ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 03/12/2014

בקשות חה"כ לפטור מחובת הנחה לפני הקריאה הטרומית, חוק העונשין (תיקון מס' 119), התשע"ה-2015, חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014, בקשת יו"ר ועדה למיזוג הצעות חוק

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
03/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 132>
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"א בכסלו התשע"ה (03 בדצמבר 2014), שעה 13:15
סדר היום
<1. בקשות חה"כ לפטור מחובת הנחה לפני הקריאה הטרומית:>
<א. הצעות חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה של מספר סיעות.>
<ב. הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הלוואות ומימון), התשע"ה-2014 (פ/2920/19).>
<2. בקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון ומיזוג במספר הצעות חוק.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
רוברט אילטוב

זאב אלקין

באסל גטאס

בועז טופורובסקי

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

איילת שקד
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
סיגל גורדון
<בקשות חה"כ להקדמת הדיון בהצעות חוק - לפני הקריאה טרומית:>
<1. הצעות חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה של מספר סיעות.>
<2. הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הלוואות ומימון), התשע"ה-2014 (פ/2920/19).>
היו"ר יריב לוין
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. מסתבר, ככל שהכנסת שוקעת אל השקיעה, נערמים על שולחנה של ועדת הכנסת נושאים ועניינים כאילו רק התחלנו את הקדנציה. אנחנו נשתדל לעמוד במשימה. על סדר יומנו כרגע – אני כבר מודיע, שהיום תהיה לפחות עוד ישיבה אחת – אנחנו נדרשים, לפי סעיף 76(ד)(2) לתקנון הכנסת, לקצר את תקופת ההנחה ולהקדים את הדיון בהצעות החוק הבאות לקריאה הטרומית:

1. הצעת חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע"ה-2014 – של חבר הכנסת מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2917/19).

2. הצעת חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע"ה-2014 – של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2918/19).

3. הצעת חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע"ה-2014 – של חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי כנסת (פ/2919/19).

4. הצעת חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע"ה-2014 – של חבר הכנסת שאול מופז, שמספרה פ/2921/19.


אני רוצה להבהיר - הדבר הזה חשוב שייאמר לפרוטוקול כדי שהוא לא יהווה אחר כך תקדים - שאנחנו מאשרים את הפטורים האלה חרף העובדה, שלא התכנסה ועדת שרים לחקיקה ואין עמדה של הממשלה וכן הלאה. בשים לב לכך, שהדברים האלה מוסכמים, גם הנושא הזה וגם הנושא הבא, הם נושאים על דעת רוב סיעות הבית, אולי אפילו על דעת כולן, ובהסכמת הממשלה, שבימים אלה היא הומוגנית במיוחד.

אני מציע להצביע קודם כל, על מתן פטור לכל אחת מההצעות האלה בנפרד. מי בעד ההצעה של חבר הכנסת מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע"ה-2014, של חבר הכנסת מיכאלי וקבוצת חברי כנסת, התקבלה.
היו"ר יריב לוין
ההצעה התקבלה פה אחד.

אנחנו מצביעים על ההצעה של חבר הכנסת זחאלקה, מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע"ה-2014, של חבר הכנסת זחאלקה וקבוצת חברי כנסת, התקבלה.
היו"ר יריב לוין
ההצעה התקבלה פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אנחנו מצביעים על הצעתו של חבר הכנסת טיבי.

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה לקדמת הדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע"ה-2014, של חבר הכנסת טיבי וקבוצת חברי כנסת, התקבלה.
היו"ר יריב לוין
שוב, פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

ואנחנו מצביעים על הצעתו של חבר הכנסת מופז.

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע"ה-2014, של חבר הכנסת מופז, התקבלה.
היו"ר יריב לוין
אם כן, ההצעה אושרה פה אחד, בלי מתנגדים, בלי נמנעים.
אורי מקלב
יש אפשרות לאפשר ל"יש עתיד" גם להציג הצעת חוק להתפזרות הכנסת?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מקלב, בוא נאמר, אני מציע לחכות עם חגיגות הניצחון עד אחרי תוצאות הבחירות. זו עצה טובה לכולם.
זאב אלקין
אני הייתי אומר, בתור יושב ראש ועדת כנסת מנוסה אתה צריך להגיד: הייתי מציע לחכות עם חגיגות היציאה לבחירות עד להעברת החוקים בקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
זה גם יכול לקרות אבל אני לא אומר את זה כי אם אני אגיד את זה, זה יהפוך לכותרת ראשית בכל מקום. אז נא לרשום, שלא אמרתי את זה.
זאב אלקין
אני אמרתי.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אנחנו עוברים לנושא הבא: פטור להצעת חוק מימון מפלגות (תיקון – הלוואות ומימון), התשע"ה-2014 (פ/2920/19).

אני מוכרח לומר לפרוטוקול, שההצעה הזאת קובעת תקדים לכנסת. נדמה לי, שזאת הפעם הראשונה, הצעה שבשבתי כיושב ראש הקואליציה, עבדו אתי עליה גזברי המפלגות במשך חודשים ארוכים, עם תיקונים ושינויים ובסוף הגישו אותה, משום מה, עם מספר רב של חברי כנסת, רק בלעדי ומאחורי גבי. זה המצב.
אברהם מיכאלי
אם כי זה לא היה באשמתך.
היו"ר יריב לוין
באשמתי זה בטח לא היה.
אברהם מיכאלי
בוא נוסיף את השם שלך כמוביל.
היו"ר יריב לוין
ועדת הכנסת לא יכולה להחליט, גם אם היתה יכולה, אני לא מעוניין להצטרף למקום שלא רצו לשים אותי. אני רק אומר את זה לפרוטוקול כי אני חושב שראוי שזה ייאמר. זו דרך התנהלות, שבעיניי אסור שתהיה בכנסת.

אני גם מוכרח לומר, למרות זאת, מאחר והצעת החוק מוסכמת בהסכמה רחבה והיא גם חשובה ומתבקשת במצב הזה, אני אשתדל לנהוג בניגוד למנהג שרווח בכנסת הזאת ושבגללו אנחנו מתפזרים כל כך מהר, לשים את העניין האישי בצד ובכל זאת לקדם את הנושא הזה ולסיים אותו.

שוב, מדובר בחוק שיש לו נגיעה ישירה לתהליכי הבחירות הנוכחיים. לצורך העניין הזה אני מציע, שנאשר אותו על מנת שנאפשר את הפטור ושיהיה אפשר להשלים את החקיקה שלו. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להקדמת הדיון בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון – הלוואות ומימון), התשע"ה-2014, התקבל.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.
<בקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון ומיזוג במספר הצעות חוק>
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא הבא: בקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג בהצעות חוק והקדמת הדיון – הדיון לא יהיה היום ולכן אני מציע, שאת הפטורים נקיים ביום שני, במרוכז לכולן, כדי שלא תהיינה הפתעות – המיזוג הוא טריוויאלי, לכן אני לא רואה בו בעיה ונאשר אותו כרגע. המיזוג הוא בהצעת החוק:

1. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 120) (יידו או ירי של אבן או חפץ אחר), התשע"ה-2014.

2. הצעת חוק העונשין (תיקון – סיכון חיי אנשים באמצעות יידוי אבן או חפץ אחר), התשע"ה-2014, של חברי הכנסת מירי רגב ודוד אזולאי (פ/2783/19).


מי בעד לאשר את המיזוג?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה התקבלה
היו"ר יריב לוין
המיזוג התקבל. פטורים נעשה ביום שני. מיזוג נוסף הוא בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, התשע"ד-2014 (מ/885).

2. הצעת חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד-2014, של חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי (פ/2049/19).
3. הצעת חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך) , התשע"ד-2014, של חברת הכנסת עליזה לביא (פ/2046/19).

4. הצעת חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד-2014, של חברת הכנסת מיכאלי ויריב לוין (פ2555/19).
אורי מקלב
משפט אחד.
היו"ר יריב לוין
אולי אני אוכל לחסוך לך אותו. המיזוג, וגם אם נצליח לקדם את החוק הזה ולסיים אותו, ייעשה כפי שהתחייבו לי, רק באופן כזה, שלא יכלול שום התייחסות ושום שינוי בכל הנוגע לסוגית מרוץ הסמכויות. זה חוק שחברת הכנסת שולי רפאלי מקדמת, היא מכירה אותו, היא הגישה אותו.
אורי מקלב
אנחנו ממזגים כמה הצעות חוק, בין היתר, הצעת חוק של חברת הכנסת עליזה לביא, יש בו סעיף אחד ששונה מההצעה הממשלתית, שהוא מתייחס לנושא של מרוץ סמכויות. המיזוג לא חל על זה. הוא חל על הצעות החוק אבל לא על הסעיף הזה, שהוא שונה מהמציעות האחרות כמו שולי מועלם, שמתנגדת לסעיף הזה. גם מרב מיכאלי.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מקלב, אני רוצה להבהיר טכנית, ברגע שממזגים, ממזגים. לא ממזגים חלקים. אני רק אומר בצורה ברורה, המיזוג נעשה, גם כל קידום של העניין הזה. אני חושב, שכדאי שננסה לסיים את זה כי זה באמת חוק טוב וחשוב, בכפוף לכך, שלא תהיה שום נגיעה, שום שינוי, בכל הסוגיה של מרוץ הסמכויות. אני יכול לומר, מאחר והתבקשתי לנהל את הדיון על החוק הזה בוועדת החוקה, במידה ואני אעשה את זה, אני בוודאי לא אאפשר את זה. אני אומר עוד פעם, אם לא תהיה הסכמה, אדוני יושב ראש הקואליציה, אני מציע שנסכם, שאם תהיה טענה, שהיה שינוי מהסיכום הזה, הנושא הזה לא יבוא לסדר היום להצבעה לקריאה שנייה ושלישית.
זאב אלקין
אדוני יושב ראש הוועדה, הסיכום אצל יושב ראש הכנסת היה כזה – אני מניח שהוא יביא את גם לפה לקראת יום שני – חוץ מהסיכומים על פגרת בחירות, הוא גם יביא סיכום לגבי השבוע האחרון. ברגע שעובר בקריאה השנייה והשלישית חוק להקדמת הבחירות, קרי, החוק לפיזור הכנסת, כל השאר, רק בהסכמה מלאה. לפני החוק להקדמת הבחירות, מתוכנן לבוא חוק המסתננים, ומצב חירום.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני מציע, מאחר שמה שגם מוסכם, סביר להניח שהדיון בו יהיה מהיר וגם על זה נוכל להסכים, אני חושב שהיה צריך לנסות לגמור כל מה שאפשר טרם האישור של הפיזור. אני חושב שזה נכון, זו דרך המלך.
רוברט אילטוב
לא, יש מוכן על השולחן.
היו"ר יריב לוין
אני אומר, מה שאפשר. מה שאני אומר, לא סותר את מה שאתה אומר. כל מה שיהיה מוכן וזמין ונוכל לסיים אותו ביום שני, אפשר. מה שיישאר לניקוי שולחן, בשלישי ורביעי - - -
זאב אלקין
בגלל שהחוק לפיזור הכנסת דורש 61 חברים, היה סיכום שהוא צריך לבוא יחסית מוקדם. דיברנו על דברים ספציפיים מאוד, שיעברו לפני הפיזור, דיברנו על חוק המסתננים. אני התחייבתי, אנחנו לא ננצל את החלון הזה לדחוף לשם עוד חוקים.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה. אני רוצה להציע משהו ביניים, אני מדבר על החוק הזה, שאין עליו שום מחלוקת, אני אומר, הוא יהיה באותו היום, רק מיד אחריו.
רוברט אילטוב
מה לגבי הצעות החוק, שנמצאות בוועדות?
זאב אלקין
אמרתי, מה שבהסכמה, יבוא אחרי חוק הפיזור.
רוברט אילטוב
הצעות בקריאה ראשונה?
זאב אלקין
אותו הדבר.
רוברט אילטוב
גם להן יידרש הסכמה? אבל הן עברו ועדה.
זאב אלקין
אז מה, צריך הסכמה של כל הגורמים בבית.
אורי מקלב
שיהיה ברור, גם מימון מפלגות צריך 61 חברים, זה חוק יסוד.
ארבל אסטרחן
הוא צריך 61 כי יש בו פגיעה בשוויון.
זאב אלקין
מה צריך 61, מימון מפלגות?
ארבל אסטרחן
לא בקריאה הטרומית.
זאב אלקין
באיזה קריאה?
ארבל אסטרחן
בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית.
אברהם מיכאלי
היום מעלים את זה בקריאה הראשונה.
היו"ר יריב לוין
לא, רק בקריאה הטרומית.
ארבל אסטרחן
בקריאה טרומית, אף חוק לא צריך 61. פיזור הכנסת – רק בקריאה השלישית.
זאב אלקין
ומימון מפלגות?
ארבל אסטרחן
61 – בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. אם ילכו על הנוסח הזה. יש לנו פסיקה על כך, שחוקים מסוג זה, יש בהם פגיעה בשוויון, בהתמודדות בבחירות. יש פה הבחנה בין סיעות קיימות לסיעות חדשות ולכן זה מחייב 61. אני לא יודעת על איזה נוסח ילכו, זה בעצם עוד לא הגיע.
היו"ר יריב לוין
אנחנו יכולים לאשר את המיזוג של חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, מי בעד?
אברהם מיכאלי
בכפוף להערה שלך.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
המיזוג אושר פה אחד.
היו"ר יריב לוין
אין מתנגדים, אין נמנעים, המיזוג אושר. תודה לכולם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:35.>

קוד המקור של הנתונים