת בצורה שהיא פשוט בזאר תורכי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ניר בבקשה.
ניר אמסל
הפנייה הזאת נועדה לבצע מספר פעולות: הראשונה – זה לתקצב בהרשאה להתחייב סך של 125 מיליון שקל למשרד ראש הממשלה לצורך ביצוע התקשרות מול חברת "מסע" לשנת הפעילות של 2015. ההתקשרות נעשית שנה מראש - -
משה גפני
מה זה? זה תלמידים מחו"ל שמגיעים?
ניר אמסל
כן.
משה גפני
יש שם גם חרדים?
ניר אמסל
כן. בתכנית "מסע" כ-30% - -
משה גפני
זה לא כשר, החרדים מחוץ לענין.
יעקב ליצמן
יש ויכוח מה ההגדרה של חרדי.
משה גפני
ניסן, למשל, מוגדר כחרדי אצלם. הוא לוקח הרבה כסף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ניר, בבקשה.
ניר אמסל
- - 125 מיליון שקל לצורך התקשרות עם חברת "מסע". העברת סך של 1.4 מיליון לצורך - -
משה גפני
אגב, יש אתם חוזה?
ניר אמסל
ההרשאה להתחייב היא לצורך חוזה.
משה גפני
יש חוזה? מנוסח חוזה ויודעים בדיוק? היו כמה שהגיעו הצעות?
ניר אמסל
בוודאי. יש חוזה, זה עובר - -
משה גפני
הוציאו את תלמידי חו"ל ואף אחד לא מחזיר חזרה. אני לא יודע מה שיהיה, הוא יאשר את זה.
ניר אמסל
- - 1.4 מיליון מתקציב רשות האוכלוסין ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך ביצוע הסקר הביומטרי. העברת מיליון שקל מתקציב המשרד לביטחון פנים - זה בהתאם להחלטת ממשלה לצורך פיתוח ושדרוג תשתיות בכותל, ובנוסף גם ביצוע התאמות פנימיות בתוך סעיף 04 שעיקרן זה התאמות בתקציבי השכר בהתאם לביצוע בפועל, כפי שהסברתי אתמול. בסוף כל שנה אנחנו מבצעים התאמות בתקציבי השכר בהתאם לביצוע של הסעיף בפועל ושל המשרדים השונים בתוך הסעיף. - -
משה גפני
למה אתם מורידים כסף ללשכת השר נהרי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, - -
משה גפני
למה מורידים כסף מלשכת השר נהרי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
זו שאלה ידועה כבר. טוב שעוד לא עשו מיגאל ביבי, נדמה לי שזה פעם היה.
סתיו שפיר
יש לי מספר שאלות – הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, יש פה קיצוץ של ארבעה מיליון שקלים.
ניר אמסל
זה לא קיצוץ.
אחמד טיבי
זה סיוע...
סתיו שפיר
אני הכרתי את המושג "מינוס" כקיצוץ אבל אולי אני מתבלבלת.
ניר אמסל
לא, העברה זה לא קיצוץ, זה ביצוע. כמו שאמרתי, ההתאמות הפנימיות הן או לשם העברה - זאת אומרת שהרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי צריכה היתה להעביר תקציב למשרד כזה או אחר ובפועל יצא שאנחנו דאגנו שהכסף הזה יעבור – דרך אגב, כל התכניות פה הן מועברות. אני יכול לתת דוגמה: פרויקטים מול משרד הכלכלה של האגף לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי – בעצם אנחנו הקצנו תקציב הרשאה להתחייב למשרד הכלכלה במקום תקציב המזומן וכאשר זה ייושם בפועל אנחנו נקצה מזומן. יוצא מפה שבעצם יש תקציב מזומן מיותר בתקציב האגף לפיתוח כלכלי שאותו אנחנו מייעדים עבור תשלום במקומות שחסר שכר או לשימושים אחרים בתוך המשרד. במקרה הזה זה לצורך השלמה של גירעונות שכר, כמו שאמרתי. התאמה של תקציב - -
משה גפני
איפה?
ניר אמסל
יש פה בתוך תקציב - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מצביע את טיבי, זה בסדר.
סתיו שפיר
אבל יש לי עוד מספר שאלות. יש פה מלא העברות תקציביות באותו דף ושאלתי רק על תקנה אחת. יש עוד שלוש תקנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד דקה וזהו. אני לא רוצה שנפתח דיון על כל משרדי הממשלה.
סתיו שפיר
לא נתת זמן לענות על שאלות. אתה לא נותן עכשיו זמן לשאול שאלות בזמן הוועדה - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז הנה, נתתי זמן ואני נותן לך זמן. אני נותן לך עוד דקה, בבקשה.
סתיו שפיר
אל תדאג, אני יושבת פה בזמן שאני יכולה ללכת ולעשות פריימריז. תן לי לשאול שאלות ולהבין לאן הכסף עובר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה הפריימריז הכי טוב שלך, זה בסדר.
סתיו שפיר
אז ארבעה מיליון שקלים, לאיזה תכנית הם עוברים?
ניר אמסל
4.1 מיליון שקל הועברו למשרד הכלכלה. אני נותן לך את זה כדוגמה כי יש פה גם נושא - -
קריאות
- - -
ניר אמסל
- - סך של 4.1 מיליון שקל זה תקציבים שצריכים היו לעבור למשרד הכלכלה במזומן. בגלל שלתקציבים יש אופי פיתוחי – זאת אומרת, זה לא שמשרד הכלכלה לוקח אותם ומשלם בפועל אלא לא רק שהוא מתאגד משנה לשנה, אנחנו תקצבנו את זה בהרשאה להתחייב במשרד הכלכלה - -
קריאה
בשנה הבאה?
ניר אמסל
לא, השנה. ביצענו את זה כבר בהרשאות להתחייב למשרד הכלכלה.
יעקב ליצמן
רגע, יש לי שאלה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, רבותי.
סתיו שפיר
יש פה קיצוץ נוסף בשיתוף פעולה אזורי, 15 מיליון. לאן עובר הכסף הזה? ניסן, בשביל מה אנחנו פה? באמת. אני לא באתי לפה כדי להיות חותמת גומי - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתתי לך אבל את לא יכולה לקחת את הכל. גם הוא רוצה לשאול, גם אחרים רוצים.
סתיו שפיר
אז כולם ישאלו, יש זמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לך יש זמן. אין זמן.
סתיו שפיר
זה התפקיד שלנו, ניסן. לשאול באמת כי מקצצים למגזר הערבי, אז הם לא אמורים לשאול על זה שאלה? לך זה לא מפריע?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז תשאלי למה מקצצים במגזר הערבי ותקבלי תשובה.
סתיו שפיר
שאלתי על תקנה 045501 ועל 045601. אתה בטח מתאר לך מה השאלות שלי, אתה יכול להגיד את זה מראש.
ניר אמסל
לאיזה תקנה? 0455?
סתיו שפיר
"תכניות מיוחדות" - מה זה תכניות מיוחדות? המשרד לשיתוף פעולה אזורי - מה זה ההורדה של ה-13 מיליון שקלים. נציבות שירות המדינה - לאיפה הכסף הזה הולך, 10 מיליון שקלים? ביצוע סקרים חיצוניים... אתם דחפתם איזה עשר העברות תקציביות בתוך אותו דף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין מה לעשות.
סתיו שפיר
אין מה לעשות, אז בואו נדחוף את כל תקציב המדינה לאותו דף ולא ניתן לאף אחד לשאול שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אז תצביעי נגד, אני מבין אותך. אתה רצית התייעצות סיעתית?
בועז טופורובסקי
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ליצמן, אתה רצית לשאול?
יעקב ליצמן
כן. תגיד לי, איזה סקרים אתם עושים?
ניר אמסל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עושה המון סקרים. רשימה יותר מפורטת של סקרים - -
יעקב ליצמן
לא צריך תשובה.
ניר אמסל
הסקרים האלה, ספציפית, שמדובר פה, בהעברה הזאת - -
יעקב ליצמן
זה לפריימריז גם?
ניר אמסל
לא, זה מינה צמח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני אחפש כמה העברות שאני לא אעביר אותן.
ניר אמסל
יש שני סקרים ביומטריים שהלמ"ס מבצע עבור משרד הכלכלה – אחד זה סקר דרכונים ביומטריים. לצערי, אין לי פה פירוט מדויק מה הם עושים בפועל בסקר אבל זה סקרים של היתכנות. אחד זה דרכונים ביומטריים והשני זה הסקר הביומטרי עבור המאגר הביומטרי אבל לצערי, אני לא יודע מה הפעולות - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טיבי, רצית לשאול? אתה רוצה התייעצות סיעתית?
בועז טופורובסקי
כן, בבקשה.
סתיו שפיר
ניסן, אני מוחרמת פה? אתה פשוט לא נותן לו לענות לשאלות שלי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מוחרמת. את היחידה שכל הזמן שואלת וכל הזמן עונים לך. כל הזמן עונים רק לך כמעט.
<(הישיבה נפסקה בשעה 13:32 ונתחדשה בשעה 13:37.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אני מתכוון להצביע. פניה מספר 508-510 – מי בעד הפניה ירים את ידו?
הצבעה

בעד – 8
נגד – 1
נמנעים – אין

הפניה אושרה.
סתיו שפיר
אתם מצביעים בלי לדעת על מה אתם מצביעים. רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.
סתיו שפיר
אני מודיעה מראש שאני לא ראיתי חלק מההעברות ואני אגיש רביזיה על כל מה שלא התאפשר לנו לשאול עליו שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין בעיה, גם ככה היית מגישה, זה בסדר. את ההעברה הקודמת אישרנו כבר אז אנחנו עוברים להעברה השלישית בעמוד 11 - 584-586, משרד ראש הממשלה – שירותי דת. מי מציג את זה?
קריאה
כבוד היושב ראש, יובל טלר שמייצג את זה יצא החוצה לרגע, אז אין מי שיציג את זה כרגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה זה "רגע"?
קריאה
נראה לי שהוא יחזור עוד כמה דקות.
בועז טופורובסקי
ליצמן, זה הכסף שקנו אותם?
יעקב ליצמן
כן, כן, רק תגיד לי איזה סעיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אנחנו עוברים להעברה הבאה וחזור. 546-547, מי מציג את זה? רשויות מקומיות - פנים. אני מבקש מהרפרנטים – תישארו בפנים, גם ככה אנחנו לחוצים.
ניר אמסל
הרפרנט לא נמצא פה כרגע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איתי, איפה אתה? זה ממש לא בסדר. הם לא נמצאים, הם יצאו לרגע.


אני קופץ לעמוד - -
בועז טופורובסקי
אולי לא נעים לו להיות - - -
יעקב ליצמן
יש קומבינה עם הרפרנטים? יש קומבינה ששלחת אותם החוצה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, עמוד 30 - - - 540-541.
קרן שפר
קרן שפר, משרד התיירות. הפניה נועדה לתגבר את תקציב פיתוח התיירות של משרד התיירות בחמישה מיליון שקלים. בהתאם לסיכום בינינו לבין משרד האוצר - מה שקורה זה שיש לנו צוות שבוחן פרויקטים תיירותיים. כיוון שהיה חסר לנו עוד תקציב לשני פרויקטים מאד חשובים, אחד פה - הפרויקט הספציפי הזה זה באילת, זה לפיתוח השדרה של חוף התמרים – האוצר ראה לנכון לתקצב אותנו בחמישה מיליון שקלים.
בועז טופורובסקי
מתי הוא ראה לנכון? מתי סיכמתם את זה?
יעקב ליצמן
לפני שבועיים.
קרן שפר
לפני כמה שבועות.
בועז טופורובסקי
כמה שבועות? עם שר האוצר הנוכחי או הקודם?
קרן שפר
שר האוצר הנוכחי, מה זאת אומרת?
יעקב ליצמן
אין שר אוצר נוכחי.
קרן שפר
אני באמת לא יודעת.
סתיו שפיר
מתי שלחתם את הפניה לוועדת ה - - -
קרן שפר
אני העברתי את זה ממזמן והיא אומרת שלפני כמה ימים זה הגיע לוועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אני חושב שזה יכול להיות בהסכמה אבל מי בעד הפניה לאשר את פניה 540-541 לתיירות. מי בעד ירים את ידו.
הצבעה

בעד – 6
נגד – 1
נמנעים – 1
הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.
בועז טופורובסקי
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פניה 542-544, תיירות.
קרן שפר
עמוד 33. הפניה הזאת נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד התיירות לקראת סוף השנה. יש פה תגבור של תקציב השיווק של המשרד בכ-10 מיליוני שקלים, שזה בעצם העברה מתקציב שיווק שהוא בהרשאה להתחייב לתקציב מזומן, זה תקציב של טיסות שכר שלא נוצל השנה בגלל הסכם "שמיים פתוחים".
יעקב ליצמן
מה זה "מזומן"?
קרן שפר
לא, זה היה בהרשאה להתחייב ועכשיו זה חלק ממסגרת תקציב השיווק של המשרד - -
יעקב ליצמן
כשאת אומרת בוועדה כאן "מזומן", זה מעטפות. מה אני יודע מה זה מזומן?
קרן שפר
תקציב הוצאה הכוונה.
בועז טופורובסקי
איזה פעולות שיווק הולכים לעשות?
קרן שפר
קמפיינים בחו"ל. יש לנו ירידה מאד גדולה בעקבות "צוק איתן". אנחנו רוצים להגביר את תקציב השיווק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר את פניה מספר 542-544 ירים את ידו?
סתיו שפיר
רגע, למה אתם מורידים בתקציב ים המלח?

הצבעה

בעד – 7
נגד –

נמנעים –
סתיו שפיר
שנייה, לא שאלתי את השאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל הצבעתי, לא ידעתי שיש לך שאלה. מה אני יכול לעשות?
סתיו שפיר
לא יכולתי לקבל תשובות במייל, אני שואלת שאלות עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אבל התחלת לשאול כשכבר הצביעו.
סתיו שפיר
אנחנו קוראים את ההעברות תוך כדי שאתה מצביע עליהן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רואה שכולם בדעה אחת. נמשיך הלאה. הצבענו על זה אבל תעני לה אחרי ההצבעה.
סתיו שפיר
אז מה זה הקיצוץ בתקציב ים המלח?
יריב לוין
את רוצה שאני אתן לך הרצאה על זה? אין בעיה.
סתיו שפיר
אני אשמח כי אני לא מכירה, אני אשמח לקבל תשובות.
יריב לוין
ניפגש אחר כך בחוץ, לא עכשיו.
סתיו שפיר
אתה כנראה מכיר את זה, אני לא מכירה את זה.
יריב לוין
אני מתכונן לישיבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה אושר כבר. אמרתי שזה אושר.
סתיו שפיר
לא קיבלנו את זה. אז יכול להיות שאתה מקבל מידע שאנחנו לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קרן, תעני לה תשובה קצרה כי זה כבר אחרי ההצבעה. בבקשה.
קרן שפר
היתה פניה דומה לפני כמה זמן שהיה אותו דבר. מה שקורה זה שוב – תקציב יש המלח הוא תקציב בהרשאה להתחייב. המזומן מתוקצב שם לפי החלטת הממשלה אבל אי אפשר לצפות מראש את הביצוע. אז מה שקורה שכרגע יש שם מקורות של מזומן והאוצר מעביר משם, ואחר כך יתגבר שם בהתאם לביצוע.
יריב לוין
כמו שעושים כל הזמן.
סתיו שפיר
זה לא קורה לאחר ביצוע או בהתאם לתכנית?
קרן שפר
זה בהתאם לתכנית.
סתיו שפיר
אז בהתאם לתכנית אתם יודעים בתחילת השנה כמה להעביר.
קרן שפר
אי אפשר לדעת מראש. זה תכנית גדולה, זה כל שלוש שנים.
סתיו שפיר
היא לא מסודרת לפי שנה, מה אמור להתרחש בכל שנה?
קרן שפר
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
קרן די, עד כאן.
סתיו שפיר
ומה קורה אם הוועדה לא היתה מעבירה את הכסף? זה כבר סוף שנה, זה היום האחרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קרן, עד כאן.
סתיו שפיר
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו בעמוד 37.
יעקב ליצמן
הצבעת ולא אמרת שאושר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אושר. אמרתי שאושר. 537-539 גם תיירות, תסבירי בבקשה. עמוד 37א.
קרן שפר
יש פה שני נושאים – נושא אחד זה תגבור - לפני כמה שבועות היה איגום תקציב של החלטת ממשלה על טבריה וזה השלמת סיכום התקציב, זה מיליון שקלים ממשרד הכלכלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה קרן, סליחה.
קרן שפר
יש פה שני נושאים – נושא אחד של תגבור תקציב המשרד בשישה מיליון שקלים. גם כן תקציב על תשתיות, פיתוח תשתיות תיירותיות ועוד מיליון שקלים ממשרד הכלכלה, שזה חלק מאיגום תקציב החלטת ממשלה על טבריה. פשוט משרד הכלכלה העביר לנו באיחור את התקציב.
סתיו שפיר
למה זה עובר עכשיו ולא לפני כן?
קרן שפר
זאת שאלה טובה.
סתיו שפיר
אני שואלת למה?
קרן שפר
כי משרד הכלכלה רק עכשיו העביר לי. אני מאגמת מכל משרדי הממשלה - -
סתיו שפיר
למה?
קרן שפר
כי לא הסתדר להם, אני לא יודעת.
סתיו שפיר
מה זה לא הסתדר? את ביקשת מתי את ההעברה התקציבית הזאת?
קרן שפר
הוא אומר פה שהרפרנט היה במילואים. טכני. ממש נשגב מבינתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד לאשר את פניה 537-539 ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 1
נמנעים – אין
הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה אושרה.
בועז טופורובסקי
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי. ברגע שאנשי התקציבים יגידו לי שהגיעו הרפרנטים של דתות ושל פנים, אנחנו נחזור להעברות האלה. עד אז כנראה גם רשות השידור לא יהיה בדיון.
יעקב ליצמן
אני רוצה בריאות, אדוני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, בעמוד 38 שלנו, פניה 559 של בריאות. בבקשה.
שלמה פשקוס
אני רפרנט בריאות. ברשותך, כבוד היושב ראש, אני אסביר ביחד את 559 ואת 560 כי הן פניות שמתואמות אחת עם השנייה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר. אז רק רגע, שמתם לב שהוא מסביר שתי פניות ביחד כי הן קשורות אחת בשנייה – 559-560.
שלמה פשקוס
הפניה נועדה להעביר שישה מיליון שקלים לארגון "מגן דוד אדום" לטובת נקודות הזנקה ביהודה ושומרון. - -
יעקב ליצמן
כמה כסף?
שלמה פשקוס
שישה מיליון שקלים.
יעקב ליצמן
זה לא מספיק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שניה, רגע.
שלמה פשקוס
- - בנוסף, הבניה נועדה להוסיף תקציב לבתי החולים הממשלתיים בסך של 415 מיליון שקלים, שמהווה תוספת של 285 מיליון שקלים למול שנה קודמת. לצורך ההדגמה – הגדלת תקציב בית חולים "רמב"ם" ב-100 מיליון שקלים, הגדלת תקציב בית חולים נהריה ב-50 מיליון שקלים, הגדלת בית חולים "שיבא" ב-40 מיליון שקלים. זה פניות 559 ו-560.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק רוצה להבין: חוץ מהפניה הזאת יש לנו עוד פניה של הבריאות לתקציב של שאר בתי החולים?
שלמה פשקוס
לא, 560 זה תקציב בתי החולים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולו? כמה זה?
שלמה פשקוס
הוספה של 415 מיליון שקל לתקציב בתי החולים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, 414 זה 559.
שלמה פשקוס
אז אני אסביר: מבחינה טכנית, הגדלת התקציב נמצאת בסעיף 24, הביצוע של התקציב נמצא בסעיף 94. בגלל שבתי החולים הממשלתיים הם מפעלים עסקיים, העברת הכסף דרך סעיף הוצאה שהוא סעיף 24 – בקיצור, הכסף עובר - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי. אז אני חוזר על השאלה: חוץ מההעברה הזאת, של הסכום הזה, יש עוד העברה כספית לבתי חולים פה?
שלמה פשקוס
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת, אם בתי החולים מתנגדים, אז מתנגדים להעברה הזאת?
שלמה פשקוס
נכון.
יעקב ליצמן
כאן השאלה אחרת: אחרי ההעברה הזאת, כמה בתי חולים ממשלתיים יהיו בגירעון? אחרי שהעברת 400 מיליון שקל, האם הם יישארו בגירעון או לא?
שמעון סולומון
ליצמן, יש בית חולים שהוא לא בגירעון?
יעקב ליצמן
לא, אם אני רוצה להיות שר הבריאות, סגן שר הבריאות, אני רוצה לדעת שאני מקבל שולחן נקי ולא מה שהשרה השאירה לי, חורבן גדול שם.
שלמה פשקוס
התשובה היא שעדין לא ניתן לדעת באופן - -
יעקב ליצמן
אני יודע, למה אתה לא יכול לדעת? בא תשאל אותי ואתן לך הדרכה בדיוק כמה חובות יש שם. את יודע גם כן, אני מכיר אותך.
שלמה פשקוס
בתי חולים זה מפעל מאד מסובך. יש הרבה העברות תקציב בתוך בתי החולים. יש תאגיד בריאות - -
יעקב ליצמן
אנחנו כרגע בדצמבר, ואתה יודע שהם בגירעון לפחות של עוד 200-250 מיליון שקל. למה העברת רק 414?
שלמה פשקוס
התקציב הזה הוא הגדלת תקציב בתי החולים - -
יעקב ליצמן
שמעתי, הגדלה "שמגדלה", אבל שאלתי אותך אם אחרי ההגדלה אתה עדין בחובה? הם עדין בחובה?
שלמה פשקוס
מדובר בהגדלת תקציבית מאד גדולה של תקציב בתי החולים - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אני מציע - -
יעקב ליצמן
רק עוד שאלה: מה עם מד"א?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תראה, פנו אלי מנהלי בתי חולים ואמרו שבתקציב הזה חסר 250 מיליון ולכן, זה יהרוס אותם לגמרי. הם מעדיפים שלא לאשר מאשר לאשר את זה כך. אתה יכול להסביר לי את זה?
יעקב ליצמן
אני נגד. - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
שניה, אני רוצה להבין, זה פער גדול מאד שאני רוצה להבין.
שלמה פשקוס
זה נכון שבתי החולים טוענים שהם צריכים עוד תקציב, זה נכון. בתי החולים דורשים תקציב בגידול שהיה בשנה שעברה בהיקף מאד מאד גדול. לאחר ביצוע עבודה מעמיקה שנעשתה עם משרד הבריאות ושלנו, אנחנו סבורים שהתוספת הזאת היא תוספת שבוודאי בשלב זה היא הנכונה לבתי החולים הממשלתיים. היא תיתן להם את האפשרות ודאי להגיע - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני הבנתי. אני פונה לחבריי - אם מקובל עליכם שנאשר את זה אבל אני אגיש רביזיה, רק אני, כדי שנוכל להמשיך את הליבון עם בתי החולים ולוודא האם באמת - כי אני רוצה שתהיה איזו שהיא הבנה. אני לא רוצה שבתי החולים ירגישו עד כדי כך קיפוח. מצד שני, אני לא רוצה סתם שלא נאשר ואחר כך גם את זה לא יהיה. כדי לתת עוד קצת זמן לדיון, אז אם חבריי מסכימים נאשר את זה עם רביזיה שלי כדי - -
סתיו שפיר
אני רק רוצה לשאול שאלה, אם אנחנו כבר מאשרים כי ברביזיה אנחנו לא - -
יעקב ליצמן
רגע, רגע, אני עדין בשאלות: קודם כל, לגבי ההצעה אין לי בעיה אבל אני אומר לך את דעתי: גם אלי פנו בתי החולים, אני בעד להוסיף להם, צריך להוסיף את זה בהחלט. 250 או אני לא יודע - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אולי פחות. נגיע לאיזו שהיא הבנה.
יעקב ליצמן
- - אני הולך לדבר עם האוצר על זה גם כן. אבל את הכסף הזה, אם המערכת לא תקבל זה הכל יתמוטט - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן אמרתי שאני אאשר את זה. הרביזיה שלי - -
יעקב ליצמן
אבל אני רוצה לשאול אותו לגבי מד"א – קיבלת את הכסף הזה עבור יהודה ושומרון? כן? עכשיו, יש להם גם 11 מיליון שקל "צוק איתן" שלא העברת אליהם.
שלמה פשקוס
הפניה הזאת היא פניה של בתי החולים, היא לא פניה של תקציב המשרד. פניה של תקציב המשרד תגיע לוועדה בקרוב, שזה תקציב 24, פניה סופית של המשרד - -
יעקב ליצמן
על "צוק איתן"?
שלמה פשקוס
פניה סופית של סוף שנה, שנת 2014 - -
יעקב ליצמן
זאת אומרת שיש עוד העברה.
שלמה פשקוס
נכון, תהיה עוד העברה בסעיף 24.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקי. סתיו, רצית לשאול?
יעקב ליצמן
11 יש שם?
שלמה פשקוס
אני עדין לא יודע באופן סופי מה יהיה בהעברה הזאת.
יעקב ליצמן
אני יכול לרענן את זיכרונך, שהיה מדובר על 11?
שלמה פשקוס
נכון שיש דרישה של מד"א ל-11 מיליון שקל בגין "צוק איתן".
יעקב ליצמן
לא, אתה הולך אתי סחור סחור. שאלתי אותך אם היה עם משרד האוצר סיכום אגב ה-11 מיליון שקל "צוק איתן" למד"א?
שלמה פשקוס
אין, לא שאני מכיר.
יעקב ליצמן
אז כמה כן?
שלמה פשקוס
אין עדין סיכום על סכום שיועבר למד" בגין "צוק איתן".
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע, זאת גם בעיה שנצטרך לפתור. סתיו בבקשה.
סתיו שפיר
תסביר לנו בבקשה את פעילותכם פה: יש פה דברים כמו למשל בית חולים "רמב"ם" – מינוס 19 מיליון. ואז הוצאות שכר פלוס. יש פה כל מיני שינויים פנימיים שאני לא מבינה למה הם באים אלינו כהעברה, אם היה אפשר לבצע אותם פנימית, מכניסים ומוציאים. נהריה פתאום מינוס 12. רק שנבין איך הטבלה הזאת עובדת – לפני כמה ישיבות אמנם דנו בתקציב 2015 אבל סופר לנו שגם יש סיכום של העברה של עוד 350 מיליון שקלים לשנת 2014 למשרד הבריאות - -
יעקב ליצמן
למה? לאיזה סעיף?
סתיו שפיר
לקיצור תורים. זה היה סיכום מוקדם. לפני העברת תקציב 2015 זה היה אחד הסיכומים. היה אמור לעבור כסף פה, בוועדת הכספים, של תוספת לקיצור תורים.
יעקב ליצמן
השרה ביטלה את זה כנראה.
סתיו שפיר
נאמר לי גם על ידי אנשי המשרד שיש סיכום כזה, חתום ומוכן עם משרד האוצר.
יעקב ליצמן
תשאל אותם גם מה עם השיניים עד גיל 14? זה חתום והם לא קיבלו - -
שלמה פשקוס
אני אענה: לגבי מה ששאלת עבור בתי חולים – צריך להסתכל על סעיף 94, שהוא סעיף מיוחד, וצריך להסתכל על כל בית חולים - הכנסה מול הוצאה. ברגע שאתה מתקן לו את ההכנסה כלפי מטה, אתה צריך לתקן גם את ההוצאה כלפי מטה, זה תחומי פעולה נפרדים ולכן זה חייב לבוא לאישור של הוועדה. אני מתקן את ההכנסה כלפי מטה כי בית חולים, לפי תחזית הביצוע שלו יהיה לו פחות הכנסה, ואני מתקן גם את ההוצאה כלפי מטה כאשר בסך הכל, אני יכול להקריא לך את המספרים, איך הם מתנהגים בסך הכל. בסך הכל אני מגדיל את התקציב ב-415 מיליון שקל.
סתיו שפיר
בכל בית חולים? יש בתי חולים שיורד להם התקציב.
שלמה פשקוס
אין בית חולים שיורד לו התקציב.
סתיו שפיר
אוקי. ולגבי ההבטחה ההיא של ה-350 מיליון?
שלמה פשקוס
ההבטחה של 350 מיליון שקל – זאת היתה מחויבות לתקציב 2015 במסגרת יישום המלצות "ועדת גרמן". נכון לעכשיו, תקציב 2015 הוא תקציב שלא אושר על ידי - -
סתיו שפיר
הוחלט שה-350 עובר על 2014.
שלמה פשקוס
לא מכיר העברה כזאת.
סתיו שפיר
דובר פה, בוועדה. סלומינסקי אתה היית פה כשזה נאמר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל אין תקציב 2015, נו מה אפשר לעשות?
סתיו שפיר
אבל הובהר שיש העברה תקציבית ל-2014 על הקיצור תורים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, היא דיברה על 2015 ועל 2016.
סתיו שפיר
על הקיצור תורים דיברו על זה שנוכל להעביר גם השנה ואמרו שיש סיכוי כזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, על ה-350 מיליון דובר על 2015 ועוד 350, סה"כ 700 מיליון זה ל-2016.
טוב רבותי, מי בעד לאשר את פניה מספר 559 ירים את ידו?
הצבעה

בעד – הרוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניה אושרה ואני מגיש רביזיה.
טמיר כהן
גם את 560.
היו"ר ניסן סלומינסקי
560 גם, סליחה. מי בעד 560, שזה חלק מזה ירים את ידו, מה שהוא הסביר?

הצבעה

בעד – 8
נגד – אין

נמנעים – אין

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
גם 560 אושרה וגם עליה את אותה רביזיה.
הגיע מישהו מהמשרד - -
קריאה
רשות השידור הגיעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני מתנצל על רשות השידור. היו לנו כמה העברות קודמות והרפרנט שלכם פתאום נעלם. אז אנחנו קצת מבינים עניין כנראה וזה חבל. זו לא דרך נכונה שעובדים אבל...
בועז טופורובסקי
מה, לקנות מקום בפריימריז על ידי העברות של מיליונים – אתה צודק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, פתאום נעלמו כאן כי רצו כנראה לקדם העברה אחת. פתאום נעלמו. אני לא יודע על מה אבל אני לא עובד ככה. הרפרנטים שהיו פה.

רבותי, פנים. עמוד 16. 546-547 – רשויות מקומיות. בבקשה.
סיון להבי
אגף תקציבים, משרד הפנים. הפניה נועדה לביצוע שינויים בסעיף 18 - רשויות מקומיות. הפניה נועדה לתקצוב הנושאים הבאים: סך של 47 מיליון למענק האיזון. סך של 20 מיליון עבור מענקים מיוחדים לרשויות בגין נזקי סופה. סך של שני מיליון שקלים במענקי שר הפנים. סך של 15 מיליון שקלים – התחייבות פרויקט "ישראל דיגיטלית" בהתאם להחלטת ממשלה. סך של תשעה מיליון שקל למענקי פיתוח לרשויות המקומיות.
בועז טופורובסקי
אתה יכול פרט את 3 ו-5?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע. הנושא של נזקי סופה – אנחנו קיימנו כאן כמה דיונים בוועדה בנושא. אני רוצה לדעת אם כל אותן רשויות שהיה להן פוצו כי בהתחלה היה שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי, מכם וגם ממשרד החינוך ואחרים. אם אתה כבר מבהיר, אז תן לנו שורה אחת, קצר.
סיון להבי
נושא השיפוי בגין הסופה חולק לארבע פעימות: בפעימה הראשונה שופו על נזקים מוניציפאליים. הפעימה השנייה בגין נזקי טיפול בגזם, ובפעימה השלישית טופלו כל נזקי התשתיות. היה חלק ראשון ועכשיו זה חלק שני של נזקי התשתיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת אומרת שכל הפניות עד עכשיו, פרט לסכום הזה, - -
סיון להבי
שולמו לרשויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עכשיו, אתה מדבר רק על פנים? יש לך ידע? כי אתה ריכזת את זה גם, נדמה לי, גם בחינוך ובתשתיות, גם כן עברו?
סיון להבי
אני יכול לבדוק אבל אני לא - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי טמיר בזמנו הכין את הכל ופתאום, איזה יועץ או מישהו לא חתם וזה נעצר.
סיון להבי
אני מאמין שכן אבל מבחינה מוניציפאלית לטיפול ברשויות - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אומר שאתם כיסיתם את כל נזקי הסופה. טוב.
סתיו שפיר
תגיד, למה המקור התקציבי זה עסקים קטנים ובינוניים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
גרשון, בסדר? ראשי המועצות, כוסיתם?
קריאה
מהחינוך לא עבר. מהפנים עבר בסדר גמור.
סתיו שפיר
אני מסתכלת פה על הטבלה ואני רואה שהכסף עובר מעידוד המגזר העסקי, עסקים קטנים ובינוניים, זה המקור התקציבי של מה בדיוק מהדברים שאתם מעבירים פה?
סיון להבי
הסכומים האלה הם תוספות תקציביות שמשרד הפנים מקבל מרזרבות של משרד האוצר. לגבי המקור התקציבי, צריך להפנות את זה למשרד האוצר.
סתיו שפיר
אבל זה לא רזרבה, זה מתוך התקנה של עסקים קטנים ובינוניים.
סיון להבי
אמרתי, התוספות התקציביות מגיעות אלינו ממשרד האוצר בגין סיכומים תקציביים - -
סתיו שפיר
יש פה אולי נציג של משרד הכלכלה, שיכול להגיד למה יש פה קיצוץ של 45 מיליון בעסקים? למה על "מקורות" אפשר לדון? אין? פשוט קיצוץ. ההעברות לרשויות מקומיות – בבקשה תספר לנו איזה רשויות הולכות לקבל כמה כסף?
סיון להבי
איזה סעיף?
סתיו שפיר
אני מסתכלת על הטבלה, אני לא מסתכלת על סעיפים כי הסעיפים בדרך כלל לא מספרים מה באמת קורה. ההעברות הן של 70 מיליון שקלים, זה מסומן פה ב-1811, איזה רשויות הולכות לקבל מה?
סיון להבי
תוספת למענק האיזון הולכת לכל הרשויות שממתינות למענק האיזון כי הנוסחה - -
סתיו שפיר
מה הנוסחה?
סתיו שפיר
בסביבות 200 רשויות מקומיות. הנוסחה שעל פיה מוקצה מענק האיזון זה ארוך. בגדול, הנוסחה נותנת אומדן להכנסות הפוטנציאליות של הרשות מול ההוצאות הנורמטיביות שלה. רשות שיש לה פער בין ההוצאה להכנסה – יש לה מענק מודל. מענק המודל - -
סתיו שפיר
ומה זה "מענק שר הפנים"? לאן הוא הולך?
סיון להבי
זה לרשויות על פי נוהל של - -
סתיו שפיר
לאיזה רשויות?
סיון להבי
- - לפי החלטה של שר הפנים, על פי הבקשות של הרשויות.
סתיו שפיר
באת עכשיו לבקש שני מיליון שקלים. לאיזה רשויות זה הולך?
סיון להבי
אני לא יודע לאיזה רשויות השר יחלק אותם אבל זה מתנהל לפי נוהל החלוקה.
סתיו שפיר
הוא מקבל עכשיו את השני מיליון ואז הוא מחליט לחלק אותם?
סיון להבי
כן, בוחרים את הבקשות של הרשויות ומחליטים.
סתיו שפיר
על סמך מה?
סיון להבי
על סמך הנוהל.
סתיו שפיר
אז אתה רוצה שנעביר כסף בלי לדעת לאן הוא עובר?
סיון להבי
הנוהל הועבר לוועדה ואפשר לשלוח - -
סתיו שפיר
תשעה מיליון שקלים שעוברים למענקי פיתוח לרשויות – באיזה רשויות?
סיון להבי
זה גם מתווסף למענקי הפיתוח של הרשויות ומחולק - -
סתיו שפיר
לאיזה רשויות?
סיון להבי
שוב, זה הולך לרזרבת המנכ"ל - -
בועז טופורובסקי
לאיזה רשויות?
סתיו שפיר
כל מה שאנחנו יודעים זה שאתם מקצצים 45 מיליון שקלים מהעסקים הקטנים והבינוניים ואנחנו לא יודעים לאיזה רשויות זה מגיע.
סיון להבי
יש כ-200 בקשות של רשויות שהגישו בקשה לסיוע ממענקי הפיתוח. הסך הכולל שלהם הוא הרבה יותר מתשעה מיליון שקלים - -
סתיו שפיר
מי קיבלו? מי הולכים לקבל את הכסף הזה? אתם מקצצים 45 מיליון שקלים לתמיכה בעסקים קטנים ובינוניים. מי מקבל את הכסף בצד השני?
סיון להבי
לא יודע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, אתה רוצה גם לשאול? דיברנו על הנושא הזה כמה וכמה פעמים.
סתיו שפיר
ניסן, אתה יכול להגיד לי מי מקבל את הכסף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מסביר: דיברנו על הנושא הזה כמה וכמה פעמים. - -
סתיו שפיר
כל פעם זה רשויות חדשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הסבירו לנו פעם אחת וחוזרים ומסבירים שיש להם נוסחה, והשר מפרסם וזה מתפרסם גם אצלם באתר, ואנחנו יכולים לבדוק את זה גם. פעם זה היה מחולק אחרת וכבר מזה כמה שנים שזה מחולק לפי נוסחה ונבדק בשבע עיניים על ידי כל מיני אנשים אחרים - -
סתיו שפיר
אנחנו כבר בסוף שנה. סביר להניח שיש רשויות שכבר הוציאו את הכסף הזה ולכן, סביר להניח שאנחנו כבר יודעים לאיזה רשויות זה עובר. למה זה כזה פרט חסוי? מה קרה?
יעקב ליצמן
- - -
סתיו שפיר
תגיד, אתה היית נכנס לסופרמרקט עכשיו ובוחר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, די. באמת נו. סתיו, בסדר.
סתיו שפיר
- - - אז תגיד לי לאיזה רשויות זה עובר.
סיון להבי
לדעתי, זה מפורסם באתר המשרד - -
סתיו שפיר
לדעתך? אתה הנציג של אגף תקציבים - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו באמת, הוא לא השר עדין והוא לא יכול לענות על זה.
סתיו שפיר
אתה מגיע לוועדה, עם כל הכבוד לך, אנחנו לא מכירים אבל אתה מגיע לוועדת כספים, אתה לא חושב שצריך להביא רשימה של הרשויות? זה לא שאלה שאתה חושב שיכול להיות שאני אשאל או שמישהו אחר ישאל פה? או שזה פשוט לא משנה?
סיון להבי
משנה.
סתיו שפיר
אז קצת כבוד בבקשה. תביא לי את רשימת הרשויות, אני יודעת שהיא מצויה אצלך. פשוט תעביר לוועדה את הרשימה.
סיון להבי
בשמחה.
סתיו שפיר
עכשיו, לפני שאנחנו מצביעים על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, בבקשה. לא, לא.
סתיו שפיר
מה לא? למה לא? יש לו את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, הוא יעביר לך את זה אחר כך.
סתיו שפיר
מתי? ב-2016?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע מתי הוא יעביר לך את זה. אני מכיר את סיון והוא יעביר לך את זה. אם זה מפריע לך להצביע אז אל תצביעי אבל אי אפשר על שני מיליון עכשיו להתחיל להפוך את כל - -
סתיו שפיר
תשעה מיליון ועוד שני מיליון. יש פה עוד 15 מיליון לפרויקט חדש שבכלל לא קשור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה רק שני מיליון למענקים שונים. בועז רוצה לשאול גם.
סתיו שפיר
איפה חיים ילין עכשיו, שיבוא ויבקש כסף למועצה שלו. למועצה שלו לא מגיע כסף? ולאלי מלכה לא מגיע יותר כסף? הם התחננו פה על מיליונים בודדים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות שמגיע לו והוא מקבל טוב. מי אמר לך שהם לא מקבלים? מה הבעיה שלך?
סתיו שפיר
הם מקבלים מיליונים בודדים במקום לקבל סכום - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם מקבלים לפי הנוסחה שכל אחד צריך לקבל.
סתיו שפיר
מה הסוד הגדול?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אף אחד לא אומר שזה סוד, הוא אומר לך שזה מפורסם.
סתיו שפיר
זה לא מפורסם. הוא לא מביא לי את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז הוא יביא לך את הרשימה. די. בועז, תשאל בבקשה. סיון בבקשה, בועז רוצה לשאול.
בועז טופורובסקי
סיון, שאלה לי אליך ואני אחדד קצת על השני מיליון והתשעה מיליון: אתה יכול לתת לי דוגמאות שאתה יודע, ואתה בטוח יודע על ישובים שזה מחולק אליהם?
סיון להבי
אמרתי – לגבי השני מיליון שקל – זה מוקצה לגבי נוהל רזרבה. תשעה מיליון שקל הם בכלל החזר של הרשאה להתחייב שנוצרה בגין הסבות של פרויקטים של רשויות - -
בועז טופורובסקי
מעולה, אבל זה לא מה ששאלתי. אתה יכול לתת לי דוגמאות לישובים שזה מחולק אליהם.
סיון להבי
כל הרשויות בישראל שזכאיות למענק האיזון מקבלות מענקי פיתוח ממשרד הפנים. אתה רוצה דוגמאות? כל הרשויות בארץ, 200 רשויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לפי קריטריונים שקבעו. צריכים רק לבדוק, אם מישהו מאתנו ירצה לבדוק, אם הקריטריונים מתאימים לסכומים.
בועז טופורובסקי
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הנוסחה ברורה וידועה וצריכים רק לבדוק - -
יעקב ליצמן
אבל תקשיב: הם ביקשו רשימה. אתה חייב להביא להם רשימה אחרי הישיבה, לא משנה איך תשיג את זה.
בועז טופורובסקי
אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, תגיש רביזיה על זה, חבל נו.
בועז טופורובסקי
לא, התייעצות סיעתית אני רוצה. אם הוא היה נותן לי תשובות אחרות, לא הייתי מבקש. הוא נותן לי תשובות כאלה, אני רוצה ללמוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל הוא לא יודע - -
בועז טופורובסקי
תקשיב, אני, לפני שאני מצביע, אני רוצה ללמוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, הוא אמר לך את הנוסחה.
בועז טופורובסקי
אז כנראה אני מבין לאט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, חוזרים ב-14:13.

<(הישיבה נפסקה בשעה 14:08 ונתחדשה בשעה 14:13.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד לאשר את פניה - -
שמעון סולומון
רגע, שנייה. יש איזו שהיא הערה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אמרתי לך שתעשה את זה בהפסקה שהיתה.
שמעון סולומון
למה בהפסקה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אחרי ההתייעצות כבר לא מדברים. ההתייעצות היא לפני ההצבעה.
שמעון סולומון
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לכן ביקשתי ממך שתדבר כשהיתה ההפסקה.
שמעון סולומון
אתה יכול להצביע, נעשה עוד פעם רביזיה, אין שום בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא שמעון, אני לא רוצה כך לעבוד. הרי אתם ביקשתם את ההתייעצות הסיעתית ואמרתי לך שתשאל אותו, הוא יושב לידך בזמן ההפסקה. אחרי שנצביע תוכל לדבר אתו והוא יגיד לך כל מה שצריך.
שמעון סולומון
אז מה עשינו בזה? השאלה שלי היא לא סתם לשאול - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל קבענו - -
גילה גמליאל
אבל בגלל שקבעת, תעבור להצבעה. לא הבנתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה קצר השאלה? תשאל אותה חצי דקה.
שמעון סולומון
אני רוצה לשאול: קודם כל, כשאומרים "מענקי שר", מה הכוונה? מה זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עזוב, זה שאלו כבר.
שמעון סולומון
- - דבר נוסף, לגבי המענקים: כשאומרים "מענקי איזון", אני יודע שיש נוסחה אובייקטיבית שהיא לפי ההכנסות בכל מקום. השאלה היא אם כל אלה שלא מקבלים או שהם בוחרים מתוך הרשויות שמקבלות מענקים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא ענה גם על זה.
בועז טופורובסקי
הוא לא ענה.
סתיו שפיר
הוא לא ענה, הוא גם לא העביר את הרשויות. תשאל את זה אחרת – כמה רשויות ביהודה ושומרון הולכות לקבל מההעברה הזאת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא פותח דיון.
שמעון סולומון
האם כל הערים במענקי איזון - - -
סתיו שפיר
את מי לשאול, את גרשון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סיון, כל הרשויות מקבלות לפי הנוסחה?
סיון להבי
כן - - -
סתיו שפיר
סיון, כמה רשויות ביהודה ושומרון מקבלות - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, מענקי איזון.
רבותי, אני מצביע.
סיון להבי
כל הרשויות שזכאיות למענק איזון מקבלות מענק איזון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד לאשר פניה מספר 546-547?
הצבעה

בעד – 8
נגד – 1

נמנעים – 1

הפניה אושרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ההעברה הזאת אושרה.
סתיו שפיר
רביזיה. אני מצפה לקבל את הטבלה הזאת שלך, בבקשה.
סיון להבי
פניה 56, הבאה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבאה, כן.
טמיר כהן
היא נמשכה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
24 זה גם שלכם. עמוד 19.

זבולון, תחליף אותי לדקה.

<(היו"ר זבולון כלפה, 14:30)>
היו"ר זבולון כלפה
בבקשה.
טמיר כהן
פניה 491-495, עמוד 24 בחוברת.
סיון להבי
שינויים בסעיף 18 – רשויות מקומיות. עיקר הפניה סך של 8.924 מיליון שקל ממשרד ראש הממשלה ומשרד ירושלים עבור מענק הבירה. 3.7 אלפי שקלים ממשרד ראש הממשלה עבור תקציב פיתוח בישובים ערביים ואשכול בית הכרם. שלושה מיליון שקלים ממשרד התחבורה עבור הקמת מעגל תנועה בישוב סעד בהתאם להחלטת ממשלה 1846. 1.250 מיליון ממשרד ראש הממשלה בנושא תכנית פיתוח והעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסיים. 400 אלפי שקלים מהמשרד לירושלים בהתאם לסיכום. 200 אלף שקלים בהתאם להחלטת ממשלה 2040 עבור הצדעה לירושלים וההתיישבות העובדת.
היו"ר זבולון כלפה
שאלות?
יעקב ליצמן
300 אלף שקל עבור - -
סתיו שפיר
אני לא מוצאת את ההעברה. איזה מספר העברה זה?
היו"ר זבולון כלפה
491-495 בעמוד 24 בחוברת הקטנה. אין שאלות?
סתיו שפיר
יש שאלות.
יעקב ליצמן
300 עבור מה זה?
קריאות
- - - אין 300.
סתיו שפיר
כמה כולל המענק בירה בסך הכל, לא רק ההעברה הזאת?
סיון להבי
270 מיליון.
סתיו שפיר
ולמה זה לא עבר בבסיס?
סיון להבי
זה סכום שכתוב בבסיס ואחרי זה, יש סיכומים שמגיעים אליהם מהעירייה, אגף תקציבים.
סתיו שפיר
יש לו עוד חלק או שזה הסוף שלו? 270 מיליון בשנה, למה הוא מיועד?
סיון להבי
רכיב של עיריית ירושלים. זה בעצם חלף של מענק האיזון.
סתיו שפיר
אוקי. מה זה סעיף 5 ו-6?
סיון להבי
סעיף 6 זה החלטת ממשלה שסייעה לעלויות של המועצות האזוריות, לצעדה שהיתה להם בסוכות ויש איגום תקציבי ממשרדי הממשלה.
סתיו שפיר
זה כבר היה. אז כבר הוציאו את הכסף ועכשיו זה עובר.
סיון להבי
הוא החזר בגין הוצאות. אומרים לספק שוטף 60 ומחכים - - -
שמעון סולומון
נניח שלא היינו מאשרים, אז מה? איך אפשר להוציא בלי לאשר.
סיון להבי
שאלה טובה, החלטת ממשלה. הרשות צריכה לשאת בזה.
שמעון סולומון
כאילו סומכים על זה שמעבירים אוטומטית?
היו"ר זבולון כלפה
סליחה סתיו, סיימת את השאלות?
סתיו שפיר
אני מחכה לתשובה עדין.
היו"ר זבולון כלפה
סליחה, לגבי סעיף 5 - אתה יודע להסביר עליו?
סיון להבי
סעיף 5 זה גם חלק מתוך ירושלים. ההצדעה.
היו"ר זבולון כלפה
זה חלק מה - - -
סיון להבי
זה ל-2013 ו-2014 בגין ההצדעה להתיישבות.
היו"ר זבולון כלפה
הבנתי.
יעקב ליצמן
אם אני עושה צעדה מבית כנסת בשבת, אני אקבל כסף?
סיון להבי
אם תהיה החלטת ממשלה בנושא אז כן.
יעקב ליצמן
לא, אבל על הצעדה לא היתה החלטת ממשלה.
סיון להבי
זה אותה החלטה של סעיף 6.
היו"ר זבולון כלפה
תודה רבה, חבר הכנסת ליצמן. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד פניה 491-495?
הצבעה

בעד – 6
נגד – אין
נמנעים – אין

הפניות אושרו.
היו"ר זבולון כלפה
הפניות אושרו.
יעקב ליצמן
נושא חדש.
סתיו שפיר
אני אבקש רביזיה כדי שסיון יביא לי את הטבלאות שביקשתי קודם.
היו"ר זבולון כלפה
עמוד 48 בחוברת הקטנה. מי מסביר את פניה 578?
איליה כץ
אני ממשרד האוצר. הפניה נועדה להגדיל את תקציב משרד התרבות והספורט ב-105,885,000 שקל, וכן לבצע שינויים בתקציב המשרד. תקציב מינהל התרבות יגדל בהיקף של 41,535,000. מתוך זה, תקציב התרבות יגדל בעבור מימון חוק אזרחים ותיקים בהיקף של 14 מיליון שקל. תינתן תוספת עבור שיפוץ "בית ליסין" בחמישה מיליון שקלים. 12 מיליון שקלים עבור שימור אתרי - - - כמו כן, תינתן תוספת של שלושה מיליון שקל לתאגיד "יד בן-צבי". תקציב מינהל הספורט יגדל ב-58 מיליון שקלים מהם 25 מיליון שקלים בגין פרחי ספורט. 16 מיליון שקל בגין תכנית משרד הספורט לשיפוץ מתקנים קיימים. 10 מיליון שקל בגין הסכם בין המשרדים שנחתם בענין הקמת מועצה לאומית לספורט. כמו כן, יינתנו 7.8 מיליון שקל לפרויקטי הצלה של רשות העתיקות וכן 3.3 מיליון שקל לתקציב טיפול המטה של המשרד.
היו"ר זבולון כלפה
טוב. יש שאלות?
משה גפני
כן. אני רוצה לדעת האם מטפלים גם באלימות בספורט?
היו"ר זבולון כלפה
במסגרת התמיכה בספורט.
משה גפני
לא, אני שואל האם מטפלים גם באלימות בספורט? האם תהיה כותרת באחד העיתונים החילוניים שמעבירים הרבה כסף לספורט ולא בודקים. האם גם תהיה כותרת כזאת? אם אפשר לשנות במקום ספורט שיהיה חרדים כדי שתהיה כותרת. פשוט לא יאומן. קשה להיות חרדי במדינת ישראל.

<(היו"ר ניסן סלומינסקי, 14:36)>
אלכס מילר
גפני, אולי במקום חובת גיוס נעשה חובת ריצה.
משה גפני
אגב, שלא תהיה טעות, אנחנו בעד אבל רק שתדעו שאתם צבועים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זבולון, אפשר להצביע?
זבולון כלפה
כן.
סתיו שפיר
לא, רגע. מה זה הפרויקטים של המחשוב הרוחביים? מישהו עונה?
זבולון כלפה
משם לוקחים כסף. סעיף 830504.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איתי, אתה רוצה לענות?
איתי טמקין
משרד האוצר קידם בשנים האחרונות מספר פרויקטים לשדרוג מערך המחשוב בכל משרדי הממשלה. הפרויקטים האלה גם תוקצבו לשנה הבאה. עקב שינויים שקרו השנה יחד עם - - - הכסף הזה לא נוצל השנה ולכן, יש אפשרות להעביר אותו למשרד התרבות והספורט.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד לאשר פניה לוועדה עד מספר 578583 ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב
נגד –

נמנעים –

הפניה אושרה.
זבולון כלפה
אני מגיש רביזיה.
משה גפני
רביזיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, פניה 522 בעמוד 55. מי מציג את זה? דיבידנד התעשייה האווירית.
קריאה
הוא יגיע עוד דקה, אדוני היושב ראש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בינתיים דתות, שעברנו קודם, הגיע? עמוד 11 – דתות. בבקשה.
יובל טלר
אני רפרנט המשרד לשירותי דת באגף תקציבים. הפניה נועדה לתקצוב סך של כ-30 מיליון שקלים בהוצאה וכן 850 אלף שקל בהרשאה להתחייב לצורך ביצוע פעולות שונות בתקציב המשרד לשירותי דת, ביניהם העברה של 20 מיליון שקל למערך - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע, לא ככה. רבותי, לא עומדים ולא מדברים. בבקשה יובל.
יובל טלר
- - העברה של 20 מיליון שקל למערך הגיוס לצורך מימון פעולות גיור בצבא. - - -
משה גפני
איזה מספר פניה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בעמוד 11, פניה 584-586. קודם הם לא היו אז קפצנו על זה. הם חזרו.
יובל טלר
תקצוב של שבעה מיליון שקל לטובת פעילויות לחיזוק הקשרים הדתיים והרוחניים בתפוצות - -
בועז טופורובסקי
מה זה אומר?
משה גפני
רגע, לא הסברת את הסעיף הזה.
בועז טופורובסקי
אנחנו יודעים לקרוא, תגיד מה זה אומר.
יובל טלר
- - ותמיכה בהקמת מוסדות דת. שבעה מיליון שקלים לצורך פעילויות הכנה לשנת השמיטה ומיזמים במועצות הדתיות וכן ביצוע שינויים - - -
בועז טופורובסקי
ליצמן, ב-12 מיליון שקל קנו אותך?
יעקב ליצמן
לא, אל תבזה אותי. למה אתה פוגע בי? 12 מיליון שקל, השתגעת? ככה? לפני 200 מיליון שקל אני לא מדבר אתך.
בועז טופורובסקי
איזה מוסד דת מקימים?
משה גפני
לא אנחנו.
יעקב ליצמן
בועז יקר, לפיד הכין את זה.
משה גפני
בועז, לא אנחנו.
בועז טופורובסקי
תסביר לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, בבקשה די. ליצמן, בבקשה. מי שרוצה לדבר ולשאול, בבקשה, דקה. סתיו, בבקשה.
סתיו שפיר
תודה. בעבר הועברו פה שישה מיליון שקלים לחיזוק הקשר הרוחני עם התפוצות. נמסר לנו לאחר זמן מה שהכסף הזה מועבר לעמותות שפועלות בחו"ל. חיפשנו אותן ברישומים ולא מצאנו להן שום זכר. תוכל לחזור בבקשה על שמות העמותות שמקבלות את ההעברה הזאת? כל העמותות שמקבלות אותה. כנ"ל לגבי חמישה מיליון לתגבור התקציב למקומות קדושים ותמיכה בהקמת מוסדות דת. איפה מוסדות דת? איזה מוסדות דת? למה התקציב הזה מגיע עכשיו? ו-20 מיליון שקלים למערך הגיור – שוב, מדוע התקציב הזה מגיע בשלב הזה של השנה? מה ממנו כבר בוצע? בבקשה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז בבקשה.
סתיו שפיר
אפשר תשובה רק?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, הוא ייתן לך. ביקשתי רק שהוא ישמע את כולם ואז ייתן כי לפעמים הם חוזרים על עצמם. בבקשה, בועז.
בועז טופורובסקי
אני רוצה לדעת לאן הולכים 20 מיליון שקל בצבא, לגיור במסגרת הצבא, למה צריך 20 מיליון שקלים? שבעה מיליון שקלים לחיזוק הקשרים הדתיים והרוחניים – אני יודע לקרוא. אני רוצה לדעת בדיוק לאן זה הולך. חמישה מיליון שקלים - תמיכה בהקמת מוסדות דת ותקציב המרכז ל - - - אני רוצה להבין מה זה כי אני לא יודע איזה מוסדות דת חדשים הולכים לקום. שבעה מיליון שקלים לשנת השמיטה - מיזמים במועצות הדתיות. אני צריך להבין איזה מיזמים עושים במועצות הדתיות ולמה זה עולה שבעה מיליון שקלים? ומה הם צרכי המשרד שדורשים שינויים תקציביים בשינויים שמציעים כאן? אני רוצה פירוט, אני רוצה תשובה אמתית, אם אפשר, ולא להקריא לנו את זה עוד פעם. הוא בכלל לא הקשיב לשאלות...
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא הקשיב לשאלות, הוא רשם. רבותי, אם תמו השאלות אז בבקשה תן תשובות.
יובל טלר
נמצא אתנו גם חזי כהן, שהוא מנהל אגף בכיר – תקצוב, במשרד לשירותי דת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חזי בבקשה. קצר.
חזי כהן
לגבי המיזמים במועצות הדתיות – מדובר במיזמים שמטרתם לחסוך באנרגיה ולחסוך במים. מדובר בעצם בתמיכה בפילטרים למקוואות, שיגרמו לתחלופה יותר טובה של המים, וכך לנצל בזבוז במים. לגבי מערכות חימום, שיחסכו באנרגיה.
בועז טופורובסקי
זה חלק מסעיף 4. מה החלק השני מסעיף 4? שאלתי מה זה הכנה לשנת השמיטה?
חזי כהן
בסעיף ראשון מדובר על פעולות גיור, הפעולות שנעשות עם הצבא, פרויקט "נתיב" למי שמכיר.

זה גיור בתוך המערכת הצבאית. ההוצאה מבוצעת בתוך - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זאת מערכת גיור של הצבא אז אין עליה פיקוח של אף אחד?
בועז טופורובסקי
אני רוצה להבין למה הכסף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם מפעילים אותה. פרופסור בני איש-שלום - -
חזי כהן
הכל לפרויקט הזה.
בועז טופורובסקי
הכל עובר ל"נתיב"?
חזי כהן
בגדול כן.
סתיו שפיר
מי הן העמותות שדרכן עובר הכסף לתפוצות?
חזי כהן
לגבי הכסף לתפוצות – שוב, יש לנו מיזם משותף עם ההסתדרות הציונית לנושא הזה. העמותות הן באמת עמותות בחו"ל. המנכ"ל הסביר את זה ביתר הרחבה - -
סתיו שפיר
מה שמן?
חזי כהן
את השמות אני לא יודע.
סתיו שפיר
אתה יכול בבקשה לחפש את זה לפני שאנחנו מצביעים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רשום לך ותעביר את זה לוועדה.
בועז טופורובסקי
סתיו צודקת. העברנו להם כסף, נתנו לנו שמות, חיפשנו את השמות ואף אחד לא יודע מה זה.
חזי כהן
זה הכל במיזם משותף לפי קריטריונים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא נתן לך תשובה שאתה חיפשת בארץ וזה עמותות. מי שחיפש, העמותות האלה בחו"ל. הרי הוא דיבר על זה ונתן תשובות על זה.
סתיו שפיר
חיפשנו לא רק בישראל, חיפשנו גם בארה"ב, אז מה הבעיה לתת את השמות של העמותות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, ביקשתי שייתן אבל הוא הסביר את זה גם.
סתיו שפיר
לפני ההצבעה. גם אתה לא רוצה בוודאי להצביע על משהו שאתה לא יודע לאיפה הוא עובר.
משה גפני
מה זה "הקמת מוסדות דת"?
סתיו שפיר
רגע, אני רוצה את רשימת העמותות עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא יעביר לך את זה בהמשך.
סתיו שפיר
הוא אומר "אחר כך" והוא לא יעביר אחר כך. כמה "אחר ככים" כבר היו בוועדה הזאת? כבר שנתיים שאני שומעת "אחר כך".
היו"ר ניסן סלומינסקי
תרשמי. למה את אומרת? אם הוא אומר לך שהוא יעביר, אז הוא יעביר את זה.
סתיו שפיר
אבל הוא לא העביר לי גם בפעם הקודמת, כשהיה פה מנכ"ל משרד הדתות.
משה גפני
מה זה "הקמת מוסדות דת"?
חזי כהן
אמרתי שיעביר לוועדה ואנחנו נעביר את זה.
סתיו שפיר
הוועדה לא מעבירה - - -
חזי כהן
הקמת מוסדות דת - מדובר בשיפוץ מקוואות ובבניית בתי כנסת.
סתיו שפיר
אז מתי הוא יעביר. שום דבר ממה שביקשתי מהם לאורך השנה. קיבלתי אולי שלוש פעמים מכתבים.
בועז טופורובסקי
איזה בתי כנסת מקימים? איפה מקימים בתי כנסת?
יובל טלר
תמיכה בשירותי דת כולל כל מיני תמיכות שונות שניתנות על ידי המשרד, בתוכן התמיכה בחיזוק הקשרים הדתיים והרוחניים לתפוצות - -
סתיו שפיר
מי העמותות שמקבלות את זה?
יובל טלר
- - וגם הפעולות לשנת השמיטה, גם הן ניתנות במסגרת תמיכה - -
סתיו שפיר
אתם מבקשים מאתנו להעביר שבעה מיליון שקלים - - -
בועז טופורובסקי
אני יודע לקרוא, שיסבירו מה זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה, אני רוצה להסביר, כולם שואלים: יובל בבקשה או תסביר אתה – בסעיף 3 ביקשו לדעת טיפה יותר פירוט. לאן החמישה מיליון האלה הולכים?
חזי כהן
אז ככה – יש פה שני מיליון שקל, שזה תגבור לתקציב המרכז למקומות קדושים, ושלושה מיליון שקל תמיכה להקמת מוסדות דת, מה ששאל חבר הכנסת גפני.
בועז טופורובסקי
אבל מה זה? גם אני שאלתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, הוא יסביר.
בועז טופורובסקי
אבל הוא עבר סעיף הרגע. איזה מקומות דת - -
חזי כהן
המרכז למקומות קדושים אחראי על זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בתי כנסת, מקוואות - - -
משה גפני
המקורות האלה זה המשרדים של "יש עתיד", הם הופכים להיות לבית עלמין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
המקומות הקדושים אנחנו יודעים מה זה, זה בסדר. אז השלושה מיליון שנשארו למוסדות דת – זה הולך לבתי כנסת, מקוואות?
חזי כהן
בדיוק. אני מסביר שוב: זה הולך לבניית בתי כנסת, בניית מקוואות ושיפוץ מקוואות קיימים.
בועז טופורובסקי
זה הולך לאיזה עמותות? עמותה לא בונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני רק רוצה להסביר לכם. לא עמותות, אין עמותות.
סתיו שפיר
לפי איזה קריטריונים? מה הקריטריונים? תקריא לנו את הקריטריונים.
חזי כהן
זה מפורסם באתר המשרד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
דקה. סתיו, בבקשה.
סתיו שפיר
תסביר מה הקריטריונים. אתה לא יודע מה המקורות של כסף לשירות רוחני, - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, אני רוצה לענות.
בועז טופורובסקי
לך תראה במחשב, זה מה שהוא אומר לי?
סתיו שפיר
אתה לא אומר מה הקריטריונים, אז למה אנחנו כאן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
חזי, בבקשה.
סתיו שפיר
מי הן העמותות שמקבלות את הקשר הרוחני עם התפוצות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו בבקשה. חזי, בבקשה.
חזי כהן
אני לא יודע.
סתיו שפיר
מה זה לא יודע? יושב נציג ואומר "אני לא יודע"? אז בשביל מה הוא מגיע לפה בכלל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, זה פרויקט משותף וכבר דיברו על זה ומנכ"ל המשרד - -
סתיו שפיר
- - עם כל הכבוד לך, למה אתה מגיע לוועדה אם אתה עונה לי "אני לא יודע"?
חזי כהן
כי אני לא יודע.
סתיו שפיר
אז תברר עכשיו, תרים רגע טלפון למשרד שלך ותברר ותביא לי את המידע הזה. תרים שניה טלפון - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא. די סתיו.
סתיו שפיר
למה די? - - - אי אפשר לקבל פה תשובות? תגיד לי מה התשובות של העמותות של הקשר לתפוצות. מה התשובות? תעביר לי את השמות של העמותות האלה לפני ההצבעה. - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעבירו לך. את רוצה לפני, לי מספיק אחרי ההצבעה. תמיד היה מקובל גם אחרי ההצבעה.
סתיו שפיר
אני מציעה שגם הח"כים של "יש עתיד" לא יעבירו את הכסף הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ל"מוסדות דת" אני רוצה להסביר: הוא אמר שלושה מיליון הולכים למקומות קדושים, כולנו יודעים מה זה, זה מושג שאומרים על כל המקומות. שני מיליון – זה הולך ל - - לא, הפוך.
בועז טופורובסקי
הפוך. שניים למקומות קדושים - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא משנה. כבר היה כאן המנכ"ל והסביר. כל מקום חדש שקם - -
סתיו שפיר
ולא נתן את רשימת העמותות.
משה גפני
תגיד לי, מה היית עושה בלי סתיו שפיר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כל מקום חדש שנבנה ומבקשים, מגיע להם - - -
רוברט אילטוב
היה מסיים לפני שעתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - היה מקבל 500 אלף שקל להקים בתי כנסת. יש ישובים שאין בהם מקוואות, שנשים צריכות לנסוע למקומות רחוקים, לא יכולות לטבול בערב שבת וכולי. אז לזה זה הולך.
בועז טופורובסקי
אז הם אמורים לדעת אילו מקומות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה כאן המנכ"ל והסביר את זה כבר.
בועז טופורובסקי
הוא אמור לדעת על מקומות כאלה.
סתיו שפיר
היו"ר, אתה לא מביא לנו את הנתונים. אני רוצה את זה לפני ההצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, מי בעד לאשר - -
חזי כהן
אני לא יכול להביא לך - - -
סתיו שפיר
מה זה לא יכול להביא? אתה לא יכול כי אמרו לך לא להביא את זה לפני? אתה לא יכול להרים טלפון שניה למנכ"ל שלך ולבקש את המידע?
בועז טופורובסקי
אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא מקובל. אני מסביר לך בועז, אני מסביר לך שכל מקום חדש שקם, בית כנסת שקם - - -
בועז טופורובסקי
- - -
סתיו שפיר
אתם אמורים להיות הפקידות - - - אתם לא אמורים לעשות פוליטיקה.
חזי כהן
אני לא עושה פוליטיקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - -
סתיו שפיר
ביקשתי ממך מידע לאיפה עוברים שבעה מיליון שקלים. תעביר לי את זה עכשיו.
חזי כהן
הסברתי לך.
סתיו שפיר
לא, לא הסברת לי. אין לי את העמותות, זה מה שאתה אומר? תתקשר למנכ"ל שלך עכשיו ותבקש ממנו את רשימת העמותות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
- - - הוא יסביר לך זבולון אבל הוא לא אחראי - -
סתיו שפיר
עכשיו, לפני ההצבעה. אתה באמת לא מתבייש לשבת פה ולהגיד לחברי הכנסת - - -
בועז טופורובסקי
אני מבקש התייעצות סיעתית.
סתיו שפיר
מה זה התנועות ידיים האלה? לא יכול, לא בא לי, לא מתחשק לי. זה פשוט ביזוי של ועדת הכספים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, חזי, בבקשה. התייעצות סיעתית לפי בקשה של בועז עד 14:38.

<(הישיבה נפסקה בשעה 14:43 ונתחדשה בשעה 14:48.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, עוד דקה. מי בעד לאשר פניה לוועדה מספר 584-586? מי בעד ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 7
נגד – 3

נמנעים – אין
הפניה אושרה.
סתיו שפיר
רביזיה.
משה גפני
רביזיה. ליצמן הצביע נגד אז מה אתם מעבירים את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי אמר שמעבירים? יש רביזיה, לא? רבותי, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בדק, מחלקים פניה לוועדה 566-569 - -
סתיו שפיר
אפשר לקרוא את המכתב של היועץ המשפטי? הוא הגיב בכתב באיזו שהיא צורה?
שגית אפיק
לא, הוא רק אמר שהוא החליט לא להתערב.
סתיו שפיר
החליט לא להתערב? אני מבקשת להעביר תגובה מהיועץ המשפטי לכנסת על הענין הזה.
בועז טופורובסקי
94 מיליון ליהודה ושומרון?
שגית אפיק
תגובה למה, מה השאלה?
סתיו שפיר
איך אפשר להעביר העברה כזאת ביום האחרון? הממשלה כבר הפסיקה לפעול, הכנסת התפזרה. אי אפשר לקבל החלטות כאלה אחרי פיזור הכנסת.
בועז טופורובסקי
מה זה הדבר הזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר וקיימנו על זה כבר דיון ארוך - -
סתיו שפיר
לא קיימנו על זה דיון מעולם ולא ניתן - - -
אלכס מילר
אתמול, זה היה אתמול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשתם התייעצות סיעתית - - -
בועז טופורובסקי
- - -
איילת שקד
אתמול לא היה לנו רוב והיום יש לנו אז יאללה, בואו נצביע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתמול, ואתה ביקשת התייעצות סיעתית. למה זה הגיע ליועץ המשפטי לממשלה? בגלל זה.

טוב, מי בעד לאשר - -
סתיו שפיר
אנחנו מעולם לא קיימנו על זה דיון ביוזמת חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לכנסת.
בועז טופורובסקי
לא היה על זה דיון אבל, היה על העברה אחרת. אתם טועים ומטעים. היה על 90 מיליון שקל אחרים. - -
איילת שקד
היה דיון שעה שלמה.
בועז טופורובסקי
לא היה על זה דיון. זה היה מחטף. זה התקבל היום, ה-9 לחודש זה התקבל, איך עשינו על זה אתמול דיון? אין מצב - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה חדש עכשיו בגלל היועץ המשפטי.
בועז טופורובסקי
אז למה זה הגיע עכשיו? בא נעשה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה הלך לייעוץ המשפטי.
בועז טופורובסקי
אז בא נעשה על זה דיון.
סתיו שפיר
אבל זה לא הגיע אלינו מעולם.
איילת שקד
שגית, היה דיון של שעה אתמול. - - -
בועז טופורובסקי
- - - לא היה על זה.
איילת שקד
היה על זה.
סתיו שפיר
לא היה דיון על ההעברה התקציבית הזאת, פשוט לא היה. היה דיון מאחורי הקלעים, אולי התבלבלתם - - - אבל מעולם לא התקיים דיון.
בועז טופורובסקי
לא היה על זה דיון, על 100 מיליון שקל ליהודה ושומרון - - -
סתיו שפיר
אתם לא יכולים אחרי פיזור הכנסת לקבל כאלה החלטות.- - -
דב ליפמן
לא יכול להיות.
סתיו שפיר
זה פשוט לא יכול להיות שכל המדינה הולכת לחכות לתקציב 1 חלקי 12, אתם לא יכולים לקבל כאלה החלטות דרך ועדת הכספים.
בועז טופורובסקי
זה כסף שהגיע ואתמול העברנו אותו אולי מהרווחה, מהבריאות, מניצולי שואה. זה הולך עכשיו ליהודה ושומרון - - -
איילת שקד
די כבר יא חתיכת פופוליסטים, די. די כבר, כמה נשמע את זה? מתי כבר נפסיק לשמוע את זה? די, די, נמאס מהפופוליזם שלכם. - - -
בועז טופורובסקי
רק יהודה ושומרון - - -
איילת שקד
- - - מה זה כואב לך כל כך? מה זה כואב לך? די כבר, פופוליסט. - - -
בועז טופורובסקי
- - - העברתם את זה במחטף. זה היה צריך להגיע ליועץ המשפטי לממשלה - - -
זאב אלקין
זה היה אצלו וחזר.
איילת שקד
זה היה אצל היועץ המשפטי לממשלה, זה היה. אני מבינה שזה לא אכפת לך שמה שהיועץ המשפטי - - - אבל תפסיק ל - - - למשפטנים כל הזמן. - - - די כבר, די. - - -
בועז טופורובסקי
עד כדי כך. זה לא יכול להיות. 100 מיליון שקל ליהודה ושומרון. היועצים המשפטיים, צריך לעשות על זה דיון. בואו נשמע מה אתם מסתירים, לאן הכסף הזה הולך?
סתיו שפיר
היועץ המשפטי לממשלה בחר לא להתערב. אני מבקשת את חוות הדעת של היועצים המשפטיים של הכנסת בבקשה. ההעברה הזאת לג הגיעה אלינו מראש, לא התקיים בה מעולם דיון - -
איילת שקד
התקיים דיון על ההעברה הזאת אתמול.
סתיו שפיר
אתם משנים פה סדרי עדיפויות אחרי ש - - - ומה שאתם עושים פה זה להעביר שוחד פוליטי - - - הפריימריז שלכם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, בגלל חוות הדעת של היועץ המשפטי - - -
איילת שקד
סתיו, פשוט תתביישי לך, את יודעת? פשוט תתביישי לך - - -
סתיו שפיר
- - - אנטי ציונים. ישב פה קודם ראש המועצה ועל הכסף. הדבר היחידי - - -
איילת שקד
מפלגת העבודה פשטה את הרגל כי לא אכפת לכם יותר לא מהחרדים, לא מהמתיישבים, לא מהדרום, לא מהצפון. אכפת לכם רק מהשטויות - - - שוטפת לכם את המוח.
סתיו שפיר
אני מבקשת את חוות הדעת - - -
עמר בר לב
ומה אתם עשיתם למען הנגב והדרום? עשיתם משהו?
זבולון כלפה
עמר, - - -
איילת שקד
עשינו פי אלף ממה שאתם עשיתם. אתה יודע מה? כמה חברי כנסת יש לכם בדרום? - - -
סתיו שפיר
גונבים את הכסף של הדרום, רק גונבים אותו. איילת, זה לא יעזור הצעקות האלה. פשוט גונבים את הכסף מהדרום, מהצפון, מהגולן - -
איילת שקד
הקיבוצניק היחידי מהדרום הוא חבר הכנסת זבולון כלפה. חבר הכנסת אבי וורצמן מבאר-שבע, כמה חברי כנסת לכם יש מהדרום? כמה? תגיד לי בבקשה, כמה? אפס. אפס קיבוצניקים, אפס חברי כנסת מהדרום - -
עמר בר לב
- - - אתם לא עשיתם כלום.
איילת שקד
אל תבלבל את המוח, יש כאן את יושב ראש השדולה החקלאית, שהוא היחידי שדואג לחוות הבודדים בדרום. - - -
רוברט אילטוב
גם אני - - -
איילת שקד
- - שר השיכון הגדיל את ההוצאה - - - לפריפריה, בקיבוצים, במושבים. אתם לא עשיתם כלום, רק "מגרבצים".
סתיו שפיר
אני מבינה שניסן מחכה כי אין לכם רוב.
איילת שקד
אני לא יכולה יותר, נשבר לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, אל תדאגי, יש לנו רוב.
משה גפני
אדוני היושב ראש, הצעה לסדר – אני שנה - -
איילת שקד
יגאל אלון וישראל גלילי היו מתהפכים בקברם.
משה גפני
אדוני היושב ראש, הצעה לסדר: אני במשך - -
בועז טופורובסקי
כולם אומרים לך שלא היה דיון - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, כולם אומרים שהיה. היה דיון.
יעקב ליצמן
אני אזכיר לך מה שאמרתי אתמול - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה אפילו ביקשת התייעצות סיעתית.
איילת שקד
אתה עשית על זה התייעצות סיעתית, בועז.
יעקב ליצמן
בועז, ביקשתי מעופר אתמול, אמרתי לו מענק הבירה, אמרתי לו בדיחה – בירה אלכסנדר. תזכור, לעופר.
סתיו שפיר
אפשר בבקשה לשמוע את חוות הדעת של היועצים המשפטיים לכנסת, האם ניתן אחרי פיזור הכנסת להעביר העברה מסוג כזה דרך ועדת הכספים?
משה גפני
אדוני היושב ראש... מה הוא עושה שם?
סתיו שפיר
אפשר לקבל את חוות הדעת? הכל פה מתנהל בסודיות?
בועז טופורובסקי
לא עשינו על זה דיון.
יעקב ליצמן
היה דיון. אמרתי לעופר "בירה אלכסנדר" - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה דיון.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני יכול הצעה לסדר או אי אפשר היום? אני מציע הצעה לסדר: במשך שנה וחצי אני מחכה לדו-שיח הזה בין איילת שקד לבין "יש עתיד" ותאמין לי, זה מים קרים על נפש עייפה המריבה הזאת, יכול להיות שאני אעשה קידוש בשבת. אני כבר מנסה לשכנע אותם שנה וחצי שיריבו, לא הצלחתי. עכשיו זה הגיע.
איילת שקד
מוישה, הצלחת.
יריב לוין
- - - הצלחת, תאמין לי. זה הלך מהר מאד.
איילת שקד
זה הלך מעבר למצופה, מעבר למה שחשבת.
סתיו שפיר
מה שמביך הוא שממש לפני רגע ישבו פה ראשי מועצה מהגולן ומהגליל, שכל מה שהם רצו זה ארבעה מיליון, זה הכל. עכשיו אתם נותנים 90 מילון שקלים ליהודה ושומרון בלי שאלה בכלל.
איילת שקד
- - - תשאלי את חברי המועצות, תשאלו את מועצה אזורית גולן, את מועצה אזורית גליל תחתון, את מטה אשר. תשאלי את אצבע הגליל.
סתיו שפיר
- - -
בועז טופורובסקי
- - -
איילת שקד
- - תשאלי את מועצה אזורית שדות נגב, תשאלי אותם.
סתיו שפיר
- - זה גרושים לעומת מה שאתם מביאים. אתם יכולים להתבייש. אתם הפכתם למפלגה אנטי-ציונית. - - -
איילת שקד
יש לי דרך אגב מכתב מהיועץ המשפטי של משרד האוצר שבדק את כל ההעברות התקציביות של יהודה ושומרון, וכל ההעברות האלה תקפות. - - -
סתיו שפיר
- - איך הקמתם את מדינת ישראל. זה הבית של - - -
איילת שקד
- - אם ישראל גליל או יגאל אלון היה רואה את נציגי מפלגת העבודה, הוא היה מתבייש.
אלכס מילר
אני מרגיש כמו בלול כבר. יאללה נו...
סתיו שפיר
אני עדין מחכה לחוות הדעת מהיועץ המשפטי של הכנסת, האם ניתן להעביר את הדבר הזה עכשיו, אחרי שהכנסת התפזרה. כזה דבר, כזה שינוי בסדרי עדיפויות צריך להגיע להצבעה במליאת הכנסת. - - -
אלכס מילר
אדוני היושב ראש - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק רגע. רבותי - -
איילת שקד
אם היית עושה עבודה, היית יודעת שכל שנה עובר הסכום הזה של מענק - - ליהודה ושומרון. כל שנה, - - -
סתיו שפיר
- - - זה לא מענק ביטחוני. תקראי את הדפים לפני שאת מדברת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
איילת, בבקשה. אני רוצה לעבור רגע להעברה אחרת.
זאב אלקין
שניה, אפשר הערה לסתיו? אני מציע לך ללמוד קצת היסטוריה. לכי תלמדי ותגלי שההתיישבות הצעירה הקודמת, עוד משנות ה-80, כשמפלגת העבודה ישבה בממשלה, ועל המענק הביטחוני את יודעת מי החליט? אהוד ברק, ראש מפלגת העבודה ב-2001 - - -
סתיו שפיר
אתה יודע מה קרה בפעם האחרונה כשעבר פה מענק ביטחוני ליהודה ושומרון? 36 מיליון שקלים שהועברו למועצת יש"ע. - -
זאב אלקין
- - - מה קרה לך?
איילת שקד
אתם, במקום לייצג את הבוחרים של מפלגת העבודה - - -
סתיו שפיר
מענק ביטחוני עאלק. להעביר כסף לעמותות פוליטיות זה לא מענק ביטחוני. - -
איילת שקד
סתיו, בבקשה. היועצים המשפטיים שאת כל כך אוהבת – בשים לב לצרכיהם שלהם, בעת גביית - - - לשנת הכספים 2014, לא נוכל לסיים מבלי להתייחס לחשש שהועלה בין השיטין בדבר השימוש שאפשר שיעשה במענק הביטחוני לצרכים שאינם - - - של הרשות המקומית. - - -
סתיו שפיר
המענק הביטחוני עבר למועצת יש"ע.
איילת שקד
- - - בהסתמך על המענק בשים לב - - - שנית, נזכיר לחברת הכנסת שפיר - - - בבדיקות אלה לא נמצאה - - - שלא נהגה לענין זה בהתאם לדין, חברת הכנסת סתיו שפיר.
איילת שקד
מתוך איזה מסמך את קוראת בכלל? 36 מיליון שקלים שאתם העברתם כמענק ביטחוני ליהודה ושומרון, הועברו למועצת יש"ע וכבר חמש שנים שהם עוברים למועצת יש"ע מדי שנה בשביל תעמולה פוליטית. זה מענק ביטחוני? זה מענק ביטחוני, איילת? 36 מיליון שקלים שבאו לפה, לוועדה, להעביר כמענק ביטחוני ליהודה ושומרון הועברו למועצת יש"ע בשביל תעמולה פוליטית. משרד האוצר הכריז שהסכום הזה מוקפא. עכשיו אתם רוצים להעביר את זה מחדש. - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
איילת, בבקשה מספיק. סתיו, בבקשה.
איילת שקד
אני לא מבינה, יש לי מסמך מהיועץ המשפטי של משרד האוצר.
סתיו שפיר
- - -
איילת שקד
מה לעשות? יש מסמכים שלא הגיעו לעמותת "מולד". עמותת "מולד" – עדין לא הדליפו לעמותת "מולד" את כל המסמכים באוצר, הדליפו חלק, לא את הכל.
סתיו שפיר
- - - ושמאות מיליונים הולכים לעבור ליהודה ושומרון, גם מחטיבת ההתיישבות וגם פה, במענק כאילו ביטחוני, אין פה שום קשר לביטחון ואת כל הדבר הזה אתם עושים בצורה שהיא לא חוקית. זה מה שקורה פה.
בועז טופורובסקי
אני קורא את מה שאתם חילקתם היום - - - זו לא אותה ההעברה. אני קורא את מה שחילקתם היום וזה לא אותו דבר.
איילת שקד
בועז, יש כאן תוספות ולכן מחכים לרפרנט. יש שם תוספת ומחכים לרפרנט.
בועז טופורובסקי
פתאום עכשיו כן? - - - אתם משקרים אפילו בוועדה עצמה. למה? כי אנחנו אמרנו לכם שלא עשינו על זה דיון אחרי שאמרת שעשינו, וצריך לעשות על זה הצבעה. אז עכשיו פתאום אני מסתכל ואני רואה שזה לא אותו דבר.- -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מחכה בגלל שיש כאן תוספת קטנה, בגלל זה אני מחכה.
בועז טופורובסקי
לא, אחרי שכולם אומרים לך שאתה טועה. אתה ידעת את זה. אתה ידעת את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה דיון - - -
בועז טופורובסקי
לא היה דיון. איזה דיון היה? על שמונה מילון שקל תגבור תקנת רזרבה - זה פעם ראשונה שאני רואה את זה. לא סתם אתה רצית שנדון בזה. אז למה שאני אמרתי לך שהיה דיון אמרת: לא, זה אותו דבר - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
היה דיון בגלל התוספת הזאת.
איילת שקד
בועז, היה דיון והיתה תוספת והוא מחכה לרפרנט של משרד האוצר.
בועז טופורובסקי
רק אחרי שאני עליתי על זה. אתם שקרנים - - -
איילת שקד
מה אתה חושב? שאנחנו פראיירים? הוא היה מצביע כבר מזמן. אתה שקרן. למה הוא לא הצביע? הוא לא הצביע כי הוא חיכה לרפרנט ממשרד האוצר. הוא יכול היה להצביע בלי לקבל את רשותך, כידוע.
בועז טופורובסקי
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, אני כבר כל הזמן מחכה, עוד לפני שאתה ראית. ברגע שראיתי שיש איזו תוספת - - -
בועז טופורובסקי
אתה אמרת, אתה התחלת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, כי הדיון היה בינינו אם היה דיון על הענין או לא היה, והיה דיון והיתה רביזיה.
בועז טופורובסקי
התחלת עם זה שהיה דיון וצריך להצביע וזה שקר. כל דבר צריך לבדוק. תראו לאן התדרדרתם, אתם משקרים לפרוטוקול? לשקר לפרוטוקול? להגיד שהיה דיון על אותו דבר ואני צריך לבדוק ולראות שזה לא אותו דבר? לא כמו שסתיו עלתה, שבהעברות לביטחון מעבירים להתנחלויות? נו, עשה לי טובה. אני מקשיב, זה מה שהיה אתמול. הרי זה מה שהיה אתמול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסלח לי, אני הרי יושב כאן כל הזמן ומחכה וביקשתי שמישהו שיבוא מהרגע שראיתי. זה לא היה הדיון בינינו. הדיון בינינו היה אם על ההעברה הזאת היה דיון והיתה התייעצות סיעתית לא על זה, על הקודמת - -
בועז טופורובסקי
אני אמרתי לך שהתעריף שונה. אתה אמרת לי שזה אותו דבר פשוט קיבלנו את זה חזרה מהיועץ המשפטי. - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רגע, על הקודמת היתה - -
בועז טופורובסקי
לא אמרת דרך אגב, גם שינינו את - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
בועז, בגלל זה אני מחכה.
בועז טופורובסקי
לא, זה לא מה שאמרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל על הקודמת היה. על 99% מזה היה, לא יהיה עוד פעם.
בועז טופורובסקי
אני לא יודע מה זה 99. אני לא מכיר שהיה. אני הייתי אתמול ואני לא זוכר שהיה. אולי כשיצאתי לכמה דקות - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה ביקשת. אני בטוח גם שאחד מכם ביקש התייעצות סיעתית. זה היה - - -
בועז טופורובסקי
זה בכל מקרה העברה חדשה וככה צריך להתייחס אליה, וחבל שהצגתם את זה אחרת.
משה גפני
אפשר להמשיך את המריבה בין "יש עתיד" לאילת שקד?
סתיו שפיר
אם היה רק אפשר לחזור בזמן ולהדביק את הסרטון של מה שקורה עכשיו לפני חודש ולפני חודשיים ולפני חצי שנה... אין איזו העברה תקציבית למכונת זמן? זה היה יכול לעשות שירות טוב לפוליטיקה הישראלית.
יעקב ליצמן
אני מציע, אדוני, שתיתן לנו התייעצות סיעתית של שלוש דקות.
סתיו שפיר
יש אפילו יותר מזה, גפני – כשהיתה ההעברה של המענק הביטחוני כאילו על הקפאת בנייה של ה-36 מיליון שקלים ביהודה ושומרון וגילינו שהיא עברה בעצם לעמותת מועצת יש"ע, שר האוצר הכריז שהוא מקפיא אותה בדיעבד אבל הכסף כבר עבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היתה כבר.
יעקב ליצמן
בנוסף למה שהיה. חריג. יש בלגן, שלוש דקות.
סתיו שפיר
למה אנחנו מחכים עכשיו? בואו נדבר על העברות אחרות עכשיו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אז רציתי להתחיל. אומרים לי שהוא כבר מגיע.
בועז טופורובסקי
הישיבה ממשיכה? סגורה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, היא ממשיכה. יוסי הגיע.
<(הישיבה נפסקה בשעה 15:01 ונתחדשה בשעה 15:04.)>
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי, אנחנו מטפלים בפניה לוועדה מספר 566-569 ו-619-620. אני אומר שוב – מה שחולק עכשיו. אני אומר שוב: - -
משה גפני
איפה הפניה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הפניה הזאת. - - אני אומר שוב שלמרות שהתקיים אתמול כבר דיון ואפילו היתה התייעצות סיעתית בנושא, אבל מאחר והוסיפו כאן, בהעברה, 14 מיליון אז לכן חיכיתי וביקשתי שיבוא מישהו להציג לנו את התוספת הזאת, שלא היתה בפעם הקודמת.
בועז טופורובסקי
אז גם הסך הכל לא נכון - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשתי שישנה את זה ל-108.2. בבקשה, אריאל יוצר. אני מבקש מכולם...
בועז טופורובסקי
אם כבר שואלים את היועץ המשפטי, אז בואו נוסיף עוד 14 מיליון תוך יום, בכיף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא. לכן אני אומר שאני רוצה להבין את זה. בבקשה, אריאל יוצר.
אריאל יוצר
שלום לכולם. אני רכז פנים ושלטון מקומי באגף התקציבים. יושב-ראש הוועדה ביקש ממני להסביר את השינויים, כי כבר התקיים דיון אתמול על כלל הפנייה, אז כמה דגשים, ובעיקר השינויים שביצענו בה.

יש כאן טעות טכנית בפנייה. דברי ההסבר, השקלול שלהם יוצא תוצאה גבוהה ממה שכתוב אצלכם.
סתיו שפיר
תתקנו ותביאו חדש.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמשיך הלאה. סתיו שפיר, אני מבקש.
אריאל יוצר
השקלול של התקנות וכמובן מה שאתם מצביעים עליו הוא הסכום הנכון. יש פה טעות טכנית. זה בסך הכול 108.2.
יצחק כהן
בהתחלה היתה טעות באחד וזה המשיך הלאה.
סתיו שפיר
נראה לכם הגיוני שתביאו דפי הסבר שיש בהם טעות? שנדע את הסכום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אריאל יוצר, בבקשה תתייחס ותסביר.
אריאל יוצר
השינויים בסך 14 מיליון שקל מחולקים בצורה הבאה: 5 מיליון שקלים שהתווספו לתקנת התיישבות צעירה, מענקים לרשויות מקומיות ביהודה ושומרון.
סתיו שפיר
אין לזה קשר למענק ביטחוני. נכון? איילת שקד, מדובר על 38 מיליון שקלים. איך הגעת ל-6 מיליון שקלים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו שפיר, אני מבקש ממך פעם ראשונה.
סתיו שפיר
אתה מבקש ממני פעם ראשונה מה? אני שואלת פה שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תשאלי.
סתיו שפיר
אני שואלת שאלה. זה התפקיד שלי, לשאול שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש דרך לשאול, נקודה. תמשיך.
אריאל יוצר
התקנה הזו תוקנה בסך 5 מיליון שקלים והועמדה על הסכום הזה שהועבר בשנת 2013 ולכן התאמנו אותה והוספנו 5 מיליון שקלים.
בועז טופורובסקי
לאן הולכים ה-5 מיליון שקלים? אתה רוצה לסיים להציג ואז נשאל?
אריאל יוצר
זה לגבי אותם 5 מיליון שקלים, שהכסף הושווה לשנת 2013 ותוקן בהתאמה.
זאב אלקין
השנה של לפיד.
אריאל יוצר
8 מיליון שקלים נוספים הועברו לתוך תקנת רזרבה. התקנה הזו, בלי שנקבל אישור של הייעוץ המשפטי, תעבור לתקנה שניתנת לטובת מענקים לרשויות מקומיות שבהן יש גידול חריג באוכלוסייה. הן מקבלות תוספות לתקציבן השוטף במידה ולפי המודל של משרד הפנים והגידול בהיקף האוכלוסייה שלהן מגיע להן כסף. כמובן שהתקציב כולו מתחלק בהתאם לפרמטרים.

עוד דבר אחד שחשוב לי להגיד, בהמשך להנחיית היועץ המשפטי לממשלה לגבי סוגיית המענקים הביטחוניים, בסך 27 מיליון שקל, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בחן את הבקשה, בחן את עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר, הוא אישר להעביר את התקנה הזו. הוא הנחה להדגיש שהתקציבים שמועברים בתקנה הזו לרשויות המקומיות מותר לעשות בהם שימושים אך ורק לצרכים מוגדרים לתפקידי הרשות המקומית.
בועז טופורובסקי
איך מחולק ה-47?
אריאל יוצר
47 מחולק ל-20 בגין המלחמה ועוד 27 בגין- - -
סתיו שפיר
המלחמה?
אריאל יוצר
בהתאם להחלטת הממשלה שהתקבלה לתת מענקים לרשויות מקומיות.
סתיו שפיר
מה זאת אומרת? זה הרבה יותר כסף ממה שקיבלו בדרום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סתיו שפיר, ביקשת לדבר ואתן לך, אבל לא כך.
בועז טופורובסקי
מה זאת אומרת? לא סבלו במלחמה בשאר הישובים? זה בדיחה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תבקש ותקבל רשות דיבור.

אריאל יוצר, סיימת? תודה. עכשיו מי שביקש לדבר. אני מבקש לדבר רק על הקטע הזה. לא לפתוח את כל התקנה, שעליה דיברנו כבר. על הקטע הזה. סתיו שפיר, את ביקשת ראשונה, בבקשה.
סתיו שפיר
יש לי מספר שאלות. ראשית, מה גרם לכך שהחלטתם – אם מצאתם עודפים בתקציב או תקציב ברזרבה, מדוע בחרתם להעביר 100 מיליון שקלים ויותר דווקא ליהודה ושומרון ולא החלטתם לפזר אותם ולהעביר חלק ניכר מהם לפחות ליישובי עוטף עזה והדרום בעקבות "צוק איתן"? אנחנו יודעים עדיין שרבים מן העסקים לא קיבלו כסף, הרשויות המקומיות לא קיבלו את מלוא הסיוע שהן דרשו ושהן נזקקות לו. מדוע נקבע סדר העדיפויות הזה? זו השאלה הראשונה.

השאלה השנייה היא בנוגע לאותו מענק ביטחוני לכאורה. מצאנו פרוטוקול של מועצת אפרת מ-2011, בזמן שנפתלי בנט עדיין היה מנכ"ל מועצת יש"ע. הפרוטוקול הזה, שנפתח במילים "אולי כדאי לכבות את ההקלטה", מספר על הסדר בין הממשלה לבין הרשויות המקומיות ביו"ש ועמותת מועצת יש"ע, שהמענק הביטחוני הזה לכאורה עובר בעצם אחר-כך מהרשויות למועצת יש"ע בשביל תעמולה פוליטית. מדוע התעמולה הפוליטית של מועצת יש"ע שווה יותר מיישובי הדרום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. אריאל יוצר, תענה רק על התוספת שדיברת עליה. בועז טופורובסקי, בבקשה.
בועז טופורובסקי
אריאל יוצר, אני רוצה לדעת בבקשה מאתמול להיום מי הפנה את תשומת לבך לחוסרים האלה של 5 מיליון שקלים בהתיישבות הצעירה לרשויות מקומיות ביו"ש ושל 8 מיליון שקלים בתקנת רזרבה, על הגידול באוכלוסייה ביישובים, ואיך זה הולך בדיוק להתחלק? הרי אתם יודעים איך זה הולך להתחלק, אתם יודעים לאן זה הולך להגיע, לאילו ישובים. אשמח לדעת את זה. ניסיתי להיות הכי ממצה ודיברתי על התוספות, למרות שכל ה-108 מיליון שקלים האלה זה מגזר אחד גדול שקשור לפריימריז.
שמעון סולומון
אני רוצה לשאול לגבי סעיף 5, על המועצה ה- - -. האם יש חפיפה? גם בסעיף הקודם על יהודה ושומרון, הסעיף הכללי, ראינו שיש שם מענקי איזון ואחד הסעיפים היה גם כן מענק שר. גם כאן אני רואה מענק שר. אני רוצה לדעת מה זה. לפי איזה קריטריונים זה?
קריאה
גם הצדעה לירושלים היתה לנו בהעברה הקודמת.
שמעון סולומון
גם בסעיף הקודם- - - למי נותנים את זה?
יעקב ליצמן
אני מבקש לשאול שאלה קצרה. האם לפני שנה היה אותו סכום, או לא?
אריאל יוצר
באיזה עניין?
יעקב ליצמן
לפני שנה היה אותו סכום? בדיוק אותו דבר?
אריאל יוצר
כן.
יעקב ליצמן
אז לפיד עשה את זה פעמיים. זהו. אותו דבר.
עמר בר-לב
יש לי שאלה. אני מבין שהכסף מגיע מאיזו רזרבה. נכון? ככל שאני מבין בתור חבר בוועדת החוץ והביטחון, עדיין לא הועברו כל הסכומים של 7 מיליארד שקל לתקציב הביטחון בשביל לכסות את הוצאות "צוק איתן" כי לא מוצאים בשלב זה מספיק רזרבות. נראה לי שהרבה יותר חשוב להעביר למשרד הביטחון אם יש רזרבה איפשהו מאשר לנושאים האלה. אני אומר לך משהו מעודכן מלפני שעתיים מוועדת החוץ והביטחון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע. חסר עוד מיליארד מתוך ה-7 מיליארד. העברנו 6 מיליארד שקלים. אנחנו מחכים שמשרד האוצר יעביר עוד.
בועז טופורובסקי
בינתיים אנחנו מעבירים 20 מיליון שקל ליהודה ושומרון.
עמר בר-לב
העדכון היה נכון. המספרים שאתה אומר נכונים. בינתיים עוד מחפשים את המיליארד הנוסף. אם יש כאן איזו רזרבה אז הנה מצאנו חלק ממנה, בואו נעביר לתקציב הביטחון. אני לא מבין, מה יותר חשוב, משרד הביטחון או העברה ליהודה ושומרון?
אלכס מילר
3.5 מיליארד שקל.
יעקב ליצמן
זה לפני ההעברה.
בועז טופורובסקי
יותר חשוב בגין המלחמה לעזור להם, לכן מעבירים 20 מיליון שקל ליו"ש.
יריב לוין
להיפך- - -
עמר בר-לב
זה מופיע בשורות תקציב שונות. אם חסר למשרד הביטחון צריך להעביר למשרד הביטחון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יריב לוין, השאלה שלו נכונה לגבי משרד הביטחון. כל ההעברות היו צריכות ללכת לזה. אנחנו חושבים פה בוועדה בדרך כלל שהביטחון חשוב, אבל יש דברים נוספים שהם חשובים.
יריב לוין
התיישבות זה ביטחון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מבחינתנו גם התיישבות זה ביטחון.
יעקב ליצמן
מע"מ אפס למשל יותר חשוב...
עמר בר-לב
הבנתי שהעמדה של ראש הממשלה היא שצריך להעביר 8 מיליארד שקל לתקציב הביטחון.
יעקב ליצמן
3 מיליארד שקל למע"מ אפס. ליאיר לפיד גם יש טענות.
בועז טופורובסקי
לראש הממשלה יש פריימריז והליכוד נשלט על-ידי מתנחלים. יאיר לפיד מעביר להם כסף.