פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים
08/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 477>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ז בכסלו התשע"ה (08 בדצמבר 2014), שעה 09:00
<סדר היום:>
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
נכחו
<חברי הוועדה:>
ניסן סלומינסקי – היו"ר
זאב אלקין

מיכל בירן

בועז טופורובסקי

אחמד טיבי

יצחק כהן

זבולון כלפה

חיים כץ

דב ליפמן

יעקב ליצמן

אלכס מילר

אראל מרגלית

משולם נהרי

שמעון סולומון

אורית סטרוק

חמד עמאר

עיסאווי פריג'

אלעזר שטרן

סתיו שפיר

מרדכי יוגב

דב חנין

יריב לוין

משה זלמן פייגלין

דוד רותם
מירי רגב
עפר שלח

<מוזמנים:>
ערן ניצן - סגן הממונה על התקציבים לענייני נדל"ן ופנים, משרד האוצר

אמיר אדרי - רכז בט"פ, אג"ת, משרד האוצר

ניר אמסל - רפרנט ממשל ומינהל, אג"ת, משרד האוצר

עלי בינג - רפרנט חקלאות, משרד האוצר

שירה ברגמן - רפרנטית תחבורה, אג"ת, משרד האוצר

אורטל גבריאלי חכם - תקציבאית חטיבת הנכסים, משרד האוצר

מיכל גלברט - רפרנטית מו"פ אגף תקציבים, משרד האוצר

יהונדב הורניק - רכז תחום תעסוקתי, אג"ת, משרד האוצר

נועה היימן - רפרנטית חינוך, אג"ת, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רפרנט ביטחון, אג"ת, משרד האוצר

יובל טלר - רפרנט שיכון, משרד האוצר

שניר ניב - רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

איתי טמקין - רפרנט מקרו, אג"ת, משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים, אג"ת, משרד האוצר

שלמה פשקוס - רפרנט בריאות, אג"ת, משרד האוצר

רן רידניק - רכז תחום תעסוקתי, אג"ת, משרד האוצר

ג'ירייס גהשאן - ראש תחום חשבות, לשכת נשיא המדינה

עודד לביאן - מרכז תקציבים, משרד החוץ

יוסי שבת - מנהל אגף בכיר מימון ותקציבים, משרד הבינוי

יעקב שנרב - משנה למנכ"ל בנייה חדשה, משרד הבינוי

ישראל מלאכי - בינוי, מינהלת תנופה


<ייעוץ משפטי: >
שגית אפיק
איל לב-ארי
שלומית ארליך
<מנהל הוועדה:>
טמיר כהן
<רישום פרלמנטרי:>
אסתר מימון
אתי בן שמחון
<שינויים בתקציב לשנת 2014>
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

רבותי, בוקר טוב, אנשי הביטחון נמצאים פה?
<סתיו שפיר:>
אני רוצה הצעה לסדר בבקשה.

<בועז טופורובסקי:>
בחיים לא היה, מאז שהגענו לכאן, שב-06:50 בבוקר אנחנו מקבלים העברות תקציביות לאותו יום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נגיע לזה, אבל אני רוצה כרגע עוד - - -

<בועז טופורובסקי:>
לא נגיע לזה. נגיע לזה מתי, כשיהיו העברות?

<סתיו שפיר:>
זה לא שאלה של נגיע לזה. לא מתחילים - - -

<בועז טופורובסקי:>
אין דבר כזה.

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
זה מה שטענו שנתיים.

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
מה שטענו שנתיים, אתה טוען היום.
<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
אני באופוזיציה - - -

<בועז טופורובסקי:>
מתי קיבלנו שעתיים לפני - - -
<עיסאווי פריג':>
ברוכים הבאים לוועדות...
<בועז טופורובסקי:>
שעתיים לפני.

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
אני לא יודע מה להצביע - -

<בועז טופורובסקי:>
- - - מיליון שקל לחטיבה להתיישבות.

<יעקב ליצמן:>
- - אני הולך לראות מה שיש עתיד עושה, אני אעשה הפוך.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי. רבותי, אני רוצה - - -

<בועז טופורובסקי:>
למה אתה נותן יד לנוהל שהצבענו עליו ועמדנו בו שנה וחצי בוועדת הכספים ואתה פתאום בא ומעביר ונותן יד להעברות תקציביות - - -

<יעקב ליצמן:>
כל מה שאתה הולך לעשות, אני אעשה הפוך.

<קריאות:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
השחיתות של ראש הממשלה – זמביש, בשביל הבחירות של ראש הממשלה, דואג אתו להעביר תקציבים? זה מה שאנחנו נותנים לו יד?

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי.

<בועז טופורובסקי:>
- - - זמביש רצה ששר האוצר יעביר את ההעברות האלה כל-כך הרבה זמן - - -
<עיסאווי פריג':>
איפה הייתם שנתיים?

<בועז טופורובסקי:>
הדיו עוד לא יבש - - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני - - -

<יעקב ליצמן:>
בועז, פריימריז זה בסדר גמור. איפה היית בשבוע שעבר?

<עיסאווי פריג':>
איפה היית שנתיים?

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני מבקש - - -

<בועז טופורובסקי:>
אין מצב שזה יעבור.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש שוב - - -

<עיסאווי פריג':>
וואי, וואי וואי, יש לי הצעה לסדר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש לומר שני דברים.

<יעקב ליצמן:>
אני רוצה להבין. בועז, מה שאתה תצביע, כפי שעשיתי עד היום, אני אעשה הפוך.
<בועז טופורובסקי:>
ברור, כי אתה כבר בקואליציה - - -

<קריאות:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
אתה בקואליציה. הנה, אפילו הוא מודה, יש פה קואליציה חדשה. יש את הימין הקיצוני עם החרדים. כפי שאמרת, להחזיר את השעון לאחור - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז. בועז. בועז.

<בועז טופורובסקי:>
- - זה מה שאתה יודע. זה מה שחיכית לו. הרי עד היום רק שיקרת ושיקרת, ועכשיו אתה הולך להוכיח את זה. תצביע - - -
<יעקב ליצמן:>
למה שיקרתי? לא שיקרתי.

<בועז טופורובסקי:>
תצביע בעד כל מה שהצבעת נגד - - -

<יעקב ליצמן:>
אתם בוגדים, רציתם להיכנס אתי לקואליציה, לעשות פוטש - - -
<קריאות:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
אתה חלק מהקואליציה, זה בסדר גמור, אתה לא מפתיע אף אחד. אתה לא מפתיע אף אחד.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה – אין עונשין, אלא אם כן מזהירין - - -

<יעקב ליצמן:>
רציתם לעשות פוטש. בוגדים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני רוצה לומר שני דברים - - -

<סתיו שפיר:>
ניסן, אותי על פחות מזה כבר היית מוציא החוצה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש שוב - - -

<סתיו שפיר:>
אתה ממש מגלה סובלנות מדהימה היום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, אבל עוד מעט היא תיפסק. עוד שתי דקות - - -
<סתיו שפיר:>
אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עוד שתי דקות - - -

<סתיו שפיר:>
אני רוצה להגיד לך משהו אחר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא רוצה - - -

<סתיו שפיר:>
אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אפילו את התשובות של משרד האוצר על השאלות שהגשנו אתמול - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, אני מבקש ממך - - -

<סתיו שפיר:>
- - לא קיבלנו. קשה לי להתייחס להעברה של משרד הביטחון בלי שקיבלנו תשובות ממשרד האוצר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, פעם ראשונה. אני היום הולך – אני אתחיל להוציא מהוועדה.

<סתיו שפיר:>
בועז עכשיו צעק במשך שעה, ואתה אומר לי "פעם ראשונה"?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני כבר אמרתי שאין עונשין, אלא אם כן מזהירין.
<סתיו שפיר:>
מה זאת אומרת, עם יש - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז אני מבקש שוב - - -

<סתיו שפיר:>
מה זאת אומרת? עם יש עתיד אתה מתנהג יפה? מה, אתה חוזר להיות עם יש עתיד עוד פעם בקואליציה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
א', אני פותח את הישיבה - - -

<סתיו שפיר:>
אני הבנתי שאתם כבר לא אחים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
א', אני - - -

<סתיו שפיר:>
אז תענה לי בבקשה, ניסן, איך יכול להיות שגם הגיעה אלינו ההעברה היום ב-06:50 בבוקר וגם קיבלנו קריאות להעברות שכבר העברנו? איך זה יכול להיות?
<עיסאווי פריג':>
ניסן, תענה לשאלה. כולנו קיבלנו מייל בבוקר - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני פותח את ישיבת הוועדה, ואני רוצה להסביר מה נעשה היום. דבר ראשון, מאחר שהיום כנראה זה היום האחרון לכינונה של הכנסת הזאת עד פיזורה, והדברים האלה נפלו "לא בידיעה מסודרת", מה שנקרא, אז ודאי שישנו לחץ גדול של כל אותם משרדים, וכל אותם נושאים שחשבו שיש להם עוד זמן, מתברר שאין זמן, וכל מה שלא יעבור היום או מחר אולי, אני לא יודע איך יהיו הסידורים המשפטיים, יכול להיתקע לחצי שנה, לכן יש עומס גדול של העברות. זה דבר ראשון.

דבר שני. בגלל הנושא הזה, היום ננקוט בדרך שונה מהדרך שהיתה קיימת תמיד, כשהיה זמן - - -
<עיסאווי פריג':>
מה זאת אומרת "שונה"?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר. שוב, אני אתן לשאול קצר מאוד, לא תהיה אותה אריכות, ומי שיפריע, אני אתרה בו פעם ראשונה, שנייה ואני אוציא אותו. אני מתחנן - - -

<עיסאווי פריג':>
למה מה קרה? קרה משהו?

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מתחנן - - -

<עיסאווי פריג':>
דווקא היום?

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מתחנן בפני כל חברי, שבאמת עבדנו יפה ועבדנו טוב - - -
<בועז טופורובסקי:>
6 מיליארד שקל לביטחון כך זורקים לפח?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אל תיאלצו - - -

<בועז טופורובסקי:>
- - - מיליון שקל לזמביש זה החשוב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אל תאנסו אותי להוציא אנשים - -
<סתיו שפיר:>
"תאנסו"?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - אני ממש לא רוצה וכולנו באמת ידידים וחברים, ואני מניח שגם נהיה בהמשך, ולכן - - -

<בועז טופורובסקי:>
נחכה אחרי הבחירות. גם ההעברות התקציביות יכולות לחכות אחרי הבחירות, לא יקרה שום דבר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז, אתה יודע שאני אוהב אותך, אבל אני לא - - -

<בועז טופורובסקי:>
אין פה ענייני חיים ומוות. שום דבר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז, אני לא אאפשר את זה, אז אני מבקש שוב, אנחנו מתחילים עכשיו עם הנושא של הביטחון - - -

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
- - - את ההסכמות - - -

<בועז טופורובסקי:>
נראה איך אתה תצביע - -

<יעקב ליצמן:>
הפוך ממך.

<בועז טופורובסקי:>
- - עם הקואליציה שאתה חלק ממנה - -

<קריאות:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
- - או עם האופוזיציה.

<יעקב ליצמן:>
הפוך ממה שאתה עושה.

<בועז טופורובסקי:>
הפוך ממה שאני אעשה. למה? כי אתה בקואליציה. ליצמן, עכשיו אתה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז. בועז.

<קריאות:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
אתה תצביע בעד או נגד ההעברות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש.

<בועז טופורובסקי:>
בעד או נגד ההעברות התקציביות?
<יעקב ליצמן:>
מה שאתה תצביע – הפוך ממך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז.

<בועז טופורובסקי:>
כמובן, כי אתה בקואליציה.

<יעקב ליצמן:>
עד היום מה שהצבעת - - -

<בועז טופורובסקי:>
הנה, סגרו אתך. תגיד בכמה קנו אתכם.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז. בועז.

<בועז טופורובסקי:>
בכמה קנו אתכם?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז, פעם ראשונה.

<יעקב ליצמן:>
מה שהצבעת עד היום, אני אצביע הפוך.

<קריאות:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז, היתה פעם ראשונה.

<בועז טופורובסקי:>
כמה? כמה? בכמה קנו?

<יעקב ליצמן:>
"הדיש", "הדיש", אומרים.

<עיסאווי פריג':>
קדיש, קדיש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז, כבר היתה פעם ראשונה.

<בועז טופורובסקי:>
כל מה שהבטחתם עכשיו בישיבה הזאת, אתה הולך להפר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מתחיל עם הנושא של הביטחון. בנושא של הביטחון יש קודם כול את השלב הראשון, שזאת בקשה 01010.

<סתיו שפיר:>
ניסן, לא קיבלנו תשובה אחת מהאוצר לגבי השאלות שהגשנו אתמול.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הסעיף הזה הוא הראשון, שהוא הקודם - - -

<בועז טופורובסקי:>
תתגעגעו לשר האוצר.

<עיסאווי פריג':>
- - -

<סתיו שפיר:>
נתגעגע למה? אתה הבהרת שיש - - -

<בועז טופורובסקי:>
תתגעגעו לשר האוצר.

<סתיו שפיר:>
- - - בלי למצמץ. כל מה שקורה פה זה תוצאות של מה ששר האוצר עשה. מה זה משנה אם הבאתם את זה שבוע מראש או ב-05:50? מה זה משנה? - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, אני מסביר - - -

<סתיו שפיר:>
- - העברתם בסוף 600 מיליון שקל לחטיבה להתיישבות - - -
<בועז טופורובסקי:>
תצביעי בעד.

<סתיו שפיר:>
למה שאני אצביע בעד? אני אצביע נגד.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תתחיל להסביר. אל תתייחס.

<עיסאווי פריג':>
איפה הייתם שנתיים? איפה היית שנתיים?

<בועז טופורובסקי:>
אנחנו אמרנו את זה.

<קריאות:>
- - -

<קריאה:>
זאת בקשה של שר האוצר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן, בבקשה.

<קריאות:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
100 מיליון שקל להתנחלויות זה שר האוצר?

<זאב אלקין:>
לא על זה דנים עכשיו.

<בועז טופורובסקי:>
100 מיליון שקל להתנחלויות מי ביקש? שר האוצר או אתה ביקשת?

<זאב אלקין:>
זאת בקשה של שר האוצר, זה חתום בתקופה שלכם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מזכיר את הבקשה - - -

<קריאות:>
- - - -

<עיסאווי פריג':>
זה מחטף ביום האחרון של הכנסת - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<עיסאווי פריג':>
- - ביום האחרון של הכנסת, זאת בושה. זה מחטף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי. עיסאווי.

<עיסאווי פריג':>
דיברת על הסכמות, לא על מחטפים.

<יעקב ליצמן:>
עדיין לא, זה מחר.

<עיסאווי פריג':>
העברנו אז הסכמות, ניסן.

<יעקב ליצמן:>
עיסאווי, זה מחר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי, זה התחיל די מוקדם, כי זה דברים שקיבלתם לפני שלושה שבועות.
<עיסאווי פריג':>
לא ב-06:50?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לפני שלושה שבועות.

<סתיו שפיר:>
אבל לא קיבלנו על זה תשובות.

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
בועז, מי הכין את זה? שר האוצר הקודם. מי הכין את זה?
<בועז טופורובסקי:>
100 מיליון שקל להתנחלויות?

<יעקב ליצמן:>
שר האוצר הקודם.

<אסף וסרצוג:>
הפנייה נועדה להעביר 1.135 מיליארד לתקציב הביטחון.

<אראל מרגלית:>
עוד פעם. עוד פעם. מההתחלה.

<אסף וסרצוג:>
הפנייה נועדה להעביר - - -

<אראל מרגלית:>
רגע. חבר'ה, לא שומעים אותו.

<טמיר כהן:>
אסף, תתעסק עם העודפים. אתה מסביר את הפנייה בינתיים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מדבר על העודפים של 2013, זה השלב הראשון.

<אסף וסרצוג:>
אני אסביר את השימושים, הם יתייחסו לצד של המקורות.

<טמיר כהן:>
מתחילים במקורות.

<אראל מרגלית:>
בחוברת הזאת, שנקראת "01", תסביר לנו מה המקורות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<איתי טמקין:>
בוקר טוב, אני מאגף התקציבים, משרד האוצר. כמו שאסף התחיל, זו פנייה שמעבירה 1.1 מיליארד שקל מעודפי תקציב שנוצרו בשנת 2013, עודפי תקציב לא מחויבים. זה כסף שהמשרדים לא ניצלו בשנת 2013 וגם לא התחייבו לבצע בשנים שלאחר מכן. הכסף הזה נשאר ללא שימוש כאמור בשנת 2013. בהתאם לחוק יסודות התקציב שר האוצר רשאי להעביר אותם לשימוש בשנת הכספים הבאה, כלומר 2014. כאן אנחנו מציעים לקחת את אותם עודפים לא מחויבים מכלל הסעיפים בתקציב, ולהעביר אותם לשימוש משרד הביטחון בשנת 2014.
<עיסאווי פריג':>
כמה כבר הועבר בפועל למשרד הביטחון מהתקציב של 2013 בסך הכול, ללא קשר ל-1.1 מיליארד?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, זה החלק הראשון, שנבין את הנושא הלוגי. כדי להגיע להעברה תקציבית שממשלת ישראל החליטה, להעביר לצה"ל את הנושא של ההשלמות של צוק איתן, ממשלת ישראל החליטה להעביר 7 מיליארד. 2.4 מיליארד כבר עברו, עכשיו עומדים להעביר - - -
<יעקב ליצמן:>
איזה מספר העברה זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הראשון.

<טמיר כהן:>
זה 01010.

<קריאה:>
שם כתוב "נשיא המדינה".
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא.

<טמיר כהן:>
איגמו את כל העודפים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איגמו את כל העודפים, הרי הסבירו.

<דב חנין:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. אין. אני אתן תיכף לכל הדברים. רק שנייה. הסכום של 3.6 מיליארד מורכב משלושה אלמנטים, אלמנט אחד זה ריכוז כל העודפים של 2013 שעוברים למקום אחד, כשמשם הם יעברו לביטחון. זה הנושא עכשיו. החלק השני, שזה - - -

<אראל מרגלית:>
זה ה-1.35.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן. זה הסך הכול. החלק השני יהיה כחצי מיליארד מהרזרבות של כל המשרדים. זה החלק השני. והחלק השלישי יהיה, אם אני זוכר נכון, 2.5 מיליארד - - -

<איתי טמקין:>
זה רק 2.5 מיליארד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
2.5 מיליארד, שזה מורכב מהרזרבות ו - - -

<איתי טמקין:>
זה מורכב מהרזרבות ומתתי-הביצוע הצפויים בתקציבים בשנת 2014.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי. הסברתם את החלק הראשון, עכשיו תסבירו את החלק השני בבקשה, של ה-2.5.

<אראל מרגלית:>
הם עוד לא הסבירו את החלק הראשון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא הסביר.

<אראל מרגלית:>
לא ב-1.13 אנחנו צריכים לראות מה העודפים, תעבור על זה. תראה לנו מאיפה לוקחים ומה אנחנו מעבירים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא אמר שהוא לקח - - -

<אראל מרגלית:>
תדבר אתנו על הדברים הגדולים. עזוב. אנחנו רוצים לדעת - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל, אראל.

<אראל מרגלית:>
רק שנייה. לא, לא.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל, רק שנייה, זה עודפים - - -

<אראל מרגלית:>
רגע, רגע, ניסן, שנייה, אני אסביר מה אני שואל.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היום זה ילך אחרת.

<אראל מרגלית:>
לא, לא, תקשיב. לקואליציה יש אחריות לנו - - -
<עיסאווי פריג':>
צריך להבין.

<אראל מרגלית:>
יש 1.13 - -

<קריאות:>
- - -

<אראל מרגלית:>
- - שייקח את הגושים הגדולים של העודפים ויסביר מהיכן הם באים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה פירוש? אם יש עודפים מ-2013, מה אתה רוצה שהוא יסביר לך?

<אראל מרגלית:>
מאיפה זה בא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש עודף.

<אראל מרגלית:>
אני רוצה לדעת אם זה מתוך תחבורה ציבורית - - -

<דב חנין:>
הכול בלוף. אראל, הכול בלוף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש לך כל דבר ודבר. יש לך. עזוב.

<אראל מרגלית:>
אבל אני רוצה את ההסבר. אני רוצה לדעת אם זה חוסר ניצול, אני רוצה לדעת אם זה תקצוב יתר, אני רוצה לדעת. אני רוצה שתסביר לי בגושים הגדולים של ההוצאות איפה יש לך עודף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל, הוא הסביר. יש לך הפירוט, כתוב "משרדים".

<אראל מרגלית:>
אני רוצה לשמוע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פה אין הסבר. פה זה מה שנשאר עודף. מה אתה רוצה שיסבירו לך? מה אתה רוצה שיסבירו לך? באמת.

<אראל מרגלית:>
אני רוצה שיסבירו לי אם יש 230 מיליון מהמעונות, למה יש עודף של 230 מיליון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לא רלוונטי עכשיו.

<אראל מרגלית:>
למה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה מ-2013 ואנחנו בסוף 2014. מי מסביר את - - -

<עיסאווי פריג':>
ניסן, נעשו העברות קודמות לביטחון. למה פתאום עכשיו נתגלה שיש עוד - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, תמשיך. תמשיך בבקשה.

<איתי טמקין:>
לגבי הפנייה השנייה שיושב-ראש הוועדה דיבר עליה, על העברת 2.5 מיליארד - - -

<אראל מרגלית:>
את ה-1.1 מיליארד גמרת?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אי-אפשר. עוד לא הצבענו, אבל הוא הסביר לך שזה עודפים.

<עיסאווי פריג':>
לא. הוא לא הסביר. על מה הסביר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אז לא. תמשיך. תסביר את ה-2.5.

<אראל מרגלית:>
מיליארד שקל – כך אומרים עודפים - - -
<עיסאווי פריג':>
ניסן, צריך לנהוג ביותר אחריות ויותר שקיפות דווקא בימים האלו.
<אראל מרגלית:>
אני לא מבין, מיליארד שקל – אומרים "עודפים" וגומרים? אני לא מבין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל. אראל. אני לא רוצה - -

<עיסאווי פריג':>
מה הפחד להסביר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - אתה מספיק מכובד בעיני שאני לא רוצה לקרוא לך קריאה ראשונה ושנייה.

<אראל מרגלית:>
אני לא מנסה להפריע, אני מנסה להבין - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אתה לא יכול - - -

<אראל מרגלית:>
- - זו החובה שלי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל אתה לא מבין, מדובר על עודפים של 2013.
<עיסאווי פריג':>
היתה העברה קודם. למה דווקא היום?

<קריאה:>
- - -

<אראל מרגלית:>
זו חוברת שלמה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל הוא הסביר.

<אראל מרגלית:>
לא. ניסן, תן לו כמה דקות להסביר את המיליארד שקל. מיליארד שקל.
<שגית אפיק:>
איתי, תסתכל רגע על החוברת - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תגיד במהירות את המשרדים שמהם לוקחים - - -

<שגית אפיק:>
- - החוברת מורכבת מהרבה העברות שכולן עודפים. תגיד במהירות העברות לפי משרדים: מאיפה אתם לוקחים את הכסף, מאיפה העודפים האלה מגיעים.
<איתי טמקין:>
עוד פעם. החוברת הזאת הרי מורכבת מפניות רבות, בראשית כל עמוד כזה מצוין הסכום להעברה מסעיף מסוים לביטחון. אפשר לדפדף בחוברת ולראות את זה.
<עיסאווי פריג':>
תעזור לנו. אנחנו רוצים לשמוע את זה ממך. תגיד את הסעיף הזה, מה העניין.

<איתי טמקין:>
לגבי 2.5 ה-מיליארד, מדובר - - -
<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שששש.

<אראל מרגלית:>
רגע, רגע. אתה אמרת שהוא יסביר את המיליארד.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא לא יסביר, תגיד במהירות מאיזה משרדים.

<אראל מרגלית:>
חיים, תקשיבו רגע. חבר'ה, ברצינות - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה מוכן להסביר בבקשה?

<אראל מרגלית:>
יש פה עודפים - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל, מספיק.
<עיסאווי פריג':>
שיסביר להם. אז מה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש ממך.

<אראל מרגלית:>
הוא התחיל להסביר וקטעת אותו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא קטעתי, אני מבקש ממנו שהוא יגיד, אז אל תחזור עוד פעם על הדברים. בבקשה.

<איתי טמקין:>
היושב-ראש, אני אסביר - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דבר למיקרופון.

<אראל מרגלית:>
דבר למיקרופון ותיקח את הגושים הגדולים של ההוצאות. אנחנו רוצים להבין מאיפה זה בא.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאיפה זה בא, אתה לא צריך להבין.

<אראל מרגלית:>
למה לא? אתם לא רוצים לדעת מאיפה לוקחים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה מלפני שנתיים. מה אתה צריך עכשיו? באמת, נו. בבקשה.
<איתי טמקין:>
אני אסביר.

<יעקב ליצמן:>
אראל, ב-2014 אתה צודק.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תסביר.

<איתי טמקין:>
יושב-ראש הוועדה, החוברת מכילה את כל הפניות בפירוט לפי סעיפי התקציב, שזה פירוט, אפילו בהרבה מקרים פירוט יתר – משרד ומשרד ממשלתי. ניתן לעבור בחוברת ולראות בראשית כל עמוד כמה יצא מכל סעיף תקציבי.
<עיסאווי פריג':>
איזו תשובה כללית זאת. על מה אתה מדבר?

<אראל מרגלית:>
אתה רואה חשבון - - -

<עיסאווי פריג':>
אני לא מבין על מה אתה מדבר. איך אתה מסביר את זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי. תודה.

<עיסאווי פריג':>
אתה אומר לו "תודה"?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן.

<עיסאווי פריג':>
על זה שהוא לא מסביר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תסביר עכשיו - - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תסביר על ה-2.5.
<עיסאווי פריג':>
הוא לא מסביר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי.

<אראל מרגלית:>
רגע, ניסן. חבר'ה, אני רוצה להסביר למה זה חשוב לנו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, ב-2.5 - - -

<אראל מרגלית:>
אני מבין, אבל תראה. נניח שמעונות יום ב-2013 קוצצו, שלא היה מיצוי, ועכשיו גם ב-2014 אין פיצוי. אנחנו רוצים לדעת - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לא רלוונטי כרגע. זה עודפים של 2013.
<אראל מרגלית:>
למה זה לא רלוונטי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרנו שזה כסף שהוא לא רלוונטי, הוא עודף - - -

<עיסאווי פריג':>
זה בלתי חוקי מה שקורה כאן. מה מקור הכסף הזה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
החלטתם למשוך זמן - - -

<אראל מרגלית:>
לא למשוך זמן - - -

<קריאות:>
- - -

<אראל מרגלית:>
- - - מע"מ אפס?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה יותר גרוע.

<אראל מרגלית:>
ניסן, תקשיב - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עזוב. 2.5 – כאן נרצה להבין. לפני שנה מה יש לך להבין?

<איתי טמקין:>
לגבי ה-2.5 מיליארד הנותרים - - -
<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, הוא יסביר פעם אחת. מי שלא ישמע, שלא יהיו לו טענות אחר-כך. דבר למיקרופון.
<איתי טמקין:>
אותם עודפים באים משני מקורות עיקריים, מקור אחד זה הרזרבה - - -
<אראל מרגלית:>
אנחנו מדברים על ה-2.5 מיליארד של 2014.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, תסביר.

<עיסאווי פריג':>
שיסביר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<איתי טמקין:>
ה-2.5 מיליארד באים משני מקורות עיקריים: מקור ראשון זה רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה ורזרבה להתייקרויות - - -

<עיסאווי פריג':>
מה זה רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי. עיסאווי.

<עיסאווי פריג':>
אני רוצה להבין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה תרשום ואחר-כך תשאל.

<עיסאווי פריג':>
אני רוצה להבין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה תשאל אחר-כך. בבקשה תן לו להסביר.

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
אני לא מבין מה זה עמידה ביעד ההוצאה. מה זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי.

<עיסאווי פריג':>
באמת, אני רוצה להבין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה מאלץ אותי. אתה תרשום - - -

<חיים כץ:>
למה הוא צועק עליך?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה תרשום - - -

<חיים כץ:>
למה אתה צועק עליו?

<עיסאווי פריג':>
אני לא צועק עליו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי, אתה תרשום ותהיה לך אפשרות לשאול. בבקשה.

<איתי טמקין:>
מדובר ברזרבות שנמצאות בבסיס תקציבי המשרדים. הן רזרבות שכל חברי הכנסת הצביעו עליהן בעת אישור תקציב 2014-2013, הן נמצאות, כולם ראו אותן. זה מקור אחד. מקור שני - - -

<עיסאווי פריג':>
מה זה?

<אראל מרגלית:>
כמה כסף זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרזרבות האלה לא נוצלו?

<איתי טמקין:>
מה זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הן לא נוצלו עד היום?

<איתי טמקין:>
הן לא נוצלו עד היום, ולכן אנחנו מוציאים אותן לשימוש למשרד הביטחון. זה פעם אחת.
<אראל מרגלית:>
כמה כסף זה מתוך ה-2.5 מיליארד?
<איתי טמקין:>
אני אענה על זה, שנייה אחת.

פעם שנייה, אנחנו מדברים, והזכרנו את זה פה בוועדה לפני כמה שבועות, שמאז מבצע צוק איתן התחלנו באגף תקציבים לעשות תוכנית עבודה שמטרתה היתה לעבור סעיף-סעיף בתקציב ולראות מה אחוז הביצוע הצפוי בשנת 2014. במקומות שהתגלה שלא התבצע התקציב במלואו בשנת 2014, לקחנו את אותם סכומים שלא הולכים להתבצע ב-2014 ולא הולכים לשרת את המשרדים ולהעביר אותם לשימוש משרד הביטחון. אלה שני המקורות העיקריים של הפנייה הזאת.
<עיסאווי פריג':>
דבר בכסף. חלק בכסף. כמה כל סעיף מבחינת כסף?
<איתי טמקין:>
אלה שני המקורות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שאלו אותך אם אתה יודע להפריד בין הרזרבה לתת-ביצוע.
<איתי טמקין:>
התתי-ביצוע הם בסדר גודל של 1.8 עד 2 מיליארד שקלים, ובהתאם הרזרבות הן בהיקף של חצי מיליארד שקלים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קודם כשאמרתי "חצי מיליארד", למה אמרת שאתה לא יודע?

<אראל מרגלית:>
כי זה חלק מה-2.5 - - -

<איתי טמקין:>
זה חלק מה-2.5.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לכן אמרתי "חצי מיליארד".

<אראל מרגלית:>
עכשיו שאלה - - -

<עיסאווי פריג':>
אז אספו את כל הרזרבות - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע. דקה-דקה. עיסאווי היה ראשון. עיסאווי, דקה.

<עיסאווי פריג':>
דקה. אדוני היושב-ראש - - -

<דב חנין:>
מה זה "דקה"? מה דקה?

<עיסאווי פריג':>
לחצת על זה - - -

<דב חנין:>
- - - מיליארד שקל. דקה?

<עיסאווי פריג':>
ניסן, לחצת על השעון, אתה רוצה לשמוע על האוויר, אבל אתה פועל בניגוד מוחלט למה שאמרת. אנחנו כאן עובדים בתקופת מעבר וצריך ללכת על הסכמות. עזוב את השעון, תתרכז בדברים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לא השעון.

<עיסאווי פריג':>
עצם העובדה שאתה בא ואומר
הכללים השתנו, אתה בא לעשות פוליטיקה כאן. ההסבר שקיבלתי ממשרד הביטחון לגבי הסעיפים, זאת בושה. לקחת את כל הרזרבה בכל המשרדים, מנקים אותה, אם זה תחבורה ציבורית, אם זה מעונות יום, בכל המשרדים, ועושים מחטף של יום אחרון, אסור לנו לתת יד לזה. צריך להגיד באופן פרטני ובאופן ברור מה הסעיפים האלה. הבחור שם מורח אותנו, ואומר את זה רק - - -
<יעקב ליצמן:>
אל תגיד "הבחור", תגיד "השר הקודם".
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי הרעיון היה ברור.

<עיסאווי פריג':>
בסדר, הרעיון ברור. אתה כיושב-ראש, אסור לך לקחת את הדברים בצורה כזאת. זה לא מוסיף לך, ניסן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה. דב.

<דב חנין:>
תודה, אדוני היושב-ראש, אני אנסה לעמוד במסגרת הזמן שקצבת, למרות שנראה לי שדקה אחת לדבר על 7 מיליארד שקל זה שיא של - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, על 3.6 מיליארד.

<דב חנין:>
על 2.5 מיליארד שקל בדקה.

<יעקב ליצמן:>
הייתי עושה את זה יותר מהר.

<דב חנין:>
כל הכבוד, כי אתה מנוסה. אני מתקשה לעמוד בדבר הזה.

אדוני היושב-ראש, כל הדיון הזה הוא לעג לרש ולעג לכנסת. לעג לכנסת, כי אחרי שהכנסת מקבלת תקציב בדיון חפוז כזה פתאום מיליארדים עוברים מסעיף לסעיף. חבל על דיוני התקציב, חבל שיש מסגרת תקציב. אין בזה טעם. אין בזה מטרה. מיליארדים יכולים לעבור ברגע האחרון.
לגופו של עניין, זה המחיר של מדיניות מלחמה. מדיניות מלחמה עולה המון כסף, אז אם עושים מלחמות, אי-אפשר לשלם על שום דבר. אי-אפשר גם מלחמות וגם רווחה.

אני רוצה להגיד משפט על נושא התחבורה הציבורית. מה שאתם עושים בתחבורה הציבורית, זה חיסול התחבורה הציבורית. 1.6 מיליארד שקלים לקצץ מהתחבורה הציבורית זה אסון. זה אסון. אני רוצה לפנות לחברי הכנסת החרדים. אני לא יודע אם יש אתם קואליציה או אין אתם קואליציה - - -
<יעקב ליצמן:>
אין אתנו.

<אראל מרגלית:>
דב, איפה אתה רואה 1.6?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב, תקצץ.

<דב חנין:>
תצרף את כל הסכומים ותראה שזה 1 - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב.

<דב חנין:>
רגע, תיתן לי לסיים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
"תסיים", אני אומר.

<דב חנין:>
1.6. תצרף את כל הסעיפים, תראה 1.6 מיליארד שקלים שמקוצצים בתקציב לפיתוח תחבורה ציבורית ועוד 360 מיליון בתמיכות בתחבורה ציבורית.

אני יודע שיש הרבה חשבונות פוליטיים מכל הצדדים, ואני מבין את זה, אבל אני פונה לכל חברי הכנסת, קואליציה, אופוזיציה, חרדים, חילונים, דתיים - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב, עברת את הזמן.

<דב חנין:>
- - כולם - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, דב.

<דב חנין:>
- - צריכים להתנגד לקיצוץ בתחבורה הציבורית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאה אחוז.

<דב חנין:>
בסופו של דבר אלה הציבורים שצריכים את התחבורה הציבורית, והם מופקרים בידינו. ומשפט אחרון - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי. סתיו.

<דב חנין:>
ומשפט אחרון. כל המהלך הזה שנעשה על-ידי ממשלת מעבר בתקופה שהכנסת מפזרת את עצמה, לדעתי הוא לא הגיוני, לא אפשרי וגם לא חוקי. אני מקווה שמישהו יבדוק את השאלות האלה בבית משפט.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה. אראל ואחר-כך סתיו. בבקשה.

<אראל מרגלית:>
חבר'ה, דב דיבר בצורה מאוד טובה לגבי התחבורה הציבורית. אנחנו מדברים פה על חבר'ה צעירים שנתקעים בצפון, בדרום, בכל המקומות בארץ לוקחים טרמפים, מקצצים להם את היכולת להגיע. דבר אחד.

דבר שני, מעונות היום. ישב פה שר הכלכלה, ששינה את השם מתעשייה, מסחר ותעסוקה לכלכלה, ואמר לנו שהיה חוסר ניצול של 211 מיליון שקל למעונות היום. אז עכשיו אנחנו לא רוצים שתיקחו את זה לביטחון. אנחנו רוצים להשתמש בזה כמו בתקציב שהיה ב-2014 עם 2015, כתוספת ולא כהורדה, ולא לקחת את אותם 200 מיליון שקל ולהעביר אותם כדי שמעונות היום יקבלו תשובה. אנחנו מדברים פה על אימהות שצריכות לצאת לעבודה ושהילדים צריכים להיות מטופלים ושהממשלה החליטה על זה, אז למה אנחנו לוקחים והופכים את קו העימות הזה לקו עימות חברתי גם במעונות היום, נושא אחרי נושא? אחרי זה יש עידוד לאוכלוסייה בפריפריה לתעסוקה. ריבונו של - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - -

<אראל מרגלית:>
רגע. תן לי רגע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל ממש מהר.

<אראל מרגלית:>
שני סעיפים ענייניים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הכול ענייני, אבל בואו נעשה את זה קצר.

<אראל מרגלית:>
עידוד התעסוקה בפריפריה, גם בגליל וגם בנגב, גם לאוכלוסייה החרדית, גם לאוכלוסייה הערבית. היו תקציבים, יש תוכנית, יש סובסידיה שנותנים ואנשים נכנסים למעגל העבודה. את זה אתם לוקחים ומעבירים במקום להשתמש בזה כתקציב יתר לשנה הבאה? זה דבר בלתי אפשרי. המערבים פה ברגע האחרון זה שינוי סדרי עדיפויות מוחלט מדברים שאתם בעצמכם החלטתם עליהם - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל - - -

<אראל מרגלית:>
אתם בעצמכם לוקחים את הדברים החברתיים האלה ושמים ברגע האחרון במקומות אחרים. ריבונו של עולם. למה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה. סתיו.

<דב חנין:>
איך אפשר, באמת. מה הולך פה בוועדה הזאת? זו ועדה רצינית? זו ועדת הכספים של הכנסת?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, בבקשה.

<דב חנין:>
אני שואל אותך ברצינות.

<סתיו שפיר:>
זו ועדה שמתנהלת כמו מאפיה חצי מהזמן.

<דב חנין:>
דקה למיליארדי שקלים?

<עיסאווי פריג':>
זה לא מוסיף כבוד לכנסת וביום האחרון.
<דב חנין:>
דקה לדיון על מיליארדי שקלים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, דב. דב.

<דב חנין:>
כך מתנהלת ועדת הכספים של הכנסת?

<חיים כץ:>
כך זה תמיד בחיים, בחייך.
<קריאות:>
- - -

<חיים כץ:>
מיליארד שקל מעבירים בקלות, 100,000 שקל - - -
<קריאות:>
- - -

<אראל מרגלית:>
חיים, בדיוק כך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב, בבקשה.

<עיסאווי פריג':>
זה לא דיון בהצעת חוק - -

<אראל מרגלית:>
חיים, בדיוק כך. חיים.

<עיסאווי פריג':>
- - זה שונה - - -

<קריאות:>
- - -

<חיים כץ:>
אצלנו ב-100,000 שקל יש דיון ומצגות, ופה - - -

<עיסאווי פריג':>
זה לא דיון בהצעת חוק, זה מיליארדים שאתה מעביר.
<סתיו שפיר:>
חברים, חברים - - -

<דב חנין:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חיים, דב, בבקשה. סתיו.
<דב חנין:>
לא, איך אפשר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, סתיו.

<סתיו שפיר:>
אנחנו יושבים פה - - -

<דב חנין:>
2.5 מיליארד שקל - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב, אני לא רוצה. דב. דב.
<דב חנין:>
אם היה פה דיון על התקציב הקפה בשולחן, היינו מקדישים הרבה יותר זמן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב, בבקשה.

<דב חנין:>
2.5 מיליארד שקל, חברים. דקה לכל חבר כנסת?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<דב חנין:>
ניסן, באמת.

<עיסאווי פריג':>
מה יוצא לך מזה? מה יוצא לבית היהודי? - - -

<דב חנין:>
אני אומר לך במלוא הכנות: זה לא לכבוד הוועדה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב, אתה מאלץ אותי לקרוא לך פעם ראשונה, ואני לא רוצה את זה. בבקשה.

<דב חנין:>
- - - מה אני אעשה.

<עיסאווי פריג':>
זה לא לכבוד הוועדה ולא לכבוד הכנסת.

<קריאות:>
- - -

<דב חנין:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב, פעם ראשונה. דב, בבקשה.

<דב חנין:>
אבל אי-אפשר ככה לדון. אני מציע הצעה לסדר.

<עיסאווי פריג':>
- - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב, עכשיו סתיו.

<סתיו שפיר:>
מה שקורה פה ולא מעכשיו, הוא לא לכבוד הוועדה.

<דב חנין:>
- - - הצעה לסדר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש, דב.

<דב חנין:>
הצעה לסדר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אין לך הצעה לסדר. בבקשה.
<דב חנין:>
למה אי-אפשר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין זכות דיבור. היא באמצע זכות דיבור. עשה לי טובה.

<דב חנין:>
אבל רגע. הצעה לסדר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ביקשתי ממך ופעם ראשונה.

<עיסאווי פריג':>
הוא אומר דברי טעם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<דב חנין:>
גברתי היועצת המשפטית - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב, בבקשה.

<דב חנין:>
גברתי היועצת המשפטית, האם אפשר לדרוש - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, סתיו.

<דב חנין:>
- - דיון נפרד על כל סעיף משנה בחוברת? גברתי היועצת המשפטית, אני רוצה תשובה על זה.

<סתיו שפיר:>
ברור שיתקיים דיון על כל סעיף משנה.

<עיסאווי פריג':>
הוא ביקש מהיועצת המשפטית.

<דב חנין:>
האם אפשר לדרוש דיון נפרד על כל שורה?

<סתיו שפיר:>
ברור שיתקיים דיון על כל סעיף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<שגית אפיק:>
אתם זכאים לשאול שאלות על כל העברה שנמצאת בחוברת - - -
<דב חנין:>
על כל שורה, יפה.

<קריאה:>
- - -

<דב חנין:>
אדוני היושב-ראש, אם לא יהיה דיון רציני, הדיון הזה של שאלות על כל שורה, ייקח אותנו ליום חמישי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאה אחוז, בבקשה.

<דב חנין:>
אתה רוצה, בסדר. אני רוצה להירשם על השורה הראשונה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, קיבלת את זכות הדיבור שלך, ונגמר הסיפור.

<דב חנין:>
לא, על השורה הראשונה עוד לא דיברתי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אומר לך שוב, פעם ראשונה קראתי לך לסדר. בבקשה, סתיו.

<דב חנין:>
רגע, עוד לא שאלתי על השורה הראשונה שאלות - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, בבקשה.

<דב חנין:>
- - היועצת המשפטית אמרה שמותר לי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<סתיו שפיר:>
אנחנו נמצאים פה ארבעה חודשים אחרי שישבנו בוועדה הזאת בזמן צוק איתן ורצינו להעביר כספים לרשויות בדרום ולתושבים בדרום שנפגעו בעקבות המלחמה, וכל הזמן, ניסן, הכספים האלה עוכבו בטענות שונות ומשונות – מחכים, ונראה, ויגיע, ומבטיחים, והבטחות. בכל מקום בטלוויזיה כל פוליטיקאי שהתייצב מול המסך, מול המצלמה, הודיע שאנחנו הולכים לחבק את הדרום – ניסן, תן לי את הכבוד, או שאל תיקח לי את הזמן – כמה הולכים להעביר לשם כסף, בסוף לא מעבירים לשם כסף.

לא רק זה, אנחנו יושבים עכשיו בוועדה, אחרי שקיבלנו שעה לפני התחלת הוועדה – כבוד היושב-ראש, אם אתה לא מקשיב למה שאני אומרת, אז זה לא - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מקשיב למה שאת אומרת - -

<סתיו שפיר:>
זה עוד חוסר כבוד על החוסר כבוד שקיים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - הלוואי שאת תקשיבי למה שאני אומר. הלוואי. הזכות היא הדדית.

<סתיו שפיר:>
אני מקשיבה למה שאתה אומר - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ממש...

<סתיו שפיר:>
- - אני מקשיבה בתשומת לב רבה, וכך אני רואה את הכסף שבאמת עובר כאן. העובדה שקיבלנו שעה לפני הישיבה בקשה להעברה תקציבית שאין בה שום דבר חוץ מסחיטה פוליטית, הרי למי אתה מעביר כסף? לאנשים שהולכים להצביע לך בפריימריז. העברה של 80 מיליון שקלים ליהודה ושומרון במקום להעביר את הכסף הזה לדרום, זו פשוט בושה. אתה עושה מעשה נגד מדינת ישראל, וכך אתם מתנהגים בקואליציה כבר שנה שלמה. במקום לפתור את הבעיות המשמעותיות של אזרחי ישראל, אתם עושים פה מסחרה פוליטית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תסיימי.
<סתיו שפיר:>
לא, רגע, אני לא אסיים. סליחה, ישבתי פה בסבלנות. אני אסיים אחרי - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את לא מדברת על הנושא אפילו.

<סתיו שפיר:>
אני מדברת בדיוק על הנושא - - -

<מיכל בירן:>
היא מדברת על הנושא.

<סתיו שפיר:>
אני מדברת על הנושא ואני אסיים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לא הנושא, הנושא הוא תקציב הביטחון.

<סתיו שפיר:>
ניסן, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני אסיים את דברי, ותן לי את הכבוד הזה - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תסיימי.

<סתיו שפיר:>
- - אחרי שלא כיבדת אותנו. בניגוד לנוהל, הבאת לנו בקשות להעברות תקציביות שעה לפני הזמן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו מדברים על תקציב הביטחון - - -

<סתיו שפיר:>
משרד האוצר לא ענה - - -

<עיסאווי פריג':>
- - -

<סתיו שפיר:>
אל תחייב אותי לצעוק.

<עיסאווי פריג':>
- - - ראש הממשלה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש.

<סתיו שפיר:>
משרד האוצר לא ענה על השאלות שלנו, ששלחנו לו במייל בצורה מסודרת על-פי הנוהל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, ביקשתי ממך להפסיק.

<סתיו שפיר:>
עוד דקה אני אסיים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא עוד דקה.

<סתיו שפיר:>
סליחה, נתת לכולם, תיתן גם לי. מה קרה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נתתי לך, עברת פעמיים את הדקה.

<סתיו שפיר:>
לא, תיתן לי לסיים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ניצלת את ההזדמנות שלך לדקה להגיד דברים שלא קשורים - - -

<סתיו שפיר:>
זה מאוד קשור, ואני אגיד את זה על כל סעיף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב.

<סתיו שפיר:>
ניסן, תן לי לסיים לדבר ותתייחס קצת בכבוד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מתייחס אליך יותר בכבוד ממה - - -

<סתיו שפיר:>
ומה שאתה עושה פה זה בניגוד לנוהל שאתה קבעת - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם ראשונה.

<סתיו שפיר:>
- - זה בניגוד לכל עיקרון שנקבע פה בוועדה - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו.

<סתיו שפיר:>
- - זה בניגוד לעתירה שתלויה ועומדת עכשיו בבית המשפט העליון שאמר לכם שהתנהלות הזאת היא לא אפשרית, שאי-אפשר לשנות סדרי עדיפויות בוועדת כספים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב. תודה רבה.

<סתיו שפיר:>
ועכשיו, תן לי לסיים את דברי. אתה מייצר פה קיצוצים. אתה עוזר למשרד - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מיכל, בבקשה.

<סתיו שפיר:>
ניסן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם שנייה.

<עיסאווי פריג':>
מה פעם שנייה?

<סתיו שפיר:>
מה זה פעם שנייה? יושבים פה חברי כנסת - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דיברת עכשיו, דיברת ארבע דקות.

<סתיו שפיר:>
- - הם יושבים בתחילת הדיון – בועז טופורובסקי צעק עליך במשך 20 דקות רצופות - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דיברת עכשיו ארבע דקות, שלא על הסעיף עצמו - -

<סתיו שפיר:>
- - ישבת שם וכיבדת את זכותו לדבר. אני אומרת מילה על החטיבה להתיישבות ועל ההתנחלויות, ואתה מוציא אותי? לא לשם אתה מעביר כסף?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - שלא על הנושא עצמו, עשית פוליטיקה - - -

<סתיו שפיר:>
מי עושה פוליטיקה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, מיכל.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אתה זה ששלחת את ההעברה הזאת בבוקר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<סתיו שפיר:>
אתה זה ששלחת אותה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כרגע אנחנו מדברים על הביטחון.

<סתיו שפיר:>
06:50 בבוקר. ועדת כספים. לא הדרום - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קראתי לך פעם - - -

<סתיו שפיר:>
- - לא הגליל - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
קראתי לך פעם שנייה.

<סתיו שפיר:>
- - לא שום דבר, אפילו לא הביטחון. מה שעשית פה, סליחה, זה הפריימריז שלך - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, את תצאי בסוף.
<סתיו שפיר:>
- - שום דבר אחר. זה מה שחשוב. אז עכשיו עוד חוסר הכבוד הזה. מה שאתה עושה, זה לא לתת לי לדבר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את תצאי בסוף.

<סתיו שפיר:>
אז תן לי לסיים את דברי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. את דיברת על דברים אחרים.

<סתיו שפיר:>
זה הדברים. זה מה שקורה בוועדה היום.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אתם מדברים על - - -

<סתיו שפיר:>
אתם נותנים לנו ערימות של דפים - - -

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
יש התנהלות פוליטית. זה מה שקורה כאן.

<עיסאווי פריג':>
- - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש ממך פעם שלישית. צאי בבקשה החוצה.
<סתיו שפיר:>
מה זה צאי החוצה?

<עיסאווי פריג':>
מה זה?

<סתיו שפיר:>
לא, אני לא יוצאת החוצה. אין לך שום סיכוי שאני יוצאת החוצה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז יוציאו אותך. אז יוציאו אותך.

<סתיו שפיר:>
אין לך שום זכות להוציא אותי החוצה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, צאי החוצה.

<סתיו שפיר:>
אם אתה צריך להוציא מישהו החוצה - - -

<קריאות:>
- - -

<אראל מרגלית:>
לא נגמור כך את המושב הזה של הכנסת.
<סתיו שפיר:>
יושבים פה חברי כנסת, כל אחד - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תחזרי עוד רבע שעה. תחזרי עוד רבע שעה.

(חברת הכנסת סתיו שפיר מוצאת מאולם הוועדה)

<סתיו שפיר:>
אל תגעי בי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז תצאי בבקשה.

<סתיו שפיר:>
אני לא יוצאת מהוועדה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז יוציאו אותך.

<אראל מרגלית:>
בוא נעזוב את העניין הזה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל, שב בבקשה.

<סתיו שפיר:>
הוא גם לא קרא - - -

<אראל מרגלית:>
בואו נגמור בצורה מכובדת, בואו נגמור את המושב - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מיכל, זכות הדיבור שלך.

<סתיו שפיר:>
ניסן, אתה לא יכול להתנהל בצורה כזאת. תשים את הדברים על השולחן - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תוציאו את סתיו החוצה. תחזרי בעוד רבע שעה אם את רוצה.

<סתיו שפיר:>
- - תשים את הדברים על השולחן. התחייבת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ביקשתי שתוציאו אותה בבקשה.

<סתיו שפיר:>
לפני חודשיים התחייבת שלא תוציא כסף לתקציבים חברתיים.

(חברת הכנסת סתיו שפיר יוצאת מאולם הוועדה)

<דב חנין:>
שאלה עניינית, סעיף 01 - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סלח לי, מיכל קיבלה - - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מיכל קיבלה זכות דיבור.

<דב חנין:>
לא, זה דיון ענייני.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב, מיכל קיבלה זכות דיבור עכשיו. אני לא רוצה לקרוא אותך - - -
<דב חנין:>
אני אוכל לשאול שאלות על כל אחד מהסעיפים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא. לא. - - - את דבריך.

<דב חנין:>
לא.

<עיסאווי פריג':>
לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נשאת נאום ודיברת את דבריך.

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
אפשר לשאול על כל סעיף.

<קריאות:>
- - -

<דב חנין:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דב, פעם ראשונה.

<דב חנין:>
אני רוצה לדעת אם תהיה לי אפשרות לשאול כל - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם ראשונה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מיכל, בבקשה.

<דב חנין:>
מותר יהיה לשאול באופן ענייני על כל שורה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, מיכל.

<דב חנין:>
יש לי שאלות על כל שורה.
<עיסאווי פריג':>
מדהים... ממש מדהים...

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<מיכל בירן:>
אני רוצה להצטרף לחברים פה ולהביע מורת רוח חמורה מהאופן שבו הדברים מתנהלים. הציבור הישראלי מצביע בשנים האחרונות ברגליים ופשוט מפסיק לבוא ולהצביע. מי שרואה את הקמפיין של ידיעות אחרונות – שואלים אנשים למה הם לא הלכו להצביע, הם מדברים על המיאוס מהפוליטיקה, על התחושה שזה לא משנה. ההתנהלות הזאת, הדיון הזה, האופן שבו זה מתנהל, מחזק בדיוק את אותן תחושות מיאוס בציבור הישראלי. ולנו, וגם לך, ניסן, יש חובה לדבר הזה.
חוץ מזה, הדברים האלה פשוט "מונפצים", אני לא יודעת מאיפה. אני אקח רק סעיף קטן שבטח עוד נגיע אליו. ושוב, בהמשך למה שאמר דב חנין ובהמשך למה שאמרה שגית, על כל שורה, זכותנו לקבל זכות דיבור כדי לשאול שאלות ענייניות.
<דב חנין:>
זה לא כסף פרטי שלך - -

<מיכל בירן:>
זאת חובתנו - -

<דב חנין:>
- - זה כסף של הציבור.
<מיכל בירן:>
- - וזה מה שיהיה.

אני רק רוצה להביא דוגמה אחת להמחשה. כתוב פה שיביאו 100 מיליון שקלים מקציר ים המלח. אני מחכה לשמוע את ההסבר, אבל תחושת הבטן שלי אומרת לי שזה קשור לסעיף בחוק ההסדרים שלא יעבור, על זה שהמדינה, אחרי שהיא נותנת למשפחת עופר הטבה במשך שנים, למרות שהם גורמים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מיכל.

<מיכל בירן:>
אני רק מסיימת את המשפט.
<עיסאווי פריג':>
- - -

<מיכל בירן:>
למרות שמשפחת עופר היא זאת שגורמת את הנזק לים המלח, בגללם צריך לעשות קציר, הם לא משלמים את זה, הם משלמים בקושי 40% מזה, ובחוק ההסדרים הזה המדינה רצתה לגלגל את זה על המועצה האזורית תמר ועל המלונות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מיכל.

<מיכל בירן:>
יש לי תחושה שהסעיף הזה זה פשוט מדע בדיוני. זה פשוט מדע בדיוני. מחוק הסדרים שלא הולך לעבור, הולכים מזה לקחת 100 מיליון שקלים? זה לא סביר. ושוב, אני מבקשת רק לעמוד על זה שעל כל שורה תהיה לנו הזכות לשאול שאלות ענייניות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא יהיה. אלעזר.

<דב חנין:>
מה לא יהיה?

<עיסאווי פריג':>
למה לא יהיה? למה לא יהיה?

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
למה לא יהיה?

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
אני שואל את היועצת המשפטית: למה לא יהיה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, בבקשה.

<עיסאווי פריג':>
ניסן, למה לא יהיה?

<דב חנין:>
איך זה יכול להיות - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי, אתה באזהרה.

<עיסאווי פריג':>
עזוב. למה לא יהיה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה כבר באזהרה. אלעזר, בבקשה.
<עיסאווי פריג':>
למה לא? אני אדע אם יש רזרבה בביטחון פנים ואני עכשיו מעביר אותה. למה לא יהיה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, בבקשה.

<עיסאווי פריג':>
אני לא מבין אתכם. למה? למה אתה עושה את זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, אלעזר.

<עיסאווי פריג':>
זה בלתי חוקי. זה בלתי חוקי.

<קריאה:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
מה זה? מה פתאום לוותר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, בבקשה. אני מתחיל. אלעזר בבקשה.

<אלעזר שטרן:>
ניסן, אני מבין את הצורך של תקציב הביטחון, ואני חושב שהאווירה שמתנהל פה הדיון – רגע, שהוא יגמור לדבר אתך.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, אלעזר. סליחה.

<אלעזר שטרן:>
אני חושב שהדברים שקבעת בוועדה של איך נקבל חומרים ואיך נדון בהם ואיך נשאל שאלות, יש בהם היגיון. אני חושב שלא קרה שום דבר שנצטרך לשבור את הסדרים שאתה קבעת. אני מבין שאת החומר הזה קיבלנו קודם, את החומר של תקציב הביטחון, ועליו אכן נשאלו שאלות. ובעיני, אני אומר לך את האמת, זה סביר, גם אם יש לי השגות קשות מאוד ואני מצטרף לדברים שנאמרו כאן.

<קריאה:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי. רבותי, אני מבקש.

<אלעזר שטרן:>
אני על צרכים דחופים של משרד הביטחון, אני אומר לך את האמת, קשה לי להצביע נגד - - -

<עיסאווי פריג':>
כן, הכותרת "ביטחון", בגלל זה מביאים את זה ביום האחרון - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי.

<עיסאווי פריג':>
- - אבל הדרך לא נכונה, אלעזר.

<אלעזר שטרן:>
אני מסכים אתך. אני אומר עוד פעם: קשה לי להצביע נגד צרכים דחופים של מערכת הביטחון.

עם זאת, אני חושב, ואני חושב שגם עמיתי, מה שנקרא "לאופוזיציה", מביעים תרעומת יותר על דרך ההתנהלות מאשר על התקציב הזה. וכאן אני חושב שאתה עושה טעות. אני מסכים עם זה שאנחנו פוגעים באחריות של כל אחד ואחד מאתנו בדרך ההתנהלות הזאת, וצר לי.

<מיכל בירן:>
אפשר היה להגיע להסכמות על הדברים החשובים. אף אחד פה לא היה עוצר תקציבים למשרד הביטחון - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מיכל. מיכל.

<מיכל בירן:>
- - אבל כשאתה מקצץ במקומות כאלה שאנחנו לא יכולים להבין מה המשמעויות של הקיצוץ ובאופן כזה, זה לא סביר.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עפר קיבל את זכות דיבור.
<עיסאווי פריג':>
ניסן, כשאני רואה שמכבאות והצלה לקחת רזרבה, מביטחון פנים לקחת רזרבה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי. עיסאווי.

<עיסאווי פריג':>
- - - יסבירו כל סעיף וסעיף מה העניין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עפר, בבקשה. הוא אחרון הדוברים. עפר.

<עפר שלח:>
כדי לא לחזור על דברים שנאמרו, צריך להתחיל ולדבר על דברים שלא נאמרו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק רגע. רבותי, אני מבקש, באמת. אי-אפשר ככה. אני מבקש שקט.

<עפר שלח:>
אני מבין שתת הביצוע של המשרדים מעורר כזאת התרגשות ויש פה התכנסות - - -

<קריאה:>
- - -

<עפר שלח:>
אני רוצה להפנות את הדברים שלי ראשית לאנשי האוצר דווקא. תראו, על הכסף שצריך לעבור למשרד הביטחון אני אצביע בעד, מפני שאני יודע בדיוק על מה הכסף הזה הולך, ואני מכיר את הפרטים האלה לעומקם. אלא מאי? השיטה שלכם - - -
<חיים כץ:>
תגיד את זה למיכל.

<עפר שלח:>
השיטה שלכם שבה אתם בונים על התת-ביצוע של המשרדים ועל הרזרבות שאתם שמים במשרדים, כדי להעביר את זה בסוף השנה למשרד הביטחון, בין אם יש מבצע ובין אם אין מבצע, שמה לאל את כל הדיון על תקציב הביטחון.

אני לא יודע למה אתם מנהלים מדי שנה דיונים על תקציב הביטחון ואני לא יודע למה הוועדה המשותפת, שחוץ ממני יש פה חברים בה, הקדישה לזה השנה, לדעתי 70 שעות, אם בסופו של דבר הרי זה מובנה בתקציב, שיהיה תת-ביצוע במשרדים האחרים, שיהיו רזרבות שנמצאות שם, ובסוף יעבירו אותם לביטחון. זה הופך את הדיון על תקציב הביטחון לפרסה. ואני אומר לכם עוד דבר: הוא הופך את הביטחון לפרסה. אין לכם מושג לאן הכסף הזה ילך. לא הכסף הזה. זה בסדר, אנחנו יודעים מה המלאים, אני יודע כמה פצצות ירו מכל סוג, אבל בסופו של דבר זה ה-7 מיליארד שהולך לפיצוי של צוק איתן. יש 6 מיליארד שהולך לתקציב של השנה הבאה.
אין לכם מושג היום לאן הכסף הזה ילך – אני אומר לכם את זה באחריות – כי אין מושג לאף אחד לאן הוא ילך, כי הצבא עוד לא הסכים להחליט לאן הוא ילך. זה עוד לא אושר בשום מקום. אז אתם מנהלים את הדיון הזה על תקציב הביטחון, אתם רבים לפה, רבים לשם, כביכול מתקבלת איזו הכרעה אצל ראש הממשלה. להכרעות האלה אין שום משמעות, ואתם משתפים עם זה פעולה בזה שאתם בונים לתוך התקציבים האחרים את הרזרבות האלה, שאחר-כך תבואו בסוף השנה ותגידו שהיה תת-ביצוע.
אני לא מבין, אם יש תת ביצוע במשרד התחבורה, למה לא דואגים שיהיה ביצוע במשרד התחבורה, ולמה באופן אוטומטי זה עובר למשרד הביטחון, שבו אף פעם אין תת-ביצוע.
<אראל מרגלית:>
או לא למה זה לשנה הבאה?

<עפר שלח:>
למה משרד הביטחון יכול להקדים תשלומים לתעשיות כדי לנצל את הכסף שיש לו עד סוף השנה ומשרד החינוך לא יכול להקדים תשלומים לספקים שלו?
<חיים כץ:>
מה זה להקדים? שוטף 240?

<עפר שלח:>
הדבר השני, ניסן, אתה הרי מאיץ את הדיון הזה, אפרופו - - -

<עיסאווי פריג':>
יש לי תשובות - - -

<עפר שלח:>
אתה מאיץ את הדיון הזה לא בגלל הדיון של משרד הביטחון - -

<עיסאווי פריג':>
- - - תת ביצוע.

<עפר שלח:>
- - אתה מאיץ אותו בגלל דיון אחר. אני חושב שאתה עושה בזה טעות, ואתה צריך לתת פה לאנשים את יומם ואת הדקות שלהם, ואחר-כך נגיע לסעיפים שעליהם אתם רוצים לדון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה. אחרון הדוברים – ליצמן.

<יעקב ליצמן:>
אדוני היושב-ראש - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני מבקש.

<יעקב ליצמן:>
אדוני היושב-ראש, אתמול אחר-הצהרים ישבתי בוועדת המשנה לתקציב הביטחון - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, ליצמן באמצע זכות דיבור, בבקשה.

<יעקב ליצמן:>
ישבתי אתמול אחר-הצהרים בדיון בוועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון, ועדה משותפת, ושם דווקא שמעתי הסברים, בניגוד לעפר, כולם, על אף שעפר תומך – שם שמעתי הסברים על כל דבר, כמה כסף צריך, כמה כבר יש, כמה החשבת צריכה. שמענו את כל ההסברים, ולכן אני אתמוך בהעברה הזאת.

<עיסאווי פריג':>
בגלל יש עתיד?

<יעקב ליצמן:>
עוד לא. זה אחר-כך. עכשיו זה ענייני.

<בועז טופורובסקי:>
אמרת שאתה הפוך מאתנו. עוד פעם אתה לא עומד במילה שלך?
<יעקב ליצמן:>
אתמול - - -

<בועז טופורובסקי:>
עוד פעם אתה לא עומד? הרגע אמרת שתצביע הפוך ממה שאנחנו מצביעים.

<יעקב ליצמן:>
אתמול אחר הצהרים ישבתי בוועדת חוץ וביטחון וכספים - -

<בועז טופורובסקי:>
ליצמן, איך בקואליציה?

<יעקב ליצמן:>
- - שמעתי להיכן הכסף הולך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז. בועז.

<יעקב ליצמן:>
גם שם תמכתי, אתמוך גם כאן.

<בועז טופורובסקי:>
ליצמן, עוד לא עברו פה עשר דקות ושיקרת. אמרת שאתה מצביע הפוך מאתנו.

<קריאות:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
תגיד את האמת - -

<יעקב ליצמן:>
לא בביטחון.

<בועז טופורובסקי:>
- - כל מה שהקואליציה אומרת לך, תצביע.

<יעקב ליצמן:>
עכשיו הכלל אומר - - -

<בועז טופורובסקי:>
קנו אותך. קנו אותך.

<יעקב ליצמן:>
הכלל אומר - - -

<בועז טופורובסקי:>
קנו אותך.

<יעקב ליצמן:>
אני מברך את בועז - - -

<בועז טופורובסקי:>
בכמה קנו אותך?

<יעקב ליצמן:>
אני מברך את בועז ויש עתיד שסוף-סוף הבינו אחרי שנתיים מה שצעקנו שנתיים.
<בועז טופורובסקי:>
והנה עכשיו, כל מה שהבטחת - - -

<יעקב ליצמן:>
אתם קשי הבנה - - -

<בועז טופורובסקי:>
כל מה שהבטחת, אתה הולך להפר - -

<יעקב ליצמן:>
אתה קשה הבנה, שנתיים לקח לך להבין.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן.

<בועז טופורובסקי:>
- - בפעם המי יודע מה - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה רבה.

<בועז טופורובסקי:>
- - האמת היא נר לרגליך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני עובר להצבעות.

<בועז טופורובסקי:>
אני רוצה התייעצות סיעתית.

<דב חנין:>
לא, רגע. שאלות על הסעיפים. מה הולך פה?

<בועז טופורובסקי:>
אני רוצה התייעצות סיעתית. אני רוצה התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עד 09:54, ואז אנחנו מצביעים. אנחנו צריכים להצביע בהתחלה על כל דף ודף בנפרד.

<עיסאווי פריג':>
אבל לא קיבלנו הסבר על כל דף ודף, על כל סעיף וסעיף.
(הישיבה נפסקה בשעה 09:49 ונתחדשה בשעה 09:54.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, בבקשה לשבת. אנחנו עוברים להצבעה, ונצטרך לחלק הראשון - - -
<סתיו שפיר:>
לא סיימנו לשאול שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
החלק הראשון - - -

<סתיו שפיר:>
אני עוד לא הספקתי לשאול שאלה אחרת.

<דב חנין:>
מה עם השאלות שלי?

<חיים כץ:>
עוד מעט תקבל תשובה בכתב... חכה... עוד מעט תקבל תשובה בכתב...
<סתיו שפיר:>
לא התקבלה שום תשובה בכתב מראש - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בחלק הראשון אנחנו צריכים להצביע על העברה-העברה.

<סתיו שפיר:>
- - ועוד לא הספקתי לשאול שאלה אחת. זה לא עובד ככה, ניסן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת מהיועצת המשפטית, שגית - -

<דב חנין:>
היועצת המשפטית - - -

<סתיו שפיר:>
- - נקבע נוהל חדש בוועדה לפני שנה וחצי - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו. סתיו.

<סתיו שפיר:>
- -הנוהל הזה אומר שמשרד האוצר - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, פעם ראשונה.

<סתיו שפיר:>
- - עונה לנו על שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, פעם ראשונה.

<סתיו שפיר:>
זה מה שהנוהל הזה אומר. אני שואלת את היועצת המשפטית - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, פעם ראשונה.

<סתיו שפיר:>
- - אתה לא יכול להוציא אותי מהחדר כשאני שואלת שאלה את היועצת המשפטית.
<יצחק כהן:>
הוא לא יכול, הוא צריך להצביע.

<עיסאווי פריג':>
- - -

<סתיו שפיר:>
אתה פשוט לא יכול. אני מתייעצת עם היועצת המשפטית, אתה לא יכול להוציא אותי על זה מהחדר.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת מהיועצת המשפטית - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סעיף 01010 – מי בעד לאשר, שירים את ידו.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
שגית. אני מבקשת תשובה מהיועצת המשפטית.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת תשובה, זה לא יכול להיות.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - -
<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול להצביע על זה. זה בניגוד לנוהל שאתה בעצמך קבעת.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול להצביע.

<דב חנין:>
אתה פועל בניגוד לחוק.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
היועצת המשפטית תגיד אם אפשר לעשות הצבעה - - -

<עיסאווי פריג':>
אתה פועל בניגוד לחוק.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי. רבותי, אני מבקש.

<סתיו שפיר:>
אני מגישה רביזיה, ואני מבקשת לא לדון עד שנקבל את תשובת היועצת המשפטית.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
רביזיה בבקשה מטעם מפלגת העבודה. רביזיה.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אנחנו לא נצביע על זה עד שלא נקבל את תשובתה של היועצת המשפטית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
01010 – מי בעד לאשר שירים את ידו.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
מה זה "לאשר"? איזו העברה? על מה אתה מדבר?

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

פה אחד.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול להצביע על זה. אתה לא יכול להצביע - - -

<עיסאווי פריג':>
זו שיטת דיון?

<סתיו שפיר:>
ניסן, אי-אפשר להצביע על 2 מיליארד שקלים במחטף כזה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד 04055, ירים את ידו. מי נגד?

<סתיו שפיר:>
אי-אפשר להצביע על 2 מיליארד שקלים בקלות ראש כזאת.

<דב חנין:>
- - - לציבור למטרות - - - בלי דיון.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע?
<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אי-אפשר להצביע על 2 מיליארד שקלים בקלות כזאת, זה פשוט לא הגיוני.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר.

פנייה 04055 אושרה.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
תראה איך אתה מתנהג.

<דב חנין:>
תאפשר לחברי הכנסת לשאול שאלה - - -

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אני רוצה לשאול שאלות את - - -

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול לנהל את ההצבעה הזאת. אתה לא יכול לנהל את ההצבעה הזאת.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
מה תעשה? תוציא את כל האופוזיציה מהחדר? תוציא את כל האופוזיציה מהחדר?

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו.

<סתיו שפיר:>
- - - אתה לא מקיים את החוקים של ועדת הכספים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, פעם שנייה.
<סתיו שפיר:>
תוציא את כל האופוזיציה. מה תעשה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם שנייה.

<סתיו שפיר:>
כל הצד הזה של השולחן, אתה פשוט יכול להוציא את כולם.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם שנייה.

<סתיו שפיר:>
אתה לא יושב בוועדה לבד כמו בימים הטובים.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
יכולת לשבת פה לבד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד העברה 0 - - -

<סתיו שפיר:>
מה זה? לא. יש לנו שאלות למשרד האוצר.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול להצביע על זה.

<קריאה:>
05015.

<סתיו שפיר:>
ליצמן, איך אתם מצביעים בלי שאלות?

<עיסאווי פריג':>
תשאל שאלות, ליצמן.

<סתיו שפיר:>
אתה לא נותן לשאול שאלות את האוצר.

<קריאות:>
- - -

<יעקב ליצמן:>
אמרתי שעל ביטחון אני בינתיים מצביע.

<סתיו שפיר:>
אנחנו לא מצביעים עד שלא מקבלים תשובות לשאלות האלה.

<עיסאווי פריג':>
- - - שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - - 06018 ירים את ידו.

<סתיו שפיר:>
איציק, לא מצביעים עד שאין תשובות לשאלות האלה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בעד פה אחד.

<סתיו שפיר:>
לא מצביעים.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אין פה רוב. אין לך רוב בוועדה.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אין לך רוב בוועדה. אנחנו
אחד, שניים, שלוש, ארבע - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה.

פנייה 06018 אושרה.

<קריאות:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
רביזיה.

<סתיו שפיר:>
רביזיה על כל ההעברות האלה, ואין לך רוב.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת הצבעה שמית.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת הצבעה שמית. הצבעה שמית - - -

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
לאף אחד אין מושג פה על מה היתה ההעברה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, פעם שנייה.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
- - - מה זה משנה? אתה לא יכול לעבור על החוק, אתה מנהל ועדת כספים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא מסביר.

<סתיו שפיר:>
למען השם, באמת, ניסן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אומר שוב, המקורות של ההעברה הביטחונית מורכבים משלושה חלקים, והסבירו את זה - - -

<סתיו שפיר:>
לא הסבירו את זה. משרד האוצר לא ענה לאף אחת מהשאלות שלנו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, צאי החוצה.

<סתיו שפיר:>
לא היתה פה תשובה אחת שמשרד האוצר אמר היום בוועדה.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
הם יושבים שם. לא קיבלנו תשובה. אתה עושה צחוק.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אתה פשוט עושה צחוק - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, צאי החוצה.

<סתיו שפיר:>
- - כדי שתוכל לעשות פה אחר-כך מסחרה פוליטית.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, צאי החוצה.

<סתיו שפיר:>
באיזה זכות תוציא אותי מהוועדה- -

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
- - שלא תהיה פה אופוזיציה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
צאי החוצה.

(חברת הכנסת סתיו שפיר יוצאת מאולם הוועדה)

<קריאות:>
- - -

<אראל מרגלית:>
למה זה העברה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מסביר.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מסביר. אמרנו שההעברה של משרד הביטחון מורכבת משלושה חלקים: החלק הראשון זה מהמיליארד הזה של העודפים של 2013, שזה מה שהם עושים עכשיו, שהם מעבירים את זה למקור שממנו זה עובר למשרד הביטחון, החלק השני והשלישי גם הסבירו, זו ההעברה של הביטחון.
<אראל מרגלית:>
זה ה-1.1 - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמת.

<עיסאווי פריג':>
יש לנו שאלות לגבי הסעיפים.

<אראל מרגלית:>
עכשיו אני מבין מה המחלוקת.

<עיסאווי פריג':>
- - - שאלות לסעיפים.
<מירי רגב:>
אין שאלות. נגמר - - -

<עיסאווי פריג':>
ניסן, אתה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי. עיסאווי. בבקשה.

<יצחק כהן:>
ניסן, זה משרד הביטחון. תציין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הסברתי. 06018 – מי בעד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
לא מתאים לכם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע? ההעברה אושרה.

פנייה 06018 אושרה.
<בועז טופורובסקי:>
רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
08009 – מי בעד, ירים את ידו.

<קריאות:>
- - -

<קריאה:>
רגע, מה זה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כל אלה זה משרדים.

<קריאות:>
- - -

<יצחק כהן:>
לא משרדים, זה משרד הביטחון.

<עיסאווי פריג':>
זה לא נכון. זה בלתי חוקי.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה הולך לביטחון. זה הביטחון.

<עיסאווי פריג':>
ניסן, זה בלתי חוקי - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד, ירים את ידו.
<עיסאווי פריג':>
לא יודעים על מה מצביעים. זה לא חוקי. זה לא חוקי, ניסן.

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
על מה מצביעים? מה אתה עושה? מה אתה? אני לא מבין.

<יצחק כהן:>
רגע, רגע, רגע, ניסן. ניסן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני מבקש מכל אלה שעומדים פה - - -
<יצחק כהן:>
ניסן - - -

<עיסאווי פריג':>
איפה? לא יודעים על מה מצביעים.
<יצחק כהן:>
מישהו צריך להסביר את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שכולם יתיישבו, בבקשה.

<שגית אפיק:>
עמ' 9.

<יצחק כהן:>
קודם כול רביזיה. מישהו צריך להסביר את זה. זה עודפים של המשרדים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מ-2013.

<יצחק כהן:>
עודפים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, שהולכים לביטחון.

<יצחק כהן:>
זה לא לביטחון, זה עובר למשרדים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לביטחון. הסבירו את זה, באמת.

<בועז טופורובסקי:>
לא נכון, אנחנו מצביעים על העברה לרזרבה.

<עיסאווי פריג':>
ניסן, איפה אנחנו נמצאים ועל מה מצביעים?

<שגית אפיק:>
אנחנו נמצאים - - -

<אראל מרגלית:>
בואו נעשה סדר. אמרנו
1.13 - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מעבירים את זה למוקד. מהמוקד מעבירים לביטחון.

<אראל מרגלית:>
רגע, ניסן. ניסן, אנחנו לא מבינים.

<עיסאווי פריג':>
איפה אנחנו? באיזה עמוד אנחנו? איפה אנחנו?

<טמיר כהן:>
בעמ' 9.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד ההעברה - - -

<בועז טופורובסקי:>
ניסן, אני רוצה התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אי-אפשר.

<בועז טופורובסקי:>
זה נושא חדש מבחינתי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
09008 - - -

<עיסאווי פריג':>
אנחנו רוצים התייעצות סיעתית - - - זה נושא חדש.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

פנייה 09008 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
על מה מצביעים?

<בועז טופורובסקי:>
ניסן, אתה לא יכול למנוע ממני התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יכול, זו העברה אחת.

<בועז טופורובסקי:>
זה לא אותו נושא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה אותו נושא.

<בועז טופורובסקי:>
זה לא אותו נושא, זה סעיף אחד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד - -

<בועז טופורובסקי:>
- - - ביטחון - - - רזרבות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - העברה 10008, ירים את ידו.

<בועז טופורובסקי:>
ניסן, אני מבקש לדעת - - -

<עיסאווי פריג':>
אפשר לשאול מה זה? שאלות, אפשר לשאול?

<בועז טופורובסקי:>
אני מבקש התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו.

פנייה 10008 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
אתה לא מאפשר לנו לשאול שאלות. אתה לא מאפשר.

<קריאה:>
משרד המשפטים.

<עיסאווי פריג':>
אתה לא מאפשר, זה בלתי חוקי.

<קריאות:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
ניסן, ניסן, לפי התקנון - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד 12009, ירים את ידו.

<בועז טופורובסקי:>
ניסן, אני מבקש התייעצות סיעתית.

<עיסאווי פריג':>
יש לנו שאלות, ואתה לא מאפשר לנו.

<בועז טופורובסקי:>
ניסן, איך אתה מונע התייעצות סיעתית?

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו? מי נמנע? אושר.

פנייה 12009 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד - - -

<בועז טופורובסקי:>
רביזיה, ניסן. התייעצות סיעתית אנחנו מבקשים. מה לא ברור? אתה לא יכול לא לאשר, זה לא בסמכותך לא לאשר.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
13044.

<בועז טופורובסקי:>
ניסן, אין לך סמכות לא לאשר - - - בלתי חוקי.

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
תשאל את היועצת המשפטית.

<בועז טופורובסקי:>
ניסן, אתה לא יכול שלא לאשר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי שבעד סעיף 13044, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
מה זה?

<בועז טופורובסקי:>
- - - מה החוק?

<עיסאווי פריג':>
וואי, וואי, וואי, מה קורה פה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
זה היה בלתי חוקי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נמנע? אושר.

פנייה 13044 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
זה בלתי חוקי - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
14006 – מי בעד, ירים את ידו.
פנייה 14006 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
שגית, התהליך חוקי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
אני רוצה לשמוע אם התהליך שקורה חוקי.

<יצחק כהן:>
האמת, לא.

<שגית אפיק:>
מדובר בהעברה מורכבת מכמה חלקים - -

<יעקב ליצמן:>
- - - מע"מ אפס.

<שגית אפיק:>
- - הוא מצביע עכשיו העברה-העברה, אבל כולן שייכות לאותו נושא.

<יצחק כהן:>
והוא?

<שגית אפיק:>
והנושא הוא העברת עודפי תקציב משנת 2013 לשימוש בשנת 2014, ועוד מעט תבוא העברה שתעביר אותם לתקציב הביטחון. ולכן מדובר: אחד, באותו נושא, ואי-אפשר לעשות התייעצות סיעתית נוספת. על ההעברה הבאה שתהיה, נושא אחר, אפשר יהיה לעשות התייעצות סיעתית נוספת. אפשר היה לשאול שאלות ביחס לכל ההעברה - -

<עיסאווי פריג':>
אני רוצה לשאול שאלות והוא לא מאפשר לי. למה?

<שגית אפיק:>
- - אבל נדמה לי שעשיתם את זה.

<עיסאווי פריג':>
לא, עשינו - - -

<שגית אפיק:>
אתם יכולים לשאול.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד 16012, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
הוא לא מאפשר לי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
ניסן, אתה לא מאפשר לשאול שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נמנע?

<בועז טופורובסקי:>
רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה אושרה.

פנייה 16012 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד 17010, ירים את ידו.

<מירי רגב:>
כמה עוד יש?

<קריאה:>
יש הרבה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
איזה עמוד זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נמנע, ירים את ידו. אושר.

פנייה 17010 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד 18026, ירים את ידו. מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע? אושר.
פנייה 18026 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד 19017, ירים את ידו. רבותי, להרים. מי נגד? מי נמנע? אשור.

פנייה 19017 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד 20020, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.
פנייה 20020 אושרה.

<בועז טופורובסקי:>
רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
21007 – מי בעד, ירים את ידו - - -

<עיסאווי פריג':>
שנייה, יש לי שאלות על הסעיף. אתה רץ בלי - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
שגית, יש לנו שאלות על הסעיף - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר.

פנייה 21007 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
- - למה הוא לא מאפשר לנו? הוא לא מאפשר לנו. זה בלתי חוקי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
23016 - -

<עיסאווי פריג':>
תראי מה הוא, הוא כמו מכונה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - מי בעד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
הוא כמו מכונה אוטומטית. תשמע שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע?

<עיסאווי פריג':>
בהשכלה הגבוהה – היתה רזרבה בהשכלה הגבוהה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר.

פנייה 23016 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
תגיד לאנשים. תת-ביצוע בהשכלה הגבוהה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
25010 – מי בעד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
גם ברווחה ובשירותים היה תת-ביצוע?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
לאיפה הכסף הזה הלך?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נמנע? אושר.

פנייה 25010 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
27005 – מי בעד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
יש רזרבה מביטוח לאומי שלקחנו?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? מי נמנע?

<יעקב ליצמן:>
יש הרבה כסף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר.

פנייה 27005 אושרה.

<יעקב ליצמן:>
הרבה כסף, גם אני רואה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
29001 – מי בעד, ירים את ידו.
<קריאה:>
עכשיו זה משרד הבינוי, כי היה עודף בנייה לדירות, והמחירים ממש ירדו...

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע? אושר.

פנייה 29001 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
מצוקת הדיור נפתרה במשרד הבינוי והשיכון?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
30018 – מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה 30018 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
32022 - -

<עיסאווי פריג':>
מה זה "תמיכות שונות", ניסן?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
לא, לא. תענה לי מה זה תמיכות שונות.

<קריאה:>
הוא כבר אמר.

<עיסאווי פריג':>
מה זה תמיכות שונות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו.

<סתיו שפיר:>
באיזו העברה אנחנו?

<קריאות:>
- - -

פנייה 32022 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
שגית - - -

<סתיו שפיר:>
רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
33011 - מי בעד, ירים את ידו - - -

<עיסאווי פריג':>
הוא לא מאפשר לי.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול להעביר העברות בלי לקיים את הנוהל, ניסן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אוציא אותך.

<סתיו שפיר:>
זה לא יעזור כמה פעמים שתוציא אותי מהוועדה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי.

<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול לעשות את זה.

<עיסאווי פריג':>
מה זה "עיסאווי"?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
34015 - - -

<עיסאווי פריג':>
אני רץ אחריך כמו במרוץ מרתון. מה זה?

<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול להצביע על ההעברות האלה.

<עיסאווי פריג':>
מה זה במשרד האנרגיה והמים, מאיפה - - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? מי נמנע?

פנייה 34015 אושרה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
36033 – מי בעד, ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

פנייה 36023 אושרה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו - -

<סתיו שפיר:>
זה לא שוק.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - פעם אחרונה, סתיו, אני אוציא אותך קבוע. אני אוציא אותך קבוע.

<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול להוציא אותי קבוע. די, נו, באמת, ניסן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יכול להוציא אותך.

<סתיו שפיר:>
תראה איך אתה מתנהג - -

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
- - במקום לעשות פה דיון נורמלי ולשאול שאלות את פקידי האוצר - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אתה מוציא אותי פעם אחר פעם, כי אתה לא מוכן שישאלו פה שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אוציא אותך - - -

<סתיו שפיר:>
אתה לא מוכן שישאלו פה שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אוציא אותך לכל הישיבה.

<סתיו שפיר:>
אתה לא מוציא אותי לכל הישיבה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם שנייה.

<סתיו שפיר:>
זה פשוט לא יעזור.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם שנייה.

<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול לנעול בפני את הדלת, ניסן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יכול. אני יכול.

<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם שנייה. פעם שלישית, להוציא אותה קבוע.

<סתיו שפיר:>
ומה שאתה עושה זה חוצפה.

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
אבל יש לנו שאלות, ניסן.

<סתיו שפיר:>
- - - זה הגיוני להתנהג כך? מה אתה חושב, שזה יגדיל לך את הקולות בפריימריז?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן.

(חברת הכנסת סתיו שפיר יוצאת מאולם הוועדה)

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
37011 – מי בעד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
מה זה במשרד התיירות? מה המקור - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע? אושר.

פנייה 37011 אושרה.

<קריאה:>
זה תיירות ערבית ובדואית.

<עיסאווי פריג':>
מה המשרד?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
38022 - -

<עיסאווי פריג':>
לא מקבלים תשובות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - מי בעד, ירים את ידו. רבותי, להצביע. מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה 38022 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
39011 - -

<אראל מרגלית:>
חבר'ה, עכשיו מגיע משרד התחבורה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה 39011 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
40012 - -

<אראל מרגלית:>
עכשיו זה משרד התחבורה, זה תחבורה ציבורית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - מי בעד ירים את ידו.
<עיסאווי פריג':>
איזה מספר? איזה מספר?

<קריאות:>
- - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
40012. מי בעד, ירים את ידו? מי נגד, ירים את ידו?

<אראל מרגלית:>
איציק, מה עם תחבורה ציבורית בדרום - - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - מי נמנע? אושר.

פנייה 40012 אושרה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
41010 - -

<עיסאווי פריג':>
אני לא יודע מה זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - מי בעד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
מה זה רשות המים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו? מי נמנע? אושר.

פנייה 41010 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
מה זה? זה בלתי חוקי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
42010 - -

<עיסאווי פריג':>
שגית, את ראית את זה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - מי בעד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
זה צחוק אחד גדול איך - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע?

<עיסאווי פריג':>
זה בלתי חוקי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר.

פנייה 42010 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
43009 - - -

<עיסאווי פריג':>
הוא מקריא את הסעיפים, לא נותן לנו תשובות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי.

<עיסאווי פריג':>
תעזוב "עיסאווי".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי, בבקשה.

<עיסאווי פריג':>
יש לי שאלות.

<מירי רגב:>
הלאה. הלאה.

<עיסאווי פריג':>
אתה לא מאפשר - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
מירי תגיד לך איך לנהל. יאללה. יאללה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה 43009 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
רפובליקת בננות.

<מירי רגב:>
תבוא אחר-כך לחוק המסתננים.

<עיסאווי פריג':>
אני משאיר לך את זה, תיקחי אותו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
46004 - -

<מירי רגב:>
בוא אלי לחוק המסתננים אחר-כך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - מי בעד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
רפובליקת בננות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד?

<עיסאווי פריג':>
אתה מתחבר למירי - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נמנע?

<עיסאווי פריג':>
- - זה מה שיהיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר.

פנייה 46004 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
אתה מרוקן את חשיבות הוועדה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
51013 - -

<עיסאווי פריג':>
אתה מרוקן את חשיבות הוועדה מתוכן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד, ירים את ידו.

<עיסאווי פריג':>
מה זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע? אושר.

פנייה 51013 אושרה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
54019 – מי בעד, ירים את ידו. מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע? אושר.

פנייה 54019 אושרה.
<עיסאווי פריג':>
תגיד על מה אתה מצביע. מה זה "רשויות פיקוח"?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
60007 – מי בעד, ירים את ידו. מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע? אושר.

פנייה 60007 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
ליצמן, אתה לא בסדר.

<בועז טופורובסקי:>
עכשיו מקצצים במשרד החינוך.

<עיסאווי פריג':>
איזה רזרבה יש בחינוך שאתה מעביר אותה?

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
67008 - -

<עיסאווי פריג':>
מה מקור הרזרבה בחינוך ולמה זה מותר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - מי בעד, ירים את ידו. מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע?

פנייה 67008 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
תענו לשאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר.

<עיסאווי פריג':>
יש לך רזרבה בחינוך שאתה מעביר. מה המקור של זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
68012 – מי בעד?

<עיסאווי פריג':>
תענו.

<קריאה:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

<עיסאווי פריג':>
משרד הבריאות. מה הרזרבה במשרד הבריאות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נמנע?

פנייה 68012 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
מהו תת-הביצוע של משרד הבריאות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי. עיסאווי, אתה באמת מבייש אותי.

<עיסאווי פריג':>
אני שואל שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הדבר הזה זה לא מה שאנחנו מדברים.

<עיסאווי פריג':>
כן, אתה מצביע על הסעיפים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה עודפים מ-2013. גמרנו.

<עיסאווי פריג':>
יפה. למה יש תת-ביצוע - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה זה רלוונטי 2013, שזה היה כבר?

<עיסאווי פריג':>
- - - בזה עכשיו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
68 עשינו?

<שגית אפיק:>
כן. 70.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
70020 – מי בעד, ירים את ידו. רבותי, להצביע. מי נגד, ירים את ידו?

<עיסאווי פריג':>
הלוואות הדיור.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נמנע? אושר.

פנייה 70020 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
הלוואות לדיור לא נוצלו? סיוע מיוחד לזכאים לדיור לא נוצל?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
79022 – מי בעד, ירים את ידו - -
<עיסאווי פריג':>
דירות להשכרה – לא נוצל?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה 79022 אושרה.

<עיסאווי פריג':>
מעניין. תת-ביצוע כל זה? מעניין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה אושר.

<עיסאווי פריג':>
אושר?

<בועז טופורובסקי:>
התייעצות סיעתית.

<שגית אפיק:>
רביזיות - - -

<בועז טופורובסקי:>
רביזיה והתייעצות סיעתית.

<מירי רגב:>
עכשיו עוד פעם על כל זה?

<עיסאווי פריג':>
זו תעודת עניות לוועדה, איך שהדברים התנהלו.
<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פנייה של הביטחון, 321 עד 359 ו-361. מי בעד?
<עיסאווי פריג':>
איפה? איפה?

<שגית אפיק:>
פנייה מספר - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה העברה של זה לביטחון.

<עיסאווי פריג':>
2.5 מיליארד, מעבירים אותם בלי שום הסבר, בלי שום מענה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלעזר, זו החוברת שעכשיו מעבירה את כל מה שעשינו עכשיו.
<עיסאווי פריג':>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד - - -

<אלעזר שטרן:>
כל ה-2.5?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, זה ה-1. מי נגד? מי נמנע?

<עיסאווי פריג':>
תגידי לי את המספר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אושר.

פניות 321 עד 359, 361 אושרו.

<קריאות:>
- - -

<שגית אפיק:>
321 עד 359 - - -

<קריאות:>
- - -

<מירי רגב:>
מנסה היועצת המשפטית לדבר, מה זה הבלגן הזה פה?
<עיסאווי פריג':>
גברתי היושבת-ראש, Welcome to the club. מה את עושה כאן?

<מירי רגב:>
תאמין לי, אני - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
העברה שנייה, העברה של הביטחון.

<עיסאווי פריג':>
יש התייעצות סיעתית. נושא חדש. יש התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
העברה מס' 363 עד 371, 373 עד 377 - -

<עיסאווי פריג':>
שגית, מגיעה לנו התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
379 עד 384 - - -

<קריאה:>
חבר'ה, זה ה-2.5 - - -

<עיסאווי פריג':>
ניסן, התייעצות סיעתית. מגיעה לנו. זה סעיף חדש.

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
ניסן, ניסן, מגיעה לנו התייעצות סיעתית.

<בועז טופורובסקי:>
מגעה לנו וגם רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
טוב, רבותי. התייעצות סיעתית עד 10:30.
(הישיבה נפסקה בשעה 10:15 ונתחדשה בשעה 10:30.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, הנושא הזה זה העברה השנייה של הביטחון, 2.5 מיליארד, פנייה מס' 363 עד 371, 373 עד 377, 379 עד 384, 386 עד 387, 390 עד 393, 395, 402, 403, 410 עד 412. זו העברה של הביטחון.
<יעקב ליצמן:>

אדוני היושב-ראש, אני לא מכיר את המספרים, אולי תסביר לי מה כתוב שם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה ה-2.5 מיליארד השניים של הביטחון. זה החלק השני, שהסבירו אותו קודם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אעלה את זה להצבעה.
<מיכל בירן:>
אפשר לקבל תשובה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, כבר שאלו את הכול. מי בעד לאשר את ההעברה הזאת - - -

<מיכל בירן:>
רגע, רגע, רגע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

מי בעד לאשר את ההעברה הזאת ירים את ידו.

<טמיר כהן:>
תשעה בעד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו.

<טמיר כהן:>
אין.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נמנע? ההעברה אושרה.

פניות מס' 363 עד 371, 373 עד 377, 379 עד 384, 386 עד 387, 390 עד 393, 395, 402, 403, 410 עד 412 אושרו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אישרנו את התקציב בסך הכול בצירוף של שני הדברים.

<עיסאווי פריג':>
לא צריך בהעברה להצביע סעיף-סעיף?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה עשינו קודם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו עוברים להעברה נוספת של הביטחון, העברה מס' 15022, שגם זה, אני חושב, על דעת כולם. בבקשה.

<אסף וסרצוג:>
מדובר על העברה טכנית למעשה של עודפי מט"ח סיוע. מכיוון ששנת התקציב האמריקאית לא חופפת לשנת התקציב הישראלית, היא מאוקטובר לאוקטובר, יש רבע שנה שצריך להעביר שנה אחריה. מדובר פה בתקציב רישומי. התקציב בדולרים, מבטאים אותו בתקציב בשקלים, ולכן זה רק תמונת ראי. במהות זאת העברה טכנית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני חושב שזה דבר טכני. מי בעד לאשר את 15022, ירים את ידו.

<אראל מרגלית:>
זה בסדר.

<טמיר כהן:>
כולם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד, ירים את ידו? מי נמנע? אושר פה אחד.

פנייה מס' 15022 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש עוד העברה 416, 417, היא העברה חסויה ברמה מסוימת. תסביר. דבר לרמקול.
<אסף וסרצוג:>
מדובר בהעברה של - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שנייה, רבותי. זה לא הולך כך. אני מבקש, לא עומדים. בבקשה.

<אסף וסרצוג:>
יש שתי פניות שמונחות על שולחן הוועדה, האחת זו הפנייה הזאת של 130.5 מיליון שקלים. למעשה זו פנייה חסויה וההסברים יינתנו בוועדה המשותפת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סליחה?

<אסף וסרצוג:>
אני אומר שיש שתי פניות על שולחן הוועדה, אחת מהן היא הפנייה של 130.5 מיליון שקלים. מדובר בפנייה חסויה, ולכן ההסברים, בהתאם לחוק, יינתנו בוועדה המשותפת.

<אחמד טיבי:>

מה זה פנייה חסויה?
<אסף וסרצוג:>
השימושים חסויים.

<חיים כץ:>
נעבור להצבעה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את פנייה מס' 416, 417, ירים את ידו. מי נגד, ירים - - -

<אחמד טיבי:>
ליצמן, אתה יודע על מה אתה מצביע?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דווקא ליצמן יודע, כי הוא כן בוועדה המשותפת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? מי נמנע? ההעברה אושרה.

פנייה 416, 417 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין עוד אחת, נכון?

<אסף וסרצוג:>
עוד אחת, פנייה 499.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גם הפנייה הזאת - - -

<עיסאווי פריג':>
גם חסוי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן. 499, 500. בבקשה, תסביר.
<אסף וסרצוג:>
אותו נושא. מדובר על העברה של 290 מיליון שקלים, גם הנושא הזה הוא נושא חסוי, וההסברים יינתנו בוועדה המשותפת.

<אחמד טיבי:>
תקציב לחיסולים...

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר פנייה מס' 499, 500, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? ההעברה הזאת גם אושרה.

פנייה מס' 499, 500 אושרה.

<יעקב ליצמן:>
האופוזיציה מצביעה בעד, הקואליציה - - -

רבותי, הרביזיות על נושא הביטחון יהיו ב-12:30.
<אחמד טיבי:>
אני מבקש רביזיה גלויה על העברה חסויה. טמיר, רביזיה גלויה על העברה חסויה, שתי ההעברות.

<עיסאווי פריג':>
טמיר, על מה מצביעים עכשיו? ניסן, על מה מצביעים עכשיו?
<בועז טופורובסקי:>
זו ההעברה היום מ-07:00 בבוקר?

<עפר שלח:>
זה עוד חם מהמדפסת...

<יעקב ליצמן:>
ליצמן, אתה מצביע בעד, נכון?

<יעקב ליצמן:>
אני עוד מעט אחליט לפי מה שאתם תעשו.

<בועז טופורובסקי:>
יש לי הרגשה שגם אם נצביע נגד, תצביע בעד.

<יעקב ליצמן:>
לא, אם תצביע בעד, יכול להיות שאני גם אצביע - - -

<בועז טופורובסקי:>
יכול להיות. היום למדתי עד כמה להאמין לך...
<יעקב ליצמן:>
מה שהבטחתי, עשיתי.

<בועז טופורובסקי:>
45 מיליון אתה אמור לקבל?

<יעקב ליצמן:>
הלוואי.

<בועז טופורובסקי:>
קנו אותך בזול. חשבתי שאתם יותר יקרים.

<עיסאווי פריג':>
ניסן, בוא נעבור לאחרים ותשאיר את זה לסוף. למי אתה מחכה? אין רוב?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע אם אין רוב או יש רוב - - -

<עיסאווי פריג':>
תתחיל. נצביע בלי דיון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה מסכים לזה?

<עיסאווי פריג':>
נו, מי בעד, מי נגד. נראה אותך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאה אחוז, אם אתה מסכים להצביע בלי דיון, מצוין. אבל תזכור.

<עיסאווי פריג':>
כמו שעשינו בסעיף הראשון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תזכור את הבקשה שלך.

<עיסאווי פריג':>
אבל עכשיו. כל-כך חשוב למשרד ראש הממשלה הסיפור הזה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני מבקש התייעצות סיעתית על הנושא של החטיבה.
<בועז טופורובסקי:>
אתה יכול לבקש במקומי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זכותי גם לבקש התייעצות סיעתית?
<בועז טופורובסקי:>
התחלת את הישיבה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
התחלתי את הישיבה וביקשתי התייעצות סיעתית, אז ב-10:54.

<עיסאווי פריג':>
למה שלא תתחיל בסעיפים האחרים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי - - -
<עיסאווי פריג':>
אם לא יהיה רוב לא תתחיל את הדיון? זה לא בסדר. אם אין רוב, אתה לא מתחיל את הדיון, ניסן? זה לא הגון. זה לא הגון.

<אחמד טיבי:>
לעשות פלסתר את עבודת הכנסת? ככה?

<עיסאווי פריג':>
אתה עושה צחוק מהעבודה. הוא אמר התייעצות סיעתית עד 10:55 זה צחוק מהעבודה. שגית, זה צחוק מהעבודה. אנחנו לא מתחילים. אנחנו נדבקים לכיסא, אסור לנו לצאת. אם נצא עכשיו, יתחיל את ההצבעה. זה לא הגון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, לצערי יש ועדת כנסת.
<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
אתה עושה צחוק מוועדת הכנסת.
<קריאות:>
- - -

<אחמד טיבי:>
זה מביך. אין לכם מספיק חברים.
<סתיו שפיר:>
אבל כל החברים של ניסן - - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
או שלא תהיה ועדת כנסת, וממילא לא יהיה - - -

<סתיו שפיר:>
ממתי אכפת לך מה הכנסת מחליטה? אתה הרי פוגע בכל החלטה של הכנסת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם לא תהיה ועדת כנסת, נוכל לדון ברצף. תחליטו, מה אתם רוצים, פיזור כנסת או - - -

<אחמד טיבי:>

שההעברות יהיו בממשלה הבאה. מה כל-כך דחוף?
<סתיו שפיר:>
את הממשלה הזאת לפזר כמה שיותר מהר.

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
ניסן, אתה נכנס להיסטוריה בדרך יפה.

<סתיו שפיר:>
אתה פחדן - - -

<אחמד טיבי:>
אפילו לגנוב אתם לא יודעים - -

<קריאות:>
- - -

<אחמד טיבי:>
- - תלמד מאלה שהיו לפניך איך לגנוב כסף.

<עפר שלח:>

אולי תעביר דברים שיש עליהם הסכמה.

<עיסאווי פריג':>
נכון. מה הבעיה? חינוך. אתה בעצמך אמרת "הסכמות".

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
אולי עכשיו נוכל לשאול כמה שאלות על התקציב של 5 מיליארד שקלים שעבר פה לפני דקה?

<עיסאווי פריג':>

למה שלא תעביר הסכמות? מה זה קשור להתיישבות?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, שנייה. עפר, אני מכבד אותו מאוד, וזה רעיון טוב. אם אתה אומר לי - - -
<אחמד טיבי:>
דברים מזרחיים אנחנו מוכנים...
<עפר שלח:>

על החינוך נצביע בעד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דברים של הסכמות אני מוכן עכשיו לדון.

<עיסאווי פריג':>
יאללה, תפדל.

<עפר שלח:>
על החינוך, אנחנו נצביע בעד.

<עיסאווי פריג':>
נכון, דברים של הסכמות.

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
ככה צריכים להתנהל הדברים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עפר, רק רגע. מה שאני מבקש לפני ההצבעה שתגיד לי אם יש על זה הסכמה או לא, שלא תהיה לנו הפתעה.

<אראל מרגלית:>
גם במשרד הבינוי, חלק מהדברים שם בסדר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תכניס את כולם בבקשה.

<עיסאווי פריג':>
עזוב, עזוב, לא צריך להכניס אותם.

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
יאללה, תתחילו עם החינוך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ועדות פנים אני גם מוכן, אם זה מקובל. כל מה שמקובל, אני מוכן לעשות.

<עיסאווי פריג':>
יפה, קדימה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אנחנו מחדשים את הישיבה. פנייה לוועדה מס' 532 עד 535. אנחנו מדברים על זה שזה יהיה בהסכמה. מי נמצא כאן מהמשרד שיסביר?

<נועה היימן:>
בוקר טוב.

<עיסאווי פריג':>
נועה, העברות בתוך המשרד או מחוץ למשרד?

<נועה היימן:>
ההעברות הן גם וגם. מדובר בפניית סוף השנה של משרד החינוך, היא כוללת מספר נושאים. הנושא הראשון והגדול ביותר הוא התאמות סוף שנה בשכר, גם פיזור של הרזרבה להתייקרויות בין סעיפי השכר השונים, גם התאמות בשכר שנובעות כתוצאה מעלייה בעלות השעה עקב שני הסכמי שכר שנחתמו עם המורים, אופק חדש ועוז לתמורה. פרט לזה יש בפנייה את מימון הגידול הטבעי. מדי שנה משרד החינוך מקבל תוספת משאבים לגידול טבעי במספר התלמידים ושינויים מאוזנים נוספים כדי להתאים בין התקצוב לביצוע בפועל, על מנת לנסות ולמנוע עד כמה שיותר מצב של תקציב לא מחויב.

<סתיו שפיר:>
יש פה נציג של משרד החינוך?

<קריאה:>
כן, שניים.

<סתיו שפיר:>
אפשר לשמוע בבקשה את עמדתכם והסבר מכם?
<קריאה:>
ההסבר ניתן על-ידי אגף תקציבים באוצר.

<סתיו שפיר:>
אני אשמח לשמוע את ההסבר של משרד החינוך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את רוצה לשאול?

<סתיו שפיר:>
זה לא זמן שלי, שאלתי אותה שאלה, אבל יכול להיות שיהיו לי עוד שאלות על סעיפים אחרים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא, לא יהיו לך עוד שאלות.

<סתיו שפיר:>
אין לא, לא, לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את יושבת כאן במושאל.

<סתיו שפיר:>
יש פה כמה שאלות ואני אשאל אותן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את יושבת במושאל.

<סתיו שפיר:>
במה אני יושבת פה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
במושאל.

<סתיו שפיר:>
אם כבר, אתה יושב פה במושאל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יכול להיות.

<סתיו שפיר:>

אתה לא תדבר אלי כך ואתה לא תתייחס אלי כך.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוצאתי אותך כבר שלוש פעמים.

<סתיו שפיר:>
העברתי אליו שאלה. כמו שאתה רואה, אני כל פעם חוזרת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני הרי יכול להוציא אותך.

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת בבקשה את תשובתו של נציג משרד החינוך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את לא מנהלת את הדיון.

<סתיו שפיר:>
ניסן, אתה כבר מזמן לא מנהל פה דיון, אתה מנהל פה שוק. זה מה שאתה עושה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
צאי החוצה. נגמר.

<סתיו שפיר:>
אוי, ברצינות. לא קראת לי בשלוש קריאות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אי-אפשר. די. יש גבול.

<סתיו שפיר:>
אתה לא קראת בשלוש קריאות. אני לא יכולה לדעת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש גבול לחוצפה.

<סתיו שפיר:>
הוא לא קרא לי בשלוש קריאות, לא קיבלתי אזהרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
צאי בבקשה.

<סתיו שפיר:>
אסור לך. אסור לך.

<אראל מרגלית:>
חבר'ה, די - - -

<סתיו שפיר:>
אסור לך. אתה חייב לקרוא בשלוש קריאות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר. פעם ראשונה.

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת את תשובתו של משרד החינוך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תענה רק כשאני אבקש ממך.

<סתיו שפיר:>
אני ביקשתי וכבר אמרת לו לענות, אז עכשיו אל תחנך אותו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ביקשתי ממך. פעם שנייה.

<סתיו שפיר:>
תנהל פה דיון נורמלי, לא את המסחרה הזאת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם שנייה.

<אראל מרגלית:>
רגע, ניסן. לא, לא. הוא עונה. לא צריך פעם שנייה. בבקשה. בבקשה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היא בפעם שנייה. משה, אתה רוצה להוסיף משהו?

<סתיו שפיר:>
תענה בבקשה.

<נציג משרד החינוך:>
אין לי הרבה מה להוסיף. אני אחזור ואומר שהפנייה הזאת - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי.

<נציג משרד החינוך:>
תקצוב חוסרי שכר, שכר מורים בעיקר והעברות לשלטון המקומי בנושא - - - וגני ילדים. מדובר בהעברה בין סעיפי שכר, בין יתרות שכר, שיש בתקנות מסוימות, תקנות אחרות שנמצאות בחוסר. מדובר בהעברה למשרד התפוצות, העברה למימון הגידול הטבעי. פחות או יותר אלה כל ההעברות שנמצאות בפנייה הזאת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תודה רבה. רבותי, מי בעד לאשר את הפנייה?

<סתיו שפיר:>
רגע, קיצוץ ובניית כיתות לימוד – כל הדברים האלה זה על דעתכם?

<נציג משרד החינוך:>
קודם כול, לא מדובר בקיצוץ בבניית כיתות לימוד, כי בניית כיתות לימוד מתוקצבת על-פי הרשאה. ההרשאה לא קוצצה. יש פה התאמה של המזומן לנדרש.

<סתיו שפיר:>
קיצוץ של 18 מיליון, חידוש מבנים במערכת, קיצוץ של 746 מיליון.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי. משה, תודה.

<סתיו שפיר:>
תסביר מה זה המינוס פה שמופיע לפני המספר 746 מיליון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד?

<סתיו שפיר:>
הוא לא סיים לענות תשובה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את גם לא קיבלת אישור לשאול.

<סתיו שפיר:>
אז זה לא בהסכמה, ניסן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז תצביעו - - -

<סתיו שפיר:>
אני רוצה להצביע בעד זה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אני לא רואה שאת רוצה להצביע בעד זה, את רוצה חצי שעה של ניהול.
<סתיו שפיר:>
אני מאוד רוצה, תן חצי דקה לקבל תשובה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את רוצה חצי שעה של ניהול.

<סתיו שפיר:>
חצי דקה לקבל תשובה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נתתי לך דקה.

<סתיו שפיר:>
אבל הוא לא סיים לענות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה יהיה אחרי כן? עוד שאלה ועוד שאלה?

<סתיו שפיר:>
יכול להיות שיהיו לי עוד שאלות, כי לא קיבלנו תשובות ממשרד האוצר במועד, כפי שאנחנו אמורים לקבל, אז ברור שיש לי עוד שאלות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי, אז תצביעי נגד.

<סתיו שפיר:>
מה אתה מצפה שאני אשב פה כמו בובה ואצביע אוטומטית?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, את לא צריכה.

<סתיו שפיר:>
זה מה שאתה מצפה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אני לא מצפה לכלום.

<סתיו שפיר:>
אז תן לו לענות תשובה לשאלה שלי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
משה, תענה לתשובה הזאת ואחר-כך נצביע, כי אני לא מוכן כך.

<קריאה:>
שירלי מאגף תקציבים.

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת שמשה ממשרד החינוך יענה, ולא מאגף תקציבים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש ממך, פעם אחרונה שתעשי את זה. סתיו, פעם אחרונה שאת עושה את זה.

<סתיו שפיר:>
פעם אחרונה שמה, שמבקשת תשובות ממשרד החינוך על התקציב שלו?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם אחרונה שאת עושה את זה.

<סתיו שפיר:>
משרד החינוך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אומר לך עוד פעם "פעם אחרונה".

<סתיו שפיר:>
ואז מה? ואז מה אני אעשה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
צאי החוצה, זה הכול.

<סתיו שפיר:>
מה אתה חושב שאתה יכול לעשות, שאני לא אספר על השקרים שלך וההמצאות שלך כשאני אהיה בחוץ? מה אתה חושב שיקרה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בין כה וכה - - -

<סתיו שפיר:>
הם ישמעו את זה, וזה כבר נמצא בפרוטוקול. אני מבקשת את תשובתו של משה, בבקשה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, בבקשה צאי החוצה.

<סתיו שפיר:>
אני לא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרתי לך "צאי החוצה".

<סתיו שפיר:>
לא, אתה צריך לקרוא מחדש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, צאי.

<סתיו שפיר:>
לא. ניסן, אנחנו מדברים פה על תקציב משרד החינוך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
צאי בבקשה.

<סתיו שפיר:>
חשוב לך משרד החינוך, לא?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תוציא אותה בבקשה החוצה.

<סתיו שפיר:>
לא מעניין אותך מה חושב משרד החינוך על ההעברה הזאת? מה, אתה משחק משחקים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תצאי בבקשה ויותר אל תחזרי.

<סתיו שפיר:>
אתה משחק משחקים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יותר אל תחזרי לוועדה.
<סתיו שפיר:>
מה אתה עושה פה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, החוצה.

<סתיו שפיר:>
אתה לא יכול להוציא אותי מהוועדה לצמיתות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יכול.

<סתיו שפיר:>
לא, יש לי פה עוד הרבה מאוד שאלות אחרות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יכול. יש גבול. יש גבול לחוצפה.

<סתיו שפיר:>
יש עתיד, משרד החינוך הרי שלכם - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש גבול לחוצפה.

<אראל מרגלית:>
ניסן, בוא נרגיע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, שתצא החוצה בבקשה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, סתיו.

<בועז טופורובסקי:>
- - - עוד שאלות.

<סתיו שפיר:>
תבקשו ממנו תשובות. חשבתי - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה. בבקשה.

<סתיו שפיר:>
תבקשו ממנו תשובות לשאלות האלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה. בבקשה. עשית את ההצגה שלך, זה בסדר, קיבלת לפריימריז.

<סתיו שפיר:>
אתה עושה פה הצגות. יושבים פה כל ראשי המועצות מהשטחים שתומכים בך בפריימריז, יושבים מאחוריך ונותנים לך הוראות במשך כל הדיון הזה. אתה עושה פה הצגות.

(חברת הכנסת סתיו שפיר יצאה מאולם הוועדה).

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

האם יש מישהו שרוצה לשאול שאלות על ההעברה? מי בעד לאשר את הפנייה לוועדה מס' 532 עד 535, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אתה נמנע. אושר.
פנייה 532 עד 535 אושרה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

ביקש עיסאווי שאני אקדים פנייה אחת, אז אני מקדים אותה לאחרות. זה מהחוברת שעכשיו מחולקת.
<טמיר כהן:>
בעמ' 65 בחוברת שתקבלו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זו פנייה 454 עד 455.

<מיכל בירן:>
איזה מספר זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עמ' 65. תסתכלו.

<יעקב ליצמן:>
זה שלך? כפר קאסם.

<עיסאווי פריג':>
זה לא שלי, זה של כפר קאסם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עפר, זה בהסכמה ההעברה הזאת?

<יעקב ליצמן:>
זה האצטדיון?

<עיסאווי פריג':>
לא, זה אזור התעשייה.

<מיכל בירן:>
חשוב.

<אחמד טיבי:>
עידוד תעסוקה. כן, כן, בהסכמה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, מי מסביר את פנייה מס' 454 עד 455, אזור התעשייה כפר קאסם? מי מסביר את זה?

<עיסאווי פריג':>
לא צריך הסבר, יודעים מה זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין כאן אף אחד מהתעשייה?

<אראל מרגלית:>
לא, לא. תסבירו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש. אין כאן אף אחד שיכול להסביר את זה?

<עיסאווי פריג':>
זה פארק אפק שלב ב', אזור תעשייה בצומת קאסם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

אין כאן אף אחד מהתעשייה? התעשייה זה כלכלה.
<עיסאווי פריג':>
זה 2.5 מיליון שקל.

<אחמד טיבי:>
תיקון עוול היסטורי. הנה, אני מסביר.

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
אזור תעשייה אפק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ערן, אתה יודע להסביר?

<עיסאווי פריג':>
אזור תעשייה אפק, שלב ג'.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אזור תעשייה כפר קאסם.

<עיסאווי פריג':>
אם זו היתה החטיבה להתיישבות, היינו רואים סוללה של אנשים שמסבירים. זה 2.5 מיליון שקל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עיסאווי, עיסאווי, חכה. עיסאווי, זה יעבור, אל תדאג. זה יעבור. אני רק מחכה.

<יעקב ליצמן:>
יש חטיבה להתיישבות בכפר קאסם...

<עיסאווי פריג':>
מתיישבים יש.

<בועז טופורובסקי:>
קוראים לזה ראש העין.

<עיסאווי פריג':>
זה לפארק אפק בכפר קאסם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תבקש מיוגב להיכנס לחדר.

<אלעזר שטרן:>
מה הולך פה, ניסן?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין מישהו שיסביר את זה.

<אראל מרגלית:>
בואו נשים את זה בצד ונחזור.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אני לא רוצה. חבל לי סתם.

<אראל מרגלית:>
נחזור לזה.

<יעקב ליצמן:>
אני בעד להצביע בלי הסברים. אני בעד להצביע. תסביר את זה כי אין מי שיסביר.

<עיסאווי פריג':>
אנחנו בעד. מה הבעיה?

<ערן ניצן:>
אתה רוצה הסבר קצר?

<עיסאווי פריג':>
הנה, יש לך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ערן, בסדר, תסביר.

<ערן ניצן:>
חלק ממסקנות ועדת טרכטנברג כללו גם השתלבות של החברה הערבית ושיתוף אזורי התעשייה שלהם, ודאי בהרכב ההכנסות, ביחד עם רשויות ערביות. כחלק מאותה החלטה, והם מצויים גם בדברי ההסבר, מוצע לתקצב פה את פיתוח אזור התעשייה בכפר קאסם. אני חייב לומר שזה משפיע בין היתר על הפיתוח שצפוי לנו בראש העין, שבמסגרתו אנחנו מחפשים את האופן - - -
<עיסאווי פריג':>
תגיד שכל הבעלים – כולם יהודים.

<אראל מרגלית:>
זה אזור התעשייה שצמוד לראש העין, כן?

<עיסאווי פריג':>
כן.

<ערן ניצן:>
בין ראש העין לכפר קאסם.

<אחמד טיבי:>
אני חושב שההסבר מאוד משכנע.

<עיסאווי פריג':>
כולם בתי עסק של יהודים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עזוב. עיסאווי, זה לא משנה. ואם לא? רבותי, מי בעד לאשר את פנייה מס' 454 עד 455, ירים את ידו. אושר פה אחד. מי נגד או מי נמנע? אושר.
פנייה מס' 454 עד 455 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בואו נתחיל בהתחלת החוברת.

<בועז טופורובסקי:>
ליצמן התחייב להצביע הפוך. למרות שהוא התחייב לפרוטוקול להצביע - - -
<יעקב ליצמן:>
בגלל שזה הערבים.

<בועז טופורובסקי:>
כמה הפרות של הבטחות אתה עושה - - -

<יעקב ליצמן:>
בגלל שזה הערבים, תמכתי בהם.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, נחזור לימים הטובים. בחוברת הזאת נעבור נושא-נושא. תגיד לי מה שבהסכמה. מה שלא בהסכמה, נשים בצד ונחזור אל זה אחר-כך.
<עפר שלח:>
אני מציע שנעצור, ניסן.

<בועז טופורובסקי:>
גם אני בעד לעצור.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא נעצור, נחזור ב-11:30. השאלה אם אתה חושב שיש כאן עוד דברים.
<אראל מרגלית:>
חבר'ה, משרד הבינוי זה המגזר הדרוזי, זה המגזר הבדואי.
<קריאה:>
ונגב-גליל.

<אראל מרגלית:>
אני רוצה שנעביר את זה.

<חמד עמאר:>
איפה זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש פנייה כזאת של הפנים. עפר, נעבור אחד-אחד, תסתכל מהר, תגיד לי. רבותי, תסגרו בבקשה את הדלת. אני מציע שנעבור אחד-אחד. תגיד כן – כן, לא – לא, ונמשיך הלאה.
<אראל מרגלית:>
זה 549?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, תסתכלו על העברה מספר 295.
<בועז טופורובסקי:>
איפה זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מתחיל בחוברת מההתחלה.

<מיכל בירן:>
איזה מספר זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עמ' 1. אני מתחיל מההתחלה. אם יש הסכמות, טוב, אם לא, נחכה. זה משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. האם יש כאן מישהו שיודע להסביר? אין כאן אף אחד?
<עיסאווי פריג':>
אין טעם להמשך הדיון של הוועדה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איפה כל הרפרנטים? איפה כל הנציגים? אין מי שיסביר, אני עובר לפנייה השנייה, זה 400, 401, של נשיא המדינה. עמ' 4.
<אחמד טיבי:>
נשיא המדינה בהסכמה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש מישהו שיסביר?

<איתי טמקין:>
אני אקרא לו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איתי, מה הולך פה עם הרפרנטים? מי אתה?

<ג'ירייס גהשאן:>
אני מלשכת נשיא המדינה, מאגף החשבות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תשב ליד המיקרופון ובוא תסביר.

<ג'ירייס גהשאן:>
בוקר טוב לכולם, אני ממונה על התקציב בלשכת נשיא המדינה. הבקשה של לשכת נשיא המדינה מורכבת משני שלבים. שלב אחד זה כל הנושא של הגירעון המובנה בשכר, שבעצמו מורכב משני שלבים, שזה הגירעון המובנה ובגין הוצאות הפרישה וחילופי נשיאים. השלב השלישי זה העברה של חמישה חודשים עבודה של עובד בשם ג'ילבר, ממשרד ראש הממשלה, לרעיית נשיא המדינה, עקב נסיבות מיוחדות.
<אראל מרגלית:>
זה הנהג? זה הנהג שכתוב פה?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה נסיבות מיוחדות מאוד.

<אראל מרגלית:>
תראה מה אני קורא, אני רק אומר את הסכומים, כי זה לא מסתדר לי. זה 8.556 מיליון שקלים עבור התאמות בתקציב השכר לקליטת נהג מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל, עבור בית הנשיא, בהתאם לסיכום בין המשרדים.
<קריאה:>
לא. זה השכר של הנהג?

<עפר שלח:>
אני רוצה להיות נהג. מילא שאני רוצה להיות נהג, אראל רוצה להיות נהג...

<ג'ירייס גהשאן:>
8 מיליוני השקלים מורכבים משני סכומים. בשלוש השנים האחרונות לשכת נשיא המדינה באופן רציף הגישה בקשות לגירעון שכר בסך של 5 מיליון שקל בוועדת הכספים. 3 מיליון שקל נוספים זה בעקבות חילופי הנשיאים וכל בעלי המשרות הבכירות שעזבו, כל הנושאים של ימי מחלה, ימי חופשה ופיצויים שהיו אמורים לקבל, ואנחנו מבקשים בנוסף חמישה חודשי עבודה בלתי צמיתה של ג'ילבר, שאמור לעבור ממשרד ראש הממשלה.
<ניר אמסל:>

כמו שאמר – איך קוראים לך?
<ג'ירייס גהשאן:>
ג'ירייס.

<אראל מרגלית:>
אתה מכיר איך המספרים מתחברים, כי זה מספרים גדולים?

<ניר אמסל:>
עוד פעם.

<אראל מרגלית:>
איך המספרים האלה של ה-8.3 מיליון - - -
<עפר שלח:>
זה גם כמו תקציב הביטחון?

<אראל מרגלית:>
כנראה לנשיא המדינה היה גירעון מובנה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ניר.

<ניר אמסל:>
עיקר הפנייה של נשיא המדינה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, אי-אפשר. יש לנו כל הזמן רעש. די. אי-אפשר. כן.

<ניר אמסל:>
עיקר הפנייה של סעיף 01, נשיא המדינה, מיועדת עבור התאמות בתקציב השכר. כמו בכל סוף שנה אנחנו מבצעים בחלק גדול מהסעיפים התאמות בתקציבי השכר בהתאם לביצוע בפועל. זאת אומרת, תקציב השכר, אנחנו לא יכולים לצפות מראש איך הביצוע יהיה באופן מדויק, אלא אנחנו משלימים את זה בסוף שנה בהתאם לכמה תקנים אוישו בפועל, כמה תקנים שהועברו וכדומה. גם בשנה הקודמת העברנו פניות כאלה כמעט בכל סעיפי התקציב.

בנוסף, אנחנו מעבירים חמישה חודשי עבודה ממשרד ראש הממשלה, מסעיף 04, עבור נהג שמיועד להיות הנהג של אשת הנשיא.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה בנסיבות מיוחדות. מי בעד לאשר את הפניות לוועדה, 400 ו-401, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

פנייה מס' 400, 401 אושרה.

<אחמד טיבי:>
מה עם הפנייה החסויה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני עובר ל-404, המשרד לביטחון פנים. מישהו יודע להסביר?

<אמיר אדרי:>
כן.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<אמיר אדרי:>
אני מאגף התקציבים. פנייה תקציבית זו נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב שירות בתי הסוהר על מנת לתגבר את המחלקה המשפטית ושיקום האסירים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם אף אחד לא רוצה לשאול, בואו נעביר את זה. מי בעד לאשר את פנייה מס' 404, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה מס' 404 אושרה.

<בועז טופורובסקי:>
על 405 אין הסכמה.

<עפר שלח:>
הרחבת מערך המצלמות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין הסכמה, אז נשאיר את זה. אני קופץ עליה. אני ממשיך 408, 409, המשרד לביטחון פנים.
<אמיר אדרי:>
פנייה תקציבית זו נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד לביטחון פנים ומימוש החלטת הממשלה 1775, מיום 29.6, בנושא חיזוק תחושת הביטחון במזרח ירושלים.

<אראל מרגלית:>
מה זה אומר?

<אמיר אדרי:>

במסגרת החלטת הממשלה הוחלט על תוספת של 100 מיליון שקלים לטובת שיפור תחושת הביטחון. הכוונה היא תוספת שוטרים ומצלמות במזרח העיר. כמו כן, באותה החלטה גם הוקצו 200 מיליון שקלים לטובת הפן האזרחי, כלומר, שיקום תשתיות במזרח העיר, השקעה בתושבים, ברווחה וכדומה.
<אראל מרגלית:>
העברנו 130 מיליון שקל לאישור ליחידה הזאת במשרד הבינוי, שגם היא עושה אבטחה במזרח ירושלים. זה היה לפני שבוע שבועיים. אתה זוכר? אני שואל אם זה משהו אחר - - -
<אמיר אדרי:>
זה משהו אחר.

<אראל מרגלית:>
אנחנו בעד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את העברה מס' 408 עד 409, ירים את ידו.

<עפר שלח:>
זה עוד לא ראיתי "לחיזוק תחושת הביטחון".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה מס' 408 עד 409 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
420 עד 421, משרד ראש הממשלה. מי מסביר?

<מיכל גלברט:>
אני מאגף התקציבים. הפנייה נועדה להעביר 4.6 מיליון למטה ישראל דיגיטלית במשרד ראש הממשלה, בהתאם להחלטת ממשלה בנושא ישראל דיגיטלית - -
<עפר שלח:>
על משרד ראש הממשלה אין הסכמה.

<מיכל גלברט:>
- - החלטת ממשלה 1046, מיום 15 בדצמבר - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
על מה זה?

<אראל מרגלית:>
אני רוצה להעיר משהו.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, רגע, תן להבין. שנייה. על מה זה?

<מיכל גלברט:>

החלטת ממשלה בנושא ישראל דיגיטלית, זה מיזם שהחל בשנה שעברה ופרויקטים שהמטה הולך ליישם השנה.
<אראל מרגלית:>
יש שני מטות. אחד הדברים שהתנגדנו להם בוועדת המדע, כשדנו בזה, זה הכפילות, כי יש מטה לתיאום דיגיטלי במשרד האוצר. ראש המטה הזה התפטרה, כי היא חשבה שלקחו לה את הסמכויות ממשרד האוצר והעבירו את זה למשרד ראש הממשלה. אותו דבר היה גם במטה הסייבר, שהיתה כפילות – משרד האוצר, משרד ראש הממשלה. בעניין הזה, אני חושב שכדאי לחכות עם זה.

<מיכל גלברט:>

מאז התקדמנו בצורה משמעותית, כלומר יש מטה התקשוב שגם עכשיו הועבר ממשרד האוצר למשרד - - -
<אראל מרגלית:>
אבל השארתם גם מטה תקצוב במשרד האוצר. יש כפילות תקציבים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, נשמע.

<אראל מרגלית:>

אני מדבר ברצינות. זה בערך 260 מיליון שקל, נכון?
<מיכל גלברט:>

לא. לא קיימת כפילות תקציבית. שוב, אין כרגע התקציב ל-2015, אבל התקציב חולק בצורה כזאת שחלק מהפרויקטים יהיו תחת ישראל דיגיטלית, פרויקטים שיותר קשורים לדיגיטציה, וחלק מהתקציב בעיקרון נמצא עדיין במטה התקשוב, וזה לטובת פרויקטים אחרים כגון ממשל זמין, אתר אחוד, שירותי ענן. כלומר, אין פה פרויקט שמתקוצב על-ידי - - -
<אראל מרגלית:>
מה ההבדל בין מה שעושה משרד האוצר בפרויקט בתקשוב, שהוא אמור לתאם בין משרדי הממשלה, להעביר אותם מהפכת תקשוב, ובין משרד ראש הממשלה?
<מיכל גלברט:>
גם זה כבר לא יושב במשרד האוצר. ממשל זמין ומטה התקשוב עוברים למשרד ראש הממשלה, באמת במטרה למנוע את הכפילויות וליצור פה איזו אחידות ותוכנית ארוכת טווח לכל נושא הדיגיטציה והתקשוב במגזר הציבורי.
<אראל מרגלית:>

אתם מבינים למה זה עבר ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה? האם יש פה משהו מהותי?
<מיכל גלברט:>

שוב זו החלטת ממשלה שכבר עברה, באמת מתוך ראייה שהגוף שיבצע את זה בצורה יותר טובה זה הגוף שירכז את כל הנושא, אם זה הסייבר, התקשוב, ישראל דיגיטלית, בעצם כל המיזמים שקשורים לאותו נושא.
<אראל מרגלית:>
אני מאוד חצוי סביב הסיפור הזה, כי היה פה תקציב ופה תקציב.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני יכול להצביע?

<אראל מרגלית:>
אני אומר: בואו נעצור עם זה.

<יעקב ליצמן:>
מה הנושא?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מטה ישראל דיגיטלית להעביר. תחשוב עוד פעם.

<אראל מרגלית:>
זה יחד עם גפני. ראינו שזה פשוט כפל.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

היא אומרת לך שכבר עברו את זה והם העבירו את זה.
<אראל מרגלית:>
זה לא נכון. יש הרי את מטה הסייבר במשרד האוצר, שהוא אחראי להגן על הגורמים האזרחיים, אחרי זה יש מטה הדיגיטציה, שזה באמת היה רעיון מצוין, שהוא אחראי על תיאום ומעבר לתקשוב של חלק גדול מהמשרדים. אותו דבר עשו מטה סייבר במשרד ראש הממשלה, ועכשיו גם מטה תקשוב במשרד ראש הממשלה. אני אומר לרכז הכול במשרד האוצר כמו שצריך.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

זה לא קשור לזה.

<אראל מרגלית:>
זה כן קשור, זה בדיוק זה. תאמין לי.

<מיכל גלברט:>

עכשיו הכול מרוכז במשרד ראש הממשלה.
<אראל מרגלית:>
זה בוטל במשרד האוצר?

<מיכל גלברט:>
כן. שלושת הגופים יושבים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע. אני לא בקיא בזה.

<אראל מרגלית:>
אני אומר שנחכה עם זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נשאל את ניר.

<מיכל גלברט:>
שלושת הגופים עברו למשרד ראש הממשלה, באמת מתוך ראייה לרכז את זה תחת אותו משרד בשביל למנוע את הכפילויות, וזה עבר בהחלטת ממשלה לפני כחודשיים.

<אראל מרגלית:>
לפני מה?

<מיכל גלברט:>
לפני כחודשיים עברה החלטת ממשלה להעביר את התקשוב הממשלתי למשרד ראש הממשלה מתוך ראייה שהכול יהיה תחת גג אחד.

<אראל מרגלית:>
במשרד האוצר בוטלה המחלקה הזאת?

<מיכל גלברט:>
כן.

<קריאה:>
אותם עובדים הועברו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את 420 ו-421?

<אראל מרגלית:>
אתם דוברי אמת, כן?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה מס' 420 ו-421 אושרה.
<אראל מרגלית:>

מכיוון שמפלגת העבודה מתכוונת לאייש את משרד ראש הממשלה, אין לי בעיה עם זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
גם להם אין בעיה, כי הם חושבים שלפיד יהיה שם.

422 עד 423.

<מיכל גלברט:>
הפנייה כוללת העברה של 4 מיליון שקלים מתקציב לשכת המדען הראשי לסעיף תפעול מטה לשכת המדען הראשי, לשם הגדלת מערך הבדיקה. מכיוון שפעילות המדען הראשי גדלה מאוד בשנה האחרונה ומערך הבדיקה צריך להיות גדול ומקיף יותר, מכיוון שהיום - - -
<אראל מרגלית:>
אנחנו בעד. קיצצו כל-כך במדען הראשי - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את פנייה מס' 422 עד 423, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה מס' 422 עד 423 אושרה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פנייה 424. משרד הכלכלה. מי מסביר?

<רן רידניק:>
אני רכז תחום תעסוקה באגף התקציבים. הפנייה האמורה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הכלכלה לשם התקצוב, בין היתר, של 45 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב, דוח תקצוב פעולת חברת תב"ת, הגדלת תקציב לימודי הנדסאות באוכלוסייה הבדואית בסך של כ-4.3 מיליוני שקלים, תקצוב בסכום של כ-4.75 מיליוני שקלים להתאמת התקציב של המוקד הטלפוני של מעונות היום לביצוע בפועל, תקצוב בסכום של 7 מיליון שקלים למכללות הטכנולוגיות בהתאם לסיכום התקציבי שנחתם לפני כשנה לפעימה השנייה שמיושמת השנה.
<אראל מרגלית:>
לא הבנתי את הסעיף.
<רן רידניק:>

אני אסביר. משרד הכלכלה פועל כרגולטור, גם הרגולטור וגם הגוף המתקצב לימודי הנדסאות בישראל. מעין ות"ת-מל"ג של לימודי הנדסאות. לפני כשנה נחתם סיכום בין משרד האוצר לכלכלה בנוגע ללימודי ההנדסאות, סיכום רב-שנתי על חמש שנים, ביחד עם כל המכללות להנדסאות, והשנה מיישמים את הפעימה השנייה - - -
<אראל מרגלית:>
אנחנו בעד, חשוב מאוד.
<בועז טופורובסקי:>
מה זה תב"ת?

<אראל מרגלית:>
תב"ת זה הבדואים.

<רן רידניק:>
תב"ת זו חברה 50% בבעלות המדינה ו-50% של הג'וינט, ומטרתה היא מעין ריכוז של תוכניות לעידוד תעסוקה, היא מייצרת תוכניות שונות - - - מדיניות הממשלה. למשל מרכזי הכוון לאוכלוסייה הערבית - - -

<אראל מרגלית:>
זה חשוב. חשוב. חשוב ביותר.

<רן רידניק:>
מעבר לכך עוד כל מיני התאמות לביצוע כמו מימון דמי החבר בארגון ILO, תקצוב הרשאה להתחייב לצורך מימון קורס בבטיחות בעבודה, הוצאה מותנית בהכנסה עבור פעולות רשם המהנדסים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאה אחוז.

<אראל מרגלית:>
אנחנו בעד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר פנייה מס' 424, ירים את ידו. מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע? אושר.

פנייה מס' 424 אושרה.
<עפר שלח:>
על ההעברה הבאה לא תהיה הסכמה, אני כבר אומר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בואו נראה מה זה.

<עפר שלח:>
מאיץ חלקיקים באוניברסיטת אריאל. אין הסכמה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה יבוא אחר-כך.

<יעקב ליצמן:>
למה? אתה נגד אריאל?

<עפר שלח:>
לא. אני נגד האצת חלקיקים. אני מהצד של החלקיקים... כל הדבר הזה שמאיצים בנו... אנחנו עם חלקיקים רוצים להתנהג במתינות...
<יעקב ליצמן:>
אתה רוצה יותר כסף? אם אתה רוצה יותר כסף, אפשר לנהל משא-ומתן.
<אלכס מילר:>

לא יוצג המצע המדיני של יש עתיד באוניברסיטת אריאל...
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כנראה. הם לא יכולים לעשות באותו יום עם הליכוד.

<עפר שלח:>
זה תפוס...

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נשמע עכשיו, אחר-כך רק נצביע, כי אני לא רוצה שתהיה כפילות. האם מישהו יכול להסביר על הנושא של ההעברה? עפר, לא נצביע, הוא רק יסביר. בבקשה.

<אסף וסרצוג:>
הפנייה נועדה להעביר ממשרד המדע 250 אלפי שקלים לטובת פרויקט מאיץ החלקיקים.

<יעקב ליצמן:>
מתי הכינו את הפנייה הזאת?

<אסף וסרצוג:>
לפני מספר שבועות.

<יעקב ליצמן:>
זאת אומרת, השר שהכין את זה היה יעקב פרי.

<אסף וסרצוג:>
לא, ממשרד המדע.
<יעקב ליצמן:>
מה "לא"? לפני כמה שבועות.

<אסף וסרצוג:>
כן.
<יעקב ליצמן:>
אני רוצה שעפר ישמע. יעקב פרי הכין את ההעברה הזאת, והוא אומר שאין הסכמה, שהוא נגד.

<עפר שלח:>
לא אמרתי שאני נגד - -

<יעקב ליצמן:>
אמרת שאין הסכמה.

<עפר שלח:>
לא. אמרתי שאין הסכמה להצביע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק תסביר. הסכומים פה נראים קטנים.

<אסף וסרצוג:>
הם סכומים קטנים.

<אראל מרגלית:>
מרכז הסייבר בטכניון עלה 65 מיליון.
<יעקב ליצמן:>
מה זה סייבר?

<אראל מרגלית:>
הננו-טכנולוגיה בטכניון. אז איך אתם מגיעים ל-250,000 שקל למאיץ החלקיקים?
<אסף וסרצוג:>
אני לא יכול לגלות בקשר לאיזה חלק ספציפי זה במאיץ. סך ההשתתפות פה – יש גם השתתפות של משרד הביטחון ושל האוניברסיטה, ועוד סך של כ-3 מיליון - - -
<עפר שלח:>
אתה לא קונה את החלקיקים בשביל המאיץ...
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עפר - - -

<מיכל גלברט:>
האם אני יכולה להוסיף על ההסבר? סך עלות המאיץ - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק רגע. רגע, רגע, רבותי.

<מיכל גלברט:>
מדובר ברכישה שבסך הכול עולה 3.5 מיליון דולר.

<יעקב ליצמן:>
המאיץ?

<מיכל גלברט:>
כן. הרכישה מתבצעת על פני שלוש שנים. משרד המדע, חלקו במאיץ יחסית קטן. תקציב המשרד לא גדול, וההשתתפות מסתכמת ב-250 אלפי שקלים בשנה. כאן מדובר רק על העברה של משרד המדע.

<עפר שלח:>
מי עוד מעביר?

<מיכל גלברט:>
משרד הביטחון דרך מפא"ת ואוניברסיטת אריאל דרך ות"ת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עפר, בוא נצביע על זה, זה מדע. זו החלטה של פרי - - -

<מיכל גלברט:>
אני חייבת להגיד שהמאיץ הזה משרת - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - - שלא ייראה כאילו - - -

<עפר שלח:>
בסדר, בואו נצביע.

<מיכל גלברט:>
- - - משרת חוקרים ומדענים בכל האוניברסיטאות ומוסדות המחקר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את פנייה מס' 425 עד 426? מי נגד? אושר פה אחד.

פנייה 425 עד 426 אושרה.
<עפר שלח:>
ליצמן, אתה משכנע אותי, אני משתכנע.

<יעקב ליצמן:>
רק חלקיק שכנעתי אותך...

<עפר שלח:>
אבל האצת בי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
427 עד 428.

<בועז טופורובסקי:>
אין הסכמות.

<עפר שלח:>
על זה אין הסכמות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה זה?

<עפר שלח:>
זה המשך הפיצוי על יישום תוכנית ההתנתקות. זה דבר שלא יסתיים לעולם.

<בועז טופורובסקי:>
אין הסכמה. אין הסכמה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מישהו מוכן להסביר את זה?

<יעקב ליצמן:>
קודם כול, למען הסדר, האנשים האלה עדיין יושבים - - -

<עפר שלח:>
תקום ממשלה חדשה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בזמנו כולנו אמרנו – עוד מעט נקבל הסבר, גם אני – אמרנו שמה שקשור למפונים, אנחנו כוועדה נתמוך פה אחד. זה מה שאמרנו. אבל בוא תסביר, ישראל. אתה המסביר?

<אסף וסרצוג:>
בקצרה אני אתן את הרקע. הפנייה נועדה להעביר כ-31 מיליון שקלים למינהלת תנופה על מנת לעמוד במחויבויותיה על-פי חוק, פיצוי למפוני גוש קטיף, וכן לתקצב הרשאה להתחייב בגובה של כ-36 מיליון שקלים לטובת הסכמי העתקה. נמצאים פה גם הנציגים של המינהלת שיכולים לתת הסברים יותר מפורטים אם יש צורך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ישראל, האם אתה יכול לתת – אתה נותן? מי נותן?

<יהונדב הורניק:>
הפנייה נועדה לבצע התאמות בתקציב אך ורק על-פי חוק, הן לטובת יישום הסכמי ההעתקה מקהילות המפונים והן לטובת תשלום פיצויים, הן לפרטים והן לבעלי עסקים, כמו שנקבע בהחלטות של ועדות הזכאות והוועדה המיוחדת.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זאת אומרת, זה דבר שעל-פי חוק חייבים לתת.

<יהונדב הורניק:>
אך ורק על-פי חוק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חייבים לתת על-פי חוק.

<יעקב ליצמן:>
כמה עוד פניות כאלה יש בדרך?

<ישראל מלאכי:>
היום יש עוד פנייה אחת.

<יעקב ליצמן:>
בזה נגמר כל העניין?

<עפר שלח:>
איזה נגמר?

<יעקב ליצמן:>
כמה זה עולה? הלוא יש מחיר עלות לזה. מה העלות? עד איפה נגיע? תכל'ס. אני בעד.

<בועז טופורובסקי:>
כמה שיותר.
<ישראל מלאכי:>
מתי שבתי המשפט יפסיקו לדון בתביעות - - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בתי המשפט קבעו? מישהו יודע להסביר? בתי משפט קבעו את זה?

<ישראל מלאכי:>
החוק קובע את מרכיבי הפיצויים, והמפונים זכאים ללכת לתביעות בבתי משפט, ולכן אין לנו שום אפשרות להעריך מתי ייגמרו הדיונים בנושא הפיצויים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
האם הם תובעים את זה דרך בית המשפט?

<עפר שלח:>

זה מימון של הדיון שלהם בבית המשפט?
<ישראל מלאכי:>
לא מימון של הדיון - -

<עפר שלח:>
אלא?

<ישראל מלאכי:>
- - זה החלטות של בתי המשפט.

<עפר שלח:>
מהן? אתה יכול להסביר?

<ישראל מלאכי:>
גובה הפיצויים.

<עפר שלח:>
מדינת ישראל הודיעה שהיא גמרה את הסיפור הזה, אני לא זוכר מתי.
<יעקב ליצמן:>
עד להודעה חדשה.

<עפר שלח:>
אני לא יהודי צעיר, אז אני כבר לא זוכר כל כך הרבה אחורה. אחת לכמה חודשים מגיע לפה עוד משהו ואומרים לנו שזה על-פי חוק ועל-פי בתי משפט.
<ישראל מלאכי:>
נכון להיום 30% ממפוני גוש קטיף טרם גרים בבתי הקבע.
<יעקב ליצמן:>
קרווילות.

<ישראל מלאכי:>
הם גרים בקרווילות, שהיום הן כבר בנות עשר.

<יעקב ליצמן:>
עד מתי?

<עפר שלח:>

עד מתי התוכנית הזאת תימשך?
<ישראל מלאכי:>

על-פי תוכנית העבודה של משרד הבינוי, מינהלת תנופה, באוקטובר 2015 אנחנו אמורים להגיע למצב של כ-95%-90% בבתי הקבע או בשלב של גמר בתי הקבע.

<עפר שלח:>
אתה יודע להגיד לי כמה כסף קיבלו סל"ע, תנופה – כל הדברים האלה – לאורך השנים, מ-2005?

<ישראל מלאכי:>

אני יודע לתת הערכה כללית.
<עפר שלח:>
תן לי.

<ישראל מלאכי:>
יותר מ-11 מיליארד שקל, כולל הנושא הביטחוני.
<עפר שלח:>
11 מיליארד?

<ישראל מלאכי:>
כולל הנושא הביטחוני.
<עפר שלח:>
כמה הוא?

<ישראל מלאכי:>
2.7.

<עפר שלח:>
זאת אומרת, אנחנו ב-8.3. זה 8,000 איש.

<אלכס מילר:>
בכסף הזה אתה יכול לקנות את כל הרשות.
<עפר שלח:>
הייתי מפנה את הפלסטינים בעזה...

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הייתי מסכים לוותר על זה ולוותר על זה, מה שנקרא.
<אראל מרגלית:>
אתה רוצה לחזור לעזה?
<עפר שלח:>
זה שהיית מסכים, אני יודע.

<יעקב ליצמן:>
אתה יודע מה היה האומדן הראשון?

<ישראל מלאכי:>
לא.

<יעקב ליצמן:>
עפר, מה היה האומדן הראשון?

<עפר שלח:>
ניסן, אין הסכמה. זה דורש דיון הרבה יותר - - -

<יעקב ליצמן:>
מה היה האומדן הראשון?

<עפר שלח:>
לא יודע מי עשה אותו. תגיד לי מי עשה ואני אגיד לך מה היה האומדן.
<יעקב ליצמן:>
מי עשה את זה? שרון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, אני מבקש עוד פעם - - -

<יעקב ליצמן:>
מי שהיה בוועדה זה בייגה שוחט וחיים אורון.

<יעקב שנרב:>

אני יכול לנסות לעזור?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

כן.

<יעקב שנרב:>
שמי יעקב שנרב, אני ממשרד הבינוי, עד לפני שלושה חודשים הייתי יושב-ראש ועדה מיוחדת במינהלת תנופה. מה שקורה שהוועדה המיוחדת כבר עשתה 3,000 החלטות. ועדות הזכאות עשו יותר מ-25,000 החלטות, כאשר למפונים יש אפשרות לערער בבתי המשפט, ולכן ההחלטות העקרוניות התקבלו לגבי כולם. הבעיה היא שכל החלטה שמתקבלת, חלקן בעקבות פסיקות דין בבתי משפט, חלקן בערעורים, מחייבת דיון מחודש, ולכן לא ניתן להעריך בכל פעם מחדש מה הסכום.

<עפר שלח:>
לכן זה לא ייגמר, זה בדיוק העניין.

<יעקב שנרב:>
לכן אנחנו לא יכולים להעריך. לקראת סוף שנה אנחנו בודקים החלטות בתי משפט.

<עפר שלח:>
לכן זה לא ייגמר. אנחנו עומדים במיליון שקל לכל אדם זקן וטף. אני לא יודע כמה להעריך למשפחה. אין לי טענה אליך, אתה אומר שאתה לא יודע מתי זה ייגמר. כמה אמרת בבתי הקבע? 30%.
<יעקב שנרב:>
70% בבתי הקבע - - -

<קריאה:>
יש עוד 30%.

<יעקב שנרב:>
הכסף הולך גם לביצועים, גם להתיישבות המחודשת, ובעיקר בעקבות פסיקות בתי משפט.

<יעקב ליצמן:>
זה לפי בית משפט.

<יעקב שנרב:>
אין פה משהו של הגדלת פיצוי.

<אראל מרגלית:>
תן לי לשאול אותך בגדול.

<יעקב שנרב:>
בשמחה.

<אראל מרגלית:>
כמה מקבלת משפחה וכמה עולה בניית הבית שלה?

<יעקב שנרב:>

התשובה היא שאין ממוצע - - -
<קריאות:>
- - -

<יעקב שנרב:>
זה לא הולך לפי מה שהוא בונה, זה הולך לפי מה שהיה לו - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הפיצוי על מה שהיה לו.

<יעקב שנרב:>
- - ולכן הפיצוי הוא תלוי מה שהיה לו בשטח. לא מדובר פה בהגדלת הפיצויים, לא מדובר פה בשינוי מדיניות, מדובר פה בדבר אחד - - -
<אראל מרגלית:>

בממוצע כמה מקבלים?
<יעקב שנרב:>
- - - ממוצע, כי - - -

<אראל מרגלית:>
נגיד שהיה לו בית של 250 מ"ר.

<יעקב שנרב:>
אני אסביר. חלקם היו שוכרים, שלא מקבלים כמעט כלום, חלקם היו בעלי בתים קטנים, חלקם בעלי בתים גדולים, ולכן הממוצע במקרה הזה הוא לא רלוונטי, כי לא ניתן לתת אותו בצורה רלוונטית.
<קריאה:>
- - -

<יעקב שנרב:>
אני אסביר שחלק גדול מהסכומים שמדובר פה הם לא לפיצוי, אלא מה שנאמר, למשל 2.7 מיליארד שהלך לביטחון, זה צה"ל שעשה את הפינוי עצמו, אגב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

המשפחות שהיו שם במעמד כלכלי מכובד, היו להן עסקים, לאחד היתה תחנת דלק, אחד זה ואחד זה, נגמר הכול. כואב הלב, יש משפחה שהאב והבן כמעט התאבדו.
<יעקב שנרב:>

יש גם כאלה שעשו את זה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה יודע, דיברתי אתך על אותה משפחה לנסות לעזור להם.

<יעקב שנרב:>
אגב, הם חלק מהדיון פה. אגב, הם חלק מהדיון. המשפחה הזאת – זה חלק מהפיצויים שהם קיבלו.

<עפר שלח:>
כשבאתי לכנסת, עוד לפני שהיינו קואליציה ואופוזיציה, דיברתי עם זבולון כלפה, שאני אהיה אתו בשדולה למפוני גוש קטיף. הבעיה היא שהעסק הזה לא נגמר. הבעיה היא שהעסק הזה הוא מסננה של כסף, שאתם ממש לא יודעים להגיד לאן הוא הלך ומה נעשה אתו - -
<יעקב שנרב:>
לא, לא, לא, לא, לא, לא.

<עפר שלח:>
- - ואתם עדיין אומרים ש-30% עוד לפנינו.

<יעקב שנרב:>
לא 30% לפנינו.

<עפר שלח:>
30% מבתי הקבע.

<יעקב שנרב:>
אני אסביר.

<עפר שלח:>
אני לוקח את זה כ - - -

<יעקב שנרב:>
הפיצוי פה הוא לא בתי קבע.

<עפר שלח:>
הבנתי, אני לוקח את זה כאינדיקטור למה שלפנינו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הפיצוי זה לאנשים על מה שהיה להם. אתה יודע שמהתארכות הזמן גם חלק מהם הידרדר לחלוטין, לא עבודה, לא כלום.

<עפר שלח:>
כל מה שאני אומר, ניסן, ביום האחרון של הכנסת הזאת, בצורת הדיון הזה, בנושא הזה, אני לא חושב שצריך לאשר.
<יעקב שנרב:>
הבעיה שהאנשים האלה קיבלו פסקי דין והם לא יקבלו את הכסף.

<יעקב ליצמן:>
אם תעשו תקרה, אתה תסכים?

<עפר שלח:>
אני לא יודע. שמעתי שהמדינה הודיעה, אני כבר לא יודע כמה פעמים, שזה נגמר.
<ישראל מלאכי:>
מאחר שחוק יישום תוכנית ההתנתקות הוא חוק ספציפי הוא גובר על חוק יסודות התקציב, ולכן אי-אישור התקציב פה בוועדה, לא פוטר אותנו מלשלם להם את הכסף. זה כמו שלא יאשרו פה כסף לקצבאות ילדים ולא ישלמו קצבאות ילדים. אין חיה כזאת במדינה. לכן יש פה התאמה טכנית. נשים את הדברים על השולחן. לא הובנתי נכון?

<עפר שלח:>

לא, לא הובנת.

<ישראל מלאכי:>

מאחר שכל הכספים מתחייבים - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא מתחייב על-פי חוק לתת.

<ישראל מלאכי:>
- - על-פי חוק, זה חוק שגובר על חוק יסודות התקציב, כי הוא חוק ספציפי, אז יש פה התאמה טכנית של אגף תקציבים מול החשב הכללי. אנחנו מחויבים ונשלם.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הם יצטרכו לשלם, ויישאר להם חוב.

<בועז טופורובסקי:>

בסדר, אין הסכמה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אז אני שואל שוב, כשדיברנו פעם על המפונים - - -

<עפר שלח:>

אין הסכמה. בדבר הזה צריך לעשות דיון הרבה יותר רציני מזה. אין הסכמה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה יעבור לשלב שיהיה לנו – בואו נמשיך הלאה.

<אראל מרגלית:>
הסעיף הבא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הסעיף הבא זה סעיף 429 עד 431. מה זה?
<מיכל גלברט:>

מדובר פה על העברה בתקציב המדען הראשי. זו פניית סוף שנה, היא כוללת כמה מרכיבים. אחד המרכיבים הראשונים זה העברה של 14.86 מיליון במזומן ו-14.75 בהרשאה להתחייב לתוכנית תחליפי נפט ותחבורה למדען הראשי, כחלק מהשתתפות בתוכניות בתחום זה, שמפעיל המדען הראשי. כלומר, מדובר על מסלול ייעודי שנועד לנושא של תחליפי נפט, והמדען הראשי מבצע את זה.
העברה נוספת היא של 2 מיליון שקלים עבור תוכנית אתגר. זו תוכנית שמופעלת על-ידי המדען הראשי, והיא מיועדת לפתרונות טכנולוגיים לאתגרי בריאות במדינות מתפתחות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו עוזרים להם או מוכרים להם?

<מיכל גלברט:>
זה פרויקטים של מו"פ שמפתחים יזמים ישראליים בתחום של פתרונות במדינות מתפתחות, פרויקטים בריאותיים. יש כאן העברה של 1.5 מיליון שקלים לטובת מכון מחקר ביו טכנולוגי בנגב, זה איגום של משאבים של כמה משרדים, ופה מדובר על העברה מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל.

<אראל מרגלית:>
איפה המכון הזה?

<מיכל גלברט:>
בצמוד לאוניברסיטת בן-גוריון. מכון שהוקם ב-2009 ומאגד חוקרים בתחום הנגב. יש כאן השתתפות של משרד הביטחון בתוכנית שנקראת מימ"ד, זאת תוכנית למחקר ופיתוח דואלי שמממן משרד הביטחון באמצמעות מפא"ת, והיא מופעלת על-ידי המדען הראשי, גם כאן מדובר על מו"פ דואלי שמבוצע על-ידי יזמים ישראלים.

<אראל מרגלית:>
באיזה נושא?

<מיכל גלברט:>
מו"פ דואלי בתחום ביטחוני.

<אראל מרגלית:>
שו הדא "מו"פ דואלי"?

<מיכל גלברט:>

כלומר, יש כאן שיתוף של חברה תעשייתית ויזם ומפתחים פתרונות חדשים לתעשייה הביטחונית. זו העברה של 14 מיליון שקלים. יש כאן העברה של 9.2 מיליון, שזו הוצאה מותנית בהכנסה מיועדת, זה בעצם תקציב שמקזז אחד את השני. המדען הראשי בתחילת השנה מממן פרויקטים בין-לאומיים, אחר כך הכסף חוזר בחזרה אליו, ויש כאן שינויים פנימיים בלשכת המדען, שוב מתוך רעיון של הימנעות מעודפים לא מחויבים הם עושים הסטות בתוך התקציב כדי לממן את - - -
<אראל מרגלית:>
אני רק רוצה לשאול. את זוכרת שהתקציב הכלל השנתי היה משהו כמו 1.3 מיליארד ומשהו? בדרך כלל נהוג במדען שבסוף השנה אם יש עודפים, אז מעבירים, כדי שזה ינסה להגיע יותר לכיוון ה-1.5 מיליארד. זה בעצם העודפים - - -
<מיכל גלברט:>
במהלך השנה כבר עברו - - -
<אראל מרגלית:>

בכמה את הולכת לסכם את השנה של 2014 במדען?
<מיכל גלברט:>
באזור 1.45 מיליארד.
<אראל מרגלית:>
אני חושב שאנחנו בעד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם כך, רבותי, פנייה מס' 429 עד 431 – מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה 429 עד 431 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו עוברים לפנייה 432. מה זה? מי מסביר אותה?
<ניר אמסל:>
עיקר הפנייה מיועד לבצע שתי פעולות בתקציב משרד האוצר: האחת, ההתאמות בתקציבי השכר, כפי שהסברתי לפני כן, אנחנו מבצעים את ההתאמות בהתאם לביצוע בפועל במהלך השנה. הפעולה השנייה היא תגבור תקציב רשות החברות עבור ביצוע של שתי פעולות עיקריות, שזה הרפורמה של רשות החברות, המעבר מרגולטור לבעלים, זה כל נושא נבחרת הדירקטורים של הרשות, המיונים וכדומה וייעוץ לרשות לדברים כמו הפרטת תע"ש למשל.
<אראל מרגלית:>
זה 6 מיליון שקלים פחות או יותר?
<ניר אמסל:>

זה כולל גם את הפרויקט של נבחרת הדירקטורים, המעבר מרגולטור לבעלים וגם נושא של ייעוץ.
<אראל מרגלית:>
עוד פעם ה-3.7 מיליון?

<ניר אמסל:>
זה שינויים פנימיים. זה מבצע שני דברים, אחד זה התאמות בתקציבי השכר, בהתאם לביצוע בפועל, והשני זה 6 מיליון של תגבור. הרוב זה שינויים פנימיים במשרד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
משרד האוצר?
<ניר אמסל:>
כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי. אפשר?

<סתיו שפיר:>
לא, ניסן, יש לי שאלה.

<ניר אמסל:>
ה-3.7 מיליון זה לאגף שכר והסכמי עבודה, זה עבור מערכת לשכר עידוד.

<אראל מרגלית:>
עוד פעם. עוד פעם.

<סתיו שפיר:>
יש לי שאלה בבקשה.

<ניר אמסל:>
מערכת שכר עידוד.
<אראל מרגלית:>
מה זה?

<ניר אמסל:>
עובדים במגזר הציבורי מקבלים רכיב שכר שקוראים לו "שכר עידוד". שכר עידוד צריך להימדד לפי קריטריונים מסוימים, כל עובד לפי הפעולות שהוא עושה, וצריך גם לעדכן אותו מדי פעם, גם את שיטות השכר וגם את המדידה עצמה, זה בעצם לפתח מערכת - - -

<אראל מרגלית:>
מודדים פרודוקטיביות במערכת?
<ניר אמסל:>
כן, ולפי זה העובדים מקבלים שכר. זה רכיב שהוא קבוע.

<סתיו שפיר:>
שאלה בבקשה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו.

<סתיו שפיר:>
החבר ממשרד הביטחון עדיין אתנו. נכון? כן. הסתכלתי שוב על ההעברה שהצבענו עליה קודם בחטף, שיש בה הרבה קיצוצים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא, הוא מדבר רק על - - -

<סתיו שפיר:>
שנייה, ניסן, זה יעניין אותך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא.

<סתיו שפיר:>
יש בה הרבה קיצוצים בתקציבים שכולם עוברים לביטחון וגיליתי - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו. סתיו.

<סתיו שפיר:>
- - שיש פה העברה אחת שלא עוברת לביטחון, אלא למשרד השיכון - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, בבקשה.

<סתיו שפיר:>
- - וזה הוסתר משום מה מחברי הוועדה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ניר, בבקשה.

<סתיו שפיר:>
בכל המשרדים היו קיצוצים שעברו לביטחון - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, את עוד פעם מתחילה?

<סתיו שפיר:>
- - אבל יש פה העברה אחת שעוברת למשרד השיכון - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, אנחנו נמצאים - - -

<סתיו שפיר:>
- - ובמשרד השיכון היא עוברת למשק סגור אלעד, למשק סגור מעלה אדומים, למשק סגור חומת שמואל ולעוד כל מיני מקומות - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו.

<סתיו שפיר:>
- - זה היה בתוך העברה לביטחון שכל חברי הכנסת פה הצביעו עליה - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, אני מבקש ממך.

<סתיו שפיר:>
- - כולל חברי מיש עתיד שנלחמים היום על שקיפות, ואני מודה להם על כך - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו.

<סתיו שפיר:>
- - אבל כולם פה הצביעו על ההעברה, בזמן שבתוכה יש העברה למשרד השיכון, שמשום מה לא טרחו לספר לנו עליה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כל פעם את חוזרת על זה?

<סתיו שפיר:>
- - - אני מבקשת. האם ההצבעה הזאת חוקית? הסבירו לנו שזאת הצבעה לביטחון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, ביקשתי ממך.

<סתיו שפיר:>
היועצות המשפטיות, בבקשה, האם ההצבעה הזאת חוקית?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, ביקשתי.

<סתיו שפיר:>
בתוך הספר של הרזרבות - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, אני ביקשתי.

<סתיו שפיר:>
- - שכביכול עוברות למשרד הביטחון, יש פה העברה למשרד השיכון שחברי הכנסת בוועדה לא ידעו עליה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, פעם ראשונה.
<סתיו שפיר:>
אראל, אתה ידעת על ההעברה הזאת?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם ראשונה.

<סתיו שפיר:>
אף אחד לא ידע. ניסן, ידעת על ההעברה הזאת למשרד השיכון?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם שנייה.

<סתיו שפיר:>
אלעזר ידע? הוא כבר לא נמצא - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם שלישית.

<סתיו שפיר:>
- - יש עתיד, אתם ידעתם?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, אפשר להוציא אותה.
<סתיו שפיר:>
ידעתם שיש פה העברה למשרד השיכון - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו.

<סתיו שפיר:>
- - בתוך ההעברה של משרד הביטחון - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תוציאי אותה.

<סתיו שפיר:>
- - הרפרנט של משרד הביטחון, ששאלתי אותך קודם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תצאי, סתיו, עד הסוף. די, אל תחזרי לפה.

<סתיו שפיר:>
מה קורה פה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, אל תחזרי. בבקשה.

<סתיו שפיר:>
מה זה "עד הסוף"? האם ההצבעה הזאת היתה חוקית? אני מבקשת הצבעה חוזרת על ההצבעה הזאת שהיתה בה הצבעה סודית למשרד השיכון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תוציאו אותה בבקשה.

<סתיו שפיר:>
אני חושבת שעל-פי החוק אני חייבת לקבל פה הצבעה חוזרת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר. בבקשה.

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת מהיועצת המשפטית - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, תצאי החוצה.

<סתיו שפיר:>
רגע, שנייה, אני אצא, אף אחד לא צריך - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, תצאי בבקשה עכשיו.

<סתיו שפיר:>
אני מבקשת מהיועצת המשפטית להגיד - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו, ביקשתי ממך עכשיו לצאת.

<סתיו שפיר:>
- - כי נראה לי שצריך פה הצבעה - - -
(חברת הכנסת סתיו שפיר מוּצאת מאולם הוועדה)

<סתיו שפיר:>
לא בכוח. אני לא רוצה להתנגד - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - - שתצא, נו.

<סתיו שפיר:>
- - - אסיים פה את דברי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, תצאי בבקשה.

<סתיו שפיר:>
שהיועצת המשפטית תגיד - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היא תשיב לוועדה. את תצאי בבקשה החוצה.

<סתיו שפיר:>
תגידו לנו אם לא צריך להצביע פה מחדש, מאחר שאין פה העברה לביטחון - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ביקשתי שתצאי.

<סתיו שפיר:>
- - יש פה העברה של כספים למשרד השיכון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה את מבזה - - -

<סתיו שפיר:>
זה מה שקורה פה – למעלה אדומים. זה מה שקורה פה בתוך הספר הזה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ביקשתי ממך לצאת.

<סתיו שפיר:>
כולם הצביעו פה בהסכמה על הביטחון. הם לא הצביעו על מעלה אדומים, והם לא הצביעו על אלעד, זה מה שקורה בהעברה הזאת. צריכים פה הצבעה חוזרת, ואתם יודעים את זה.

(חברת הכנסת סתיו שפיר יוצאת מאולם הוועדה)

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

רבותי, מי בעד? אני חוזר לפנייה שלנו. זה לא היה קשור לפנייה. מי בעד לאשר, כמו שאמרנו, בהסכמה כרגע, 432. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד, ירים את ידו. מי נמנע? אושר.

פנייה 432 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

433 עד 440. מה זה? משרד הבריאות. פה זה מסובך קצת. מי יודע להסביר? מי מסביר את זה?
<שלמה פשקוס:>

מדובר על העברה - - -
<יעקב ליצמן:>
איזה פנייה?

<אראל מרגלית:>
433 עד 440.

<שלמה פשקוס:>
מדובר בפנייה שמעבירה כסף למשרד הבריאות ממשרדי הממשלה השונים בסך של כ-15 מיליון שקלים. 4 מיליון שקלים לטובת מרכזי חוסן ביישובי הדרום, 6 מיליון שקלים לטובת הקמת מאגר רקמות לאומי. 4 מיליון שקלים עבור שיקום ושילוב אנשים עם מוגבלות. ו-3.8 מיליון שקלים עבור קידום דיגיטלי של מערכת הבריאות. בנוסף, מדובR על פנייה - - -
<יעקב ליצמן:>
כמה הסעיף הזה בסך הכול – הקידום דיגיטלי. כמה הסעיף בסך הכול?

<שלמה פשקוס:>
ישראל דיגיטלית בבריאות השנה זה 3.8 מיליון שקל.
<יעקב ליצמן:>
זה כאן, אבל כמה בסך הכול?

<שלמה פשקוס:>
סך הכול התקציב של ישראל דיגיטלית, האמת היא שאני לא יודע. אני יכול להשיב תשובה לוועדה. לא נמצא פה האדם שמטפל בסך הכול, אני מטפל רק בנושא הבריאות.


בנוסף, מדובר בשינויים פנימיים בתקציב, 20 מיליון שקלים לטובת שיפור השירות במרכזים לרפואה דחופה בבתי החולים, 13 מיליון שקל לטובת שיפור הטיפול בפגיות, וכ-10 מיליון שקל לטובת ההיערכות של מדינת ישראל לטיפול במגפת האבולה.
<אראל מרגלית:>
9 מיליון שקל, עבור מה?

<מיכל בירן:>
מאיפה עוברים השינויים הפנימיים?

<יעקב ליצמן:>
יש כאן עוד פנייה לבריאות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ליצמן, גם אני מחכה לה, זה לא זו.

<אראל מרגלית:>
יש עוד 9 מיליון, שכחת את ה-9 מיליון בסוף.

<שלמה פשקוס:>
עוד 9 מיליון שקלים לטובת פרויקטים במחשוב. הכסף מגיע מעודפים בתקציב סל הבריאות, שחושב על-פי מדדי יוקר הבריאות, שהיו צפויים בתחילת השנה. ועכשיו בעיקר עקב מדד המחירים לצרכן הנמוך מדד יוקר הבריאות הוא מדד נמוך, ולכן נותרו שם עודפים והכסף עובר לשם.

<אראל מרגלית:>
פשקוס רציני, צריך להצביע בעד, אין מה לעשות.

<מיכל בירן:>
גם אני בעד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אוקיי. מי בעד לאשר את הפנייה לוועדה 433 עד 440? מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אשור.

פנייה 433 עד 440 אושרה.
<אראל מרגלית:>
אנחנו רוצים קצת יותר כספים לבתי חולים בצפון ובדרום.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

445 עד 449, זה במספור 53.
<מיכל גלברט:>
מדובר על פניית סוף שנה של ות"ת, הוועדה לתכנון ותקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה. הפנייה כוללת מספר העברות מכמה משרדים. ראשית, ממשרד החינוך, העברה בסך 32.89 מיליון, בגין העברת המכללות להוראה, מאחריות משרד החינוך לות"ת, מדובר על סמינר הקיבוצים ובית ברל.

<אראל מרגלית:>
עד היום זה לא היה תחת ות"ת?

<מיכל גלברט:>
לא, זה היה תחת משרד החינוך, ויש תהליך רב שנתי להעברת כל המכללות, וזה מסכם העברה של שלוש מכללות, בינתיים הגדולות ביותר.
<אראל מרגלית:>
זה עוזר לבית ברל או מפריע לבית ברל?
<בועז טופורובסקי:>
עוזר. הם מאוד רצו.

<מיכל גלברט:>

בתקווה שעוזר.
<מיכל גלברט:>
עכשיו העברה מספר 449.

<אראל מרגלית:>
מה זה 4 מיליון?

<מיכל גלברט:>
4 מיליון ממשרד הכלכלה לות"ת. מדובר על החלטת ממשלה שהתקבלה ב-2012 בנושא חיזוק העיר ירושלים בתחום ההשכלה הגבוהה. מדובר על פיתוח פיזי של המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים - -

<אראל מרגלית:>
אין בכלל שאלה, תלכי עם זה. הלאה.
<מיכל גלברט:>
- - ושינויים פנימיים בתקציב ות"ת. עושים העברה של הרזרבה להתייקרויות לתמיכה במוסדות ושינויים פנימיים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה זה 513,000?

<מיכל גלברט:>
מיליון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בלי כלום?

<מיכל גלברט:>

מכיוון שתקציב ההשכלה הגבוהה עומד על כ-9.1 מיליארד, הרזרבה להתייקרויות היא מאוד גבוהה. בצעד מוסכם הרזרבה הזאת בסוף כל שנה עוברת לתמיכה במוסדרות, וזה עיקר הסכום.
<אראל מרגלית:>

זה לפי ההחלטה של ות"ת?
<מיכל גלברט:>
כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש לי הרבה מה להגיד על ות"ת, אבל אני אסכים.

<יעקב ליצמן:>
כמה כסף נשאר מהעברה מסעיף לסעיף בשנה הבאה?

<אראל מרגלית:>
לא נשאר, הם מחלקים את זה.

<מיכל גלברט:>
לא נשאר כסף, ות"ת נוהגת - - -
<יעקב ליצמן:>
ברגע שאת מעבירה 500 מיליון שקל ככה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, 513,000, לא מיליון.
<מיכל גלברט:>
ות"ת לאורך השנים שומרת על ניצול תקציבי שבין 99% ל-100% בשנה, והם יודעים לנצל את התקציבים גם ברגע האחרון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה חצי מיליון.

<יעקב ליצמן:>
לא.

<מיכל גלברט:>
חצי מיליארד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
על מה את מדברת?

<יעקב ליצמן:>
513 מיליון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסעיף 3? בסעיף 3 כתוב 513,000.

<יעקב ליצמן:>
מיליון.

<מיכל גלברט:>
אלפי ש"ח. סליחה, אלפי ש"ח.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא כתוב "אלפי".

<מיכל גלברט:>
נכון, זה צריך להיות "אלפי ש"ח".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה זה "נכון"? זה הבדל של שמים וארץ.

<מיכל גלברט:>
זה חצי מיליארד.

<מיכל בירן:>
מיליארד?

<יעקב ליצמן:>
זה חצי מיליארד.

<מיכל גלברט:>
אתה צודק חסר - - -

<אראל מרגלית:>
ה-5 מיליארד האלה - - -

<מיכל גלברט:>
חצי מיליארד.

<יעקב ליצמן:>
זאת אומרת, חצי מיליארד שקל מסעיף לסעיף?

<אראל מרגלית:>
החצי מיליארד האלה עוברים בין המוסדות. ות"ת מחליטה, אין פה עניין פוליטי.

<מיכל גלברט:>
לא. סך כול התקציב של 9 מיליארד, שמתוכם 7 מיליארד זה הקצאה למוסדות. כל ה-7 מיליארד מוקצים על-ידי ות"ת לפי מודל התקצוב, שזה מודל שמורכב מכמה מודלים של הוראה ומחקר. כאן מדובר על תוספת של חצי מיליארד לטובת העניין, שזה לקוח מסעיף אחר, שרובו זה הרזרבה להתייקרויות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חשבתי חצי מיליון. אמרתי
אתם עושים צחוק ממני.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד?

<בועז טופורובסקי:>
מה זה תוכנית נחשונים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע, בועז.

<מיכל גלברט:>
תוכנית נחשונים זו תוכנית שמיועדת להגדיל את מספר המורים, לוקחים יוצאי צבא מצטיינים - - -

<בועז טופורובסקי:>
הבנתי. מאה אחוז. מעולה.

<מיכל גלברט:>
- - - בהדרכה וקצונה - - -

<בועז טופורובסקי:>
בסדר גמור. ניסן, אפשר להצביע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד פנייה לוועדה 445 עד 449, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה 445 עד 449 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאחר שחמד עמאר צריך ללכת לנשיאות - - -
<יעקב ליצמן:>
אין כנסת. מה נשיאות?
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי צריך כנסת אם יש נשיאות...

<בועז טופורובסקי:>
מאיפה הבאת את זה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק נשמע על מה זה, בועז. נשמע ואחר-כך נחליט. כרגע אנחנו בשלב של הסכמות. בואו נשמע ונחליט. פנייה 549, תקציב הפיתוח של משרד הבינוי והשיכון שעיקרו יישובי הדרוזים וכו'. מי מסביר?
<יעקב שנרב:>
אנחנו יכולים להסביר. את הפנייה אנחנו נסביר.
<יעקב ליצמן:>
אני רוצה להבין. בועז, אתה נגד הבדואים?

<אראל מרגלית:>
מי מסביר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יעקב. יעקב.

<יעקב שנרב:>

עד שייכנס נציג האוצר, אני אתחיל.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יעקב, בבקשה.

<יעקב ליצמן:>
אם חמד מבקש - - -

<יעקב שנרב:>
אנחנו מדברים על תקציב משרד הבינוי - - -
<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אני מבקש.

<יעקב שנרב:>
אנחנו מדברים קודם כול על ביצוע ישיר במגזרי המיעוטים. אתם רואים את זה בסעיף השלישי – שני הראשונים זה רק סיכומים – שזה 5 מיליון - - -

<בועז טופורובסקי:>
מה השאר?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תסביר את ההעברה עצמה.

<יעקב שנרב:>
הראשונה זה מגזרי המיעוטים, השנייה זה בנייה כפרית. מדובר על יישובים של גליל-נגב.

<בועז טופורובסקי:>
מה זה?

<יעקב שנרב:>
זה העברה מגליל-נגב דרך משרד הבינוי. אתם רוצים בטח לדעת איזה יישובים, זה יישובים של גליל-נגב.
<אראל מרגלית:>
תדבר על הסכומים, שנעקוב אחריך.

<בועז טופורובסקי:>
איזה סכומים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההעברה מול העיניים שלך, יעקב?

<יעקב שנרב:>
כן, אני מקריא לפי הסדר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לפי הסדר אצלנו זה 16 מיליון ליישובי הדרוזים, אחר-כך 3 מיליון לבדואים ו-14 מיליון נגב-גליל מוסדות ציבור. תסביר מהר אחד-אחד.

<יובל טלר:>

העברה של 16 מיליון מבוצעת בהתאם להחלטות ממשלה לתמיכה ביישובי הדרוזים בתכנון בקרקע פרטית והקמת מוסדות ציבור, מתוכם 12 מיליון שקל שמיועדים להקמת מוסדות ציבור ועוד 4.225 מיליון שמיועדים לתכנון בקרקע פרטית. כמו כן, יש פה תקצוב של 3 מיליון שקל לתכנון בקרקע פרטית ביישובי הבדואים. עוד 14 מיליון שקל - - -
<אראל מרגלית:>
בדואים צפון או בדואים דרום?

<יעקב שנרב:>
צפון. בהחלטת ממשלה 3211 – בדואים צפון.
<יובל טלר:>
עוד העברה של 14 מיליון שקל מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל להקמת מוסדות ציבור בנגב ובגליל.
<בועז טופורובסקי:>
איפה בנגב ובגליל?

<יעקב שנרב:>
אילות, בני שמעון, גולן, גליל תחתון, מבואות חרמון, לכיש, גליל עליון.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, עזוב.

<יעקב שנרב:>
זהו?

<אראל מרגלית:>
לא. תגמור את הרשימה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרשימה ארוכה?

<יעקב שנרב:>
לכיש, גליל עליון, הר חברון, מגידו - -

<אראל מרגלית:>
מה עוד?

<יעקב שנרב:>
שפיר, תמר, משגב.
<בועז טופורובסקי:>
הר חברון זה נגב כאילו?

<יעקב שנרב:>
יש חלק קטן במקרה שיצא שנמצא בנגב.

<קריאה:>
הלאה. הלאה.

<יעקב שנרב:>
עמק יזרעאל, עמק הירדן, מטה אשר.

<אראל מרגלית:>
ברור. הלאה. הסעיף הבא.

<יעקב שנרב:>
זהו.

<אראל מרגלית:>
איפה אבטחת ירושלים?

<יובל טלר:>
שנייה. בנוסף, יש בפנייה – זה עיקר הדברים בפנייה – בנוסף העברה מהמשרד לפיתוח ירושלים של כ-4 מיליון שקל לאבטחה בהר הזיתים.
<יעקב ליצמן:>
זה המצלמות?

<אראל מרגלית:>
4 מיליון שקל זה במשרד הבינוי?

<יעקב שנרב:>
מדובר על אבטחת הר הזיתים, לא מה שהיה קודם.
<יעקב ליצמן:>
האם זה המצלמות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה בית עלמין שם - - -

<יעקב שנרב:>
גם מצלמות. זו החלטת ממשלה 1073, שביטלה החלטה קודמת, זה עבר בכנסת כבר מ-2007 וזה גם עבר בג"ץ באמצע.
<יעקב ליצמן:>
אין לי בעיה.

<יעקב שנרב:>
תודה רבה.

<בועז טופורובסקי:>
מה זה "תחזוקת הדיור הציבורי – הרשאה להתחייב 133 מיליון שקל"?

<יעקב שנרב:>
מאיפה אתה קורא?

<בועז טופורובסקי:>
זה בפנייה שאנחנו מצביעים עליה.

<יעקב שנרב:>
איפה אתה קורא, רק תגיד לי.

<יובל טלר:>

זה הבסיס שקיים בתחזוקת הדיור.

<בועז טופורובסקי:>
700507.

<יובל טלר:>
זה הבסיס שקיים, זה כסף שכבר קיים בתקנה, זה לא שינוי שמבוצע.

<יעקב שנרב:>
לא שינוי, זה רק מראה את המצב הקיים. זה לא בקשה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר פנייה 549, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה 549 אושרה.

<בועז טופורובסקי:>
אני נמנע ואני מגיש רביזיה.

<אלכס מילר:>
למה, בועז?

<בועז טופורובסקי:>
ככה, אני לא צריך להסביר לך.

<אלכס מילר:>
מדובר על הסכמות.

<בועז טופורובסקי:>
אני מגיש רביזיה. מה לא ברור?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, זכותו להגיש רביזיה. עזוב.

<אלכס מילר:>
אני עכשיו רוצה להגיש רביזיה על - - -

<בועז טופורובסקי:>
תגיש.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא. עזוב.

<בועז טופורובסקי:>
אני בעד. אין לך אומץ להגיש רביזיה.

<אלכס מילר:>
כל החוקים שלכם אני מקפיא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, לא, לא, אלכס.

<קריאות:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
אני בעד שתגיש רביזיה, אבל אין לך אומץ. אין לך אומץ להגיש רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלכס, לא להיכנס לזה.

<אלכס מילר:>
אל תאתגר אותי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלכס.

<בועז טופורובסקי:>
אין לך אומץ. אין לך אומץ.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז.

<בועז טופורובסקי:>
אני מאתגר אותך, אין לך אומץ.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בועז.

<בועז טופורובסקי:>
אין לך אומץ. אין לך אומץ. אין לך אומץ.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
די, בועז.

<אלכס מילר:>
בוא נראה.

<בועז טופורובסקי:>
הנה, אני מאתגר אותך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אלכס, אחר-כך דבר אתו ותשכנע אותו להוריד את זה.

<אלכס מילר:>
אין לי מה לדבר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
חבר'ה, אל תיכנסו לעקרונות. עזבו, נו.

<יעקב ליצמן:>
עד שבועז יתרגל לאופוזיציה לוקח זמן. יש כדורים לזה... לקחתי אותם פעם, לא נורא...
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עמ' 60, 450 עד 453.

<מיכל גלברט:>
הפנייה נועדה להעביר 850 אלפי ש"ח ממטה תחליפי נפט לתחבורה במשרד ראש הממשלה לתקצוב שלושה פרויקטים: פרויקט ראשון במשרד התחבורה, מדובר על 250 אלפי שקלים.

<אראל מרגלית:>
רגע, רגע, רגע. איבדנו אותך. עוד פעם. סליחה.

<מיכל גלברט:>
זו העברה של 850 אלפי ש"ח ממטה תחליפי נפט לתחבורה במשרד ראש הממשלה לשלושה פרויקטים שמבוצעים על-ידי שלושה משרדים: הפרויקט הראשון מבוצע במשרד התחבורה בעלות של 250 אלפי ש"ח, הפרויקט השני במשרד המדע – 300 אלפי ש"ח, והפרויקט השלישי – משרד האנרגיה בסך של 300 אלפי ש"ח. אני יכולה לפרט על הפרויקטים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מניח שזה בסדר. אראל, זה בסדר?

<אראל מרגלית:>
בסדר גמור.

<בועז טופורובסקי:>
כן, כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד לאשר את 450 עד 453 ירים את ידו, מי נגד, ירים את ידו. אושר.
פנייה 450 עד 453 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אומר לכם, שאם זה היה תלוי בנו, היינו מקימים קואליציה מקיר לקיר, ותאמין לי העסק היה הולך קצת יותר טוב. נכון?

<מיכל בירן:>
עד שנגיע לסלע המחלוקת.

<אראל מרגלית:>
בנושאים שבהם אנחנו מסכימים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היתה רק בעיה "קטנה", מי יעמוד בראש.

<יעקב ליצמן:>
הבעיה היתה שעד עכשיו דיברנו אל הקיר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את סעיף 65 בדפים כבר אישרנו, אז אנחנו עוברים לעמ' 68. פנייה לוועדה 462 עד 464. מי מסביר את המטה לביטחון לאומי?
<יעקב ליצמן:>
זה ההסכמות.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כן, כן. אנחנו במסגרת ההסכמות. מי מסביר? האם יש מישהו שמסביר?

<יעקב ליצמן:>
טוב. מי בעד?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין מישהו שיסביר. חבר'ה, ביטחון לאומי.

<יעקב ליצמן:>
יש שר ביטחון לאומי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
איתי, אתה לא יודע להסביר את זה?

<איתי טמקין:>
לא. אני אקרא - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו נתקדם, וכשהוא יבוא, נחזור לזה. עמ' 72, פנייה מס' 465 עד 472. משרד החוץ.

<קריאה:>
זה אותו אחד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה אותו אחד? הוא לא כאן, יביאו אותו, הוא יסביר את שתיהן.

<עודד לביאן:>
אנחנו כאן, משרד החוץ.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אתה יודע להסביר את זה?

<עודד לביאן:>
כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, אז בוא תסביר.

<עודד לביאן:>

אני מחטיבת תקציבי משרד החוץ.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<עודד לביאן:>
הפנייה כוללת מספר דברים – העברות ממשרד האוצר ואיגום משאבים ממשרדים אחרים בקשר לפרויקטים משותפים. הדברים העיקריים פה – תקציב של כ-30 מיליון ש"ח להשתתפות מדינת ישראל יחד עם שאר מדינות העולם במלחמה נגד נגיף האבולה. זה דבר שנבצע באמצעות ארגונים או"מיים, עוד דברים, הדברים העיקריים זה איגום פרויקטים - - -
<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי. תמשיך.

<עודד לביאן:>
הדבר העיקרי זה איגום פרויקטים ממשרדי ממשלה אחרים לפרויקטים הסברתיים ומיתוגים. לדוגמה, תערוכת אקספו שמשרד החוץ מוביל במילאנו, זו תערוכה אחת לארבע שנים.
<אראל מרגלית:>

כמה זה עולה? זה עולה איזה 14 מיליון.
<עודד לביאן:>
התערוכה עצמה מבוצעת באמצעות החלטת ממשלה, התקציב שהוקצה הוא 40 מיליון ש"ח ממספר משרדים.

<יצחק כהן:>
כמה זמן מחזיקים ה-40 מיליון האלה? מייד אחרי זה מפרקים.

<עודד לביאן:>
התערוכה רצה חצי שנה, אחר-כך מפרקים. לדוגמה, בתערוכה האחרונה בשנחאי, זה היה כל-כך מוצלח, גם מבחינה הסברתית, שזה כמעט מהבודדים – יכול להיות שעוד אחד – שהסינים רכשו את הזכויות והעתיקו. פירקו את המבנה שלנו והעתיקו את המקום ושימרו אותו בביתן ישראל.
<יצחק כהן:>
עם העץ תפוזים?

<עודד לביאן:>
יפה, אז אתה היית. עם העץ תפוזים. בסך הכול יש הצלחה רבה מהתערוכות של אקספו, ואין מדינה שמוקירה את עצמה שלא משתתפת בהן. יש פה פנייה של העברות כספים בנושא.

מלבד זאת, יש פה עוד פרויקטים שמשרדים אחרים משתתפים בהעברות לפרויקטים שמשרד החוץ מבצע, כמו מצעד ההזדהות השנתי בניו-יורק וכדומה.

<בועז טופורובסקי:>
האם ידוע איזה חברות יחסי ציבור מועסקות? חלק מהפנייה זה העסקת חברות יחסי ציבור.
<עודד לביאן:>
מה שמדובר פה על חברות יחסי ציבור בעיקר מדובר בבריסל, פעילות של חברות לובינג ויחסי ציבור בפעילות מול האיחוד האירופי בנושא חרמות, סימון מוצרים בהתנחלויות וכדומה. זה לובינג בעיקר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אם יש הסכמה, אז מי בעד לאשר את פנייה 465 עד 572, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה 465 עד 572 אושרה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הפנייה האחרונה.

<ניר אמסל:>
אדוני היושב-ראש, אני מתנצל שלא הייתי. אפשר לחזור - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אנחנו חוזרים לשתי הפניות הקודמות. נחזור לעמ' 68, זו פנייה 462 עד 464 ואחר-כך לפנייה הבאה – מטה לביטחון לאומי. בבקשה.

<ניר אמסל:>
גם הפנייה הזאת נועדה לבצע שתי פעולות עיקריות: האחת זה להשלים את גירעונות השכר ולהשלים את תקציב השכר בהתאם לביצוע בפועל של המטה לביטחון לאומי, והשנייה זה להעביר 600 אלפי שקלים ממשרד האנרגיה למטה לביטחון לאומי עבור מחקרים בנושא השפעות של דופק אלקטרומגנטי, כשבעצם המטה לביטחון לאומי הוא המקשר בין משרד האנרגיה לחברות הביטחוניות שמבצעות את המחקר הזה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אין לנו תחושה שאנחנו עושים איזה משהו לביטחון לאומי, ואתה אומר שזה משכורות, שזה גם - - -

<אראל מרגלית:>
תן לנו עוד איזה רמז, על מה אנחנו מדברים פה.
<ניר אמסל:>
התקציב העיקרי שמועבר לפה – 7 מיליון שקלים מועברים עבור תקציב השכר של המטה לביטחון לאומי, זאת אומרת, בהתאם לביצוע בפועל, כמו שהסברתי גם בסעיף 01 וגם בסעיף 05. תקציב השכר מותאם לקראת סוף השנה בהתאם לביצועים בפועל, לאור העובדה שאנחנו לא תמיד יודעים לצפות מראש כמה אנשים יועסקו, לאורך איזה תקופה, מה העלות של השכר שלהם, כשבמטה לביטחון לאומי עלות השכר היא אפילו מאוד גבוהה, ולכן כל הפרש הוא סכום גדול מאוד, ולכן זה נטו התאמות בתקציב השכר. 7 מיליון שקלים זה התאמות בתקציב השכר.
<אראל מרגלית:>
השכר באופן כללי זה שכר במגזר הציבורי?

<ניר אמסל:>

שכר במגזר הציבורי, כן. השכר במטה לביטחון לאומי הוא אומנם גבוה, כי יש שם הרבה אנשים בכירים, יש שם המון יוצאי צבא בדרגות גבוהות, ולכן השכר שם הוא גבוה יחסית למשרדים אחרים.
<אראל מרגלית:>
איזה משכורות יש שם פחות או יותר?
<ניר אמסל:>
אני לא חושב שראוי - - -
<אראל מרגלית:>
מה לא ראוי? בטח שזה ראוי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עזוב. עזוב.

<אראל מרגלית:>
לא, לא. תן לו לתת תשובה.

<ניר אמסל:>

אני לא יודע להגיד לך עבור איזה תקן וכמה זה עולה.
<אראל מרגלית:>
נגיד המשכורות הגבוהות ביותר באיזה רמה הן?
<ניר אמסל:>
מאות אלפי שקלים בשנה, אבל אני לא יודע להגיד לך, אז אני לא רוצה לתת לך נתונים שהם לא - - -
<אראל מרגלית:>
תגיד לי משכורת חודשית.

<ניר אמסל:>
אני לא יודע להגיד לך.

<אראל מרגלית:>
40,000, 100,000?

<ניר אמסל:>
אני לא יודע להגיד.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל. אראל.

<ניר אמסל:>
אראל, לא בדקתי את זה, ולכן - - -

<אראל מרגלית:>

אני רוצה לדעת אם אני נותן פה יד למשכורות מאוד-מאוד גבוהות באופן כזה שהן מעוררות שאלה.
<ניר אמסל:>
לא, כל המשכורות מאושרות בהתאם לחוק יסודות התקציב על-ידי הממונה על השכר במשרד האוצר.
<אלכס מילר:>
החשב הכללי - - - על כל שקל.
<ניר אמסל:>
החשב הכללי הוא זה שמשלם את המשכורות כמובן, זה חשב משרד ראש הממשלה, זה בהתאם להוראות של הממונה על השכר ולסמכויות שלו.

<אלכס מילר:>
- - -

<ניר אמסל:>
זה לא שכר חורג, זה שכר בהתאם לחוק.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>

מי בעד לאשר את הפנייה מס' 462 עד 464, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אושר.

פנייה 462 עד 464 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תעבור לפנייה הבאה שגם היא שלך.

<אלכס מילר:>
אישרנו אותה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש לי רק שלוש שלא היו בהסכמה. גמרנו את החוברת.

<טמיר כהן:>
לראשונה הגיע נציג.

<שניר ניב:>
כן.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה.

<שניר ניב:>
אני רפרנט אנרגיה אגף תקציבים. הפנייה היא פניית סוף שנה, פנייה שנועדה לתקצב ארבעה נושאים. כל ההעברות הן פנימיות בסעיף של משרד האנרגיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רגע. רבותי, רבותי. אני חוזר רק להסביר. בחוברת שעליה אנחנו מדברים, בהעברה הראשונה לא הגיע נציג. עכשיו הגיע נציג ואנחנו חוזרים אליה. בבקשה.

<שניר ניב:>
מס' פנייה 295, זו הפנייה הראשונה בחוברת. הפנייה היא עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. מדובר על פנייה פנימית, כל ההסטות הן הסטות פנימיות. יש כאן ארבעה נושאים: הסטה של מזומן בגין הרשאה להתחייב של 12,987 אלפי שקלים עבור קרנות VSF ו-BIRD שזה קרנות לשיתוף פעולה בין ארצות-הברית לישראל בנושא של מחקרים, של המדען הראשי של משרד האנרגיה. הנושא השני זה הסטה פנימית לייעוץ ומחקרים של 4.5 מיליון שקלים. הסטה פנימית עבור שכר של מינהל האדמה והים, תוספת חוקרים, והרשאה להתחייב של תחליפי נפט, שיהא קצת פחות מ-3 מיליון שקלים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, בסדר? מי בעד לאשר את פנייה 295, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

פנייה 295 אושרה.

<סתיו שפיר:>
אני מתנגדת בגלל שהוועדה הזאת עובדת כמו שהיא עובדת ומבקשת רביזיות על כל הפניות האלה. בגלל הדרך שבה זה מתנהל לא יכולתי להיות פה כל הזמן ולהקשיב לכם לצערי, בגלל שהוציאו אותי מהוועדה. זה לא היה צריך להתבצע כך, אבל אם כך הדברים מתבצעים והכול פה נעשה בצורה לא חוקית, אז אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי לקבל את הזכות לשאול - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את מפרה את כל ההבנות ואת כל ההסכמות - -

<סתיו שפיר:>
- - אתכם שאלות על ההעברות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
- - לך אין שום חשבון, העיקר זה התקשורת.
<סתיו שפיר:>
איזה הסכמות? הסתרת בתוך ההעברה של משרד הביטחון - -
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרו שברביזיה שתהיה - - -
<סתיו שפיר:>
- - העברה למשרד השיכון. אף אחד פה לא ידע מזה בכלל.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ברביזיה - - -

<סתיו שפיר:>
זה הסכמות – כשאתה לא אומר לחברי הכנסת מה יש בהעברה, אז מסכימים.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא יודע מה יש כאן. הסבירו.

<סתיו שפיר:>
בוא נעבוד על הגעה להסכמה.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תראי את ההבדל בינך לבין בועז, הוא שאל, אמרו שברביזיה יסבירו את זה.

<סתיו שפיר:>
ביני ובין בועז. בועז הוא ילד טוב, ואני שואלת שאלות וחושפת פה דברים שחברי הכנסת לא ידעו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, סיימנו.

<סתיו שפיר:>
מעולה. קיבלת סמל של סמיילי על המצח.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בסדר, נו. תמשיכי כך, בדרך שלך. מאה אחוז.
<סתיו שפיר:>
לא, תמשיך אתה. ניסן, אתה הופך את זה לעניין אישי, בשעה שיש פה כסף על השולחן - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא הופך את זה. עברו פה בהסכמה.
<סתיו שפיר:>
- - מיליארדי שקלים שאפשר לנצל אותם רגע לפני שהממשלה מתפרקת. אפשר לתעל את הכסף הזה לצרכים חשובים של הציבור הישראלי.
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
היה דיון כל-כך יפה ומכובד.

<סתיו שפיר:>
היה בלעדי דיון שבו חשבו שיש העברה למשרד הביטחון, ולמעשה היתה פה העברה למעלה אדומים. זה היה הדיון המכובד פה...
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותי, אנחנו עושים הפסקה ומתחלפים וגם לעשות קצת סדר במה שהעברנו ומה שנשאר. ב-12:30 נכון לרגע זה אנחנו מתכנסים. הרביזיות על זה ב-12:30. הפסקה עד 12:30 כרגע.
(הישיבה נפסקה בשעה 12:22 ונתחדשה בשעה 12:30.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, אני מתנצל. אני מבקש מכולם לשבת.

רבותיי, אנחנו חוזרים לרביזיות של הביטחון. היה לנו הנושא של העברה של עודפי תקציב 2013 ל-2014, סידרה ארוכה של הצבעות. כל הנושא של הביטחון, השלב הראשון.

<יעקב ליצמן:>
אפשר רביזיה אחת על הכול?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הייתה אי בהירות בנושא של העברה אחת. אנשים אמרו שלא הבינו, אז אני רוצה שיסבירו אותה. אחרי שיסבירו אותה, אני אשאל, אם כולם מסכימים שנעשה הצבעה אחת על הכול, נעשה. אם לא, נעבור אחד אחד.

<סתיו שפיר:>
כשאתה אומר אי-בהירות למה אתה מתכוון?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיות רק על הדבר הזה של העודפים, של הביטחון, של אלה שמשנת 2013, אותה אני רוצה להסביר.

<סתיו שפיר:>
אז תוציאו את העברה שהיא לא לביטחון, למה היא בפנים? אז תשנו את זה, תחזירו להם את זה, כמו שאתם יודעים לעשות על הרבה העברות, ושיביאו את זה בלי השיקול, ככה זה נשלח, מאלוקים זה יצא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
עופר, אני ביקשתי שהם יסבירו את זה. אחרי שהם יסבירו, אם תנוח דעתנו, ואפשר ונצביע הצבעה אחת, אם לא, נצטרך על כל אחד ואחד לעבור על הרביזיה.

<שגית אפיק:>
אנחנו בעמוד 75 העברה - - -

<סתיו שפיר:>
אני אדגיש לצורכי הפרוטוקול שלא היה פה איזה עניין לא ידוע. במכוון הוסתרה מחברי הכנסת העברה למשרד השיכון בתוך העברה למשרד הביטחון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את ממשיכה?

<סתיו שפיר:>
אתה צריך את הכבוד המינימלי לתת לי, ניסן, אחרי שאני חשפתי שהדבר הזה יצא, כי אתה לא תכננת לספר לחברי הוועדה שיש פה העברה לשיכון ולא לביטחון. לפחות תגיד לי, מצטער שהסתרתי את זה. אני חוזר בי, משהו.

<איתי טמקין:>
אני אסביר את הפרוצדורה שביצענו קודם עם שתי העברות האלה.

<בועז טופורובסקי:>
גפני, אתה אמרת שתתנגד להתנחלויות, בוא נראה.

<איתי טמקין:>

אני אסביר את התהליך שביצענו קודם, ואחרי זה יובל טלר, שהוא רפרנט של משרד השיכון יסביר את הסיפור עם הפנייה של משרד השיכון.

<שגית אפיק:>
עמוד 75, בקשה מס' 7002.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מדובר בעמוד 75 בחוברת של הביטחון של העברת עודפי 2013. בבקשה.

<איתי טמקין:>
מה שעשינו בפנייה הקודמת, כמו שהסברנו בבוקר, העברנו עודפים שנוצרו בשנת 2013, זה כסף שלא היה בו שימוש בשנת 2013, העברנו אותו ל-2014. מה שעשינו בחלק הראשון של הפניות שעברה פנייה פנייה, העברנו לכל משרד את הכסף שנוצר לו ב-2013, העברנו לתקציב שלו ב-2014, ולאחר מכן, בפנייה אחת מרוכזת, העברנו את כל הכסף הזה שהצטבר בעודפים הלא נכונים, העברנו בצורה מרוכזת לסעיף הביטחון. כך אנחנו משתמשים בעודפים הלא מחויבים.

משרד השיכון בשונה משאר המשרדים גם העודפים שנרשם אצלו בצורה חשבותית כעודפים לא מחויבים הלכה למעשה, יש התחייבויות ואין אפשרות להוציא אותם לאחר שהעברת אותם לסעיף מסוים.

<אראל מרגלית:>
אבל למה זה היה חלק מהעברה, למה זה היה ביחד? אני שואל שאלה קטנה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני אתן לך אראל. תן להם לגמור להסביר, ואז תוכל לשאול.

<אראל מרגלית:>
אבל שיוביל אותנו לתשובה.

<איתי טמקין:>
מה שרוכז ביחד והצביעו עליו בפעם אחת, זה כל מה שעבר לביטחון. מה שרצינו, ורצינו לעשות את כל העברות כדי לממש מחוייבויות, העברנו את כל העודפים הלא מחויבים אחד אחד למשרדים, ואחר כך הייתה פנייה שהעבירה את כל העודפים שכן יכולנו להעביר, העברנו אותם לביטחון, זה מה שעשינו, וזה מה שחברי הוועדה - - -

<עפר שלח:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תסביר לי מה זה הנושא של המשקים הסגורים שכאן מופיע.

<עפר שלח:>
לא, אתה נכנס לתוכן הפניה. לפני זה אני רוצה להבין מפקידי האוצר, למה בסידרה של 30 העברות שהן כולן ממשרדים ומעבירים אותן פעם אחת, ואחר כך מעבירים אותן לביטחון, שמתם העברה שהיא הולכת למשרד השיכון, ונשארת במשרד השיכון, וזה האינטגריטי המקצועי שלכם, זה אני רוצה להבין.

<סתיו שפיר:>
אני אוסיף על זה דבר. אני פניתי אליכם אישית. ניגשתי אליכם ושאלתי אתכם לפני שהעברה הזאת הועברה, מה קורה פה? האם יש פה כסף שהוא לא לביטחון, אתם אמרתם לי אין פה כסף שהוא לא לביטחון. הסתכלתם לי בעיניים וזה מה שאמרתם לי. עכשיו כל הדבר הזה קורה פה כשחברי הכנסת רוצים להצביע בעד, בעד תקציב הביטחון, ואתם שותלים בתוך העברה הזו תקציבים נוספים, ולא טרחתם להגיד על זה, וכשאני הערתי לך, כבוד אדוני היושב ראש, אתה גירשת אותי מהוועדה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני לא גירשתי אותך.

<סתיו שפיר:>
אז בוא נדבר על הנהלים שעוברים בוועדה הזו, שמסתירים מחברי כנסת מידע, ואומרים להם בביטחון ביטחון, אין עם זה בעיה אם זה עובר.

<עיסאווי פריג':>
אתם התכוונתם להעלים את זה מאיתנו?

<סתיו שפיר:>
צריך לשים פוליגרף בוועדה הזאת, באמת.

<יובל טלר:>
העודפים הלא מחויבים שהועברו לתקציב משרד השיכון מחולקים לשתיים. חלק מהעודפים שהועברו - - -

<עפר שלח:>
אני לא מוכן לשמוע על תוכן הפנייה, לפני שאני אבין למה הפנייה הזאת מופיעה בתוך סך כל הפניות שבהן הכסף נאגם ואחר כך הועבר למשרד הביטחון. למה בתוך זה שמתם פנייה שהכסף נאגם ונשאר במשרד השיכון, אני לא מדבר על זה שאלה דברים ששנויים במחלוקת, הרי זאת הסיבה שזה שם, לפני שאתה בכלל עונה לי מה יש בתוך הפניה.

<אראל מרגלית:>
לפני שאתה עונה על הסעיפים עצמם.

<איתי טמקין:>
הסיבה שהיה ביחד, זה שעשינו פנייה אחת מרוכזת להעברת כלל העודפים הלוא מחויבים שנוצרו בשנת 2013 ל-2014. העברנו כל העודפים הלא מחויבים שנוצרו בשנת 2013, ל-2014 - זה מה שעשינו.

<בועז טופורובסקי:>
זה לא מה שהוצג לנו.

<עיסאווי פריג':>
זה נוהל תקין?

<בועז טופורובסקי:>
העברנו הכול לביטחון. אני אפילו ביקשתי התייעצות סיעתית, אמרתם אי אפשר כי זה אותו נושא. זה לא אותו נושא, זה לא ביטחון, איפה זה ביטחון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אותו נושא.

<שגית אפיק:>
- - -

<בועז טופורובסקי:>
גם על היועצת המשפטית, גם אותה הם הטעו.

<שגית אפיק:>
גם אני שמעתי - - -

<שמעון סולומון:>
אפשר להגיד טעינו, ונחסל את זה.

<סתיו שפיר:>
אפשר לשאול פה עוד שאלה. הדבר הנכון לעשות פה - -

<אחמד טיבי:>
חשוב מה שהיועצת המשפטית אומרת לא מה שאת אומרת. בואי ותחזרי על מה שאת אמרת.

<סתיו שפיר:>
ניתן לפצל את העברה הזו. להשאיר את הביטחון בביטחון, לפצל את העברה - - -

<יעקב ליצמן:>
אדוני היושב ראש, מתי הכינו את הפנייה?

<אחמד טיבי:>
היא אמרה משפט, רוצים לשמוע מה שהיא אמרה. לפני ליצמן, הוא מוותר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הוא לא מוותר.

<קריאות:>
- - -

<אחמד טיבי:>
מכרתם אותנו לפני הבחירות. עוד אין בחירות.

<יעקב ליצמן:>
יש עתיד מכר אותי לפני הבחירות.

אין לי הסכמים, רבותיי, זה הכול שטויות, לא יעזור לכם כל מה שתגידו כל היום בכלי התקשורת. רק נשאלה שאלה אחת, איתי, תגיד לי מתי הכנת את הפנייה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
שלושה שבועות.

<איתי טמקין:>
נשלחה לוועדה לפני בערך לפני שבועיים.

<יעקב ליצמן:>
אז שר האוצר הקודם הכין את זה. אז אני רוצה להבין למה עופר מתנגד ששר האוצר שלו הכין את הפנייה הזאת, והוא אומר שחיתות על השר הקודם שלו, על השר שלו. תסביר לי, האם השר האוצר הקודם מושחת? הוא הכין את זה. אני חושב, אני לא רוצה להגיד לך מה אני חושב, יכול להיות שאנחנו חושבים אותו דבר עליו, אז אני רוצה להבין, אם שר האוצר הקודם הכין את הפנייה הזאת לפני שבועיים כשהוא עדיין היה כאן, הוא הכין את זה, אתה תגיד לי למה שר האוצר הסתיר את זה? למה שר האוצר פעל - - -

אני לא מבין, שר האוצר מושחת?

<בועז טופורובסקי:>
ליצמן, בגלל זה אתה תתמוך, נכון?

<יעקב ליצמן:>
לא, אני לא קיבלתי תשובה אדוני. גם לי יש פריימריס.

<סתיו שפיר:>
הצעה לסדר - - - תפצלו את העברה הזאת, תתנצלו על הדרך שבה זה עבר, והעברה למשרד השיכון תחכה להעברה נפרדת.

<יעקב ליצמן:>
אבל למה את לא תוקפת את שר האוצר? תגידו ששר האוצר מושחת.

<קריאות:>
- - -

<עיסאווי פריג':>
לא משנה מאיפה זה בא טעות, טעות.

<יעקב ליצמן:>
אמרתי הבוקר כל פנייה בביטחון - - -

היה הסכם עם שר האוצר, עכשיו התפרק החבילה, עכשיו העכברים יוצאים מלמטה, תסלחו לי, פתאום העכברים פה בורחים. לא תסתום לי את הפה, אני בפריימריס, לא יעזור. גם לי יש מה לומר, אני רוצה להבין למה שר האוצר לדברי עופר שלח הוא מושחת?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יובל, תסביר מה זה משק סגור.

<סתיו שפיר:>
הוא מדבר שוב על תוכן הפנייה. אין פה מקום להיכנס לתוכן הפנייה, אנחנו לא דנים באם הפנייה הזו נכונה או לא נכונה. אנחנו דנים בעובדה שהגיעה לפה פנייה שהסתתרה בהעברה למשרד הביטחון זה הדיון, זה לא משנה מה שהוא יסביר עכשיו. זה לא חשוב. אם יש משהו שאתם צריכים להסביר, זה למה החבאתם את הפנייה הזאת בתוך העברה למשרד הביטחון? את זה תסבירו. לליצמן, לעופר, אני שואלת שאלה - זהו.

<יעקב ליצמן:>
אדוני, לא אתם לך להצביע, עד ששר האוצר - - -

<סתיו שפיר:>
זה לא מעניין, מה שקרה פה זה הסתרה במכוון, זו הטעייה של חברי ועדת כספים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הבנו אותך, דיי, שמענו אותך. דיי, שמעו אותך.

<סתיו שפיר:>
אני רוצה לשמוע את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי על הסיפור – האם זה בסדר, האם זה לא דורש הצבעה מחודשת, או שתפרקו את העברה הזאת לשתיים. אחרי הפיצול אפשר לדון בתוכן, זה לא קשור עכשיו.

<יובל טלר:>
תקציב העודפים הלא מחויבים של משרד השיכון מחולק לשני חלקים. חלק אחד - תקציב האשראי, הוא לא הועבר למשרד הביטחון מכיוון שהיה צורך למשרד הביטחון בתקציב הוצאה, לכן לא הייתה רלבנטית להעברת עודפים לא מחויבים מתקציב האשראי לתקציב הביטחון. החלק השני של הפנייה שהועבר לפנייה חדשה, הועבר למה שנקרא משקים סגורים. משקים סגורים זה מקומות שבהם אנשים רוכשים דירות, במהלך רכישת הדירות היזם עוד לפני שהוא מכר את הדירות משלם על עבודות הפיתוח שמתבצעות בכל אתרי הבנייה. ההכנסות האלה נרשמות כהכנסות. בסיום השנה - - -

<אראל מרגלית:>
למה זה קשור למשרד הביטחון?

<יובל טלר:>
בסיום השנה התקציבים האלה - בן אדם שילם עבור פעולות פיתוח באתר מסוים, בסוף השנה העודפים האלה הם לכאורה לא חוייבו, כי הם לא היו כנגד פעולה מסוימת, אבל בפועל מדובר בעודף מחויב. בפועל מדובר בעודף שנגבה מיזמים כנגד פעולות פיתוח, כנגד שירות שניתן לאזרח שעליו הוא שילם באופן ישיר, לכן לא מדובר באמת בעודף לא מחויב, אלא בעודף מחויב פשוט מבחינה רישומית הוא מוגדר כעודף לא מחויב.

<עיסאווי פריג':>
לא הבנתי את החיבורים האלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אחרי ששמענו את הדברים. אני שואל - - -

<סתיו שפיר:>
לא, אתה לא שואל, כי מה שקרה פה הטעיה מכוונת. לא מעניין מה קורה שם בפנים, תפריד את שתי העברות האלה, נצביע עליהן בנפרד כמו שזה אמור להיות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אפשר להצביע אחד אחד. נצביע על כולם פרט לזו, ואחר כך על זו נצביע עליה ברביזיה בנפרד. בסדר, מאה אחוז.

<סתיו שפיר:>
ניסן, אתה אומר שמה שקרה כאן הוא מעשה לא תקין, או שלא נזכה אפילו לאמירה כזו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרתי שהיו צריכים גם לציין את העובדה הזאת, למרות שבפועל היא לא העברה לביטחון. כשהעבירו מהמוקד נניח לביטחון לא העבירו את זה, אבל היה צריך להדגיש את זה, כי זה משק סגור, כסף של אנשים, זה לא הולך לשום תוספת ולשום דבר, והיו צריכים אולי להדגיש את זה, ולא הדגישו. בסדר.

<סתיו שפיר:>
אולי להדגיש את זה, לא הדגישו את זה בכלל, לא דיברו על זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הנה, עכשיו זה הוסבר.

אם כך, אני מבין שאנחנו נפריד. אנחנו נצביע על הרביזיות פרט להעברה.

<שגית אפיק:>
בהנחה שאתם מסכימים. זאת אומרת נצביע על כל הרביזיות, למעט הרביזיות העברה של תקציב משרד השיכון בהנחה שיש הסכמה של חברי הוועדה.

<סתיו שפיר:>
אני רוצה רק לשאול עוד שאלה אחת על העברה הספציפית הזו אם אנחנו דנים בה. עכשיו פתחנו את הדיון. אני לא שאלתי שאלות על התוכן, אתה עכשיו רוצה להצביע, אני רוצה לשאול את הרפרנט שאלה ספציפית. ניסן, את המעט שאתה יכול לעשות זה לאפשר לשאול שאלות על העברה הזאת לפני שאתה מצביע עליה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
דיי, גמרנו כבר.

<סתיו שפיר:>
לא גמרנו, כי לא דיברנו עליה. אנחנו חוזרים על אותה סיטואציה ממקום שחברי הכנסת הצביעו בלי להבין על מה הם מצביעים. אני מוכנה להעביר את השאלות שלי לעופר, שעופר ישאל אותם במקומי, ואז תתן לו לדבר. יש שם תקציבים שהתנפחו במאות אחוזים בשנה האחרונה, ויש לי כמה שאלות על הסיפור הזה. בתוך המשקים הסגורים מאות תקציבים של ניפוח תקציבים בשנה 2013, 2014, אני רוצה להבין מאיפה זה הגיע, ולאן זה הולך. אנחנו רוצים להעביר השקעה לפריפריה, אנחנו רוצים שזה יחולק באופן שווה בפריפריה, נראה שיש פה משהו הוא לא הגיוני. מה, אתה מקבל הוראות מאיילת שקד, זה מה שקורה עכשיו, היא מנהלת הוועדה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
את מנהלת הוועדה.

<סתיו שפיר:>
אני שואלת שאלות, אני ממלאת את תפקידי. כל מה שאני עושה פה זה לבצע את תפקידי, ובזכות זה שאני מבצעת את תפקידי, גילינו שיש פה העברה סודית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה גילית? לא גילית שום דבר.

<סתיו שפיר:>
שיש פה העברה סודית, ואתה כמעט התנצלת על זה עכשיו - - -

<יעקב ליצמן:>
אבל למה את לא שואלת את שר האוצר? שר האוצר הקודם הוא הבעיה.

<סתיו שפיר:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי אני מעלה להצבעה את כל החבילה הזאת, פרט להעברה הזו.

מי בעד הרביזיה שהייתה על כל החוברת הזו של העודפים, פרט ל-70020 שעליה נצביע מיד אחרי כן בנפרד.

מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיות לא נתקבלו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיות נפלו.

הגענו לרביזיה 70020 – מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תקציב הביטחון אושר.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
משרד השיכון.

<אראל מרגלית:>
זה לא ביטחון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
תקציב הביטחון אושר.

<עיסאווי פריג':>
אתה נמצא במקום אחר כבר.

<קריאות:>
- - -

<איילת שקד:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
נשארה עוד רביזיה אחת.

<טמיר כהן:>
321-359 ו-361.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה, מי נגד?

<סתיו שפיר:>
איזו העברה זו? תסבירו את פרטי העברה. אי אפשר לנהל את המקום הזה - - - בשוק, תקריאו את הפרטים של העברה שאנחנו מצביעים עליה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אבל מי שעושה את השוק את יודעת.

<סתיו שפיר:>
מי שעושה את השוק? ניסן, אתה צריך פשוט לעמוד פה ולהתנצל, כי אתה הסתרת את העברה הזאת של קרוב ל-800 מיליון שקלים. לפחות תרכין ראש, במקום עוד להמשיך פה ולבזות את הוועדה.

<טמיר כהן:>
פניות 321-359, 361.

<בועז טופורובסקי:>
ליצמן אמר - - - כמה אותך קנו?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, זו העברה כספית שעוברת לביטחון של העודפים של 2013 לביטחון, היה על זה גם רביזיה – מיליארד ומאה.

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

הרביזיה השנייה על 2.5 מיליארד.

<טמיר כהן:>
2.5 מיליארד. פניות 363-371 373-377, 379-384, 386-387, 390-393, 395, 402, 403, 410 - - -

<סתיו שפיר:>
קיצוצים בהוצאות חירום - - - קיצוצים בתחבורה ציבורית, קיצוצים במעונות יום, קיצוצים להורים, קיצוצים לעידוד תעסוקה, על זה אתם מצביעים – קיצוצים ועוד קיצוצים, ועוד קיצוצים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה – תקציב הביטחון אושר.

<טמיר כהן:>
רביזיה 416-417.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו?

<טמיר כהן:>
הכול זה ביטחון.

<אחמד טיבי:>
זאת החסויה. תן להסביר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
רביזיה 499, 500.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זאת הפנייה השנייה של הביטחון, החסויה. מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
פ/15022 מט"ח סיוע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד הרביזיה ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

כל תקציבי הביטחון אושרו.

רבותיי, בחוברת היה לנו בהסכמה על כל החוברת פרט לשני נושאים. הגישה רביזיה על כל החוברת. אני שואל שוב את חבריי, אנחנו עשינו את זה בהסכמה, חוץ מהשניים שעליהם נדון עוד מעט.

<סתיו שפיר:>
כמו שעשיתם בהסכמה את משרד הביטחון שבו היו העברות תקציביות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
האם מקובל עליכם מאחר וכל זה היה בהסכמה, וזה היה פה אחד, שנעשה הצבעה אחת - -

<סתיו שפיר:>
עליי לא מקובל, אני הגשתי את הרביזיה. נצביע על כל העברה. סליחה ביקשו רביזיות נפרדות על כל העברה.

<איילת שקד:>
למה דודו רותם עשה רביזיה אחת - - - היא לא חברת ועדה.

<סתיו שפיר:>
אראל מבקש את זה.

<אראל מרגלית:>
אנחנו מבקשים להצביע על אחד אחד. אני מתחייב בפניך שכל הצבעה תהיה עניינית כמו שהייתה הקודמת.

<איילת שקד:>
זה לא נכון, דודו רותם העביר על - - - של אורית סטרוק ברביזיה - - -

<סתיו שפיר:>
איילת, אני מציעה שכבר תבטלו את הכנסת, בשביל מה הכנסת נמצאת פה? זה נורא מפריע לכם בעבודה כל הזמן. כל העניין הוא שחברי הכנסת ששואלים שאלות, ורוצים לקבל מידע על דברים.

<שגית אפיק:>
היות וחברי הוועדה לא מסכימים שהוא יצביע עליהם כאן, הוא צריך להצביע שוב פעם - - -

<מיכל רוזין:>
עוד מעט תהיה שרת המשפטים, אז תתבטל הדמוקרטיה....

<סתיו שפיר:>
איזה נוכחות בוועדה - ועדת הכספים מעולם לא ידעה כזו עדנה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, אני עובר על כל הרביזיות אחד לאחד.

אני עובר לפנייה מס' 396 לנושא של החטיבה, מישהו מוכן להסביר?

<אראל מרגלית:>
רגע, על זה עוד לא דיברנו קודם.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא, אתה רוצה את הכול אז נעשה את זה עוד מעט.


רבותיי, אנחנו מתחילים להתבלבל, אני עובר על החוברת הזאת, על כל הרביזיות אחד לאחד.

<שגית אפיק:>
אז חוזרים לחוברת שמתחילה במספר פנייה לוועדה 295 - יש בתוכה שתי העברות שלא הוצבעו בעמוד 9 ובעמוד 30, כל היתר ברביזיות, אז מצביעים אחד אחד.

<טמיר כהן:>
אנחנו עוברים לפנייה הראשונה - 295 משרד התשתיות לאומיות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<שגית אפיק:>
400-401 רביזיה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
404 – המשרד לביטחון פנים?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
405.

<סתיו שפיר:>
405 לא אושר, יש שם קיצוץ ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

<בועז טופורובסקי:>
ליצמן, זה העברות מהתקופה של לפיד, איך נצביע על הכל בעד?

<יעקב ליצמן:>
נגד - - -

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
420-421 – משרד רוה"מ.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<מיכל רוזין:>
- - - בהצבעות לא הייתם - - - מכר אתכם בזול.

<טמיר כהן:>
422-423 – משרד הכלכלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
424 – משרד הכלכלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<סתיו שפיר:>
רגע, את כל הדבר הזה ביחד העברתם? העברתם חמישה סעיפים שונים ביחד? יש פה הרבה דברים שאתם - - -

לפני שבוע בוועדה אתם קיצצתם בהכשרה תעסוקתית, עכשיו מה זה ייתן?

<טמיר כהן:>
425-426.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
429-431.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
432 משרד האוצר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
433-440 משרד הבריאות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
445-449.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
450-453 משרד המדע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<סתיו שפיר:>
אתם הצבעתם פה עכשיו כולם על קיצוצים באגף - - - בטיפול ובשיקום נכים, על זה הצבעתם. ועוד קיצוצים בהשכלה גבוהה, אין לכם בושה. תגידו לאן אתם - - - לאן אתם - - - שהמדינה הזאת תלך - -

<טמיר כהן:>
454-455.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
462-464.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
465-472 – משרד החוץ.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
532-535 – חינוך.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

<טמיר כהן:>
549 – משרד הבינוי.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הרביזיה נפלה.

נשארו לנו בחוברת שתי העברות שעליהן לא הייתה הסכמה. מאחר ותיאמנו דיון, אבל לא הייתה הסכמה.

<סתיו שפיר:>
היה דיון על קיצוץ ברשות הלאומית - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פנייה אחת הייתה 427-428 בחוברת, שזה משרד ראש הממשלה זה לטיפול במפונים.

<יצחק כהן:>
תגיד מפוני גוש קטיף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לא רביזיה, זה להצביע בעד.

מי בעד פנייה 427-428 ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 427-428 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הפנייה אושרה.

<קריאה:>
רביזיה.

<אראל מרגלית:>
אנחנו בעניין הזה רק רוצים לומר שאנחנו רוצים לראות תקציב מסודר של הביצועים המפונים מא' עד ת', כל הזמן הדבר הזה מאושר שוב ושוב.

<יריב לוין:>
אני רוצה רק דבר אחד, שנלמד את הלקח ולא נגרש יותר אנשים מהבתים שלהם אז לא נצטרך לאשר להם תקציבים.

<סתיו שפיר:>
- - - אותי מגרשים מהוועדה הזאת כל הזמן - איפה העקרונות שלכם? יהודי לא מגרש יהודי.

<אראל מרגלית:>
יריב, בשלב זה - - - יש 8 מיליון שקל - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
העברה בחוברת הכחולה - 405-407 בנושא של הרחבת מערך מצלמות וכוד', קיימנו דיון של משרד התחבורה, ואמרנו שזה לא בהסכמה.

<אראל מרגלית:>
חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שזה דוחות מהירות.

<קריאות:>
- - -

<סתיו שפיר:>
כל הזמן אנחנו מעבירים פה - - - וכסף למצלמות – קיצוצים בתחבורה וכסף למצלמות.

<מיכל רוזין:>
סתיו, מה לא הבנת? מישהו קיבל מכרז, הולך להרוויח הרבה מאוד מיליונים, אמרנו את זה בישיבה. זה אותו מכרז, אותה חברה תקבל את כל - - -

<סתיו שפיר:>
איזו חברה? אולי יגידו לנו אנשי האוצר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי.

אמיר אדרי

הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים בסך של 11,690 ₪, לשם הרחבת מערך המצלמות א'/3, התקבל הסיכום בין משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרד לביטחון פנים. המצלמות האלו נועדו להפחית תאונות דרכים, בעצם מצלמות אנשים שנוסעים במהירות.

<סתיו שפיר:>
מי החברה שהולכת להניח את התשתית לזה? נעשה מכרז?

<אמיר אדרי:>
עוד לא.

<בועז טופורובסקי:>
ניסן, זה נושא חשוב, אני רוצה התייעצות סיעתית בבקשה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לפני ההצבעה התייעצות סיעתית שמבקש חבר הכנסת בועז טופורובסקי.

<(הישיבה נפסקה בשעה 14:06 ונתחדשה בשעה 14:11)>
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, ההתייעצות הסיעתית הסתיימה.

אנחנו חוזרים לפנייה מס' 405-407 למצלמות לתאונת דרכים.

מי בעד פנייה 405-407, ירים את ידו? מי נגד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פנייה 405-407 אושרה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
הפנייה אושרה.

רביזיה 405-407 אושרה.

<סתיו שפיר:>
אתם גם נגד בטיחות בדרכים, גם זה לא חשוב לכם? יש משהו שהוא חשוב לכם בעולם?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, בבקשה מכולם, כל יושבי המעגל השני, אני מבקש מכולם, כולל חבריי ראשי המועצות אם יש פה מכל מרחבי ארצנו, בבקשה שקט. בבקשה.

<בועז טופורובסקי:>
זה מה שעבר היום בשעה שבע בבוקר?

שגית, מאושר מבחינתך לדון בפנייה שהגיעה היום בבוקר ב-06:55?

<שגית אפיק:>
- - - בעייתי.

<בועז טופורובסקי:>

אדוני היושב ראש, היועצת המשפטית אמרה שזה בעייתי.

<יריב לוין:>
אני לא מבין מה בעייתי? בכל ועדה, דנים בהתראה של חצי שעה.

<סתיו שפיר:>
אני אספר לך יריב, בגלל שאנחנו פה קבענו נוהל שאומר שאנחנו מקבלים בקשות להעברות חמישה ימים מראש, מפנים שאלות לאוצר. אני בטוחה שגם אתה לא חושב שייתכן שחברי כנסת יצביעו על משהו שהם לא בדקו מראש, אז מה הטעם בחברי הכנסת?

<יריב לוין:>
ארבע שעות לבדוק זה מספיק.

<סתיו שפיר:>
אז מה הטעם בחברי הכנסת? איזה כמה שעות? ידענו את זה לפני שהתחילה הישיבה. אז מה הטעם בכנסת ישראל, באמת, פשוט אין משמעות לזה. אני מציעה שתגישו הצעת חוק נגד תקומה של הכנסת בכלל. תעשו התייעצות עם הממשלה שלא תהיה רשות מחוקקת, שלא תהיה רשות מפקחת, ברצינות. אתם פשוט מתנהגים כאילו הכסף של הציבור הישראלי לא חשוב לכם, כאילו זה לא משנה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, פנייה 566-569.

יוסי, בבקשה, תסביר את הפנייה.

<יוסי עדס:>
הפנייה נועדה להעברת 94 מיליון שקלים - - -

<בועז טופורובסקי:>
העברה הזאת לא תקינה, גם קיבלנו אותה היום ב-06:50 בבוקר, לא הספקנו לעבור עליה. זה גם מנוגד לנוהל שאנחנו החלטנו כאן בוועדת כספים, ואין שום סיבה שאנחנו נדון בהעברה הזאת. אני רוצה לדעת מהי עמדת היועצת המשפטית.

<שגית אפיק:>
אנחנו חשבנו שנכון יותר יהיה באמת לפעול לפי הנוהל כפי שבשנתיים האחרונות הוועדה באמת כוננה כאן נוהל שמאפשר גם העברת העברות מראש, ומתן אפשרות לחברי הכנסת לשאול שאלות בכתב, והנוהל הזה עבד לא רע, ואפילו יפה במשך השנתיים האלה. יחד עם זאת, גם בנוהל יש התייחסות למצבים חריגים מאוד, ולמרות שאנחנו חשבנו שגם במקרה הזה נכון היה לאפשר את זמן ההתכוננות, היועץ המשפטי לכנסת קיבל את העובדה שמדובר היום במצב חריג מאוד.

<סתיו שפיר:>
המצב החריג שצריך להעביר 80 מליון להתנחלויות, זה חריג?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, היא מדברת.

<שגית אפיק:>
לאור העובדה שהערב ככל הנראה יעבור חוק התפזרות.

<מיכל רוזין:>
- - - בינתיים אתם במצב חריג.

<שגית אפיק:>
לכן הוא השאיר את שיקול הדעת לגבי ההצעה ליושב ראש הוועדה.

<סתיו שפיר:>
יישובי הדרום לא צריכים את הכסף הזה עכשיו רגע לפני התפזרות הכנסת?

הרשויות המקומיות בנגב, לא זקוקות לכסף הזה? אני רוצה להבין מה זה מקרה חריג. מה ההגדרה למקרה חריג?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מה המסקנה? רבותיי.

<שגית אפיק:>
להשאיר את שיקול הדעת ליושב ראש הוועדה כיוון שמדובר במצב חריג.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
מאחר וזה מצב חריג - - -

<סתיו שפיר:>
הרשויות המקומיות בדרום הארץ שנפגעו מ"צוק איתן" הם לא מצב חריג? לא ראיתם לנכון, לא מצאתם לנכון להעביר כספים עכשיו לעסקים קטנים שנפגעו בדרום? לרשויות בדרום - זה לא דחוף בעיניכם לפני שהממשלה מתפרקת? אני שואל אותך שאלות, תגיד מה אתה חושב על זה, באמת לא איכפת לך עד כדי כך?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, דיי.

<דני דנון:>
- - - זה לא דיון לשכת מפלגת מרצ או עבודה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, מאחר והיועץ המשפטי ביקשו - - -

<אראל מרגלית:>
- - - ותתייחס פה כאילו אתה אורח, תתייחס לא בהתנשאות. ראש הממשלה הרחיק אותך, אנחנו גם נרחיק אותך.

<סתיו שפיר:>
אני חושבת שגם אותך צריך לעניין מצבו של הדרום בישראל. לפני שלושה חודשים - - - בדרום.

אני אורחת, אני יושבת פה את אותו זמן שאתה יושב פה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לא משנה.

<סתיו שפיר:>
אתם, אתם כל המלחמה הבטחתם כסף לדרום, עכשיו בדיוק שכחתם מזה - נגמר. ברגע שנגמר - - - בטלוויזיה, אז נגמר ההבטחות לדרום - - - להעביר להתנחלויות ולשכוח מהדרום, הדרום כבר לא חשוב.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
סתיו - - - הישיבה.

<סתיו שפיר:>
הדרום כבר לא חשוב לכם, תגידו את זה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם ראשונה.

<סתיו שפיר:>
תגידו למצביעים שלכם --

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם שנייה.

<סתיו שפיר:>
-- שהדרום שכחתם ממנו, זה לא מעניין אתכם.

אני ביקשתי לכנס פה דיון על המצב של הפיצויים לעסקים, אמרתם לי שאין זמן לוועדת כספים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לא אמרתי.

<סתיו שפיר:>
אין זמן, אבל לזה יש זמן - מענקים דחופים לתושבי יהודה ושומרון, מענקים דחופים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם שנייה, את פעם שנייה.

<סתיו שפיר:>
דרום לא חשוב, הממשלה תתפרק. מה, נו, ברצינות, אי אפשר לשחק משחקים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
פעם השנייה. תוציאו אותה. יותר אל תיכנסי לישיבה יותר, גמרנו. אחרי חמש פעמים - - -

<סתיו שפיר:>
ניסן, במקום לשחק משחקים תענה לי תשובה אחת כנה ואני אצא, תשובה אחת כנה ואני מבטיחה לצאת, אבל תענה תשובה אחת. תענה לי תשובה אחת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני ביקשתי להוציא אותה.

<סתיו שפיר:>
תענה לי תשובה אחת כנה ואני אצא.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני מבקש שהיא תישאר בחוץ.

<סתיו שפיר:>

תשובה אחת כנה. מה זה פתאום - - - ברצינות ניסן, רק תענה לשאלה הזו. האם המצב של הדרום הוא לא דחוף בעיניך? האם הוא לא דחוף בעיניך.

<דני דנון:>
לתושבי אריאל מגיע להם כמו תושבי ישראל.

<יריב לוין:>
באמת, מספיק כבר, זה לא שוק פה.

<סתיו שפיר:>
אין תשובה זה כנראה כמו תשובה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, תוציאו אותה.

<סתיו שפיר:>
השתיקה שלך היא פשוט גרועה לחלוטין. דיי, אין צורך להוציא אותי בפעם השביעית. אני חושבת שמזה שאתה לא מסוגל לענות לשאלה הפשוטה הזו, כולם יודעים כבר מה הכוונות האמתיות שלך.

<דני דנון:>
תסתכל לתושבי אראל בעיניים ותגיד שלא מגיע להם כבישים.

<סתיו שפיר:>
תגיד לתושבי הדרום, תגיד לתושבי עוטף עזה שלא מגיע להם כלום. תסתכל להם בעיניים.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
בבקשה, תוציאו אותה. סתיו, יותר אל תיכנסי. קחי את הדברים שלך, יותר אל תיכנסי.

<דני דנון:>
בושה וחרפה, מה הם - - -


(חברת הכנסת סתיו שפיר מוצאת מהוועדה)

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, מאחר והיועץ המשפטי של הכנסת הפקיד את ההחלטה בידיי, ואני חושב זה שהכנסת מתפזרת הערב, וחצי שנה מכאן ולהבא לא יהיו העברות כספיות ברובן, וגם לא ידעו שזה יקרה כך שבאמת לא יכלו לתכנן, לכן זה ברור לי מאוד שזה מקרה חריג, ולכאן אני מאשר.

אני מעלה את זה לדיון. יוסי, בבקשה תסביר.

<יוסי עדס:>
הפנייה נועדה לתקצוב סעיף 18 – העברות לרשויות המקומיות בהיקף של 94,200 אלף שקלים. הפנייה נועדה לתקצוב הנושאים הבאים: 47 מיליון שקלים עבור מענקים ביטחוניים לרשויות המקומיות ביו"ש.

<אראל מרגלית:>
מה זה - למה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אראל, אני אתן לך לשאול. תן לו להציג את זה.

<אראל מרגלית:>

אנחנו יודעים לקרוא.

<יוסי עדס:>
מענק בהיקף דומה שהיה בשנים האחרונות לרשויות המקומיות ביו"ש עבור צרכים ביטחוניים של הרשויות האלה. בנוסף, מתוקצב 33 מיליון שקלים עבור מענקים להתיישבות צעירה, זה במקביל למענקי התיישבות צעירה.

<אראל מרגלית:>
זה הרחבה של התנחלויות קיימות.

<יריב לוין:>
זה התפתחות טבעית של התיישבות שמגיע לכל אזרח במדינת ישראל.

<בועז טופורובסקי:>
מה דחוף בזה? למה זה דחוף - - -

<קריאות:>
- - -

<אראל מרגלית:>
הדבר הזה הוא דבר פוליטי, הוא דבר חמור, הוא דבר שעושים אותו ערב יציאה לבחירות, זה יום שבו עושים את זה, זה בלתי מתקבל על הדעת, עושים את זה בבוקר ומאשרים בצהריים.

<בועז טופורובסקי:>

- - -

<אראל מרגלית:>
הוא רק קורא את השורות.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם אתה לא נותן להסביר, זה לא מעניין אתכם, אני אצביע. אחרי כן אני אתן לך לשאול, אבל תן לו להסביר. בבקשה, יוסי. תמשיך.

<יוסי עדס:>
ה-30 מיליון שקלים זה מענקים להתיישבות צעירה. אני מזכיר שבמקביל יש התיישבות צעירה גם כן בגולן שזה תוקצב כבר. כמו כן יש כאן בפנייה הזאת - - -

<אראל מרגלית:>
כמה זה תוקצב בגולן?

<יוסי עדס:>

בגולן תוקצבו 24 מיליון שקלים.

<עפר שלח:>
הגולן זה חלק מ-24 מיליון שקלים, יש ים המלח - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה חמש רשויות בגולן, 24 הוא - - -

<יריב לוין:>
אנחנו בעד הגולן.

<אראל מרגלית:>

ופה זה 33 לרשות אחת.

<יריב לוין:>
אני בעד לתת - - - גם לגולן.

<יוסי עדס:>
כמו כן מתוקצבים בפנייה הזאת 5 מיליון שקלים עבור מענק - - - כמו כן מתוקצבים 4 מיליון שקלים עבור מענקי שר הפנים שמתוקצבים בהתאם לנוהל - - -

<אראל מרגלית:>
מה זה מענקי שר הפנים?

<יוסי עדס:>
מענק שר הפנים זה תקציב שמחולק בהתאם לנוהל של משרד הפנים לרשויות מקומיות על פי צרכים שמוגשים לשר הפנים.

<אראל מרגלית:>
לאן זה עובר?

<יוסי עדס:>
ההקצאה מתבצעת בהתאם לנוהל, אין לי עדיין את ההקצאה כיוון שזה כסף - - -

<אראל מרגלית:>
כלומר, אנחנו מאשרים משהו שאנחנו לא יודעים לאן זה עובר?

<יוסי עדס:>
יש את הנוהל של משרד הפנים שהועבר כמה פעמים כבר לוועדה - בהתאם להחלטת שר הפנים ולנוהל של המשרד להעברת מענקים אלו. בנוסף יש 4 מיליון שקלים עבור ועדות ממונות, כמו כן יש מליון שקלים.

<אראל מרגלית:>
מה זה ועדות ממונות, איפה?

<יוסי עדס:>
זה רשויות שמשרד הפנים ממנה ועדה במקום בחירות, במקום נבחרים, שר הפנים ממנה ועדה בהתאם לחוק.

<אראל מרגלית:>
אנחנו יודעים באיזה רשויות אלה? משרד הפנים יענה.

<סיוון להבי:>
עירית טייבה, מועצות אזוריות אל קאסום ונווה מדבר, ומועצה איזורית - - - היו בה עכשיו בחירות - - -

<אחמד טיבי:>
איך טייבה נכנסת עם החטיבה להתיישבות?

<קריאות:>
- - -

<אראל מרגלית:>

יריב, אני לא צריך לדעת את זה? אני רוצה להבין - - -

<יוסי עדס:>
- - - בהרשאה להתחייב עבור - - - וכן 200 אלף שקלים ממשרד החקלאות בהתאם להחלטת ממשלה 20/40 עבור משרד הצדעה לירושלים.

<אראל מרגלית:>
מה קשור משרד החקלאות והצדעה לירושלים?

אני רוצה להבין, הדברים האלה זה דברים ביטחוניים, 1, 2, מענק הבירה, במה מדובר?

<יוסי עדס:>
מענק בירה - מדובר בתגבור מענק הבירה. עיריית ירושלים מקבלת בכל שנה מענק בירה בהתאם לגובה שנקבע.

<אראל מרגלית:>
זה כל מה שנותנים?

<יוסי עדס:>
זה לא כל מה שנותנים. זה תוספת למה שנקבע, הבסיס, ההיקף המקורי שנקבע לשנה זה 260 מיליון, וזה תוספת.

<אראל מרגלית:>
מה זה משרד החקלאות עבור הצדעה לירושלים?

<יוסי עדס:>
הצדעה לירושלים והתיישבות, ההתיישבות ביום ירושלים - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
ההתיישבות העובדת.

<יוסי עדס:>
ההתיישבות העובדת מגיעה לירושלים, עושים מצעד בירושלים. הייתה החלטת ממשלה שמאגמת תקציב לנושא ממספר משרדים, וכאן מועבר חלק משרד החקלאות.

<אראל מרגלית:>
אני רוצה לשאול אתכם, למה אם יש פה צרכים לביטחון ליישובים שאנחנו העברנו אותם, לא משנה איפה הם, למה זה מעובר במחטף ברגע האחרון?

<יריב לוין:>
לא מועבר בשום מחטף, אין שום מחטף, אף אחד לא ידע שהכנסת - - -

<עפר שלח:>
הייתה פנייה של שר הפנים ב-40 מיליון, שאישרנו חצי ממנה למענקים ביטחוניים ליו"ש כדי להרגיע אחרי החטיפה, היתה העברה אחת היום שנועדה להגברת תחושת הביטחון. תחושת הביטחון אין לה סוף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה בירושלים.

<עפר שלח:>
לא חשוב.

<יעקב ליצמן:>
מה הם יעשו - - -

<יריב לוין:>
עופר, תאמין לי, תעבה את היישובים ותחושת הביטחון - - -

<מיכל רוזין:>
זה מה זה יגביר את תחושת הביטחון - - -

<יריב לוין:>
שיפור עמדות.

<בועז טופורובסקי:>
למה זה כל כך דחוף שזה הגיע היום בבוקר, ודחוף לאשר את זה יותר מכל התוספות שאנחנו רוצים לתת לרווחה לבריאות? למה? זה נשלח הבוקר.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
למה זה נשלח הבוקר ולא לפני שבוע או שבועיים אני לא יודע להגיד לך, כי זה היה צריך להישלח לפני שבועיים, והיה צריך להישלח אולי גם לפני חודש. מה שאני כן יודע להגיד לך, שברגע שאתה יודע שאין לך כבר זמן, כל מה שנשאר בצנרת בכל המשרדים, הכול נדחף פנימה, כי אחרת אתה נכנס להקפאה של חצי שנה.

<בועז טופורובסקי:>
כל מה שנשאר - - - זה ההתנחלויות.

<אראל מרגלית:>
אנחנו ראינו שעד היום בשאילתה שביררנו, שעד היום לדרום הועברו משהו כמו 400, 440 מיליון שקלים בפיצויים. רק כדי לשים פה איזשהו קנה מידה – במלחמת לבנון השנייה הוגשו, פיצו ב-3.6 מיליארד, ואנחנו דרשנו שיהיה פה איזשהו מעקב על הדרום. אמרתי לך 400 מיליון 3.6 מיליארד, משהו פה לא סביר. ולכן, אנחנו ביקשנו כמה פעמים דיון בוועדה כדי לראות איפה זה עומד. סדרי גודל של הפיצויים שם הם לא סבירים, אני אומר לכם. אם במלחמה של 55 יום מפצים ב-400 מיליון, ובמלחמה של 35 יום פיצו ב-3.6 מיליארד, משהו פה לא מתחבר, ועסקים קורסים. לכן ביקשנו דיון לפני שהעסק הזה מתפרק, ועכשיו העסק הזה נגמר ואין דיון.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אני רוצה לומר, סיכמנו שיהיה דיון, ואף אחד לא ידע שהכנסת תתפזר.

שנית, הבקשות לפיצויים בדרום עומדות על סדר גודל של 950 מיליון, מתוכם שילמו לפני שבועיים, בינתיים יכול להיות שכבר עשו עוד, שילמו יותר מ-50% 400 ומשהו מיליון.

<מיכל רוזין:>
חייבים לחקלאים כספים מ"עמוד ענן".

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
זה לפני שבועיים - - - והם הולכים ומתקדמים.

<אראל מרגלית:>
תבין, עדיין אתה מדבר 700 מיליון במלחמה אחת, לעומת 3.6 מיליארד במלחמה הקודמת שהייתה הרבה יותר קצרה, תבינו שמשאירים אנשים בלי פיצוי.

<דני דנון:>
למה זה קשור לפה עכשיו?

<אראל מרגלית:>
זה קשור, כי ביקשנו את הדבר הזה. אמרנו שזה דבר דחוף, ביקשנו שזה יהיה לפני התפזרות הכנסת.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אם תצביעו היום נגד פיזור הכנסת, ויהיה לנו עוד שבועיים, או שלושה, אז וודאי שיעלה, אבל מה אני יכול לעשות? אתה יודע שחיכינו לזה, פתאום זה נפל כרעם ביום בהיר, למה זה נפל, אני לא יודע להסביר, יכול להיות שעופר יודע להסביר לי, אחרים אולי, אני לא יודע להסביר מה קרה. הכנסת הולכת לפיזור.

<יעקב ליצמן:>
למה שר האוצר הוא לא חבר בוועדת כספים?

<יריב לוין:>
בחוץ וביטחון - אין מבחני קבלה לחוץ וביטחון.

<אראל מרגלית:>
גם אין מבחני קבלה לכספים.

<מיכל רוזין:>
ליצמן, כמו שלא צריך להיות רופא כדי להיות שר בריאות, לא צריך - - -

<יעקב ליצמן:>
כן, אבל אני הוכחתי תוצאות, הוא לא.

<מיכל רוזין:>
זה משהו אחר, אבל מבחני קבלה בפוליטיקה אתה צריך להיות מנהיג.

<יעקב ליצמן:>
מבקשים התייעצות סיעתית.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, בשעה שתיים שלושים וחמש נעשה את ההצבעה.
(הישיבה נפסקה בשעה 14:30 ונתחדשה בשעה 14:44.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, הפנייה הזו שהייתה בהתייעצות סיעתית לא הסתיימה.

נעבור לפנייה אחרת של מפוני גוף קטיף.

<בועז טופורובסקי:>
אבל אפילו היא לא נשלחה אלינו, יש גבול, זה לא נשלח אלינו בכלל. עכשיו פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה.

<יעקב ליצמן:>
עכשיו אתה כן רואה את זה?

<בועז טופורובסקי:>
זה לא הופץ.

<אראל מרגלית:>
תגיד, האם אפשר להציג לנו דבר כזה ברגע האחרון? זה לא נשלח אלינו, נכון?

<בועז טופורובסקי:>
לא הגיעה אלינו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רק רגע, בודקים.

פנייה מס' 496 - אומרת אורית שנשלחה כן.

רבותיי, מי יודע להסביר את זה? מפוני גוש קטיף. אני מבקש מכל אלה של השורה השנייה לשבת.

רבותיי, 496-497.

<יובל טלר:>
הפנייה נועדה לביצוע פעולות - - - החטיבה להתיישבות באופן הבא. תקצוב 30 מיליון שקל למימון החלטת ממשלה 1414.

<יעקב ליצמן:>
מתי התהליך של החלטת ממשלה?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
לפני שבועיים.

<יעקב ליצמן:>
איזה ממשלה החליטה?

<בועז טופורובסקי:>
אם יאיר לפיד היה חבר בה, אתה תצביע נגד?

<יעקב ליצמן:>
שאלתי מתי החלטת הממשלה.

<יובל טלר:>
החלטת הממשלה עברה ב-5 במרץ 2014. כמו כן תקצוב - - - בסך כ-30 מיליון שקל לצורך פעילות - - - במגזר הכפרי. 30 מיליון שקל בהרשאה להתחייב לצורך פעילות לשיקום תשתיות במגזר הכפרי. כמו כן יש העברה פנימית בתוך - - -

<אראל מרגלית:>
איפה זה, איזה מגזר כפרי זה?

<משה גפני:>
זה האינטרס של ישראל ביתנו? לא, בגלל שהם אמרו שאנחנו עולים כסף אם אנחנו בקואליציה. אני רוצה לדעת כמה ישראל ביתנו עולה - החטיבה להתיישבות ישראל ביתנו - זה דרישה של מי?

<אחמד טיבי:>
תלמדו ממני שאני אמרתי שאני מצביע נגד סעיף שלנו בגלל שיש העברה להתנחלויות, תלמדו מה זה עמידה עקרונית, יש אנשים שלא קונים אותם.

<בועז טופורובסקי:>
אני גם מצביע נגד --- שיש רוב בעד.

<אחמד טיבי:>
יש עמידה עקרונית. אתה מתאר כאילו שאתה יושב ראש קואליציה מגישים כוס תה ומשתינים בו, יש גבול לציניות.

<יעקב ליצמן:>
אולי יש חטיבת התיישבות ערבית?

<אחמד טיבי:>
דבר כזה לא שותים.

<יובל טלר:>
רשימת היישובים במגזר הכפרי – צהלים, גבולות, נירים, תל עדשים, רוגלית, יפית, חמרה, - - - כפר עציון, חצבה - - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי.

<אראל מרגלית:>
למה אתם מערבבים את המפונים יחד עם העברה לעניין הכפרי?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
כי זה אותו גוף עושה את זה.

<בועז טופורובסקי:>
ככה הם עושים מכל דבר שיש בו אפילו טוב, הם מכניסים רע.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, שמענו, מי בעד?

<קריאות:>
- - -

<יצחק כהן:>
תגיד למפוני גוש קטיף.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
אמרתי זה מפונים.

התייעצות סיעתית.

רבותיי בשעה 14:59 אנחנו מצביעים.
(הישיבה נפסקה בשעה 14:50 ונתחדשה בשעה 14:59.)
<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, בהסכמה אנחנו מעלים כן את הנושא של 572, 577. מי בעד ההעברה הזאת, ירים את ידו?

<אראל מרגלית:>

יש פה 577, 572.

<שגית אפיק:>
572-577 לא נשלח? אז לא.

<יעקב ליצמן:>
אם תחליטו להעלות אני אצביע.

<קריאות:>
- - -

<משה גפני:>
לא הסבירו מה זה 6 מיליון.

<אראל מרגלית:>
מה זה ה-6 מיליון לעידוד ההתיישבות?

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, בהסכמה אנחנו מעלים כן את הנושא של פנייה 572, 577 - נשלחה גם. מי בעד העברה הזאת?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פניות 577, 572, אושרו.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
העברות אושרו.

<משה גפני:>
רביזיה, תסבירו מה זה ה-6 מיליון?

כמה כסף לקחו - - - מתקציב המדינה? כמה כסף הם עלו לאוצר המדינה? לעידוד ההתיישבות, מה זה - - -

<אראל מרגלית:>
מה זה ה-6 מיליון?

<משה גפני:>
אני ביקשתי רביזיה, אני אסיר אותה.

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
יש כאן פנייה מס' 584, 586 של דתות, אני לא ראיתי את זה. אם זה מקובל בהסכמה, אז אני אעשה את זה.

<בועז טופורובסקי:>
לא מקובל.

<שגית אפיק:>
הם לא ראו את זה, זה לא הגיע.

<משה גפני:>
מה עוד יש לכם עוד - - -

<אראל מרגלית:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, אני רוצה רק להודיע את הנוהל בהמשך.

על-פי המקובל, או התקנות, מהרגע שתתפזר הכנסת, אם היא תתפזר, אזי נושאים שהוועדה מבקשת להעלות הצטרכו לעבור ועדת הסכמות.

נושאים שהממשלה תבקש רק באישור יושב ראש הכנסת, אפשר יהיה להעלות. לכן, אני צופה שבימים הקרובים לא יודע, מחר או מחרתיים, תתקיים עוד ישיבה.

<עפר שלח:>
דיי, שעה ישבנו פה, נועלים את הישיבה, נגמר. התשובה היא לא. שאיילים ייצאו נגדי, בסדר? תודה, שלום.

<זאב אלקין:>
נרשם לפרוטוקול.

<עפר שלח:>

מאה אחוז, נרשם בפרוטוקול. זאת תשובתי, מספיק, שעה ישבנו פה.

<קריאות:>
- - -

<היו"ר ניסן סלומינסקי:>
רבותיי, כל מה שלא עלה היום, ומה שעוד יגיע, אם תהיה בקשה של הממשלה, זה יעלה. אנחנו נודיע לכם.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 15:10.

קוד המקור של הנתונים