ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 03/12/2014

הצעת חוק אבחון פסיכו-דידקטי לילדים נזקקים, התשע"ה-2014

פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה לזכויות הילד
03/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 86>
מישיבת הוועדה לזכויות הילד
יום רביעי, י"א בכסלו התשע"ה (03 בדצמבר 2014), שעה 15:10
סדר היום
הצעת חוק אבחון פסיכו-דידקטי לילדים נזקקים, התשע"ד-2014, של חה"כ אריה דרעי, אברהם מיכאלי, יואב בן צור
נכחו
חברי הוועדה: >
אורלי לוי אבקסיס – היו"ר
יואב בן צור
מוזמנים
>
חנה שדמי - מנהלת השירות הפסיכולוגי, משרד החינוך

לירן שפיגל - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד החינוך

נועה היימין - אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאל גיגי - הפורום למאבק בעוני ופורום דיור ציבורי

משה ארבל - עו"ד, יועץ חקיקה לחבר הכנסת יואב בן צור

שלום קבסה - יועץ פרלמנטרי לחבר הכנסת יואב בן צור
ייעוץ משפטי
ורד קירו
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים
הצעת חוק אבחון פסיכו-דידקטי לילדים נזקקים, התשע"ד-2014, של חה"כ אריה דרעי, אברהם מיכאלי, יואב בן צור
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני שמחה לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. היום ה-3 בדצמבר 2014, י"א בכסלו התשע"ה. אנחנו קבענו את הדיון לשעה 3:00 ועכשיו כבר 3:11. הנושא שעל סדר היום הצעת חוק אבחון פסיכו-דידקטי לילדים נזקקים, התשע"ד-2014, הצעתם של חברי הכנסת אריה דרעי, אברהם מיכאלי, יואב בן צור.

ההצעה הזו עברה קריאה טרומית בתמיכת ממשלה וכמו שאתם יודעים אנחנו עלולים חלילה וחס להישאר עם קריאה טרומית בלבד שתבטל את החוק הזה ואז כל עמלנו ועמל החברים לא יצא לפועל. אתם יודעים שהוועדה הזו דנה לא מעט בנושא הזה, בנושא של הגדרה של ילדים, בעיקר מאוכלוסיות מצוקה שלא יכולים לתת להם את האבחון הפסיכו-דידקטי שהוא יקר, בעיקר בשוק החופשי שם הנושא די פרוץ ובמשרד החינוך יש איזושהי פלטפורמה שאפשר לנצל אותה, דבר שיפחית את העלויות. זה היה הכיוון. אני כל כך שמחה שאנחנו נוכל להתקדם עם זה. לא נרד לרזולוציות שיהיו לקראת הקריאה השנייה והשלישית.

נשמע את הנוגעים בדבר. קודם כל, המציע, בבקשה, חבר הכנסת יואב בן צור.
יואב בן צור
ההצעה הזאת מבקשת לתת מענה לאוכלוסייה רחבה מאוד במדינת ישראל, אוכלוסייה שכולנו חייבים לדאוג לרווחתה, ללא הבדל מגדרי או מגזרי. זאת אוכלוסיית הילדים כאשר בכל שכבת גיל בבתי הספר במדינת ישראל יש כארבעים אלף ילדים שחיים בעוני. בין עשרה ל-15 אחוזים של הילדים הללו זקוקים לאבחונים פסיכו-דידקטיים בשל קשיי לימוד כאלה ואחרים מהם הם סובלים. האבחונים האלה עולים להוריהם אלפי שקלים ולעתים ההורים מוותרים על ביצוע האבחון עקב מצוקה כלכלית. מכאן, אלפי ילדים מכל שכבות הגיל לא זוכים להזדמנות חינוכית שווה רק עקב מצבם הכלכלי.

הצעת החוק מבקשת לעגן השתתפות המדינה במימון אבחונים בהתאם לצרכים עבור ילדים החיים בעוני, זאת לאחר איתורם ותוך התערבות בית ספרית.

חז"ל אמרו שהכול הולך אחרי החתום ואני מבקש בסיטואציה הזאת להודות לחברי הממשלה שתמכו, לוועדת שרים לחקיקה שבסוף דרכה השכילה לפחות להסכים לחוק הזה. החוק הזה הוא פרי יוזמה של דוח הוועדה למלחמה בעוני בראשותה עמד אלאלוף. אני מקווה שגם יתר ההמלצות תיושמנה בממשלות הבאות, אבל לפחות לגבי החוק הזה אנחנו מקווים שבאמת תהיה אוזן קשבת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה. מישהו כאן רוצה לומר משהו?
נועה היימין
משרד האוצר. להבנתי ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק בכפוף להסכמות עם משרדי האוצר, הרווחה, החינוך, הבריאות והמשפטים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הקואליציה נתנה את האישור. אנחנו הגענו לכאן אחרי שהקואליציה נתנה את האישור. זאת אומרת, נציגי הקואליציה – קרי, הממשלה – ולכן אנחנו כאן עושים את החקיקה באישור הממשלה.
נועה היימין
אני אשמח להגיד לפרוטוקול שלהצעת החוק יש עלות תקציבית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את יכולה להגיד לי איך חישבתם עלות תקציבית?
נועה היימין
כן. לפי הנתונים שמופיעים בהצעת החוק של המציע.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הנתונים שלו ביחס לאוכלוסייה הכללית הם מוגזמים. אנחנו יודעים שהנתונים מדברים על ארבעה אחוזים. ארבעה אחוזים בקהל הרחב בנושא של הפרעות קשב וריכוז, אלה שנזקקים לאבחון פסיכו-דידקטי ולכן מתוך האוכלוסייה המדוברת, אלה ארבעה אחוזים. את יכולה לעשות לי חישוב מהיר?
נועה היימין
כן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בכמה את מחשבת עלות של אבחון?
נועה היימין
עלות אבחון מוגדרת בהצעת החוק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
עזבי את הצעת החוק. כמה זה עולה את יכולה לקבל ממשרד החינוך? כי משרד החינוך כאן בוועדה נתן לנו עלות אבחון פסיכו-דידקטית שהיא פחות מאלף שקלים.
נועה היימין
אם אכן הנתונים מדברים על ארבעה אחוזים – ואלה נתונים שצריכים להיבדק ולהיבחן - - -
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את לוקחת בחשבון שאנחנו מדברים רק על אוכלוסיות מצוקה.
נועה היימין
ארבעים אלף תלמידים בשכבת גיל אחת כפול ארבעה אחוזים, הנתון שהצגת כאן, כפול 2,500 שקלים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא. לא יתכן שמצד אחד אתם נותנים עלות מסוימת. אני מבקשת להוציא לי את הפרוטוקול של הוועדה שם אמר משרד החינוך כמה עולה האבחון הפסיכו-דידקטי. זה היה בסביבות אלף שקלים וגם כאשר הממשלה עושה את זה, זה מוזיל עלויות.
נועה היימין
לפי הנתונים שהוצגו כאן – ושוב, הנתונים האלה צריכים להיבדק – הסכום הוא 1.6 מיליון שקלים לשכבת גיל אחת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו בדרך כלל מדברים על בית הספר היסודי, שם מתעוררות בדרך כלל בעיות. האבחונים הפסיכו-דידקטיים לא נערכים לילדים בכיתות א'.
נועה היימין
לא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני יודעת. רציתי לעשות אבחון ואמרה לי המורה שאחכה. לכן שכבת גיל אחת כבר יורדת.
נועה היימין
כן. כפול חמש שכבות גיל, זה שמונה מיליון שקלים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למה?
נועה היימין
הנה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נכון. צודקת. משהו כאן הזוי. מאחר שאנחנו מדברים על שכבת גיל אחת, ילד עובר פעם אחת אבחון. לכן אנחנו אומרים שאם הוא עבר בשכבת גיל אחת, את לא יכולה לספור אותו גם בכיתה ב' וגם בכיתה ג' וכן הלאה.
נועה היימין
את צודקת לגמרי. אני מפרידה בין עלויות חד פעמיות שיש להצעת החוק בשנה אחת, בשנה הראשונה, לבין עלויות שיש להצעת החוק בבסיס.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בשנה הראשונה לא יהיה מימוש של מאה אחוזים ולכן אנחנו נעמוד במסגרת של השישה מיליון.
יואב בן צור
אין מצב שבשנה אחת ארבעים אלף תלמידים ילכו לאבחון. זה נראה לנו הזוי לחלוטין.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נכון. לכן אני חולקת על כך שזאת הצעה תקציבית. אנחנו מנסים להשיג את מרכז המחקר.
נועה היימין
אני קיבלתי הודעה על הדיון הזה לפני זמן קצר ואין לי נתונים כמה עולה אבחון. אני השתמשתי בחישוב העלויות, בעלויות שהציע המציע. כמו כן הוא קובע בחקיקה מה יהיה הסכום כרגע ולכן אלה העלויות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הוא לא קובע בחקיקה כי הקריאה השנייה והשלישית היא שתקבע איך ייעשו הדברים ויכול להיות שאנחנו אפילו נוזיל את העלויות אם נשתמש בשפ"י, בארגון השירות הפסיכולוגי לילד בתוך מסגרת משרד החינוך, שם יש פסיכולוגים מומחים.
יואב בן צור
העלות היא כ-700 שקלים.
נועה היימין
אני מבינה שהנוסח ישתנה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. כרגע מה שמונח לפני, זאת הצעת החוק הזאת ואנחנו דנים כרגע בה. הצעת החוק הזאת, כפי שהיא מונחת כאן – ושוב אני אומרת שאני מבינה שהיא תשתנה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית – יש לה עלות תקציבית של כ-15 מיליון שקלים על פי העלות המפורשת שנוקבים בה כאן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שמענו. הבנו. אנחנו נבקש עוד חוות דעת אולי של מרכז המחקר והמידע או של גורם אחר שיספיק לתת אותה עד ליום שני. היה ולא נצטרך לגשת חמישים חברי כנסת לקריאה הראשונה, ואני מאמינה שנצטרך לעשות את זה וגם נצליח לעשות את זה.
יואב בן צור
כן. זאת לא בעיה. ביום שני לא תהיה בעיה להצביע.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני מקווה. אתם תצטרכו להילחם מול אלקין ולראות היכן הוא שם את זה בסדר היום, כך שבאמת חברי הכנסת לא יתפזרו לביתם.
יואב בן צור
נראה לנו שהוא עוד יצטרך אותנו מדי פעם.
דניאל גיגי
אני מהפורום למאבק בעוני ומפורום דיור ציבורי. אני רוצה לברך אותך, אורלי, קודם כל על המאמץ שנעשה כאן ואני רוצה לברך את ש"ס על החוק החשוב הזה ברוח ועדת אלאלוף. אנחנו תמכנו בזה וקידמנו את זה ואני מברך אתכם על העבודה הקשה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה רבה.
לירן שפיגל
משרד החינוך, הלשכה המשפטית. אנחנו ביקשנו הסכמה לגבי החוק הזה לפני שהוא עובר לקריאה ראשונה ולא בכדי עשינו זאת, כי אנחנו חושבים שיש כאן קשיים שהיה צריך ללבן אותם קודם לכן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתם רוצים שנפיל את החוק רק בגלל שהממשלה מתפזרת.
לירן שפיגל
אני חושב שיש כאן היבטים שצריך לדון בהם לפני שדנים בהם לקריאה ראשונה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נדון בהם.
לירן שפיגל
יכול להיות שאם היינו יושבים עם המציע, הוא היה מבין את כל הקשיים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתה יודע שעדיין אין לכם שר.
יואב בן צור
יש את וורצמן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
וורצמן נתן את התגובה והסכים שזה יגיע היום לוועדה.
יואב בן צור
הוא הסכים. כן. וורצמן דיבר בשם שר החינוך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הוא סגן השר והוא גם נתן את האישור שנעשה היום את הקריאה הראשונה כדי שנספיק להציל את החוק הזה כאשר מבחינתו הגיע גם להבנות עם המציעים וגם עם יושבת ראש הוועדה על כך שהחוק הזה כל כך חשוב וכי אסור לנו להחמיץ אותו. אנחנו לא יודעים מי תהיה הממשלה הבאה, לא יודעים מה יהיה הרכב הכוחות, לא יודעים מה יהיו הסיכומים שלנו ואני, כמי שמתעסקת בילדים בסיכון, לא אתן להזדמנות הזאת לחמוק מתחת לידיי.

למה אנחנו חייבים לעשות את זה עכשיו? עד יום שני יש לנו את האפשרות להגיש את החישוב הכלכלי. נכון?
נועה היימין
אני מניחה. כן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תקרא ל-ורד.
יואב בן צור
לירן, מה הבעיה?
לירן שפיגל
יש כמה בעיות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתה תגיד אותן לפני הקריאה השנייה והשלישית.
לירן שפיגל
אני מבקש בכל זאת לאפשר לי לומר אותן עכשיו כדי שלפחות הוועדה תשמע.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זאת העמדה המקצועית של המשרד. מה תפקידך במשרד?
לירן שפיגל
בלשכה המשפטית. דבר ראשון, להציג עמדה שלמה ומלאה, אי אפשר היה כי מן הסתם החוק עבר ביום שני.

לגבי מלגות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה הצביע משרד החינוך בוועדת השרים לחקיקה?
לירן שפיגל
למיטב ידיעתי, הצביע בכפוף להסכמה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא. מה הוא הצביע? הסכמה כבר יש לי, הסכמה של הקואליציה. קרי, של הממשלה ובנוסף של מי שהיום משמש כשר החינוך בפועל, חבר הכנסת וורצמן. לכן זה בהסכמה.
יואב בן צור
וורצמן עמד על הדוכן ואמר זאת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה הגיע לכאן גם עם הסכמה של משרד המשפטים. לכן אני חושבת שאתה צריך לבדוק את העבודה שלך ולבדוק מול השר בפועל.
לירן שפיגל
כרגע שר החינוך עדיין בתפקיד ואני דיברתי עם העוזרת שלו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תגיד לו שאם הוא רוצה להתנגד, הוא יכול. הם מוזמנים לבוא לכאן ולומר את הדברים. שי פירון, חשוב לי ואולי חשוב מאוד שהקהל ידע בזמן מערכת בחירות ששר החינוך לשעבר או בהווה עד עוד איקס שעות, מתנגד לאבחון פסיכו-דידקטי לילדים עניים.
לירן שפיגל
זה לא מה שנאמר. זה לא מה שאמרתי עכשיו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתה יודע שיש דברים שהם פוליטיים. אנחנו חיים במסגרת פוליטית. אם הוא מעוניין להתנגד בשעות המועטות שנשארו לו כשר חינוך, אני רוצה לשמוע. היה ולא, משרד החינוך תומך.
לירן שפיגל
אני רוצה לתת את העמדה המקצועית ולא לומר משהו אחר. לפחות את העמדה המקצועית שהצלחתי לגבש עד עכשיו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אבל העמדה המקצועית היא לא העמדה של השרים כי אם העמדה המקצועית הייתה מתקבלת, מע"מ אפס לא היה מתקדם אפילו לא לקריאה טרומית, שלא לדבר על חוקים אחרים. בשורה התחתונה, יש לנו את התמיכה של משרד החינוך, כלומר, של מי שמייצג את משרד החינוך. היה ורוצה השר פירון – אני חוזרת על זה שוב ואתה מזומן לצאת החוצה ולשאול לדעתו – בשעות האחרונות שנשארו לו לכהן כשר חינוך להצביע נגד החוק הזה, אני אקבל את זה. אתה מוזמן לצאת החוצה לחמש דקות כדי לברר את זה ושהוא יעביר בכתב לוועדה שהוא מתנגד להצעת החוק הזאת.
לירן שפיגל
אין בעיה. אני אצא. תודה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה. אבל תשובה של שר החינוך בפועל. כמה שעות נשארו לו?
יואב בן צור
24 שעות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה את זה בכתב לוועדה.

הנה, מסמך של מרכז המחקר והמידע. 800 שקלים.
יואב בן צור
700-800 שקלים לאבחון.
נועה היימין
אני מציעה שנדבר עם אגף שפ"י.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מי ערך את זה? אבחונים להתפתחות הילד, הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה, ילדים עד גיל 12. מריה ערכה את זה. מצוין.

הכול הוא באופן פרטי, בין 800 לאלף ומשהו שקלים. אם אנחנו לוקחים את הטווח הגבוה ביותר והנמוך, וכמובן שאם אנחנו עושים את זה, זה עוד יורד.

אנחנו מחכים כמה דקות לשמוע את תשובת שר החינוך. אם יש לנו את הדוח של מרכז המחקר והמידע, למה אנחנו צריכים לחכות? אנחנו מנסים לבדוק כי יכול להיות שיש לנו את המסמך ואנחנו יכולים לדעת מה העלויות. אנחנו רוצים לבדוק עם איל ינון אם זה לפני או אחרי הקריאה כדי לסגור את הנושא הזה.
חנה שדמי
נפרדנו מהשר ולא יכולתי לצאת.
יואב בן צור
אני מבין שהיה קשה מאוד.
חנה שדמי
עצוב לנו מאוד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה קשה. קשה גם למדינה.
חנה שדמי
תקווה כל כך גדולה ודברים כל כך טובים שקורים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתם מתנגדים לאבחונים פסיכו-דידקטיים לילדים עניים?
חנה שדמי
אני רוצה לומר משהו. אני רוצה להבין. האם כאן מדובר באבחונים לתלמידים עם לקויות למידה?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן.
חנה שדמי
אם מדובר באבחונים לתלמידים עם לקויות למידה, שיהיה כתוב אבחון לתלמידים עם לקויות למידה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
זה לקראת הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
חנה שדמי
אבחון פסיכו-דידקטי הוא אבחון הכי יקר ולא כל הילדים צריכים אותו.
יואב בן צור
אם הם לא צריכים, לא יקבלו.
חנה שדמי
חלק מהילדים צריכים אבחון דידקטי וכאן אנחנו הולכים רק על פסיכו-דידקטי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אם הם לא צריכים את הפסיכו-דידקטי, לא נשלח אותם.
יואב בן צור
בית הספר יחליט.
חנה שדמי
גם אבחון דידקטי עולה כסף.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יכולתם לומר את זה בוועדת שרים.
חנה שדמי
אנחנו לא היינו שותפים לכתיבת החוק הזה. אנחנו, שפ"י, לא היינו שותפים לכתיבת החוק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא, אבל אתם מתנגדים לו?
חנה שדמי
מה שכתוב עכשיו, לי זה לא טוב. אנחנו לא מתנגדים. אני אבהיר. אנחנו היום מממנים מעט מאוד אבחונים בתקציב וצריך לעזור באבחונים. על זה אנחנו לא חלוקים. סביב הסיפור של לקויות למידה, אבחון פסיכו-דידקטי הוא כמעט כפול במחיר מאשר דידקטי. לפעמים אפשר להתחיל עם הדידקטי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נרד לרזולוציות בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני רק רוצה להציל את החוק הזה לפני שהכנסת מתפזרת ולא נדאג לילדים העניים האלה. מבחינתי זאת הזדמנות שאם אני מפספסת אותה, אני לא ישנה בלילה. אני רוצה להציל את החוק הזה. אני לא יודעת איזה יהיה הרכב אחר כך, אולי אפילו אני אהיה שרת החינוך בממשלה הבאה ואז תאמיני לי שזה יעבור במהירות. גם אם אני אהיה שרת הרווחה, תאמיני לי שאני אדאג שהחוק הזה יעבור. אם אני אהיה יושבת ראש ועדת הרווחה, תאמיני לי שאני אדאג שהחוק הזה יעבור.
יואב בן צור
תכווני יותר גבוה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שרת האוצר?
יואב בן צור
תכווני יותר גבוה. אם חייל שואף להיות רמטכ"ל, הוא יהיה קצין טוב.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ראש ממשלה? לא, אין לי שאיפות כאלה.
יואב בן צור
אם הוא שואף להיות קצין, הוא יהיה חייל טוב. תמיד צריך לשאוף למעלה. תגיעי למשהו קצת פחות אבל תשאפי יותר. זה בסדר.

בהצעת החוק כתוב שבית הספר יתערב ויקבע איזה אבחון יצטרך הילד. מה שבית הספר יקבע, זה מה שיהיה.
חנה שדמי
ברגע שאתה כותב בשם החוק אבחון פסיכו-דידקטי, אתה קובע בדיוק איזה סוג של אבחון.
יואב בן צור
אבל כתבתי בהסבר שזה לאחר איתורם באמצעות המוסד החינוכי בו הם לומדים ובהתאם לצורכיהם. אם הוא לא צריך אבחון פסיכו-דידקטי, הוא יקבל אבחון אחר.
חנה שדמי
אבל אם אני מבינה נכון את החוק, אז הוא לא ממומן לפי החוק הזה.
יואב בן צור
הוא ימומן באבחון הפחות מסובך. זה מופיע בהסבר להצעת החוק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
חברים, אנחנו נעבור להקראה. פתרנו את העניין. יהיה לנו זמן לשבת ולראות כי יש לנו חלק מהעלויות באותו מסמך של מרכז המחקר והמידע אותו הכנו לישיבת הוועדה שהתקיימה כאן וזה גם בהתאם למשרדים.
נועה היימין
גם אנחנו נצטרך לבחון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כן. בדיוק. בכל מקרה, גם לפי התקנון וגם בהתייעצות עם איל ינון, אמרו שתוך כדי תנועה לגבי יום שני, נסתדר לגבי הדברים. והיה ולא, הממשלה תוכל לעלות ולומר מעל הבמה שהיא הסכימה אבל המחיר הזה הוא יקר ולכן היא חוזרת בה מהסכמתה. אז נצטרך חמישים חברי כנסת. היה והממשלה לא תאמר את זה, אנחנו גם מייתרים את חמישים חברי הכנסת. הבנתי נכון?
ורד קירו
כן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו יכולים להמשיך?
נועה היימין
אני צריכה לבחון את המסמך ולומר מה העלויות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בסדר. לגבי עלות תקציבית או לא עלות תקציבית, אנחנו נעשה את זה תוך כדי תנועה עד יום שני. בינתיים אנחנו מצביעים.
נועה היימין
ביקשתי ממשרד החינוך לבדוק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את יודעת שמרכז המחקר והמידע גובר על כל דבר אחר, גם על הערכות שלכם.
נועה היימין
אני לא מקבלת את זה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא את לא מקבלת. זה התקנון. אף אחד לא שואל אותך ולא שואל אותי. לפעמים ההערכות שלהם יותר גבוהות מההערכות שלכם ואני אוכלת אותה כי אני צריכה להסתמך עליהם.
נועה היימין
אני אקרא את המחקר ואלמד אותו, אלמד את הנתונים שקיימים בו ונדבר עם מרכז המחקר והמידע אם יהיו לנו חילוקי דעות לגבי העלות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בסדר. בינתיים אנחנו לא מכריזים על זה תקציבי אלא אנחנו יכולים לעשות זאת ביום שני.
נועה היימין
נכון. אני רוצה שזה יוכרז כתקציבי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא. את לא יכולה להכריז תקציבי אם אין לך חישובים ואין לך חישובים.
נועה היימין
יש לי חישובים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אין לך חישובים.
יואב בן צור
על סמך מה החישובים?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
החישובים שלך לא נכונים.
נועה היימין
למה הם לא נכונים?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כי הם לא נכונים ביחס לאחוז שלהם. את יכולה להגיד לנו מה האחוז של הפרעות הקשב?
נועה היימין
אני כרגע צריכה להגיש עמדה ולגבש עלות על סמך הצעת החוק הזאת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא. אם היא תגיד שיש חמישים אחוזים ילדים?
נועה היימין
לא. היא אומרת עכשיו את הדברים האלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את תעשי לי הערכה תקציבית לפי חמישים אחוזים? זה מוגזם. אתם לא מכירים מספיק את הנתונים. אני אומרת לך שהנתונים הם הרבה פחות מזה. כמה ילדים עם הפרעות קשב?
חנה שדמי
יש כל מיני נתונים. יש נתונים על כמה ילדים מקבלים ריטלין, יש נתונים של משרד הבריאות. אני חושבת שפלוס-מינוס זה בסביבות עשרה אחוזים אבל יש הרבה יותר מאובחנים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כמה מתוך אוכלוסיית הרווחה?
חנה שדמי
אני לא יודעת להגיד לך נתון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
למה את לוקחת את הרף הגבוה? לפי זה הפרעת קשב וריכוז היא תופעה שכיחה ולפי הערכות מדובר בחמישה אחוזים. הערכות אחרות מדברות עד עשרה אחוזים. זאת אומרת, את לוקחת את הרף הכי גבוה.
חנה שדמי
יש כאן אבחונים לגמרי שונים בין הפרעות קשב ללקויי למידה. הפרעות קשב מאובחנות על ידי נוירולוג. זה סוג אבחון אחר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
שמעתי. תודה. מאחר שהקואליציה אישרה להביא את זה לוועדה להכנה לקריאה ראשונה באישורו של אלקין, באישורו של יושב ראש הכנסת ובאישור השר בפועל. יש לך איזה מכתב מהשר פירון שהוא נגד החוק?
לירן שפיגל
לא.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה. זאת אומרת, גם משרד החינוך מאשר כי וורצמן נתן את האישור וגם פירון נתן את האישור. תודה. זה גם באישור הממשלה. משרד המשפטים נתן לנו את האישור. נכון?
קריאה
הם היו אמורים להגיע.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אמרתי לפרוטוקול שמנהל הקואליציה, יושב ראש הכנסת, השרים הממונים, המשרדים הממונים וגם השר שנשארו לו מספר שעות בודדות בתפקידו כשר החינוך מאשר לתמוך בחוק הזה. תודה רבה. אנחנו עוברים להקראה. את החישובים נעשה עד יום שני ואז נחליט אם זה תקציבי או לא תקציבי. היה וזה תקציבי, נגייס חמישים חברי כנסת. היה וזה לא תקציבי, אין צורך בחמישים חברי כנסת. מוסכם על ידי פקידת האוצר?
נועה היימין
כן.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה.

היועצת המשפטית, נא להקריא.
ורד קירו
הצעת חוק אבחון פסיכו-דידקטי לילדים נזקקים, התשע"ה-2014

1. מטרת החוק

מטרתו של חוק זה לממן אבחונים פסיכו-דידקטיים לילדים נזקקים במטרה להעניק לילדים אלה הזדמנות שווה להצלחה במערכת החינוך.

2. הגדרות

בחוק זה –
"אבחון פסיכו-דידקטי" – אבחון שניתן על ידי פסיכולוג חינוכי או על ידי מחזיק בתעודה מתאימה לעריכת אבחון פסיכו-דידקטי שניתנה על ידי מוסד לימודים מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

"ילד נזקק" – ילד או נער כהגדרתם בחוק לימוד חובה התש"ט-1949 ממשפחה שהיא מתחת לקו העוני כפי שיקבע המוסד לביטוח לאומי מזמן לזמן.

"השר" – שר החינוך.

3. הגשת בקשה לאבחון

בקשה לאבחון פסיכו-דידקטי תוגש לשר על ידי ילד נזקק בצירוף מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של הילד הנזקק.

4. השתתפות במימון

מצא השר, בהסתמך על המסמכים שצורפו לבקשה לפי סעיף 4 כי מדובר בילד נזקק, תוענק לילד מלגה בסך 2,500 שקלים חדשים להשתתפות במימון אבחון פסיכו-דידקטי.

5. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת להתקין תקנות לביצועו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נשנה, ברשותך, את סעיף 5 לוועדה הרלוונטית, הוועדה לזכויות הילד.
יואב בן צור
בסדר גמור.
חנה שדמי
אנחנו מעירים עכשיו על הטקסט או זה לא הזמן להעיר עליו?
יואב בן צור
לא.
חנה שדמי
כאן כתוב שילדים עם אבחון דידקטי לא יקבלו שום דבר דרך החוק הזה, כי זה מה שכתוב לפי הבנתי הלא משפטית.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
לא. אנחנו לא בטקסטים. אנחנו נעשה את זה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.
חנה שדמי
גם השאלה היא אם כל ילד שרוצה מגיש או בית ספר מגיש עבורו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בית הספר שמזהה שיש בעיה. תראי, כל הרזולוציות הקטנות לא יקרו בלעדיכם. אני רק רוצה להפעיל את החוק.
יואב בן צור
ילדים בשכבת גיל שעקב מצבם הכלכלי הקשה של הוריהם לא מסוגלים לממן אבחונים דידקטיים משל עצמם. יש כאן הרבה פרטים עליהם אפשר לדון אחר כך.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תקריאי שוב את סעיף 5.
ורד קירו
סעיף 5 המתוקן: ביצוע ותקנות.

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי באישור הוועדה לזכויות הילד של הכנסת להתקין תקנות לביצועו.
יואב בן צור
מצוין.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו מעלים את ההצעה להצבעה. רק נאמר שחבר הכנסת יואב בן צור יושב על המשבצת של חבר הכנסת מרגי שהוא חבר קבוע בוועדה. אנחנו מעלים להצבעה את הנוסח כפי שהוקרא.

מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת החוק אושרה פה אחד
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הצעת החוק אושרה פה אחד. בינתיים אנחנו לא אומרים שהחוק הוא תקציבי. אם נעשה את החישובים ונגלה רק לקראת ההצבעה במליאה. הצבענו ואישרנו פה אחד.

אנחנו גם מצביעים על כך שהחוק הוא לא תקציבי אלא אם כן יוכיחו לנו אחרת.

מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אושר.

תודה רבה. הישיבה נעולה. הצעת החוק הזאת תוכן ותעבור למליאה להצבעה לקריאה ראשונה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:40.>

קוד המקור של הנתונים