ישיבת ועדה של הכנסת ה-19 מתאריך 02/12/2014

בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
02/12/2014

הכנסת התשע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
<פרוטוקול מס' 131>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, י' בכסלו התשע"ה (02 בדצמבר 2014), שעה 15:30
סדר היום
<בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השנייה והשלישית.>
נכחו
חברי הוועדה: >
מאיר שטרית – מ"מ היו"ר
אורי מקלב
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מרכזת הוועדה
עאליה עודה
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן
<בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השנייה והשלישית>
היו"ר מאיר שטרית
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום רק דבר אחד, לפטור מחובת הנחה את החוק לפטור מארנונה הכללית לאתרי הנצחה ממלכתיים מוכרזים, ששותפים לה חברי כנסת אחדים מכל הסיעות, כולל הנוכחים כאן, גם חבר הכנסת מקלב וגם אנוכי. כדי להביא היום לדיון את החוק שנקרא הצעת חוק פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 25) (פטור מארנונה לאתרי הנצחה), התשע"ד-2014, לפני שיתחיל הבלגאן בכנסת, ונוכל להעביר אותו היום בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.
יש לפני מכתב של יושב-ראש ועדת הכספים, שמאשר שהחוק אושר היום בקריאה שנייה ושלישית בוועדה, ולכן אם זה מקובל עליך אנחנו הולכים להצביע.

מי בעד פטור מחובת הנחה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין

נמנעים – אין
פטור מחובת הנחה אושר.
היו"ר מאיר שטרית
פה אחד. אין מתנגדים.
אני נועל בזה את הישיבה. תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 15:35.>

קוד המקור של הנתונים